Klimamål
Læsetid: 9 min.

Eksperter: Vi kan godt reducere med 80 procent i 2030, hvis der er politisk vilje til det

Ideen om at hæve klimamålet til 80 procent er blevet en del af regeringsforhandlingerne, men er det overhovedet realistisk? Ja, mener eksperter, der bakker op om ideen. Reduktionerne kan findes på landbrug, transport og energi 
Landbrugets ansvar for klimakrisen og evne til at omstille sig har fyldt meget under valget, og det er også et springende punkt, hvis vi skal nå ny klimamålsætning på 80 procent reduktion.

Landbrugets ansvar for klimakrisen og evne til at omstille sig har fyldt meget under valget, og det er også et springende punkt, hvis vi skal nå ny klimamålsætning på 80 procent reduktion.

Magnus Hove Johansson

Indland
22. november 2022
LYT ARTIKLEN
Vil du lytte til artiklen?
Prøv Information gratis i en måned og få fuld digital adgang
Kan du lide at lytte? Find vores seneste lydartikler her

Mens COP27 netop er afsluttet med en aftale, der ifølge nogle eksperter svækker 1,5-gradersmålet, er en mulig forøgelse af det danske klimamål i spil under regeringsforhandlingerne herhjemme.

Danmark har allerede et af de højeste reduktionsmål i verden, men støttepartierne og flere grønne organisationer har længe ment, at vi skal hæve de nuværende 70 procent til 80 procent i 2030 for at leve op til Parisaftalen. Under valgkampen sagde statsminister Mette Frederiksen så her i avisen, at også hun er klar til at hæve ambitionen i den kommende regeringsperiode, og der tegner sig altså nu et flertal for ideen.

Det Økonomiske Råd var hurtigt ude og kritisere forslaget for at gøre den grønne omstilling unødigt dyr, men det er professor i energiplanlægning på Aalborg Universitet Brian Vad Mathiesen ikke enig i.

 

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Prøv en måned gratis.

Klik her

Allerede abonnent? Log ind her

Jeg håber ikke, at Brian Vad Mathiesen er citeret korrekt om biomasse: “biomasse, der ofte fejlagtigt bliver betragtet som en grøn energikilde.”

Biomasse er både for mig og en afrikaner en grøn energikilde, der tillige er CO2 neutral - den er dannet af solens energi og derfor uudtømmelig. Nøjagtig på samme vis som vindenergi, solenergi, jordvarme, vandkraft, biogas.

Kan udnyttelse af disse energikilder ske på en ikke-bæredygtig måde? Eller til stor skade for ressourcen, biodiversiteten, vandkredsløbet osv.? Klart, og det er udfordringen!

For ligesom en afrikaner kan en europæer udnytte jordens evne til at skabe biomasse på en stærkt skadelig måde. Og denne rovdrift på en central grøn ressource skal hindres.

Jacob O, Inge ambrosius og Inge Lehmann anbefalede denne kommentar
Jesper Johannsen

70, 80 og hvorfor ikke 90%? Vi skal jo derhen, så vidt jeg ved. Men hvor er vi nu? Jeg savner en hjemmeside, vi har jo så mange med alt muligt, hvor jeg kan se hvor vi i Danmark er nu og hvorfor. Hvor mange procent CO2 udleder vi netop i dag i forhold til 1990? Og hvad er det for tiltag, som har ført os herhen? Det savner jeg i den daglige klimakamp. Det samme kunne jeg godt tænke mig for hvert enkelt land og verden som helhed.

Men en CO2 opgørelse for Danmark vil være en god start. Så kan jeg som borger følge med.

Steen Ole Rasmussen

Prøv ad at gå ind på: https://ens.dk/sites/ens.dk/files/Bioenergi/biomasseanalyse_final_ren.pdf
(energistyrelsen 2020)

Læs fx s. 3 citat:
"1.1 Hovedkonklusioner
Fast biomasse i form af træ, halm og bionedbrydeligt affald stod for 64 pct. af den vedvarende energi (VE), som blev brugt i Danmark i 2018. Halm, træpiller og træflis har i stort omfang erstattet kul i el- og varmesektoren. Herudover bruges træbiomasse til individuel opvarmning og til procesformål i produktionsvirksomheder. I 2018 udgjorde træ 75 pct. af den faste biomasse, mens bionedbrydeligt affald og halm udgjorde hhv. 13 og 12 pct. Over halvdelen af den træbiomasse, der anvendes i Danmark, importeres."

Der er ikke noget bæredygtigt i at importere træ fra udlandet og brænde det af i DK. Det kan godt være, at det rent bogføringsmæssigt tæller ind som grøn/klimaneutralt i det dansk nationale klimaregnskab, men det skyldes internationalt vedtagne regler for lovlig kreativ bogføring. Se samme rapport fra energistyrelsen.

Trafiksektoren er fredet i DK. Der sker ikke noget her af betydning. Elektrificeringen af bilparken har kun marginal og/eller tvivlsom konstruktiv betydning inden for den tidsramme, der er værd at forholde sig til.

Landbruget er de facto fredet. Det eneste, som regering og folketing sigter til, handler om biogas og pyrolyse. Der er tale om fugle på taget, teknik, der enten er dysfunktionelt, biogasanlæg er mere skadelige for klimaet end gavnlige, fordi de i praksis er piv utætte og forurener med store mængder metan!, pyrolyse, dvs. tør- og våddestilering af organisk materiale, har været kendt i forskellige udgaver fra tidernes morgen, og intet tyder på at der vil være økonomi eller noget nyt at komme efter. Det er snik snak.

Udtagning af lavbundsjorde fra landbruget kunne gøre en forskel. Intet tyder på, at man rent faktisk vil gøre noget effektivt her.

Måske skulle eksperterne have forholdt sig til, hvor latterligt lagt fra virkeligheden de nok så højt besungne 70 % er.

Måske skulle eksperterne have set lidt på forbruget af varer inden for nationens grænser!

Eller hvad med Mærskflådens olieforbrug, der er på niveau med resten af nationens!

70 % er latterligt urealistisk. Hvad er så 80%?

Det burde være forbudt at skrive sådan noget vrøvl.

Der skal noget helt andet til.

Steen K Petersen, Flemming Berger, Lise Lotte Rahbek, Torben Skov, erik pedersen, Eric Mård, Vibeke Zacho og Alan Frederiksen anbefalede denne kommentar

70% - 80% - 90% . 100% eller hvoror endnu ikke endnu højere?
Det ville da lyde endnu finere, ikke?

Så længe vi end ikke kan/har vilje eller evne til at opfylde de allerede vedtagne mål...

... hvorfor så gå ud fra ENDNU flere fugle på taget???

Den dag, de 70% hænger sammen med REALISERBARE beslutninger og handlinger, SOM NOGEN VIL STÅ INDE FOR,
er jeg bare med - det vil være SUPER!

God arbejdlyst i forhold til HANDLING - ikke til bare mere forblommet snak og ønskedrømme - i retning af noget, der "allerede har opbakning hos et eller flere af regeringens støttepartier..."
Nå- og hvad så?
Det er ikke andet end - ja - bare snak!

Signalværdi i retning af resten af Verden...
Hmmm...
Nå, Og den dag, det så går op for resten af Verden, at det sådan set ikke var mere end varm luft...
Hvad så - har klimaet fået det bedre af det?

Jeg er SKIDETRÆT af Orwellsk nysprog, reklame-, symbol- og signalpolitik, som der ikke er nogen som helst konkret dækning bag!

Steen K Petersen, Flemming Berger, Lise Lotte Rahbek, Inge Lehmann, Morten Jensen, Mogens Kjær, Gitte Loeyche, Morten Balling, Torben Skov, Steen Ole Rasmussen, Mogens Holme, John Andersen, Eric Mård, Vibeke Zacho og Martin Sørensen anbefalede denne kommentar

Jeg kom til at skrive denne kommentar til en gammel artikel, så copy-paste, men:

»Mange mente jo ikke, at vi kunne komme i mål med 70-procentsmålet. Nu er vi altså tre fjerdedele af vejen, og vi kommer i mål.« - Mette Frederiksen

Hvordan går det regnestykke op? I 2021 udledte en dansker i gennemsnit 11 ton CO2 om året, ifølge den "første officielle vurdering". Hvis det skal være bæredygtigt på sigt, så skal vi ned på ca ÉT ton om året. Ergo ligger vi stadig alt for højt (ala elleve gange for højt), og pynter os dermed med nogle fjer, som ikke er helt ægte.

https://kefm.dk/aktuelt/nyheder/2021/apr/foerste-officielle-vurdering-af...

Jeg vil ikke sige at politikere er fulde af løgn, og jeg siger heller ikke at det samme gælder for myndighederne, men ligesom til jobsamtalen pynter de lidt på virkeligheden, når de prøver at sælge dem selv bedst muligt. En lille hvid, som man kalder det.

Et andet eksempel er når man skriver at Danmark får halvdelen af "vores forbrug" fra vindmøller:

"2020 kunne dog have slået stor rekord - med en vindandel på måske 50,4 procent af det samlede danske forbrug."

https://energinet.dk/Om-nyheder/Nyheder/2021/01/03/Brug-for-fintaelling-...

Forbrug af el er IKKE vores samlede energiforbrug. Vi bruger samlet set ca. 5-6 gange så meget energi som vi bruger strøm. Det gør vi bla. fordi vi stadig har tre millioner fossilt drevne biler i et land med seks millioner mennesker. Fordi vi ikke varmer op med el, og fordi husene og bygningerne stadig er for dårligt isoleret. De 50% el er derfor kun ca. 10% af vores energiforbrug. De 90% kommer stadig fra noget som udleder CO2.

Mette Johansson, Mogens Holme, Steen K Petersen, Lise Lotte Rahbek, Steffen Gliese, Inge Lehmann, Inger Pedersen, Mogens Kjær og Steen Ole Rasmussen anbefalede denne kommentar
Steen Ole Rasmussen

Inger Pedersen giver klart udtryk for, hvor træt hun er af Orwellsk nysprog! Det findes der meget af, især inden for det her mega problem, der handler om, at man beskriver utopiske målsætninger som realisme med det formål at dække over virkeligheden og det at man konstant dækker over fakta og svigt med endnu mere urealistiske utopisme.

Morten Ballings kommentar under, viser meget fint, at det rendyrket løgn, der kommer fra både styrelser og statsminister.

Når man ser kommentarsporet her og under andre af avisens artikler, så bliver det mere og mere pinligt afslørende, hvad det er selve avisens medarbejdere står for.

De er med i noget grimt og stort. De står med bukserne nede.

Hvornår fatter de det selv. De er totalt afsløret! Hvorfor lukker de ikke bare, eller bedre, tager den ind og ændrer adfærd i retning af noget, man kan holde ud og se på!

Maia Aarskov, Steen K Petersen, Inge Lehmann og Inger Pedersen anbefalede denne kommentar

Jeg vil gerne anholde argumentationsformerne.
Først kommer nogle tekniske overvejelser. Længere nede kommer (måske) de adfærdsændringer, som dette vil medføre.
Rækkefølgen skal være omvendt.
Adfærdsændringerne først, derefter de tekniske ændringer som må gennemføres.

Før vi skælder eksperterne al hæder og ære væk, så siger den del fra overskriften

"hvis der er politisk vilje til det"

egentlig det samme som debattørerne nedunder artiklen.

Det er jo det, der har været vores problem i mange år nu. Politikerne har ikke rigtig viljen.

Jeg kan stadig ikke forstå modviljen mod biomasse, den recycler den CO2, der er i atmosfæren og hjælper med at efterlade fossil kulstof i undergrunden.

Både vi og andre lande har skovbrug til papir, møbel og byggekonstruktionsdele. Det afstedkommer en hel del affaldstræ. Enten kan vi bruge det eller vi kan lade det rådne i deponier, hvor det oveni producerer methan og giver behov for fossilt kulstof i stedet for.

Ja vi importerer biomasse fra andre lande og hvad så. Sålænge de ikke selv er istand til at bruge deres biomasse aktivt, gør det gavn at vi bruger det.

Hvis vi får omstillet os, vil vi kunne nøjes med det vi selv producerer og sløjfe importen. Det er der planer for.

Disse planer kan også få ben at gå på, når andre lande opbygger kapacitet til at udnytte egen biomasse.

Hverken elbiler, vindmøller, geotermi, solceller, biomasse, damvarmelagre eller elnet mister deres værdi, bare fordi vores politikere er nogen reaktionere knoldesparker med dybe lommer, de tilbyder dem, der er villige til at fylde dem for modydelser.

Brug af affaldsbiomasse er en del af den grønne omstilling.

Nej, Inge Lehmann, den frigør jo den CO2, der er bundet i det faste stof. Ligesom det er tilfældet med smeltende iskapper i de arktiske områder.
Derfor er det en meget bedre idé at plante skov, ligesom skovvækst jo også har andre egenskaber, som i andre egne verden potentielt ville kunne få stor betydning for regenerering af frodighed og plantevækst.

Jesper Johannsen

Vi skal bare have Power-To-X. Så skal I bare se.

Inger Pedersen, 100% stop for CO2 udledning vil faktisk slet ikke være nok. Så du har helt ret. Vi skal over 100%. Endog meget langt over 100%. De 100% stop for udledning af CO2 til atmosfæren gør kun det, måske, ikke bliver være end det videnskaben har sat til udsigt. For de 415 mpp CO2 der allerede er i atmosfæren fjernes ikke med et 100% stop af CO2 udledning. De vil være der i mange hundrede år frem og fortsætte med ødelæggelserne.

En CO2 koncentration på 415 ppm betyder, at for hver million luftpartikler er 415 af dem kuldioxidmolekyler (0,0415 %). Før industrialiseringen to fart var der ca. 210 ppm CO2 i atmosfæren. Og det er der vi skal hen for at stoppe udviklingen. Men det vil stort set være umulig. Ligegyldigt, hvad der gøres, så forbliver klimaet forandret i al fremtid. Med en 100% stop af udledninger kan vi måske forhindre en katastrofe. Men stoppe de forandringer der allerede er på vej basseret på de skader vi har påført Jorden de seneste 100 år er ikke muligt.

Men som sagt, bremse udviklingen. Det kan vi. Og forhåbentlig vil det blive teknisk muligt at fjerne store dele af den menneskeskabte CO2 i atmosfæren igen. Men mængden er enorm. Der er tale om 1.000 til 2.000 milliarder tons CO2. Det vil i bedste fald tage flere hundrede år.

Lise Lotte Rahbek

Elbiler.. ahmn hold dog op.

Hvor meget CO2 udleder fabrikationen af elbiler
og fremskaffelsen af deres batterier,
og hvor mange flere veje
og ladestationer
og bildæk skal der til - og hvordan, under hvilke forhold og med hvor meget energiforbrug har man tænkt sig at skrotte 2 mio fossilbiler i Danmark ?

Der er ikke fremtid i privat biltrafik med een person i kabinen længere.

Carsten Munk, Inger Pedersen, Jacob O, Steen K Petersen, Steen Ole Rasmussen og Flemming Berger anbefalede denne kommentar
Torben Kjær Andersen

Et delmål kunne være at stabilisere niveauet i atmosfæren ved ikke at tilføre mere end vi fjerner. F.x. ved kun at udlede biomassebundet CO2 i et omfang modsvarende den, der bindes ved fotosyntese, altså plantevækst.

Steffen Gliese, her er jeg nu enig med Inge Lehmann, at lave biogas af affald der ellers smides på en losseplads er altid bedre selv om det brændes af.
Lise Lotte Rahbek, udviklingen indenfor elbiler/transport går hurtigt. Om få år så har vi selvkørende delebiler/taxaer og så er der mange der godt kan undvære egen bil, hvis blot prisen er rigtig. Allerede i dag er Mercedes oppe på at køre 12km/kwh (v.60km/t). Om få år er det ikke sikkert at batterier laves af de nuværende materialer og så bruger en elbil mindre CO2 end en fossilbil, og fordi flere vil dele så vil der køre færre af dem på vejene og de vil forurene langt mindre fordi det er mere effektivt at køre på el. Og det er uanset hvad du så bruger for at producere din el til din elbil.

Lise Lotte Rahbek

Anders Bentsen
Det er fremtidsscenarier, du ruller ud.
Vi er nødt til at forholde os til, at det er lige nu, det brænder på for at få stoppet CO2udledningerne. Elbiler og batteridrevne maskiner i det hele taget er ikke løsninger. De er overspringshandlinger, under de forudsætninger der er i dag. Uden at ændre radikalt på transportvanerne og hele vores samfundsindretning, når vi ikke i mål med at reducere udledning af drivhusgasser, inden det er for sent at stoppe lavinen.. Det gør vi nok ikke alligevel, men det er forsøget værd.

Steen Ole Rasmussen, Erik Nielsen og Carsten Munk anbefalede denne kommentar

Lise Lotte Rahbek det er også et fremtidsscenarie, at kunne forbyde privatbilisme her og nu.

Elbiler er også en del af, at kunne forskyde elforbruget så der er et mindre behov til spidsbelastningtiderne.

Derudover har elbiler potentialet til at fungere som backup up med princippet vehicle to grid. Der er det politikernes ansvar, at de elbiler der sælges kan det.

Elbiler er istand til at bruge VE som transportenergi modsat fossilbiler, som der stadig er mange af.
Så jo elbiler er en del af løsningen.

Fossilmotorer er rigtig ineffektive hvorfor elbiler ikke har et forbrug, der skal erstattes 1:1. Så omstilling til elbiler mindsker vores behov for fossilenergi betragteligt.

Batterier er egnet til genbrug, ligenu er der bare ikke nok fordi de stadig sidder i bilerne.

Selvfølgelig skal vi ikke erstatte mængden af fossilbiler 1:1, men det kræver at politikerne genopbygger den offentlige transport igen. Fordi lige nu er der mange, der ikke har et alternativ til bil.

Når det kommer til skovbrug, hvad forestiller folk sig egentlig, vi skal lave møbler og byggematerialer af i fremtiden?

Fremstillingen generer en masse savsmuld, som man tidligere smed på deponi og nu laver træpiller af.

Hvad skal der laves med udtyndingstræerne i skovbruget?

I EU og i Danmark øges andelen af skov. Vi får trods anvendelse af biomasse ikke mindre skov. Dermed lagrer vi kulstof. Det giver forhåbentlig også plads til mere urørt skov. Især da den efter en hvis alder udskiller mere CO2 end den optager.

En del af de materialer vi bruger til biogasproduktion ville bare sendes til affaldsforbrændingen istedet for. Der mister vi organisk materiale og vigtige mineraler til at tilbageføre til jorden.

Ja vi skal have forbruget ned og ja vores politikere er mere end fodslæbende, men man kan ikke lade det perfekte stå i vejen for løsninger.

Lise Lotte Rahbek

Inge Lehmann
Hvis jeg i et eller andet anfald af momental sindssyge har skrevet, at jeg har perfekte løsningerne, så beklager jeg. Men det tror jeg faktisk ikke.

Den pointe jeg (med ringe effekt) har forsøgt at udtrykke, er at alle (inklusiv migselv) forsøger at håbe, drømme, udkaste planer om det samfund, vi skal satse på i fremtiden, og som i virkeligheden er afskygninger af det forbrugssamfund, vi lever i i dag inklusiv privatbilisme. Arbejdsmarked. Uddannelser til erhvervslivets evige fortagsomhed.
Det hele.
Vi er måske ikke i stand til at tænke ud over den ramme, - og de folkevalgte beslutningstagere er i al fald slet ikke.
Men det hjælper os ikke i forhold til at nedsætte udledningen af drivhusgasser, nu, at fortsætte 'som vi plejer' bare med en anden farve på bilerne.
Jeg kender udmærket forskellen på det lange og det korte kulstof-kredsløb og jeg ved godt, at ingen er i stand til at lave om på verdens orden, fordi det kan ikke lade sig gøre, og vi skal jo også, og det er umuligt, og indenfor nogle år, og ny teknologi, og og så til den tid kan vi og.. osv osv.
Nå, men hvis vi ikke kan lave om, så må mange af os jo dø i klimaforandringerne. Og uendelig mange andre arter sammen med os.

Ib Jørgensen: Tak for din gen-indførelse af ordet 'teknik' i sproget. De fleste snakker om 'teknologi', som betyder 'læren om teknik' - som sjældent er det, de taler om, men åbenbart finder mere eksotisk. Det er det ikke.

Lise Lotte Rahbek, jeg forstår ikke din modstand mod elbiler. El biler må da være bedre end benzinbiler, jeg har tidligere forklaret hvorfor men gør det gerne igen.

Da priserne på energi var stabile, da kostede 1kwh på Nordpool børsen for el i norden 20øre. Tilsvarende kostede en liter diesel før afgift ca. 4kr. Jeg kender ikke kulprisen, men hvis du antager at kul er billigere end diesel, så vil du minimum kunne producere 20kwh for 4 kr kul.
En diesel bil kører ca. 20km på en liter diesel til de nævnte 4 kr.
En Tesla Model 3 kører 8km/kwh eller 160km for 4 kr. kul.
Det betyder at ser du bort fra batteriet (der sidder altså også et 12v batteri i benzinbiler) så er det langt renere at køre i en elbil, selv om der er stor forskel på elbilers effektivitet (men det er der jo ikke rigtigt nogen der har interesse i at tale om).
Og som Inge Lehmann nævner, så kan elbiler altså lade på tidspunkter af døgnet hvor der er overskudskapacitet på elnettet.
Og var der masser af billige evt. brugte elbiler på markedet så ville flere der kører korte ture have gavn af elbiler, der bruger mindre energi på opstart, og ikke holder i tomgang, også nemmere kan lades med gratis strøm fra solceller.
Og så kalder du førerløse biler for fremtidsscenario, jo måske, men de kører altså allerede på gaderne i USA og i Kina, på forsøgsplan. Men Tesla har indregnet 30mia dollar i omsætning for 2025 fra førerløse taxier i deres forventede fremtidige regnskaber, så de tror da på det. Og Tesla Taxa er udviklet og forventes at komme til at koste 25000dollar. Det er ikke på markedet så jo, det er da fremtid, men det kan være noget tættere på end mange tror.

Lise Lotte Rahbek

Anders Bentsen
Du har ikke rigtig læst, hvad jeg skriver, men nu skærer jeg det ud i grove bidder en sidste gang:
a) jeg har ikke noget imod elbiler som elbiler.
b) Min indvending handler om troen/håbet på, vi kan komme igennem klimaforandringerne og ændre den måde vi forbruger ressourcer på, ved at skifte privatbiler med een slags brændstof ud med nogle andre privatbiler med en anden slags energiforbrug.
Det er ønsketænkning, som bringer os endnu tættere på de 2+ graders opvarmning

Helene Toksværd

Ja, det er et godt spørgsmål, om der er politisk vilje til det. Uanset vil det være til alles fordel at reducere det animalske landbrug. Og så vil færre dyr være tvunget til at gå i deres eget og andres afføring. Fotoet her er velvalgt. Stor ros til Information for at bruge et foto, der viser køernes manglende bundstrøelse og det ulækre, våde cementgulv.

Steen Ole Rasmussen

Nogle af IPCCs videnskabelige medarbejdere bag udkastet til seneste tredje delrapport, omhandlende anbefalinger til nødvendig politik, lækkede det udkast, der blev forelagt de politiske lag inden for FNs klimaorgan, dvs. de videnskabelige anbefalinger, som de så ud inden en politisk overhaling af den slags, som vi kender fra de store envejs masse-kommunikations-medier.

Vi kender kun IPCCs anbefalinger, sådan som de fremstår efter den politiske bearbejdning, dvs. den markedsorienterede, ideologiske og faktaresistente tilgang, som siger at økonomisk vækst og markedssucces er forudsætningen for løsningen af alle de problemer, der kommer af selv samme udviklingskriterium.

Jeg var så heldig, at jeg fik lov til at offentliggøre essensen af det lækkede materiale, som bygger op om den pointe, der afstedkom den største demokratiske debat som nogen debatbog har skabt på dansk nogen sinde, nemlig debatten omkring "OPRØR FRA MIDTEN", skrevet i 1977 og udgivet i 1978 på Gyldendal.

Det, der afstedkom den største palaver nogen sinde i dansk politik, var budskabet om, at den økonomiske vækst er sit eget største problem, hvorfor den ikke kan være løsningen i et og alt.

Lækket, som jeg fik lov til at omtale på ing.dk, er stort set ikke blevet omtalt i de danske medier, der alle sammen er med på den store fortælling, som Mette Frederiksen nu har besluttet sig for at køre videre i samarbejde med tredjegenerations levebrødspolitiker Ellemann Jensen.

Samtlige ved musikken lever på den store selvfede løgn, den store forkromede fortælling om, at de storsvinende og storforbrugende vindere på markedets betingelser, er løsningen på alle de problemer, der kommer med nødvendighed af deres stinkende overforbrug af jordens livsbetingelser.

Det er den nødvendighed som Kaj Ove Pedersen om nogen står som den højest tilbedte eksponent for, sammen med andre, fx Bjarne Corydon, Wammen og andre af finansindustriens topsubsidierede falskmøntnere.

Som Corydong formulerede så smukt, så var seneste valgresultat udtryk for, at danskerne står sammen om den store fortælling om ham og hans succes som udtryk for nødvendigheden i alle livets aspekter!

Den kun sociale nødvendighed af økonomisk vækst er og bliver den højeste form for nødvendighed, som det italesættende kor bag fortællingen om markedet som dommer i alle livets spørgsmål står bag.

Naturlovene må bøje sig for konkurrencestatens nødvendighed.

Der kan ikke være grænser for økonomisk vækst.

Der er ikke grænser for, hvor fed en redaktør som Corydong kan blive. Hans selvfedme er løsningen på de problemer, der kommer af evig økonomisk vækst.

På ing.dk kan man se, hvordan tek-fix-proselytterne reagerer, når man lægger et lille kommenteret ekstrakt ud af det lækkede materiale: https://www.google.com/search?q=der+er+gr%C3%A6nser+for+%C3%B8konomisk+v...

Af tråden under artiklen er der ca. 160 kommentarer.
Prosselytterne går ind for at DK skal importere og brænde verdens skove af!
(det forhold, at det kan være fornuftigt nok at udnytte restaffald ved almindelig national skovdrift skubbes behændigt ind som dække over, hvor skammeligt det er at importere baltisk urskov og brænde det af som om det var godt for klimaet - hvis man går kommentarerne efter, ser man hvordan proselytterne manipulerer med fakta, fuldstændigt som det sker i tråden her)
Proselytterne mener at elbilen er løsningen på trafikkens påvirkning af klimaet. (man nægter at se på de reelle udfordringer og på hvor meget tid menneskeheden har til at vende skuden)
Proselytterne tilbeder sig selv som løsningen på de problemer, som de skaber, dvs. deres teknik og forbrug er løsningen, ikke noget med anden livsstil, cykler frem for biler, eller kollektiv traffik!
Proselytterne sælger fugle på taget, så som pyrolyse og biogas, der i sig selv er både latterligt dyrt og direkte skadeligt for klimaet, stik imod fortællingen, fordi metanen fosser ud af biogasanlægene og fordi tør og våddestilering af organisk materiale er ekstremt ressourcekrævende, dyrt og ineffektivt!

Hvis man vil se argumenterne fra proselytternes side på deres egen hjemmebane, så gå ind i tråden under:
https://www.google.com/search?q=der+er+gr%C3%A6nser+for+%C3%B8konomisk+v...

Den store fortælling om markedet lever i den grad. Men den stinker:
https://www.google.com/search?q=der+er+gr%C3%A6nser+for+%C3%B8konomisk+v...

Den forpligtende samtale er systematisk bortcensureret fra de statsstøttede demokratistøttede kommercielle envejs masse kommunikations mediers brugerflade.

Men forstadierne til denne samtale så vi i forbindelse med OPRØR FRA MIDTEN.

Man ved det på redaktionsgangene. Men man kan ikke komme ind på den igen, fordi det anfægter den stinkende løgn, som man lever af at sprede.

De fleste inden for den italesættende orden er ganske uskyldige i det de gør. Det er ikke en sammensværgelse, de står for. Men der er nogle i toppen, som ved, hvor destruktiv en livsstil de repræsenterer.

Jeg mener ikke, at man kan tale om konspirationer i det her. Men der er indikationer på, at man godt ved, at man ikke står for sandheden, når men holder fast i den store fortælling om den økonomiske vækst som vejen frem.

Problemerne er så massivt til stede nu, så fortællingen ganske enkelt ikke længere lader sig opretholde.

Mette Frederiksen og Jacob Ellemann Jensen kommer til at stå som de sidste regeringsbærende eksponenter for den store fortælling om markedets nødvendighed som den højeste. Traditionelt arbejderparti i smuk forening med den fineste tradition for ideologisk liberalisme.

Gammelmands/kvinde-ideologi i smuk forening mod alle andre, partiforrædere som Inger Støjberg og Lars Løkke, samt alle de mere eller mindre traditionelle alternativer til projektet, markedet, EU, globalisering!

Lad den kommende tid komme til at handle om opgøret med den store fortælling!

Tilbage til roden.

Det egentlige opgør.

Måtte den lille søde modstandsavis dog bare tillade en diskussion, der går til problemernes rødder!

Jeg tror desværre ikke, at den gode Rune tør sådan for alvor.

Det er mange år siden, at Ejvind Larsen var chefen. Han var det heller ikke rigtigt, fordi han var så skide demokratisk. Den tid er længe forbi. Trist!

Steen Ole Rasmussen, det var et langt og elendigt indspark.
Nu har du fundet på et nyt skældsord for dem du ikke kan lide, jeg ved ikke engang om det inkluderer mig i din optik (fordi jeg forsvarer el biler) - proselyt - Information skal vi andre også have lov til at bruge skældsord om dem vi ikke bryder os om?
SOR du kæmper en forgæves kamp, hvis du kæmper for at Danmark skal afskaffe bilisme og erstatte alle biler med cykler og offentlig transport.
Men når nu du er så smart til at angribe bilkørsel, så start lige med at erkende, at folk ikke bare kan tage cyklen og aflevere børn før de kører 50km hver vej på arbejde. Når du har erkendt det, så prøv lige at opstille et bevis for at det er bedre klimamæssigt og økonomisk at køre i tog en at køre i en Tesla model 3, husk at af og til sidder der altså også flere personer i en elbil.
Og din antipati overfor biogas er helt hen i vejret. Biogas erstatter IKKE vindmøller, det erstatter russisk gas og blot i 2022 erstatter vi russisk naturgas for 7mia kr. med biogas.
Det er muligt at der undslipper en lille smule metangas fra biogas anlæg, men hvis ikke du lavede biogasanlæg så ville 100% af metanen slippe ud fra deponering af affald. I dag brændes det af og restproduktet er gode stoffer for vore marker som phosfor mm. som vi ellers ville have mistet som affald, inkl. hvis vi valgte at brænde det af.
Ja kunne avisen dog blot diskuttere nogle emner der stoppede den fantasi om, at Danmark skal blive et u-land, uden at resten af verden bevæger sig en tomme rent klimamæssigt.

Lise Lotte Rahbek

... "fordi han var så skide demokratisk".
Steen .O. Rasmussen - nu har du igen påvirket mine ansigtsmuskler på den pæne måde.

Jeg finder overskriften lidt dum.

Medmindre vi også snart ser overskrifter såsom:

Vi kan sørge for der ingen hjemløse er, hvis der er politisk vilje til det.
Vi kan fjerne de lange ventelister i sundhedsvæsnet hvis der er politisk vilje til det.
Vi kan reducere inflationen meget, hvis der er politisk vilje til det.
Vi kan stoppe svindel med udbytteskat, hvis der er politisk vilje til det.
Vi kan beskatte aktieudbytte højere, hvis der er politisk vilje til det.
Vi kan sænke pensionsalderen for nedslidende erhverv, hvis der er politisk vilje til det.

Vi kan faktisk rigtigt meget, hvis blot viljen til det var større, end individuel fortjeneste.

SOR din gengivelse af debatten på ingeniøren er godt nok forvrednen.

Det svarer til at sige, at debatørrerne på information mener at løsningen er veganertvang, bilforbud og jordhuler.

Steen Ole Rasmussen

Hej Inge og Anders

Jeg henviser til kommentarsporet under min artikel på ing.dk, og min beskrivelse af kommentarerne og bidragyderne til den:
https://ing.dk/debat/ipcc-graenser-oekonomisk-vaekst-249081

De 160 kommentarer under artiklen kommer fint ind omkring den måde, man ser på kritikken af den særligt danske form for grøn omstilling her på ing.dk

Min position er ikke populær her. Jeg er på linje med budskabet fra 1977, som jeg henviser til i selve artiklen, og som jeg nævner her i tråden, som vi skriver i.

Artiklerne på ing.dk er generelt og uden tvivl noget af det bedst funderede rent videnskabeligt inden for de temaer, der har med miljø, klima og teknik at gøre.

Jeg har fået bragt tre kronikker i ing.dk og en række artikler, som er blevet debatteret mere eller mindre ihærdigt på denne platform, som pr. definition er teknikkere og naturvidenskabeligt orienteredes primære medie her i DK.

Min debatstil er indrømmet på kanten af det funktionelle, og min måde at tiltale folk på på ing.dk er præget lidt af min lidt grænsesøgende adfærd og jagt på funktion og hensigtsmæssighed.

Forfængelighed er en meget vigtig energikilde, når det kommer til det at forsyne et debatforum med indlæg. Jeg pirrer den lidt nogle gange, og det kaster af sig, men ikke nødvendigvis i retning af noget brugbart, dvs. befordrende for "udviklingen".

Men de argumenter, som jeg konfronteres med her som der, kommer fint til udtryk under artiklen i mange af de 160 kommentarer.

Når man påstår, at jeg er urimelig over for mine medkombatanter i så lang en tråd, så synes jeg det fordrer en redegørelse!

Den mangler fra jeres side!

"Prosselytterne går ind for at DK skal importere og brænde verdens skove af!
(det forhold, at det kan være fornuftigt nok at udnytte restaffald ved almindelig national skovdrift skubbes behændigt ind som dække over, hvor skammeligt det er at importere baltisk urskov og brænde det af som om det var godt for klimaet"

Kort og godt debattørerne på ingeniøren går ikke ind for at brænde baltisk urskov eller verdens skove af.

"Proselytterne mener at elbilen er løsningen på trafikkens påvirkning af klimaet. (man nægter at se på de reelle udfordringer og på hvor meget tid menneskeheden har til at vende skuden)"

Nej debattørerne mener ikke elbilen er løsningen. De mener det er en del af løsningen.
Og debattørerne kommer selv ind på, at tiden er knapt og at vi skal bruge de løsninger der er. Der er ikke tid mere, til at satse på at forskningen finder en ny løsning.
Lige netop fordi tiden er knap går ingeniørerne bl.a. ikke ind for akraft.
Mange af debattørerne henviser også til at de bruger cyklen og at det forbrug man ikke har er det bedste redskab til at hjælpe omstillingen.

Mange af de selvsamme debattører på ingeniøren taler også om nedsat kødforbrug, offentlig transport, mental omstilling, at elforbrug ikke er lig energiforbrug osv.

Så ja, jeg anbefaler også andre til at læse debatterne på ingeniøren og ikke kun for at få syn for sagn, at SOR fejlfremstiller andre for at fremme sit ideologiske korstog.

Det klæder ikke debatten at bruge Trumpmetoder.

Ligeledes er ingeniøren et teknisk fagforum, så derfor er det vel også logisk at hovedfokus ligger på det.

Ingen her klandrer vel heller ikke information for ikke, at lave artikler med højt teknisk indsigt.

Jeg må sige jeg er skuffet.

Steen Ole Rasmussen

Hej Inge
Du prøver på at fremstille ing.dk som en homogen masse, der er fuldstændigt på din side. Det er et simpelt falsum.

Der er ikke mange, der ikke går ind for import og afbrænding af træ i forskellige former.

Og nogle af dem, proselytterne, har meget vanskeligt ved at bekende sig til det faktum, at Danmark importerer baltisk urskov og brænder det af. De dækker sig ind under importørernes henvisninger til deres egne leverandører, der benægter, at det er baltisk urskov, der kommer til Danmark i pilleform, som flis og affalds brænde.

De går i med flertallet, når de har svært ved at vedkende sig markedets lov, der siger, at selv om man her i DK evt. skulle få held med kun at importere den type træ, som lever op til de noget tvivlsomme kriterier for bæredygtighed, man officielt hævder at man vil leve op til eller hævder at man lever op til, så vil dansk efterspørgsel være med til at hæve prisniveauet generelt på træ som brændsel, så incitamentet til at fælde urskov fortsætter med at være der for de baltiske lande, også selv om det ikke ender op i danske fyr og kedler.

Sådan er markedet, når efterspørgslen stiger på en varegruppe generelt, så øges udbuddet af det! De går næsten alle sammen ind for markedet, men vil ikke indrømme, hvordan det virker her, takket være dansk import af træ til energiproduktion.

Den reelle mængde affaldstræ, som kommer ved hugst af gavntræ, udnyttes allerede. Den kan slet ikke dække efterspørgslen på biobrændsel af træ.

De to mest aktive proselytter på tråden under min artikel, hvoraf den ene skråsikkert og ordret skriver, at det er bedre for klimaet at køre tesla end at cykle, går aktivt ind og prøver på at fremstille flis, som om det var dækkende for biomasse i det hele taget. De henter tal frem fra forældede rapporter, refererer ekstremt selektivt til flis, for at få det til at se ud som om, den meste biobrændsel af træ er af dansk produktion. Det gør de, fordi det netop kun er flisforbruget, der primært er af primært dansk afstamning, og den er tilmed for aftagende, på grund af den intense udnyttelse der har været i årene op til 2020, hvor hegn og småskove er blevet fældet og solgt til kraftvarmeanlæg med god fortjeneste for bønderne. DN har beskrevet, hvordan store herlighedsværdier er forsvundet på den konto, takket være det økonomiske incitament bag flisningen af hegn og småskove. Det husker proselytterne at glemme at gøre opmærksom på, men fortsætter som om man har en kilde til grøn energi, der fortsat vil være stor i fremtiden, mod bedre viden!

I det hele taget hævder de samme proselytter, at skovens naturlige omsætning af biomasse er klimaskadelig, dvs. når ved dør og omsættes. I andre tråde på ing.dk er de samme to og andre meget aktive fortalere for udnyttelsen af både danske og udenlandske skove, af den holdning, at skovenes bundne depoter af kulstof begrænser sig til det levende ved, og de benægter, at distinktionen mellem skovarealer og landbrugsjord kan bruges som generel optegnelser over de jorder der mister kulstof og dem der ikke gør. Det er sådan, at det muldlag, som findes i Danmark, er dannet i perioden fra istidens afslutning og frem til det tidspunkt, hvor mennesket fjerner skoven for at udnytte den som landbrugsjord og eller inddrager våde områder med samme formål. Når skoven fjernes og jorden drænes, så begynder humuslaget at forsvinde, gradvist men sikkert. De landbrugsformer der er nu og som har været har alle medført svindende humus i jorden. Iltning og omsætning af organisk bundet kulstof i humuslaget på landbrugsjorden er kilde til CO2-forurening. Det er kulstof, som skoven har skabt over tusindvis af år. Tabu blandt proselytter, men gennemdokumenteret og almen viden.

Sidste pointe er fundamentalt set tabu over hele linjen på ing.dk

Fortalerne for pyrolyse og biogas er ekstremt aktive på ing.dk. Redaktionen har ud fra almindelig anstændighed bragt undersøgelser, der sort på hvidt viser, at biogas er en katastrofe i relation til klimaudfordringen. Proselytterne er dybt forargede, men ikke i flertal her. Landbruget selv har været med til at lave undersøgelser, der viser, hvor uøkonomisk biogas er! Bl.a. Lunde Larsens nuværende arbejdsgiver!

Sven Tøfting fremfører igen og igen, at antallet af biler er lidt af en udfordring, ikke bare er bilisterne i vejen for hinanden, men deres antal gør det endog meget vanskeligt at se nogen særlig udvikling på trafikfronten i forhold til klimaet. Han er ekstremt upopulær blandt de typer af proselytter, der i det hele taget ikke kan få privatbilismen nok, men også hos elbilentusiasterne, der mener at elbilen i sig selv er løsningen, sammen med et utal af vindmøller og solceller i landskabet.

Der er stort set ingen på ing.dk, der går ind for a-kraft i DK. Man ved, at det er fuldstændigt urealistisk på kort sigt, og at det ikke kan konkurrere på prisen i forhold til vind og sol fx. Den må Inge selv æde.

Debatten på ing.dk er meget bred. Mange af de bedst orienterede er aktive her. Men der er også proselytter, af den slags, som jeg benævner som sådan.

Når man bringer min kæphest op i forskellige sammenhænge, så er der beskeden men dog eksisterende opbakning. Man er primært af den holdning, at udfordringerne miljø og klima kan imødekommes inden for den generelle udvikling, dvs. med økonomisk vækst og teknologisk udvikling.

Men der er også mange, som kan se, at de forskellige løsningsmodeller ikke bygger op om den store fortælling i et og alt. Vandene deler sig her, mere fifty fifty end før, hvor alle var af den tro, at fuld fart på økonomi og teknik, det er det eneste.

Debatterne på ingeniøren er brede. Der findes proselytter, der er også typer som mig, der som regel deler vandene. Man får både opadvendte og nedadvendte tomler på ing.dk Jeg får tæt på lige mange af hver, men proselytterne er mine sikre stalkere, de tildeler mig altid et sikkert antal af nedadvendte. Dem er jeg ganske godt tilfreds med at få. Jeg ved, hvad de kommer af.

Steen Ole Rasmussen, jeg synes oprigtigt talt at du burde være mere saglig. Halvdelen af dine indlæg er en harselering mod nogle du kalder proselytterne som er din fjende nummer et. Istedet for at bruge alle dine kræfter på en krig mod nogle fiktive fjender, så burde du vende dine kræfter mod noget konstruktivt. Dine såkaldte modstandere på ing.dk angriber næppe dig men dine synspunkter, ikke fordi du er dum, men fordi du er på afveje med dine synspunkter.
Du plejer altså at være væsentlig hurtigere...

Steen Ole Rasmussen

Jeg har lige givet en noget differentieret og aldeles lovprisende lang kommentar til mangfoldigheden af positioner på ing.dk, hvor jeg har begået mig i mere end ti år med tre kronikker, adskillige artikler og flere hundrede kommentarer.

Betegnelsen "tek-fix" er ikke udtryk, som jeg har opfundet af mig, men jeg har koblet den på "proselyt", så man får "tek-fix-proselyt".

Da det er mig, der opfundet udtrykket, kan jeg tillade mig at definere det:
"Det er et polemisk, lettere nedsættende udtryk for den tro, at miljø- og klimaproblematikken lader sig løse i et rent win-win scenarium, bygget op om forestillingen om at økonomisk vækst på markedets betingelser i smuk forening med den teknologiske udvikling og naturvidenskabeligt baserede form for naturbeherskelse i ophøjet enhed vil løse miljø og klimaproblemerne"!

Denne overbevisning er jeg selv sagt ikke tilhænger af.

Derfor har jeg opfundet udtrykket, for på almindelig polemisk vis at indikere den, så man ved, hvad jeg mener.

Anders er ikke i stand til at forholde sig til mine argumenter, sådan som de kommer ind først her i tråden, han kan heller ikke forholde sig til dem, som de kommer frem, der hvor jeg har haft min gang længe.

Det siger noget om ham, personligt.

SOR jeg synes din polemik blev uredelig og det har din senere kvalificering ikke hjulpet på.

"Debatterne på ingeniøren er brede. Der findes proselytter, der er også typer som mig, der som regel deler vandene. Man får både opadvendte og nedadvendte tomler på ing.dk Jeg får tæt på lige mange af hver, men proselytterne er mine sikre stalkere, de tildeler mig altid et sikkert antal af nedadvendte. Dem er jeg ganske godt tilfreds med at få. Jeg ved, hvad de kommer af."

"Da det er mig, der opfundet udtrykket, kan jeg tillade mig at definere det:"

"hvor jeg har begået mig i mere end ti år med tre kronikker, adskillige artikler og flere hundrede kommentarer."

Der er ikke navn på dem, der tildeler tommel op eller ned på ingeniøren.

Der er intet belæg på du bliver stalket.

Dit valg af nedgørende negative ord i din polemik bruges aktivt, istedet for argumenter, som metode til at undergrave dem, der er uenige med dig.

Og afsnittene her samt dem du har på ingeniøren viser tit en hang til selvros pakket ind i en flom af ord.

Det er dette mange på ingeniøren også opponerer imod og giver til kende.

SOR forøvrigt vedkender du dig her

"De dækker sig ind under importørernes henvisninger til deres egne leverandører, der benægter, at det er baltisk urskov, der kommer til Danmark i pill eform, som flis og affalds brænde."
At dit udsagn, at de går ind for at brænde baltisk urskov ikke er korrekt.
I er uenige om bevismaterialet, ikke om at urskov skal bruges som biomasse.

Det er ikke fremmende for en debat, at opstille et forkert udsagn, for så at argumentere om det forkerte udsagn.
Det skader muligheden for, at finde løsninger på de reelle problemer.

Og det at, det der hedder Knick på tysk og faktisk er fredet i Slesvig Holsten, bliver raseret er en tragedie.
Men det har ikke noget, at gøre med, at affaldsbiomasse fra skovbrug er CO2 neutral, hvis brugt korrekt.

Det ændrer ikke på, at aktiv skovbrug skaber meget affaldstræ og at det kan bruges som backup. Tidligere blev den store mængde flis og savsmuld kørt på deponi og det gøres stadig mange steder i andre lande.

Fortalere for affaldstræbiomasse som backup i fremtiden går ikke ind for, at vi anvender de mængder affaldstræbiomasse eller import, som på nuværende tidspunkt.
Så hvorfor er det, det tidligere forbrug, der bruges som udgangspunkt af modstandere af biomasse?

Derudover, så længe andre lande, med skovbrug ikke selv har opbygget muligheden for anvendelse af affaldstræ som backup anerkender fortalere for biomasse, at de kan gøre mere gavn i Danmark end på en deponi.

Og selvfølgelig har skovbrug (landbrug) behov for bibeholdelse af jordkvaliteten. Hvis det ikke gøres kommer de til at betale prisen.

Selv om der bruges biomasse i Slesvig Holsten bruger og brugte de ikke deres Knicks.
Det skyldes politikernes holdning og regulering.

Så misbrug af biomasse i Danmark skyldes politikerne og deres regulering.

Mener du andre lande kommer til at anvende deres eget affaldstræ istedet for kul, olie og naturgas?

Mener du, at der er en fremtid for skovbrug i verden eller skal skov i fremtiden være naturskov?

Mener du det skader den grønne omstilling, at arealet der dækkes af skov i Danmark og EU øges vedholdende?

Modstanden på ingeniøren er ikke imod Stig Tøfting i min forståelse, men hans forslag til at løse, at løse trængsel i byer via udpræget statsovervågning.

At det er en løsning, der overlader vejene til de rige.

Han seneste indlæg er imødekommet "fredeligt"

https://ing.dk/blog/30-kmt-oeger-co2-udledningen-263237

Steen Ole Rasmussen

Hermed en opfordring til alle om at registrere sig på ing.dk Alle kan deltage i debatten her, og den fungerer i min optik på samme niveau som her på information.

Man kan sagtens tiltale sine opponenter og komme med forsvar for min position. Og man får nogle gange mange opadvendte, når man gør det ironisk og spidende i forhold til sine navngivne stalkere:
https://ing.dk/artikel/toerken-nordamerika-kan-aendre-kontinentet-262533...

SOR det undrer mig at information tillader dig at køre dette personlige vendetta mod folk du ikke har brudt dig om siden 1977, du er jo syg i bolden. Der er ingen der er efter dig og dine synspunkter, men du er jo bagud for din tid når du bekæmper el biler som bliver bedre og bedre.
Jeg er ikke imod dig men synes det er synd at du skal kæmpe hele livet på ing.dk for at udbrede dine forkerte budskaber om et bevis der gjaldt tilbage i 1977, men tiderne har ændret sig og gør det hele tiden.
Du burde muligvis tage dine vurderingeringer op med et kvalificeret menneske der kan give dig modspil på dine forkerte konklusioner...