Leder

Bjellekær Kildeplads er vandets kampplads – landbrugslobbyen mod miljøet

Landbrugslobbyen vil ikke finde sig i, at man gør en indsats for at holde vandet fra Bjellekær Kildeplads drikkeligt
Indland
22. februar 2018

Navnet lyder af folkeeventyr – et sted, hvor man kan forvente at træffe elverfolk, feer og trolde: Bjellekær Kildeplads ved Gåsebæk Rende.

Stedet findes i den virkelige verden, på Ganløse-egnen i den sjællandske kommune Egedal. Og jo, der er ganske stærke kræfter, der rører sig ved kildepladsen. Men de er meget nutidige. Det er landbrugslobbyen, der søger at nedkæmpe miljøbeskyttelsen.

Det handler om drikkevand. Ved Bjellekær Kildeplads er der nu om dage syv vandboringer, der befinder sig i et en kilometer langt vest-østgående tracé langs vandløbet Gåsebæk Rende. Boringerne leverer årligt 1,2 millioner kubikmeter grundvand og forsyner 30.000 husstande med drikkevand.

Principiel betydning

Det drikkevand vil kommunen beskytte mod forgiftning. Derfor har kommunen forbudt, at der i et område på 67 hektar omkring boringerne foregår »anvendelse, håndtering og opbevaring af plantebeskyttelsesmidler«. Det sidste ord er orwellsk pynt, der bør kaldes ved sit rette navn: sprøjtegifte. Truslen fra giftene mod drikkevandet er – ligesom truslen fra gødningsspredningens nitrat – påtrængende over det meste af landet.

Indsatsen for at holde vandet fra Bjellekær Kildeplads drikkeligt vil landbrugslobbyen ikke finde sig i – uanset at landmændene får erstatning for de tab, som giftforbuddet måtte give dem. Til Ritzau har viceformanden for organisationen med det tilforladelige navn ’Landbrug & Fødevarer’, Lars Hvidtfeldt, erklæret: »Kommunen har udstedt påbud til landmændene på et grundlag, som vi mener ikke er fagligt i orden, og som kan få uhyggelige konsekvenser for andre sager rundt i landet.«

Landbrug & Fødevarer har derfor – på vegne af ni landmænd, der er omfattet af forbuddet mod gift – indbragt sagen for det statslige Miljø- og Fødevareklagenævn. På grund af sagens principielle betydning har dette nævn behandlet sagen efter alle forvaltningskunstens regler. I forbindelse med nævnets afgørelse fra december 2017 har deltaget en juridisk formand, to landsdommere, to fagkyndige og tre medlemmer udpeget af Folketinget.

Samfundets interesse

Eventuelle tilbageværende kildefeer på Bjellekær Kildeplads må klukke af fryd over nævnets afgørelse. Den stadfæster giftforbuddet. Landbrugslobbyen har anført, at de sprøjtegifte, der ikke må anvendes, er godkendte og derfor lovlige. Hertil siger nævnet, at miljøbeskyttelsesloven »giver hjemmel til at nedlægge forbud mod et i øvrigt lovligt forhold – mod fuld erstatning – forudsat, at der foreligger en fare for et vandindvindingsanlæg«.

Nævnet henviser videre til, at kommunen har konstateret, at grundvandsmagasinet ikke er dækket af et sammenhængende, beskyttende lerlag, og at der allerede er fundet giftrester i boringerne. Det viser, at landbrugets virksomhed påvirker vandkvaliteten, og nævnet »finder ikke grundlag« for at tilsidesætte kommunens vurderinger. Ved en samlet bedømmelse vurderer nævnet, at samfundets interesse i rent drikkevand er tungerevejende end hensynet til landmændenes handlefrihed.

To medlemmer er uenige med nævnets flertal. De to vil ophæve kommunens forbud. Den ene af de to er Dansk Folkepartis Knud Mathiesen, der »finder, at der ikke er ført bevis for, hvorfra forureningen kommer«, og at »man kan lave dybere vandboringer med et tilfredsstillende resultat«.

Den anden, der opponerer, er Venstres Jens Vibjerg, der anfører, at »det ikke er tilstrækkeligt, at en forurening truer grundvandet generelt«. Vibjerg mener, at kommunen burde have lavet frivillige aftaler med landmændene eller købt ejendommene.

Giftspor

Læg mærke til konsekvenserne af DF’s og Venstres synspunkter: dybere boringer, frivillige aftaler, offentligt køb. Løsninger, der vil gøre rent drikkevand over hele Danmark ubetaleligt – og dermed lade giften strømme videre ned i drikkevandet.

Landbrugslobbyen har bebudet, at den nu indbringer Bjellekær-sagen for domstolene. Til Maskinbladet erklærer ovennævnte viceformand Hvidtfeldt: »Det er en ekstremt vigtig sag for alle landmænd, der kan blive ramt, hvis andre kommuner følger samme spor som Egedal.«

Jo tak, det er også en ekstremt vigtig sag for alle danskere, der kan blive ramt, hvis landbruget bliver ved med at køre i samme giftspor. 

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

Vi skal have erstatning for landbrugets miljøsvineri. Er der ikke en miljøforening, der kan stå i spidsen for et søgsmål ved EU domstolen eller anden relevant international domstol? Landbruget overskrider mig bekendt flere af EU's regler på området.
En dansk domstol kan ikke forventes at ville dømme til fordel for miljø og folkesundhed.

Egon Stich, Lillian Larsen, Mogens Holme, Palle Yndal-Olsen, David Zennaro, Karsten Lundsby, Vibeke Hansen, Verner Nielsen, Eva Schwanenflügel, Jacob Mathiasen, Morten Lind, Torben Arendal og Ervin Lazar anbefalede denne kommentar
Christian Estrup

Hvis landbrugets hovedargument er at "plantebeskyttelsesmidlerne" er lovlige, må næste logiske træk være at kæmpe med næb og klør for at få dem forbudt (og gerne bredt, over én kam).

Lillian Larsen, Peter Beck-Lauritzen, Mogens Holme, Karsten Lundsby, Randi Christiansen, Verner Nielsen, Eva Schwanenflügel, Morten Lind, Torben Arendal, Lise Lotte Rahbek, Dina Hald og Erik Nissen anbefalede denne kommentar
Bjarne Bisgaard Jensen

Det forhold at man ejer en klat jord og dyrker denne bør ikke medføre, at man kan tilsidesætte almenvellet og forgribe sig på fællesejet, i dette tilfælde rent drikkevand. Landmændene bliver jo kompenseret, men er ikke tilfredse før de kan gøre som det passer dem.

Peter Knap, Peter Beck-Lauritzen, Mogens Holme, David Zennaro, Karsten Lundsby, Randi Christiansen, Verner Nielsen, Eva Schwanenflügel, Jacob Mathiasen, Morten Lind, Torben Arendal, Dina Hald og Erik Nissen anbefalede denne kommentar

Utroligt at det er kommet hertil, hvor en gruppering af særinteresser tillader sig at anlægge sag mod fællesskabets forsøg på at sikre en basal ressource. Drikker disse særinteresser da kun importeret vand?

Peter Knap, Lillian Larsen, Bjarne Bisgaard Jensen, Mogens Holme, Palle Yndal-Olsen, Karsten Lundsby, Randi Christiansen, Carsten Munk, Tue Romanow, Verner Nielsen, Eva Schwanenflügel, Morten Lind, Torben Arendal, Lise Lotte Rahbek og Dina Hald anbefalede denne kommentar

Her har medlemmet fra DF da vist fået vendt bevisbyrden omvendt.

Det hjælper selvsagt ikke med en "erstatning" for forgiftningen af drikkevandet. Der skal noget helt andet til. Et generelt forbud mod miljøgifte! OG et politisk beslutningsforslag, der pålægger landbruget at overgå til økologisk drift, med relativt få indtagelser.

Peter Knap, Lillian Larsen, Mogens Holme, Palle Yndal-Olsen, Randi Christiansen, Carsten Munk, Verner Nielsen, Eva Schwanenflügel, Morten Lind og Olav Bo Hessellund anbefalede denne kommentar

Hvad er det for en tale om erstatning? Burde landmændene ikke få en bøde for at forurene?

Erik Nissen, Egon Stich, Anders Reinholdt, Mogens Holme, Palle Yndal-Olsen, Peter Knap, Karsten Lundsby, Vibeke Hansen, Randi Christiansen, Carsten Munk, Verner Nielsen, Eva Schwanenflügel og Morten Lind anbefalede denne kommentar
Eva Schwanenflügel

Både vandet, floraen og faunaen lider under de dumstædige båtnakkers hærgen i det danske land.
Fat dog at fremtiden er økologisk !!

Peter Knap, Erik Nissen, Lillian Larsen, Torben K L Jensen, Peter Beck-Lauritzen, Mogens Holme, Karsten Lundsby, Morten Lind, Randi Christiansen, Poul Anker Sørensen, Carsten Munk og Verner Nielsen anbefalede denne kommentar
Randi Christiansen

"Lars Hvidtfeldt, erklæret: »Kommunen har udstedt påbud til landmændene på et grundlag, som vi mener ikke er fagligt i orden, og som kan få uhyggelige konsekvenser for andre sager rundt i landet."

Uhyggelige? Det virkelig uhyggelige er forgiftningen af vore naturressourcer. At landmænd, som dog må formodes qua deres fag at være i tæt kontakt med naturens kredsløb, kan have et så overfladisk, ignorant og smalsporet økonomisk syn på naturforvaltning er en skandale. De burde tvangsindlægges til kurser i permakultur. Men de egentlige skurke må vel siges at være bankerne, som bønderne har ladet sig indfange af, og som åbenbart kun har øje for profit.

Peter Knap, Erik Nissen, Anders Reinholdt, Lillian Larsen, Bjarne Bisgaard Jensen, Mogens Holme, Karsten Lundsby, Eva Schwanenflügel og Morten Lind anbefalede denne kommentar
Peter Beck-Lauritzen

Landbrug & Fødevarer med skyklapper, - eller er de også gået over til niqab, sammen med DF & V. Mig bekendt er det landbruget der bruger sprøjtegifte, på bekostning af samfundets interesser=rent drikkevand.

Peter Knap, Randi Christiansen og Eva Schwanenflügel anbefalede denne kommentar