Statsborgerskab
Læsetid: 5 min.

Domstol giver begmand til statsløs i sag om statsborgerskab

Når Udlændingeministeriet trods et tidligere tilsagn gav afslag på statsborgerskab til statsløs palæstinenser i 2018, var det ikke myndighedsudøvelse, hvorfor byretten mandag afviste søgsmål
Amer Salah Al-Juhaym voksede op Vollsmose, hvor han var i en sårbar familiesituation og kom i »dårligt selskab. Han fik i 2000 en dom på 40 dages hæfte (i dag at sidestille med ubetinget fængsel) for at have vredet armen rundt på en mindreårig pige. Det skulle vise sig at have store konsekvenser for Amer Salah Al-Juhaym, som ikke kunne blive dansk statsborger.

Amer Salah Al-Juhaym voksede op Vollsmose, hvor han var i en sårbar familiesituation og kom i »dårligt selskab. Han fik i 2000 en dom på 40 dages hæfte (i dag at sidestille med ubetinget fængsel) for at have vredet armen rundt på en mindreårig pige. Det skulle vise sig at have store konsekvenser for Amer Salah Al-Juhaym, som ikke kunne blive dansk statsborger.

Michael Bager

Indland
11. januar 2023

Tre enige dommere fra Københavns Byret har med en principiel dom mandag endnu en gang bekræftet, at tildeling af statsborgerskab i Danmark først og fremmest er et anliggende for Folketinget.

Behandlingen af en ansøgning om statsborgerskab sker på grundlag af en politisk aftale og er derfor ikke udtryk for den form for myndighedsudøvelse, som man ikke uden videre kan gå til domstolene med. Derfor afviste dommerne påstandene fra den statsløse palæstinenser Amer Salah Al-Juhaym. Han fik ikke medhold i, at et meddelt afslag på statsborgerskab i september 2018 som følge af en regelændring skulle ophæves og hjemvises til fornyet behandling – uanset at han i april havde fået tilsagn om, at han kunne forvente at få statsborgerskab i efteråret 2018.

Ligeledes afviste dommerne, at Udlændinge- og Integrationsministeriets afslag på statsborgerskab var udtryk for vilkårlighed eller forskelsbehandling. Derfor blev ministeriet frifundet for et krav om en godtgørelse på 10.000 kroner, og Amer Salah Al-Juhaym skal betale 20.000 kroner i sagsomkostninger. Det er endnu uvist, om han vil anke dommen.

 

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Prøv en måned gratis.

Klik her

Allerede abonnent? Log ind her

Carsten Kristensen

Synd for Amer, men:
Grundloven
§ 44. Stk. 1. Ingen udlænding kan få indfødsret uden ved lov.

Og love kan til en hver tid ændres af et flertal i Folketinget.

jens peter hansen

Hvem skulle tro at Kafka er blid fiktion i forhold til virkeligheden i dagens Danmark. Man fortvivles.

Solveig Neubert, Ete Forchhammer , Eva Schwanenflügel, Dorte Schmidt-Nielsen, fin egenfeldt, Marianne Jespersen, Peter Mikkelsen, Joe Hansen, uffe hellum, Elisabeth From, Mogens Holme, Alvin Jensen, David Zennaro, erik pedersen, Dorte Sørensen, Jane Nielsen, Erik Karlsen og Jesper Kloppenborg anbefalede denne kommentar
Jesper Kloppenborg

Carsten Kristensen hvad ønsker du at sige med din kommentar?
Vil du manifestere din ytringsfrihed, eller har du et konstruktivt sigte...?

Eva Schwanenflügel, Mogens Holme og Alvin Jensen anbefalede denne kommentar
Dorte Sørensen

Er det ikke en grund til at "vi" får en grundlovsændring . Herved kan Grundloven også få mulighed til at blive rettet til tidssvarende formuleringer osv.....

Eva Schwanenflügel, Dorte Schmidt-Nielsen, Elisabeth From og Peter Beck-Lauritzen anbefalede denne kommentar
Flemming Olsen

Carsten Kristensen vil måske udtrykke en form for respekt for vor demokratisk vedtagne forfatning. Det har været lidt tiltrængt her på det sidste - navnlig efter den seneste regeringsdannelse.

erik pedersen

Rigidt

Eva Schwanenflügel og Peter Beck-Lauritzen anbefalede denne kommentar
Ib Gram-Jensen

Carsten Kristensen overser det, der er pointen i artiklen: der er i Amers sag tale om en stramning, der har fået tilbagevirkende kraft - i modstrid med et grundlæggende retssikkerhedsprincip, jvf. Justitsministeriets lovkvalitetsvejledning:

"Det må endvidere fremhæves, at det ud fra almindelige retssikkerhedsmæssige betragtninger kan give anledning til væsentlige principielle betænkeligheder at gennemføre bebyrdende love med tilbagevirkende kraft. En sådan fremgangsmåde bør derfor kun benyttes, når afgørende hensyn gør det påkrævet, og således at det tidsrum, hvori loven har tilbagevirkende kraft, bliver så kort som muligt."

(lovkvalitet.dk/lovkvalitetsvejledningen/retlige-graenser-og-almindelige-principper/3-2-alimindelige-retsprincipper/3-2-2-tilbagevirkende-kraft/)

Afslaget på statsborgerskab er sikkert ikke ulovligt, det er "bare" et udslag af en meget urimelig måde at bruge lovgivningen på.

Solveig Neubert, erik pedersen, Ete Forchhammer , Eva Schwanenflügel, Dorte Schmidt-Nielsen, fin egenfeldt, Marianne Jespersen, Peter Mikkelsen og Jesper Kloppenborg anbefalede denne kommentar
Ib Gram-Jensen

Eller for at præcisere: det er, med forbehold for en eventuel anderledes dom ved højere instans, sikkert ikke ulovligt alene på grund af bruddet med dette princip, i hvert fald ikke i forhold til Grundloven; om det er i strid med en konvention (eller flere), som Danmark har tiltrådt, er et andet spørgsmål.

Men man burde under alle omstændigheder ikke have givet dette afslag.

Hvis Knud Olsens storebror arver gården i Vojens, så kan Knud flytte til København og blive betjent. Det er en administrativ proces, og der skal argumenter på bordet for at sinke processen, du kan ikke bare sige, at kvoten er opbrugt. Knud har RET til at komme til civilisationens og kapitalismens centrum, han skal ikke sulte ihjel som landarbejder i Vojens.
Det er (antropologisk set) interessant, at samme ret, til at flytte til den mest profitable region, ikke gælder for brune mennesker. De krumspring, hvor vi ikke vil give samme menneskerettigheder til en fredelig, veluddannet, hårdtarbejdende brun mand, som til en voldelig bondedreng, som sandsynligvis aldrig rigtig falder til i hovedstaden.
Du kan kalde det, hvad fanden du vil, men objektivt set, så går det jo rigtig skidt med Esbjergensere og bondedrenge fra Vojens, de er ikke integrerbare, fordi deres kultur er anderledes, og de ikke kan forstå det internationale miljø i storbyen.
Jeg kan gå i koma over, at "retten" ved gadekæret ikke så noget problem i, at processen, at skifte kommune, blev sat i bero, efter at offeret havde fået en forventet plan for processen. Det er kraftedeme noget svineri, at give en prognose, og så skifte reglerne.
Lad mig skære det ud i pap: Det er ikke en "gave" at tillade Knud eller Mohamed at skifte bopæl. Det er et exceptionelt indgreb, hvis vi undtagelsesvis vælger at forsinke eller sabotere processen. Ikke et indgreb, som vi skal foretage uden meget seriøse grunde.

Carsten Kristensen

Øh, hvordan havde de højt ærede læsere ønsket sig, at dommen skulle lyde:

"Thi kendes for ret:
Retten pålægger hermed et flertal af folketingets medlemmer at stemme for vedlagte, af retten udarbejdede, lovforslag.(?)
Retten pålægger alle folketingsmedlemmer fra partierne Socialdemokratiet, Moderaterne, Venstre, De Konservative, Dansk Folkeparti og Socialistisk Folkeparti, og dermed et flertal, at stemme for rettens lovforslag.(??)
I modsat fald vil retten afsige kendelse om lovforslagets vedtagelse.(???)"

Så kan det da ellers nok være, at vi ville få problemer med tredelingen af magten!
Sådan fungerer tildeling af indfødsret altså bare ikke i Danmark. Opfyldelse af reglerne sikre alene, at man optages i lovforslaget til vedtagelse. Myndigheder skal sikre, at alle personer i lovforslaget opfylder reglerne (som kan ændre sig) helt frem til endelig vedtagelse.

Derfor er jo også helt korrekt, at retten dømmer som den gør, (men også forståeligt at Amer prøver):

"Behandlingen af en ansøgning om statsborgerskab sker på grundlag af en politisk aftale og er derfor ikke udtryk for den form for myndighedsudøvelse, som man uden videre kan gå til domstolene med."
(meningsforstyrrende og ukorrekt "ikke" fjernet fra artiklens tekst)

Men, som jeg allerede har skrevet, så synes jeg, det er synd for Amer, og med "synd" mener jeg urimeligt, uretfærdigt, ...
Mvh.

@Charsten -- Yep, du har ret, helt lovligt efter bogen, så er der idag en voldsom diskrimination imod frit at flytte stat, for brune mennesker.

Jeg er født i Vendsyssel, og kultur-chocket ved at flytte til en større by som københavn, skal ikke undervurderes. Alligevel havde mine forældre RET til at flytte fra fiskerlandsbyen til hjertet af Danmark.

Det virker sygeligt, nærmest fra en fjern racistisk fortid, at alle mennesker ikke er lige for loven, og har ret til at flytte til det mest profitable arbejde. Jeg skulle ikke gå tiggergang, for at flytte til Dublin. Jeg fik en immigrationsseddel med mødepligt, som jeg smed i skraldespanden efter et par måneder, fordi jeg alligevel have glemt at møde op. Da jeg glemte mit pas, forklarede jeg de irske toldere, at jeg stod listet i telefonbogen, og at jeg var en ret god skatteborger, så naturligvis lod de mig gå uden vrøvl. De er jo ikke ude på at ødelægge nogens liv, de flinke irere.

Jeg fatter ikke, at vi plager hårdtarbejdende immigranter i Danmark, med myre-knepperi og administration og trusler om udvisning. Naturligvis kan lov-overtrædere stilles for retten, men pedanteri og bureaukrati omkring den lillebitte detalje at flytte stat, det gør bare verden lidt mere besværlig, og danmark lidt mere ynkeligt.

Der er højere til loftet i et velhavende hus end i en lerhytte. Danmark skal, efter min mening, ikke opføre sig ynkeligt, som om vi stadig var fattige fiskere i bræddeskure, vi er trods alt et ganske veluddannet og velhavende land.

Jeg brækker mig over Mette og de andre smålige politikere, der arbejder for mere systematisering af diskriminationen, i stedet for at arbejde for højere til loftet. Hendes bondske og magtliderlige og chauvinistiske baggrund skinner igennem den papirtynde facade af arbejder-moral. Hun er helt rigtigt placeret sammen med sine meningsfæller i de to Venstre-segmenter V og M. Men der er nok en del af hendes vælgere, der er blevet snydt. De ligger som de har redt.