VANOPSLAGHS BOLIGSAG
Læsetid: 11 min.

Nye oplysninger belaster Vanopslagh i boligsag: LA-formanden erkender lovbrud

Alex Vanopslagh fik efter alt at dømme sin gratis bolig i København uretmæssigt ved hjælp af usande oplysninger, vurderer jurister på baggrund af nye oplysninger og en ny forklaring fra LA-formanden
Nye oplysninger, som Information er kommet i besiddelse af, viser, at Alex Vanopslagh (LA) stadig havde sin gamle bolig i København, da han overtog den gratis folketingsbolig. Og at indflytningen i den gratis lejlighed skete på et tidligere tidspunkt, end hvad partiformanden hidtil har givet indtryk af.

Nye oplysninger, som Information er kommet i besiddelse af, viser, at Alex Vanopslagh (LA) stadig havde sin gamle bolig i København, da han overtog den gratis folketingsbolig. Og at indflytningen i den gratis lejlighed skete på et tidligere tidspunkt, end hvad partiformanden hidtil har givet indtryk af.

Philip Davali/Ritzau Scanpix

Indland
19. oktober 2022
LYT ARTIKLEN
Vil du lytte til artiklen?
Prøv Information gratis i en måned og få fuld digital adgang
Kan du lide at lytte? Find vores seneste lydartikler her

Ikke alene har Liberal Alliances formand, Alex Vanopslagh, brudt reglerne for brugen af den bolig i København, han har fået stillet gratis til rådighed af Folketinget.

Han har efter alt at dømme også i første omgang skaffet sig den gratis lejlighed uretmæssigt ved at give usande oplysninger om, hvor han reelt boede.

Det vurderer juridiske eksperter på baggrund af nye oplysninger, som Information er kommet i besiddelse af, og en ny forklaring fra Alex Vanopslagh.

»Det nye i det her er, at han ikke bare har brudt reglerne, efter at han fik den gratis folketingslejlighed. Det ser ud til, at han også har givet forkerte oplysninger for at få den,« siger Bente Hagelund, der er jurist med ekspertise i offentlig ret og rektor ved Folkeuniversitetet.

Også professor emeritus i forvaltningsret fra Aarhus Universitet Jørgen Albæk Jensen vurderer, at de nye oplysninger er belastende for Alex Vanopslagh.

»Han har tilsyneladende ikke fået lejligheden lovformeligt, eftersom han ikke har haft en reel adresse uden for Sjælland,« siger han.

Præmissen for, at Alex Vanopslagh fik tildelt en gratis lejlighed i København gennem Folketinget og et skattefrit tillæg til dobbelt husførelse på 30.000 kroner årligt, var, at han var flyttet til Struer, og at han havde sin lovlige folkeregisteradresse der.

Men nye oplysninger, som Information er kommet i besiddelse af, viser, at Alex Vanopslagh stadig havde sin gamle bolig i København, da han overtog den gratis medlemsbolig. Og at indflytningen i den gratis lejlighed skete på et tidligere tidspunkt, end hvad partiformanden hidtil har givet indtryk af.

Samtidig er Information i besiddelse af dokumentation for, at Alex Vanopslagh arrangerede, at en lejet varevogn den 20. april 2020 kørte direkte fra hans gamle bolig i København med i hvert fald ét flyttelæs til hans nye gratis lejlighed.

Efter at være blevet konfronteret med de nye oplysninger erkender LA-formanden nu for første gang, at han formentlig ikke var flyttet til Struer i et omfang, så han lovligt kunne have sin folkeregisteradresse der. Partilederen forklarer, at han allerede »i starten af« april 2020 rykkede sin folkeregisteradresse hjem til sine forældre i Struer og søgte om den gratis folketingslejlighed.

Men han erkender, at han reelt ikke opholdt sig meget på sin angivelige bopæl hos sine forældre i den periode. Han oplyser at have været der »i weekender« og måske også »nogle enkelte hverdage« i forlængelse af weekender. LA-formanden medgiver, at det formentlig ikke er nok til, at han overholdt lovgivningens bestemmelse om, at man skal have sin folkeregisteradresse der, hvor man faktisk bor og opholder sig.

»Det har jo sikkert ikke været nok,« siger Alex Vanopslagh.

LA-formanden erkender samtidig, at han formentlig har overnattet i sin gamle lejlighed i Vanløse, i perioden fra han flyttede sin folkeregisteradresse hjem til sine forældre, til han overtog den gratis folketingslejlighed.

»Det vil jeg tro, jeg har, ja,« siger Alex Vanopslagh og tilføjer, at det ikke var »fast«.

»Det skal siges, at min kæreste også har sin egen lejlighed i København. Den har jeg sikkert også overnattet i,« siger han og forklarer, at han også sover på hotel, når han er rundt i landet i forbindelse med sit politiske arbejde.

Burde vide bedre

Det er belastende forhold, Alex Vanopslagh nu erkender, vurderer juridiske eksperter, som Information har talt med. For hvis ikke partiformanden reelt havde sin bopæl i Struer, har han givet forkerte oplysninger, da han ansøgte om den gratis lejlighed og det skattefri tillæg gennem Folketinget – og dermed har han skaffet sig goderne uretmæssigt.

»Det er vel nærmest en tilståelsessag,« siger professor emeritus i forvaltningsret fra Aarhus Universitet Jørgen Albæk Jensen med henvisning til Alex Vanopslaghs nye forklaring.

Samme vurdering har Bente Hagelund.

»Han har flyttet sin folkeregisteradresse til Jylland, men han er reelt ikke flyttet til Jylland. Det siger han jo sådan set selv,« siger hun.

»Han har ikke bare brudt reglerne, han har også givet forkerte oplysninger for at få den lejlighed.«

Alex Vanopslagh burde ellers have vidst bedre, pointerer Bente Hagelund.

Som Information tidligere har beskrevet, får folketingsmedlemmer ved overdragelsen af en medlemsbolig udleveret reglerne for brug af Folketingets lejligheder. Og her fremgår det, at medlemsboligen er betinget af, at medlemmet »opretholder sin eksisterende normale bolig og folkeregisteradresse«.

»Han har jo fået stukket reglerne i hånden, så han burde vide, at hvis han skal have en gratis folketingslejlighed, så kræver det, at han har en lovlig CPR-adresse i Jylland. Og en lovlig CPR-adresse er jo ikke, at man bare har flyttet sin adresse. Det kræver, at man faktisk bor der,« siger Bente Hagelund.

Kørte direkte

Alex Vanopslagh var igennem en årrække bosat i Københavns Kommune, hvor han fra i hvert fald 2014 boede i en lejlighed i Vanløse. Men som Information tidligere har afdækket, flyttede Vanopslagh i 2020, året efter at han var blevet valgt til Folketinget, sin folkeregisteradresse til Struer og fik dermed en gratis bolig i København gennem Folketinget samt tilskud til dobbelt husførelse. Goder, som er tiltænkt folketingsmedlemmer, der bor uden for Sjælland.

Som reaktion på Informations afdækning erkendte partilederen dengang at have brudt Folketingets regler ved i 2021 at have opholdt sig mere end 180 dage i folketingslejligheden. Men han har konsekvent afvist, at der var tale om en decideret proformaadresse i Struer med det formål at opnå en gratis bolig i København.

Nu viser dokumentation, som Information er kommet i besiddelse af, at Alex Vanopslagh arrangerede, at en lejet varevogn den 20. april 2020 kørte direkte fra hans gamle lejlighed i Vanløse til den gratis medlemsbolig.

Konfronteret med Informations oplysninger erkender Alex Vanopslagh, at det er korrekt, at han på omkring det tidspunkt fik kørt mindst ét flyttelæs fra lejligheden i Vanløse til den gratis medlemsbolig.

»Jeg husker ikke, om det var ét eller to læs,« siger han.

På det tidspunkt havde Vanopslagh vel at mærke flyttet sin folkeregisteradresse uden for Sjælland. Folkeregisteradressen er den eneste oplysning, som Folketinget kontrollerer, når det får en ansøgning om en gratis medlemsbolig fra et folketingsmedlem, fremgår det af en forklaring fra Folketingets Administration til Information. Alex Vanopslagh forklarer, at han på det tidspunkt havde folkeregisteradresse hos sine forældre i Struer.

Billedet af, at partilederen flyttede fra Vanløse til den gratis medlemsbolig, understøttes af et opslag, som Alex Vanopslagh lagde på det sociale medie Instagram den 17. april 2020 – det vil sige efter, at han officielt var flyttet fra Vanløse. Informations gennemgang af omgivelserne i billedet sammenholdt med andre billeder og satellitfoto af området viser, at instagrambilledet er taget ved Vanopslaghs adresse i Vanløse. LA-formanden bekræfter over for Information, at billedet er taget på altanen i hans lejlighed i Vanløse.

Desuden viser Informations gennemgang af Folketingets kalender, møder, samråd samt tv- og radio-interview, sociale medier og oplysninger fra andre kilder, at partilederen i april 2020 opholdt sig i København i hvert fald en betydelig del af tiden. Alex Vanopslagh erkender over for Information, at han formentlig har overnattet i lejligheden i Vanløse, efter at han flyttede sin folkeregisteradresse derfra og til Struer.

Dermed ser det også ifølge lektor i forvaltningsret ved Syddansk Universitet Jøren Ullits ud til, at Alex Vanopslagh har brudt reglerne. Og at han altså på det tidspunkt ikke var berettiget til at få stillet folketingsboligen til rådighed:

»Det er man først, når man har sin bopæl uden for det sjællandske – ikke blot på papiret, men sit faktiske regelmæssige ophold på den pågældende adresse uden for Sjælland,« siger Jøren Ullits.

Ny forklaring

De nye oplysninger udgør et dobbelt problem for Alex Vanopslagh.

For det første fordi han altså stadig havde og tilsyneladende også benyttede sin lejlighed i København i et vist omfang, da han ansøgte om og fik tildelt en gratis lejlighed af Folketinget under den forudsætning, at han var flyttet uden for Sjælland.

For det andet fordi de nye oplysninger afviger fra den forklaring, partilederen tidligere er kommet med om sin boligsag.

Da Information researchede til den første artikel om Alex Vanopslaghs boligsag, gav han i et mailsvar indtryk af, at han solgte sin lejlighed i Vanløse ved udgangen af april 2020 med overtagelse i maj, hvorefter han flyttede hjem til sine forældre og søgte om den gratis medlemsbolig i København. Men de nye oplysninger viser altså, at Vanopslagh fik kørt en varevogn direkte fra Vanløse til sin nye, gratis medlemsbolig i København allerede den 20. april 2020.

Under overskriften »Fakta« skrev Alex Vanopslagh i september i et mailsvar til Information:

»Jeg solgte min lejlighed i Vanløse ved udgangen af april 2020, som blev overdraget til nye ejere i maj måned – jeg finder derefter min lejlighed i Struer, som jeg kan flytte ind i juni måned 2022 (2020, red.). I den mellemliggende periode, indtil jeg flytter i min nye lejlighed, bor jeg ved mine forældre. I den forbindelse søger jeg også om medlemsboligen i København.«

Alex Vanopslagh mener ikke, at hans forklaring var usand. Men han erkender, at den kan give et forkert indtryk af forløbet.

»Jeg forstår godt, hvorfor man kan forstå det, som man har gjort det,« siger Alex Vanopslagh til Information.

»Nu får I så præciseret, at den mellemliggende periode, det er der, hvor jeg begynder at starte salgsprocessen og ved, at nu skal jeg i gang med den her proces. Så jeg synes jo, at både det jeg siger nu, og det jeg skrev til jer … begge dele er sandt. Det ene er bare mere detaljeret end det andet.«

Alex Vanopslagh forklarer nu, at han flyttede sin folkeregisteradresse »og flere af mine møbler og ejendele hjem til mine forældre allerede i starten af april«, inden salget af lejligheden i Vanløse var gået igennem. Han forklarer, at han havde adresse hos sine forældre, indtil han kunne flytte ind i sin egen lejlighed i Struer i juni. Flytningen den 20. april direkte fra Vanløse til den gratis medlemsbolig i København handlede om, at han rykkede »nogle af mine resterende ting«.

Men Alex Vanopslagh erkender altså, at han formentlig har overnattet i Vanløse-lejligheden i perioden efter, at han havde flyttet sin folkeregisteradresse derfra og hjem til sine forældre, og indtil han overtog den gratis folketingslejlighed.

Og samtidig erkender Alex Vanopslagh altså, at han reelt ikke opholdt sig meget på sine forældres adresse i den pågældende periode – og at det formentlig ikke er nok til, at han har overholdt lovgivningens bestemmelse om, at man skal have sin folkeregisteradresse der, hvor man faktisk bor og opholder sig.

Alex Vanopslagh forklarer, at han havde adresse hos sine forældre, indtil han kunne flytte i sin egen lejlighed i Struer. Som Information tidligere har afdækket, flyttede Alex Vanopslagh den 6. juni 2020 sin folkeregisteradresse til en toværelseslejlighed i en slidt ejendom i Struer. Her havde han adresse, indtil Information afdækkede boligsagen i september i år.

Forelagt eksperternes vurdering om, at han ser ud til at have skaffet sig den gratis folketingslejlighed ved hjælp af forkerte oplysninger om, hvor han reelt boede, svarer Alex Vanopslagh:

»Jeg har jo ikke andre kommentarer, end at jeg skulle have haft styr på reglerne. Jeg har rettet op på det nu og samarbejder med København og Struer Kommune om det videre forløb og Folketinget i øvrigt,« siger partilederen med henvisning til, at han efter Informations afdækning i september opsagde sin lejlighed, og at Folketingets Administration for nylig afgjorde, at han skal betale i hvert fald 30.000 kroner tilbage.

– Kendte du reglerne, da du skiftede din adresse til Struer?

»Nej. Det gjorde jeg ikke. Jeg havde den lidt naive forestilling, at det gav jo sig selv, at man nok var mest i København, når man var folketingspolitiker. Men altså: Jeg skulle have sat mig bedre ind i reglerne. Og det har jeg jo også sagt et par gange tidligere.«

– Tidligere fortalte du os, at du havde brudt reglerne for brugen af lejligheden. Men det nye her er jo, at du også ser ud til at have brudt reglerne i forhold til at få lejligheden.

»Ja, altså jeg har ikke opholdt mig tilstrækkeligt til at leve op til kriterierne i CPR-loven. Det er eksperternes vurdering, og det er også min egen vurdering efter at have læst op på tingene. Havde jeg vidst, hvordan tingene forholdt sig dengang, ja så havde jeg selvsagt ageret anderledes. Som minimum fundet en bolig i det jyske uden bopælspligt. Og dermed så heller ikke fået en folketingsbolig i København.«

Et centralt spørgsmål i sagen er, hvor meget Alex Vanopslagh reelt har opholdt sig i den lejlighed i Struer, han flyttede sin adresse til i juni 2020, efter at have haft adresse hos sine forældre i nogle måneder.

Som Information tidligere har beskrevet, afviser partilederens tidligere overbo og flere andre kilder, der bor i eller har deres gang ved opgangen i Struer, at have set partiformanden. Én nabo kan dog ikke afvise muligvis at have set Vanopslagh en enkelt gang. Og udlejeren, Mikkel Merrild, vil ikke udtale sig om enkelte lejere, men har forklaret, at han har mødt alle sine lejere »tilfældigt«, når han har været i opgangen.

Efter Informations afdækning af sagen har Alex Vanopslagh forklaret, at han har opholdt sig 60-80 dage om året i lejligheden, som han oplyser at have brugt i forbindelse med samvær med sin søn.

LA-formanden oplyser nu til Information, at Struer Kommune har indhentet oplysninger om hans elforbrug, og at det ud fra forbruget er kommunens vurdering, at han har opholdt sig 156,5 dage i sin lejlighed i Struer i en periode på to år og godt tre måneder.

»Det er altså helt i overensstemmelse med, hvad jeg har fortalt jer,« skriver Alex Vanopslagh i en mail til Information.

Juridiske eksperter har i Information vurderet, at Vanopslagh efter alt at dømme har brudt lovgivningens bestemmelse om, at man skal have sin folkeregisteradresse, der hvor man bor. Ifølge dem er 60-80 dages ophold om året nemlig langtfra nok til at leve op til reglerne.

Struer Kommune og Københavns Kommune har på baggrund af Informations afdækning af sagen indledt en undersøgelse af Alex Vanopslaghs boligforhold. Struer Kommune har afsluttet sin del af undersøgelsen og overdraget materialet til Københavns Kommune, der stadig er i gang med at undersøge Alex Vanopslaghs adresseforhold.

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

Torben Nielsen

Lidt for smart har han åbenlys været. Desværre er han ikke den eneste. Knald dem på stribe! Men hvor mange journalisttimer vil Inf. Egentlig bruge på sagen? Jer tror ikke mange af avisens læsere skifter parti pga. de mange finurlige detaljer -en cavlingpris bliver det nok heller ikke til.
Men hvor mange andre fusker med boligtilskud ? Og hvor lille de straffen? Det kunnevære interessant at vide. Måske kunne dybdeborende journalistik skaffe tidssvarende regler på området.

Inge Lehmann, Torben Bruhn Andersen, Alvin Jensen, Økonomisk Institut Københavns Universitet, Knud Anker Iversen, Arne Albatros Olsen, Svend-Erik Runberg, Holger Nielsen og Sophus Willumsgaard anbefalede denne kommentar
Troels Ken Pedersen

Vedholdenheden i graverjournalistikken er en af grundene til at jeg abonnerer på Information.

Peter Wulff, Johanna Haas, ingemaje lange, Torben Bruhn Andersen, Gitte Loeyche, Erik Nielsen, Alvin Jensen, John Scheibelein, Christa Una Ryholt, Sinne Lundgaard Rasmussen, Ole Olesen, Marianne Rosenkvist , Christian Skoubye, David Zennaro, Inge ambrosius, Ole Andersen, Lotte Jørgensen, William Kern, Hans Larsen, Mathias Petersen, Jane Jensen, Eva Schwanenflügel, Rune Stilling, erik pedersen, Kim Jensen, søren ploug og Mads Troest anbefalede denne kommentar
Lotte Jørgensen

Drop den gratis lejlighed til folketingsmedlemmer, de har mange privilegier i forvejen og alligevel driver grådigheden åbenbart nogle af dem.
Det befordrer bestemt ikke den vaklende tillid til vore politikeres moral
Lotte Jørgensen

Inge Lehmann, Johanna Haas, Torben Bruhn Andersen, Alvin Jensen, John Scheibelein, Steen Bahnsen, jens christian jacobsen, Inge ambrosius, Ole Andersen, Arne Albatros Olsen, Hans Larsen og erik pedersen anbefalede denne kommentar

Det kunne være sjovt, at høre hvad Alex Vanopslagh mener, der skal ske med en fra socialgruppe fem, som bøffer kommune/stat for 30.000 kr ?
Fordi han/hun "ikke lige har fået læst det man skrev under på" ...

erling jensen, Torben Nielsen, Inge Lehmann, Morten Bo Johansen, Marie Jensen, Per Kortegaard, uffe hellum, Johanna Haas, Carl Nørby Mouridsen, ingemaje lange, Torben Bruhn Andersen, Tina Nielsen, Merete Andersen, Morten Hansen, Alvin Jensen, Kjeld Pedersen, Thomas Stage, Morten Jensen, Jørgen Larsen, John Scheibelein, Erik Nielsen, Steen Bahnsen, Peter Wulff, Flemming Sørensen, Søren Lind, Ole Olesen, jens christian jacobsen, Karin Hansen, Ebbe Overbye, Karen Møller Grothe, Marianne Rosenkvist , David Zennaro, Jes Thomsen, Rasmus Kristiansen, Morten Wieth, Ditlev Palm, Knud Anker Iversen, Hans Christian Jørgensen, John S. Hansen, Per Klüver, Steen K Petersen, Hans Larsen, Vagn Bro, Jeanette Jensen, Estermarie Mandelquist, Mathias Petersen, Jane Jensen, Eva Schwanenflügel, Kirsten Kock, erik pedersen, Torben Skov, Inger Pedersen og Kim Houmøller anbefalede denne kommentar
Kim Houmøller

Boligsvindel er åbenbart et adelsmærke. Afskaf tilskud til bolig i København. Det kræver åbenbart en større hjerne at være folketingspolitiker end det er menneskeligt muligt.

Inge Lehmann, Johanna Haas, Torben Bruhn Andersen, Alvin Jensen og John Scheibelein anbefalede denne kommentar

Jeg fryder mig over at læse hvor sølle manden egentlig er. Bag det pæne ydre -

erling jensen, Alvin Jensen, Thomas Stage, Torben Skov, Per Klüver, Arne Albatros Olsen og Svend-Erik Runberg anbefalede denne kommentar
Jesper Johannsen

Manden ejer ingen integritet.

Inge Lehmann, Johanna Haas, Alvin Jensen, John Scheibelein, Steen Bahnsen, Torben Skov, Ole Olesen, Ole Andersen, Per Klüver, Eva Schwanenflügel, Svend-Erik Runberg og erik pedersen anbefalede denne kommentar
Eva Schwanenflügel

Akkurat ligesom partiformand Vanopslagh ikke har respekt for at benytte sig af skatteborgernes penge for at score en gratis bolig samt vederlag for dobbelt husførelse, har partiet LA ej heller den store respekt for andre menneskers lejeboliger.

I partiets iver for at fremstå storslåede og allestedsnærværende, har man lejet husfacader på adskillige ejendomme ejet af bolighaj-foretagendet City Apartments, for at tilplastre facaderne med kæmpebannere opsat direkte ovenpå beboernes vinduer, som de ikke har kunnet åbne eller se ud ad, eller få dagslys ind ad.

Beboerne er ikke blevet hørt, eller fået besked, før bannerne blev sat op, og de har ikke fået nogen andel i lejeindtægten af husfacaderne.

https://www.tv2lorry.dk/folketingsvalg-2022/liberal-alliance-fjerner-kae...

https://www.tv2lorry.dk/folketingsvalg-2022/bannerkaos-fortsaetter-ni-st...

Det er så yndigt at være liberalist.

erling jensen, Espen Bøgh, Inge Lehmann, uffe hellum, Inger Pedersen, Johanna Haas, ingemaje lange, Torben Bruhn Andersen, Alvin Jensen, John Scheibelein, Steen Bahnsen, Torben Skov, Ole Olesen, Ebbe Overbye, Marianne Rosenkvist , David Zennaro, Rasmus Kristiansen, Ditlev Palm, Morten Jensen, Alan Frederiksen, Per Klüver, Arne Albatros Olsen, Steen K Petersen, Hans Larsen, Estermarie Mandelquist, erik pedersen, Finn Jakobsen, Mathias Petersen, Kim Houmøller og søren ploug anbefalede denne kommentar

(Vanop) slagger og de våde drømme.

Det er da utrolig uforsigtig omgang med andres frihed;

Fra Liberal Alliances Principprogram: "4. Vi tror på frihed under ansvar. Personligt ansvar er en naturlig følge af den personlige frihed.
Man er ansvarlig for sine succeser såvel som sine fiaskoer. Ligesom man får mulighed for at høste frugterne af sin egen indsats og succes, må man acceptere at nedsætte sin levestandard, hvis man enten sløser med sine muligheder eller blot er uheldig."

Jeg ved ikke, om man kan kalde det uheld at blive opdaget, eller om det kan være, at alle valg har en konsekvens. Men det er aldrig i orden at hævde, at man ikke forstod reglerne, og så kalde det uheld. Måske er principprogrammet - Går den, så går den.
Nu er det i hvert fald tid til at tage ansvar.

Igen Fra Liberal Alliances Principprogram: "5. Vi tror på frihed til at disponere over sine egne ressourcer. Ejendomsret og kontraktfrihed er grundlaget for menneskelig virksomhed. Ved at styrke den private ejendomsret skaber vi økonomisk fremdrift og dynamik i samfundet.
Alex disponerer netop ikke over sine egne ressourcer, men statens (betalt af skatteydere/vælgere). Hvis han skulle disponere egne ressourcer, kan der nok sættes spørgsmålstegn ved, hvor meget det er Liberal Alliance kan disponere over? På en eller anden måde lyder ordene; "snylter" i mit bagland/-hoved eller er det UdkantsDanmark, der på mystisk vis har sneget sig ind og på anarkistisk vis har fabrikeret en "alternativ sandhed"? Spørgsmålene er mange - men er svarene klare?

Gitte Schmidt

erling jensen, Inge Lehmann, uffe hellum, Inger Pedersen, Johanna Haas, Alvin Jensen, John Scheibelein, Torben Skov, Marianne Rosenkvist , David Zennaro, Rasmus Kristiansen, Morten Wieth, Ditlev Palm, Alan Frederiksen, William Kern, Steen K Petersen, Vagn Bro, Estermarie Mandelquist, erik pedersen, Eva Schwanenflügel, Finn Jakobsen, Kim Houmøller og søren ploug anbefalede denne kommentar

Politikere af i dag er jo ikke fattige folk, så drop alle disse tilskud.

Men det er jo politikerne selv, som fastsætter disse tilskud, så ha ha ha....

Inge Lehmann, Inger Pedersen, Lotte Jørgensen, Alvin Jensen, John Scheibelein, Steen Bahnsen, Torben Skov, Torben Lindegaard, Rasmus Kristiansen, Ole Andersen, Morten Jensen, erik pedersen og Eva Schwanenflügel anbefalede denne kommentar
Jeppe Lyngsø Bundgaard

Hvis vi dropper de vederlagsfri boliger i hovedstadsområdet, bliver højhastighedstog hurtigere en realitet. Du ved, incitamenter og sådan. Det er jo først, når problemerne rammer én selv, at der gøres noget. Det har politikerne godt af at prøve.

Inge Lehmann, uffe hellum, Johanna Haas, Alvin Jensen, Eva Schwanenflügel, John Scheibelein, Steen Bahnsen, Ole Olesen, Mathias Petersen, Karin Hansen, Rasmus Kristiansen, Morten Wieth, Morten Jensen, Hans Christian Jørgensen, Hans Larsen og Vagn Bro anbefalede denne kommentar

Strafferammen for bedrageri
Er man kendt skyldig efter straffelovens § 279, kan straffen for bedrageri være fængsel i op til 1 år og 6 måneder. Straffen for bedrageri kan også være bøde, mens grove tilfælde af bedrageri og økonomisk kriminalitet kan straffes med op til 8 års fængsel.

Om reglen er relevant I dette tilfælde, kan afklares hvis nogen anmoder politiet om at undersøge, om loven er overtrådt. Mon det sker før...eller efter...valget?

erling jensen, Inge Lehmann, Johanna Haas, Merete Andersen, Alvin Jensen, søren ploug, Eva Schwanenflügel, Ole Olesen, Rasmus Kristiansen, jens christian jacobsen, Karen Nielsen, Ole Andersen og Per Klüver anbefalede denne kommentar

Socialt bedrageri sker ikke kun blandt samfundets svageste. Eliten kan også være med, og straffes normalt ikke.

Espen Bøgh, Inge Lehmann, Morten Bo Johansen, Inger Pedersen, Johanna Haas, Alvin Jensen, søren ploug, Eva Schwanenflügel, Steen Bahnsen, Rasmus Kristiansen, Karen Nielsen, Ole Andersen og Per Klüver anbefalede denne kommentar

Hvad med om information lige hørte Inger Støjberg,der står til 16 mandater pt, om hun kan sidde i regering med en fløs som Alex Vanopslagh. Hele affæren kan da ikke være godt for den støvbergjyske selvforståelse.

Inge Lehmann, Alvin Jensen, olivier goulin, søren ploug, Eva Schwanenflügel, Marianne Rosenkvist , Steen Bahnsen, Rasmus Kristiansen og Ole Andersen anbefalede denne kommentar
Kenneth Jacobsen

Og dertil kan lægges, at hr formand tilsyneladende er en af disse jyder, som fru formand sværger til - endog er de fra samme egn. Ak ja, hvad mon geografien betyder i just dette tilfælde? Havde hr formand været en af disse djærve, ærlige jyder havde han nok sagt det som det er, men såfremt han ikke kan finde ordet, så er det svindel.

Jimmy Marquardsen

De som kaster sten
gemmer sig bag glas
de ku' ha' fået dit hjerte
de havde ikke plads
for du flytter deres grænser
du kapper deres tov
men du skal frifindes fra deres lov

For de står selv for skud
som ejer lov og ret
og de burde dømmes
lige nu er du så træt
men alle deres sønner
og døtre ligeså
vidner mod den verden de har fået

- Sebastian. Fra sangen: Du er ikke alene.

Inger Pedersen, Rasmus Kristiansen, Alvin Jensen, Mette Bulloch, søren ploug, Eva Schwanenflügel, Steen Bahnsen, Steen K Petersen og Nova Lone Jespersen anbefalede denne kommentar

Utroligt så meget den mand ikke kan huske måske, måske ikke at have gjort.

erling jensen, Inger Pedersen, Rasmus Kristiansen, Johanna Haas, Alvin Jensen, søren ploug, Eva Schwanenflügel, Steen Bahnsen, Jan S. Jensen og Morten Wieth anbefalede denne kommentar

hvad er forskellen på en politisker, der oplyser usande, ikke-korrekte, upræcise oplysninger om proforma adresser og tilskud på falske forudsætninger - som siger han ikke kender de regler han har kvitteret for (!?!) - og en socialbedrager, der lyver om sine boligforhold, selv om han kender reglerne.

Når de blå taler om at reducere de offentlige udgifter, kan de i det mindste være berettiget til de offentlige tilskud, de selv modtager.

Marie Jensen, Alvin Jensen og Per Kortegaard anbefalede denne kommentar
Jimmy Marquardsen

Forskellen på en socialbedrager der er politiker og en der er kontanthjælpsmodtager, er at den første har lavet de love som gør forskel på dem.

Inge Lehmann, Inger Pedersen, Rasmus Kristiansen, Johanna Haas, Alvin Jensen, søren ploug, Eva Schwanenflügel, Marianne Rosenkvist , Steen Bahnsen, Flemming Sørensen og John Andersen anbefalede denne kommentar
Freddie Vindberg

Valgplakat:

"Liberal Alliance - kom og snyd sammen med os."

Det skal dog lige nævnes, at det er en gammel valgplakat.

Jesper Johannsen

Vanopslagh svar om boligforhold: "Sådan en bunke med regler. Dem har jeg aldrig læst"

Alle regler burde afskaffes og vi skal så alle have stillet en lejlighed i København gratis til rådighed. Så var det jo meget lettere.

Inge Lehmann, Inger Pedersen, Johanna Haas, Marianne Rosenkvist og Alvin Jensen anbefalede denne kommentar
Jesper Johannsen

" I forhold til min lejlighed i Struer, der har jeg opholdt mig i gennemsnit 60 til 80 dage om året" siger Vanopslagh.

Det kan man faktisk kontrollere på el forbruget time for time. Bare spørg Billund Kommune. De har blandt andet brugt elforbruget som bevismiddel i en sag om socialbedrageri mod en borger på kontanthjælp for et par år siden.

Inge Lehmann, Eva Schwanenflügel, Inger Pedersen, Jørgen Larsen, Marianne Rosenkvist , Alvin Jensen og søren ploug anbefalede denne kommentar
jens peter hansen

Vanopslagh har bevidst lavet et nummer med adressen. Det er ikke så fint, Ritt lavede et for 30 år siden. At sige et og gøre noget andet er forkastelig.. De sociale svindlere, som kommunale dyneløftere har jagtet ved at ligge på lur, har været udsat for en praksis de fleste tager afstand fra. Jeg synes Informations hele tre journalistiske helte lægger sig tæt op ad de kommunale opdagere. Ja han har været for grådig , men stemningen her på tråden ligner en slet skjult småtskåret skadefryd.

olivier goulin

Alle politikere der laver sådanne numre bør jo efterhånden vide, at det kun er et spørgsmål om tid inden en eller anden avis graver i deres forhold og privilegier og bringer afsløringen på forsiden.

Og gør de det ikke af eget initiativ, så skal de nok få et lille vink fra politiske opponenter

Når de alligevel fortsætter med at bryde reglerne vidner det blot om, at de ved det ikke får nævneværdige konsekvenser - og går der lang tid inden det bliver opdaget, så har de sikkert vundet på lang sigt.

Deres omdømme tager nok heller ikke større skade. Ingen forventer længere nogen somhelst anstændighed hos politikere. Afsløringer af denne art får ikke mange til at løfte et øjenbryn - og historien er hurtigt glemt i malstrømmen af nye politiske skandaler hos deres kolleger

/O

Inge Lehmann, erik pedersen, Rasmus Kristiansen, Eva Schwanenflügel, Alvin Jensen og Ebbe Overbye anbefalede denne kommentar

I Folketingets åbningsdebat anklagede Vanopslagh i øvrigt Mette Frederiksen for dårlig ledelse fordi hun ikke havde læst bilagene inden mødet hvor det blev besluttet at slagte minkene. Sådan er der så meget …..

erling jensen, Ole Olesen, Inge Lehmann, Per Kortegaard, erik pedersen, Inger Pedersen, Rasmus Kristiansen, Johanna Haas og Eva Schwanenflügel anbefalede denne kommentar
Jesper Johannsen

søren ploug
18. oktober, 2022 - 22:30

Søren det er da noget helt helt andet. Vanopslagh er på A holdet. Alle os andre, inkl. socialgruppe fem, er på B holdet. Dem, for hvem det skal kunne betale sig at arbejde og aldrig når pensionsalderen.

Det er jo essensen i blå politik. Et A hold som nyder livet på ryggen af de værdier B holdet skaber for dem.

Ole Olesen, Inge Lehmann, erik pedersen, Rasmus Kristiansen, Johanna Haas og Eva Schwanenflügel anbefalede denne kommentar

Jimmy Marquardsen, Jesper Johannsen og flere andre har ret. Der ER forskelle mellem "almindelige" socialbedragere og elitære socialbedragere, mellem B-holdet og A-holdet.

Den ene forskel er, at eliten, A-holdet, som partiformanden hører til, oftest kan slippe godt fra det med bortforklaringer, såsom at de ikke kendte reglerne, men at de godt kan forstå, at det nu efterfølgende kan se forkert ud i andres øjne, og især (den er så utrolig dejligt klassisk ved al krisestyring, at "de allerede samarbejder "tæt" med myndighederne (her Struer kommune, Københavns kommune og Folketinget) om at få klarlagt alle detaljer af "forløbet"") (som om der var noget at klarlægge, som Information ikke allerede har afdækket!).

Den anden forskel er, at INGEN - eller de færreste- har mandsmod eller kvindemod til at anmelde elite-socialbedragere til politiet, og hvis nogen alligevel gør det, vil sagen mod elitepersonen normalt blive afvist eller henlagt, - måske med en begrundelse om ressourcemangel eller at anmelderen ikke har en retlig interesse i at anmelde eller at der er tvivl om bevisets stilling.

Hvis man vil bekæmpe elitens magtmisbrug - som der jo reelt er tale om her - skal man vide, at enhver kan indgive anmeldelse til kommunen eller politianmeldelse, endda anonymt, hvis man har mistanke om et kriminelt forhold. Se her, hvad en kommune skriver på sit website:

"Kan man lave en anonym anmeldelse?
Hvis du har mistanke eller oplysninger om socialt bedrageri, kan du anonymt anmelde det til kommunen med denne blanket. Bemærk, at uberettigede anmeldelser er til gene for både den anmeldte og myndighederne. Afgiver du bevidst urigtige oplysninger om strafbare forhold, kan det føre til politianmeldelse."

Eller se, hvad politiet skriver på deres website:

"Hvordan giver man et anonymt tip til politiet?
Hvis du er vidende om, at der er foregået en forbrydelse af en eller anden karakter, så har du mulighed for at sende en anonym anmeldelse til politiet. Den kan enten sendes online på Tip Politiet, du kan ringe til politiet, eller du kan møde op på stationen."

I en anmeldelse kan man blot skrive, f. eks. at man på baggrund af artikler i Information og Berlingske beder politiet om at undersøge, om der - som det ser ud til - er tale om et tilfælde af socialt bedrageri, begået af en højtstående politiker, og om der - i bekræftende fald - er tale om et strafbart forhold, som der bør rejses tiltale for.

Det ville være forfriskende, og på ingen måde urimeligt, hvis en af Informations læsere eller journalister bad politiet om at se på sagen.

Ole Olesen, Torben Nielsen, Inge Lehmann, Jimmy Marquardsen, erik pedersen, Eva Schwanenflügel og Rasmus Kristiansen anbefalede denne kommentar

Mon Vanopslagh stadig kan være et for mig fuldstændigt uforståeligt tik-tok hit hos en pæn del af ungdommen efter det her?

erik pedersen, Eva Schwanenflügel og Rasmus Kristiansen anbefalede denne kommentar
Inger Pedersen

Jeg vil gå ubetinget ind for samtlige af folketingets stramninger over for flygtninge - udlændinge - kontanthjælpsmodtagere - førtids- og andre pensionister - offentligt ansatte og deres løn- og pensionsvilkår - byrådsmedlemmers do. - og hvad vi ellers kan finde på...

... SÅ LÆNGE ALLE DISSE LOVE OGSÅ GÆLDER FOLKETINGSMEDLEMMERNE SELV!!!