Danske børn i Syrien
Læsetid: 6 min.

Jurister advarer mod ulovlig forskelsbehandling af de sidste danske børn i Syrien

Regeringen bør evakuere både de danske børn og deres mødre fra al-Roj-lejren. Ellers bliver de udsat for en urimelig forskelsbehandling i forhold til de 14 børn, der allerede er kommet til Danmark, lyder kritikken fra en række jurister. Udenrigsministeriet vurderer, at regeringens tilgang ikke er i strid med EU-retten
En gruppe kvinder, som angiveligt er gift med IS-krigere, i al-Roj-lejren den 28. marts sidste år. Så vidt vides er dette ikke de danske børn og mødre, som optræder på fotoet.

En gruppe kvinder, som angiveligt er gift med IS-krigere, i al-Roj-lejren den 28. marts sidste år. Så vidt vides er dette ikke de danske børn og mødre, som optræder på fotoet.

Delil Souleiman

Indland
23. maj 2022

Regeringens håndtering af de fem tilbageværende danske børn i den kurdisk kontrollerede al-Roj-lejr i Syrien møder nu kritik fra flere jurister.

Onsdag blev der endelig gennemført et dansk lægebesøg, og bagefter udtalte udenrigsminister Jeppe Kofod (S) ifølge TV 2: »Al-Roj-lejren er ikke et sted for børn.« Alligevel insisterer ministeren på, at mødrene skal opgive deres børn og lade børnene komme alene til Danmark, mens mødrene selv forbliver i al-Roj.

Men fra flere jurister er budskabet klart: De fem tilbageværende danske børn må sammen med deres mødre, der administrativt har fået frataget deres danske statsborgerskab, evakueres til Danmark. Ikke at gøre sådan vil nemlig være en uproportionel forskelsbehandling og i strid med menneskerettighederne, når de fem børn sammenlignes med de 14 børn, som allerede er blevet evakueret til Danmark. At efterlade børnene i lejren, fordi deres mødre ikke kan komme til Danmark, står desuden i konflikt med de unionsborgerrettigheder, som de fem børn nyder som danske statsborgere.

Det skriver dagens kronikør, seniorforsker emerita Eva Ersbøll, der tidligere i en årrække var ansat på Institut for Menneskerettigheder, og juristerne bakker hende op. Det gælder juraprofessor ved Aarhus Universitet Jens Vedsted-Hansen, professor i EU-ret ved Københavns Universitet Catherine Jacqueson og adjunkt i offentlig ret på Syddansk Universitet Christian Prener.

Regeringen har besluttet at evakuere alle danske børn fra de kurdisk kontrollerede fangelejre i Syrien. Tidligere lægebesøg har dokumenteret, at børnene i al-Roj-lejren både var underernærede og led af PTSD, og foreløbig er 14 børn og deres mødre evakueret til Danmark. Tilbage er fem børn. Deres mødre er blevet frataget deres danske statsborgerskab, fordi de har tilsluttet sig Islamisk Stat. Regeringens bestræbelser for disse fem børn er at forsøge at opnå mødrenes samtykke til, at børnene evakueres uden dem. Men det er uproprotionel forskelsbehandling, lyder kritikken.

Jens Vedsted-Hansen efterlyser argumenter fra regeringen, der kan begrunde, hvorfor de fem børn kun kan få lov til at rejse til Danmark, hvis mødrene accepterer at blive adskilt fra børnene.

»Det kræver meget tungtvejende grunde, fordi der er tale om at forskelsbehandle børnene på grund af mødrenes mistede danske statsborgerskab,« siger han. 

Han peger på, at den eneste mulige begrundelse må være, at risikoen for mødrenes tilbagevenden til Danmark antages at være mindre for de mødre, der er blevet frataget deres danske statsborgerskab, end den var for de mødre, der stadig har deres danske statsborgerskab og nu er tilbage i landet.

»For at opstille en begrundelse for, at denne risiko er markant mindre for mødrene uden dansk statsborgerskab, vil det for mig at se være nødvendigt, at regeringen beder PET om at foretage en sikkerheds- eller risikovurdering for disse mødre i lighed med den, der tidligere blev foretaget for de mødre, der stadig har dansk statsborgerskab. Fraværet af en sådan sikkerhedsvurdering må i sig selv kalde på en begrundelse, hvis regeringen insisterer på, at børnene udelukkende kan komme til Danmark uden deres mødre,« siger han.

Børnene fratages deres unionsborgerret

Adjunkt i offentlig ret på Syddansk Universitet Christian Prener er enig.

»Retligt set er spørgsmålet, om forskelsbehandlingen er urimelig og dermed udgør diskrimination. Situationen er, at fem danske statsborgere bliver behandlet markant anderledes end de 14 andre danske børn, der allerede er evakueret. Alle 19 børn var henset til forholdene i lejrene i sammenlignelige situationer. Den eneste årsag til, at de fem er efterladt, er, at deres mødre havde dobbelt statsborgerskab og dermed har fået frataget deres danske statsborgerskab administrativt,« siger han og fortsætter:

»Såfremt mødrene til de fem børn udgør en sikkerhedsrisiko lig den udgjort af mødrene til de 14 børn, hvilket må antages indtil videre, så har jeg meget svært ved at se, hvordan forskelsbehandlingen af de fem danske statsborgere kan retfærdiggøres, henset til de meget alvorlige måske endda livsafgørende konsekvenser et fortsat ophold i lejren vil have for de fem danske børn, samt det forhold at myndigheder rent faktisk kan repatriere børnene sammen med deres mødre uden større opofrelse.«

Professor i EU-ret ved Københavns Universitet Catherine Jacqueson peger på, at de fem tilbageværende danske børn også er unionsborgere. Men hvis de tvinges til at opholde sig i tredjeland, fordi deres forælder ikke kan tage ophold i Danmark, mister børnene deres rettigheder som unionsborgere, nemlig retten til opholde sig i EU. Så også EU-retten baner ifølge hende vejen for, at Danmark må modtage børnene sammen med deres mødre.

»Der er en klar retspraksis fra EU-Domstolen, som beskytter børn, som er EU-borgere i deres eget land. Ifølge EU-retspraksis om unionsborgerskabet bør en forælder, som er tredjelandsstatsborger, have opholdsret i det land, hvor barnet er statsborger, når forælderen og barnet er afhængige af hinanden,« siger hun og fortsætter:

»I modsat fald vil det være ligesom at fratage barnet sit unionsborgerskab. EU-Domstolen har endnu ikke taget specifikt stilling til den situation, hvor mor og barn befinder sig i et tredjeland. Men det samme princip bør anvendes, nemlig at barnet på grund af de tætte bånd til moren er forhindret i at komme og opholde sig i Danmark, hvis moren ikke kan komme med. Dermed fratages barnet kerneindholdet i sine rettigheder som unionsborger, som det hedder i EU-jargon.«

Kronikør: Målet må være at varetage børnenes tarv

Det spiller selvfølgelig en rolle, at regeringen anser mødrene for at kunne være farlige og dermed udgøre en trussel for den offentlige orden og sikkerhed.

»Man er nødt til at foretage en konkret og individuel vurdering af hver enkelt. På den ene side har man hensynet til retten til familieliv og barnets tarv, og på den anden side har man statens sikkerhed. Der skal være en alvorlig og aktuel trussel mod statens orden eller sikkerhed, hvis den skal opveje børnenes grundrettigheder om retten til familieliv og barnets tarv,« siger Catherine Jacqueson, der derfor efterlyser en konkret vurdering af de pågældende mødres farlighed.

I dagens kronik opfordrer Eva Ersbøll til at gøre en indsats for de fem resterende børn i al-Roj-lejren:

»Danmark må hurtigst muligt hjemtage de sidste fem danske børn, der fortsat sidder i den umenneskelige fangelejr i Syrien, og evakueringen må af hensyn til børnene omfatte deres mødre,« skriver hun og konkluderer:

»Målet kan ikke være at få deres mødre til at give samtykke til en adskillelse. Målet må være at varetage børnenes tarv ved at undgå, at de risikerer at pådrage sig yderligere traumer ved at blive skilt fra deres eneste omsorgsperson.«

Regeringen har ikke begrundet forskelsbehandlingen af børnene, skriver Eva Ersbøll videre.

»Sikkerhedshensyn kunne være et legitimt formål, men på baggrund af PET’s sikkerhedsvurderinger er det vanskeligt at se, at sikkerhedshensyn skulle kunne veje tungere end hensynet til de fem børns tarv og beskyttelsen af deres menneskerettigheder.«

Udenrigsministeriet: Ingen strid med EU- eller menneskeret

Information har sendt kronikken til Udenrigsministeriet, som har sendt et skriftligt svar. Ministeriet skriver, at udenrigsministeren »gentagne gange« har nævnt, at regeringen har besluttet at tilbyde evakuering til samtlige 19 børn i de syriske flygtningelejre. Evakueringen af de fem børn, som fortsat befinder sig i al-Roj-lejren, og hvis mødre har fået frataget deres danske statsborgerskab, forudsætter mødrenes samtykke, skriver Udenrigsministeriet: »Mødrene vil ikke blive tilbudt evakuering.«

Udenrigsministeriet understreger desuden i svaret, at der »selvfølgelig er ageret i overensstemmelse med gældende regler og internationale forpligtelser i denne sag«.

»Det er herunder vurderingen, at regeringens tilgang ikke er i strid med EU-retten,« skriver Udenrigsministeriet.

Ministeriet mener heller ikke, at der bliver forskelsbehandlet mellem de tre kvinder og 14 børn, der er blevet evakueret til Danmark, og de tre kvinder og fem børn, der forsat sidder i al-Roj-lejren.

»For så vidt angår spørgsmålet om forskelsbehandling af børnene på baggrund af deres forældres statsborgerskab, bemærkes det, at de tre kvinder og deres i alt 14 børn, som blev evakueret i oktober 2021, i kraft af deres danske statsborgerskab ikke kunne nægtes indrejse i Danmark, jf. artikel 3 i 4. tillægsprotokol til EMRK (Den Europæiske Menneskerettighedskonvention, red.). De tre mødre, der administrativt har fået frataget deres danske statsborgerskab, da de vurderes at have udvist en handlemåde, som er til alvorlig skade for landets vitale interesser, har derimod som udgangspunkt ikke et opholdsgrundlag i Danmark og vil således ikke kunne indrejse eller opholde sig lovligt i Danmark.«

Den danske stat har ifølge Udenrigsministeriet ikke – efter Den Europæiske Menneskerettighedskonvention eller Danmarks øvrige internationale forpligtelser – »jurisdiktion over personer, der opholder sig i lejrene i det nordøstlige Syrien. Det gælder både personer med og uden dansk statsborgerskab«.

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

Anders Hüttel

2 år og 328 dage har Mette Frederiksen båret denne skam med stolthed.

Jane Nielsen, Dan Jensen, Gitte Loeyche, Mogens Holme, Sonja Rosdahl, Erik Karlsen, Lone Hansen, Rolf Andersen, Christian Mondrup, Kerstin Olga Østberg, John Andersen, Elisabeth From, Per Klüver, Henning Andersen, Josephine Kaldan, Ete Forchhammer , erik pedersen, Eric Mård, Rie Kofoed, Eva Schwanenflügel, Alvin Jensen, Harald Viuff, Inger Pedersen, Torben Lindegaard, Franz Nitschke, Jens Ole Mortensen og Alan Frederiksen anbefalede denne kommentar
jens christian jacobsen

Jeg har skrevet det før og gør det igen. Brug Børnekonventionens bestemmelser om barnets tarv mod de hidsige menneskerettighedsjurister og adopter (uden samtykke) børnene til Danmark evt. til mødrenes familie. Norge har gode erfaringer.
https://www.vive.dk/media/pure/3832/270982

Ole Olesen, Annette Munch og Jacob Nielsen anbefalede denne kommentar
Ete Forchhammer

Behøver man ulejlige ministerierne for at få nogle af de kvalmende standardsvar? Hvor længe skal man håbe på andet - indtil næste valg er udskrevet? Det her er jo indenrigspolitik.

Det er totalt absurd at forestille sig at disse tre mødre udgør en sikkerhedsrisiko for dette land! Større end en flok våbenglade politikere på Christiansborg gør det…? men behandles disse tre mødres børn fortsat som materiale i en dansk valgkamp, kan det vel ikke udelukkes at de kommer til at hade DK, eller at eksemplet vil tage flere med sig? … og dette er ikke noget videre originalt at forestille sig.

I øvrigt, hvordan har de 14 først hjemtagne børn og deres mødre det nu?hvordan er deres tid i Danmark forløbet hidtil? Efter hvilken “bog” er de blevet modtaget?

Franz Nitschke, Josephine Kaldan, Carsten Munk, Jane Nielsen, uffe hellum, Gitte Loeyche, Mogens Holme, Sonja Rosdahl, Alan Frederiksen, Lone Hansen, erik pedersen, Ruth Sørensen, fin egenfeldt, Christian Mondrup, Kerstin Olga Østberg, Inger Pedersen, Marianne Stockmarr, Eva Schwanenflügel, Elisabeth From og Per Klüver anbefalede denne kommentar
fin egenfeldt

Det er tænderskærende at læse de mange raffinerede argumenter for/imod og betydning af indholdet af mor-barn rettigheder. Staten/juraen, hvad ved jeg, begår et overgreb mod mødre ved at forlange at de skal overgive deres børn til et system, der berøver mødre deres børn. Mødre overgiver egne børn til onde systemer! Arv min arm, så det er vores samfunds krav: mødre tvinges til at give deres børn til et "ondt" system og eller beholde det i et "ondt" system! Hvem er vi der skaber det scenarie? Med lov skal land bygges; men det land der skal bygges skal være et land der ved, hvad der er almindelig ordentlighed. Og den ordentlighed skal loven rette ind efter ellers er juraen overflødig. Mon ikke vi alle ved at mødres ret til at forsøge at elske deres børn er hævet over alt. Hvem vover at lægge hindringer i vejen for det i stedet for at forsøge at hjælpe mødre til at indløse det vanskelige mål. Hvis jura belaster det, mål underminerer den sig selv. Uetisk jura; Umoralsk lovgivning. Hvem forsvarer det????

Espen Bøgh

- Grædekonernes som de "lever" for - "børn der skal frelses" med eller uden moder, og den onde stat Danmark der afviser at tage imod dem, - fordi de vendte Danmark ryggen for at slutte IS som også var det bedste for deres børns opvækst.

Selvfølgelig skal danmarks efterretningstjenestes vurdering bruges som sand- og retfærdig for hjemtagelsen af såvel børnene og mødrene til frelsen her i Danmark, - men læg mærke til det er en menneskelig vurdering, som der ingen garanti er for, - det kan i modsat fald blive til, at mødrene opdrager deres børn til IS lære og had til Danmarks så de sidenhen bliver "veluddannede" fremmedkrigere det rejser ud for at komme tilbage og hævne sig på det danske samfund.

For så vidt vides indeholder efterretningstjenesten ingen vurdering af mødrenes loyalitet overfor IS, - det er kun børnenes ve og vel og mulige omvendelse til en dansk liv i fremtiden, som ikke hævner sig på det danske samfund og det borgere.

Grædekonernes drømmeforhåbninger hviler på et usikkert grundlad - af menneskelig vurdering, som der ikke gives garanti for er rigtig, så virkeligheden er at ingen ved hvordan det det vil gå i fremtiden.

Det eneste vi ved med sikkerhed er noget om fortiden, - og her har mødrene på egne og deres børns vegne truffet et yderst dårligt valg, vel vidende om tilstandene i Melleøsten med halshugning af vestlige mennesker på daværende tidspunkt, - hvilket burde have fået dem til at tænke over den virkelighed de ville indgå i hvis de rejste derned og tilsluttede sig IS.

Vi burde ikke have taget nogen af dem hjem til Danmark, - de har valgt deres fremtid i det fremmede for sig selv og deres børn, og historien om familiesammenføring kan lige så godt ske på andre breddegrader end danske.

Per Christensen, Inge Nielsen og Jacob Nielsen anbefalede denne kommentar
Kim Houmøller

Børn skal altid vælge deres forældre med omhu!

Inge Nielsen, Simon Felskov, Jacob Nielsen, Espen Bøgh og Alan Frederiksen anbefalede denne kommentar
Gitte Loeyche

Hvis efterretningstjenesten og dansk politi i forening ikke er i stand til at holde øje med 3 (skriver t-r-e) kvinder, giver jeg ikke meget for deres kompetence!

Josephine Kaldan, Lars Bo Jensen, Ete Forchhammer , Eva Schwanenflügel, Jane Nielsen, Inger Pedersen, uffe hellum, Espen Bøgh og erik pedersen anbefalede denne kommentar

Jeg græmmes. Det er BØRN man behandler på den måde
Ja, deres mødre har dummet sig så eftertrykkeligt, hvilken herlig mulighed regeringen har for at vise noget af forskellen mellem Danmark og Islamisk Stat - men ak ak jeg græmmes

Lone Hansen, Ete Forchhammer , Eva Schwanenflügel og Jane Nielsen anbefalede denne kommentar
John Kierans

Erkend dog, hvad det hér er.

Det er hverken et udtryk for en risikomæssig vurdering af tre tåbelige kvinders (eller deres børns) fremtidige farlighed eller en balanceret analyse af rettigheder og pligter efter det ene eller det andet regelsæt.

Det er slet og ret udtryk for, at der skal statueres et eksempel til skræk & advarsel for fremtidige landsforrædere: Hvis du viser os ryggen og går med fjenden, da vil staten Danmark gå så langt som muligt for, at du ikke mere kommer ind i fællesskabet.

At der så tilfældigvis er en håndfuld uskyldige børn, der på forfærdende vis går til grunde i samme forbindelse, anses nok som en acceptabel pris ...

Jane Nielsen, uffe hellum, Erik Fuglsang og Inger Pedersen anbefalede denne kommentar
uffe hellum

I en retsstat ville man vælge at retsforfølge mødrene.

Hvis de ikke forsøger at undvige, ved at flygte fra Danmark, men tværtimod ønsker at forsvare deres navn i Danmark, så er det jo op til anklagemyndigheden at vurdere, om materialet er stærkt nok til at rejse en sag imod dem. Hvis der ikke rejses sag imod dem, er de per definition juridisk uskyldige.

Hvis der ikke er idømt fængselsstraffe for Danmarks morderiske deltagelse i krigs-eventyr i hverken Irak eller Afghanistan, så kan jeg vanskeligt forestille mig at de tre "farlige" kvinder kan dømmes for deres vanvittige sympatier.

Jeg bryder mig naturligvis ikke om nogen som helst tiltag til at fremme religion og vold og mord, men de tre kvinder har heller ikke behov for min sympati, ikke i en retsstat.

Ete Forchhammer , Inger Pedersen og Dan Jensen anbefalede denne kommentar
Inger Pedersen

uffe hellum

"... men de tre kvinder har heller ikke behov for min sympati, ikke i en retsstat...."

- men er vi stadig der?
Jeg synes godt nok, det smuldrer mere eller mindre umærkeligt en lille smule dag for dag for dag for dag...

Hanne Andreasen, Josephine Kaldan, Alan Frederiksen, uffe hellum, Ete Forchhammer , Eva Schwanenflügel, Dan Jensen og Espen Bøgh anbefalede denne kommentar