Svigt i særforsorgen
Læsetid: 6 min.

’Løsagtighed’ blev brugt som argument for tvangsanbringelser helt op til 1950’erne, viser rapport om særforsorg

Uklare kriterier for anbringelse under åndssvageforsorgen undergravede de anbragtes retssikkerhed. Ofte indgik moralske vurderinger af de anbragtes seksualliv. Det viser Socialministeriets historiske udredning
Kvinder på en institutionen Lillemosegaard. Vurderingen af de anbragtes egnethed til at komme ud i samfundet byggede ofte på vurderinger af deres seksuelle forhold.

Kvinder på en institutionen Lillemosegaard. Vurderingen af de anbragtes egnethed til at komme ud i samfundet byggede ofte på vurderinger af deres seksuelle forhold.

Willy Lund

Indland
17. maj 2022

I 1955 skrev Retslægerådet en erklæring om en ung kvinde, der var anbragt på en åndssvageanstalt på Sjælland. Pigen eller hendes pårørende forsøgte at få hende udskrevet, men det lykkedes ikke.

»Faren for, at åndssvage unge piger udsætter sig for besvangring, er altid stor, idet deres seksuelle hæmninger almindeligvis er mindre end hos normaltbegavede. Det er oplyst, at den pågældende ser ganske godt ud og har vist sig ’interesseret i drenge’,« skrev rådet og anbefalede, at kvinden forblev anbragt, fordi der var »nærliggende interesse for, at hun ved udskrivning vil sætte børn i verden«.

Det er en af mange sager, som fem historikere refererer i udredningen vedrørende børn, unge og voksne anbragt i særforsorgens institutioner fra 1933 til 1980, som nu er oversendt til Folketinget, og som Information er gået i dybden med over de seneste uger.

Historikerne konkluderer, at specielt for anbragte under åndssvageforsorgen var der en latent risiko for de anbragtes retssikkerhed. For i modsætning til andre anbragte under særforsorgen – blinde, epileptikere, vanføre, talehæmmede og døve – kunne åndssvage tvangsanbringes, ligesom anbringelserne var på ubestemt tid.

Vurderingen af, om et barn eller en lidt ældre kunne tvangsanbringes eller ej, var først og fremmest baseret på en intelligenstest. Personer med en intelligenskvotient (IQ) på 75 og derunder blev defineret som åndssvage og kunne derfor tvangsanbringes, hvis ikke man kunne overtale de pårørende til barnet til frivillig anbringelse enten på en anstalt eller i privat familiepleje.

Sex kunne være afgørende

Selv om anbringelsen var mere eller mindre frivillig, var det meget svært at komme ud igen. Det var nemlig ikke frivilligt. Vejen ud af anstalterne eller familieplejen var ofte forbundet med sterilisation samt en vurdering af, hvorvidt den pågældende ville ligge samfundet til byrde. Her spillede spørgsmålet om de anbragtes seksualitet ifølge udredningen i en lang række sager en afgørende rolle meget langt op i tiden. Fra samfundets side havde man nemlig helt op i 1950’erne en frygt for, at åndssvage straks ville få børn og dermed sprede deres usunde gener til normalbefolkningen, hvis de blev lukket ud fra anstalterne.

Udredningen rummer stribevis af eksempler på, at anstalternes overlæger – som i praksis var dem, der bestemte – inddrog de anbragtes seksualliv som afgørende moment.

I en sag fra 1942 afviste en anstalt således at udskrive en kvinde med en IQ på 75, fordi hun udviste »en overordentlig stærk seksuel interesse«. I en anden sag anbefalede en kredslæge anbringelse af en kvinde, fordi »hendes godtroenhed og hendes lette påvirkelighed nemt kan føre til, at hun kommer ud i moralsk uføre«.

En kvinde, der tidligere havde været anbragt på Sprogø – på en institution for unge kvinder, der havde været specielt seksuelt aktive – fik følgende skudsmål fra overlægen: »Der er ved siden heraf betydelige karakterdefekter, der navnlig giver sig udslag i uhæmmet seksualitet. Da hun er ganske køn og ikke gør noget påfaldende indtryk, vil hun utvivlsomt, hvis hun udskrives nu, gå lige ud i prostitution.«

Overlægens byggede tillige sin vurdering på, hvad personalet på Sprogø tidligere havde sagt om kvinden: Hun var lad, trodsig og næsvis.

Et betragteligt mørketal

Det har ikke været muligt for historikerne bag udredningen at fastslå, hvor mange af de adskillige titusinder, der i den undersøgte periode var under åndssvageforsorgen, der ønskede sig udskrevet. De sager, som historikerne har fundet i arkiverne, synes at vidne om, at det kun var ganske få procent. Frem til 1954 kunne sager om anbringelse ankes til socialministeren, men i langt de fleste tilfælde bakkede Særforsorgskontoret i ministeriet dog op om overlægernes og anstalternes vurderinger.

Der må derfor ifølge historikerne være »et betragteligt mørketal« af anbragte, som gerne ville udskrives, men aldrig fik indgivet en officiel begæring herom. Måske fordi de på forhånd anså det for umuligt, eller fordi de ikke ønskede sterilisation.

For dem, der trods alt opnåede at blive udskrevet, var trængslerne langtfra forbi. De skulle nemlig stadig have en dispensation fra Justitsministeriet, hvis de ønskede at indgå ægteskab, uanset at ægtefællen var normaltbegavet.

Kan de tage fat eller ej?

Ud over seksualitet indgik også den pågældendes arbejdsevne i vurderingen, altså om der var mulighed for at forsørge sig selv, hvis der skulle åbnes for en friere tilværelse uden for åndssvageforsorgen. For kvindelige anbragte var det »oplæring i huslige pligter«, så de kunne komme i huset som husassistent, mens det for de mandlige især var arbejdserfaring fra anstalternes værksteder eller landbrug, der blev lagt vægt på.

I en sag fra 1945 indstillede en overlæge på åndssvageanstalten Vodskov således en 20-årig kvinde, som havde en IQ over 75, til fortsat anbringelse, fordi hun ikke var »meget bevendt til arbejde« og desuden var »en besværlig pige, der ofte ligger i klammeri med kammeraterne«.

Selv om kvinden altså ikke var diagnosticeret som åndssvag, mente overlægen ikke, at det ville give mening at spørge hende om, hvad hun selv mente: »Stilles hun over for valget, er det sandsynligt, at hun – der jo ganske er ude af stand til fornuftigt at bedømme sine muligheder og evner – vil mene, at friheden er at foretrække. Undlader man at spørge hende, er det på den anden side meget usandsynligt, at hun skulle føle nogen utilfredshed med sine nuværende kår.«

Først i 1978 blev muligheden for administrativ anbringelse af voksne åndssvage ophævet.

IQ-testene blev kritiseret

I 1933 overtog staten med socialreformen ansvaret for særforsorgen og dermed også for åndssvageforsorgen. Men definitionen af åndssvag blev aldrig fastlagt i lovgivningen, men forblev et lægevidenskabeligt spørgsmål. Og så er vi tilbage til intelligenstestene.

De blev udviklet i det tidligere 1900-tals Frankrig, og herfra blev de importeret og anvendt i Danmark i en modificeret version. De omfattede huskeprøver, billedbeskrivelser, udfyldningsprøver samt begrebsdefinitioner. Tillige skulle der angives farver og tælles mønter, mens der for lidt større børn også kunne indgå spørgsmål som: »Hvorfor kan man bedre tilgive en mand, når han gør noget af hidsighed, end når han gør det uden hidsighed?«

IQ-testen mundede ud i et tal, der opdelte de åndssvage i forskellige kategorier: Sinker havde en IQ på 75-90, debile lå på 56-75, imbecile på 31-35, mens idioter lå på 0-30. Helt fra begyndelsen var der kritik af testene, for som psykologen Rasmus Hans Pedersen sagde i 1934, kunne man ikke udtrykke et menneskes sociale kompetencer i et tal, når faktorer som miljøfaktorer og alder også spillede en rolle. Også psykiatriprofessoren Hjalmar Helweg kritiserede metoden, fordi den »prætenderer en nøjagtighed, som metoden ikke kan yde«.

I den forbindelse peger SDU-professor Klaus Petersen, der er en af forfatterne bag udredningen, på, at datidens sprogbrug også er en del af historien.

»Det sprog, man fra samfundets side brugte til at kategorisere de anbragte, havde betydning for, hvordan de blev opfattet og forstået både af systemet og af befolkningen. Et tydeligt tegn herpå er, at ord som idiot og imbecil, som oprindeligt var baseret på IQ-testene, udviklede sig til skældsord.«

Først med en lovændring i 1954 blev det muligt at få en domstolsprøvelse af, om en anbringelse under åndssvageforsorgen var berettiget eller ej. I den forbindelse skrev juristen Ernst Andersen, at begrebet åndssvag ikke kun var »et akademisk spørgsmål«.

»At åndssvagevæsenet i Danmark har en høj standard, er en ringe trøst for den, der inddrages derunder uden at være åndssvag. Det er en menneskelig og social deklassering at blive erklæret for åndssvag.«

På baggrund af det undersøgte materiale konkluderer historikerne, at de åndssvages retssikkerhed i praksis kunne blive »kompromitteret«. Og som de skriver:

»Fraværet af klart definerede kriterier for ind- og udskrivning betød, at beslutningsgrundlaget ofte var uigennemsigtigt og kunne være præget af en vis tilfældighed.«

Professor Klaus Petersen forklarer, at det har overrasket ham og de andre forfattere til rapporten, hvor meget, det har sat sig i dem at beskæftige sig så intenst med meget lidt behagelige sager.

»Den massive mængde, når man sidder dag ud og dag ind og gennemgår arkivmaterialet om vold, seksuelle overgreb, klagesager og breve fra anbragte, der skriver til kongen eller statsministeren og beder om hjælp, fordi de vil ud derfra. At sidde med det i så lang en periode, det sætter sig uundgåeligt hos en,« siger han.

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

Steffen Gliese

Det er en utrolig skamplet på samfundet og viser, hvor kort tid siden det er, at vi alt for naivt troede på ubefæstede teorier, der ikke var båret af videnskabelighed og humanisme.

Jens Ole Mortensen, Franz Nitschke, Eva Schwanenflügel, Inge Lehmann, Gitte Loeyche og Lillian Larsen anbefalede denne kommentar
Alan Frederiksen

Steffen Gliese

Er du sikker på der er noget, der har sig fra dengang til i dag? I 1981 blev homoseksualitet fjernet fra listen over psykiatriske lidelse i Danmark. I 1995 blev sadomasochisme fjernet fra listen. I 2017 blev transkønnethed fjernet på listen. Jeg tror nærmere diagnoser afspejler, hvad man anser som unormalt og som uønsket adfærd på et givent tidspunkt i historien.

Doktor i specialpædagogik, Birgit Kirkebæk har skrevet en bog om Sprogø ø-anstalt der fra 1923-1963 fungerede som fængsel for "seksuelt løsagtige" og "moralsk defekte" kvinder. Hendes pointe er "at vi i stedet for at pege fingre ad historien, kan holde den op som et spejl over for den måde, vi behandler samfundets svageste på i dag"
"I journalernes omtale af kvinderne er man ikke et øjeblik i tvivl om, at de professionelle har magten. Overlægens diagnose er ufejlbarlig, og tonen er set med nutidens øjne nedladende og kynisk. Men i samtiden nød de to overlæger Chr. Keller og O.H. Wildenskow, der siden fulgte i hans fodspor, stor anerkendelse både nationalt og internationalt."
»De ville gerne hjælpe pigerne, og de mente, at det var deres faglige opgave at skille fårene fra bukkene. De gjorde det skam i den bedste hensigt! Og samtiden opfattede dem som humane og opofrende mennesker, der tog sig af dem, ingen andre ville ha'«, siger Birgit Kirkebæk, der også drager paralleller til nutidens optagethed af diagnoser og professionelt ufejlbarlighed:
»Der er ingen grund til at tro, at vor tids bedste hensigt er mere human end fortidens. Vi producerer hele tiden nye diagnoser og metoder til at behandle de anderledes«.
https://politiken.dk/kultur/boger/art5474133/De-farlige-kvinders-%C3%B8

Jeg kan desværre ikke læse artiklen i information.

Med venlig hilsen
Alan

Mogens Holme, Per Almar Johnson, Inger Pedersen og Claus Nielsen anbefalede denne kommentar
Steffen Gliese

Alan Frederiksen, jeg mener godt, at man kan problematisere det yderligere: foranstaltningerne skaber svaghed blandt borgere, der ikke nødvendigvis ville få andet end en helt almindelig tilværelse.
Der er imidlertid et par objektive årsager til den alvor, man begunstigede et i realiteten perifert område med: forbuddet imod abort, den endnu ikke opfundne p-pille.
Men i virkeligheden ville de få børn, der måske ville være blevet - og jo på ingen måde med nogen garanti for nedarvede egenskaber, da det, man var bange for, mest er kulturelt bestemt - være blevet opslugt af den alvorlige befolkningstilvækst, vi havde fra besættelsesårene og frem.

Alan Frederiksen

Steffen Gliese

Jeg forstår ikke hvor du vil hen med din argumentation.

Hvad mener du med "den alvorlige befolkningstilvækst"? Den blev vel ikke i samtiden betragtet som et problem.

I en anmeldelse af historiker Lene Koch´s bog: " Racehygiejne i Danmark 1920-56" skriver anmelderen:
"Det var socialdemokraten Karl Kristian Steincke, der i 1920 formulerede et politisk program for racehygiejnens praktiske anvendelse. Mellem 1929 og 1938 blev der med støtte fra alle Rigsdagens partier vedtaget et racehygiejnisk inspireret lovkompleks, hvis indhold vedrørte sterilisation af, og ægteskabsforbud for personer, hvis forplantning man fandt var uønsket set ud fra et samfundshensyn. Dem, der blev berørt af lovgivningen, var personer med legemlige handicaps, sindssygdomme samt psykotiske tilstande, men også sædelighedsforbrydere, brandstiftere, epileptikere, alkoholikere og især lettere åndssvage. I samme forbindelse blev der i 1938 etableret et institut for human arvebiologi og eugenik på Københavns Universitet. Blandt instituttets vigtigste opgaver var at sikre, at racehygiejnen blev administreret og videreudviklet på et videnskabeligt forsvarligt grundlag."
"Man skal også holde sig for øje, at før den racehygiejniske lovgivning blev gennemført, var indgreb som abort og sterilisation ulovlige. Kirken i både katolske og protestantiske lande havde indtil da haft held til at modsætte sig enhver lempelse af disse forbud. Derfor var der også bred opbakning omkring den skandinaviske racehygiejne. Den var ikke politisk højreorienteret, men var derimod anført af socialdemokrater, vedtaget af store parlamentariske flertal og støttet af næsten hele det politiske spektrum – ikke mindst socialister og feminister. Desuden var racehygiejnen støttet og legitimeret af førende videnskabsmænd samt hele den akademiske elite, ligesom læger og jurister, der administrerede lovgivningen gav projektet troværdighed."

Lene Kock har desuden skrevet en bog om "Tvangssterilisation i Danmark 1929-67."

Med venlig hilsen
Alan

Alan Frederiksen
Svend Jespersen

Før vi går i gang med bombastiske fordømmelser af fortidens synder, burde vi måske skrue tidsmaskinen 100 år frem. Hvordan vil den tids gode og retfærdige mennesker bedømme vor tids etiske kompasser og debatter?

Hvis man er 100% overbevist om, at man også til den tid vil være at finde blandt de gode og retfærdige, så fint!. Hvis man ikke har adgang til en sådan ufejlbarlig tidsmaskine, så burde man måske udvise lidt mere ydmyghed.

Og så er det måske værd at erindre, at én af de største modstandere mod eugenikkens ideer var den katolske kirke

Dan Jensen, Inger Pedersen og Alan Frederiksen anbefalede denne kommentar
Henning Kjær

Elefanten i rummet. Myndigheder var bekymret for at "åndsvage" fik børn de ikke selv kunne tage vare på, og som myndigheder efterfølgende skulle anbringe/bortadoptere.

Dengang var der ikke et udbygget system til støtte og behandling af børn i familier i mistrivsel (lud og koldt vand).