Leder

Det er en hån mod skatteyderne at bruge trekvart milliard på et symbolpolitisk tiltag over for godt 100 udlændinge

Regeringen og Dansk Folkeparti gennemfører en så stram finanslov, at den vil indebære markante velfærdsforringelser. Alligevel vil partierne bruge 759 mio. kr. på at flytte et udrejsecenter fra Midtjylland til det sydsjællandske øhav
Arkivfoto af øen Lindholm.

Arkivfoto af øen Lindholm.

Finn Frandsen

6. december 2018

Det kan lyde paradoksalt, at det skal være særligt dyrt at sørge for, at mennesker lever under særligt ubehagelige forhold. Det er ikke desto mindre tilfældet i sagen om udlændinge på tålt ophold, der skal sendes ud på øen Lindholm.

Udrejsecentret på øen er det mest konkrete udkomme af Dansk Folkepartis krav om, at regeringen skal levere udlændingestramninger til gengæld for partiets støtte til finansloven. Og som Information beskrev onsdag, bliver tiltaget en dyr affære.

De årlige omkostninger til drift af centret beløber sig ifølge Finansministeriets beregninger til mindst 1,8 mio. kr. pr. udlænding om året. Dertil kommer anlægsudgifter på flere hundrede millioner kr., og alt i alt forventes regningen for de næste fire år at blive 759 mio. kr., altså over trekvart milliard.

Det er rigtig mange penge for 100-125 udlændinge. Særlig i lyset af at udgifter til beboerne på udrejsecentret Kærshovedgård, hvor udlændinge på tålt ophold nu befinder sig, er 250.000 kr. årligt pr. person.

 

Vores abonnenter kalder os kritisk, seriøs og troværdig.
Prøv en måned gratis.

Klik her

Allerede abonnent? Log ind her

Anbefalinger

 • Karen Møller Grothe
 • Espen Bøgh
 • John Hansen
 • Nikolai Beier
 • Mads Berg
 • Tom Andreæ
 • Tino Rozzo
 • Søren Andersen
 • Erik Karlsen
 • Henrik Rasmussen
 • Jakob Trägårdh
 • Niels Duus Nielsen
 • Mandatar Torben Wilken
 • Peter Beck-Lauritzen
 • Carsten Munk
 • Marianne Stockmarr
 • Peter Wulff
 • Carsten Mortensen
 • Bjarne Bisgaard Jensen
 • Vivi Rindom
 • Eva Schwanenflügel
 • Hans Larsen
 • Kim Folke Knudsen
 • Flemming Berger
 • Lise Lotte Rahbek
 • Jens Frederiksen
 • Erik Fuglsang
 • Henrik Leffers
 • Ole Frank
 • Torben K L Jensen
 • Lillian Larsen
 • Anker Nielsen
 • Ebbe Overbye
 • David Zennaro
 • Poul Anker Sørensen
 • Gert Romme
Karen Møller Grothe, Espen Bøgh, John Hansen, Nikolai Beier, Mads Berg, Tom Andreæ, Tino Rozzo, Søren Andersen, Erik Karlsen, Henrik Rasmussen, Jakob Trägårdh, Niels Duus Nielsen, Mandatar Torben Wilken, Peter Beck-Lauritzen, Carsten Munk, Marianne Stockmarr, Peter Wulff, Carsten Mortensen, Bjarne Bisgaard Jensen, Vivi Rindom, Eva Schwanenflügel, Hans Larsen, Kim Folke Knudsen, Flemming Berger, Lise Lotte Rahbek, Jens Frederiksen, Erik Fuglsang, Henrik Leffers, Ole Frank, Torben K L Jensen, Lillian Larsen, Anker Nielsen, Ebbe Overbye, David Zennaro, Poul Anker Sørensen og Gert Romme anbefalede denne artikel

Kommentarer

Danmark er en krigsførende nation og nu en ny Robben Island nation.
Det handler,som man skulle tro, ikke om økonomi, men om menneskelighed.
En del har så stemt på de partier, der har truffet disse afgørelser!
Utroligt mange danskere har et tomt liv, der fyldes af lousige udsendelser fra TV kanalerne.
Disse tomme liv, lever dog noget op, når immigranter kommer på tale og den lave indstilling til anderledes mennesker kommer til udtryk.
Opfør boliger i udkants Danmark, genopliv de døde byer og gør immigranterne til 'vores' immigranter derude.
Dødsstraf er afskaffet i de fleste lande med en vis moral. Fængselstraffe herunder ophold på øer skal ligeledes afskaffes.
Der ligger utrolige ressourcer her og en ny human tilstand, der vil vække sensation i den store verden.
Kun Grønland er vist fængselfrit.

Niels Duus Nielsen, Jan Weber Fritsbøger og Eva Schwanenflügel anbefalede denne kommentar
Philip B. Johnsen

@Jonna Jensen 06. december, 2018 - 07:06
Det passer som fru Grethe Preisler skriver, at de er dømt til udvisning af bl.a. de omtalte årsager, men de er frie mennesker, med en udstået straf og de har en tillægsstraf udvisning, der ikke ‘kan’ effektueres, vurderet af danske eksperter.

Mennesker der ikke er dømt til forvaring kan ‘ikke’ frihedsberøves.

Den Europæiske Menneskerettighedskonvention

Artikel 5
Ret til frihed og sikkerhed

1. Enhver har ret til frihed og personlig sikkerhed. Ingen må berøves friheden undtagen i følgende tilfælde og i overensstemmelse med den ved lov foreskrevne fremgangsmåde:
a) lovlig forvaring af en person efter domfældelse af en kompetent domstol;
b) lovlig anholdelse eller forvaring for ikke-efterkommelse af en domstols lovlige påbud eller for at sikre opfyldelsen af en ved lov foreskrevet forpligtelse;
c) lovlig anholdelse eller forvaring af en person med det formål at stille ham for den kompetente retlige myndighed, når der er begrundet mistanke om, at han har foretaget en retsstridig handling, eller når der er rimelig grund til at anse det for nødvendigt for at hindre ham i at foretage en retsstridig handling eller i at flygte efter at have fuldbyrdet en sådan;
d) forvaring af en mindreårig ifølge lovlig kendelse med det formål at føre tilsyn med hans opdragelse eller for at stille ham for den kompetente myndighed;
e) lovlig forvaring af personer for at hindre spredning af smitsomme sygdomme, af personer der er mentalt abnorme, drankere, narkomaner eller vagabonder;
f) lovlig anholdelse eller forvaring af en person for at hindre ham i uretmæssigt at trænge ind i landet eller af en person, mod hvem udvisnings- eller udleveringssag er svævende.
2. Enhver, der anholdes, skal ufortøvet på et sprog, som han forstår, underrettes om grundene til anholdelsen og om enhver mod ham rettet anklage.
3. Enhver, der anholdes eller tages i forvaring i henhold til bestemmelserne i denne Artikels stk. 1 c), skal ufortøvet stilles for en dommer eller anden øvrighedsperson, der ved lov er bemyndiget til at udøve domsmyndighed, og skal være berettiget til rettergang inden en rimelig tid, eller til at blive løsladt i afventning af rettergang. Løsladelsen kan gøres betinget af sikkerhed for, at den pågældende giver møde under rettergangen.
4. Enhver, der berøves friheden ved anholdelse eller forvaring, skal være berettiget til at tage skridt til, at der af en domstol træffes hurtig afgørelse om lovligheden af hans forvaring, og at hans løsladelse beordres, hvis forvaringen ikke er retmæssig;
5. Enhver, der har været genstand for anholdelse eller forvaring i modstrid med bestemmelserne i denne Artikel, har ret til erstatning.

Link: http://echr.dk/konventionen-og-tillaegsprotokoller/den-europaeiske-menne...

Eva Schwanenflügel og Niels Duus Nielsen anbefalede denne kommentar
Niels Duus Nielsen

Henrik Madsen, symbolpolitik kaldes enhver politik, der under stor fanfare foregiver at løse et eller andet problem, men som i virkeligheden ikke afhjælper problemet. Og det kan vi selvfølgelig ikke lide, vi vil have løsninger, der virker, ikke tomme gestus, der ikke virker eller gør tingene værre, som fx dette tåbelige forsøg på at løse et hjemsendelsesproblem ved at spærre folk ude på en ø.

Men omvendt kan man ikke kalde alle de former for politik, som vi ikke kan lide, for symbolpolitik: Skattelettelser for de rige fx er vi mange der ikke kan lide, men det gør det jo ikke til symbolpolitik, for det er jo netop meningen med denne politik, at de rige skal blive endnu rigere, og det gør den jo ganske effektivt.

At du ikke kan se, at isoleringen af afviste asylansøgere på en øde ø ikke løser hjemsendelsesproblemet, må enten skyldes, at du ikke rigtigt ved, hvad symbolpolitik er, eller også at du er ligeglad med hjemsendelsesproblemet og i virkeligheden bare ønsker at gøre livet surt for nogle mennesker, du ikke kender.

Hvis det er det, du ønsker, altså at genere andre mennesker, har du da helt ret, så er der nemlig ikke tale om symbolpolitik, men om ganske almindelig ondskab.

Kristian Kiersgaard, Jan Weber Fritsbøger, Peter Beck-Lauritzen, Leo Nygaard, Philip B. Johnsen, Mikael Velschow-Rasmussen og Eva Schwanenflügel anbefalede denne kommentar

Der bliver talt meget om udgifterne til denne ø i kommentarerne. Men hvis vi skal ha' et mere komplet og nuanceret billede, bør vi vel også medtage de udgifter det ville ha' kostet samfundet, hvis de tiltænkte beboere på øen, kunne ha' forsat deres kriminalitet. Øen er jo tiltænkt nogle af de værste bande- og vanekriminelle. Og hvordan gør vi de menneskelige omkostninger op? Er en kvartmilliard en rimelig pris for at forhindre x antal traumer forårsaget af voldtægt og anden overgreb?

Det er da væsentligt at snakke om, hvad alternativerne til øen kunne være.
Derfor vil jeg gentage en yderlighed.
Giv de dømte muligheden, efter deres afsoning, at bosætte sig, hvor de vil. Hjælp dem tilmed med at finde væk fra deres tidligere miljø, ud i landet, med meldepligt lokalt. Skulle de undtagelsesvis have børn, tages hensyn hertil.
Man har lige fanget morderen til mordet på ham den omvendte kriminelle. Det burde vække til eftertanke.
Og stop så med at gøre udrejsen en del af dommen, som alligevel ikke kan eksekveres, eller alternativt bryd den regel i konventionen, der forhindrer udsmidning.

.

Mogens Ritsholm

Man kommer tilsyneladende ingen vegne med den etiske diskussion, selv om det netop er etikken, der springer et flertal af danskere i øjnene. V og A er så optaget af at behage DF, at de helt overser flertallets dom over Lindholm.

Derfor er det en god øvelse at liste praktiske problemstillinger og forlange svar på deres løsning fra politikerne.

F.eks:

- en person bruger ca 30 kbm ferskvand om året og der genereres næsten samme spildevandsmængde.For 125 personer samt personale bliver det op mod 5000 tons om året.

Man kan ikke finde ferskvand på øen. Sådan er det med alle meget små øer, fordi havvand trænger ind i jordlagene. Og man kan formentlig heller ikke komme af med spildevand.

Så op mod 10 tons ferskvand og samme mængde spildevand skal fragtes til/fra øen pr. dag. Hvordan løser man det?

Isvintre med meget tyk is i det lave brakvand kan stadig forekomme. Og der er stor risiko for, at færgefarten så må indstilles i månedsvis.

Hvad gør man så med transport af personale, forsyninger og vandtransport?

osv.

Sven Elming, Nis Jørgensen og Niels Duus Nielsen anbefalede denne kommentar

DF vil så gerne tilbage til "...det Danmark, vi kender".
Men et Danmark, der i den grad er styret af dumhed og ondskab, er da vist ikke set før.

Mads Berg, Jan Weber Fritsbøger og Arne Lund anbefalede denne kommentar
Anne Mette Jørgensen

Seruminstituttet ejet af Saudi A med DF stemmer.
DF. taler højt og flot om den Kristne lære. Er de kun til det gamle testamente!
Til dig, Gert Romme. Med den regnemetode burde sort arbejde være fint.
Overførselsindkomsterne generer penge i statskassen hver gang folk køber el elpære, så jo flere penge des bedre i regnskabet.
At der blandes samtlige grupper af afviste sammen, når der blandes børn ind i det er direkte uhæderligt og det tjener ikke venstrefløjen, at komme med den slags falske udsagn.
Der hersker en del forvirring vedr. Lindholms fremtidige beboere.
Nogle, og sågar både politikere og seriøse medier siger, at det er alle afviste asylansøgere der skal være på den Ø.
Nogle siger, at det kun er de, der har begået grov kriminalitet. Andre og nogen gange de samme siger, at det ikke er afviste ansøgere som alene er afvist fordi DK ikke anerkender at de er forfulgt.
Er der ikke nogen her på information der ved hvor mange i hver gruppe det drejer sig om?
Hvis det kun er de hardcore kriminelle, der skal anbringes på Lindholm - hvor skal de andre så være?
2021. er det i slutningen eller i starten.
DK har selv genereret terrortrusler med deltagelse i krige fra 2002.
Nu har vi minsandten et tavst folk og folketing, der puster til krig oprustning pga, af en fantasi angst for Rusland. Det koster også milliarder. Men vi skal jo bare iværksætte mere, arbejde mere,så vi alle kan få mere velstand, for velfærd er det ikke.
Al denne velstand betyder slavearbejde i Afrika, hvor fattige arbejder med sundhedsskadelige ting, såsom alt det skrot vi sender dertil og de varer vi ikke vil betale værdien for.
Hvad i himlens navn hjælper udviklingsbistand. Intet, det er ren aflad.
At der er en del af muslimsk herkomst der har en inhuman tankegang er der ingen tvivl om, men det skal vel for fanden komme de ordentlige til skade.
Jeg bliver sgu også vred, når "min" kioskmand fra pakistan i 2 generation siger, at det hele er jødernes skyld, når tyrkeren siger han ikke vil høre på danske medier og stemmer på Erdogan.
Når jeg på nørrebro ser små piger indhyllet i lange sorte klæder og med ansigtet dækket af tørklæde.
Det må dog aldrig gøre, at alle skal måles ud fra det.
Det er umuligt at vide hvad man skal gøre i en verden af kynisk udenrigspolitik, hvor grådigheden får højeste point.
Jeg savner også Krasnik. Nynne Bjerre er hamrende begavet, men fremstiller sig selv om teknokrat. Hun forsøger via logisk tænkning at komme frem til fakta, men overser at mennesket ikke lever af brød alene.

Jeg ved ikke om det allerede er nævnt.

Men en sjælden gang opstår der så ekstrem ebbe i området, at man kan gå fra øen og ind til fastlandet. Så nu må DF altså får sat i hegn og vandminer op ude i vandet. :)

Det er en hån mod menneskerettighederne, at denne leder først og fremmest handler om, at overgrebene er for dyre.

Jan Weber Fritsbøger og Niels Duus Nielsen anbefalede denne kommentar
Niels Duus Nielsen

Nis Jørgensen, den økonomiske vinkel er nok valgt for at nå de mennesker, for hvem økonomi er vigtigere end moral. DF er ligeglade med, hvad det koster, men det må da gøre ondt på både Venstre og især LA at skulle bruge så mange penge, som kunne være brugt til skattelettelser.

Du har selvfølgelig ret, anstændighed burde være vigtigere end penge, men man må jo hyle med de ulve, man er iblandt. I krig og kærlighed gælder alle kneb, og vi er mange, der opfatter DFs politik som en krigserklæring mod anderledes tænkende.

Sider