Analyse
Læsetid: 4 min.

Regeringen vil sænke mørklægningsgardinerne endnu mere for at beskytte offentligt ansatte

Justitsministeriet har sendt et lovudkast i høring om ændring af offentlighedsloven, så offentlighedens mulighed for kontrol med embedsværket forringes yderligere
Offentlighedens mulighed for kontrol med embedsværket forringes yderligere i nyt lovforslag. Regeringen begrunder det med, at chikane af offentligt ansatte er et voksende problem. Regeringen henviser blandt andet til en undersøgelse fra Fængselsforbundet fra 2020. Arkivfoto.

Offentlighedens mulighed for kontrol med embedsværket forringes yderligere i nyt lovforslag. Regeringen begrunder det med, at chikane af offentligt ansatte er et voksende problem. Regeringen henviser blandt andet til en undersøgelse fra Fængselsforbundet fra 2020. Arkivfoto.

Sigrid Nygaard

Indland
11. august 2022

Midt i sommerferien sendte Justitsministeriet i relativ ubemærkethed et lovudkast i høring, som sigter mod at forringe offentlighedens mulighed for i praksis at føre kontrol med embedsværket.

Sagt meget kort vil udkastet på bare 45 sider nemlig give myndigheder mulighed for at afslå at behandle aktindsigter, hvis man eksempelvis vurderer, at baggrunden er et ønske om chikane af offentligt ansatte.

Ved den omfattende ændring af offentlighedsloven i 2013 blev der faktisk tilføjet en bestemmelse om, at aktindsigt kunne afslås, hvis den skulle tjene et retsstridigt formål »eller lignende«. Alligevel mener regeringen ikke, at de eksisterende regler beskytter offentligt ansatte tilstrækkeligt. Derfor foreslås det nu tilføjet, at aktindsigter også kan afslås, hvis de skal tjene et »chikanøst« formål. Bestemmelsen skal desuden ikke kun kunne tages i anvendelse ved klare tilfælde af chikane, men også i ethvert tilfælde, hvor en myndighed kan antage, at en aktindsigt er motiveret helt eller delvist af chikanøse eller retsstridige hensigter.

 

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Prøv en måned gratis.

Klik her

Allerede abonnent? Log ind her

Kim Houmøller

Når man bliver forhindret i at søge aktindsigt bliver det uhyre svært at afsløre kriminelle i den offentlige forvaltning. Som det er i dag er det svært, men fremover skal det åbenbart være borgerne som skal være ofre for den slendrian og direkte ulovligheder vi bliver udsat for.

Kieran Cantrell, Bjarne Andersen, Marianne Stockmarr, Eva Schwanenflügel, Arne Albatros Olsen, Eric Mård, Alvin Jensen og Susanne Kaspersen anbefalede denne kommentar
Finn Jakobsen

Mit problem med den offentlige forvaltning starter desværre længe før offentlighedslovens bestemmelser. Borgerservice er ikke tilstede, selvom det hedder sådan rent digitalt - uge efter uge kan man forsøge at få relevant kontakt - desværre forgæves. Vi har brug for mulighed for at kontakte det offentlige apparat - den mulighed føler jeg i alt væsentligt er ikke-eksisterende. Jeg bliver før rundt i snørklede systemer uden at komme i nærheden af elevante samtalepartnere.

Egon Stich, Bjarne Andersen, Marianne Stockmarr, Eva Schwanenflügel, Arne Albatros Olsen, fin egenfeldt, Eric Mård, Kim Houmøller og Alvin Jensen anbefalede denne kommentar
Bjørn Pedersen

Jeg får et mentalt billede af et Folketing, der til en valgdebat peger på et forstørret papir, der er fuld af censur-overstregninger:

"Som i kan se, kan vi dokumentere at vi alle har udført et fantastisk, ansvarligt og velovervejet stykke arbejde i årenes løb. Alle valgløfter er indfriet, ingen love brudt og ingen af dem, der skal udføre lovgivningen i praksis har haft problemer hermed".

*partilederne nikker allesammen*

Det mest bekymrende ved denne slags lovgivning, er jo at vi som samfund bare vil ende med at acceptere den, med den begrundelse at demokrati jo handler om flertalsafgørelser og at man skal kunne gå på kompromis...hvorefter disse kompromisser langsomt bliver del af en ny normalitet.

Lene Basballe, Bjarne Andersen, Marianne Stockmarr, Eva Schwanenflügel og Eric Mård anbefalede denne kommentar
Peter Meyling

Både i Tibet-sagen og minksagen har vi set at embedsværket har en total mangel på respekt for magtens tredeling.

Det må være en helt særlig socialdemokratisk logik at kræve mere lukkethed.

Bjarne Andersen, Marianne Stockmarr, Arne Albatros Olsen og Kim Houmøller anbefalede denne kommentar
Arne Albatros Olsen

Hvordan kan det lovforslag overhovedet være et demokrati værdigt ?

Eva Schwanenflügel, Bjarne Andersen og Marianne Stockmarr anbefalede denne kommentar
Eva Schwanenflügel

Magten, og alle dem der søger magten, bør af princip være under konstant mistanke.

Ellers ender det helt galt.

Kasper Pedersen

Intet nyt - bag mørklægningsgardinerne.
Lev med det?

Eva Schwanenflügel, Kieran Cantrell, Arne Albatros Olsen og Marianne Stockmarr anbefalede denne kommentar

.....aktindsigter skal kunne afslås, hvis de vurderes at tjene "et chikanøst formål!"

Et konkret eksempel belyser konsekvensen. Hvis medierne havde fået færten af Britta Nielsens gigantiske svindelnummer (det huskes at hun stjal mere end 100 mio kroner af Socialministeriets satspuljemidler, uden at blive afsløret hverken af den interne revision eller af rigsrevisionen) og årvågne journalister havde forlangt aktindsigt i ministeriets bilag over udbetalinger og tilskudsmodtagere, ville det være et realistisk scenarie, at Britta Nielsen - hvis de nu foreslåede regler var gældende - kunne have forhindret aktindsigterne med påberåbelse af, at oplysningerne kunne bruges til et chikanøst formål, f. eks. til kritik af de organisationer, der var godkendt til at modtage tilskud.

Man skal være uhyre meget på vagt overfor vage, elastiske lovbestemmelser, og en eventuel regel om "chikanøst formål" er fuldstændig ukonkret, alene afhængig af et stort set frit skøn, der udøves af en enkelt eller enkelte personer i forvaltningen. Om en hensigt eller et formål er chikanøst ved kun den, der anmoder om aktindsigten, og medmindre der er en tankelæser tilstede, er det en helt subjektiv vurdering at afgøre, om andre handler med chikanøst formål.

Grundprincippet om regering og embedsapparat som "public servants" fortoner sig stadig mere i Danmark, og hvor længe fortjener vi mon at bevare førstepladsen på Transparencys antikorruptionsliste? Jo mere mørklægning, jo bedre vilkår har korruption.

Kieran Cantrell, Flemming Berger, Lene Basballe, Kim Houmøller, Arne Albatros Olsen, Christian Bruun, Bjarne Andersen, Eva Schwanenflügel og Marianne Stockmarr anbefalede denne kommentar
Henning Kjær

Er der slet ingen der har en stillingtagen til chikane ved aktindsigt, når offentligt ansatte chikanes af borgere/kriminelle?