Minkkommission
Læsetid: 4 min.

Juraprofessorer: Det er svært at forestille sig Mette Frederiksen dømt for grov uagtsomhed

Det var ikke grov uagtsomhed, at Mette Frederiksen ikke aktivt spurgte til hjemlen, da regeringen besluttede, at samtlige mink skulle aflives. Sådan lyder den umiddelbare vurdering fra tre professorer på baggrund af Minkkommissionens beretning
Ifølge de tre juraprofessorer måtte Mette Frederiksen (S) antage, at hendes embedsfolk havde styr på juraen, da det i slutningen af 2020 blev besluttet, at samtlige mink i landet skulle aflives.

Ifølge de tre juraprofessorer måtte Mette Frederiksen (S) antage, at hendes embedsfolk havde styr på juraen, da det i slutningen af 2020 blev besluttet, at samtlige mink i landet skulle aflives.

Jacob Ehrbahn

Indland
2. juli 2022

Har Mette Frederiksen gjort sig skyldig i grov uagtsomhed? Det spørgsmål står tilbage, efter at Minkkommissionen har offentliggjort sin beretning.

Kommissionen har ikke taget stilling til spørgsmålet, fordi den ikke har til opgave at bedømme ministres mulige ansvar. Oppositionen vil derfor have uvildige advokater til at komme med deres vurdering på baggrund af kommissionens beretning.

De næste dage vil vise, om der kan samles et flertal for en sådan advokatvurdering. Men spørger man i mellemtiden tre juraprofessorer, lyder deres umiddelbare vurdering på baggrund af kommissionsberetningen, at Mette Frederiksen ikke ville blive dømt ved en eventuel rigsret for grov uagtsomhed.

»Nu skal man jo være forsigtig med den slags, men jeg ville nu godt turde vædde en kasse øl på, at hun ville blive frifundet,« lyder det fra professor i forfatningsret på Københavns Universitet Jens Elo Rytter.

Professor i strafferet fra Københavns Universitet Jørn Vestergaard understreger, at spørgsmålet kun kan afgøres ved en rigsret.

»Men når det er sagt, ville jeg også have svært ved at forestille mig, at hun i den konkrete sag ville kunne dømmes for grov uagtsomhed,« siger han.

Professor i offentlig ret på Aarhus Universitet Jørgen Albæk Jensen er enig, og alle tre professorer henviser til, at Mette Frederiksen måtte antage, at hendes embedsfolk havde styr på juraen, da det blev besluttet, at samtlige mink i landet skulle aflives. Og at det ikke var hendes opgave at spørge til, om der nu også var hjemmel til indgrebet.

Ingen advarsel

En minister kan straffes ved en rigsret for brud på ministeransvarlighedsloven, hvis vedkommende »forsætligt eller af grov uagtsomhed« tilsidesætter sine pligter.

I den såkaldte instrukssag blev forhenværende udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg dømt for at have brudt loven med forsæt, fordi hun var blevet advaret af sine embedsmænd imod en undtagelsesfri og dermed ulovlig adskillelse af asylpar. Hun vidste så at sige, at hun gjorde noget forkert. Men i minksagen tyder intet på, at Mette Frederiksen havde forsæt.

På den ene side vurderer Minkkommissionen, at det var »groft vildledende«, da hun ved det berømte pressemøde den 4. november 2020 annoncerede, at samtlige mink skulle aflives. Men på den anden side konstaterer kommissionen, at statsministeren »subjektivt ikke den 4. november 2020 havde viden herom eller hensigt hertil«.

For selv om flere embedsmænd – blandt andre de jurauddannede departementschefer fra Fødevareministeriet, Justitsministeriet og Statsministeriet – deltog i mødet, hvor aflivningen blev besluttet, gjorde ingen af dem opmærksom på et hjemmelsproblem.

Spørgsmålet er så, om statsministeren af egen drift burde have sikret sig, at der var hjemmel. Og om det altså var groft uagtsomt af hende ikke at gøre det. Det mener Jørgen Albæk Jensen ikke er tilfældet.

»Når ingen siger noget til hende om noget problem, så synes jeg, det ville være vanskeligt at kalde det groft uagtsomt, at hun ikke spørger aktivt ind til det. Dér burde hun kunne regne med embedsmændene.«

Hun var ikke juristen

Jørn Vestergaard understreger, at en dom for grov uagtsomhed ville forudsætte, at »det alvorligt kan bebrejdes statsministeren, at der er handlet i åbenbar strid med de pligter, som stillingen indebærer«.

»En vurdering heraf forudsætter inddragelse af de forfatningsretlige og forvaltningsretlige normer på området. I lyset heraf må det oplagte udgangspunkt være, at en statsminister må kunne regne med, at embedsværket i de relevante fagministerier har styr på hjemmelsspørgsmål og andre juridiske forhold. Det kan ikke med rimelighed forventes, at en statsminister spørger ind til den slags, når hun er omgivet af topembedsfolk, som ikke overhovedet antyder, at der kan være et problem,« forklarer professoren.

Eller som Jens Elo Rytter siger: »Hun er politiker, ikke embedsmand og ikke jurist. For mig giver det ikke umiddelbart mening at kategorisere det som groft uagtsomt, at hun ved et møde med adskillige topjurister ikke var den, der sikrede sig, at der var hjemmel til aflivningen.«

Tillid til embedsmændene

Selv om Minkkommissionen ikke foretager en vurdering af Mette Frederiksens mulige ansvar i minksagen, så gennemgår den i sin beretning de grundlæggende regler på området. Blandt andet skriver kommissionen, at der »næppe i almindelighed« kan »stilles særligt høje krav til ministerens faktuelle eller juridiske viden«, og at ministeren »må kunne handle i tillid til sine embedsmænds redegørelse og råd, medmindre det er oplagt, at disse er forkerte eller mangelfulde«.

Kommissionen henviser i den forbindelse til en ny bog af den ubestridte autoritet inden for reglerne om ministeransvar, højesteretsdommer Jens Peter Christensen. I bogen er det også netop en bærende pointe, at ministre langt hen ad vejen må »kunne løbe an på, at embedsmændene udtrykkeligt gør opmærksom på mulige problemer«, som der står.

Samme Jens Peter Christensen tiltræder for øvrigt som højesteretspræsident den 1. november og vil således formentlig skulle indtage rollen som formand for en rigsret, hvis en sådan skulle blive nedsat i minksagen.

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

Steffen Gliese

Ja, det er da godt, at det hele ikke går op i hat og briller.

Jens Christensen, Rie Krogsbøll, Karl Vilhelm Christiansen, Mogens Holme og Peter Krogh anbefalede denne kommentar
Inger Pedersen

Jeg kunne altså godt tænke mig at vide:
Hvor mange af de nævnte topjurister - der åbenbart ikke fandt det nødvendigt at oplyse om manglende hjemmel - er blevet hyret ind af Anders Fogh Rasmussen, da han i sin tid gjorde op med "eksperter og smagsdommere" og derefter fik ansat nogen, der var mere enige med ham selv...???

Alvin Jensen, Rie Krogsbøll, Maia Aarskov og Inge Nielsen anbefalede denne kommentar
William Mannicke

Ja så må vi bare vente og se hvad de radikale siger til sagkundskaben, eller om de hælder den ned af bræddet for minister biler med Pape nummerplader.

Klaus Folkmann

Men det var vel Mette der sad for bordenden under det famøse møde ? Det var Mette der styrede mødet således at man IKKe fik læst de nødvendige papirer igennem ? Det var Mette der "overtog" styringen fra sin resort minister? Er det ikke Mette der, som øverste leder, har det endelige ansvar for processerne og handlingerne, specielt i en situation hvor hun går ind og overtrumfer sine egne ministre ?
Er der nogle af jer herinde der kender fortilfælde hvor en minister, der i den grad har taget styringen i en proces, og med en så massiv kritik fra en uvildig undersøgelse, har kunne blive siddende som minister ? De sager jeg lige kan komme i tanke om, Schlüter, Christian Friis Back og Søren Gade, tog ministrene konsekvenserne og påtog sig ansvaret for de fejl der var begået i deres organisation og gik af. Og, muligvis med undtagelse af Tamilsagen, var de nævnte sager ikke i nærheden af at være så alvorlig som denne ?

Poul Søren Kjærsgaard, Flemming Sørensen og jens christian jacobsen anbefalede denne kommentar
Steffen Gliese

Klaus Folkmann, da pressemødet blev afholdt, var der flertal for beslutningen. Om søndagen blev Jakob Ellemann presset af Landbrug og Fødevarer på Venstres hovedbestyrelsesmøde til at opgive sit tilsagn om støtte.
Derudover er det stadig ret uforklaret, at lov om hold af dyr ikke skulle give hjemmel - loven var jo netop blevet udvidet under Jakob Ellemann til at kunne virke i tilfælde af en zoonotisk epidemi, og den indeholdt den i grundloven krævede fulde kompensation ved ekspropriation. Loven opfyldte altså ikke sit formål.

Thomas Helbo Hansen, tove helbo, Ole Henriksen, Jens Christensen, Brian Andersen, Erik Nielsen, Alvin Jensen, Solveig Neubert, Rie Krogsbøll, Marianne Jespersen, Viggo Okholm, Karl Vilhelm Christiansen, P.G. Olsen, Inge Nielsen, Nille Torsen, Mogens Holme, Ole Meyer, Peter Krogh, Kristian Spangsbo og Eva Schwanenflügel anbefalede denne kommentar
Lasse Nielsen

En tænkt situation:
Tænk hvis regeringen i stedet havde givet sig mere tid inden beslutningen, og der så var kommet en mutation, der havde nået at brede sig. Så havde Folketinget nok nedsat en kommission, der skulle belyse, hvorfor man ikke nåede at stoppe den nye mutation. Og mon ikke de ville komme frem til, at det var groft uagtsomt at give sig mere tid, når nu Kåre Mølbak havde skrevet, at Danmark kunne blive "det nye Wuhan", og at der "ikke var tid til at afvente yderligere data".

Jesper Sano Højdal, Brian Andersen, Alvin Jensen, Rie Krogsbøll, Marianne Jespersen, Viggo Okholm, Karl Vilhelm Christiansen, Bente Loldrup, P.G. Olsen, Inge Nielsen, Rikke Petersen, Nille Torsen, Mogens Holme, Peter Krogh, Kristian Spangsbo, Frederik Schwane og Steffen Gliese anbefalede denne kommentar
Klaus Folkmann

Steffen
Forstår jeg dig korrekt, når du mener at fejl begået af andre folkevalgte forsvarer MF mange fejl ? Din argumentation vedr. hjemmel forstår jeg ikke nok heller ikke. Hvis din tese er rigtig, hvorfor har Mette så ikke bare henvist til dette ? Det ville da være mere troværdigt end at gentage en række argumenter vi har hørt utallige gange tidligere. Og som kommissionen for øvrigt maner til jorden.

Steffen Gliese

Mette Frederiksen er ikke jurist, det er faktisk en del af det, der frikender hende i beretningen og iflg. de førende jurister.
Man har stædigt fastholdt i Fødevareministeriet - hvor man i øvrigt i månedsvis kæmpede imod indgreb overfor minkerhvervet - at der ikke var hjemmel, men en nærmere begrundelse kan ingen vist læse noget sted. Penneføreren på loven mener, at den er tilstrækkelig. Det lader til, at det er omfanget af beslutningen, der får de ansvarlige til at mene, at det ligesom er for lidt med en paragraf i en lov, der allerede er gældende; men sådan skulle det jo gerne være: at der er taget højde for de situationer, der måtte opstå, så man kan reagere adækvat.

Brian Andersen, Alvin Jensen, Rie Krogsbøll, Karl Vilhelm Christiansen, Inge Nielsen, Inger Pedersen, Peter Krogh, Kristian Spangsbo og Frederik Schwane anbefalede denne kommentar
jens christian jacobsen

Hvis MF ikke skønnes at have udvist grov uagtsomhed iflg. Ministeransvarlighedsloven er der hermed givet frit lejde for regeringens øverste minister til at vende det blinde politiske øje til under henvisning til, at hun intet vidste. Heller ikke i en nødretslignende tilstand. Jurist eller ej, MF er ikke værdig til at fortsætte som regeringsleder. Jeg håber, så at hendes vælgere straffer hende, når juraen (og Ehl.) freder hende.

Jan S. Jensen

De mink var blevet aflivet alligevel ikke? Og erhvervet nedlagt?

Der var flertal i Folketinget efter at de endelig havde fået en lovhjemmel bare et par dage senere. Til både aflivning og nedlæggelse af erhvervet.

Hvad? er det bare det?

Erik Nielsen, Alvin Jensen, Rie Krogsbøll, Maia Aarskov, Ole Olesen, Inge Nielsen, fin egenfeldt, Inger Pedersen, Nille Torsen, Mogens Holme, Ole Meyer, Kristian Spangsbo og Steffen Gliese anbefalede denne kommentar
Steffen Gliese

Der gik noget længere tid med at forhandle det på plads, Jan S. Jensen. Til gengæld var der jo flertal, da hun holdt pressemødet - indtil Jakob Ellemann blev banket på plads af landbruget.

Ruben Christiansen, Brian Andersen, Alvin Jensen, Rie Krogsbøll, Karl Vilhelm Christiansen, P.G. Olsen, Inge Nielsen, fin egenfeldt, Inger Pedersen, Mogens Holme, Jan S. Jensen og Kristian Spangsbo anbefalede denne kommentar
Margit Johansen

Vi kan jo ikke have en retstilstand, hvor evt. uenige embedsmænd kan fælde folkevalgte ministre blot ved at gemme vigtige informationer fx i bilag. Det skal der laves om på så alt det afgørende i en sag er oppe på bordet fra mødestart.

Alvin Jensen, Rie Krogsbøll, Rikke Petersen og Jan S. Jensen anbefalede denne kommentar
Jan S. Jensen

Vi der godt kan lide at se True crime vil gerne se en Bloodstain pattern analysis både for Pape og Ellemann. Da de to herres trykken på ja knappen i Folketinget sendte et chok gennem minkerhvervet og alle mink blev dræbt og hele erhvervet nedlagt.

Og hvordan disse analyser stemmer overens med de to herres udsagn her på det seneste.

Alvin Jensen, Rie Krogsbøll, Inge Nielsen, Mogens Holme og Ole Meyer anbefalede denne kommentar
Kristian Spangsbo

@Steffen Gliese
Som jeg har forstået det, så er der faktisk hjemmel til at slå dyr ned i tilfælde af en zoonotisk epidemi - med den juridiske spidsfindighed, at loven kun omfatter dyr, vi spiser. Som jeg har fået det forklaret, er det fordi vi har haft behov for at reagere på scenarier som f.eks. fugleinfluenza.
Ingen har tilsyneladende tænkt, at det er måden vi opdrætter på, der er problemet eller at mennesker og pelsdyr er rigtigt gode til at udveksle vira (ironisk nok, modsat mange af de dyr, loven omfattede)...

Alvin Jensen, Rie Krogsbøll, Carsten Munk, Viggo Okholm, Inge Nielsen og Inger Pedersen anbefalede denne kommentar

På den ene side: jeg er som borger ikke tryg ved en ledelsesstil som MF's, af grunde som ikke behøver at udpensles her. Det er f.g.m. ikke i orden, og noget bør der ske.

På den anden side: i denne sag er der reelt ingen skadelidte, som Jan S. Jensen påpeger – et moment som er alt for lidt fremme i debatten generelt. Minkene var blevet aflivet under alle omstændigheder, og det var blevet lige dyrt for skatteyderne med den rigelige (!) kompensation til erhvervet.

Hvad det end ender med: lad os huske det sidste, når der forventeligt kommer til at lyde forargelse og beklagelse over at "et helt erhverv er blevet nedlagt ulovligt". Vrøvl, reelt set.

Jesper Sano Højdal, Erik Nielsen, Alvin Jensen, Solveig Neubert, Rie Krogsbøll, Ole Olesen, Marianne Jespersen, Inge Nielsen, Erik Pedersen, Kristian Spangsbo, Inger Pedersen, Nille Torsen, Mogens Holme og Jan S. Jensen anbefalede denne kommentar

Et PS-limerick:

Hvis man ejed en hel bunke mink
men ellers ikke en klink,
købte Staten dem alle
i bure og stalde:
sig ikke den ikke var flink!

Thomas Helbo Hansen, Else Marie Arevad, Mogens Holme, Steffen Gliese, Alvin Jensen, Rie Krogsbøll og Inge Nielsen anbefalede denne kommentar
Christian de Thurah

Ole Meyer
Ja, staten var ualmindeligt flink her. Hvordan mon det kan være?

Else Marie Arevad, Rie Krogsbøll, Flemming Olsen og Inger Pedersen anbefalede denne kommentar

Et Mistænksomhedslimerick,
for nu at gå ind på CdT's tankegang:

Godt spørgsmål: hvordan kan det være?
og hvad vi kan derefter lære?
Vistnok 18 milliarder
eller deromkring har der
nu været brugt på den affære. ...

Men spøg til side: jeg har ikke set seriøse grunde til at betvivle at det var det måtte koste, under alle omstændigheder, i henhold til regler om kompensation ved ekspropriation o. lign.

Jeg tror m.a.o. ikke der er basis for mistænkelighed her. Det er muligt at hastværket har kostet lidt ekstra, men formentlig kun marginalt. (Personligt vil jeg glæde mig over at det dyrplageri og miljøsvineri nu er fortid i Danmark – men det er en anden sag, som bør holdes adskilt.)

Steffen Gliese, Alvin Jensen, Rie Krogsbøll og Inge Nielsen anbefalede denne kommentar
Flemming Olsen

Alt det der med, hvad Mette vidste og ikke vidste, er udenomssnak. Hvis man har magten og tager drastiske beslutninger med store økonomisk - menneskelige omkostninger, har man også ansvaret både juridisk og moralsk. The bug stops here!

Inge Nielsen

Flemming Olsen. "Med store økonomiske og menneskelige omkostninger".
Der bliver på daglig basis fyret masser af mennesker i DK. Firmaer åbner og lukker hver eneste dag. Mange mistet arbejdet i "besparelsens" hellige navn (læs grådighed) og ingen af dem bliver kompenseret med millioner .... men alle får menneskelige og økonomiske konsekvenser !
Hvorfor dette følelsesfukus når det handler om Minkavlere? .......og hvis arbejdskraft hovedsageligt har været billige østarbejdere?
Pape og Elleman mf har kun et mål med alt dette - og det er at miskreditere MF og regeringen ! .......samtidig med at de er MEGAlettede over at de ikke selv, var i regering den gang !......de ville aldrig selv have kunnet samlet sig om handling og håndtering !
Af "uransagelige "årsager har den samlede jounaliststand været lige så tonedøve og politiserende under dække af "kritisk jounalistik".

Nike Forsander Lorentsen, tove helbo, Mogens Holme, Jan S. Jensen, Inger Pedersen, Steffen Gliese, Erik Nielsen, Brian Andersen, Alvin Jensen, Rie Krogsbøll, Kristian Spangsbo, Carsten Munk, Marianne Jespersen, Viggo Okholm, Karl Vilhelm Christiansen, Rikke Petersen og Ole Meyer anbefalede denne kommentar

Jeg forstår faktisk ikke hvad Flemming Olsen angriber: ingen, heller ikke MF eller BB eller .... osv. har da vist benægtet at de har og havde ansvaret for at lukke minkerhvervet ned? Med fuld kompensation, osv.

Ditto i øvrigt det Folketing der bredt stemte for.

Diskussionen drejer sig om omstændighederne og hastværket – ikke om selve beslutningen, som var blevet truffet under alle omstændigheder. (Og som man så kan være enig/uenig-eller-midt-imellem i).

Desværre blandes tingene tit sammen i debatten, ofte med store følelser og umådelig forargelse. Den kan vi spare os en del af.

(PS, med forlov: det er ikke “the bug", billen eller den skjulte mikrofon, der ender et vist sted, men derimod “the buck", spanden eller Sorteper:
https://idioms.thefreedictionary.com/the+buck+stops+here)

Kristian Spangsbo, Inger Pedersen, Jens Christensen, Steffen Gliese, Alvin Jensen, Rie Krogsbøll og Inge Nielsen anbefalede denne kommentar
Torben Larsen

Hvis balladen ender med at Mette F. får en næse, så lang som Uffe Ellemanns lagt på række, så kan hun som han, erklære den for at være en æresnæse. En korrekt beslutning på et fejlagtigt grundlag, der var til Danmarks bedste. Jeg væmmes ved minkavlerne, der for egen vindings skyld manipulerede med prøverne,, så smitten galopperede gennem Jylland. Det var landsskadelig virksomhed, uden tanke på konsekvenserne. De har fået millioner, men Mette F. mistænkes på et minimalt grundlag som kun politiske modstandere kan se eller ønsker at se. De radikale afgør om valget skal komme lidt før end lidt senere. Vi kan glædes over, at landets øverste domstol; vælgerne, afgør skylds spørgsmålet i sidste ende. Jeg takker skæbnen eller nærmere de danske vælgere, for at det ikke var en borgerlig regering, der skulle håndtere pandemien. Det gør blå blok nok også selv, set i bagspejlets klare lys.

Nike Forsander Lorentsen, Jesper Sano Højdal, Mogens Holme, Inger Pedersen, Steffen Gliese, Inge Nielsen, Brian Andersen, Alvin Jensen, Rie Krogsbøll, Kristian Spangsbo, Ole Olesen, Viggo Okholm og Per Langholz anbefalede denne kommentar
Flemming Jensen

De eneste der vil dømme MF er vælgerne og de vil også dømme resten af rød blok ude, vejen til regeringsmagten ligger åben for blå blok.

Viggo Okholm

Minder lige om at vi engang havde mund-og klovsyge og her stod det ikke til diskussion. men ok kun de smittede besætninger med efterfølgende karantæne.
Jeg forstår ikke systemet, for hvad er vigtigst? korrekt procedure eller redning af menneskeliv?
Mette og regering har alle indrømmet fejl og ønsker at arbejde fremadrettet for at vi måske kan undgå det her en anden gang.

Mogens Holme, Kristian Spangsbo, Steffen Gliese, Inge Nielsen, Alvin Jensen, Rie Krogsbøll og Carsten Munk anbefalede denne kommentar
Rie Krogsbøll

Jeg er langtfra MF-fan, men det er mærkeligt, at der er så meget fokus på MF's evt. fodfejl i en håbløs situation, mens "forfølgerne" fuldstændigt ignorerer det, der ledte op til den håbløse situation, nemlig en kombination af et fuldstændigt skruppelløst minkerhverv, og et fuldstændigt handlingslammet Fødevarestyrelse og ministerium.

Fra de første minkproblemer viste sig i juni 2020, og frem til beslutningen om aflivning, blev der af uforståelige grunde taget med fløjlshandsker på minkerhvervet fra myndighedernes side. De fik meeeeget lang snor - som de misbrugte på det groveste. Alligevel følte erhvervet sig - i følge TV2-dokumentaren om sagen for nylig - i den grad forfulgt af myndighederne, at de mente sig berettigede til at snyde og fuske og sætte mange, mange liv på spil.

Også medierne behandler i forbindelse med MF-anklagerne minkavlerne som uskyldige martyrer, som har krav på korsfæstelse af MF og BB: "Hvad føøøøler du? Vil du tage imod en undskyldning fra MF?" "Nej!"

Det burde jo være omvendt. I mine øjne er det minkavlerne, der skylder os alle en kæmpeundskyldning, for de er fuldstændigt selv skyld i både egen og mange andres ulykke. Og nogen oprydning i egne rækker har man ikke indtryk af, at der har været. Deres formand føler ikke, at hans medlemmer har noget ansvar for eskalerende smitte og mange menneskers død.

Efter min opfattelse burde det undersøges, om ikke snyd og bedrag for at redde sin besætning eller sin erstatning er at sidestille med egentlig bedrag mod staten, hvilket vel er strafpligtigt, og burde fratage en muligheden for erstatning?

Det er da forunderligt, at stort set alle medierne kaster sig over MF og BB, men freder minkavlerne. I mine øjne kæmpe proportionsforvrængning. Kunne det have noget med kommende valg at gøre?

Nike Forsander Lorentsen, Jesper Sano Højdal, Mogens Holme, Carsten Munk, Frederik Schwane, Kristian Spangsbo, Inger Pedersen, Jens Christensen, Steffen Gliese, Ole Henriksen, Erik Nielsen, Inge Nielsen, Alvin Jensen og Solveig Neubert anbefalede denne kommentar
jens christian jacobsen

@Rie Krogsbøll
Hvilke love har minkavlerne brudt? Er de mistænkt for lovovertrædelser ifm. pandemien? Eller var det Mette F.?
Jeg kan heller ikke lide mink i fangenskab. Men frem for alt er Mette F.'s autoritære indkapsling af mistanken mod hende og hendes embedsmænd skammelig og ikke en retsstat værdig. Og for jer fra centrum/venstre, der holder hånden over hende.
Jeg synes også at hun klarede oandemien forbilledligt for befolkningen. Men det giver ikke fripas som I synes at mene.

Rie Krogsbøll

jens christian jacobsen:

Jeg vil anbefale dig at se TV2-dokumentaren ("Minkfarmens skjulte smitte") om minkavlernes bevidste fusk og snyd med testning, aflivning, karantæne osv. Der blev bevidst fusket og snydt for at redde besætninger og få så stor erstatning som muligt. I mine øjne direkte bedrageri mod staten.

Hvor er advokatundersøgelsrne omkring, om der er noget at komme efter der, så vi som samfund kunne spare nogle af de i mine øjne helt urimelige milliarder?

Nike Forsander Lorentsen, Mogens Holme, Frederik Schwane, Jan S. Jensen, Viggo Okholm, Kristian Spangsbo, Inger Pedersen, Steffen Gliese, Erik Nielsen, Inge Nielsen og Alvin Jensen anbefalede denne kommentar
Rie Krogsbøll

PS: Jeg synes ikke, at hun klarede pandemien forbilledligt. Kun nedlukningen og aflivningen af minkene var god håndtering. Derudover har det haltet gevaldigt, med alt for sene og utilstrækkelige indsatser, som f. eks. medførte, at omikronbølgen er pandemiens indtil nu mest dødelige - og den er ikke slut, den koster stadig liv, og dødstallene stiger igen nu.

DE ting så jeg gerne undersøgt, og placeret ansvar for!

jens christian jacobsen

@Rie Krogsbøll
Dit svar er tidstypisk for de amerikanske tilstande i international politik med to lige store blokke der står uforsonligt overfor hinanden. Det samme er ved at ske i Danmsrk. Den ene blok negligerer og udskælder den anden blok og vice versa. Argumenter tæller ikke.
Jeg prøver alligevel en sidste gang.
Det er muligt at minkavlere har snydt eller snyder med alle de forhold, du nævner. Så har vi - måske - et retssystem der tager sig af det. Det er også muligt at alle mulige andre forhold i hendes regeringsførelse kræver en juridisk undersøgelse. Det er bare ikke det sagen drejer sig om her. Whataboutisme kaldes det.
Mette F blæser på at kommissionen har skrevet at hun muligvis har handlet groft uforsvarligt og overtrådt ministeransvarlighedsloven. Selvfølgelig kræver det en selvstændig juridisk undersøgelse. Og hun burde naturligvis have hjemsendt de anklagede embedsmænd. Hun blæser på alm. retsstatsprincipper. Det gør Enh., SF og de latterlige Radikale også. Alle kneb gælder. Det er vigtigere at forhindre noget de Blå foreslår end efterleve principper man i andre forhold står benhårdt på.
Som der står et andet sted i dagens Inf. I USA har de brugt 50 år på at nedbryde et relativt velfungerende liberalt demokrati. I Danmark skulle der bare en skide minksag til.

Rie Krogsbøll

jens christian jacobsen:

Som jeg ser det, er minksagen mht. MF og aflivningen blevet tilstrækkeligt belyst . Det er blevet slået fast, at der blev begået grove fejl, men jeg tror, at de fleste forstår, at det var en særlig situation, at det ikke var intentionen, og at det var i et forsøg på at løse sagen bedst muligt. Folkestyret har nu afgjort, at der ikke for nærværende er grund til at gå videre - der er ikke flertal for det.

Der er ikke tale om, at MF for mig er fredet for anklager og undersøgelser. Der er andre ting, jeg gerne så MF og regering og det samlede covidforløb undersøgt for, og jeg gav et eksempel: Hvorfor greb regeringen/Fødevarestyrelsen ikke ind i tide overfor minkavlerne? Det er i den grad en undersøgelse værd - men det vil de selvsamme anklagere ikke, for det er ikke i deres egen politiske interesse at rage uklar med minkavlerne, som er fredet i klasse A pga. intensivt og dygtigt lobbyarbejde. Det burde undersøges, om der også er tale om korruption. DET er i langt højere grad en trussel for demokratiet, at det ikke bliver undersøgt, end at blå blok og minkavlere ikke (lige nu) får held med deres klapjagt på MF for et fejlgreb i en umådelig presset situation.

Jeg påpeger, at kalkunjagten omkring lige præcist aflivningerne for mig at se er politisk begrundet i kommende valg. Der er andre ting, som man i stedet burde rette kikkerten imod - også ting, som ville kunne ramme MF og regeringen.

Rie Krogsbøll

PS: Hvorvidt embedsmænd skal sendes hjem, det vil jeg overlade til jurakyndige, og det håber jeg også, at MF gør.

Viggo Okholm

Jens Christian Jakobsen:
Lige lidt kort for ikke at gentage alt og vi har hver vores kæphest her.
Men Rie nævner en dokumentarudsendelse, som jeg ikke så, men hvis vi skal sammenligne med dokumentaren om Herlufsholm og tage disse dokumentarer for sandhed? så må reaktionen vel være den samme? Minkavlerne har ikke alle været rene vel!
I øvrigt har jeg også hørt Mettes forklaringer og nej, jeg synes ikke hun negligerer eget og de andres ansvar, men hun vælger så at forsøge at forbygge fremadrettet og så undlade at tørre fejltagelserne af. Se at få betalt de erstatninger og så komme videre. Hvem hjælper det at tærske i juridiske spidsfindigheder og evt. straf?
Der er valg om et års tid uanset og så står det hver enkelt frit for at stemme efter overbevisning. De radikale her har med deres slet skjulte trusler mistet alt i min optik.

Jesper Sano Højdal, Mogens Holme, jens christian jacobsen, Carsten Munk og Rie Krogsbøll anbefalede denne kommentar
Rie Krogsbøll

https://play.tv2.dk/serie/minkfarmens-skjulte-smitte
(kan prøves gratis i 14 dage)

https://nyheder.tv2.dk/samfund/2022-06-15-minkavlere-ignorerede-myndighe...

I mine øjne udviste regeringen og MF grov uagtsomhed ift. at få stoppet minksmitten i tide - det ville jeg gerne have undersøgt årsagen til. Hvilken rolle spillede:

- MF?
- BB?
- Regeringen?
- Fødevareministeriet?
- Fødevareministeren?
- Fødevarestyrelsen?
- SSI?
- SST?
- De borgerlige partier?
- Diverse minklobbyister?

Gå til roden af problemet, i stedet for kun at reagere på de afsluttende panikhandlinger, som var fuldt berettigede.

I øvrigt: Hvilke partier stod bag aflivningen? Og har de ikke også et ansvar for at vide, om de stemmer for noget, der ikke er lovhjemmel til?

Rie Krogsbøll

Jeg trækker dette tilbage:
"I øvrigt: Hvilke partier stod bag aflivningen? Og har de ikke også et ansvar for at vide, om de stemmer for noget, der ikke er lovhjemmel til?"

Det var jo i første omgang ikke et lovforslag.

jens christian jacobsen

@Rie Krogsbøll
Jeg er enig i, at der med garanti er andre forhold I regeringens håndtering af minkene, der trænger til at blive undersøgt juridisk. Også enig i at minkavlerne og deres støtter i Venstre og i Landbrug & Fødevarer udgør endnu en selv-ophøjet urørlighedszone i dansk politik. Og jeg tror gerne at minkavlere og andet godtfolk fra landbruget lyver og svindler, og deres 'erstatning' på mange milliarder i sig selv er en kritisk juridisk vurdering værd.
Men jeg synes, du smutter for let om bag en masse whataboutismer. Sagen er, at kommissionen mener at MF har udvist grov uansvarlighed og muligvis har begået lovbrud, men at kommissionen IKKE har fået som oplæg at undersøge dette punkt mere detaljeret. Derfor skal det naturligvis undersøges.
Det synes du så ikke. Her er vi uenige. Hvorfor du ikke synes det, er uklart for mig.
For embedsmændenes vedkommende burde det være endnu mere klart at de har overtrådt tjenestemandsloven m.fl. Du tror på at Mette F. på forsvarlig vis tager sig af dette. Det gør jeg ikke.
Så kommer der så et 'valg.' Efter min mening mellem pest og kolera.
Men god fornøjelse med Cirkus Politicus..

Frederik Schwane

Kommissionen har holdt sig på egen banehalvdel - juraen - i udarbejdelse af deres kritik, og det er fint, for der er de specialister: https://www.minkkommissionen.dk/da/kommissionen.

Jeg tænker også, at kritikken om tænkepausen udelukkende kan være taget i det juridiske perspektiv. Og i et juridisk perspektiv kan jeg sagtens se deres fornuftige pointe i, at det netop er i krisetider, at man skal tænke sig rigtig godt om. Og at den manglende tænkepause i virkeligheden er deres grundlæggende kritik af forløbet.

Hvis man ser på samme problemstilling i et virologisk perspektiv, hvilket kommissionen ikke har kompetence til, kunne/bør der være andre konklusioner vedrørende tænkepausen: 1) kontrollen med den voldsomme smittespredning var væk, og 2) faren for skabelsen af farlige(re) mutationer er forhøjet ved smitte mellem mennesker og dyr.

Begge punkter har skabt et politisk pres for at handle hurtigt.

Jeg ser derfor meddelelsen fra Statens Serum Institut som, at de mener, at de har mistet kontrollen med smittespredningen:
Årsagen er at smitte blandt minkfarme stiger i antal og geografisk udbredelse, uden at de forebyggende tiltag har virket.
https://www.ssi.dk/aktuelt/nyheder/2020/mutationer-i-minkvirus

...uden at de forebyggende tiltag har virket...
Og det er så her, at det begynder at blive speget, for, hvorfor har de forebyggende tiltag ikke virket? Måske fordi minkavlerne ikke har indrettet sig efter de retningslinjer de blev underlagt. De var faktisk totalt ligeglade med dem.

Den 9. november 2020 var der konstateret smitte på 229 minkfarme.
https://www.retsinformation.dk/eli/ft/20201XX00156

I lov om hold af dyr må fødevareministeren beslutte, at der må ske nedslagtning af dyr fra smittede farme og farme i et område omkring farmene. Dvs. også raske dyr.
https://piopio.dk/tidl-vicedirektoer-i-styrelse-der-var-lovhjemmel-til-a...

Uenigheden om lovhjemmel handlede udelukkende om, om det var begrænsede områder omkring smittede farme, der var omfattet af begrebet område (zone), eller om et område kunne være hele Danmark. Hvis konklusionen var, at loven omfattede begrænsede områder, manglede der selvfølgelig hjemmel til at slå dyrene ned udenfor de 229 områder.

Og så er vi tilbage til det spegede ved sagen, nemlig at minkavlerne snød med de prøver, de skulle indsendte; de tog prøver af nedfrosne raske dyr, hvorfor myndighedernes billede af smittespredningen ikke var korrekt, og antallet af kendte områder var mindre end det reelle billede (og måske faktisk omfattede hele Danmark).

Denne her sag er derfor meget kompliceret. Der tales f.eks. ikke om minkavlernes ansvar i den situation Regeringen havnede i. Og det er også derfor, jeg hælder til at give Radikale V ret i, at det er et valg, der må afgøre fremtidens politiske ledelse af landet, da vi som vælgere hermed kan afgive vores holdning til, om en sundhedskrise er force majeure nok til, at en manglende tænkepause kan undskyldes.

Rie Krogsbøll

Jens Christian:

Ja, jeg synes, at kommissionen er kommet langt nok til at konkludere, at der er begået grove fejl og lovbrud. Det er jo så slået fast nu, og ingen benægter det jo. Man er i gang med at arbejde på at forebygge noget lignende en anden gang.

Men i mine - og mange andres - øjne var situationen så speciel, at det var vigtigt at få undersøgt forløbet (det har jeg været helt med på, for at vi kan lære af situationen) - men IKKE vigtigt at få straffet, fordi vi via rapporten er blevet overbevist om, at det skete i bedste mening og under stort pres. Og der er det mit indtryk, at borgerlig blok IKKE vil have yderligere undersøgelse for at blive klogere, men for at få straffet MF og spænde ben for valget - OG!!! efter min mening også for at få flyttet fokus fra minkbranchens og blå bloks eget ansvar for situationen. Og det er i mine øjne ikke legale motiver i denne situation .

Jeg kender ikke procedurerne ved tjenestemandssager, men hvis MF i den situation spænder ben, ja, så er der noget at komme efter. Men også ift. embedsmændene mener jeg, at man bør tage med i betragtning, hvor hårdt de har arbejdet, og hvor stort pres de har været under.

Det er så bare min mening.

Viggo Okholm

Der snakkes om valg og også i min optik vil det måske være godt at rense luften for at se om alle skældsordene over vores statsminister holder når krydset skal sættes.
Men jeg er dybt uenig med Sofie Carsten Nielsens ophøjethed i sin trussel: enten udskriver du valg eller vi vælter dig. Virkelig godt for videre samarbejde. Hun er vel ikke så "dum" og pege på Søren eller Jakob? Men en venlig forespørgsel om det var en god ide til Mette havde været et bedre signal.

Else Marie Arevad

Flemming Olsen, for en anden gangs skyld, så hedder det "the buck stops here".