Leder

Skilsmissefædre skal ligestilles

Indland
28. december 2017

Regeringen og Socialdemokratiet lagde en ekstra gave under juletræet til de mange skilsmissefædre, der kæmper med økonomien, da partierne op til jul fandt sammen om, at børnepenge fremover skal deles lige mellem forældre efter skilsmisse. Hidtil har det været sådan, at det oftest har været kvinden, der modtog alle tilskud og bidrag fra det offentlige, fordi børn typisk får bopæl hos moren efter en skilsmisse. Systemet har altså favoriseret den forælder, som børnene har folkeregisteradresse hos, den såkaldte bopælsforælder.

Derfor er det et fremskridt for ligestillingen mellem mænd og kvinder, at fædre – som i de fleste familier i dag deler forældreskabet ligeligt med moren – også ligestilles økonomisk. I 2007 betød den nye forældreansvarslov, at skilte forældre som udgangspunkt skulle dele forældremyndigheden.

Derfor er det også naturligt, at den økonomiske ligestilling følger med, og man kan undre sig over, at systemet har været så lang tid om at ændre på det til mændenes fordel. Det siger noget om, at mænd, trods den revolution fædrerollen har gennemgået de seneste årtier, stadig betragtes som en slags andenrangsforældre.

Kritikere af forslaget har fremført, at delt børne- og ungeydelse vil skærpe konfliktniveauet i familier, hvor forældre ikke kan finde ud af at samarbejde. Modsat forslagets støtter, som mener, at det vil dæmpe konflikterne omkring økonomi, fordi det hidtidige system forskelsbehandler fædre, der har børnene lige så meget som moren. En undersøgelse fra Egmont Fonden viser da også, at den hyppigste årsag til konflikter mellem fraskilte er økonomi.

Hvis man fastholdt det gamle system, ville det imidlertid betyde, at uens vilkår fortsat ville gå ud over det store flertal af familier, der godt kan finde ud af at arbejde sammen om deres børn, når de bliver skilt. Som f.eks. skilsmisserådgiver Helle Thejn, der for nylig beskrev sin egen skilsmisse i en kronik i Politiken, hvor det fremgik, at udgifter til hendes børn var dækket af mandens bidrag og offentlige ydelser, uden at hun selv skulle til at have penge op af lommen.

Blandt mindretallet af konfliktfamilier er relationen så skadet, at det er helt andre ting, der skal til for at få samarbejdet på ret køl. Eksempelvis tilbud fra staten om konfliktmægling og anden rådgivning. Børnene i den type skilsmissefamilier er de reelt udsatte. Og dem hjælper man jo ikke ved at fastholde et utidssvarende system baseret på en gammeldags opfattelse af mænd og kønsroller. 

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

Selvfølgelig skal skilsmissefædre ligestilles. Punktum

Jørgen M. Mollerup

Sagen drejer sig om voksenegoisme, ikke om barnets tarv.

Majbritt Nielsen, Hannibal Knudsen og Eva Schwanenflügel anbefalede denne kommentar

About time. Egentlig tankevækkende i disse højrøstede tider. Det er som om, der er noget spin omkring det hele, en forvrængning af virkelighedsopfattelsen manglende evne til at proportionere og se det samfundsmæssige perspektiv først. Der er gået virkelig meget anerkendelses narrativ i tingene, som skygger for substans og realitet. Folk ved det godt, inderst inde, men alle kan jo argumentere for alt muligt, så dybsindighed og eftertænksomhed, det man før kaldte at udvise besindighed, har trange tider. Forleden sagde en psykolog noget om, at vi er meget kloge nu, en anden psykolog at vi skal lære at se den enkelte. Hmm, måske vi skal lære noget om at se det fælles efterhånden.

Eva Schwanenflügel

Der er virkelige økonomiske effekter af en ligedelingsøkonomi.
For det meste er det moderen der har udgiften til vaskemaskine, opvaskemaskine, elafgift.
Desuden tøjkøb, skoleudgifter, madpakker.
Mens faren tager ungerne I weekenden.
Måske fordi han ikke gider sine børn når han får en ny kone.

Majbritt Nielsen, Marie Sanne Caroline Malmros, James Smith og Anne Mette Jørgensen anbefalede denne kommentar
Johnny Winther Ronnenberg

Det er faktisk mere normalt i dag med en fifty/fifty ordning som det hedder på nysprog ;-)

Så derfor at er det rimeligt at børnepengene deles hvis det er tilfældet ;-)

Charlotte Svensgaard

En overordentlig skidt ide som hverken hjælper forældre eller børn, tvært i mod kan den øge konflikt niveauet hvis forældrene har et dårligt samarbejde.

Den som har adressen idag har også udgifterne til institution, SFO, skole osv, og børnechekken er brugt på de udgifter inden den overhovedet rammer bundet af postkassen.

Så en forælder som nu skal have den halveret vil, meget naturligt, vel også bede den anden forælder om at afholde halvdelen af udgifterne.
Og hvis forælderen uden bopælen enten ikke kan eller vil det er der grundlag for konflikt.

Hvis man virkelig vil hjælpe de forældre som ikke har bopæls adressen og som har en dårlig økonomi, skulle man kigge ind på fks husleje tilskuddet og/eller fradrag da det kan sikre en ordentlig bolig til hele familien og hvor forældrene ikke risikerer at ryge ud i en konflikt situation

Majbritt Nielsen, Eva Schwanenflügel og Hanne Koplev anbefalede denne kommentar
Charlotte Svensgaard

En anden ting som aldrig er blevet taget op. Hvis den forælder som ikke har bopælen er på kontant hjælp og ramt af det nye loft, vil hans/hendes andel af børne chekken ryge direkte ned i statskassen.
Med andre ord. Barnet vil samlet set blive beskåret i sin børnechek, ikke omfordelt.

Niels Duus Nielsen og Eva Schwanenflügel anbefalede denne kommentar

Charlotte Svensgaard
Børnecheck er fredet ift. kontanthjælpsloftet. Så pengene går ikke i statskassen.

Dorte Sørensen

Hvorfor går børnechecken ikke direkte ind på barnets konto - Hvorfor skal pengene ikke her følge barnet?
Ligeledes skal barselsorloven så ikke også fordeles fifty-fifty - og fratages familien hvis ikke den ene forældre tager sin andel?

Marie Sanne Caroline Malmros

Ikke ok. Moren har mange flere udgifter når manden kun har dem hver 2. weekend. Sikke noget makværk. Udgifter til større bolig, mad, vask osv.

Majbritt Nielsen, Eva Schwanenflügel, James Smith og Hanne Koplev anbefalede denne kommentar
Charlotte Svensgaard

@James Smith;
Det er den reelt ikke, for hvis forælderen som ikke har bopæls adressen modtager leje tilskud, bliver den indberegnet i udbetalings grundlaget.
Endvidere vil den blive modregnet hvis forælderen har gæld til det offentlige.
Det sidste kan man sige er helt rimeligt, men vis mig den person som har mindre end 10.000 til rådighed om måneden og sidder i en bolig som også kan rumme et eller flere børn og har dem ca 50% af tiden som har 1300 kr (700 efter fradrag) de kan betale til den anden forælder....pr barn....
Økonomisk hænger det bare ikke sammen.

Charlotte Svensgaard
Indtil videre er det vel slet ikke sket at børnefamilieydelsen / børnetilskud er blevet udbetalt til andre end den forælder hvor barnet har adresse (?) Og da børnecheck IKKE tæller med som indtægt ift boligtilskud sker der ingen reduktion lige der.
Helt enig med dig i det for de fleste vil være tæt på umuligt at betale børnepenge til et eller flere børn. Forældrene har mulighed for at aftale det kun er den ene som modtager bidraget og det må man håbe på så sker hos de forældre hvor det giver mening.
Men husk også på det kun er de tilfælde hvor barnet bor 50/50 hos mor og far forslaget omfatter.

Charlotte Svensgaard

@James Smith;
Men det vil ske indirekte hvis den forælder som ikke har bopæls adressen har offentlig gæld....Naturligvis skal man betale sin skat, sine børnepenge etc. det er ikke det jeg siger. Jeg siger at pengene vil blive inddraget til statskassen, hvis forælderen er så økonomisk dårligt stillet at mad på bordet og huslejen er vigtigere end børne pengene. Og det er den for rigtig mange...

Du skriver så pænt at så man "håbe på" at mange kan finde ud af det (i fordragelighed) Det stiller jeg mig tvivlenede overfor, og det er i givet fald stadig væk et eksperiment hvor børnene bliver taberne i sidste ende.
Som du meget rigtig siger gælder det 50/50 forældre - og jeg kan nu allerede se det bjerg af sager statsforvaltningen nu må til at behandle fordi den ene forælder enten ønsker 50/50 ordningen ophævet grundet økonomi, eller indført på grund af økonomi.
Chekken bør følge barnet lige som de primære udgifter.
Og så bør forældre uden bopæl juridisk anerkendes som forældre fremadrettet inden for dette emne og blive tildeles et væsentlig højere husleje tilskud uden at blive straffet med et kontanthjælps loft.

Majbritt Nielsen og Eva Schwanenflügel anbefalede denne kommentar

De tilfælde hvor det er gæld som vedrører ubetalte børnepenge (dem faderen typisk betaler til moderen), vil barnet bo mest hos den anden part. Hvilket vil sige der IKKE bliver tale om deling af børnepengene så. Tilbage er så de hvor den ene part skylder børnepenge og siden hen har fået ændret så barnet nu bor lige meget hos begge forældre. Så jeg tror det vil være en ret lille gruppe som kan ende med at inddraget pengene.

Niels Duus Nielsen

Jeg ser ikke rigtigt det principielle problem: Den, der har forældremyndigheden skal have pengene; så når forældremyndigheden er delt, deles børnepengene, det er kun retfærdigt.

At der kan opstår en lang række praktiske problemer som dem, Charlotte Svensgaard nævner, finder jeg derimod meget sandsynligt. Udmålingen af økonomisk hjælp fra det offentlige sker i dag efter så nidkære og nærige regler, at det kun er sandsynligt, at kommunerne vil forsøge at få fingre i børnepengene, hvis ikke direkte, så indirekte. Så børnepengene skal fredes, da det er ikke børnenes ansvar, at forældrene modtager støtte, hvorfor børnepengene slet ikke skal indgå i myndighedernes økonomiske overvejelser. Uanset om der er tale om børnetilskud eller børneydelse eller børnecheck eller hvad de forskellige former for børnetilskud kaldes.

Eva Schwanenflügel og Bjarne Bisgaard Jensen anbefalede denne kommentar
Eva Schwanenflügel

Niels,
You got it !
Godt Nytår :-)