Anmeldelse
Læsetid: 8 min.

Sigge Winther advarer i vigtig ny bog om, at der er noget alvorligt galt med det danske folkestyre

Pseudopolitikken har vundet frem. Politikere, embedsmænd og journalister indgår i et absurd teater, og folks problemer bliver ikke løst. Sigge Winther Nielsen stiller en dyster diagnose i sin nye bog ’Entreprenørstaten’, men udpeger også en vej fremad
Den allerede begyndende debat om ’Entreprenørstaten’ tyder på, at bogen vil sætte dagsorden. Man må håbe, det sker. For Sigge Winther Nielsen afdækker et påtrængende problem med vores folkestyre.

Den allerede begyndende debat om ’Entreprenørstaten’ tyder på, at bogen vil sætte dagsorden. Man må håbe, det sker. For Sigge Winther Nielsen afdækker et påtrængende problem med vores folkestyre.

Per Folkver

Indland
18. maj 2021

Der er noget alvorligt galt med det danske folkestyre:

Politikerne aftaler den ene reform efter den anden, men alt for ofte er reformerne ikke gennemarbejdede. De er tværtimod et resultat af pseudopolitik, hvor alting er gået alt for stærkt, og hvor faglig viden ikke er blevet inddraget i nær tilstrækkelig grad.

Ingen interesserer sig synderligt for, hvordan de aftalte tiltag skal implementeres. Politikere, embedsmænd og journalister befinder sig i en fælles, virkelighedsfjern boble. De »leger politik«, men er ikke optagede af, hvordan politikken reelt virker ude i samfundet.

Resultatet er, at reformerne i mange tilfælde ikke fungerer efter hensigten, når de er blevet ført ud i livet. Folk oplever ikke, at deres problemer bliver løst. De mister tilliden til systemet og den politiske elite. Og som bekendt er det den slags mistillid, populisme er gjort af.

 

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Prøv en måned gratis.

Klik her

Allerede abonnent? Log ind her

Henning Kjær

Debatten om Entreprenørstaten kommer kun til at foregå mellem politikere, embedsmænd og medierne. Aktører som har kørt udviklingen af sporet.

Brian Brooklyn, Kurt Nielsen, Carsten Nørgaard og Jørgen Munksgaard anbefalede denne kommentar
Birgitte Munk

Fin debat fra Sigge Winther Nielsen. Hvis folkestyret i dk virkeligt skulle rykke i karakter skulle der læres af den schweiziske føderale regerings model, deres demokrati og politik. Se også berlingske
https://www.berlingske.dk/kommentatorer/hvad-kan-danmark-laere-af-schweiz

Marianne Rosendahl Erichsen, Emil Davidsen, Morten Larsen, Niels K. Nielsen, Jørgen Munksgaard, Per Torbensen, Steffen Gliese og Søren Bro anbefalede denne kommentar
David Zennaro

Man kunne jo starte med Danmarks Radio. Jeg har ikke set nyheder og politiske debatprogrammer der i årevis, fordi det er sat op som politisk teater, hvor det handler om at vise (og skabe) konflikter, i stedet for at arbejde med løsninger. Se det ville være public service.

Egon Stich, Jon Mangerel, Lillian Larsen, Søren Kristensen, Klaus Schwab, Brian Brooklyn, Michael Finn Jørgensen, Marianne Rosendahl Erichsen, Ove Junne, Anne Svendsen, kjeld hougaard, Erik Boye, John Scheibelein, Eric Philipp, Morten Larsen, Margit Lund Christensen, hans-henrik elofsson, Alvin Jensen, Nicolaj Knudsen, Brian Nocis Jensen, Søren Cramer Nielsen, Søren Christensen, Birte Pedersen, Knud Chr. Pedersen, Birthe Bjerregaard, Jørgen Munksgaard, Lisbet Møller, Katrine Damm, Anders Reinholdt, Anders Graae, Marianne Jespersen, Bjarne Bisgaard Jensen, Jørgen Tryggestad, jens christian jacobsen, Anne Malling, ingemaje lange, Pietro Cini, Ole Svendsen, Susanne Kaspersen, Bjørn Pedersen, Jeppe Bundgaard, Per Christensen, Bjarne Andersen, Torben K L Jensen, Peter Wulff, Inge Lehmann, Peter Mikkelsen, Jakob Sulsbrück Møller, Lise Lotte Rahbek, Per Torbensen, Martin Rønnow Klarlund, Mogens Bach Jensen, Carsten Munk, Sven Elming, Bent Larsen, Carsten Bjerre, Steffen Gliese, Niels østergård, Svend-Erik Runberg, Ebbe Overbye, Eva Schwanenflügel og Anne Katrine G. Gelting anbefalede denne kommentar
Lars Pedersen

Et godt stykke henad vejen var det der her kaldes “Entrepenørstaten” vel netop essensen af Alternativets politik, da de blev skabt. Desværre blev det latterliggjort og til sidst endte det så også i cirkus. Men det var netop ideen om at tænke længere og arbejdere mere seriøst med, hvor vi vil være om 5, 10 og 50 år samt både mere ekspert og borgerinddragelse i politik udviklingen, der oprindeligt tiltalte mig ved deres projekt.

Jonas Jørgensen, Michael Finn Jørgensen, John Scheibelein, Margit Lund Christensen, ingemaje lange, Gert Romme, Ole Svendsen, Susanne Kaspersen og Inger Jensen anbefalede denne kommentar
Margit Johansen

Ja, jo - det der kommer tættest på borgerne: familie - arbejde - sundhed etc. er udlagt til kommune, region og private aktører - staten er under afvikling som vi kender den - heldigvis - det regionale forstået som fx "Arktisk", "Slesvig" og "Øresund" er under udvikling - ikke mindst nedefra.

Finn Jakobsen

Ja, man tager sig dagligt til hovedet over talrige eksempler på indspistheden mellem politikere, topembedsmænd, spindoktorer og hele kommentariatet.
Imens synker medlemstallene i partierne, og tilbage bliver kun de mindre talentfulde med spidse albuer. En frygtelig skrue for samfundet.
Jeg tror, det ville være nyttigt at udvikle en helt anden form for repræsentativt demokrati - ved at lade folketinget sammensætte ved simpel lodtrækning mellem alle valgbare borgere.
De der levebrødspolitikere med egalomane tilbøjeligheder, for hvem ordentlighed og grundighed nærmest virker som spild af tid, er ikke til at holde ud i landets fremmeste forsamling.

Lillian Larsen, Søren Kristensen, Ove Junne, David Zennaro, Carsten Wienholtz, Steen K Petersen, Christine Michelsen, Erik Boye, Eric Philipp, Margit Lund Christensen, Josephine Fruelund, Peter Høivang, Ole Eskesen, Anders Reinholdt, Hanne Ribens, ingemaje lange, Gert Romme, Ole Svendsen, Eva Schwanenflügel, Peter Wulff, Susanne Kaspersen, Flemming Jensen, Inge Lehmann, Lise Lotte Rahbek, Jan Fritsbøger og Steffen Gliese anbefalede denne kommentar
Finn Jakobsen

Undskyld, der skal stå: megalomane.

Steffen Gliese

Finn Jakobsen, man skal huske, når man taler direkte demokrati, at det var embedsmændene, der blev udpeget ved lodtrækning, selve beslutningsprocessen lå i hænderne på den samlede befolkning af frie mandlige borgere. Hvorfor kvinderne ikke var med, kan man godt kritisere, men det ville betyde et voldsomt skred i rammerne for repræsentation, hvis man udvidede gruppen af valgbare til det dobbelte.
Som det var, kunne hver mandlig borger forvente at blive udpeget til et offentligt embede to gange i løbet af sine aktive manddomsår.

Inger Jensen

Det allerværste eksempel er måske skattereformen, som har medført at op mod 100 mia kr. er sevet ud af statskassen.
Eksempler:
De ambitiøse, men fejlslagne edb-systemer, der skulle erstatte 1/3 af de ansatte,
den manglende kontrol, der førte til skandaler med udbytteskat, momssvindel og bilafgifter,
de mange afskrevne restancer, der skyldes problemer med registreringer i inddrivelsen og forældelse.
Skat forsøgte at lappe på hullerne med knap 15 organisationsændringer på 12 år - til stor frustration for de ansatte og masseflugt af kompetente ansatte.
Nu er man tilbage på samme antal ansatte som før reformen, men der er stadig lang vej til at få den store organisation til at køre.

Peter Wulff, Lillian Larsen, David Zennaro, Steen K Petersen, Anne Svendsen, Jacob Schmidt, René Hansen, John Scheibelein, Eric Philipp, Morten Larsen, Nicolaj Knudsen, Birte Pedersen, Knud Chr. Pedersen, Marianne Jespersen, Bjarne Bisgaard Jensen, ingemaje lange, Gert Romme, Ole Svendsen, Carsten Munk, Eva Schwanenflügel, Susanne Kaspersen, Inge Lehmann, Peter Mikkelsen, Lise Lotte Rahbek og Per Torbensen anbefalede denne kommentar
Steffen Gliese

Problemet er, at politikerne og især embedsmændene for mange år siden fandt på, at de i stedet for at finansiere aktiviteter i civilsamfundet ville have noget til gengæld, der almindeligvis spændte ben for det ligefremme, enkle formål med foranstaltningen.
Eksemplerne er legio: da kommunerne solgte deres udlejningsejendomme og i stedet fik ekspropriationsret i de almennyttige boligforeninger, da kulturstøtten blev bundet op på, at man også inddrog amatører, og da man efterfølgende pædagogiserede hele miljøet for udviklingen af nye generationer af kunstnere.
På det sociale område er det selvfølgelig værre, fra opdragelsen til at skulle stå op om morgenen (hvad kommer det nogen ved, hvis der ikke er noget at stå op til), udførelsen af bunker af pseudoarbejde for understøttelse eller kontanthjælp m.m.
Det er et kraftigt brud med den politik, der vandt frem fra 60erne og langt ind i 90erne, hvor samfundet retteligt så sin opgave i at give borgerne positive tilbud fremfor en opdragende foranstaltning udover barneårene
Men selvfølgelig skal staten ikke opdrage på voksne, myndige mennesker, den skal yde dem mulig nødvendig bistand i påkommende tilfælde indenfor brede rammer.

Sander Specht, Marianne Rosendahl Erichsen, Lillian Larsen, Steen K Petersen, Anne Svendsen, Morten Hansen, Birte Pedersen, Finn Jakobsen, Peter Wulff, Katrine Damm, Anders Reinholdt, Marianne Jespersen, Bjarne Bisgaard Jensen, Gert Romme, Ole Svendsen, Carsten Munk, Eva Schwanenflügel, Susanne Kaspersen, Ebbe Overbye, Peter Mikkelsen og Lise Lotte Rahbek anbefalede denne kommentar
Jan Fritsbøger

hmm schweiz har en stor mineindustri ifølge "tanten" og jeg kunne så godt finde på at spørge hvad den mineindustri udvinder, og især hvor, d
et skulle vel aldrig være i 3dieverdenslande hvor man kan købe koncessioner billigt af lokale magthavere, og ansætte lokalbefolkningen til slaveløn, for den gesjæft er der helt klart gode penge i, især hvis man også er leverandør af miltært isenkram til "diktatorens" hær,
og måske er succesen generelt baseret på globaliserede virksomheder, så de lukrative stillinger er placeret i hjemlandet, og manden på gulvet så typisk lever og arbejder i lavtlønslande, og har en meget lavere forventet levealder, ja statistik kan virkelig misbruges når man vil,
jeg tror i hvert fald ikke på at det er den højredrejede politik som er forklaringen, så skulle det være fordi "trickle down" er et ægte og fungerende fænomen, men det ved vi jo godt ikke passer,
men det vil tanten jo vældig gerne have folk til at tro, var det ikke også tanten som havde en stort opsat artikel, om det urimelige i at de 10% rigeste i DK betalte hele 40% af alle skatter, og lige glemte at nævne at de samme 10% får 80% af alle indtægter. altså betaler de resterende 90% 60% af alle skatter, ud af kun 20% af indtægterne, ja det er vel nok synd for de rigeste at de overhovedet skal bidrage.

Lise Lotte Rahbek

David Zennaro
Du er ikke alene om at fravalget. Det er i grunden lidt sært -at de nyheder og den samfundsdebat som kan være samlende og relevant for hele landets befolkning er udliciteret til privatejede platforme
Og licensen til DR.. tjah, jeg er kommet i stærk tvivl om, om den ikke bare skal gå til at støtte dansk-sprogede film, kulturudsendelser og dokumentarer. Vel at mærke under forpligtelse til at bruge en dansksprogkyndig redaktør.

David Zennaro, Carsten Munk og Inge Lehmann anbefalede denne kommentar
Steffen Gliese

Jan Fritsbøger, reelt er Schweiz ligeså socialdemokratisk som Danmark. De har struktureret sig på lidt andre måder, men målet er det samme, og bl.a. igennem en fuldkommen transparent lønstatistik har de både sikret en højere grad af ligeløn OG lønninger, der er blandt de højeste i den vestlige verden - måske fordi de aldrig for alvor har forladt laugstanken?

David Zennaro, Kim Houmøller og Gert Romme anbefalede denne kommentar
Ole Svendsen

@ Finn Jakobsen
God idé!
Idéen om at folketinget sammensættes ved tendens lodtrækning, hvor det tilstræbes at sammensætningen i folketinget så vidt muligt repræsenterer befolkningssammensætningen, ville gøre at levebrødspolitikere ville være en saga blot.

Det ville formentlig også betyde at dem der kom i Folketinget på denne måde, ikke var blevet korrumperet af mange års kynisk kamp for at nå magtens tinde.
Jeg tror det ville betyde, at dem der sad i et sådant folketing var mere medmenneskelige og ønskede at benytte sig af de 4 år til virkelig at gøre en forskel. De skulle heller ikke bekymre sig om at blive genvalgt.

Carsten Wienholtz, Steen K Petersen, Inge Lehmann, Benjamin Bjerre og Finn Jakobsen anbefalede denne kommentar
Finn Jakobsen

Ole Svendsen: ja.
Men vi skulle så også få styr på, at embedsværket ikke går amok i magtbrynde.
En eller anden retsinstans sklle opfindes for at begrænse galskaben.
Eventuelt kunne man alternativt tænke i et to-kammersystem.

Evald Mehlsen

DR er i sagens natur nødt til at afspejle os. Tyskerne har på tv en lænestolsdebatform. Det synes dog ikke at indvirke på lovgivningen. Frankrig har utallige, uløste problemer uanset skærmdebatterne. Italierne kommer ikke ud af stedet. De taler i mu den på hinanden.

Folketingskanalen viser vore politikere fra en overraskende anden side. Det ser man i de talrige samråd. De kan faktisk snakke fornuftigt sammen.

Gider vi seriøse debatter? Deadlines korte halve time trækker vist ikke mange seere. Det siger værterne. DR synes at ville lægge de seriøse debatter over på radio. Orientering på P1 har næppe heller mange almindelige lyttere. DR har måske blot en forkert ledelse. Eller de forkerte seere.

jens christian jacobsen

Mon ikke snarere forfatteren ser verden ud fra den utålmodige journalists kritik af manglende interesse hos embedsværket for politikimplementering? Et ministerium har to niveauer. Et departement og en eller flere styrelser. Departementet tager sig af politikudvikling. Styrelser af politikimplementering. Sådan har det været i Danmark siden 1969, og det har vel egentlig fungeret meget godt.
Hvis der er trængsel ved fordøren i politik skyldes det snarere, at journalister kun befinder sig ved fordøren. Her er de store overskrifter. Her er skandalerne. Ved bagdøren foregår politikimplementeringen gråt og hverdagsagtigt. Det interesserer ikke journalister.
Uden at have læst bogen vil jeg hævde, at der allerede bliver inddraget masser af interesseorganisationer, enkeltpersoner og forskning i politikudviklingen. Og det er snarere her kritikken bør sættes ind. Hvis eksempelvis tidl. minister Karsten Lauritzen mener, at der gik overbud i elbiludmeldingerne skyldes det, at departementet ikke turde sige en minister imod. Her er der et problem. Storskrydende ministre, der vil gøre alt for at tiltrække journalister, der vil gøre alt for en fed overskrift. En symbiotisk dødsspiral. Styrelserne derimod arbejder stille og roligt. Med en ofte umulig implementeringsopgave, der swinger med vinden, medierne og masserne.

Herdis Weins, Jacob Schmidt og Henning Kjær anbefalede denne kommentar
Rolf Czeskleba-Dupont

Et eksempel fra Københavns Kommune
Her i maj måned har Enhedslistens teknik- og miljøudvalget skullet tage stilling til årsrapporten 2020 fra ekspertgruppen for Sundhed og Luftforurening. Deres stillingtagen ligner absurd teater: ”Enhedslisten er kritisk overfor et forbud mod brænderøg”
Kan det gøres mere dumt? Jeg troede mit parti baserede sin politik på indsigt.
Som Karl Marx skrev om den 1.Internationale: indsigt og forsigtighed!

Steffen Gliese

Den væsentligste årsag til elendigheden er dog helt utvivlsomt, at befolkningen har fravalgt politisk aktivisme, og at politikerne derfor i dag i meget ringe grad repræsenterer andet end sig selv og partiorganisationen.
Socialdemokratiets reelle brud med fagbevægelsen er nok det grelleste og værste eksempel.

Kim Houmøller, Peter Wulff og Carsten Wienholtz anbefalede denne kommentar
Søren Kristensen

Vi skal huske på at Christiansborg er først og fremmest en arbejdsplads og på en arbejdsplads nytter det ikke noget at gå rundt og konflikte hele tiden. Omvend, så skal der jo være en debat og det er her Debatten - eller det politiske teater - kommer ind i billedet.

Steffen Gliese

Ja, Søren Kristensen, Christiansborg er ganske rigtigt en arbejdsplads, men ikke for de folkevalgte, de er repræsentanter.

Jan Fritsbøger

Rolf jeg synes faktisk også et forbud imod brændeovne i byerne er en dårlig ide, ville være mere rimeligt hvis man indførte obligatoriske partikelfiltre til boliger med brændefyring, evt suppleret med ( høje? ) krav til ovnenes effektivitet.

Jan Fritsbøger

Steffen, hvis du læser tantens artikel ser Schweiz ikke ligefrem socialdemokratisk ud, alt det artiklen fremhæver som årsagen til at Schweiz er et godt land er da rendyrket borgerlig politik, men jeg synes nu heller ikke længere at Danmark er specielt socialt ,
S er i dag et entydigt borgerligt parti, ingen sociale ideer der.