Analyse
Læsetid: 4 min.

De har meget tilfælles. Men Mette Frederiksen slipper billigere end Inger Støjberg

Sammenlignes Granskningskommissionens vurdering af statsministeren med Instrukskommissionens vurdering af den tidligere udlændingeminister, får Mette Frederiksen langt færre hug
Mette Frederiksen ved det seneste coronapressemøde.

Mette Frederiksen ved det seneste coronapressemøde.

Francis Joseph Dean

Indland
1. juli 2022

De er begge stærke kvinder, begge er fra Nordjylland, og begge er meget markante politiske profiler med årelang ministererfaring. Og så har Mette Frederiksen og Inger Støjberg det yderligere tilfælles, at de har været genstand for en kommissionsundersøgelse.

Til gengæld er der stor forskel på, hvor nemt de er sluppet igennem kommissionernes vridemaskine. Og det vil formentlig få betydning, når Folketinget i den nærmeste fremtid skal følge op på Granskningskommissionens undersøgelse, hvor blå blok på forhånd har argumenteret for, at der må kunne indledes en rigsretssag mod statsministeren. Det gør en sammenligning af de to kommissioneres vurdering af hovedpersonerne interessant.

Vi starter med Mette Frederiksen. Om hendes rolle skriver Granskningskommissionen, at hendes ministerium samlet set har handlet »meget kritisabelt« under forløbet ikke mindst i forberedelsen af det coronapressemøde den 4. november 2020, hvor statsministeren understregede, at det var »nødvendigt at aflive alle mink i Danmark«, og at myndighederne »allerede er i gang med« en aflivningsindsats.

 

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Prøv en måned gratis.

Klik her

Allerede abonnent? Log ind her

Henning Kjær

Det må betyde at Lars Løkke Rasmussen også har et ansvar for Inger Støjbbergs ageren i integrationsministeriet, selvom han vendte det døve øre til. LLR havde alle muligheder for at stoppe den ulovlige sagsbehandling og IS i hendes løgne i utallige samråd. I stedet holdt regeingen og deres støttepartier hånden under IS igen igen.

nanna Brendstrup, Else Mortensen, Jens Christensen, Hans Christian Jørgensen, Inge Nielsen, Jan August, Kristian Bernhardt Jensen, Lasse Nielsen, Morten Bo Johansen, Kim Houmøller, Inge Lehmann, Anders Reinholdt, Anne-Marie Esmann, Alvin Jensen, Inger Pedersen, Poul Søren Kjærsgaard, Karen Grue, Peter Krogh, Ejvind Larsen, Frederik Schwane, Lillian Larsen, Steffen Gliese, Ingrid Olsen og Torben K L Jensen anbefalede denne kommentar
Nils Bøjden

"De har meget tilfælles. Men Mette Frederiksen slipper billigere end Inger Støjberg"

Ja, selvfølgelig. Der er ikke flertal i folketinget for en rigsretssag.

Rigsretten er en politisk forteelse.

Nils Bøjden

"Det må betyde at Lars Løkke Rasmussen også har et ansvar for Inger Støjbbergs ageren i integrationsministeriet, "

Nu sad han ikke for bordenden da Støjberg tog sine beslutninger.

Steffen Gliese

Christian Friis Bach valgte selv at gå, efter at det var kommet frem, at hans ministerium ville ham det for godt og lod ham flyve på første klasse til møde i den tvivlsomme NGO, han havde arvet pladsen i efter Lars Løkke Rasmussen.
Han ville næppe have fået så meget som en næse for det.

Else Mortensen, Inge Nielsen, Jan August, Inge Lehmann, Alvin Jensen og Inger Pedersen anbefalede denne kommentar
Søren Henrik Jepsen

Det er sjovt nok, og ligner et argument, der kunne komme ud af Inger Støjbergs mund, men for mig tog Mette Frederiksen “en for holdet/landet/verden”, i og med at vurderingen dengang var, at den store population af mink gav stor risiko for udvikling af farlige Corona-varianter. Enhver forsinkelse af aflivning af minkene betød en øget sandsynlighed for en forværring af pandemien. Af en eller anden grund bliver dette argument ikke fremført - måske fordi det jo ikke kan ændre en ulovlig beslutning. Hvor mange dage tog det forresten Folketinget at lovliggøre indgrebet?

Else Mortensen, Hans Christian Jørgensen, Inge Nielsen, Kristian Bernhardt Jensen, Lasse Nielsen, Inge Lehmann, Egon Stich, Thomas Frisendal, Marianne Jespersen, Anne-Marie Esmann, Per Kortegaard, Mogens Sommer Madsen, Alvin Jensen, Inger Pedersen, Karen Grue, Peter Krogh og Steffen Gliese anbefalede denne kommentar
Steffen Gliese

Jeg er fræk nok til at stjæle og citere den efter min mening mest korrekte beskrivelse af forløbet, det er Povl Thomsen i kommentarfeltet på Politiken: "Som jeg husker det, var Fødevarestyrelsens jurister - modsat bl.a. den tidligere kollega i styrelsen, som har skrevet paragraffen om zoonotiske sygdomme i Lov om hold af dyr - de eneste, som mente, der ikke var lovhjemmel. Det begrundede de i nogle tågede henvisninger til proportionalitetsprincippet - altså: da smitten endnu ikke var nået til fx Sjælland, var det ikke proportionalt at aflive alle landets mink. Man må forstå, at man pænt skulle have ventet på, at smitten spredte sig.

Det handlede så vidt jeg forstod ikke om sikkerhedszonerne, som kun er nævnt som et eksempel i loven.

Indtil da havde man i bl.a. Sundhedsministeriet, Statsministeriet og sågar Justitsministeriet regnet med, at lovformuleringen gav hjemmel. Jeg synes ikke, man kan fortænke ministre og embedsmænd i som udgangspunkt at regne med, at der var hjemmel. Paragraffen var netop skrevet for at undgå, at man i en presset situation først skulle til at indhente en særskilt lovhjemmel. Når situationen så er allermest presset, hævdes det pludselig, at den alligevel ikke kan bruges...

(Og som departementschefen (Studsgaard) sagde til Mogens Jensen, da han måtte gå: Vi har ikke været gode nok til at klæde dig på...)

Hvordan kan næsten alle i dag så skråsikkert mene, at der nærmest klokkeklart ikke var lovhjemmel? Som en jurist sagde til mig: Der er jo ingen fortilfælde. Den er ikke domstolsprøvet." - Bemærk især det bizarre sidste, for vi har jo altså ikke romerrettens afhængighed af præcedens, som man kender det i angelsaksisk ret.

Else Mortensen, John Reynolds, Hans Christian Jørgensen, Inge Nielsen, Jan August, Lasse Nielsen, Inge Lehmann, Anne-Marie Esmann, John Damm Sørensen, Alvin Jensen, Allan Forsberg og Peter Krogh anbefalede denne kommentar
Simon Nielsen

Der er ingen tvivl om, at Regeringen har ageret uden fornøden lovhjemmel, og dermed ulovligt, og at det er Mette Frederiksens ansvar som Statsminister. Derfor bør Folketinget som minimum give regeringen en næse for denne sag. Jeg ser dog ikke nogen grund til at tro, at Mette Frederiksen har forbrudt sig imod Ministeransvarsloven, der kræver at sådanne handlinger enten sker overlagt eller groft uagtsomt. Jeg har endnu ikke læst hele den omfattende rapport, men ser ikke umiddelbart nogle tegn på, at dette kan hævdes i god tro.

Inge Nielsen, Lasse Nielsen, Henning Kjær, Poul Søren Kjærsgaard og Steffen Gliese anbefalede denne kommentar
William Mannicke

I pauserne mellem Tour de France etaperne, kan alle, i sær den borgerlige presses ansvarlige, med (måske) udbytte læse følgende i hængekøjen:

https://jura.ku.dk/jurabog/pdf/juridiske-monografier/waaben_det_kriminel...

Og skulle teksten komme som en overraskelse for minkavlere og folketingsmedlemmer, chefredaktører, kommentatorer og andet godt folk mm., så er jeg helt sikker på, at den kan alle Højesterets dommere udenad...

William Mannicke

Og når du har læst færdig, tår det også klart, at Inger Støjberg og Mette Frederiksen ikke har noget til fælles!

God sommer og Tour

Inge Nielsen, Alvin Jensen, Lise Oxenbøll Huggler, Allan Forsberg og Henning Kjær anbefalede denne kommentar
jens peter hansen

Støjbergs ulovlige instruks kostede vist 20.000 kr og en rigsretsag til mange mio. Minksagen koster vist omkring 19.000.000.000 kr. Et par fik erstatning i instrukssagen. 1200 får erstatning i minksagen.
De to sager er forskellige og det er beløbet også, men mens det første minder om usympatisk praksis, så minder det andet om himmelråbende inkompetance blandt ministeriets vellønnede embedsmænd og lad nu regeringens støtter vise om de holder ord om retfærdighed for Loke såvel som for Thor

Allan Forsberg

Der er ikke noget fællesgods mellem Inger Støjbergs instrukssag og Mette Frederiksens minksag. For Inger Støjberg var og er der kun eet politisk hovedmål : at forringe forholdene for flygtninge og indvandrere. I forfølgelsen af sit hovedmål kom hun til at gå for vidt. For Mette Frederiksen har der næppe nogensinde været et politisk interesse i minkerhvervet. Det var først, da erhvervet kom til at udgøre en reel trussel for landet - i hvert fald for landets omdømme, tænk hvis Hjørring eller en anden by i Nordjylland var blevet lige så kendt som Wuhan - at Mette Frederiksen nødvendigvis måtte foretage sig noget i relation til minkerhvervet, og i den sammenhæng så er kommet på glat is.

Der er en hensigt til forskel, og politik handler om hensigter. Dermed er der intet fællesgods.

Else Mortensen, Viggo Okholm, Hans Christian Jørgensen, Inge Nielsen, Jan August, Kristian Bernhardt Jensen, Thomas Frisendal, Mette Eskelund, Anne-Marie Esmann, Ruth Sørensen, Per Kortegaard, Lise Oxenbøll Huggler, Alvin Jensen, Steffen Gliese, Henning Kjær og Inger Pedersen anbefalede denne kommentar
Lise Oxenbøll Huggler

Ulrik Dahlin, du begynder med retoriske flovser: To stærke, kvindelige politiske profiler fra Nordjylland(!) har noget til fælles, men der er andre ting, de ikke har til fælles. Nå ja, det er lige et spørgsmål om forsætlighed, de ikke har til fælles.
Hvorfor i alverden sammenligne den enes position med den andens? Hvad har Inger Støjbergs ageren med Mette Frederiksens at gøre?

Inge Nielsen, Henning Kjær, Thomas Frisendal, Steffen Gliese og Alvin Jensen anbefalede denne kommentar
John Damm Sørensen

Det var i øvrigt Jakob Ellemann Jensen, som fik indført de meget vidtgående bestemmelser, som Steffen Glirse henviser til.

Bjørn Høj Jakobsen

Barbera Bertelsen skal sikre kvaliteten i politiske beslutninger, hvilket hun har svigtet. Hun krydsede grænsen og drev politik i en grad hvor hun nu er under beskyttelse af PET. Hun er uden tvivl knusende fagligt kompetent, men hendes stilling kræver mere end det..

jens peter hansen

Problemet ligger ikke i hensigten med aflivningen, men i manglen på lovhjemmel, en hjemmel som ville kunne være vedtaget med lynets hast. Mon ikke de enorme erstatningsbeløb bl.a. skyldes at regeringen var nem ar trykke, fordi forløbet var kludret ?

Jakob Bonde, Inger Pedersen, Christian de Thurah og Henrik Mølgaard anbefalede denne kommentar
Mette Eskelund

Sikke noget sludder. Det lille ord med stor betydning: At handle med "FORTSÆT" afgør, hvor væsensforskellige de to sager er.

Henrik Mølgaard

Uanset hensigten skal loven følges.

Hvis det ikke får alvorlige konsekvenser at lave en forhastet uigennemtænkt beslutning, bliver det nemmerer for en kommende regeringsleder at bryde loven... "jeg vidste ingenting og det var for flertallets bedste". Og tilsidst er det måske et tilnærmelse med "flertallet"?

Det bliver interessant at følge hvilket ansvar vores store leder tager på sine skuldre, og hvad der bliver ofret på alteret.

Men ingen tvivl om at flertallet gerne ofrer en minioritet man ikke kan lide "minkavlerne", for sikkerhed mod Corona. Uanset om det lovligt eller ej.

Thomas Frisendal

Kære Ulrik, jeg forstår ikke hvorfor de to sagers kontekst ikke er med i din vurdering:
Her og nu alvorlig sundhedsrisiko, inkl. død, for befolkningen mod et meget lille antal sager om folk må bo sammen eller ej.
I øvrigt forstår jeg heller ikke hvorfor I bruger ordet "ideologi" om Mette F's ledelsesstil? Det er jo det, det er. Lars Larsen stil var sgu ikke en ideologi, vel? Ideologi er åbenbart et fyord?

jens peter hansen

Jeg mener helt bestemt at beslutningen om minkpelsningen var rigtig, men den var ikke korrekt. At hensigten er god undskylder vel ikke kludreriet. Udtrykket, en bjørnetjeneste betyder en fatal gerning begået med en god hensigt, desværre tror den opvoksende ungdom at det betyder at gøre en anden en stor tjeneste. Ministerierne gjorde i alle tilfælde ministrene en bjørnetjeneste ved at snorksove eller glemme hvad de bl.a. er ansat til. Mon ikke beløbet på de 19 mia. ville være blevet noget mindre hvis lovgivningen havde været på plads..

Thomas Jørgensen

Nu må Barbara Bertelsen selv ligge sig ned og rulle rundt

Poul Anders Thomsen

Fællesnævneren er vel at venstrefløjen længe havde haft et horn i siden på minkavlerne for det som i deres bog er uetisk adfærd og Mette og Co. så sit snit til at diktere en aflivning erhvervet i ly af coronaen, på samme måde som højrefløjen længe har haft et horn i siden på indvandrene og så sit snit til at diktere en adskillelse at ægtefolk under påskud af at der var tale om barnebrude. På trods af at store dele af befolkningen med det samme kunne mærke at begge handlinger var den stærke der trumlede den svage. Og bag efter gemmer begge parter sig bag ord, uvidenhed og skylder skylden på embedsværket, men pointen er jo at de ikke har fulgt de demokratiske spilleregler. Det skal man i et demokrati.

Søren Kristensen

Det har vist noget at gøre med måden at fører sig frem på. Mette Frederiksen oppbærer tilsynelandende, sine øvrige kvalifikationer usagt, en vis grad af ydmyghed overfor arbejdet som politiker, trods alt. Den skal man nok grave lidt dybere for at finde hos Inger Støjberg, som ikke har noget problem med at tippe helt over i rendyrket populisme og skadefryd, med lagkage og hvad har vi. Sådan en tilgang kan give bagslag, hvor omvendt ydmyghed i nogle tilfælde kan veksles til postiv særbehandling. Det er der ikke noget nyt i.

Lasse Nielsen

Angående de kommentarer, der sammenligner Lars Løkkes rolle i instrukssagen med Mette Frederiksens rolle i minksagen:

Der er bestemt mange ligheder. Løkke vidste jo lige så vel som andre, der fulgte med i dansk politik, hvad Støjberg havde gang i. Og i forhold til Mette Frederiksen er der en belastende ting for Løkke, nemlig at Søren Pind i kommissionen fortalte, at han havde advaret Løkke. Sådan en advarsel fik Mette Frederiksen ikke.

Pind fortalte, at han advarede Løkke i en SMS. Men Pind havde ikke længere SMs'en. De bliver slettet efter endt ministertid. Og derudover havde Pind også automatisk sletning af SMS'er efter 14 dage. (Sletning af SMS'er derfor ikke en socialdemokratisk opfindelse! borgerlige gjorde det også). Og da kommissionen undersøgte Lars Løkkes telefon, fandt de ikke SMS'en men derimod et stort hul (af manglende SMS'er) i den periode, hvor Pind mente at have sendt SMS'en.

Else Mortensen, Inge Nielsen og Lillian Larsen anbefalede denne kommentar
Henning Kjær

Hvis ikke beslutningen om at aflive alle mink ikke var taget den 2. november 2020, var den blevet taget lidt senere, for smitten mellem mennesker og mink og mellem minkfarme indenfor og udenfor risikozoner var helt ude af kontrol. Ingen forstod hvordan smitteudbredelsen fungerede, og myndighedernes aflivning kunne slet ikke følge med smitteudbredelsen.
Det blev ikke bedre af, at nogle minkavlere svindlede med smittekontrollen.

Inge Nielsen

Jeg er rystet over den - stort set - samlede medieverden ..... lige fra aviser til licensbetalte tv-stationer. Aldrig har jeg oplevet en lignende hetz mod en statsminister/regering, som den der har pågået siden MF og socialdemokratiet vandt sidste valg !
Det har været EN lang krisesituation de har skullet håndtere, og i guder hvor er jeg glad for at det ikke er den borgerlige rodebutik, der har skullet lede DK igennem.....eller RV eller EL for den sags skyld.
Spørgsmål ved rækken af pressemødere, har været pinagtige ud i tåkrummende ignorance af virkeligheden og oftest direkte uintelligente - men med skolegårdsagtige mobning uden andet formål, end at nedgøre og fordumme.
Jeg kender ingen, der ikke var lettet, da spørgerunden blev begrænset til 2 stk !! ......nu slukket de fleste når spørgsmålene kommer !
Rækken af forseelser fra Løkkes og hans rækker er uendelig - og pressen lod ham slippe.......forseelser som de havde slagtet MF for blot halvdelen af !!!! ......og de holder stadig hånden under ham, ved ikke at udstille rækken af hans (i mine øjne) nærmest korupte meritter .......samt mange de problematikker MF står med nu, er søsat af Løkke og V ...... f.eks sundhedssektoren, skat og mulighederne for fifleri, besparelser af politi og kriminalitetsbekæmpelse, fiskekvotekonge (var det journalister der gravede i de ministerier?), fonden som han pludselig skal være formand for igen? HANS mf slettede mail? Osv osv
....og Uffe Ellemans utallige næser
Er bare noget man smågriner af ......og han har gået en statsmandsbegravelse og fik hele sendefladen på DR og TV2 selv om han har været ude af politik i 100 år ......mens Jacob E opførte sig som om han nød hele set-uppet og kameraerne.
Hvad foregår der hovederne af journaliststanden?......objektiv tilgang er der i alt fald ikk !!!.......de licensbetalte kanaler er faktksk forpligtet til størst mulige objektivitet.......det opgør de så ved at tælle ens taletid - men ignorer vinkliinger og arter af spørgsmål !! ..... ergo er det ikke ens !

Jeg er SÅ glad for at miñkhvervet blev stoppet. Erhvervets eneste formål var at fine damer i Kina og Rusland mf kan gå i fine pelse -fremavlet ved dyremishandling.
Der er tusinder af mennesker i DK der dagligt bliver fyret uden de har skyld.... de bliver ikke forgyldt, flere af farmene er slet ikke dansk ejede, flere af farmene var allerede på vej til konkurs, der er storsvindlet med både smitteprøvet og kompensationer ......hvordan er det lykkes den samlede presse at sælge "åååhhh hvor er det altså synd" billedet? .....
Bare for at gå efter MF og regeringen? Hvor er det uansvarligt !!!
Kom med nogle tal på ovenstående !!
....og tænk hvis udsendelsen om snyd og svindel og fusk, var blevet sendt INDEN kommisionen gik i gang ???? ......lyder måske paranoidt - men det ligner koordineret !!!

jens peter hansen

Skulle staten ikke overholde lovene eller er brud på samme ikke temmelig farlig for demokratiet ? Selv den yngste fuldmægtig i et ministerium måtte da vide at der skulle være lovhjemmel for at udgøre ordren om "pelsningen "af de raske mink. Det er da nedslående at embedsværket er så udueligt at det ikke engang forstår dets eget handlingsgrundlag.. At minkproduktionen var på randen af fallit gør da netop embedsværkets uduelighed grotesk. 19. Mia kr. i erstatning til et truet erhverv er befolknings betaling for en utilgivelig slendrian og et trumfkort i hånden på en borgerlig opposition.. Det er ikke minkavlerne der er de onde, det vores embedsmænd der har svigtet fatalt.

Jens Søndergaard

Det ville styrke argumentationen, hvis skribenterne brugte det korrekte navneord FORSÆT og ikke FORTSÆT, det sidste ord styrker ikke argumentationen-hvad er ellers misforstået?

Nils Bøjden

"Og når du har læst færdig, tår det også klart, at Inger Støjberg og Mette Frederiksen ikke har noget til fælles!"

Det er nu ikke korrekt. Begge har været ministre og derfor underlagt minister ansavrsloven. Begge har siddet for bordenden ved ulovlige instruktioner.

Og her skiller vandene sig så. Frederiksen har valgt at sætte sig for bordenden og bestemme alt og samtidigt påberåbe sig uvidenhed. Støjberg er blever dømt for at sætte sig for bordenden og bestemme.

Så det magiske ord er "Uvidenhed". Og så kan man så vurdere om man vil have en statsminister der sidder for bordenden og bestemmer og samtidig er uvidende om hvad hun foretager sig.