Leder

Almene boliger forvandles til almen nød

Regeringens såkaldte ghettopakke er et socialt og boligpolitisk problem, som de ansvarlige politikere på Christiansborg skal tage ansvar for at løse i samspil med kommuner og boligselskaber.
Regeringens såkaldte ghettopakke er et socialt og boligpolitisk problem, som de ansvarlige politikere på Christiansborg skal tage ansvar for at løse i samspil med kommuner og boligselskaber.

Tobias Nilsson

Indland
15. oktober 2018

»Stop angrebet på de almene boliger.«

Sådan lød parolen, da beboernetværket Almen Modstand i september i år gik på gaden sammen med tusindvis af mennesker. Det var en reaktion på regeringens såkaldte ghettopakke, der snart vil blive behandlet i Folketinget.

Regeringens mål er, at der højst skal være 40 procent almene boliger i de 16 såkaldte »hårde ghettoer« i 2030. Hvis lovpakken bliver vedtaget, betyder det, at lejerne vil kunne blive opsagt og lejlighederne enten frasolgt eller revet ned.

Konkret kan det give et genhusningsbehov på 11.026 husstande fordelt på 11 kommuner, viser et notat fra Transport-, Bygnings- og Boligministeriet.

Spørgsmålet er, hvor de beboere så skal bo. Og hvis ansvar det er.

Hvad med beboerne?

Problemet med at genhuse de mange beboere er med den politiske aftale skubbet over på kommunerne. En del af argumentationen for ghettopakken er, at en blandet beboersammensætning på tværs af sociale klasser vil mindske parallelsamfund, kriminalitet og utryghed.

Alligevel har partierne bag aftalen ikke stillet krav til, at kommunerne skal bygge nyt, hver gang de river ned. Eller at en frasolgt almennyttig lejlighed skal erstattes af en anden i et andet område.

Den løsning, som politikerne har valgt for at lette belastningen i de hårdt belastede boligområder, medfører nye problemer for de beboere, som skal genhuses. Og for de kommuner, der har fået opgaven.

Sagen er principiel. Trafik, Bygge- og Boligminister Ole Birk Olesen (LA) er citeret for at sige, at han ikke mener, at genhusning vil være et problem, og at de beboere, som skal genhuses, vil blive tilbudt boliger af »passende størrelse, beliggenhed og kvalitet«.

Nogle beboere kan altså blive skibet af sted til omegnskommunerne og ud af de større byer, hvis det er dér, hjemkommunen kan finde en bolig af »passende størrelse, beliggenhed og kvalitet« – og beboerne selv siger god for det.

Ifølge loven om almene boliger kan genhusning uden for kommunen nemlig kun ske, hvis beboere siger god for det. Men borgmestre i bl.a. Odense og Kolding har over for DR pointeret, at de får problemer med at finde genhusning.

Skulle man som beboer blive genhuset inden for egen kommune, kan man risikere en huslejestigning, som i værste fald vil betyde, at man må sige sin bolig op. Alternativt skal kommunerne bruge flere penge på boligsikring og -tilskud, og spørgsmålet er, om det er realistisk.

Som Information tidligere har skrevet, mener SF, at de borgmestre, der klager over, at de ikke har boliger til genhusning, skal i gang med at bygge. Socialdemokratiet henviser til, at »erfaringen er«, at der bliver bygget nyt andre steder i de kommuner, som har revet ned – eksempelvis i Aarhus.

Men som det ser ud nu, følger der hverken krav om opførelse af nye almene boliger eller penge med i lovforslaget, så det er uvist, hvad den erfaring i realiteten vil føre til.

Nye problemer i storbyerne

Mens man søsætter mere eller mindre problematiske tiltag for at gøre op med en for ensartet beboersammensætning i de hårde ghettoområder, skaber man nye problemer i de større byer, hvor billige lejligheder er en fortidsmyte, og ventelisterne til de almene boliger i forvejen er lange.

Huslejen i eksempelvis Tingbjerg og Mjølnerparken – begge i København – er lav, fordi boligerne blev bygget for årtier siden, mens huslejen for nybyggede boliger vil være væsentligt højere.

De politikere, der nu vil have boligselskaber og kommuner til at indgå aftaler om genhusning, burde stille krav om, at der skal bygges nyt almennyttigt, når der rives ned eller sælges fra. Og de burde kaste penge efter det for at sikre, at der er almennyttige boliger, som er til at betale.

Alt andet lige peger udviklingen mod, at færre mennesker med lav indkomst har råd til at bo i byerne.

Det er et socialt problem og et boligpolitisk problem, som de ansvarlige politikere på Christiansborg skal tage ansvar for at løse i samspil med kommuner og boligselskaber.

Imens kan de befolkningsgrupper med de lange uddannelser, gode job, altanerne i andelslejlighederne og naturvin i glassene fortsætte med at komme hinanden ved. Mens de, der passer børnene, vasker trapperne, er syge, fattige og nedslidte – og ikke tjener en akademikerløn – får sværere ved at have adgang til at bo i byen.

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

Eva Schwanenflügel

Det er de selvsamme partier - nemlig alle undtagen Enhedslisten og Alternativet - der står bag så beskæmmende tiltag som Satspuljen og reformen af Førtidspension og fleksjob, som nu vil vedtage den såkaldte Ghettopakke.

Ganske uden for realiteternes verden er politikerne overbeviste om at troen kan flytte bjerge, og de 'dysfunktionelle elementer' (læs: beboere i almene boliger på overførselsindkomst) med samme lethed som man siger en bette bøn i kirken til Folketingets åbningsdag, vil forsvinde ud i den blå luft.
Eller ihvertfald ud i periferien af samfundet, hvor man ikke skal belemres med deres demonstrationer foran Jobcentrene eller deres tørklæder i den offentlige transport.

Ud af de store byer skal de, om så det skal være med rumraket. (Mon nogen har konsulteret raketbygger Peter Madsen?)

Det der egentlig står skarpest tegnet op når det drejer sig om hjemlige ghettoer, er at der findes en på Slotsholmen som befinder sig i et parallelt univers uden forbindelse til virkeligheden i dette land.

Carsten Mortensen, ingemaje lange, Tue Romanow, Niels Duus Nielsen, Alvin Jensen, Helene Kristensen, Steen K Petersen, Benta Victoria Gunnlögsson, Bjarne Andersen, Anne Mette Jørgensen, Viggo Okholm, Heidi Larsen, Anne Eriksen, Kim Folke Knudsen, Torben K L Jensen, Arne Lund, Rolf Andersen, Philip B. Johnsen, Dennis Tomsen, Peter Wulff, Carsten Munk, Kenneth Jacobsen, Verner Nielsen, Espen Bøgh, Ebbe Overbye, P.G. Olsen, Frede Jørgensen, Bjarne Bisgaard Jensen, Estermarie Mandelquist og Torben Skov anbefalede denne kommentar
Krister Meyersahm

Man kan ikke tvangsflytte folk, heller ikke med ny lovgivning. Det er dansk lov ( 1992-04-29-L285 ) at man må færdes frit og også frit vælge opholdssted, når man har lovligt ophold i landet. Hvis lovgiverne vil uden om denne forhindring må de først af med gældende lov. God fornøjelse med Menneskerettighedsdomstolen.

Carsten Mortensen, Tue Romanow, Niels Duus Nielsen, Alvin Jensen, Steen K Petersen, Benta Victoria Gunnlögsson, Jesper Sano Højdal, Estermarie Mandelquist, Bjarne Andersen, Anne Mette Jørgensen, Anne Eriksen, Flemming Berger, Kim Folke Knudsen, Kim Houmøller, Rolf Andersen, Lis djørup, Peter Wulff, Christel Gruner-Olesen, Carsten Munk, Verner Nielsen, Frede Jørgensen og Eva Schwanenflügel anbefalede denne kommentar
Frede Jørgensen

Deportering af uønskede borgere - slet og ret

Carsten Mortensen, ingemaje lange, Tue Romanow, Niels Duus Nielsen, Alvin Jensen, Nike Forsander Lorentsen, Bjarne Andersen, Anne Mette Jørgensen, Anne Eriksen, Kim Folke Knudsen, Rolf Andersen og Eva Schwanenflügel anbefalede denne kommentar
Arne Albatros Olsen

Endnu en gang premature signal lovgivning af den dummeste slags.

Der er så afgjort dømt MOLBO for , jeg ved ikke hvor mange gange.

Alvin Jensen, Bjarne Andersen, Anne Eriksen, Eva Schwanenflügel, Carsten Munk og Espen Bøgh anbefalede denne kommentar

fattigrøvene ud af byen. Man vil sælge eller nedrive de mest uattraktive og billige boliger i de store byer. Så vil man anvise de beboere der er på overførselsindkomst eet nyt og dyrere boligtilbud (hvis der ellers er ledige boliger udover i nordjylland), som de vil ha svært ved at betale hvis de overhovedet kan betale, der er er jo loft på boligsikringen. Men de kan jo bare købe en ejerlejlighed til 2 mill, på deres integrationsydelse. Eller må de lære at det er sjovt at være rig og at de skal tage sig sammen og blive rige i en fart. Alternativet er at prøve at lave et skjul i en af byens parker eller besætte en spejderhytte i det nærmeste naturreservat. Hvis ikke det er attraktivt er der tilbage at søge optagelse i en af de lokale bander. Socialpolitik ........

Carsten Mortensen, ingemaje lange, Alvin Jensen, Bjarne Bisgaard Jensen, Bjarne Andersen, Anne Mette Jørgensen, Anne Eriksen, Kim Folke Knudsen, Lise Lotte Rahbek, Eva Schwanenflügel og Christel Gruner-Olesen anbefalede denne kommentar

Det er vist en gængs opfattelse at forstanden og viden burde tjene mennesker til anseelse, - men når det kommer til politikere viser det sig ikke at være tilfældet!

Hvordan kan man finde på at rive gode almene boliger ned, når disse ikke fejler noget og en del er blevet renoveret for mange mio. fra Landsbyggefonden.

det seneste skud på stammen heri er "altan-psykosen" - alle boliger skal have altan, ligegyldigt om solen skinner på dem eller ej.

Jovist har det givet arbejde til mangen en håndværker, og mange er vel også glade for deres nye fine altaner, og mon ikke også byggeriet har kastet lidt penge af til kapitalen i den forbindelse.

Når problemet ikke findes i selve boligerne, men i beboersammensætningen, må det være sund fornuft at kigge på de forhold der har affødt disse tilstande, - for de er jo ikke opstået lige pludseligt
"over night".

Det har derimod været en lang politisk glidebane, hvor indflytningen af fremmede politisk har været prioriteret før danskere der i årevis har stået på ventelisterne i mange almene boligselskaber, men blev tilsidesat via politiske beslutninger om at kommunen ikke længere - kun skulle råde over 25 % af de fraflyttede boliger, men blev politisk ændret så kommunerne i stedet rådede over 35 % af de fraflyttede boliger i den almene sektor.

Problemerne der omtales politisk er af sociale, religiøse, mentale som årsag til disse tiltag, og handler altså ikke om boligernes uegnethed til bolig, men derimod om beboersammensætningens forskellige karakterer, hvoraf en stor del henføres til grupperne af fremmede i disse almene boliger.

Specielt peges der på de parallel samfund der igennem årene har udviklet sig, som politikerne har negligeret og "undertalt", som var de ikke eksisterende, og dertil også den kriminalitet i forbindelse med mentaliteten, hånd i hånd med religionen, som er årsagen til udviklingen.

intet af ovennævnte kan over- eller omskrives til det pænere ord, - kultur, ligesom livsstilen på overførselsindkomst heller ikke kan indpasses under ordet kultur, medtaget "hjemmefra", for sådan kan man ikke overleve på de kanter.

Det er primært kun Mellemøstlige borgere der generelt afviser ethvert tilhørsforhold til de lande hvor de nu engang har taget ophold, men vi ikke ser det samme gøre sig gældende fra andre dele af verden.

Det er et religions og mentalitets spørgsmål der udgør kernen i de parallel samfund der findes i den almene boligsektor, - og derfor er det også nødvendigt man tager opgøret om lige præcis disse forhold overfor de familier hvori det eksisterer.

Nedrivning af almene boliger og tvangsflytninger, hører kommunist tiden til sammen og Stalin, og det løser naturligvis ikke de grundlæggende problemer.

Herude hvor jeg bor(Urban planen) havde man for mange år siden også disse luftkasteldrømme, og opførte en boligblok overfor amager idrætspark, der hurtigt fik det øgenavn "bananen" på grund af bygningens buede form, - der skulle borgere der selv betalte huslejen og havde arbejde flytte ind.

Det gjorde de da også til at begynde med, men mange flyttede næsten lige så væk igen, og så gik som mange havde spået tidligere, - det endog ca. 2 år senere var der ikke meget tilbage af alle luftkastellet fine ord om en anden beboersammensætning for området.

- Det hele var endt med det selvbedrag, som det i virkeligheden var!

Det regering vil, har altså været prøvet, og det fungerede ikke dengang, så hvorfor skulle det fungere i dag?

Problemet eksisterer inde i kernen af disse parallel samfund, og det ændrer nedrivninger af gode almene boliger eller tvangsflytninger ikke på.

Herude har vi ligesom andre steder konsulenter i forbindelse med beboerne, - dvs. nogen der skal lære os andre hvordan "vi" skal omgås de fremmede - med respekt og forståelse, og det er altså en slags envejs kommunikation, men nærmest selvbetalt" over huslejen, og ganske vist yder kommunen da et tilskud hertil.

Konsulenterne bor i øvrigt ikke selv i området, men kommer udefra, - "der skal jo ses på det med friske øjne", og det bliver der sandelig, men ikke uden en vis skelen til én bestemt side, og hvor meget dansk der er heri kan man tænke sig til.

Regeringen ghetto plan er idiotsikret, - kun idioter kan nemlig se det fornuftige heri!

Anne Mette Jørgensen, Viggo Okholm, Anne Eriksen og Kim Folke Knudsen anbefalede denne kommentar

SF siger - "mener SF, at de borgmestre, der klager over, at de ikke har boliger til genhusning, skal i gang med at bygge".
Hvor og med hvad? I mange kommuner er der ikke bare sådan ledige arealer , og hvis der er, så ligger de måske fjernt fra alfarvej - dvs. længere til arbejde, skole mv. ER Sf ikke klar over hvor mange sociale og netværksbånd der rives over med at flytte store beboerrgupper til andre bydele.
At Soc.dem medvirker til den stupide lovgivning kan ikke overraske. Ar de radiale også gør stiller jo et stort spm.tegn ved partiets politik i forhold til asylansøgere, folk med ikke-vestlig baggrund og andre med små midler.¨Men at SF også hopper på vognen for at signalere til Soc.dem, at man skal er regeringsduelig? - er beskæmmende. SF har med dette gjort sig selv overflødig, og fortjener at blive slagtet på valgdagen.

Tue Romanow, Alvin Jensen, Helene Kristensen, Benta Victoria Gunnlögsson, Bjarne Bisgaard Jensen, Bjarne Andersen, Anne Mette Jørgensen, Palle Pendul, Anne Eriksen, Flemming Berger, Lise Lotte Rahbek, Herdis Weins, Ebbe Overbye og Eva Schwanenflügel anbefalede denne kommentar
Torben K L Jensen

Arne - Jeg er SF´er og hvad er du ?

Carsten Hansen

Der er ingen tvivl om at hvis Ø og Å´s tilhængere her på debatten var repræsentativt for befolkningen, så havde de 2 partier et massivt flertal i folketinget.

Men sådan forholder det sig jo ikke .

Ude i den virkelige verden er man nødt til at fortage sig noget for at løse problemerne. Her nytter det ikke at råbe ude bag sidelinjen mens man pudser sin glorie.
SF og A kom med deres egen "ghettoplan" , da disse partier ønsker at handle frem for blot at protestere.
SF og A er med i i forliget for at yde indflydelse. SF er ikke ubetinget tilhænger af alting i pakken.

De mest nyttesløse og overflødige partier på tinge vil alle dage være de partier der ikke deltager i noget som helst.

Kim Folke Knudsen

I alle vores nabolande er en lignende udvikling i fuld gang. Byen og bymidterne tømmes for middelstanden og især de svagest stillede af flere årsager.

Det seneste valg i Bayern sendte Socialdemokraterne ned under 10%, for de har heller ikke noget svar på, at priserne på ejerboliger og lejeboliger i München og andre store byer tvinger middelstanden og de svagest stillede til at flytte væk helt ud af byen.

Det hedder med et dyrt ord Gentrification, at byen bliver til de riges ressortområde. Der er flere årsager til denne udvikling.

1. m2 priserne på ejerlejligheder fortsætter deres himmelflugt på grund af mangel på ledige grunde.
2. Lejeboliger som opføres i områder med høje grundpriser får tilsvarende høje huslejer.
3. Højhusbyggerierne er yderligere med til at forstærke prisens himmelflugt op ad.
4. Hvis markedet for lejeboliger sættes fri så vil huslejeomkostningerne blive meget høje for lejerne.

De helt store tabere er borgere i almennyttigt byggeri med lave indkomster eller som er på folkepension, førtidspension eller sociale overførselsindkomster. Deres indkomster er ovenikøbet beskåret og stoppet ned i Satspuljens uransaglige pengestrømme.

Jeg skrev i sidste vinter, at Ghettoplanen er et skalkeskjul for et hedt ønske om at komme af med personer på overførselsindkomst ved at rive de almennyttige boliger ned folde hænderne og dernæst erklære. Det er ikke regeringens ansvar at opføre nye lejeboliger og vi kan ikke opføre lejeboliger med lave omkostninger.

Det er en kynisk og udspekuleret politik som er gemt omhyggelig væk i den falske påstand, at de vil hjælpe de belastede boligområder på fode igen. Nej det vil det vil partierne bag denne plan ikke. De vil forandre befolkningssammensætningen i boligområderne ved at jage de svagest stillede ud af deres boliger til en uvis fremtid uden garanti for en ny bolig.

Hvis det var Liberal Alliance der med 50% af stemmerne havde gennemført denne politik, så var jeg ikke blevet overrasket. De har aldrig været en varm fortaler for lejernes vilkår. Men det der virkeligt undrer er Socialdemokraternes tilslutning til dette projekt udi etnisk og social udrensning af de svagest stillede borgere. Det er et markant brud med socialdemokratiske traditioner og historie. Det afslører en ledelse, som er løbet fra alle idealer og som gemmer sig bag DF i den tro, at vælgerne ikke kan gennemskue, hvad der foregår. SF ser ud til at være fulgt efter ud af den samme smalsporet og asociale vej.

Enhver ansvarlig politiker, ja borger ved hvor stor en personlig omvæltning det er for en familie eller en enlig,at blive tvunget ud af sin bolig. Det gør det ikke nemmere, at borgerne ikke har de økonomiske midler til på egen hånd at flygte væk fra de områder, som er udset til at være prøvekanin for nedrivning og social deportation og udrensning. DF har tilsluttet sig projektet, fordi de forestiller sig, at det især vil ramme borgere med anden etnisk baggrund. Smart for hvis de udlændinge efterhånden oplever sig om uvelkomne her i landet, så kan det være at de flygter til Sverige helt af sig selv eller til Tyskland. Nationalistisk systemeksport til Udlandet af uønskede borgere, det er DF´s varemærke.

Ghettoplanen bør smides i skraldespanden og erstattes af flere initiativer i en kommende Centrum Venstre Regering.

Etablering af et Boligministerium og en boligpolitisk indsats.
Der skal udarbejdes et koncept for opførelse og finansiering af boliger til så lav leje som muligt.
Antallet af lejeboliger skal forøges og ikke reduceres.
Det boligsociale arbejde i den almennytige sektor skal støttes med flere midler og gerne med inddragelse af politiet med henblik på forebyggende indsats.Beboerdemokratiet skal styrkes og inddrages i hele processen.
Det kan blive nødvendigt at overveje en løsning, hvor udgiften til husleje tages ud af kontanthjælpsberegningen, så alle kontanthjælpsmodtagere er sikret, at de ikke tvinges ud af en lejebolig på grund af manglende forsørgelsesgrundlag.

Boligsikring og Boligydelse skal kigges igennem er der for mange personer, som ikke får en tilstrækkelig dækning af voksende huslejer gennem disse støtteordninger.

Det vil koste mia af kroner, men de er nødvendige at finde i Finansloven.

Boligmarkedet i Dammark er år for år blevet mere og mere socialt skævt. En eller anden dag står vi med det faktum, at en stor gruppe af mennesker må overnatte hos venner og bekendte eller leve på gaden i hjemløshed. Hvor de efterfølgende kan blive truet af kriminelle og med arrestation og fængsel af de danske myndigheder.

Jeg kan ikke genkende de tomme floskler om Velfærdsstat i denne politik. Den minder mig mere om USA få år efter Finanskrisen. Det er det frie uregulerede boligmarked og ren neoliberalisme af værste skuffe.

Carsten Mortensen, Vivi Rindom, ingemaje lange, Tue Romanow, Alvin Jensen, Helene Kristensen, Steen K Petersen, Lise Lotte Rahbek, Eva Schwanenflügel, Bjarne Bisgaard Jensen, Kim Houmøller, Bjarne Andersen, Anne Mette Jørgensen, Ebbe Overbye, Heidi Larsen, Anne Eriksen, Flemming Berger og Frede Jørgensen anbefalede denne kommentar

Tallene viser at løsningen på at få boligafdelingerne fri af listerne er den stik modsatte af VLAKSSFDF-koalitionens. Nemlig mindst 40 % almene boliger i kommunerne. Alle de listede boligafdelinger ligger i kommuner med under 40 % almene boliger og alle kommuner med over 40 % almene boliger er helt fri for at have et eneste boligoråde på en eneste af listerne.

ingemaje lange, Eva Schwanenflügel og Steffen Gliese anbefalede denne kommentar

Det er i øvrigt ret meningsløst at tale om at bygge nye erstatningsboliger for boliger der rives ned, når der er brug for de nye boliger, helt uden at eksisterende boliger rives ned.

Kim Folke Knudsen, Alvin Jensen, Lise Lotte Rahbek, Eva Schwanenflügel og Steffen Gliese anbefalede denne kommentar

Carsten Hansen:
Nu er vi fra samme by og kender begge byen i byen, som diverse tåber har fået kig på. Det omtalte sted er fuldt udlejet også de beboelser som har trukket overskrifter Jeg bor til leje og helt klart i solside, og jeg argumenterer for at vores lille afdeling bør have flere af disse "udskud" i nogens øjne, men tror du resten af mine medbeboere synes det? Det er faktisk uhyggeligt hvordan mennesker udenfor de "berømte" områder tror det er et helvede at være der og mennesker derfra må være skadelige så lad dem blive og samtidig er det de samme som bestemmer de skal flyttes!
Vi har i vores by ret så mange forstæder og med ejerhuse og jeg er også ret sikker på der vil blive protester hvis disse ejere skal "belemres" med de "sorte" og med de mennesker som ikke lige var på det rigtige sted på det rigtige tidspunkt. Ja jeg er rystet over deres vanvittige plan.

Kim Folke Knudsen, Niels Duus Nielsen, Alvin Jensen, Eva Schwanenflügel, Heidi Larsen, Anne Mette Jørgensen, Steffen Gliese og Herdis Weins anbefalede denne kommentar
Steffen Gliese

Problemet er, at politikerne ikke gider passe deres arbejde: at opretholde og udbygge velfærdssamfundet. Første skridt væk var netop frasalget af kommunale udlejningsboliger - på et tidspunkt, hvor disse netop var umådeligt vigtige pga. et stort behov for at bosætte hjemløse unge.
Øvelsen blev lettet af en skandale på det tidspunkt med udlejning til 'venner' af attraktive og billige kommunale lejligheder på Christianshavn ("Lagkagehuset").
Det offentlige gjorde med sine egne lejligheder lige præcis det, der var brug for: det satte en stopper for ublu huslejer på det private boligmarked og sikrede dermed en vis grad af lighed, der dog led under den til alle tider udbredte boligmangel.
Hvis der var noget, Schlüterregeringen imidlertid gjorde rigtigt, så var det igangsættelsen af massivt almennyttigt byggeri - frugten af anstrengelserne kan ses i hele Odense, hvor de fire boligforeninger nok var bedst til at tage imod tilbuddet og tilføre byen mange distrikter med blandede boformer, både private parcelhuse, almennyttige studieboliger og rækkehuset og lejligheder. Det var klog investering på det rigtige tidspunkt: jeg var inde at se, hvad en ungdomsbolig som den, jeg selv flyttede ind i i 1984, koster i husleje nu - og de færreste kollegier kan vist konkurrere med en nettohusleje på 12-1300 kr.
Samfundet har mistet sit mål: at udbrede de fås privilegier til de mange, sådan som det i vidt omfang lykkedes til op i 90erne; men et helt uforklarligt skifte i politikken - på et tidspunkt, hvor vi endog var blevet et land med betydelige olieressourcer - har efterladt et usammenhængende og dysfunktionelt begærsdrevet skal uden noget indeni, der er værd at kæmpe for.

Carsten Mortensen, Arne Albatros Olsen, Lars Løfgren, Kim Folke Knudsen, Alvin Jensen, Ebbe Overbye, Viggo Okholm og Eva Schwanenflügel anbefalede denne kommentar
Karsten Olesen

SF-eren Pelle Voigt beskriver i sine erindringer “Sejre og fodfejl” 1999 (s. 97), hvordan
fynske BUPL-fagforeninger – I samarbejde med en entreprenør - med forhåndsgarantier for udlejning var I stand til at bygge langt billigere end de kommercielle.

Udlejningstab er en risiko, og risikoen bestemmer renten.

Carsten Hansen -
hvad har S og SF bidraget med af positivt til ghettoplanen ?

Kim Folke Knudsen, Alvin Jensen, Carsten Munk og Eva Schwanenflügel anbefalede denne kommentar
Carsten Hansen

Viggo Okholm.

Jeg forstår ikke hvorfor du retter dit indlæg til undertegnede ?.

Jeg går ligeledes ind for en større spredning og da helst af frivillighedens vej. Der må skam gerne flytte folk fra Ghettoerne ud i "vort" kvarter..

Men jeg og SF og A, anerkender at der er reelle problemer i Ghettoerne. og selv Enhedslisten i "vores" by er med i den kommunale "ghettoplan".
Enhedslisten har nemlig her valgt at være med for at holde lidt hanke i hvad der sker.

Carsten Hansen

Når man er en del af et forlig, så er det fordi man er enig i dele af aftalen. Derudover er man med hvis forliget skal ændres.
Med andre ord stiller man sig ikke udenfor i forhold til kommende tiltag.

Torben K L Jensen - Jeg er partiløs socialist. Har du som SF'er røde ører over at være med i et parti, der falder de nederste i samfundet i ryggen?

Helene Kristensen, Lise Lotte Rahbek og Egon Stich anbefalede denne kommentar

Carsten: Fordi vi begge har lokalkendskab og for at illustrere problematikken i det der sker.
<<

Helene Kristensen

Mon en SF'er kan forklare fornuften i, at en syg leverpostejfarvet arbejder på sygedagpenge/kontanthjælp - eller en pensionist ikke må flytte i almennyttigt byggeri, hvis bebyggelsen er på ghettolisten.

For øvrigt tror jeg ikke SF kan holde til endnu en omgang bodsgang, når deres ministerdrømme igen kolliderer med virkeligheden, og man igen må ud og forklare vælgerne. at man sandelig ikke kunne forestille sig, at man bare blev stemmekvæg for et blåt socialdemokrati.

Viggo Okholm, Randi Overgård, Herdis Weins, Niels Duus Nielsen og Eva Schwanenflügel anbefalede denne kommentar
Eva Schwanenflügel

I dag skriver Altinget.dk :

"Det skal være muligt at bygge lejligheder i industriområder, hvor støj, røg og møg hidtil har forhindret folk i at bosætte sig.

Til gengæld skal det ikke være muligt at åbne vinduerne i de nye boliger – for dertil er luftforureningen og støjgenerne for store.

Det mener regeringen, Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet, der er klar med en revidering af planloven, som fredag 12. oktober skal førstebehandles i Folketingssalen.

I lovforslaget fremgår det, at kommunerne fremover må opføre såkaldt 'hermetisk lukkede boliger' i områder, hvor ”grænseværdier for lugt, støv eller anden luftforurening er overskredet,” så længe vinduerne ikke kan åbnes, ligesom der ikke må være altaner i boligerne."

Så nu ved vi hvor de deporterede beboere fra de udsatte boligområder skal parkeres..

Viggo Okholm, Kim Folke Knudsen, Ebbe Overbye, Jens Erik Starup, Niels Duus Nielsen og Torben Skov anbefalede denne kommentar

Ghettoplanen er er løsningen på et problem som ikke eksisterer - parallelsamfund. Til gengæld vil loven skabe en lang række nye problemer. Det her er en krig mod de fattigste i samfundet og en krig mod boliger som er fri for spekulation.
Man vil rive boliger ned som man ikke ejer, for penge som er lejernes kollektive opsparing til renoveringer.
Den private ejendomsret er ophævet, lad os besætte nogle huse i Nordsjælland.

Kim Folke Knudsen

En tilføjelse fra min side til tidligere indlæg.

Det skal i Serviceloven slås fast, at en kommune har ansvaret for alle sine borgere. Bliver en borger hjemløs, så er kommunen forpligtet til at skaffe en midlertidig eller permanent bolig i kommunen. Prioritering først børnefamilier så enlige, men alle skal hjælpes af den kommune, som de bor i og har betalt skat til.

Socialt udsatte borgere skal ikke drives rundt som en flok kvæg og systemeksporteres til fjerne kommuner med dårlig økonomi i forvejen. Problemet skal løses der hvor det opstår nemlig i borgerens eget miljø og omgivelser.

Lad os protestere mod forsøget på at ødelægge de almennyttige boliger, som endnu er til at betale for borgere, der er på overførselsindkomst, folkepension, førtidspension og lignende lave ydelser.

Eva kommentar om regeringens planer om at opføre boliger i industriområder viser hvor grotesk boligpolitiken er her i landet. Støj og forurening er en sikker årsag til hjerte og kredsløbssygdomme. Det minder mig om tvangsindkvartering i en arbejdslejr.

VLAK Marionet Teateret viser hvor ligeglade de er med borgere, som ikke tilhører deres eget privilligerede klientel af rige boligejere. De ville ikke drømme om at investere i en ejerbolig som lå i nabolaget til en motorvej eller et industriområde.

DF som af den danske borgerlige presse udråbes som det store parti for de svagest stillede danskere lægger velvilligt stemmer til alt det møg, som Regeringen disker op med.

Eva Schwanenflügel, Ebbe Overbye og Viggo Okholm anbefalede denne kommentar
Eva Schwanenflügel

Kim, Socialdemokraterne lægger også stemmer til.
Enhedslisten er selvfølgelig imod.
Men ved ikke, hvordan det forholder sig med Radikale, SF og Alternativet..?