Flygtninge
Læsetid: 9 min.

Vi har set nærmere på en central påstand fra Flygtningenævnet i sager om syriske asylansøgere. Og dokumentationen er tynd

Selve det forhold, at asylansøgere er flygtet fra det syriske regime, betyder ikke i sig selv, at de risikerer overgreb ved en tilbagevenden, vurderer Flygtningenævnet. Informations undersøgelse viser, at der er begrænset og tvivlsom dokumentation bag den påstand
Selv om hverdagen er vendt tilbage i Damaskus, mener flere eksperter, at det kan være farligt for syrere at vende tilbage til landet, netop af den grund at de er flygtet under borgerkrigen. Flygtningenævnet mener ikke, det har konsekvenser for en tilbagevendende syrer, at vedkommende forlod landet under krigen.

Selv om hverdagen er vendt tilbage i Damaskus, mener flere eksperter, at det kan være farligt for syrere at vende tilbage til landet, netop af den grund at de er flygtet under borgerkrigen. Flygtningenævnet mener ikke, det har konsekvenser for en tilbagevendende syrer, at vedkommende forlod landet under krigen.

YOUSSEF BADAWI

Indland
8. januar 2022

Når syriske flygtninge sidder foran Flygtningenævnet og skal forklare, hvorfor de frygter at vende hjem, kommer mange af dem med en simpel forklaring. Alene fordi de flygtede fra deres hjemland under konflikten og søgte beskyttelse i udlandet, risikerer de at blive forfulgt af det syriske regime.

I referaterne af nævnets afgørelser lyder det eksempelvis sådan her:

»Klageren har som asylmotiv i forbindelse med sagen om nægtelse af forlængelse henvist til, at han ved en tilbagevenden til Syrien frygter at blive tilbageholdt, idet han er udrejst af Syrien og dermed betragtes som en forræder af de syriske myndigheder.«

Det argument, mener nævnet dog ikke, at der er hold i. De sidste to år har det således været praksis i nævnet at afvise, at flugten fra Syrien i sig selv kan være årsag til, at en syrisk flygtning bliver udsat for overgreb ved tilbagevenden.

Indtil videre har Flygtningenævnet nægtet asyl til godt 100 syrere fra Damaskus, der har mistet deres midlertidige beskyttelsesstatus.

 

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Prøv en måned gratis.

Klik her

Allerede abonnent? Log ind her

Dorte Sørensen

Tak til Information for at forfølge sagen.
Håber at det kan være medvirken til igen sker en ændringer i Flygtningenævnet - der i dag består af en dommer, et medlem udpeget af Advokatrådet og et medlem fra Udlændinge- og Integrationsministeriet.
Denne sammensætning svare i mine øjne ikke til sammenligningen med en retssag, da her har den anklagede e n forsvarer , Hvilke ikke kan siges med den sammensætning når Dansk Flygtningehjælp er smidt ud af nævnet.

Bjarne Tingkær, nanna Brendstrup, Vibeke Olsen, Ole Frank, Arne Albatros Olsen, Marianne Jespersen, Erik Karlsen, Eva Schwanenflügel, Leif Høybye, Christian Mondrup, Anders Skot-Hansen, Gitte Loeyche, Inge Lehmann, Ib Gram-Jensen, Thomas Tanghus, Franz Nitschke, Peter Beck-Lauritzen, Holger Nielsen, Kurt Nielsen, Lotte Jørgensen, Inger Pedersen, Carsten Aner, Torben Arendal, John Andersen, Solveig Neubert og Elisabeth From anbefalede denne kommentar
Solveig Neubert

Det er uvurderligt, at medieverdenen tager resultaterne af den danske praksis op og eksponerer de tragedier den praksis medfører for de involverede flygtninge. Tak til Information for at gå dybere ned i de mangelfulde begrundelser for afslag på fortsat ophold.

Bjarne Tingkær, nanna Brendstrup, Per Klüver, Vibeke Olsen, Arne Albatros Olsen, Dorte Sørensen, Marianne Jespersen, Erik Vindbjerg, Eva Schwanenflügel, Christian Mondrup, Hanne Utoft, Anders Skot-Hansen, Gitte Loeyche, Inge Lehmann, Thomas Tanghus, Franz Nitschke, Peter Beck-Lauritzen, Holger Nielsen, Lotte Jørgensen, Inger Pedersen og John Andersen anbefalede denne kommentar
Finn Jakobsen

Jeg tror ikke, du har ret, Gert R: jeg mener, at der både er lovgivning og administration/flygtningenævn galt her. Jeg ser, at det danske flygtningenævn har en radikalt anden fortolkning af sikkerhedssituationen i Damasku og omegn, end alle andre autoriteter i hele verden. Dermed gør flygtningenævnet i sig selv og af sig selv til en direkte forlængelse af udlændingemibisterens opfattelse. Det er lykkedes ministeren og hans forgænger at gøre flygtningenævnet til en logrende hund.

Bjarne Tingkær, nanna Brendstrup, Per Klüver, Vibeke Olsen, Dorte Sørensen, Marianne Jespersen, Erik Karlsen, Eva Schwanenflügel, Leif Høybye, Anders Skot-Hansen, Inge Lehmann, Thomas Tanghus, Franz Nitschke, Peter Beck-Lauritzen, Holger Nielsen, Inger Pedersen, Poul Søren Kjærsgaard og Lotte Jørgensen anbefalede denne kommentar

'Betjenten voldtog efterfølgende både kvinden og hendes femårige datter.'

Ja, kvinderne er naturligvis til fornøjelse, mens mændene må betragtyes som rivaler.

Helt enig i at en voldsom politisering af flygtningenævnet og problematisk lovgivning gør sig gældende i indeværende sag - men det er uhyre vigtigt at gøre sig klart at regeringens og folketingets modstand mod at have dialog med det syriske styre ikke blot begrænser det danske kendskab til de faktiske forhold i Syrien/Damaskus, men også mulighederne for evt. at indgå hjemrejseaftaler for flygtninge som gerne vil returnere. Og naturligvis skal de formodentligt betydelige risici som ikke blot tilbagevendte flygtninge, men også almindelige borgere i Syrien, lever under - under indtryk af såvel et i forvejen repressivt styre i ofte paranoid tilstand som tilstedeværelsen af ekstremistiske militser/celler og store områder i Syrien, som er besat af udenlandske magter, iagttages, hvormed det i det hele taget er en tvivlsom affære at sende flygtninge retur til Syrien.

Glemmes må det imidlertid ikke at den såkaldte borgerkrig i Syrien blev til fordi mellemøstlige, arabiske og vestlige stater politisk, økonomisk og militært indblandede sig i landets indre uroligheder - og dette uden et FN-mandat, hvilket de facto ulovliggør indblandingerne. Glemmes må det heller ikke at der i Syrien var et folkeligt flertal for det siddende styre både før og under krigskatastrofen, ligesom tilfældet er idag.

For historieskrivningens - og for forebyggelsen af fremtidige lignende katastrofers skyld - er det ualmindeligt vigtigt at dansk udenrigspolitik får integreret de gældende FN-principper om at krigsførsel (så længe at man ikke selv er under angreb) som udgangspunkt er forbudt, og KUN kan legitimeres af et FN-mandat. Som det hidtil har været, altså siden Danmark i midthalvfemserne blev aktivistisk/krigsførende nation, har Danmark været lurepasser og medløber på striber af internationale ulovligheder - hvilket også blev tilfældet i Syrien. Og ingen danske politikere taler om det yderst betænkelige og stærkt kritisable forhold at både Tyrkiet, Israel og USA udenfor international ret holder dele af Syrien besat - mens omfattende sanktioner holder landets økonomi i et kvælertag og ødelægger genopbygningen af civilsamfundene, fastholder/øger fejlernæring og en miserabel folkesundhedstilstand. Der er heller ingen toneangivende medier, som vil skrive eller tale om dette.

nanna Brendstrup, Vibeke Olsen, Mikael Velschow-Rasmussen, Flemming Berger, Inger Pedersen, Torben Arendal, Anders Skot-Hansen, Jørgen Falck og Peter Beck-Lauritzen anbefalede denne kommentar
Peter Beck-Lauritzen

Er Syrien sikker for de hjemvendte? Nej, Assad regimet har 100 tusinde i fængsler og mere end 10 tusinde fængslede/forsvundne, regimet ikke kan gøre rede for. Når alene udrejse er det samme som forræderi mod Syrien/Assad, ja, så er der stor sandsynlighed for, at hjemvendte straffes og forsvinder!
Utrolig store SKYKLAPPER, danske asylmyndigheder render rundt med!
Tillige findes der dokumentation for udstrakt brug af tortur og lemlæstelse, udført af Assad regimet, af alle borgere, uanset alder og køn!
Den danske regering påberåber sig, at overholde alle konvenventioner, - utroværdig snik-snak. FØJ!

Bjarne Tingkær, nanna Brendstrup, Per Klüver, Vibeke Olsen, Arne Albatros Olsen, Eva Schwanenflügel, Inger Pedersen, Leif Høybye, Anders Skot-Hansen, Gitte Loeyche og Inge Lehmann anbefalede denne kommentar
Ib Gram-Jensen

Flygtningenævnet synes at bedrive udpræget cherry-picking: plukke det ud af forskellige kilder, som (i hvert fald tilsyneladende) bekræfter det billede af realiteterne, nævnet gerne vil have frem, og udelade det, der modsiger det - i lighed med det, man jævnligt kan se i indlæg i kommentarsporene.

Per Klüver, Inger Pedersen og Peter Beck-Lauritzen anbefalede denne kommentar
Jørgen Falck

Ja, umiddelbart er der et skrigende misforhold mellem, at regeringen på den ene side ikke vil samarbejde med Syriens præsident Assad og kalder ham for en krigsforbryder, mens myndighederne samtidig påstår, at de syriske flygtninge trygt kan vende hjem. Sagen er spreget. Hvorfor flygtningene overhovedet vovede at søge beskyttelse i et land med så kynisk en indvandrings- og udlændingepolitik som Danmark forstår jeg ikke, men når de danske myndigheder absolut VIL af med syrerne, kunne man da i det mindste fastholde kontakten med dem og registrere deres videre skæbne hjemme i Syrien.
Kun med konkret viden om, hvordan flygtningene behandles i Syrien, kan man måske købe argumentet om, at de trygt kan rejse hjem.

Per Klüver, Hanne Utoft, Peter Beck-Lauritzen og Anders Skot-Hansen anbefalede denne kommentar

Flygtningenævnets afgørelser har intet med syrere og Assad at gøre. Det drejer sig om dansk indenrigspolitik og danske vælgeres stemmer. Selv de mest flygtningefjendske skulle jo gerne ved et valg kunne sættes ved socialdemokratiet.

Per Klüver, Arne Albatros Olsen og Inger Pedersen anbefalede denne kommentar
Eva Schwanenflügel

Tak til Information for at granske Flygtningenævnets afgørelser.
Glimrende artikel.

Der mangler dog links.

Her er Amnestys rapport:

https://amnesty.dk/hjemvendte-syriske-flygtninge-tortureres-voldtages-og...

Og her Human Rights Watch rapporten:

https://www.hrw.org/news/2021/10/20/syria-returning-refugees-face-grave-...

Advarsel: det er virkelig barsk læsning.

Solveig Neubert, Bjarne Tingkær, nanna Brendstrup, Per Klüver, Kurt Wissendorf Møller, Peter Beck-Lauritzen, Arne Albatros Olsen, Dorte Sørensen, Erik Karlsen og Inger Pedersen anbefalede denne kommentar
Erik Fuglsang

Hvor er dokumentationen for påstanden om, at nævnet er blevet "voldsomt politiseret" i nærværende sag ? Hvad er det for en politisk dagsorden nævnet påstås at forfølge?

Siden hvornår er det domstolslignende organ, som Flygtningenævnet og andre nævn er, blevet til et organ, hvor der skal/bør være partsrepræsentation?

Dorte Sørensen

Erik Fuglesang min kommentar var pga. MT utallige gange fortæller om, at Flygtningenævnet træffer domstol ligene afgørelser med en dommer for bordenden.
Hvis det skal tages alvorligt så burde asylansøgeren også have en forsvars person i nævnet.
Her har Dansk Flygtningehjælp siden 1983 været en talsperson for asylansøgernes forhold, men blev så smidt ud i 2002 - kom ind igen i 2011 sammen med en person fra udenrigsministeriet. - for så at blive smidt ud igen i 2016 sammen med udenrigsministeriets person.

Inger Pedersen, Vibeke Olsen, Peter Beck-Lauritzen, Hanne Utoft og Eva Schwanenflügel anbefalede denne kommentar
Niels Erlinger

Betyder det så ikke, at når det er så farligt at opholde sig i Syrien, at så er de eneste som IKKE kan få asyl i Danmark, - det er præsidenten, Assad og familie??

Men, at resten af Syriens mere end 15 millioner indbyggere, har således krav på asyl og ophold i Danmark??

Erik Fuglsang

Mit ærinde var ikke at rejse en diskussion af tilstandene i Syrien. Derimod udbad jeg mig dokumentation påstanden om, at flygtningenævnet er blevet "voldsomt politiseret" i nærværende sag . Desuden udbad jeg mig en (lødig, saglig og velunderbygget) forklaring på, hvad er det for en politisk dagsorden nævnet påstås at forfølge.
Status er fortsat at: "The answers are blowin' in the wind"...

Med hensyn til Flygtningenævnet, dets medlemmer, kompetencer mm., så er det IKKE et organ, hvor der foregår en retssagslignende proces med forsvar, anklager mm. uanset nævnets domstolslignende karakter.

"Flygtningenævnet er et uafhængigt kollegialt domstolslignende forvaltningsorgan. Flygtningenævnet er således uafhængigt af den politiske proces og kan ikke modtage direktiver fra regering eller folketing. Nævnets medlemmer er ligeledes uafhængige og kan ikke modtage eller søge instruktion udefra.
Flygtningenævnet behandler klager vedrørende asyl-relaterede afgørelser truffet af Udlændingestyrelsen i 1. instans, jf. udlændingelovens § 53 a."
Se evt. nærmere https://fln.dk/