klimakompensation
Læsetid: 5 min.

Danmarks bidrag til historisk klimaaftale kan ende som »fuckfinger« til verdens fattige

På årets klimatopmøde blev verdens lande enige om at kompensere fattige og udsatte lande for klimarelaterede tab og skader. I Danmark, der i årevis er blevet kritiseret for at finansiere klimahjælp med ulandsbistand, risikerer pengene at komme fra fattigdomsbekæmpelsen
I et svar til Information vil Udenrigsministeriet ikke garantere, at det kommende danske bidrag reelt kommer til at bestå af nye, ekstra penge.

I et svar til Information vil Udenrigsministeriet ikke garantere, at det kommende danske bidrag reelt kommer til at bestå af nye, ekstra penge.

Aamir Qureshi

Indland
25. november 2022

Det blev kaldt et »historisk øjeblik«, da årets klimatopmøde i Sharm el-Sheikh efter halvandet døgns overtid sluttede med en aftale om klimakompensation til verdens mest udsatte lande.

Afrikanske forhandlere og diplomater fra små østater hyldede den nye klimafond med stående klapsalver, og FN’s generalsekretær, Antonio Guterres, kaldte det »et vigtigt skridt mod retfærdighed«, at rige lande nu skal kompensere fattige og sårbare lande for klimarelaterede tab og skader som følge af eksempelvis tørke og oversvømmelser.

»Det er kulminationen på 30 års arbejde og begyndelsen på et nyt kapitel i jagten på klimaretfærdighed,« sagde Nabeel Munir, pakistansk diplomat og chefforhandler for en stor gruppe udviklingslande, til den britiske avis The Guardian.

Centralt i aftalen er, at midlerne til de udsatte lande skal være »nye og additionelle«. Der skal altså findes nye, ekstra penge til at hjælpe de klimasårbare lande.

 

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Prøv en måned gratis.

Klik her

Allerede abonnent? Log ind her

Jesper Johannsen

Hvis de fattige får adgang til forbrug er det jo game-over. Det ved de rige lande jo godt. Så jo flere fattige, jo bedre for miljøet og klimaet. Et miljø og klima, som ingen rig kan købe sig til, hvis først det er ødelagt. De rige gider ikke ændre deres dejlige forbrug. Så løsningen er flere fattige. Og det arbejdes der så på. Selv i Danmark er vores hjemlige Socialdemokrati nu hoppet på vognen med at skabe flere fattige i Danmark. Det er godt både for økonomi- og klimabalancen.

Der kan jo ikke være råd til alt. Vel. Og de stakkels rige skal jo have råd til den nye elbil. Ellers kan verden ikke reddes.

Mette Johansson, Torben Skov, Gitte Loeyche, Eva Schwanenflügel, Steen K Petersen, Carsten Munk og erik pedersen anbefalede denne kommentar

Problemet med aftalen er, at narrativet - fortællingen - om de fattige lande som ofre og de rige lande som skyldige, ikke nødvendigvis og oftest langt fra er dækkende eller korrekt for problemstillingen og årsagen.

Klimaforandringerne og årsagen vil jeg ikke sætte spørgsmålstegn ved, men katastrofen i Pakistan er jo langt hen ad vejen forårsaget af en kraftig befolkningstilvækst og dertil knyttet rydning af skov for dyrkning af bomuld.

Det har gjort landskabet ekstremt sårbart overfor monsunregnen, som jo også de foregående år gav problemer, og i år førte til katastrofale oversvømmelser.

I Tanzania skaber befolkningstilvæksten alvorlige erosioner af landbrugsjorden selv ved mindre regnskyl - igen en selvforskyldt katastrofe og i mindre omfang forårsaget af klimaforandringer.

Og hvis Kina som u-land skal have støtte, giver det ingen mening. Kina maltrakterer jorden som ressource, og forårsager enorme fysiske forandringer i naturens egne balancer.

Forsamlingen af u-land/fattige lande mod i-lande/ rige lande er simpelthen ikke brugbar.

Mogens Nielsen, Jasper Jacobsen, Nels Friis Christensen, Ulla Hansen, Per Christensen, jens christian jacobsen og Jacob Nielsen anbefalede denne kommentar

Helt konkret så vil Pakistan ti-doble deres befolkning fra 1950 til 2050. De var ca. 37 mio. i 1950, og i 2050 er de (anslået) ca. 368 mio.

jens christian jacobsen

Helt rigtigt hvad Kim Haagensen skriver. Hvis i-landene skal betale for ' tab og skader' som følge af et overforbrug - og et modsvarende 'under-forbrug' (?) i u-landene, rejser det en hel række spørgsmål til en så absurd aftale:
1. Hvad berettiger et 'tab' og hvordan opgøres 'skader' og ift. hvad?
2. Hvem skal 'erstatningen' udbetales til?
3. Fordelingsprincipper v. udbetalingerne?
4. Hvorlænge skal et modtagerland have hvad i erstatning? osv osv
I-landene skal i stedet betale til en innovationsfond og der igennem bistå U -landene til digebygning, skovplantning, omlægning af fødevareproduktionen og teknologistøtte til grøn energi.
Bl.a.

Morsomt at der intet står om , hvilke land der er "de fattige" - det er jo i flere tilfælde meget rige lande. Lad os nu få navnene på de såkaldte udviklingslande, der skal have penge af os, så alle kan se hykleriet.

Jesper Johannsen

Men puha. Heldigvis kan vi betale os fra det. Det eneste den kristne liberale Gud har skabt er penge. Med dem kan alt fikses. Er klimaet ved at bukke under? No problem. CO2 afgifter og aflad fikser det. Bliver det lige lovligt varmt i de varme lande. No problemo. Vi sender en bunke penge. Så er det fikset.

Og resten har vi innovativ teknologi til at tage sig af. Man bliver simpelthen så glad når man er blå. For her er der ALTID en løsning. At være blå er simpelthen et søgsmål om penge. Et mirakel værktøj fra himmelen.

Indtil det er for sent. Men det snakker vi ikke så højt om. Ligesom de seneste 50 år. Det gik jo godt. Ik.

Eva Schwanenflügel, Steen K Petersen, Jørgen Tryggestad og erik pedersen anbefalede denne kommentar
Alan Frederiksen

Den kraftige befolkningstilvækst i Pakistan og mange andre tredjeverdens lande skyldes primært fattigdom og manglende uddannelse.

"Fattige familier har brug for en stor børneflok til at hjælpe med at arbejde – ellers kan de ikke få økonomien til at hænge sammen. Hvis man kun har sine ben at gå på, har man brug for ’manpower’ til at hente vand, løbe ærinder og arbejde i marken. Men så snart man får penge nok til at købe en cykel, behøver man ikke være så mange til de samme opgaver. Og senere får man måske ligefrem råd til en motorcykel…"
Min kommentar: Det samme gjorde sig gældende i Danmark, dengang Danmark var et fattigt landbrugssamfund. Børnene var samtidig forældrenes "alderdomsforsikring".
"I takt med, at et samfund bliver rigere, begynder indbyggerne at få færre børn. Og til sidst ender man på lidt over to børn per kvinde. Sådan har udviklingen været i både Europa, Amerika og Asien, hvor store dele af befolkningen i de seneste 50 år er gået fra dyb fattigdom til relativ velstand. Og sådan vil det også gå i Afrika, hvis det lykkes os at løfte de fattigste ud af ekstrem fattigdom."
"I Ghana får kvinder med 12 års skolegang i gennemsnit to-tre børn, mens deres medsøstre med fire års uddannelse får fem børn – og dem, der aldrig kom i skole, får omkring seks. Sådan er det overalt i verden: Jo længere uddannelse en kvinde har, desto færre børn får hun."
https://oxfamibis.dk/loesningen-paa-befolkningseksplosionen-er-enkel/

Den bedste ulandsbistand havde været at give afrikanske varer fri og uhindret adgang til vores markeder. Istedet har vi med toldmure og landbrugsstøtte fastholdt eller gjort det vanskelligt for U-landende at komme ud af deres fattigdom.

Ifølge en artikel i Information fra 2017 under overskriften "Afrikas småbønder har nøglen til at løfte afrikanerne ud af fattigdommen"
"Nøglen til at løfte millioner af afrikanere ud af fattigdom ligger i landbruget – og de afrikanske lande ved det godt selv. Problemet er bare, at både det internationale samfund og landene selv er mere optagede af at investere i byerne og den sociale sektor."
»En meget væsentlig årsag til, at Afrikas stater ikke støtter sine bønder, er, at Afrikas bønder ikke gør oprør,« siger Ole Therkildsen, der sammen med tre andre forskere i et årelangt projekt har gennemgået forhold, der skal være til stede, før et udviklingsland fører en langsigtet, vækstfremmende erhvervspolitik.
https://www.information.dk/udland/2017/11/afrikas-smaaboender-noeglen-lo...

Jeg tror ikke Pakistan er så forskellig fra de fattige afrikanske lande, hvad angår ovenstående sammenhænge.

Mogens Nielsen, Eva Schwanenflügel, Steen K Petersen, Carsten Munk, erik pedersen og jens christian jacobsen anbefalede denne kommentar

Hvad skal verden dog med forskere og andre eksperter; vi har kommentarsporet i nærværende dagblad .

Torben Skov, Gitte Loeyche, Eva Schwanenflügel, Kim Houmøller og Alan Frederiksen anbefalede denne kommentar
jens christian jacobsen

@Erik Pedersen
Hvad er du helt konkret kritisk overfor i dette spor? Yderst relevante betragtninger, som de fleste eksperter vil være enige i?
Eller er der noget andet i spil? Du mener det?

Jens Christian Jacobsen jeg mener der er det i spil, at det er det vestlige overforbrug der forårsager klimakatastrofe og biodiversitetskatastrofe . Naturkatastrofer og massive vejrforandringer som følge heraf. .
Jeg mener at VI må tage vores ansvar på os.

erik pedersen, var der noget i dit forrige indlæg der tilnærmelsesvis viste at det var det du ønskede at udtrykke? lol Du plejer at være en wise man ....

jens christian jacobsen

@erik Pedersen
'Vi' skal tage ansvar? Spis brune ris og lav revolution?
Det kommer ALDRIG til at ske at 'vi' i Europa, dem i Kina eller dem på det amerikanske kontinent frivilligt vil sænke deres forbrug så meget, at det kan aflæses i nogen grønne statistikker. Det går den anden vej rundt:
Lav revolution og spis brune ris!