uddannelse
Læsetid: 7 min.

Ny rapport: Unge uden uddannelse koster samfundet milliarder

Omkring 15 procent af de 25-årige fra hver årgang har kun færdiggjort grundskolen og er ikke i gang med en uddannelse. Ny rapport fra Kraka vurderer, at gruppen sammenlignet med den resterende gruppe koster samfundet 107 milliarder pr. årgang
Folkeskolens skriftlige afgangsprøver i 9. klasse på Toftevangskolen i Birkerød. Næsten hver syvende ung i en årgang har som 25-årig grundskolen som deres højeste uddannelsesniveau, viser ny rapport.

Folkeskolens skriftlige afgangsprøver i 9. klasse på Toftevangskolen i Birkerød. Næsten hver syvende ung i en årgang har som 25-årig grundskolen som deres højeste uddannelsesniveau, viser ny rapport.

Janus Engel

Indland
3. maj 2023
LYT ARTIKLEN
Vil du lytte til artiklen?
Prøv Information gratis i en måned og få fuld digital adgang
Kan du lide at lytte? Find vores seneste lydartikler her

Onsdag udkommer Reformkommissionens anbefalinger til, hvordan man forbedrer børns og unges vej gennem uddannelsessystemet, så færre end i dag ender med ikke at få en uddannelse.

Og lykkes det at få flere i uddannelse, kan der være mange penge at hente for samfundet, viser en ny rapport fra tænketanken Kraka, der undersøger de økonomiske, sociale og sundhedsmæssige forskelle for unge med og uden uddannelse i den samme årgang.

Næsten hver syvende ung i en årgang har som 25-årig grundskolen som deres højeste uddannelsesniveau. ’Restgruppen’, som disse unge ofte bliver kaldt i den politiske debat, får statistisk set lavere indkomster, er oftere på overførselsindkomst og har højere udgifter til sundhedsvæsenet end deres jævnaldrende, lyder det i rapporten.

Tænketanken finder, at en person med grundskolen som højeste uddannelsesniveau i løbet af et liv koster 1,9 millioner kroner mere i sundhedsudgifter og overførselsindkomster, end den resterende gruppe gør.

Ud over det har gruppen en »betydeligt« lavere erhvervsindkomst end den resterende gruppe. Kraka har estimeret, at en person fra ’restgruppen’ tjener 7,4 millioner mindre i løbet af et arbejdsliv.

Samlet betyder de to tal, at de forventede omkostninger og det forventede tab i erhvervsindkomst koster samfundet 9,2 millioner kroner pr. person sammenlignet med den øvrige del af deres årgang.

Med det sagt estimerer Kraka i analysen, at forskellen i erhvervsindkomst, omkostninger til sundhedssystemet og overførselsindkomster mellem restgruppen og den øvrige del af en årgang, udgør 107 milliarder kroner pr. årgang set over et livsforløb.

Til det tal skal det bemærkes, at eksempelvis udgifter til SU og uddannelse ikke indgår i opgørelsen, hvorfor de samlede udgifter for sammenligningsgruppen »formentlig undervurderes en smule«, siger Bo Hammer, partner i Kraka.

»Det kunne godt betyde, at beløbet blev lidt større for dem, der tager sig en uddannelse. Men fordi man anser SU som en investering, er det udeladt,« siger han.

Bo Hammer blev overrasket over, hvad det ifølge udregningerne ser ud til at koste samfundet, at vi taber en del af en årgang. Han hæfter sig dog ved lignende resultater i Sverige.

»Det er et meget højt tal, men jeg mener bestemt ikke, at beløbets størrelse er urealistisk. Men det spændende er jo, om det er en bunden udgift for samfundet, eller om det er noget, man kan gøre noget ved,« siger han.

Rapporten er lavet for Børne- og UngdomsPædagogernes Landsforbund (BUPL). Formand Elisa Rimpler kalder det for et »astronomisk højt tal«.

»Vi er et af verdens rigeste lande, og alligevel tillader vi, at så mange unge bliver hægtet af,« siger hun.

Lektor ved Økonomisk Institut på Københavns Universitet Jeppe Druedahl støder ikke på noget, der for ham at se skulle få folk til at tvivle på størrelsen af det samfundsøkonomiske tab.

»Det er svært at sige præcis, hvor stort det økonomiske tab ved denne gruppe er, men der er ikke nogen tvivl om, at tabet er stort. Og jeg finder ikke noget i analysen, der får mig til at tvivle på tallet,« siger han og nævner, at man dog kan fortolke tallene på forskellige måder og ikke sige, om det udelukkende skyldes, i hvor høj grad man får en uddannelse.

»Men det, rapporten i hvert fald viser, er, at den økonomiske gevinst ved at sætte ind, kan være meget stor,« siger Jeppe Druedahl.

Mere end bare tal

Målgruppen, som Kraka har undersøgt, er personer på 25 år, hvis maksimale uddannelsesniveau er folkeskolens afgangseksamen, og som ikke har påbegyndt en uddannelse.

Analysen er baseret på registerdata fra Danmarks Statistik fra år 2005 til 2021.

De cirka 12.000 personer fra hver årgang, der ikke gennemfører mere end en folkeskoleuddannelse, har i højere grad været anbragt eller modtaget forebyggende foranstaltninger som barn. Tallene viser, at mellem 14 og 17 procent har været anbragt, mens det samme gælder for to til tre procent af sammenligningsgruppen. I 2021 fik 26 procent af målgruppen forebyggende foranstaltninger, mens det samme gjaldt fire procent af den resterende gruppe.

Desuden har 12 procent af målgruppen været straffet efter straffeloven, inden de afslutter det 25. leveår. Det er seks gange højere end sammenligningsgruppen, viser analysen. Og andelen af personer, der har været på offentlige ydelser inden for de seneste tre år, er også markant højere og ligger »relativt« konstant på godt 40 procent blandt analysens målgruppe.

Målgruppens forældre er oftere ufaglærte og har en lavere tilknytning til arbejdsmarkedet, og knap halvdelen af målgruppen bor i en land- eller provinskommune. Det tal er »markant« højere end den resterende del af årgangen, hvor det kun gør sig gældende for cirka hver fjerde, skriver Kraka.

Mange af rapportens konklusioner om, hvem ’restgruppen’ er, er velkendte og har tidligere været beskrevet i Information, men særligt det geografiske fund finder Bo Hammer, partner hos Kraka, bemærkelsesværdigt.

»Intuitivt forventede jeg, at det var omvendt. Men det her viser måske, at det er ude i landkommunerne, man skal reagere,« siger han.

Som han ser det, er spørgsmålet nu, om det store samfundsøkonomiske gab mellem målgruppen og den resterende gruppe kan ændres.

»107 milliarder pr. årgang er en stor udgift, som man kunne bruge andre steder, hvis det er realiserbart. Man kan forestille sig, at det ikke er en bunden udgift, men at det måske er en udgift, som man kan gøre noget ved,« siger han.

Tidligere indsats

Hos BUPL, mener formand Elisa Rimpler, at forskellene mellem restgruppen og deres jævnaldrende er alt, alt for store. Men problemet er ikke kun, hvad det koster samfundet i kroner og øre, mener formanden.

»De økonomiske udgifter er én ting, men de menneskelige konsekvenser er endnu større. Analysen viser, mener jeg, at en alt for stor gruppe unge ikke får gode nok betingelser til at leve et godt liv,« siger hun.

Hun mener, at man kan ændre udviklingen, hvis man giver daginstitutioner bedre vilkår.

»Mange børn går rundt med betonklodser om benene, der forhindrer dem i at trives og være i god udvikling. Dem skal vi hjælpe børnene af med, men politikerne investerer ikke tidligt nok,« siger hun.

En ting er, at politikerne forsøger at sikre gode matematiklærere i folkeskolen, siger hun, men hun mener ikke, at vilkårene og forudsætningerne i landets vuggestuer og børnehaver er gode nok til, at man kan sætte tidligt ind.

»Vi bliver nødt til at sætte ind tidligere. Vi ved fra forskningen, at desto tidligere, man som samfund sætter ind, desto bedre bliver muligheden for at bryde den negative spiral. Men som det er nu, bruger vi milliarderne for sent,« siger hun.

En tidlig indsats er blevet beskrevet af blandt andet den amerikanske økonom og nobelprisvinder James J. Heckman. Hans forskning peger på, at for hver dollar, der investeres tidligt, vil det langsigtede afkast være seks til tolv dollar. Resultaterne viste, at afkastet er størst ved socialt belastede familier, hvor helbredet, motivationen og indlæringen blev forbedret. Ifølge Heckman er programmer for børn under fem år de mest givtige.

Omvendt siger ny forskning fra ROCKWOOL fonden, at tidlige investeringer »ikke altid« er det mest effektive. Her indikerer resultaterne, at børns mest påvirkelige alder er forskellig, alt efter hvad man undersøger.

De finder, at matematiske og sproglige færdigheder forbedres med en tidlig indsats. Mens effekten, hvis man ønsker flere uddannelsesår, er større med investeringer i folkeskoleårene. Og hvis det handler om at modvirke kriminalitet, er effekten størst med investeringer i de sidste ungdomsår og i overgangen til voksenlivet.

Blandt de konkrete løsningsforslag mener BUPL, at man skal øge pædagognormeringerne, fordi pædagogerne ikke har hverken ressourcer eller tid til at hjælpe børn tidligt. Elisa Rimpler fortæller, at der i mange daginstitutioner kun er én pædagog, mens resten af stillingerne besættes af vikarer og medhjælpere.

Og så skal der laves tiltag, der mindsker afstanden mellem de forskellige led, der er nødvendige for at lave en tidlig indsats, mener hun.

»Der er behov for lettere adgang til ressourcepersoner, så man kan arbejde tværfagligt,« siger hun.

»Blandt andet et tættere samarbejde mellem pædagog og sundhedsplejerske. Det, ved vi, virker, men det er svært at leve op til, fordi der hverken er ressourcer eller tid. Desuden bør afstanden mellem den psykologiske rådgivning, der i dag sidder i kommunen, og daginstitutionen gøres mindre,« siger hun og fortæller, at det vil føre til en mere kontinuerlig kontakt mellem belastede familier i udsathed og fagfolk, der kan hjælpe.

Børne-, FGU- og undervisningsordfører fra SF, Jacob Mark, mener, at det er rigtig skidt for økonomien og samfundet, at beløbet er så højt.

»Men det er mest skidt for de unge, som risikerer at komme på kant af samfundet,« siger han og tilføjer, at »der er et selvstændigt formål i at give de unge en højere livsværdi«.

Han peger på den forberedende grunduddannelse (FGU) som et oplagt sted at sætte ind.

»Jeg mener, at en stor del af nøglen til dette er FGU-uddannelsen, som skal styrkes. Det er den uddannelse, der kan tage hånd om lige netop denne gruppe af unge.«

Jacob Mark peger også på andre muligheder. Han peger på folkeskolen, hvor man burde fokusere på at skabe tid og plads til de børn og unge, der kommer i skole og har det svært. Han foreslår kortere dage, hvor man så samtidig »binder pengene til skolerne«, så de investeres i eksempelvis ordninger med flere lærere og pædagoger.

Reformkommissionens rapport og dens anbefalinger til regeringen udkommer onsdag klokken 11.

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

Jesper Johannsen

Nu har man i over 20 år politisk nedprioriteret og talt ned på ungdomsuddannelserne. Samtidig har man ødelagt folkeskolen ved at beskære økonomien så hårdt i kommuner efter kommunalreformen i 2007 så 100 vis af mindre folkeskoler blev lukket og de små samfunds miljøer ødelagte. Dødsstødet til folkeskolen kom så i 2013 med en skolereform, som ødelage lærernes arbejdsmiljø og fik eleverne til at føle de var på arbejde fra 08.00 til 16.00, hvorefter de skulle hjem og lave lektier i stedet for at spille fodboldt og håndboldt.

Og så er der nogen, som undre sig over det ikke fungere længere?

Elisabeth Tryde, Torben Skov, Lise Lotte Rahbek, Dennis Tomsen, Anne Svendsen, Elise Berg, Kim Houmøller, fin egenfeldt, Jes Thomsen, Eva Schwanenflügel, David Zennaro, Troels Ken Pedersen, Jesper Kloppenborg, Steffen Gliese, Theresa Knudsen, Alvin Jensen, Thomas Andersen og erik pedersen anbefalede denne kommentar
Henrik Bjerre

Hvorfor er der ingen sammenligning med andre lande?

Brian W. Andersen

@ Henrik Bjerre

Hvorfor tæller Sverige og USA ikke som andre lande? Resultater derfra er nævnt i artiklen sammen med links, der fører til oplysninger om resultaterne, men hvad vil du egentlig bruge dem til? De ændrer jo ikke på at vi i Danmark kan påvise store samfundsomkostninger ved at tabe 15% af hver årgang på gulvet i den stigende ulighed. Det er vores problem at løse eller ignorere, selvom andre lande har et tilsvarende problem.

Elisabeth Tryde, Torben Skov, Lise Lotte Rahbek, Alvin Jensen og Eva Schwanenflügel anbefalede denne kommentar
Leif Tullberg

Rapporten fra tænketanken Kraka viser statistisk set, at unge med grundskolen som deres højeste uddannelsesniveau får lavere indkomster. Dette kan skyldes en række faktorer, herunder lavere muligheder for at opnå højere stillinger og højere lønninger samt lavere adgang til videreuddannelse og specialisering.

Regeringen har imidlertid fokus på at skabe et mere praktisk og mangfoldigt uddannelsessystem, der også tager højde for de unge, der har det sværest. Dette inkluderer større investeringer i erhvervsuddannelserne og en langt stærkere indsats for de 40.000 unge, der hverken er i job eller uddannelse.

Reformkommissionen, ledet af professor Nina Smith, vil styrke det praktiske islæt i både folkeskole og ungdomsuddannelser og sikre bedre tilbud til de unge, der let løber sur i det teoretiske. Det er således håbet, at denne indsats vil bidrage til at mindske skævheden i uddannelsessystemet og give flere unge mulighed for at opnå en stabil og tilfredsstillende indkomst.

jens peter hansen

https://www.ae.dk/analyse/2021-11-15-29-aarige-76600-er-uden-uddannelse-...
Prøv at se her nogle af hovedkonklusionerne fra AE:
Hovedkonklusioner
I februar 2020 havde ca. 46.600 unge 15-24-årige, der ikke har gennemført anden uddannelse end grundskolen, hverken et job eller var i gang med en uddannelse.

Det svarer til ca. 7 pct. af alle unge. Andelen har været stabil gennem flere år.
Samtidig havde 22.500 25-29-årige, der ikke har gennemført anden uddannelse end grundskolen, hverken et job eller var i gang med en uddannelse.
7.500 25-29-årige, der har gennemført en gymnasial uddannelse, var heller ikke i gang med at læse videre eller i beskæftigelse.
Andelen af unge over 25 år med en studentereksamen, der ikke læser videre, er blevet større i løbet af de seneste 10 år.
Samlet set står 7,6 pct. af de 15-29-årige uden uddannelse og beskæftigelse og er ikke i gang med en uddannelse.
Unge med ufaglærte forældre er overrepræsenterede i denne gruppe, og der er en lille overvægt af drenge.
Blandt de 15-29-årige uden uddannelse og beskæftigelse har knap halvdelen ikke opnået mindst 2 i dansk og matematik fra afgangsprøverne i 9. klasse.
Der er store kommunale forskelle.
Blandt 15-29-årige, der er vokset op nord for København eller i Vestjylland, er 4-6 pct. uden uddannelse og beskæftigelse og ikke i gang med en uddannelse. I København, Københavns omegn og Syd- og Vestsjælland er op mod 10 pct. uden uddannelse og beskæftigelse og heller ikke i gang med en uddannelse.
Min kommentar:
"Restgruppen" har man talt om i de sidste 40 år og man har endnu ikke fundet nøglen til at løse problemet.
Ikke desto mindre må over 90% altså være under uddannelse eller i arbejde.
Det er vel ikke så ringe.

Peter Andersen

@Leif Tullberg Og for 10 år siden prøvede man præcis det samme: Styrke erhvervsuddannelserne og især mindste frafaldet. Og har det virket? Nej. Og det vil gå sådan igen, indtil man tør gøre noget PÅ BEKOSTNING AF det almene gymnsium. Men det tør man ikke, for man vil genvælges og beholde magten. Og sådan er det på alle politikområder.

Steffen Gliese

Hvis man ikke finder årsagen, kan man heller ikke finde løsningen. Og der har ikke været nogen indsats eller lyst til at finde ud af, hvorfor denne i realiteten næsten ubetydelige gruppe løber ind i de vanskeligheder.
Personligt tror jeg, at det er så banalt, at de ikke møder tilskyndelse til at opdyrke interesser, og at skolen ikke gør dem bekendt med, hvad arbejdsmarkedet rummer af muligheder, OG hvordan man går i den retning, der interesserer én.

Carsten Kristensen

En fremtrædende socialdemokrat udtalte engang:

"I danmark skal vi ikke leve af at bukke jern"

Det top-arrogante mantra har så ellers præget elite-Danmark lige siden.
Hvor det globaliserings begejstrede over-Danmark nærmest har stået og jublet, når skibsværfter og maskinfabrikker lukkede og flyttede produktionen til Asien - sammen med de vellønnede industristillinger.

Danny Hedegaard, Kim Houmøller og Steffen Gliese anbefalede denne kommentar
Carsten Kristensen

Nu er det nok lidt naivt at tro, at der hvert år ligger kr. 107.000.000.000,- på gaden lige til at samle op - uanset hvor meget uddannelse vi stopper ned i halsen på restgruppen, vil den nok ikke opnå gennemsnitlig livsindkomst.

PS.: Hvad koster en langtidsledig cand.mag. i litteraturhistorie mon samfundet?

Steffen Gliese

Problemet er, at vi forveksler rigdom med penge. Hvis de ufaglærte løser opgaver i samfundet, passivt eller aktivt, gør din en god indsats.
Vi bliver rigere, når vi bliver klogere. Vi bliver klogere af erfaringer. Derfor er en hvilken som helst behandling eller operation også en gevinst, stor eller lille, fordi den øger vores fond af viden og erfaring og potentielt medvirker til ny indsigt.
Hvis der fandtes langtidsledige cand. mag.'er i litteraturhistorie, vil de formodentlig bruge tiden fornuftigt til at holde deres faglighed ajour, så de stadig bevarer deres anvendelighed i undervisning, medier, forlagsbranchen etc. etc.

Elisabeth Tryde

Sidst politikerne ville styrke erhvervsuddannelserne, med argumentet, at for mange gik på gymnasiet, fordi der skulle skæres på de gymnasiale bevillinger.
Skar de sjovt nok i samme åndedrag også bevillingerne til erhvervsuddannelserne.

Det er samme argument de bruger på kandidatuddannelserne og de har også allerede udtalt, at der enten skal skæres eller bibeholdes samme bevilling til erhvervsuddannelserne. Trods det at de vil øge elevantallet.

Så politikerne er ikke interesseret i, hverken at få uddannet restgruppen eller styrke erhvervsuddannelserne.

De er interesseret i at vogte adgangen til de højere uddannelser og presse flere af rakkerpakket i en erhvervsuddannelse.

Restgruppen udgør en dejlig fast bestanddel i det ønskede arbejdsudbud.

Ps hovedparten af en akademisk årgang kommer i arbejde, det tager dem bare en tand længere, at nå samme procentsats som de naturvidenskabelige.

Derudover er fordelen ved en arbejdsløs uddannet akademiker øjensynligt i forhold til restgruppen ifølge artiklen, at de er en hel del billigere i sundhedsudgifter.

Det er også logisk, at der er nogle, der ikke egner sig til at tage en uddannelse. Den gruppe må også anses, at være større i dag pga af den øgede opfattelse af hvem der kan arbejde ifølge politikkerne.

Desværre er mange af de arbejdsfunktioner disse personer kunne løfte blevet fjernet med de fortsatte besparelser (f.eks.post.dk/gårdmænd etc), indsats af maskiner og digitaliseringen.

Så jeg vil tilslutte mig Stefan Gliese konklusion, at vi godt nok er lykkedes imponerende med at have så lille procentsats efter de 29 årige.

Og sidst men ikke mindst få nu støttet fjernede børn til og med i hvertfald det fyldte 21 år, istedet for at smide dem ud med badevandet når de bliver 18.

jens peter hansen

Fra Børsen i dag:
I industrien går det godt, og det kan de takke udlændinge for. Beskæftigelsen i industrien er den højeste siden 2009, og alene det seneste år er beskæftigelsen steget med 6800 personer. Ud af de 6800 flere ansatte i industrien er de 5300 personer udlændinge. Det vil sige, at 78 pct. af jobfremgangen har været trukket af udenlandsk arbejdskraft, viser en analyse fra Dansk Metal.

Mon nok så mange praktiske tiltag i folkeskolen laver om på det ? Og helt ærlig, hvad er det for nogle praktiske fag der skal ind i skolen ? Det kunne sikkert være en god ide at eleverne i de ældste klasser i perioder fik mulighed at være uden for skolen i en slags praktik, men det kræver jo at der findes relevante opgaver for dem. Ellers er det formentlig det samme som de for betaling laver som ungarbejdere i supermarkeder, avisomdelere og andet godt der tilbydes.