»Tydelige sanktionsbrud«: Næstved-firma holdt Nordkoreas handelsflåde flydende

Forsikringsfirmaet DGS Marine leverede certifikater, som var afgørende for den nordkoreanske handelsflådes funktion, afslører dokumenter. Det kan have muliggjort finansieringen af regimets atomprogram
I perioden 2011-2016 solgte et forsikringsselskab med base i Næstved forsikringer til en lang række nordkoreanske handelsskibe, så de kunne lægge til havn i fremmede lande.

I perioden 2011-2016 solgte et forsikringsselskab med base i Næstved forsikringer til en lang række nordkoreanske handelsskibe, så de kunne lægge til havn i fremmede lande.

Geir Vinnes

Indland
8. juni 2023
LYT ARTIKLEN
Vil du lytte til artiklen?
Prøv Information gratis i en måned og få fuld digital adgang
Kan du lide at lytte? Find vores seneste lydartikler her

Et forsikringsselskab med base i Næstved har spillet en aktiv nøglerolle i det nordkoreanske regimes omgåelse af internationale sanktioner.

Dermed har virksomheden, DGS Marine, ifølge eksperter gjort sig skyldig i sanktionsbrud og kan have bidraget til finansieringen af det nordkoreanske regime og dets atomprogram.

Det kan Information i dag afdække på baggrund af lækkede interne dokumenter og samtaler med tidligere medarbejdere.

»Det er svært at få ind i hovedet, hvor stort det her var,« siger den tidligere formand for FN’s Sikkerhedsråds ekspertpanel for Nordkorea Hugh Griffiths. Han er i dag konsulent med speciale i internationale sanktioner og har gennemgået Informations research.

»De holdt Nordkoreas udenrigshandelsflåde flydende,« siger han.

Nordkorea har generelt vist sig dygtige til at komme uden om de internationale sanktioner. I den forbindelse er regimet afhængig af nøglepersoner uden for det isolerede land, forklarer Camilla Tenna Nørup, der er lektor og Nordkorea-ekspert på Forsvarsakademiet.

»Sager som den her viser, at der er folk uden moralske skrupler, der er villige til at risikere noget, fordi de kan tjene på det,« siger hun.

Sagen om det relativt upåagtede maritime forsikringsselskab DGS Marine oprulles i bogen Forbudt Farvand, der udkommer på Informations Forlag torsdag. I perioden 2011-2016 solgte firmaet forsikringer til en lang række nordkoreanske handelsskibe, viser forsikringspapirer fra firmaet, som Information er i besiddelse af.

Forsikringspapirerne understøttes af en mail fra en nordkoreansk diplomat, som Information har set. Mailen, der er fra 2015, handler om et konkret nordkoreansk skib, som diplomaten skriver er forsikret af DGS Marine. Oplysningerne bekræftes også af den tidligere chef for DGS Marines kontor i Cypern, Andreas Efthimiades, der var en del af firmaets øverste ledelse.

Afgørende forsikringscertifikater

Ethvert skib, der vil lægge til havn i et fremmed land, er nødt til at kunne fremvise dokumentation for, at det er forsikret. Ellers vil havnemyndighederne typisk afvise skibet. Derfor har forsikringscertifikaterne været afgørende for de nordkoreanske skibes evne til at operere internationalt.

»De er nødt til at vise de her dokumenter for at kunne lægge til i udenlandske havne, uanset om det er i Kina eller i Golfstaterne. Selv for at passere gennem kanaler som Suez og Panama skal man kunne fremvise forsikringsdokumenter,« forklarer Hugh Griffiths.

»Ellers kan skibene ikke tanke op eller laste om. De her certifikater er fuldstændig nødvendige for, at dine skibe kan operere og transportere alle former for varer.«

Information er i besiddelse af forsikringspapirer udstedt af DGS Marine for 29 nordkoreanske olietankere, containerskibe og fragtskibe. Men dokumenter indikerer, at antallet af forsikrede nordkoreanske skibe kan have været langt højere. Og den tidligere chef for DGS Marines cypriotiske afdeling, Andreas Efthimiades, bekræfter over for Information, at det reelle tal var omkring 100 nordkoreanske skibe eller flere.

Dermed ser det ud til, at firmaet reelt forsikrede store dele af Nordkoreas handelsflåde.

»Ud fra den dokumentation jeg har set, forekommer det sandsynligt, at DGS Marine forsikrede de fleste, hvis ikke nærmest alle, nordkoreanske skibe, der anløber i udenlandske havne,« siger Hugh Griffiths.

Dermed har DGS Marine spillet en »nøglerolle« for Nordkoreas omgåelse af de internationale sanktioner, vurderer han. Forsikringsdokumenterne gjorde det muligt for nordkoreanerne at transportere deres mere eller mindre lyssky varer og dermed generere indtægter til regimet.

»De transporterer våben. De transporterer sanktionerede varer som kul og olie,« siger Hugh Griffiths.

»Og ifølge FN’s sikkerhedsråds resolutioner bliver den udenlandske valuta, der genereres gennem deres eksport af kul, jern og petroleum, brugt til at finansiere deres missil- og atomprogram. For indtjeningen bliver samlet centralt og placeret i banker, og en procentdel går til regimet«.

De nordkoreanske skibe er kendt for at slukke for det signal, der løbende angiver deres position. Men de tilgængelige data samt inspektionsrapporter fra havnemyndigheder viser, at skibene har sejlet mellem Nordkorea og havne i Kina og Rusland, mens de var forsikret af DGS Marine.

Flere af skibene har lagt til ved kajpladser, hvor man på satellitbilleder kan se synlige spor fra transport af kul. Eksempelvis sejlede det nordkoreanske skib O Rang i februar-marts 2016 fra Nordkorea til den russiske by Nakhodka, hvor det lagde til ved en kajplads med kran. På satellitbilleder kan man umiddelbart ved siden af kajpladsen se nogle enorme sorte bunker, der efter alt at dømme består af kul.

Kul var på det tidspunkt Nordkoreas vigtigste indtægtskilde. I 2016 udgjorde det ifølge de amerikanske myndigheder 40 procent af landets eksport til udlandet.

Sanktionsbrud på dansk jord

I flere tilfælde har DGS Marine ifølge eksperter gjort sig skyldige i brud på de internationale sanktioner mod Nordkorea. Formålet med sanktionerne er at mindske de indtægter, som regimet blandt andet bruger til at finansiere sit atomvåbenprogram.

Blandt de 29 skibe, Information er i besiddelse af forsikringscertifikater for, er der i mindst fire tilfælde tale om klare sanktionsbrud og i yderligere mindst syv tilfælde tale om mulige sanktionsbrud, vurderer Hugh Griffiths, der betegner det som en »konservativ optælling«.

I 2014 indførte FN’s Sikkerhedsråd sanktioner, som gjorde det forbudt at handle med skibe kontrolleret af det nordkoreanske selskab Ocean Maritime Management (OMM). Det skete, efter et af OMM’s skibe blev afsløret i at smugle våben fra Cuba. Alligevel fortsatte DGS Marine med at sælge forsikringer til skibe kontrolleret af OMM. Det viser forsikringspapirer for skibene Chol Ryong og O Rang, som Information er i besiddelse af. Certifikaterne er udstedt i henholdsvis marts 2015 og februar 2016. På det tidspunkt var det offentligt tilgængelig viden, at skibene var kontrolleret af OMM. Det var blandt andet blevet slået fast i en FN-rapport i februar 2015.

I marts 2016 indførte FN nye sanktioner mod Nordkorea, som gjorde det forbudt at sælge forsikringer til alle skibe, der sejler under nordkoreansk flag. Men efterfølgende fortsatte DGS Marine med at forsikre nordkoreanske skibe, helt frem til virksomheden kollapsede i september 2016. Det viser forsikringspapirer for skibene Won San 2 og O Ka San, som er dateret henholdsvis juni og august 2016.

»Det er tydelige tilfælde af sanktionsbrud,« siger Hugh Griffiths.

Han bakkes op af advokat Mathias Steinø fra Hafnia Law Firm, der er specialist i blandt andet maritim forsikringsret.

»Efter at have gennemgået forsikringscertifikaterne er det min vurdering, at firmaet har overtrådt sanktionsreglerne,« siger Mathias Steinø.

Dertil kommer en række tilfælde, hvor firmaet har udstedt forsikringspapirerne, inden forbuddet mod at forsikre nordkoreanske skibe trådte i kraft i marts 2016, men hvor forsikringen var gyldig for en periode, efter sanktionerne trådte i kraft.

Tidligere har FN’s sikkerhedsråds ekspertpanel i en rapport fra 2017 beskyldt DGS Marine for to »mulige« sanktionsbrud ved at have forsikret de nordkoreanske fragtskibe Dong Nam no. 1 og Min Hae. Men Information kan altså nu afdække, at firmaets handler med Nordkorea har været langt mere omfattende end hidtil kendt. Hvad der heller ikke tidligere har været kendt, er den centrale rolle, virksomhedens afdeling i Næstved spillede.

På papiret blev forsikringscertifikaterne udfærdiget af DGS Marines selskaber i først Liechtenstein og siden, da myndighederne i det lille fyrstendømme begyndte at sætte spørgsmålstegn ved DGS Marines aktiviteter, på De Britiske Jomfruøer. Men fire tidligere medarbejdere oplyser uafhængigt af hinanden over for Information, at udstedelsen af forsikringer, i fagsprog kaldet underwriting, reelt foregik i den danske afdeling af firmaet.

Dermed har de mulige sanktionsbrud tilsyneladende fundet sted på dansk jord.

I serien og bogen Forbudt farvand opruller vi hele den utrolige historie om, hvordan en mand i Næstved holdt Nordkoreas handelsflåde flydende. Køb bogen her

Virksomheden var baseret på et svindelnummer

De lækkede dokumenter viser, at kontakten mellem DGS Marine og Nordkorea blev etableret i 2011. Dengang blev der blandt andet afholdt et møde i London med det nordkoreanske forsikringsfirma Korea National Insurance Corporation (KNIC). Parterne indgik omkring dette tidspunkt en aftale om, at DGS Marine skulle forsikre et antal nordkoreanske skibe.

Siden har Korea National Insurance Corporation fået indefrosset alle sine midler i Storbritannien, grundet mistanke om at firmaet har været med til at finansiere Nordkoreas atomprogram. Ifølge både EU og FN’s Sikkerhedsråd er Korea National Insurance Corporation »affilieret med« en berygtet enhed i det nordkoreanske regime ved navn Kontor 39. Det er en hemmelig enhed, der har til opgave at skaffe fremmed valuta til den nordkoreanske ledelse, blandt andet til finansiering af atomvåben- og missilprogrammet.

DGS Marines stifter og direktør var den britiske statsborger David Skinner, der har en fortid som ansat i flere velrenommerede maritime forsikringsvirksomheder. Han var dansk gift, og hans familie var bosat i Næstved. Ifølge tidligere medarbejdere rejste David Skinner meget, men han opholdt sig i hvert fald en del af sin tid i Danmark.

Da DGS Marine var på sit højdepunkt, var der flere end 80 mennesker ansat på kontorer i hele verden fra London og Næstved til Vietnam, Dubai, Cypern, Indien og Tyskland. Virksomheden brystede sig af en årlig præmieindtægt på omkring 250 millioner kroner.

Men da David Skinner døde af et hjertestop i august 2016, kollapsede DGS Marine. Efter få uger opgav hans søn, den danske statsborger Nicolas Skinner, at drive virksomheden videre.

Meget tyder på, at DGS Marine var et luftkastel. Efter alt at dømme havde virksomheden ikke licens til at udbyde forsikringer noget sted i verden.

Finanstilsynet i Liechtenstein, hvor DGS Marines hovedselskab på papiret havde hjemme, udsendte i 2012 en offentlig advarsel om, at firmaet ikke havde licens til at drive forsikringsvirksomhed der, og kort efter blev virksomhedens selskab i det lille fyrstendømme lukket. I stedet oprettede David Skinner et selskab på De Britiske Jomfruøer. Men heller ikke her havde DGS Marine licens til at drive forsikringsvirksomhed, fremgår det af FN’s ekspertpanels rapport fra 2017. Ekspertpanelet afslørede samtidig, at DGS Marine tilsyneladende havde forfalsket revisorpåtegningen i mindst en af sine årsrapporter.

På papiret udstedte DGS Marine forsikringsdokumenter på vegne af et forsikringsfirma på Bahamas ved navn British European & Overseas P&I, der ligeledes var ejet af David Skinner. Men heller ikke her havde man licens til at drive forsikringsvirksomhed, oplyser myndigheden Insurance Commission of The Bahamas til Information.

Og reelt blev forsikringerne altså ifølge tidligere medarbejdere udstedt fra Danmark. Hvis det er korrekt, skulle virksomheden have haft tilladelse fra Finanstilsynet, påpeger advokat Mathias Steinø. Det er et lovkrav.

»I det omfang man udøver forsikringsvirksomhed fra Danmark eller formidler forsikringer fra Danmark, kræver det en godkendelse i Finanstilsynet samt opfyldelse af en række forskellige krav,« siger Mathias Steinø.

Sådan en godkendelse havde virksomheden ikke. Finanstilsynet oplyser til Information, at myndigheden ingen oplysninger har om hverken DGS Marine eller British European & Overseas P&I.

Den tidligere leder af DGS Marines cypriotiske afdeling, Andreas Efthimiades, bekræfter over for Information, at virksomheden var baseret på et svindelnummer.

»Det var et falsk firma,« siger han.

Det ændrer dog ikke på, at forsikringscertifikaterne har været yderst værdifulde for Nordkorea, understreger Hugh Griffiths. For trods den manglende licens blev forsikringscertifikater fra DGS Marine godtaget af havnemyndigheder rundt om i verden.

»DGS Marine udstedte, hvad der lignede officielle, legitime, internationale forsikringscertifikater. Det var mange penge værd for nordkoreanerne,« siger Hugh Griffiths.

Forsikringsdokumenterne var overbevisende lavet, vurderer advokat Mathias Steinø.

»For en umiddelbar betragtning ligner dokumenterne den slags forsikringscertifikater, som man opererer med i branchen. Dertil kommer, at forsikringsbedrag af denne karakter er så usædvanligt, at det er en fjerntliggende tanke, at selve forsikringsgiveren ikke skulle findes,« siger han.

DGS Marines selskab i Danmark var – i modsætning til de øvrige selskaber i koncernen – ikke formelt ejet af David Skinner, men af hans danske søn Nicolas Skinner. Sønnen var 21 år gammel, da selskabet blev oprettet, og han blev udnævnt til leder af koncernens danske afdeling. Nicolas Skinner har ikke ønsket at udtale sig til Information, men oplyser, at hverken han eller den øvrige familie har kendt til farens tilsyneladende svindel eller ulovlige forretninger før hans død. Kort efter David Skinners død lukkede Nicolas Skinner virksomheden.

Information har forsøgt at kontakte nordkoreanske Korea National Insurance Corporation, men har ikke fået svar.

Læs hele historien om David Skinner og det globale svindelnummer som føljeton i Information fra på lørdag den 10. juni. Du kan allerede nu skrive dig op her, hvis du vil følge føljetonen.

Forbudt farvand

En mand i Næstved har i årevis været en nøglespiller i Nordkoreas omgåelse af de internationale sanktioner. I denne serie afdækker Information sagen og fortæller den utrolige historie om et globalt svindelnummer, der både trækker tråde til det nordkoreanske atomprogram og til andre af verdens værste regimer.

Seneste artikler

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

Jesper Johannsen

Penge lugter ikke.

Som en hver god kapitalist vil sige det.

Alvin Jensen, David Zennaro, Eva Schwanenflügel, Susanne Kaspersen, Elisabeth Tryde, Mogens Holme, Holger Nielsen og Jens Jørn Pedersen anbefalede denne kommentar
Jeanette Jensen

DK kan - selvfølgelig fristes man til at sige - sagtens levere virksomheder, der ikke har kunnet stå for fristelser/holde grådigheden tilbage;
https://www.dr.dk/nyheder/indland/overblik-sagen-om-dan-bunkering-og-jet...
https://danwatch.dk/undersoegelse/eksperter-danmark-har-vendt-det-blinde...

Alvin Jensen, David Zennaro, Eva Schwanenflügel, Susanne Kaspersen og Elisabeth Tryde anbefalede denne kommentar
Jens Jørn Pedersen

Danske og udenlandske virksomheders uansvarlighed

Nu ser vi, at der produceres energidrik, der kan have skadelige virkninger og måske resultere i blandt andet diabetes og hjernedysfunktion.
Desværre ser vi det dagligt, at virksomheder producere uhensigtsmæssigheder for alle andre end dem selv, hvis det kan sælges. Det er således den økonomiske part, der er drivkraften og ikke hensyn til mennesker, samfund og miljøet. Samfundet i form af eksempelvis Folketinget i Danmark tvinges til at indføre lovgivning for at bremse uhensigtsmæssighederne i produktioner og forretninger.
Produktion af pesticider og utrolig mange kemikalier som eksempelvis PCB (Poly-Chlorerede Biphenyler og PFAS (per- og polyfluoralkylforbindelser) produceres og sælges på trods af, virksomhedernes viden om den ødelæggende virkning på dyr, mennesker og miljø.
Økonomiske virksomheder som eksempelvis Danske Bank investerer jævnfør pressen i forurenende virksomheder imod Folketingets beslutninger formentlig uden overvejelser om andet end økonomien i foretagenet, men uden nogen form for etiske overvejelser (Danske Bank skrev direkte til mig, at de desværre ikke kunne deltage i etiske og moralske arbejder). Man får let indtrykket af, at holdningen er: ”Går den så går den, og går den ikke, så går den nok alligevel?” En fredericiansk socialdemokrat gav udmærket udtryk for det: ”Når bare de ikke bliver straffet!” Hallo, er det holdningen?
Problemet med det nuværende økonomiske paradigme er, at økonomien altid kommer først dernæst mennesket. Vi får ofte indtryk af, at det samme gør sig gældende for den nuværende regering. Danmark har vist sjældent været i en bedre økonomisk kondition, og alligevel er der masser af problemer med skoler, plejehjem, sygehusvæsen og bankverdenen, der øjensynligt får lov til at gøre livet surt for rigtig mange mennesker. Børn mistrives, unge med psykiske vanskeligheder bliver glemt, ældre på plejehjem dør af dehydrering og nyresvigt.
Er det ikke på tide, at vi tager os sammen og stiller krav til virksomheder, således at vi sikrer hinanden et godt liv i stedet for hvidvask, forurening, gigantiske huse og store biler, der bruger masser af energi.
Hermed en opfordring til at sikre sig, at den eller dem, man handler med eller hos, har det etiske i orden!

Alvin Jensen, Kristian Bernhardt Jensen, Kim Morten Nissen, Eva Schwanenflügel, Susanne Kaspersen, fin egenfeldt, Flemming Sørensen, Elisabeth Tryde og erik jensen anbefalede denne kommentar
Elisabeth Tryde

Citat Jens Jørn Peder "Er det ikke på tide, at vi tager os sammen og stiller krav til virksomheder, således at vi sikrer hinanden et godt liv i stedet for hvidvask, forurening, gigantiske huse og store biler, der bruger masser af energi."

Jens J Pedersen det kræver, at vi vælger politikere, der er villige til at stille krav til erhverv.

Almindelige danskere har ikke uddannelse indenfor forensisk revision, biologi, kemi, statistik eller journalistik informationsindhentning, der er nødvendig, for at lave vedvarende effektiv forbrugerpres baseret på grundige analyser.

Det er politikere, der har adgang til eksperter og økonomien, til at købe den nødvendige viden og derfra lave den nødvendige lovgivning.

Så spørgsmålet er mere, hvordan får vi forklaret hr og fru Danmark, at de vælger politikere, der sælger dem, vores fremtid og vores land for en slik, til skruppelløse erhverv, der køber sig til lovgivning hos politikerne, der ser den anden vej?

Fordi kontrol af erhverv er dårligt for Danmarks konkurrenceevne, ikke sandt.

Alvin Jensen, Kim Morten Nissen, Ete Forchhammer , Inger Pedersen, Susanne Kaspersen, Eva Schwanenflügel, Torben Siersbæk og Mogens Kjær anbefalede denne kommentar
Jens Jørn Pedersen

Elisabeth Tryde
08. juni, 2023 - 10:21
Måske det ikke fremgår tydeligt, men min pointe er hovedsageligt, at vi skal stille krav om, at virksomheder er i stand til at arbejde ansvarligt uden kontrol.
Problemet er, at de fleste sætter økonomien først og håber, at det går med ansvarligheden.
Det er trist, at det er nødvendigt at syre voksne mennesker med lovgivning og straffe!

Elisabeth Tryde

Jens Jørn Pedersens hvordan skal jeg som almindelig dansker kunne kontrollere om en virksomhed arbejder ansvarlig?

Det har ikke noget at gøre med om folk sætter økonomien først.

Jeg og de fleste andre danskere har simpelthen ikke redskaberne til det.

Og ja det er trist, at man er nødt til at styre voksne mennesker med straffe og lovgivning.

Men sådan har det altid været. Se f.eks. indledningen til Jyske lov

"Med lov skal land bygges, men ville enhver nøjes med sit eget og lade andre nyde samme ret, da behøvede man ikke nogen lov."

Derfor er det også nødvendigt, at kontrollere og styre virksomheder med fællesskabets styrke og viden.

På samme måde som når folk bliver udsat for vold, mord og tyveri. Der siger vi heller ikke, at der skal folk selv klare opklaringen. Der har vi også sat rammer og bruger fællesskabets eksperter, dvs politiet og siger ikke brugen af dem skyldes, at folk sætter økonomien først.

Så jo, jeg forstod dig i første omgang og jeg er ikke enig.

Alvin Jensen, Ete Forchhammer , Eva Schwanenflügel og Jens Jørn Pedersen anbefalede denne kommentar
Jens Jørn Pedersen

Elisabeth Tryde
08. juni, 2023 - 19:23

Du kan ikke kontrollere, men vi kan jo altid spørge ind til det og derved ændre mentaliteten over tid.
Det jeg søger er en ansvarlighed hos ledelsen og hos alle mennesker, således at vi kan arbejde med tillid. Jeg har udgivet en bog "Velfærdssamfund", hvor jeg forsøger at gå tæt ind på den gensidig ansvarlighed. Endvidere udkommer min bog "Frihed i fællesskab" i august. Heri går jeg meget ind på de økonomiske problemstillinger relateret til det gældende økonomiske paradigme.

Elisabeth Tryde

Jens Jørn Pedersen selvfølgelig kan staten kontrollere.

Det er derfor vi havde Fødevarekontrollen, Arbejdstilsynet, Skattestyrelsen, det er derfor læger skal bestå eksamen, det er derfor vvsere og elektrikere skal være autorisere osv.

Men det kræver politisk vilje.

Desværre har vores kære politikere sparet og skåret ned i tilsynene, hvilket har haft til følge, at snyd er blevet mere udbredt.

Vores politikere har direkte sagt, at ordentlig kontrol er dårlig for konkurrenceevnen.

Det er ikke så lang tid siden man puttede gips i mel og borax i mælk.
Nogen der husker dioxin i æg og gift solgt som sodsvandsekstrakt.
Men vores politikere mener jo erhvervslivet består af ordentlige mennesker, der da ikke kunne finde på det.

Vi er gået til, at de svage bliver kontrolleret nidkært helt ind på toilettet og toppen af samfundet kan uhindret dandere den.

Proportionerne i kontroludførslen er blevet fuldstændig surrealistisk.

Ligeledes var vores velfærdssamfund engang en garant mod snyd, da man ikke skulle gå fra hus og hjem, hvis man påpegede dette og mistede sit arbejde.

Der findes mennesker, der ikke er til at stole på i alle samfundslag og de vil nok bestå til alle tider.
Derfor er der behov for kontrol.
Den kontrol skal selvfølgelig være balanceret.
Det er den ikke for erhvervslivet.

Alvin Jensen, Kim Morten Nissen, Claus Nielsen og Jens Jørn Pedersen anbefalede denne kommentar