Leder

LEDER: Aktioner og ytringer

Indland
20. oktober 2009

»Aktivt at bryde visse love, krav og beordringer fra regeringer eller okkupationsmagter uden at gribe til fysisk vold og efterfølgende acceptere konsekvenser, som blandt andet kan medføre straf i henhold til gældende love, landsforvisning og andet.«

Civil ulydighed ifølge Wikipedia

Når politi og demonstranter tørner sammen i de københavnske gader, om det er efter rydning af ungdomshus eller kirkehus, om det er i forbindelse med demonstrationer mod EU eller klimatopmøde, så har det en stensikker konsekvens. Efter sammenstødet kommer bitterheden og hævntørsten hos de demonstranter, som har fået bank og hos de politibetjente, som har været skydeskive for alverdens kasteskyts. Og næste gang de støder sammen, bliver det værre. Der er et regnestykke, som skal gøres op. En optrapning af vold og magtmidler er begyndelsen til en dårlig spiral. I kølvandet på de voldelige demonstrationer på Nørrebro omkring Ungdomshuset, rejste der sig noget, der lignede en protestbevægelse af vrede teenageforældre, som oplevede, hvordan demonstranter behandles i politiets varetægt. De var chokerede, middelklassens børn blev ikke taget på med fløjlshandsker, de fik knippelsuppe, blev fængslet, fik tåregas og store bøder. Da Danmark i 2002 var vært for EU-topmøde gik det anderledes. Gadekampe og voldelig uro var forudset, men udeblev, og succesen blev efterfølgende tilskrevet den store indsats, som Københavns Politi gjorde for at føre dialog med de unge autonome grupper.

I mellemtiden har politiet fået peberspray, vandkanoner, visitationszoner, maskeringsforbud, omfattende videoovervågning, pansrede vogne, mulighed for ransagninger uden dommerkendelse, aflytning uden dommerkendelse. De har fået strengere straffe, præventive anholdelser og meget mere. Politiets Efterretningsvæsen har vokset sig til at omfatte 6-700 mand. Men det er ikke nok. I går lancerede justitsminister Brian Mikkelsen en uropakke. Den indeholder først og fremmest højere straffe for at begå hærværk i forbindelse med gadeuro, fængselsstraf for at lægge forhindringer i vejen for politiets arbejde og muligheder for at tilbageholde personer, som politiet mistænker for at ville bedrive vold og hærværk, i op til 12 timer. Det sidste betyder med Brian Mikkelsens ord, at man kan »tage en bus med voldelige aktivister« og køre den hen på politigården i stedet for ud til demonstration. Smart. Normalt vil den slags kræve en eller anden form for bevisførelse. Men med regeringens forslag kan bussen med aktivisterne så at sige parkeres på politigården i 12 timer uden anden begrundelse, end at politiet finder den mistænkelig.

Det vigtigste spørgsmål i forbindelse med uropakken er, om det i virkelighedens verden kan lade sig gøre at skille uromagere eller potentielle uromagere fra lovlige demonstranter. Retten til at demonstrere og ytre sig i gaderne er sikret i grundloven. Hærværk og vold er forbudt og straffes. Umiddelbart vil de fleste nok sige, at det er nemt - der er pokker til forskel på at gå igennem byen med protestskilt og slagord, og så at kaste brosten igennem butiksruder. Men lige præcis med skærpelsen af straffen for at forhindre politiet i at udføre deres arbejde og femdobling af bøder er der et grænsetilfælde, som giver politiet meget store beføjelser. Det drejer sig om den aktionsform, som hedder civil ulydighed. Det er ikke vold og hærværk, men som ovenstående definition siger, om bevidste brud på loven iværksat for at gøre opmærksom på en sag eller en uretfærdighed. Blandt eksemplerne, som også er nævnt på Wikipedia, er generalstrejken under Danmarks besættelse, Mahatma Ghandis kamp mod det britiske kolonistyre, Martin Luther Kings metoder i kampen for borgerrettigheder i USA, fløjlsrevolutionen i Tjekkoslovakiet. Når demonstranter lænker sig til kultransportbåndet på Amagerværket eller til skorsten eller sætter sig ned foran den bus, som transporterer irakiske asylsøgere væk fra Brorsons Kirke, er det udtryk for samme aktionsform. Når politiet ankommer og tager fat, så flytter man sig og undgår vold, og man tager sin straf.

Hvis straffen for civil ulydighed bliver for høj, hvis det koster fængselsstraf og store bøder at sætte sig ned foran en politibil eller stå i vejen der, hvor politiet nu har tænkt sig at gå hen, så vil effekten med garanti blive den modsatte. Så vil det blive opfattet som samfundets stillingtagen til det, som de ulydige har protesteret imod. Og så er det ikke længere Integrationsministeriet, Amagerværket eller Københavns Borgerrepræsentation, der er modstanderen, men et uretfærdigt og totalitært retssystem. Hvis Brian Mikkelsen er ude på at optrappe konfrontationerne med de unge klimaaktivister, så er han på rette vej. Han vil gerne skelne mellem fredelige demonstranter og bøller og ballademagere. Men de forslag, han har fremsat, overtræder grænsen og indskrænker det rum, der traditionelt har været i Danmark for at udtrykke sig også på alternative måder. Og det er en alt for høj pris at betale.

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

Dorte Sørensen

Desværre enig med bew. ”Det er en alt for høj pris at betale”
Jeg får lyst at spørge regeringen og DF hvorfor de ønsker tilstande i Danmark, som vi tidligere kritiserede Østblokken for at praksiser.

Thomas Ole Brask Jørgensen

"Så vil det blive opfattet som samfundets stillingtagen til det, som de ulydige har protesteret imod."
- Den sætning giver jo ingen mening. Samfundet har jo taget stilling til det "de ulydige" protesterer imod, paralelt med at samfundet opretholder den regl eller bestemmelse som de demonstrerer imod.

"Hvis Brian Mikkelsen er ude på at optrappe konfrontationerne med de unge klimaaktivister, så er han på rette vej."
- Igen et argument der ikke giver nogen mening. Så hvis staten vedtager love for at sætte en stopper for uroligheder så er det at "optrappe konfrontationerne". Jeg må spørge hvordan Information ser på straffeloven? Mener avisen at det kun er med til at "optrappe konfrontationerne" når voldtægtsforbrydere, mordere og andre straffes for deres ugerninger?

Alt i alt en leder langt under standard

Slettet Bruger

Regeringen har vedtaget spandevis af forskellige love og stramninger for at stoppe uroligheder eller ulovligheder siden deres klare løfter i 2001.

Desværre har der siden blot kommet flere meldinger om optrapning med stigende vold og forråelse. Uro, utryghed og en jævn strøm af løfter om hævn har indtil nu været med til at holde dem til magten, muligvis også fordi mange borgere opfatter problemet på niveau med at opdrage egne børn med sanktioner, råberi, indskrænkninger af lommepenge, stuearrest eller som nogle med smæk og lussinger.

Steen Rasmussen

Den fremherskende kulturs selvforherligende flertalstyranni lever op til forestillingen om det demokratiske flertals individualiserede ret til i fællesskab at smadre landskabet, forpeste luften, ændre de klimatiske forudsætninger for kendte livsformer, og skide alt og alle et stykke i fremskridtets og den hellige økonomiske væksts navn.
Ethvert begrænsende tiltag over for denne selvdestruktive adfærd bliver i flertallets selvforståelse til miljøaktivistisk terror. De selvfede er i defensiven, og ved at de har mistet deres legitime magt. Derfor strammer de straffene, lige som andre former for diktaturer. Dialogen er afbrudt.
Spørgsmålet om den herskende ordens legitimitet fortrænges omhyggeligt fra denne ordens opmærksomhed med henvisning til de allerede nedskrevne love, som om den lovsikrede adfærd var legitimeret alene ved at være vedtaget af det mentalt dovne flertal. De forstår ikke, at de med deres adfærd underminerer sine og alle andres mulighedsbetingelser, og at deres flertalsbeslutninger derfor ikke er forpligtende længere.
Der er behov for civil ulydighed og en kæp i hjulet på de flommefede og misforståede demokrater i deres forsøg på at beskrive sig selv,
- som om de havde forstået omfanget af den problematik, der bl.a. går under betegnelsen global opvarmning,
- som om de var i stand til at se sagen som andet end en mulighed for at profilere sig på verdensscenen,
- som de var åh så gode,
- som om der ikke var grænser for, hvor meget godt de ville gøre, (hvis det altså ikke lige var for alle de andre lede ledere, læs misforståede demokrater, der på samme måde stod og undskyldte sig med henvisning til alles demokraters ret til at gemme sig i flertallet).

Lad os markere begivenheden i København. Lad os påkalde den illegitime selvretfærdige vrede med lidt løjer. Lad dem bruge ordet terror som betegnelse for disse løjer, og lad det banke tilbage i hovedet på dem selv som det adækvate udtryk for deres eget flommefede flertalstyranni og aldeles illegitime form for selvnegerende adfærd.
Lad det store tavse flertal af selvfede borgere få fingeren som det adækvate udtryk for deres egen.
Connie Global Hedetur har prioriteret sin egen karriere i skarp konkurrence med statsministeriet på bekostning af sagen selv. Hun har kontinuert prioriteret hendes egen politiske karriere i systemet, frem for at lægge sig ud med statsministeriet, dvs. frem for at gå efter sagen.
Nu står hun tilbage på scenen sammen med statsministeriet, og håber på lidt sceneeffekt. ”Give it to me baby, ”we need it, the global warming”, ” and yes we can, I am comming too baby, what a release to be with you, I am burning, please go on and on and on... I will never get enough of it”.
Hun tror global opvarmning er en politisk detalje, et trick, et påskud for at komme frem i det politiske rampelys, at der er tale om en problemstilling, de misforståede demokrater kan skalte og valte med, lige som de gør med alt andet af hensyn til dem selv, deres egen karriere.
Nu frygter man bare, at de mange uindbudte gæster skal ødelægge hele sceneriet, festen ministrenes og den medieskabte iscenesættelse sig selv i sin ønskede rolle som jordens frelsere, selve belønningen for alle forberedelserne.
Vi andre bøller og terrorister ved at det bedste, der kan ske, er at hele forestillingen går i sort. At det store dovne og tavse flertal med alle deres regeringer står der med deres latterlige stykke papir, imens havet af civil ulydighed vælter ind over scenen, og udsendelsen må afbrydes.

Tak for denne leders forsøg på at markere, hvad regeringens brutale politik betyder for civil ulydighed. Brian Mikkelsen har ingen interesse i at skelne mellem fredelige "demonstranter" og "ballademagere". Brian Mikkelsen er netop ude på at udviske skellet, så ingen tør demonstrere mere.

Hun tror global opvarmning er en politisk detalje, et trick, et påskud for at komme frem i det politiske rampelys, at der er tale om en problemstilling, de misforståede demokrater kan skalte og valte med, lige som de gør med alt andet af hensyn til dem selv, deres egen karriere.

Yes. Politikerne tror ikke på global opvarmning. Det skyldes nok, at de (eller rettere deres embedsmænd) rent faktisk ved noget om sagen.

Dorte Sørensen
..."Jeg får lyst at spørge regeringen og DF hvorfor de ønsker tilstande i Danmark, som vi tidligere kritiserede Østblokken for at praksiser "...

Sagen er at de (også nu aktuelt ) magtmisbrugende danske politikere er blevet voldsomt imponerede at den amerikanske New World Orders terror-event den 11.september 2001.
Vi skal tilbage til 2. verdenskrigs politikeres benovelse og lydighed over for Naziregimet i Tyskland for at finde tilsvarende.

Visse danske politikere har simpelthen forstået at med udøvelsen (og misbruget ) af rå magt følger - tilfredsstillelse / mening i livet / fullfilment.

Og Senere kan denne rå magt sandsynligvis forvandles til udbytte i klingende mønt.
(Og ihvertfald altid til en retrætepost i det taknemmelige erhvervsliv.)

Samtlige amerikanske konspiratorer der medvirkede i terror-eventen de 11.september er blevet stinkende rige hvad enten de blot havde lejet og forsikret det angrebne World trade Center eller blot som bagmænd har profiteret på salg af våben til krigene og de stigende oliepriser.

Også de personer der placerede bomberne eller sendte missilet afsted mod Pentagon blev rundhåndet betalt ( - eller efterfølgende elimineret på anden måde !)

George W Bush og den amerikanske New World Order Konspiration har været skolemestre siden den 11. september 2001 for alle landes muligt korrumperlige politikere.

Så i den opfattelses-vinkel er det logisk at visse danske politikere - lydigt og imponeret følger "StoreBror"-parolerne som de er udstukket af New World Order og af den særdeles synlige Bilderberg-"Verdens-regering" som har haft fat i bl.a danske politikere og erhvervsfolk på nøglepositioner.
(Find ud af - Hvem - der er inviteret til årets Bilderberg-møde og du ved derfra i hvilke vitale "samfundssektorer" de vil slå til næste gang !)

Thomas Ole Brask Jørgensen

til Steen Ole Rasmussen
Så er det vel også i orden at gribe til selvtægt eller nægte at betale skat? Jamen kilmakampen handler jo om liv og død, ja det gør det også når Danmark udsender, f.eks. fredsbevarende styrker, så hvis man er imod militærets aktioner så det okey ikke at betale skat?

Hvad er forskellen på dine holdninger og Lenins, Hitlers, Maos og Stalins holdninger om det voldelige avantgarde parti der knægter demokratiet for en højere sags tjeneste.

Kære Thomas Ole Brask Jørgensen,

læs lige definitionen på civil ulydighed en gang til - selvfølgelig er du da velkommen til at lade være med at betale skat, som en protest ... men jf. definitionen på civil ulydighed, så skal du gøre det åbenlyst og anerkende den medfølgende straf.

Men det er da pudsigt at du nævner skat, - hvornår mon VKO finder på at overføre lidt af deres straffeliderlighed til dette område, og f.eks. dobler bøden for skatteunddragelse.

Thomas Ole Brask Jørgensen

"men jf. definitionen på civil ulydighed, så skal du gøre det åbenlyst og anerkende den medfølgende straf."
- Helt enig, hvis man vil lave civil ulydighed skal man tage sin straf og fordi Danmark har haft en masse problemer, med venstreorienterede der går amok i Københavns gader, er straffen nu blevet hævet.

Thomas Ole Brask Jørgensen

Ovenstående er til den kære Sven Karlsen

Kære Thomas Ole Brask Jørgensen,

det var da ok med en skærpelse af straffen for de lovovertrædelser der typisk finder sted i forbindelse med civil ulydighed, hvis det var et generelt princip, men jeg mangler at se en skærpelse af straffen for økonomisk kriminalitet, skatteunddragelse, osv., så indtil videre forekommer VKO mig stadig at være en flok inkonsekvente, hævnbesatte hyklere.

Thomas Ole Brask Jørgensen

Kære Sven Karlsen

Ja man bliver i dag stadig straffet mindre hvis man voldtager og banker en kvinde end ved at kopiere nogle pengesedler. Nu omhandler artiklen ikke økonomisk kriminalitet, mit eksempel var for at vise absurditeten i argumentet om at målet helligere midlet. Hermed er debatten om andre straffe end civil ulydighed lukket, og lad os fokuserer på de der mener at det er okey at gadens parlament skal styrer demokratiet og (kilma)debatten.

Steen Rasmussen

@ E. Bramsen

Det har aldrig været det politiske systems opgave at kvalificere hvad der er op og ned i videnskabelig forstand omkring realiteten i den globale opvarmning. Jeg har været ufrivilligt vidne til de misforståede demokraters omgang med sandheden gennem en del år, lige som den minder om din: www.arbejdsforskning.dk/pdf/art-33.pdf
Problemet er tilfældigvis så afsløret for ethvert åbent sind, så selv Tante berlingerens egne skeptikere må bøje sig: http://videnskabet.blogs.berlingske.dk/2009/10/19/temperaturen-stiger (og hun har ellers ikke holdt sig tilbage, heller ikke i forhold til JP og Politiken)

Steen Rasmussen

@ Thomas Ole Brask Jørgensen
Diskussionen om hvornår man kan begynde at tale om det rimelige i at begå civil ulydighed er altid relevant. Skattenægterbevægelsen med selveste Glistrup i spidsen var en meget slagkraftig udgave af slagsen. Den appellerede både til den indre økonomiske egoist og så kunne Glistrup identificere sig med modstandsbevægelsen under anden verdenskrig.

Personligt har jeg interesseret mig meget for hvor grænsen går mellem statsmagtens legitimitet og mangel på samme. Det er kernen i selve retsfilosofien. Det har jeg skrevet et par små essays om: www.arbejdsforskning.dk/pdf/art-68.pdf og www.arbejdsforskning.dk/pdf/art-69.pdf

Thomas Ole Brask Jørgensen

@Steen Ole Rasmussen

Glistrups skattenægterbevægelse var en fredelig protest. Man kan næppe sige at venstrefløjs-aktivisterne protesterer fredeligt.

Troels Ken Pedersen

Mener du de der folk, som meget voldeligt og aggressivt sad ned?

Thomas Ole Brask Jørgensen

Hvad tror du selv Troels Ken Poulsen?

Thomas Ole Brask Jørgensen

Hvis du tænker på de mennesker som i løbet af flere dage drog hærgende omkring på Nørrebro grundet rydningen af Ungdomshuset og tvang Borgerrepræsentationen til at give efter og forære 'brugerne' et nyt hus til "skræk og advarsel for andre ballademagere". Hvis du tænker på de mennesker der smadrede en hel gades butikker i indre by for sjov skyld, så ja.

Troels Ken Pedersen

At holde Ungdomshus-bøllerne for at være betegnende for venstrefløjen i almindelighed, og deres metoder for at have noget at sige om civil ulydighed, er vist omtrent lige så rimeligt og fornuftigt som at betragte Hells Angels som repræsentative for højrefløjsaktivister. Prøv igen.

Steen Ole Rasmussen:
Statistik kan jo bruges til så meget, og at tante Berlingerne er 'krøbet til korset', er som at sige at W.C. Fields har taget sig en drink.

http://www.klimadebat.dk/forum/vedhaeftninger/temp2009aug.gif

@Dorte

Nord Korea er det store forbillede.

Steen Rasmussen

@ Brask Jørgensen

Der er intet historisk belæg for at reservere de voldelige aspekter ved alverdens protestbevægelser til en venstrefløj, frem for det at gøre det til en højrefløj. Glistrup ville afskaffe militæret og kildeskatten og var klart nok i udgangspunktet fredelig, dvs. lige ind til han blev racist i hans sidste krampagtige forsøg på at genvinde lidt politisk magt.

I min begrebsverden kan civil ulydighed kun være fredelig, og måske lige frem kærlig. Styrken i de fredelige markeringer består i at de fremprovokerer og afslører det usympatiske, hvor det allerede var. Vold er det usympatiske og kan sjældent andet end begrunde og fremprovokere det usympatiske.

Jeg håber ikke at klimaaktivisterne er voldelige. Men jeg kan udmærket se motivationen for at beskrive dem som voldelige. Det sætter dem nemlig i et usympatisk lys.

Og det med at male grimme billeder af det grimme, det kommer man heller ikke uden om, uanset hvor man står.

Det grimme kan simpelt hen ikke beskrives pænt, og man er nødt til at orientere sig mod det, som om det var der.

Personligt er jeg da heller ikke bleg for ind i mellem at kalde den herskende orden for en samling selvfede svin. Men hvis provokationen ikke følges op af argumenter, samtidigt med at man bestræber sig på at bevare sin egen personlige integritet, ja så er det enten ligegyldigt eller direkte skadeligt.

Fuckfingeren har den umiskendelige kvalitet, at den bringer tingene der ned, hvor man i forvejen havde dem for sit indre øje. Det er en evne, som man ikke skal kimse af. Det er også den du benytter dig af, når du forsøger på at male et billede af alle klimaaktivister som venstreorienterede bøller.

Men kun hvis der er en minimal sandsynlighed for at man er i stand til at overbevise mindst en af sine modstandere om, at denne er, som set for sit indre øje, skal man begynde med at beskrive sine modstandere sådan. Det kan være svært at overbevise sin modpart om, at han eller hun er et dumt svin eller en venstreorienteret bølle.

Det er til gengæld uendelig nemt, at få den mistanke, at de siddende i regeringen er bedøvende lige glad med sagen, den globale opvarmning, og at de blot bruger den til at profilere sig selv på baggrund af.

Deres selvbeskrivelse og mediernes italesættelse af den selvgodhed og de mange gode viljer i forbindelse med topmødet står i skærende kontrast til alt, hvad den siddende regering har gjort i sin levetid.

På den måde bliver det hele så grimt og falskt, så man kun kan kaste op i lårtykke stråler, og sætte sig ned på gulvet, eller slukke lyset der oppe på scenen. Også selv om det skulle koste et par propper og nogle kortslutninger i elforsyningen til det hele.

Thomas Ole Brask Jørgensen

@ Troels Ken Poulsen

"At holde Ungdomshus-bøllerne for at være betegnende for venstrefløjen i almindelighed, og deres metoder for at have noget at sige om civil ulydighed, er vist omtrent lige så rimeligt og fornuftigt som at betragte Hells Angels som repræsentative for højrefløjsaktivister. Prøv igen."

Hells Angels er udelukkende en kriminel organisation. Den er ikke politisk. Det er venstrefløjs-aktivisterne. Prøv igen.

Steen Rasmussen

@ Bramsen
Selektiviteten bag omgangen med referencer og selve referencerammen har i debatfora som dette for det meste større informationsværdi, end de referencer og eksplicitte udsagn der manifesterer sig. Muligheden for at se det afhænger dog helt af evnen til at se referencen i forhold til andre mulige referencer, en større pallet eller hele pelleten af mulige referencer for sig.
Og hvis man ikke indrømmer, at man som lægmand ikke kan afgøre, hvad der er udtryk for en kvalificeret videnskabelig beskrivelse på området, og man vilkårligt botaniserer rundt efter ønsketænkernes ekstrem selektive henvisninger, så er man fortabt.
De, der benægter klimaproblematikken ud fra deres foretrukne henvisning, er drømmere, selvbestaltede profeter. Husk at de ikke tilhører den videnskabelige konsensus, men derimod en politisk, som de hævder er videnskabelig.
De taler mod bedre vidende, og er ikke værd at forholde sig til, før de f.eks. har gendrevet, hvad der er videnskabelig konsensus i øjeblikket, og som fremgår af følgende synteserapport: http://climatecongress.ku.dk/pdf/synthesisreport/
Hvad temperaturudviklingen her på kloden angår, så kunne man også have henvist til følgende side: http://data.giss.nasa.gov/gistemp/graphs/Ts_vs.year+month.lrg.gif
Eller bare DMI.
For således at kunne diskvalificere de videnskabelige beskrivelser, er man nødt til at reducere dem til en politisk sammensværgelse. Det kræver ufattelige videnskabelige ressourcer, eller en referenceramme, som kun kan tages alvorligt i rent politisk orienterede kredse, dvs. inden for kluppen af falske vejrprofeter.

Og hvis man ikke indrømmer, at man som lægmand ikke kan afgøre, hvad der er udtryk for en kvalificeret videnskabelig beskrivelse på området, (...) så er man fortabt.

Yes. Det er derfor at en sætning som denne:

De, der benægter klimaproblematikken ud fra deres foretrukne henvisning, er drømmere, selvbestaltede profeter.

placerer dig uden for pædagogisk rækkevidde.

Den krimi-journalist du henviste til, linker til en graf uden kildeangivelse, jeg henviser til en graf med tydelig kildeangivelser. Den anden graf du henviser til har heller ingen kildeangivelse.

Hvis vi absolut skal smide links i hovedet på hinanden, kan du så ikke komme med noget brugbart?

Steen Rasmussen

Bramsen ved ikke hvad Nasa er, han ved heller ikke hvor mange videnskabsmænd, der står bag den synteserapport, jeg refererer til, for han ikke læst forordet, han kunne gå ind på DMI, som er det sted normalt órienterede lægfolk gør, når de vil vide noget om vejret, men nej, han har sin egen referenceramme, den siger alt om ham, men intet om sagen.

Thomas Ole Brask Jørgensen

Kære Steen Ole Rasmussen

Henvend dig venligst til Erik Bramsen hvis du har noget at fortælle ham.

"Synteserapport." Er det i familie med "konsensusvidenskab?"

For tredive år siden, var der videnskabelig konsensus om, at vi risikerede at stå midt i en istid om halvtreds år.

Det er der vist i øvrigt stadig blandt geologer, der i modsætning til 'klimatologer' er rigtige videnskabsmænd, og ikke folk der leger med computermodeller.

DMI!? Vi plasker vældigt i andedammen, hva'? Er der problemer med engelsken, eller hvad?

Jeg har håndteret nyttige idioter som dig før, og erfaringsmæssigt tager det en del tekst at forklare folk som dig de mest elementære tommelfingerregler for, hvordan naturvidenskab fungere, men hvis du godt vil lege, synes jeg vi skal tage diskussionen på en relevant tråd, ellers bliver indlæggene slettet, f.eks. her.

http://www.information.dk/204592#comment-168666

Jeg gider nemlig ikke spilde tiden, hvis indlæggene er slettet i morgen.

Ivar jørgensen

Endnu engagn ser vi hvorledes Thomas Ole Brask forsøger at afspore debatten med sine evigt demagogiske metoder og ligeså konsekvente henvisninger til en flok hærværksbedrivende teenagere, som i deres afmægtighed udvirkede deres vrede på mestendels fysiske objekter, som var de kernen i venstrefløjen, en kerne dybt rådden og i sin essens nærmest terroristisk, og i hvert fald hardcore militant og lavpandet. Det er rendyrket demagogi som ikke har til formål at appelere til fornuft og dialog, for så var det vel blevet nævnt, at ungerens faste brugere faktisk først og fremmest benyttede sig af de organer som befinder sig i det strukturelle spillerum, og først derefter greb til optøjer som forlængelse af deres følelse af afmægtighed og dyb afmagt overfor en perciperet strukturel vold, som først og fremmest var en politisk funderet snotklat mellem brugernes øjne.

Men alt dette er selvfølgelig i kontekst af indeværende debatemne, ikke alene fuldstændig uinteressant, det er endvidere meget sigende om Thomas Oles debatadfærd, og sammes fuldstændig bevidste forsøg på, at legitimere en repressiv magtdiskurs og dennes forlængelse i det politiske virke, gennem manipulation, fordrejninger og afsporinger. Det er nemlig okay at udvirke denne form for bevidst sabotage, det skader jo højst en meget væsentlig debat, og ytringsfriheden, ja ytringsfriheden glem ikke den. At holde sin kæft når man intet konstruktivt har at bidrage med, hvem bekymrer sig vel om det nu om dage. Så tillykke til Thomas Ole Brask Jørgensen, det er godt at se at du får noget produktivt og oplysningsbefordrende ud af din tid som liberalistisk historiker. Underligt nok troede jeg, at netop forsamlingsfrihed, retssikkerhed, modstand mod repression, samt et passioneret forhold til magtens tredeling og ikke mindst fornuftbåren og oplysningsbefordrende argumentation var selve grundpillerne i den liberalistiske tankegang, men åbenbart ikke. Det er åbenbart også venstreorienteret at bekymre sig om den slags, og da venstrefløjen er karakteriseret ved bøllementalitet er det vel på sin plads at lade alle ovenstående piller synke ned i det kviksand de åbenbart befinder sig ovenpå.

Jimmi Thøgersen

“Så vil det blive opfattet som samfundets stillingtagen til det, som de ulydige har protesteret imod.”
- Den sætning giver jo ingen mening. Samfundet har jo taget stilling til det “de ulydige” protesterer imod, paralelt med at samfundet opretholder den regl eller bestemmelse som de demonstrerer imod.

Samfundet har ikke taget stilling til nogen af de eksempler, lederen lister op. I nogle tilfælde fordi diverse ministerier bevidst har vildledt folketing og befolkning (i bl.a. irakersagen) der dermed ikke kan tage stilling. I andre tilfælde fordi man ikke har følt det nødvendigt at tage stilling overhovedet, fordi Maren i Kærets interesse ikke er stor nok (med andre ord, der er ingen return on investment).

Derudover har samfundet - af gode grunde - ikke taget stilling til fremtidige debatter, der nu i stedet lukkes - yderligere - på forhånd ved hjælp af stramninger, der først og fremmest retter sig mod fredelige demonstranter.

Sådanne stramninger kan kun opfattes af de demonstrerende som en udmelding om, at "vi har ret uanset hvad - det står ikke til diskussion". Og lukker man for den fredelige aktivisme og debat, ja, så kalder man på afmagtens mindre fredelige metoder. Metoder som sjældent har hjulpet nogen, men som oftest er vilkårene når man har med mennesker at gøre, og dialogen fejler eller ignoreres.

At man ønsker at gøre de 6 timers tilbageholdelse i politilovens §5 til 12 timer er derudover en direkte billigelse af politiets anti-retslige misbrug af denne paragraf, der går stik imod kommentarerne til loven - kommentarer, der i sin tid blev lavet netop pga. (enkelte oplyste) borgeres berettigede frygt for at paragraffen ville blive misbrugt. Jeg har endnu ikke hørt om én legitim anvendelse af den. Men misbruget billiges af Brian Mikkelsen, fordi det er effektivt til at få uenige til at holde deres kæft.

“Hvis Brian Mikkelsen er ude på at optrappe konfrontationerne med de unge klimaaktivister, så er han på rette vej.”
- Igen et argument der ikke giver nogen mening. Så hvis staten vedtager love for at sætte en stopper for uroligheder så er det at “optrappe konfrontationerne”.

Når den vedtager love, der går stik imod al logik, stik imod alle eksperters indsigt om effekt, og når lovene kun kan ses som en indskrænkning af de demokratiske frihedsprincipper og et enormt "hold kæft-bolsje" til fredelige aktivister, ja. Så er det at optrappe konfrontationerne.

Jeg må spørge hvordan Information ser på straffeloven? Mener avisen at det kun er med til at “optrappe konfrontationerne” når voldtægtsforbrydere, mordere og andre straffes for deres ugerninger?

Nazi-kortet-kortet har længe været populært blandt højrefløjen, når sammenligningerne fra "de røde" angiveligt går lidt for langt. Er det snart tid til at venstrefløjen får et "voldtægtsforbryder"-kort-kort at trække? Sammenligningen dukker altid op, og er oftest vredet langt mere ud af proportion end nazisme-parallellerne.

For at skære det ud i pap: Vil du sammenligne fredelige demonstranter, sit-down-aktivister m.fl. - der hverken gør skade på mennesker eller materiel - med mordere og voldtægtsforbrydere? (*) De love der omtales her rammer dem - og kun dem. Til de mindre fredelige aktivister har vi allerede et utal af - mere eller mindre gennemtænkte - paragraffer i straffeloven.

*) Undertegnedes mening er, at selv sammenligning mellem en smadret butiksrude og et voldtægtsoffer skriger af proportionsforvrængning, men lad nu det ligge - i denne diskussion behøver vi hverken inddrage skade på liv eller ejendom.

Ivar jørgensen

Noget jeg finder umådeligt interessant ved Brian Mikkelsen's argumentation i løbet af de seneste dage er hvorledes han forsøger at tale volden op hos modstandere af den førte politik. Vold og hærværk er altså mao. skidte fænomerne som skal bekæmpes og søges elimineret med så mange mulige virkemidler som muligt, så fredelige folk ikke får morgenkaffen galt i halsen når de tænder for fjernsynet, radioen eller åbner avisen. Meget interessant, for man får jo dermed det indtryk, såfremt man ikke evner at reflektere over det sagte, og sætte det ind i dets egentlige kontekst, at Brian Arthur er en fredens mand, som blot ønsker ordnede og fredelige forhold for samfundets borgere.

Terror kan bredt defineres som enten eksplicit vold eller truslen om vold med det formål at påvirke en befolkning i en given politisk retning. Interessant er det vel her at fremføre, at Brian Mikkelsen som overhovede for lovens lange arm, jo netop benytter sig af den terror, som implicit er indlejret i den strukturelle vold han sidder i toppen af, idet han med trusler om vold ifa. frihedsberøvelse uden sigtelse, eller fængslinger for sit-down protester, jo netop bruger terroristiske metoder mhp. at påvirke modstandere af den førte politik til tavshed vha. frygt - frygten for repression og vold.

Den farlige vold er altså den vold som ses manifesteret når børn og unge maler grafitti, brænder containere af og smider sten og flasker mod voldsmonopolets fortropper. Dette er den eneste form for vold som der overhovedet tales om. Men er den overhovedet interessant målt i proportionalitet med den strukturelle og systemiske vold, som regeringen udvirker enten gennem trusler om vold eller gennem stadige forsøg på underminere retssikkerheden, eller set ift. den vold der begås mod verdens forgængelige og ufornybare resourcer, som et ubestrideligt produkt, at den opfordring til hyperforbrugerisme og vækstmentalitet som regeringen jo som bekendt er proponenter for?

De var chokerede, middelklassens børn blev ikke taget på med fløjlshandsker Informations leder om anholdte demonstrerende ved rydningen af Ungdomshuset og retssager om politiets ulovlige arrestationer/behandlinger af de arresterede. Platform for regeringens accelererende salamitaktik over for retsstaten? Oplæg til kommende indsats ved klimatopmødet? Udskiftning af lederskribent/abonnementskreds?

For lige at komme tilbage til emnet: at man nu skærper straffen for de milde former af civil ulydighed.

For mig at se, må formålet være at sikre enendnu skarpere opdeling af demonstranter, så man kan tage modet fra den gruppe ikke-voldelige, som ønsker at skærpe deres aktion med civil ulydighed for at skaffe mere mediedækning,

Og så kan de jo bare lade være med det, - ikke? Tjohh, - men så er det jo ret svært at få mediernes opmærksomhed. Allerede idag er det jo almindeligt kendt, at 10 mennesker i en efterdemo der maler noget graffiti og smadrer et par vinduer, får mere dækning end de 1000 der deltog i hoveddemoen, - uanset hvor mange kendte talere der så ellers var.

Hvad de autonome - og lignende gruppers - aktioner angår, så kommer de ikke ind under civil ulydighed, al den tid de ikke opfylder kravet om frivilligt at tage straffen for lovovertrædelsen.

Thomas Ole Brask Jørgensen

@Sven Karlsen

Mener du at målet helliger midlet dette tilfælde? Det åbner da op for en ladeport af undskyldninger som lovovertrædere så kan benytte sig af

Thomas Ole Brask Jørgensen

@Jimmi Thøgersen & Ivar Jørgensen

"For at skære det ud i pap: Vil du sammenligne fredelige demonstranter, sit-down-aktivister m.fl. - der hverken gør skade på mennesker eller materiel - med mordere og voldtægtsforbrydere? (*) De love der omtales her rammer dem - og kun dem. Til de mindre fredelige aktivister har vi allerede et utal af - mere eller mindre gennemtænkte - paragraffer i straffeloven."

Jeg sammenlinger ikke almindelige demonstrationer med voldtægtsforbrydere. Læs mit indlæg igen. Hvis man holder mennesker ansvarlige for deres hærværk under en given demonstration så vil de ikke bedrive det fordi det får konsekvenser for dem.

Ivar jørgensen

Thomas,

1. Hærværk ER I FORVEJEN ULOVLIGT OG STRAFBART. Det er ikke lømmelpakkens sigte, da det allerede er nedfældet i lovgivningen, at hærværk er strafbart.

2. Hvis straf og bøder virker, så er det da underligt at der stadig males grafitti på S-togene i stor stil, selvom man gennem årene har uddelt bøder i "mange hundredetusinde kroners"-klassen for netop dette.

Thomas Ole Brask Jørgensen

@ Ivar Jørgensen

Det her handler ikke om, som flere herinde ellers gerne vil have det til at fremstå som, en begrænsning af ytringsfriheden eller forsamlingsfriheden. Det handler om, at samfundet fortæller hærværksmænd/kvinder og brostens-kastende ditto (brosten kan faktisk i yderste konsekvens slå en betjent ihjel), at det er langt fra acceptabel adfærd det de bedriver. Selvfølgelig kan man ikke fjerne det helt. Man kan begrænse ødelæggelserne og volden. At udsætte betjente for stenkast, flaskekast og andet kasteskyts er vold.
Ja, hær værk er ulovligt og strafbart. Men hærværksmændene/kvinderne bliver ikke holdt personligt økonomisk ansvarlige for deres ødelæggelser. Hvis alle de mennesker der var med til optøjerne på Nørrebrogade blev holdt personligt ansvarlige for deres kollektive ødelæggelser så ville de nok sig om en gang til før de vil gentage succesen. Er dette demagogi og fascistisk?

For at besvare et tidligere spørgsmål fra din side, så er ytringsfriheden og forsamlingsfriheden for mig meget vigtig. Et samfund uden disse fundamentale rettigheder er efter min mening ikke værd at leve i. Men det er der heller ikke tale om her. Der er tale om, at bestemte mennesker benytter disse borgerrettigheder til at overtræde grænsen for acceptabel adfærd.