Leder

Man løser intet ved at nedlægge New Public Management

Man kan kun gøre sig fri af teknokraterne, hvis man kan reformere styringen af velfærdsstaten og skabe en bedre funderet og legitimeret måde at udøve magt på. Det er Socialdemokratiets opgave
»I Socialdemokratiet er vi klar til at tage et opgør med den åndsforladte styring af den offentlige sektor. New Public Management, evige effektiviseringer, lovgivning og lovgivning og lovgivning og bureaukrati og bureaukrati og bureaukrati,« sagde Mette Frederiksen i sin 1. maj-tale.

»I Socialdemokratiet er vi klar til at tage et opgør med den åndsforladte styring af den offentlige sektor. New Public Management, evige effektiviseringer, lovgivning og lovgivning og lovgivning og bureaukrati og bureaukrati og bureaukrati,« sagde Mette Frederiksen i sin 1. maj-tale.

Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

Indland
2. maj 2018

Mette Frederiksen sagde det præcist i sine første maj-taler:

»Overenskomstforhandlingerne i år har handlet om meget andet end det, der ligger på bordet.«

Det, der skulle have været lukkede forhandlinger mellem de offentlige arbejdsgivere og de offentligt ansatte, blev til et drama, hvor frustrationer over nedskæringer, modstand mod effektiviseringer og hård økonomistyring tilsyneladende skabte en stærk front for de offentligt ansatte. Endelig fik de chancen for at stå sammen imod teknokratiet.

De vandt sympatien, og de vandt opinionen, som om det var de udbyttedes kamp mod deres profitorienterede udbyttere. Men de offentlige overenskomster er objektivt set noget andet: Det er en forhandling mellem dem, der forvalter fællesskabets økonomi, og dem, der ansættes i de fælles institutioner.

Det interessante er i det perspektiv, at de offentlige arbejdsgivere, som forvalter en fælleskasse, der sikrer socialstatens ydelser og institutioner, var ude af stand til at forsvare og forklare sig selv.

Reformer styringen af velfærdsstaten

Arbejdsgiverne blev udstillet, som om de var de onde kapitalister.

Det skyldes blandt andet, at de offentligt ansattes fagforeningsledere har italesat oplevelsen af større og større pres på deres medlemmer. Men det skyldes også, at regimet omkring Moderniseringsstyrelsen ikke formår at legitimere sig selv. Og det regime kritiserede Mette Frederiksen i sin tale på arbejdernes internationale kampdag:

»I Socialdemokratiet er vi klar til at tage et opgør med den åndsforladte styring af den offentlige sektor. New Public Management, evige effektiviseringer, lovgivning og lovgivning og lovgivning og bureaukrati og bureaukrati og bureaukrati.«

Man fik det indtryk, at den nye klassekamp var arbejderne imod Moderniseringsstyrelsen.

Socialdemokratiets formand lovede igen en »fingrene-væk-reform af den offentlige sektor«.

Det er klart, at hun efter et forløb, hvor modstanden mod administrationen af velfærdsstaten var så stærk, at selv de ellers ansvarlighedsbesatte radikale var på de offentligt ansattes side, og Dansk Folkeparti naturligvis valgte de varme hænders parti, kritiserer teknokratiet. 

Men den virkelige opgave for en leder af Socialdemokratiet er ikke opgøret med magtudøvelsen. Man løser ikke noget problem ved at forkaste New Public Management eller endda nedlægge Moderniseringsstyrelsen. Man kan kun gøre sig fri af teknokraterne, hvis man kan reformere styringen af velfærdsstaten og skabe en bedre funderet og legitimeret måde at udøve magt på. Det er Socialdemokratiets opgave. 

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

Torben K L Jensen

Hvordan er temperaturen oppe i elfenbenstårnet - Rune ?

Erik Karlsen, Egon Clausen, Peter Andreas Ebbesen, Egon Stich, Torben Skov, Thora Hvidtfeldt Rasmussen, Steffen Gliese og ulla enevoldsen anbefalede denne kommentar
Bjarne Toft Sørensen

En kommentar til: ” Man kan kun gøre sig fri af teknokraterne, hvis man kan reformere styringen af velfærdsstaten og skabe en bedre funderet og legitimeret måde at udøve magt på. Det er Socialdemokratiets opgave”.

New Public Management og Moderniseringsstyrelsen er jo ikke mål i sig selv, men noget som er skabt, fordi et flertal i Folketinget på et tidspunkt har skønnet, at de var midler til at løse nogle af de komplekse problemstillinger, som man stod over for i den offentlige sektor. Jurister, økonomer m.m. er jo ikke onde mennesker, ligesom folkeskolelærere og sygeplejersker ikke er det, når de udfører deres arbejde ud fra de retningslinjer, som er blevet dem pålagt af lovgivning og andre bestemmelser ovenfra, og det vil i sidste ende side et flertal i Folketinget.

Hvis det ikke er skiftende folketingsflertal, der er ansvarlige for New Public Management og Moderniseringsstyrelsen, hvem er det så?

Ret derfor kritikken mod de politikere, der ikke i dag er i stand til at reformere de retningslinjer, som de har givet ministerier, embedsmænd og forvaltere af lovgivning i øvrigt besked på, at de skal finde løsninger, styre og forvalte ud fra. Det er forhåbentlig medlemmer af folketinget, der lovgiver, og ikke embedsmænd i ministerier.

Jeg er enig i, hvad opgaven ifølge det citerede går ud på, men det er en opgave, som kræver opbakning fra et bredere folketingsflertal, og som rækker ud over flere valgperioder. Det er ikke noget, som en regering ledet af Socialdemokratiet alene kan klare.

Det er langt mere komplekst og kræver former for fora for samarbejde, f.eks. ikke bare undersøgelseskommissioner, men noget mere permanent, som løbende kan tage de problemstillinger og konflikter op, som opstår ved udførelsen af arbejdsopgaver ”på gulvet” på baggrund af lovgivning, bestemmelser og regler fastlagt af Folketinget og forvaltere af lovgivning på forskellige niveauer i stat, regioner og kommuner.

Der er tale om en grundlæggende kulturkløft mellem ”dem på gulvet”, og dem som lovgiver, administrerer og fastlægger rammerne for måden, som tingene skal udføres på længere nede i systemet, og som ikke mindst fastlægger de økonomiske rammer, som arbejdet skal udføres inden for (og i sidste ende er det jo Folketinget).

”Dem på gulvet” må acceptere, at den offentlige sektor nødvendigvis må være under konstant forandring for bedst muligt at varetage det offentliges opgaver i en verden under konstant forandring, og dem ”oppe i systemerne” må indse, at der er forskel på, hvad der kan planlægges i forskellige systemer inden for bestemte økonomiske rammer, og hvad der er praktisk muligt.

Ejvind Larsen, Mette Poulsen, Annika Hermansen, Rolf Andersen, Karin Mette Petersen, Hans Aagaard, Christian de Thurah og Margit Tang anbefalede denne kommentar
Søren Nørgaard

Sagen er vel den, at New Public Management som ledelsesform er så indarbejdet i det politiske establishment, at Christiansborg-politik de facto har udviklet sig til NPM-ledelse - på tværs af politiske grupperinger og formenlig uden politikernes erkendelse heraf. Runes pointe er derfor yderst relevant. NPM vil forblive ledelsesformen, om ikke Socialdemokratiet gør op med gamle dogmer og genopfinder sig selv.

Ejvind Larsen, ingemaje lange, Eva Schwanenflügel, Flemming Berger, Karin Mette Petersen, Anne Eriksen, Ebbe Overbye, Bjarne Bisgaard Jensen, Torben K L Jensen, Steffen Gliese og Bettina Jensen anbefalede denne kommentar
Bettina Jensen

Socaildemokraterne dilemma er åbenlyst; NPM er hamrende upopulært og i strid med en hensigtsmæssig brug af fagprofessionelles ressourcer, men hele den neoliberalistiske politikudvikling i Danmark har fundet sted via 'ny offentlig styring', og den kan ikke videreføres uden. En afvikling af NPM vil derfor betyde en afvikling af den hidtidigt førte politik - og dét kommer ikke til at ske. Se bare på EU's nye megabudget, som Danmark skal have del i og som forudsætter fortsat neoliberal politikudvikling.

Ejvind Larsen, Torben K L Jensen, Eva Schwanenflügel, Erik Karlsen, Peter Andreas Ebbesen, Michael Waterstradt og Thora Hvidtfeldt Rasmussen anbefalede denne kommentar
Dorte Sørensen

Bemærkning til - "Man løser intet ved at nedlægge New Public Management " -
I mine øjne kunne det skabe et bedre arbejdsmiljø , der give mere selvstændige og glade ansatte til glæde for brugerne og hele samfundet.

Werner Gass, Eva Schwanenflügel, Bjarne Andersen, Karin Mette Petersen, Peter Andreas Ebbesen, Karsten Lundsby, Anne Eriksen, Thora Hvidtfeldt Rasmussen og Maria Jensen anbefalede denne kommentar
Maria Jensen

Det offentlige er ikke en virksomhed, og når man forsøger at drive de offentlige institutioner efter denne primitive model. og reducere opgaverne til produkter, der skal produceres med enøjet fokus på et måltal, så opstår meningsløshed og fortvivlelse både blandt både medarbejdere og borgere.

En virksomheds formål er at give økonomisk overskud. Velfærd er noget, vi har valgt at have, selvom det koster penge. Velfærd kan ikke og skal ikke være økonomisk rentabelt, og endnu mere ironisk bliver det, når alle bestræbelserne på at få institutionerne til at passe ind i virksomhedsskabelonen fører til kæmpe ekstraudgifter til overadministration og konkurrence mellem enheder, der ikke burde konkurrere, men arbejde sammen.

Alt dette ved de fleste politikere selvfølgelig godt. Det er en velkendt liberal agenda at offentlige institutioner skal privatiseres. Men i stedet for at tage diskussionen åbent, og respektere vælgernes ønsker, vælger man den fordækte vej, ved at skabe så meget kaos i det offentlige, at folk, hvis de på nogen måde kan, søger hjælp i det private af renn og skær nød. Hvorfor Socialdemokratiet vælger at støtte op om denne stærkt usolidariske udvikling er svært at forstå. Det burde være deres fornemste opgave at forhindre at velfærden ikke drukner i djøfferi, ved at udrense sektoren for kommunikationsmedarbejdere, projektledere og ledelse, der ikke har forstand på det, de leder.

Samfundets institutioner er ikke virksomheder. En sygehusbehandling eller en skolegang er ikke et produkt. En borger er ikke en kunde. Denne tiilgang har spillet totalt fallit, og skal kasseres, jo før jo bedre.

Ejvind Larsen, Troels Larsen, Niels Jakobs, Amos Myatt, Lars Løfgren, Ulf Johannesson, Rolf Andersen, Vivi Rindom, Lone Hansen, Martin Rønnow Klarlund, Werner Gass, Peter B. Jensen, Eva Schwanenflügel, Bjarne Andersen, Ole Thofte, Flemming Berger, Karin Mette Petersen, Peter Andreas Ebbesen, Karsten Lundsby, Bettina Jensen, Colin Bradley, Jakob Trägårdh, Hans Aagaard, Benjamin Bjerre, Jørgen Kærbro Jensen, Herdis Weins, Carsten Svendsen, Anne Eriksen, Henrik Leffers, Michael Waterstradt, Kristian Jensen, René Bach, ulla enevoldsen, Bjarne Bisgaard Jensen, Jan Fritsbøger, Torben Skov, Egon Stich, Torben K L Jensen, Jesper Lerche, John S. Hansen, Lise Lotte Rahbek, Steffen Gliese og Margit Tang anbefalede denne kommentar
Steffen Gliese

Det gik jo aldeles udmærket, da det offentlige var ledet ud fra faglige hensyn. At økonomien udviklede sig negativt, havde jo helt klare historiske årsager, først og fremmest to oliekriser, som vi kunne have undgået, hvis man i tide var kommet i gang med Nordsøen - og rask derefter med at gøre sig uafhængig af 'det sorte guld'.
Der er ikke forskel på det princip, der efterhånden styrer Vestlige lande og så diktaturerne i Mellemøsten: hvis det er majoriteten, der styrer, går det ud over mindretallet. Hvor rigtigt det kan være i lande hærget af religiøs sekterisme, så er det altså ikke et princip, et demokrati kan leve på, for her er accepten af minoritetens særlige vilkår - og det er den rige del af befolkningen, jeg taler om - baseret på, at majoritetens interesser tilgodeses først.

Amos Myatt, Werner Gass, Ib Christensen, Peter Andreas Ebbesen, Karsten Lundsby, Bettina Jensen, Henrik Leffers, Egon Stich, Thora Hvidtfeldt Rasmussen og John S. Hansen anbefalede denne kommentar
John S. Hansen

Well put, Maria J!

Eva Schwanenflügel, Flemming Berger, Karsten Lundsby og Torben K L Jensen anbefalede denne kommentar
Thora Hvidtfeldt Rasmussen

Det, der virkelig ødelægger den offentlige sektor, det er tilslutningen til Europlus-pagten og den dukseagtige efterlevelse af den her i Danmark (naturligvis er NPM også en pestilens, men det er jo bare et nødvendigt redskab, hvis den politik skal føres)
Af en eller anden grund er lederen her helt renset for begrundelser for, at der skal spares 2% om året på de offentlige budgetter.
Måske, fordi det er vanskeligt at forsvare? Begrundelsen med, at det private rationaliserer i ca. det omfang er jo åbenlyst vrøvl.
Klipper frisøren 2% hurtigere om året? Sænker private busselskaber, der driver offentlig trafik, billetprisen 2% om året for det samme antal afgange? Bliver der 2% færre administratorer om året - her er jo da et område, hvor computeren virkelig har et rationaliseringspotentiale?
Hvad med medicinpriserne? Hvis industrialiserede virksomheder såsom medicinalvirksomhederne rationaliserer 2% om året, hvad bliver der så af gevinsten? Hvorfor stiger udgifterne til medicin eksplosivt? Kom ikke igen med den om udviklingsudgifterne - der udvikles også i det offentlige.
Hvad samfundsøkonomien angår, er der heller intet, der tyder på at det er smart - ikke for borgerne, i hvert fald.
Men nævne det, det kunne I da i Information - I kunne da åbne en debat om, hvor længe I mener, det kan fortsætte?
Og måske komme med nogle reflektioner over, hvor langt man som samfund kan tillade sig at gå over for samfundets ansatte, når man ønsker billig arbejdskraft af hensyn til skattens størrelse.
I stedet for en leder, der omtaler Socialdemokraternes opgave, som om det bare var at opfinde en slags ny måde at styre de underordnede grupper af arbejdskraft på (faktisk er det et demokratisk, politisk parti!), så kunne man måske forvente lidt mere dybdegående analyser i den mindst ringe?

Ejvind Larsen, Eva Schwanenflügel, Flemming Berger, Karin Mette Petersen, Peter Andreas Ebbesen, Bettina Jensen, Colin Bradley og ulla enevoldsen anbefalede denne kommentar
Ole Rasmussen

Det offentlige Danmark har taget magten i Danmark. Om det er management eller New Public management er uden betydning. Maskinrummet en omkostningstung rusten sejtrækker. Vi andre er kun moderne fæstebønder, som skal levere energien til dette monstrum.

Kristian Jensen

@ Bjarne Toft Sørensen's "jurister og økonomer mm. er jo ikke onde mennesker" . Onde eller ej, at have en DJØF'er til at administrere fx et hospital, er det samme som at sætte en abe til at fylde en opvaskemaskine. Service el. maskine rager aben, lige så lidt som en DJØF'er forstår en klinisk arbejdsgang. Det lort skal fandme ud af vores skoler, institutioner, hospitaler og hvor de ellers har fået suget sig fast, til skade og gene for hårdt arbejdende samvittighedsfulde personaler. Det er varme hænder vi har brug for i velfærdsstaten, ikke regneark el. kontraproduktive igler.

Allan Filtenborg, Werner Gass, Egon Stich, Flemming Berger, Peter Andreas Ebbesen, Karsten Lundsby, Jørgen Kærbro Jensen, Torben K L Jensen, Carsten Svendsen, Maria Jensen og Michael Waterstradt anbefalede denne kommentar
Søren Nørgaard

re. Maria Jensen
Det er udtryk for fordomme vedrørende ledelsesformer i private virksomheder, når du antager, at NPM er sammenlignelig hermed. Sådan forholder det sig langt fra. Der er naturligvis forskelle virksomhederne imellem, men i det store og hele er det min opfattelse, at danske virksomheders innovations- og omstillingsevne baserer sig på, at medarbejderes faglighed værdsættes og det er min opfattelse at ikke alle men mange virksomheder forstår, at stadig udvikling er helt afhængig af, at medarbejdere inddrages.
Virksomheders succes afhænger af, at de retter deres energi mod kundernes behov og tilfredsstillelse heraf er et vilkår for indtjening.
I NPM-tænkning er borgerens behov ikke i centrum. Borgeren tingsliggøres og omsættes i kvalitetsnormer og måltal og det bliver normers overholdelse og måltals opfyldelse, der bliver det ledelsesmæssige omdrejningspunkt - derfor det store fokus på rapportering. En virksomhed ville ikke overleve med et sådant fokus.

Rolf Andersen, Werner Gass, Eva Schwanenflügel, Flemming Berger, Ole Henriksen, Hans Aagaard, Henning Kjær, Torben K L Jensen og Maria Jensen anbefalede denne kommentar
Maria Jensen

Søren Nørgaard: Det gør det jo sådan set kun endnu mere fortvivlende at det offentlige ledes efter principper, som det private erhvervsliv længst har indset er uhensigtsmæssige. Det ændrer ikke på, at det er sådan de offentlige ledere retfærdiggør det enorme ressourcespild.

Lean-princippet er hentet fra en japansk bilfabrik, og kan selvfølgelig ikke overføres på et dansk hospital uden at gøre stor skade. Ikke desto mindre er det netop hvad der er sket. Selvfølgelig bryder modellen sammen, for politikerne betragter den syge borger som køber af bilen, djøfferne betragter borgeren som bilen, mens borgeren ser sig selv som medejer af fabrikken. De menige medarbejdere kan ikke se sig selv som skifteholdsarbejdere ved et samlebånd, og går ned med stress på stribe. Alligevel fortsætter vanviddet, og ingen kan tilsyneladende stoppe det, eller også er der ingen, der vil. Virkeligheden stemmer ikke overens med teorien, men de, der har magten til at trække i nødbremsen, tænker åbenbart mere på genvalg eller deres næste bonus.

Ejvind Larsen, Vivi Rindom, Werner Gass, Eva Schwanenflügel, Torben Skov, Jakob Trägårdh, Herdis Weins, Hans Aagaard, Jørgen Kærbro Jensen, Torben K L Jensen og Thora Hvidtfeldt Rasmussen anbefalede denne kommentar
Anna Sørensen

JO!! Man løser netop ALT ved at nedlægge New Public Management, for systemet er et udtryk for et dybt skadeligt menneskesyn. Sammen med Moderniseringsstyrelsen, der er alt andet end moderne...!!

De bygger på økonomiske teorier, der for længst er forældede, fordi de bygger på et sølle menneskesyn, der ser os som egoister, grådige, der kan købes til alt bare pengene er mange nok, der skal lokkes. Det menneskesyn er forkert og beviserne står i kø.
Desuden glemmer dem, der så skal lokke, styre, købe 'folket', at de jo selv er en del af flokken... Er det måske sig selv man tager mål efter...? ;o)

Historien, og moderne forskning, viser os, at de økonomiske modeller man stadig bruger i Moderniseringsstyrelsen og sikkert andre ministerier, ikke bare er forkerte, men direkte skadelige!
I dag ved vi så meget og ikke mindst om komplekse problemstillinger. Lad os bruge den viden, lad os finde frem til helheden, finde kunsten i os selv, LIVS-KUNSTEN, ånden og genfortrylle verden.
Jordkloden kalder på os og på kursændringer, der tør bygge på tilliden til det gode i mennesket, det gode i livet, det godes, sandets, skønnes kraft. ;o)

Vi ser hvad vi kigger efter...

Werner Gass, Eva Schwanenflügel, Torben Skov, Peter Andreas Ebbesen, Herdis Weins og Maria Jensen anbefalede denne kommentar
Colin Bradley

"Man kan kun gøre sig fri af teknokraterne, hvis man kan reformere styringen af velfærdsstaten og skabe en bedre funderet og legitimeret måde at udøve magt på. "

Sikker en omgang varm luft. Hvad i alverden kunne "reformere styringen af velfærdsstaten " ellers betyde hvis ikke det netop betyder anerkendelsen af at 'New' Public Management slet ikke er ny men tværtimod meget forældet, og anerkendelsen af at Moderniseringsstyrelsens indgreb og overgreb på de offentlige ansattes arbejdsvilkår ikke har et flig af moderniteten i bagagen men hviler i stedet på gammeldags mistillid og overdrevne kontrol.

Werner Gass, Eva Schwanenflügel, Lise Lotte Rahbek, Flemming Berger og Karin Mette Petersen anbefalede denne kommentar
Ib Christensen

Jeg savner folk der snakker demokrati!

Peter B. Jensen

Er det ikke det samme?
At "reformere styringen af velfærdsstaten og skabe en bedre funderet og legitimeret måde at udøve magt på" - gør man vel bedst ved at reducere det teknokratiske lag og udvise tillid til de ansattes professionalisme.
Derved decentraliserer man magten og overlader den til de fagkyndige, hvilket både skaber en fornemmelse af meddeltagelse og åbner for den dynamiske omstillelighed, der er svær i et tungt bureaukratisk system.

Det kræver selvfølgelig også et opgør med det tankesæt som satte gang i hele denne vildfarelse. At offentligt ansatte er dovne, sløsede og ineffektive - så man snildt kan skære fedtet fra uden at det forringer kvaliteten. Med tanke på at selv de borgerlige har brugt det seneste årti på at klage over skoler, sygevæsen og fraværende politi er det vel blevet bevist at det offentlige leje var veltilpasset, og den smule redundans der var hjalp under spidsbelastning og gav medarbejderne tålelige vilkår.

Det blev så heller ikke billigere, da kerneopgaverne jo bare blev udskiftet med kontrolrapporter og evalueringseksperter. Eksperimentet der skulle gøre det bedre og billigere ved NPM og centralpolitisk styring, gjorde det blot dyrere og dårligere.

Vi skal ikke genopfinde den dybe tallerken. Vi skal bare gå tilbage til at bruge den, lige som vi gjorde før de borgerlige gik på korstog. Og det burde vel ikke være så svært at vinde politisk gehør for dette projekt, hverken i sociale eller liberale kredse.

Som en ekstra bonus, så kunne vi udsende djøffer i stedet for soldater. For mens vores samfund er overadministreret, så nødes denne civile ekspertise i mange af de samfund som folk flygter fra.

Werner Gass, Eva Schwanenflügel, Maria Jensen, Lise Lotte Rahbek og Ib Christensen anbefalede denne kommentar
Ib Christensen

@Peter B. Jensen
02. maj, 2018 - 22:21

Se det lyder meget bedrer. Men syntes ikke det du skriver helt er det samme som "og legitimeret måde at udøve magt på"
Hvis vi har demokrati, vil demokratiet så ikke allerede være legitimerende, og altså ikke noget man burde ud og lede efter?
Jeg får indtrykket af, at det blot er den nye vin på gamle flasker. Ny etiket, så køber idioterne den igen.

Hvis man mener man er egnet som leder af et demokrati, er det så budskabet "lad mig udøve magt" vi bør forvente?

Ib Christensen

Når man tænker lidt over det, så det med at fagligheden ikke er vigtig i NPM, betyder det så egentlig ikke, at vi betaler folk for, at skulle blande sig i noget de ikke har forstand på?
Så når man ser million udgifter til konsulenter, så er det tegn på at de rette ledelses kvalifikationer er fundet og tilstede?
Og det hjælper på at sænke udgifterne?

Werner Gass, Eva Schwanenflügel, Maria Jensen, Lise Lotte Rahbek og Jens Erik Starup anbefalede denne kommentar
Peter B. Jensen

@Ib Christensen
02. maj, 2018 - 23:18

Formuleringen med den legitime magt var klippet fra artiklen. Jeg synes selv det er lidt svært at skelne mellem legitim og illegitim magt i disse dage. For nogen gange handler det rent om styrkeforhold, andre gange er det udøverens identitet som afgør om vi ser stort eller småt på eks. magtbrynde - og ofte respekterer vi magthaverens autoritet, men ikke den enkelte beslutning.

Styret er selvsagt legitimt grundet vores stemmedeltagelse, og hele systemet med flertal, forhandlinger og folketing. Men kontrakten sætter omvendt også grænser for magthaverne. I udgangspunktet er det folket selv som har magten i et demokrati, og vi udøver (noget af) denne magt ved at lade os repræsentere i folketinget. Vi er netop ikke ansatte eller undersåtter, men autonome individer med samme ret og magt som statsministeren. Løkke kan t.eks. ikke beordre dig og mig direkte, og er juridisk set selv en ordinær borger, som blot midlertidigt varetager posten som statsforvalter.

Det er denne grænse som jeg frygter er ved at skride. At beslutningstagerne pådrager sig ansvarsområder der ligger ud over deres demokratiske mandat. Før NPM var der typisk mere institutionelt selvstyre, hvor vi betroede også de offentligt ansattes autonomi, professionalisme og forvaltningsevne. Og denne udvikling mener jeg bryder med demokratiets ånd, hvor staten udstikker rammerne - men netop ikke detailstyrer de enkelte elementer.

Jeg er så gammeldags at jeg mener vi stemmer for ideer, planer og visioner, mere end vi vælger ledere. Jeg forventer at min repræsentant nogenlunde flugter med den ideologi og de principper som jeg ønsker at prioritere med mit kryds - men giver netop ikke carte blanche til vedkommende. Jeg anser ministre for at være forvaltere på vores vegne, og jo mere de hælder til 'lad mig udøve magt' - desto ringere demokrater er de. Vi afgiver jo ikke vores suverænitet, men giver en repræsentant vores proxy.
Det er selvfølgelig en lidt rosenrød fremstilling, og i praksis må jeg erkende at dem som søger magten typisk har en snert af magtbegærlighed, ud over deres idealisme.

Ib Christensen, Werner Gass og Lise Lotte Rahbek anbefalede denne kommentar
Lise Lotte Rahbek

.. det er først nu, jeg sidder og kommer til at studere fotoet. Det er da spøjst med Mette Frederiksens over- og underdel. :)

Ib Christensen

Peter. Jeg kan ikke sige det bedre selv.
Derfor er jeg også skuffet over hun kun ser vi har problemer med legitimiteten, og lader til at være ok med den magtudøvelse vi har set de sidste år.
F.eks. Her er det mig der bestemmer hvor meget gift i grundvandet i kan tåle og ikke faglige kompetente folk.

Grethe Preisler

@Lise Lotte Rahbek,
det ledsagende foto af Mette F er hentet i Scanpix's fotoarkiv, som ejes af Ritzau ;o)

Ib Christensen

Piger. Det er ikke hendes underdel. Der er et billede foran på pulten hun står bag. :)

Grethe Preisler

Der tog du godt nok fusen på os 'piger' Ib Christensen
- det havde vi slet ikke opfattet, før du gjorde os opmærksomme på trick'et ... ;o)

Mikael Fotopoulos

Når Christopher Hood (New Public Managements egen opfinder) i sin bog beskriver at NPM har mindsket effektiviteten med 25% i den offentlige sektor, hvorfor hjælper det så ikke at nedlægge NPM? Er det fornægtelse af videnskabelig evidens Rune Lykkeberg giver udtryk for? For første gang er jeg uenig med Rune Lykkeberg

Ib Christensen

@Grethe Preisler
Tak Grethe. Var lidt bekymret for jer kort tid der ;)

Grethe Preisler

@Ib Christensen
'Takker' sagde manden m/k- k/m - etcetera
(hyn satte sig på en rive)