Udvisningsregler
Læsetid: 7 min.

Minister misinformerer: Voldtægtsforbrydere og voldsmænd har kunnet udvises i årevis

Voldtægtsforbrydere og voldsmænd skal udvises, uanset hvor længe de har boet i Danmark, sagde udlændinge- og integrationsminister Kaare Dybvad ved lancering af nye stramninger. Men sådan har lovgivningen været siden henholdsvis 1998 og 2009
»Det er umiddelbart vurderingen, at forslaget ikke vil føre til markant flere udvisninger i praksis,« skriver udlændinge- og integrationsministeriet i et skriftligt svar til Information. Minister Kaare Dybvad svarer skriftligt, at: »Hver kriminel udlænding, der udvises, er godt. Uanset, hvor mange der er tale om.«

»Det er umiddelbart vurderingen, at forslaget ikke vil føre til markant flere udvisninger i praksis,« skriver udlændinge- og integrationsministeriet i et skriftligt svar til Information. Minister Kaare Dybvad svarer skriftligt, at: »Hver kriminel udlænding, der udvises, er godt. Uanset, hvor mange der er tale om.«

Asger Ladefoged

Indland
31. august 2022
LYT ARTIKLEN
Vil du lytte til artiklen?
Prøv Information gratis i en måned og få fuld digital adgang
Kan du lide at lytte? Find vores seneste lydartikler her

Da integrationsminister Kaare Dybvad (S) i weekenden skulle lancere regeringens seneste forslag til at stramme udvisningsreglerne, var det med de helt store principielle betragtninger:

»Hvis man har begået meget voldsom kriminalitet og er voldsforbryder eller voldtægtsforbryder, så skal man ikke have lov til at blive i Danmark, hvis man ikke har permanent opholdstilladelse eller er statsborger,« sagde ministeren til Ritzau.

Adspurgt af Ritzaus journalist, om der ikke allerede er stramme udvisningsregler i Danmark, svarede ministeren opfølgende:

»Konkret handler det om, at hvis du har været her lang tid nok, så kan du få lov at blive her, selv om du er idømt en ubetinget fængselsstraf, og det, synes vi, er forkert. Hvis man ikke er statsborger i Danmark eller har fået permanent ophold, så er det jo ikke mindre forkert, at man begår en voldtægt, fordi man gør det efter ni år, end hvis man gør det efter to år, eller hvis man begår grov vold eller på andre måder laver et stykke kriminalitet eller begår en forbrydelse, som berettiger eller giver en dom, der er ubetinget.«

Udtalelserne fra udlændinge- og integrationsministeren varslede et opgør med den såkaldte trappestigemodel, som har været en del af udlændingeloven siden 1983. Trappestigemodellen betyder, at der som udgangspunkt skal mere til for at blive udvist, hvis en udlænding har været i Danmark længere end henholdsvis fem og ni år.

Men ministerens udtalelser er ikke retvisende. Og forslaget vil næppe få nogen synderlig effekt i praksis, vurderer eksperter. Noget, Kaare Dybvads eget ministerium nu også erkender. 

Det første problem er, at der ikke er noget nyt i at ville udvise udlændinge for vold eller voldtægt, uanset hvor længe de har opholdt sig i landet. Det står der allerede i udlændingeloven i dag, og sådan har det været længe. Grov vold og voldtægt blev undtaget fra den såkaldte trappestigemodel ved en lovændring, som trådte i kraft i 1998, viser Informations gennemgang af lovgivningen. 

Forslaget kom fra Kaare Dybvads socialdemokratiske partifælle, daværende indenrigsminister Thorkild Simonsen (S), og blev vedtaget af et flertal bestående af Socialdemokratiet, Venstre, De Konservative, Centrumdemokraterne og De Radikale. I 2009, under VK-regeringen, blev også simpel vold undtaget trappestigemodellen af et flertal bestående af Venstre, De Konservative, Dansk Folkeparti og Kaare Dybvads eget parti, Socialdemokratiet.

Flere jurister med ekspertise på området er da også forundrede over ministerens udtalelser og lanceringen.

»De voldtægts- og voldsforbrydelser, han giver som eksempel, er allerede undtaget fra trappestigemodellen. Det samme gælder vist for de fleste andre ’meget voldsomme’ eller ’meget, meget grove’ forbrydelser,« siger Jens Vedsted-Hansen, juraprofessor ved Aarhus Universitet med henvisning til ministerens udtalelser.

»Så man kunne godt få det indtryk, at ministeren simpelthen er blevet misinformeret om de eksisterende regler.«.

Også Peter Starup, der er lektor på Syddansk Universitet og forsker i udlændingeret, undrer sig over, at ministeren henviser til vold og voldtægt:

»Det er helt hen i vejret. Det er forvejen undtaget fra trappestigemodellen,« siger han.

Heller ikke for Tyge Trier, der er en af de advokater i Danmark, der har størst erfaring på udvisningsområdet, giver Kaare Dybvads udtalelser mening:

»Han virker umiddelbart ikke til at have forstået, hvordan modellen fungerer,« siger Tyge Trier.

»Med vold og voldtægt kan du påstå udvisning, uanset om du lige er landet i Kastrup og voldtager en på vejen ud af lufthavnen, eller om du har været her i 40 år.«

Løbende udvandet

Også mere generelt er der ifølge juridiske eksperter flere problemer med at lancere opgøret med trappestigemodellen som noget, der vil føre til udvisning af flere kriminelle udlændinge.

For det første fordi trappestigemodellen igennem årene løbende er blevet udvandet, så ikke bare vold og voldtægt er blevet tilføjet som undtagelser, men også en lang række andre forbrydelser.

Trappestigemodellen fremgår af udlændingelovens §22-24 og slår som udgangspunkt fast, at det kræver en ubetinget fængselsdom på henholdsvis tre års eller ét års varighed, afhængigt af om der er tale om flere kriminelle forhold eller gentagelseskriminalitet, hvis man skal kunne udvise en udlænding, der har boet i Danmark i længere end ni år.

Igennem årene er der imidlertid sket en knopskydning af undtagelser, hvor længden af straffen ikke er relevant. For en lang række forbrydelser er det således ifølge bestemmelsen muligt at udvise, uanset hvor kort fængselsstraffen er.

Det gælder blandt andet, og hold nu fast, narkokriminalitet, menneskesmugling, landsforræderi, terrorisme, vold eller trusler mod tjenestemand, trusler mod vidner, offentlig tilskyndelse eller billigelse af forbrydelser mod statens selvstændighed og sikkerhed, brandstiftelse, kapring eller forstyrrelse af sikkerheden for transportmidler, forvoldelse af fare eller at skabe mangel på drikkevand ved at tilsætte sundhedsfarlige stoffer, flerkoneri, incest, at føre et barn ud af landet på ulovlig vis, voldtægt eller andet seksuelt forhold uden samtykke med voksne eller børn, optagelse, udbredelse, besiddelse og anskaffelse af børneporno, manddrab, uagtsomt manddrab eller forvoldelse af betydelig skade på andre i forbindelse med spirituskørsel, særlig hensynsløs kørsel eller særligt grove hastighedsovertrædelser, psykisk vold, simpel vold, legemsangreb af særligt rå, brutal eller farlig karakter eller mishandling, bortskærelse af kvindelige ydre kønsorganer, børneægteskab, tyveri eller indbrudstyveri af særlig grov beskaffenhed, underslæb, bedrageri og databedrageri, mandatsvig, afpresning, åger og skyldnersvig af særlig grov beskaffenhed, socialt bedrageri, hæleri af særlig grov beskaffenhed eller hærværk af betydelig beskaffenhed.

For bare at nævne en del af undtagelserne.

»Ministerens udtalelser virker ikke særligt klare, men kunne tyde på, at han ikke rigtig er opmærksom på udvisningsreglerne og de mange ændringer, der gennem årene er sket i forhold til den oprindelige trappestigemodel,« siger professor Jens Vedsted-Hansen.

Skruen strammet til bunds

Det andet store problem med at foregive, at man vil gøre op med trappestigemodellen for at få flere kriminelle udvist, er, at der i de internationale konventioner er regler, som følger den fuldstændigt samme logik: Jo længere man har boet i landet, jo mere skal der til for at udvise.

Så selv om den danske regering får fjernet trappestigen fra den danske lovgivning, vil domstolene stadig skulle tage hensyn til de principper, som trappestigen bygger på, når de skal vurdere konkrete udvisninger. Det forklarer Jonas Christoffersen, der er advokat og tidligere direktør for Institut for Menneskerettigheder:

»De siger, at de vil fjerne trappestigen. Men når de samtidig siger, at de ikke vil udvise i strid med menneskerettighederne, så er der stadig en trappestige. Det har der altid været, og det ved de godt. Derfor er det her tarvelig signalpolitik,« siger han.

Ifølge konventionerne skal domstolene nemlig i alle udvisningssager tage stilling til, om en udvisningsdom vil være proportional. Altså blandt andet hvor længe udlændingen har haft ophold i landet samt vedkommendes tilknytning i form af familie og børn i forhold til forbrydelsens grovhed.

»Jeg forstår godt, at regeringen nu skal ud at markere, at man er hård og lukke en flanke til de partier, der er endnu hårdere i forhold til udvisninger, men det giver bare ikke nogen faglig mening. Man kan ikke gøre det her, medmindre man gør op med Den Europæiske Menneskerettighedskonvention,« siger Jonas Christoffersen.

– Hvad vil effekten være af at afskaffe trappestigen?

»Effekten vil være, at socialdemokraterne får sendt et signal. Effekten på den faktiske udvisning fra domstolenes side vil være lig nul. Man har allerede strammet skruen til bunds. Man har strammet på det her område i 26 år, og domstolene udviser så meget, som de kan og skal,« siger Jonas Christoffersen.

Også Tyge Trier peger på, at forslaget på det foreliggende grundlag ikke ses at få betydning i praksis.

»Det er set herfra skævt at præsentere det for borgerne, som om at man kan ændre noget i hverdagen omkring udvisninger af kriminelle ved at justere på trappemodellen. Det fremstår som et spil for galleriet, og mit bud er, at der ikke kommer noget ud af det i forhold til den allerede etablerede brede landevej til førelse af udvisningssager ved domstolene,« siger advokat Tyge Trier.

Erkender lille effekt

I et skriftligt svar til Information erkender udlændinge- og integrationsministeriet, at forslaget ikke vil have nogen stor effekt.

»Det er umiddelbart vurderingen, at forslaget ikke vil føre til markant flere udvisninger i praksis,« skriver ministeriet.

Svaret ledsages af et længere citat fra udlændinge- og integrationsminister Kaare Dybvad, der blandt andet giver udtryk for, at det er underordnet, hvor mange der udvises.

»Hver kriminel udlænding, der udvises, er godt. Uanset hvor mange der er tale om,« lyder det i ministerens svar.

»Pointen er, at vi skal gøre alt, hvad vi kan for at få kriminelle udlændinge udvist. Det gør vi med disse nye udvisningsregler.«

I svaret fra ministeren henvises der nu ikke længere til vold og voldtægt som eksempler på kriminalitetsformer, hvor der skal kunne ske udvisning uanset straffens længde og ophold i Danmark. I stedet nævner ministeren tyveri, hvidvask og blufærdighedskrænkelse.

Samtidig begrunder ministeren nu lovændringen med henvisning til, at det er besværligt hele tiden at skulle tilføje nye undtagelser til trappestigeordningen:

»Jeg ser ingen grund til, at vi bliver ved med at putte flere og flere kriminalitetsformer ind i udvisningsreglerne. Så kan vi lige så godt tage et opgør med trappestigeordningen, så vi én gang for alle sikrer, at al kriminalitet, der medfører en ubetinget fængselsstraf, kan føre til udvisning. Det synes jeg er rigtig godt,« siger han.

Hvad ministeren begyndte med at lancere som en hårdere kurs mod kriminelle udlændinge, begrunder han altså nu med, at det lovteknisk er en bedre måde at skrue reglerne sammen på. 

Ministeren har ikke svaret på Informations spørgsmål om, hvorfor han brugte vold og voldtægt som eksempel, da forslaget blev lanceret. Information har gentaget spørgsmålene, men presseafdelingen i udlændinge- og integrationsministeriet meddeler, at man ikke har yderligere kommentarer.

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

Dorte Sørensen

Her er der i mine øjne 2 problemer.
- enten ønsker Kaare Dybvad at ville fremstå som en "god" strammer på området. Nok i håb om ikke at blive kritiseret af Blå-blok.

- eller også viser det desværre, at de ansatte i hans ministerium ikke lever op til deres opgave om at vejlede og rådgive deres minister.

@Dorte Sørensen:
Det må være det første. Jeg tænker, at embedsmændene "leverer" fint på det, de bliver bedt om - her ønsket om at sende "politiske signaler" for at (over-)matche blå bloks konstante og generelle fremhævelse og bashing af "brune mennesker", så disse er de eneste, mange "kommer i tanke om", når der skal tilskrives ansvar for "livets elendigheder". Dovne Robert og Fattig Carina er fx tilsvarende ofte brugte stats-narrativer, der tilbyder ansigter og statsautoriserede fortællinger om, hvem der er ansvarlige for "livets trængsler" - og endda giver License to udskamme og næring til at sikre social kontrol. Måske vi skulle begynde at skrive historier om fx Herlige Herbert fra rigmands-ghettoen, der dygtigt betaler advokater og finansrådgivere, så han lovligt kan sende flest mulige penge i skattely - og derved yderligere underminerer den samfundskontrakt, vi ellers har haft i DK.

Ærgerligt for politikerne, at dette "politiske signal" så ikke blev "tryktestet" godt nok, inden det "kom ud". Altså at man ikke havde gennemarbejdet stoffet godt nok (360 grader) og derved sikret sig, at der ikke ville komme kritiske røster. Men der kan jo være tale om en kalkuleret risiko her:

1) Vi satser på, at der IKKE er nogen, der reagerer på dette egentligt omfattende sagskompleks. DET var der så nogle eksterne "specialister", der gjorde. Havde de ikke reageret, så ville befolkningen som flest ikke have kunnet se igennem det her. De ville ikke have vidst, hvordan ting reelt forholder sig og dermed have fået leveret endnu mere "krudt" til den mere overordnede og generelle "De brune"-bashing (og ikke kun de reelt kriminelle af slagsen).

2) Vi satser på, at trods kritiske røster, så spreder disse kritiske røsters problematisering sig ikke til befolkningen som helhed. Også selv om vi endda efterfølgende måtte "glide af på den" med et par tvistede ikke-svar. MEN signalet er sendt = det er det vigtigste. Her kan vi "hænge vores hat på", at ja, befolkningen nok skal glemme sagen som helhed, da vores urmenneskehjerner ikke husker ret godt og at mange ofte kun fæster os ved de dele af et budskab, som vi sympatiserer med - resten fortrænges, udgrænses.

Derudover: Jeg ved så godt som intet om, hvordan ting reelt foregår mellem embedsværk og politikere. Mette-Barbara-mink-sagen har ikke gjort det tydeligere - andet end at det ser ud til, at der også her bliver "sparket ned". En tanke kunne jo være, at der måske er embedsfolk, der ikke er helt så neutrale, som de burde være i deres ministerbetjening - og derfor bevidst lader politikerne "løbe i byen" med noget, der ikke holder vand. Det for at underløbe de politikere, som man betjener, men som man egentligt ikke er enige med. Men det er jo nok bare min syge forestilling og har intet med virkeligheden at gøre.

@Martin Kristensen: De "duller", du skriver om - hvem er de? Hvilken effekt vil du opnå ved at bruge ordet "dulle"? Et for mig et gammeldags ord, der tillige er stærk fordømmende.

Inge Lehmann, Eva Schwanenflügel, Marianne Jespersen, Helle Degnbol, Mathias Petersen, Peter Mikkelsen, Inger Pedersen og Christian Mondrup anbefalede denne kommentar

Fantastisk at ministeriets egne regler er blevet så komplekse at ikke engang de selv kan formidle dem korrekt. Sådan går det desværre på mange områder især når der hele tiden laves særregler og undtagelser.

Claus Nielsen, Inger Pedersen, Carsten Munk, Eva Schwanenflügel, fin egenfeldt og Bjørn Pedersen anbefalede denne kommentar
Peter Mikkelsen

At ministeren via presseafdelingen i udlændinge- og integrationsministeriet kan undlade at svare på spørgsmål om et lovforslags åbenlyst forkerte og vildledende præmisser, siger en hel del om regeringens forhold til begrebet magtfuldkommenhed,

Thomas Jørgensen

Man kan ikke gøre det her, medmindre man gør op med Den Europæiske Menneskerettighedskonvention,« siger Jonas Christoffersen. Så det jo godt at det er en af socialdemokraternes kerne værdier.

Peter Beck-Lauritzen

Hvor grelt skal forbrydelsen reelt være, som fører til udvisning? Narko-kørsel med trafikdrab til følge? Undtagelser! Udrejsecenter på livstid?
Mit indtryk er, at vi har faste regler for udvisning, som ser fair ud, men de bliver ikke fulgt i retssystem, af andre hensyn, ex. familietilknytning, menneskekonventioner, at "fædrelandet" nægter modtagelse eller tillader tortur, dødsstraf etc! Så DK hænger på "forbryderen" uanset!
Findes der en oversigt over de seneste udvisninger?

Helle Degnbol

God artikel, tak.

Inge Lehmann, Eva Schwanenflügel og Marianne Jespersen anbefalede denne kommentar
fin egenfeldt

Det er en trussel mod retssikkerhed og retsbevidsthed, når lovgivning bliver uigennemskuelig. Det ubehagelige er, at det eksempel vi ser her så langt fra er enestående. Og sjovt nok, da vi vist har talt om forenkling de sidste årtier!! Måske bliver kompleksiteten så stor, at alle kan plæderer for straffrihed fordi det er umuligt at finde ud af hvad loven siger! Heldigvis har vi alle en god fornemmelse af hvad der er rigtigt og forkert og hvad der er ordentligt; endnu altså! Men hvor længe?

Carsten Munk, Inge Lehmann og Eva Schwanenflügel anbefalede denne kommentar

Hvor til skal folk udvises ?