Vedvarende energi
Læsetid: 7 min.

Regeringen er imod nyt EU-tiltag, der skal begrænse afbrænding af biomasse

EU forhandler i øjeblikket om nye regler for biomasse, og Europa-Parlamentet forsøger at begrænse afbrændingen af træ i energisektoren. Den danske regering er imod, og det møder kritik
Europa-Parlamentet forsøger at indføre regler, der skal begrænse afbrændingen af biomasse fra skovene. Her er det en fabrik i Imavere, Estland, der er ejet af verdens næststørste træpilleproducent, Granuul Invest.

Europa-Parlamentet forsøger at indføre regler, der skal begrænse afbrændingen af biomasse fra skovene. Her er det en fabrik i Imavere, Estland, der er ejet af verdens næststørste træpilleproducent, Granuul Invest.

Anders Rye Skjoldjensen

Indland
23. marts 2023
LYT ARTIKLEN
Vil du lytte til artiklen?
Prøv Information gratis i en måned og få fuld digital adgang
Kan du lide at lytte? Find vores seneste lydartikler her

Udadtil er Danmark et grønt foregangsland, der har formået at omstille til vedvarende energi.

Men klimasuccesen er i høj grad baseret på en helt særlig form for vedvarende energi: Omkring to tredjedele af Danmarks ’grønne energi’ kommer fra afbrænding af biomasse. En omstridt energikilde, som ifølge FN-regler må opgøres som klimaneutral, men som ifølge eksperter udleder CO2 direkte i atmosfæren og dermed accelererer klimakrisen.

Nu har et forslag fra Europa-Parlamentet sat Danmark under pres.

Som et nybrud forsøger Parlamentet i praksis at begrænse de massive mængder træ, som medlemslandene brænder af som biomasse for at få varme i radiatorerne og strøm i stikkontakterne. Forslaget fra Parlamentet er en del af de igangværende trilogforhandlinger mellem EU-Kommissionen, Ministerrådet og Parlamentet.

Ifølge Klimarådet og grønne organisationer vil Europa-Parlamentets forslag have stor effekt på klimaet, skovene og biodiversiteten. Ikke desto mindre er den danske SVM-regering modstander af forslaget om at begrænse brugen af træbiomasse.

 

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Prøv en måned gratis.

Klik her

Allerede abonnent? Log ind her

Bjarne Bisballe

Afbrænding af biomasse belaster natur, der kunne have været uberørt og have styrket biodiversiteten. Det samme gælder marker med afgrøder, der kun er dyrket for at kunne puttes i en brændstoftanke: raps, majs, soja, oliepalmer

Erik Tvedt, Ingrid Olsen, Carsten Munk, Mads Horn, Eric Mård, Holger Nielsen, erik pedersen, Peter Hansen, Jesper Kloppenborg og Lise Lotte Rahbek anbefalede denne kommentar
Lise Lotte Rahbek

Et træ kan brænde og afgive varmeenergi til fjernvarme på ½ time.
Et træ bruger minimum. 15 - 100 år på at vokse.

Hvad er det, der er så svært at forstå omkring afbrænding af biomasse?

Ete Forchhammer , Ingrid Olsen, Steen Obel, Carsten Munk, Morten Balling, Maia Aarskov, Eric Mård, Holger Nielsen, erik pedersen, Peter Hansen, Jesper Kloppenborg og Kim Houmøller anbefalede denne kommentar
Poul Anders Thomsen

Vi har enorme arealer langs vore lande- og motorveje, som kan beplantes med hurtig voksende biomasse. Der er nemt at komme til at skove og kan biomassen kan hældes direkte i fjernvarmeovnen og så ville de både pynte og tage uønskede partikler fra trafikken med til forbrændingen.

Import af træflis bør forbydes og så bør indenlandsk træflis, som restprodukt af anden produktion, kun måtte bruges i afbrænding og produktion af el og varme.

Alternativt bør den først bruges i et biogasanlæg og så kan man brænde restproduktet herfra efterfølgende.

En anden absurditet er importen af udenlandsk affald til produktion af f.eks. fjernvarme. vi aner ikke hvad dette affald indeholder af skadelige stoffer, samtidigt med at lande, især i Europa, selv bør tage ansvar for en miljørigtigt afskaffelse og behandling af deres affald.

Til sidst vil jeg godt gøre opmærksom på den meget omtalte fjernvarme, prøv at gå et stik dybere og spørg ind, den fjernvarme kommer ikke ud af luften, den er produceret af noget, og her indgår afbrænding af træ (flis) og importeret affald faktisk ret ofte.

Så bare fordi man siger fjernvarme, så er det efter min bedste overbevisning ikke lig med at det er grønt eller miljørigt. Hvis fjernvarme skal være grønt, så bør det være produceret af vind, sol eller geotermi, ikke alt muligt andet, så hvor er disse projekter for ægte grøn fjernvarme, dem mangle jeg virkelig at se i stort omfang.

Noget andet er, hvorfor i det hele taget ofre formuer på fjern-varme, når man kan lave lokal-varme af grøn strøm i sit eget hjem og direkte ud af stikkontakten. Alle de milliarder der nu bliver brugt til udbygning af fjernvarme, gravning, rør nedlægning, administration osv. de kunne have været brugt på nye vindmølleparker, solcelleanlæg i stedet. Der laves faktisk samme fejl mht. dette som man lavede ved at bygge og indføre gas til hvert enkelt husstand, det kostede milliarder, i stedet for at have nøjes med at føre ledninger hen til centrale kraftværker til strømproduktion.

Spørgsmålet er, prioriteres der rigtigt og er f.eks. fjernvarme løsningen, eller har nogen bare interesser i at tale den op og hype den?

Niels Jacobs, Steen Obel, Carsten Munk, Eric Mård og Thomas Petersen anbefalede denne kommentar
Thomas Andersen

Det lover ikke godt for fremtiden, er vi ude i et kæmpestort spil for galleriet?
Danmarks energiproduktion er kulsort på trods af massive investeringer i vindkraft.

Tyskland åbner brunkuls miner.

Tyskland er ved at få held med at ændre EUs kommende stop for forbrændingsmotorer, så den tyske bilindustri kan fortsætte som vanligt.

Intet under at den almindelige forbruger er desillusioneret og tænker, hvad nytter det jeg gør, når det hele bare er business as usual.

Mette Johansson, Ete Forchhammer , Steen Obel, Carsten Munk, Eric Mård, Malcolm McGugan, Holger Nielsen, erik pedersen, Lene Basballe, Lise Lotte Rahbek og Dylan Storm anbefalede denne kommentar

Er der nogle tal på hvordan udvikling i EU for både afskovning samt anvendelse til hhv. biobrændsel og til materialer har været de seneste 20-50år?
Det burde også  kunne give en indikation af omfang og retning af udviklingen.

Derudover er det naivt men nemt at fokusere på grøn biomasse istedet for at stille krav og udfordre vores vaner og forbrug.
Hvis det nu blev krav at alt nybyggeri til villaer m.v. skulle være med indbygget grøn energi fra f.eks. sol og jordvarme - ja så fik vi stille og roligt nedsat efterspørgslen efter energi - også fra  biomasse.

Mette Johansson, Peter Hansen, Ingrid Olsen, Lise Lotte Rahbek og Carsten Munk anbefalede denne kommentar
Bjarne Bisballe

Import af udenlandsk affald, især affald med meget plastik i, er ganske fornuftigt idet dets energiindhold frigives ved afbrænding i danske kraft-varmeværker - der jo ikke udsender forurenet røg - og der bliver ryddet op i den plastik, der ligger og flyder i 'de varme lande' Win-win. Det holder biomasse på afstand og lade frisk fossilbrændsel blive tilbage i jorden/brønden/minen

Lise Lotte Rahbek

Bjarne Bisballe
Danske kraftvarmeværker har emissioner af forurenet røg.
De forholder sig til at overholde nogle grænseværdier. Grænseværdierne finder man her: https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2017/1271, bilag 3.

https://mst.dk/luft-stoej/luft/luftforurening-fra-virksomheder/affaldsfo...
Kemisk set er der intet, der forsvinder, ved at man brænder noget af. Stofferne indgår bare i andre kemiske forbindelser eller skifter form fra fast til luft eller flydende. Alt det møg der findes i plastik af tilsætningsstoffer som blødgørere eller farvestoffer, havner altså et sted ved afbrænding.
Hvis du har ret i at stofferne ikke findes i røgen, hvor bliver de så af, vil du antage ?

Jeg har læst den slags påstande før om, at affaldsafbrænding er "ren". vorherrebevars.

Jeg er ikke så imponeret over anbefalingerne fra Klimarådet på det her område. Ja, Danmark bruger meget biomasse og det skal selvfølgelig være fra bæredygtigt drevne skove, men vi skal vel ikke tilpasse vores forbrug efter at alle lande skal kunne forbruge det samme. Alle lande er forskellige og det er helt urealistisk at de alle sammen vil gøre som os. Og fakta er at vi i de europæiske skove i dag har mere træ end vi har haft de sidste 100 år og sikkert endnu længere tilbage og der kommer kun mere og mere hvert eneste år. I den seneste rapport om biomass fra JRC skriver de jo også at tilvæksten per ha nu går ned fordi træerne i vores skove bare bliver ældre og ældre. Det er helt naturligt og et kæmpe problem for EUs ambition om at blive klimaneutral i 2050. Med de nye LULUCF regler bliver det ydermere dyrt for landene at bruge biomasse, hvis det betyder, at de ikke kan levere det ønskede optag, og det er der ikke noget der tyder på de kommer til at gøre.

Bjarne Bisballe

@Lise Lotte Rahbek - Plastik består af C og H og evt Cl, og evt. tilsætningsstoffer består af det samme. Det brænder til vand og CO2. Hvis der skulle være forureninger andre grundstoffer i, fx tungmetaller, fanges de i røgrensningen - Saltsyren fra Cl også. Så nej, røgen fra danske kraftvarmeværker er ganske ren - selvfølgelig aldrig helt ren.

Lise Lotte Rahbek

Og slaggeren, Bjarne Bisballe, som er restproduktet fra afbrænding,, er den mon ren og miljøgavnlig?
Transporten af affald fra udlandet, som du er tilhænger af, den udleder også skadelige stoffer.
Det er en rigtig dårlig ide at gøre sig afhængig af at der er tilstrækkeligt med plastikaffald for at danske fjernvarmekunder kan holde varmen.
Vi skal affaldsminimere (og sænke forbruget) fremfor lystigt at brænde det af. Eller hvorfor ikke gå skridtet videre, og gøre noget godt for natur og ressourcer,fremfor noget som er skidt..
Når plastik brændes af i stedet for at blive genbrugt eller genanvendt, så åbner det jo bare for at der bliver produceret endnu mere plast - og dermed plastaffald.
Hvad mener du om affaldshierarkiet, hvor nyttiggørelse (afbrænding) ligger ret langt nede på listen over fornuftig anvendelse af ressourcer?

Bjarne Bisballe

Slaggen, Lis Lotte Rahbek, har man styr på. Den smider man ikke tankeløst i naturen og der er evt værdifulde råstoffer i den.
Men hvad er der i vejen med at producere endnu mere plastik af fossilbrændsel, hvis blot denne plastik indsamles, når den bliver til affald? Brændværdien i den oprindelige fossilbrændsel er dog stadig i behold i plastikken (og kan bruges til afbrænding i stedet for fossilbrændsel) og den friske plastik er både billigere og renere end genbrugsplastik, og fremstillingsprocessen har udledt mindre CO2 end genbrugsprocessen.

Lise Lotte Rahbek

Det der hovedsagelig er i vejen, er at plastik ikke pr. automatik ender i en forbrændingsovn under ordnede forhold, men havner i naturen istedet.
Det der også er i vejen er alle de processer og forbrug af energi, der skal til for at lave plastik til dimser + den energi der skal til for at brænde det af igen & at al den CO2 der udledes fra fossile brændsler tipper balancen i forhold til den CO2 naturen kan optage i vand og biomasse, og den mængde drivhusgasser, der udledes til atmosfæren.
Jeg er på vej ud af døren, så dette var den korte version. Google evt. "CO2-balancen" . --->

Bjarne Bisballe

Da har du ikke forstået, at der ikke skal bruges energi til at brænde plastik af, men at man i stedet redder sig energi ved at gøre det. Plastik skal indsamles og det altid og uden undtagelse, men plastikgenbrug i stedet for afbrænding under ordnede forhold, er en skidt forretning, både mht CO2-udslip, økonomi og plastikkvalitet.

Lise Lotte Rahbek

Selvfølgelig koster det energi at sørge for en tilstrækkelig varm afbrænding af plastikaffald.

Nå, pyt, vi har forskellige synsvinkler og jeg kan næppe overbevise dig om noget som helst og du svarer ikke på mine spørgsmål og læser ikke mine links.
Jeg giver op.

Ulla Gottliebsen

Danmark importerer 76 procent af det træ, vi bruger.

Samtidig udfases al træproduktion for fuld kraft i statens skove. Planerne om erstatningsskov lader vente på sig og vil ikke indenfor overskuelig tid kunne erstatte eller øge den nuværende danske træproduktion.

I øvrigt er det uetisk og uholdbart at afbrænde træ fra bl.a. Amazonas og fra gamle skove i Østeuropa, som hører til de steder, Danmark importerer fra.