Leder

Søren Pape Poulsens sværmeri for en illusorisk retsfølelse er farlig

Justitsminister Søren Pape Poulsen burde ikke stille sig tilfreds med længere straffe, der ikke virker. Han burde sikre, at straffede vender tilbage til samfundet igen som fornuftige borgere
»Det står Søren Pape frit for at prioritere hensynet til retsfølelsen over en effektiv bekæmpelse af kriminalitet. Men så burde han være optaget af, hvad befolkningen rent faktisk finder retfærdigt,« skriver Gry Inger Reiter.

»Det står Søren Pape frit for at prioritere hensynet til retsfølelsen over en effektiv bekæmpelse af kriminalitet. Men så burde han være optaget af, hvad befolkningen rent faktisk finder retfærdigt,« skriver Gry Inger Reiter.

Philip Davali/Ritzau Scanpix

Indland
24. januar 2019

Det var »en svært godt tilfreds« justitsminister, der onsdag til Kristeligt Dagblad kommenterede, at straffene for personfarlig kriminalitet på få år er blevet markant længere.

En gennemgang af de afsagte domme i perioden fra 2011 til 2017 viser, at der for grov vold er tale om en stigning på 25 procent i den gennemsnitlige straflængde, for voldtægt er tallet 20 procent, og for pædofili 36 procent.

De længere straffe er et resultat af et bredt politisk flertals store appetit på skærpelser af straffeloven og har gjort Danmark til et af de lande i Europa, som har den største samlede årlige idømte fængselsstraf.

»Det handler om retsfølelsen, det handler om ofrene, de skal ikke føle, at de kan møde deres gerningsmand på gaden dagen efter,« lyder argumentet fra Søren Pape Poulsen (K) i P1 Morgen.

Men det har vidtrækkende konsekvenser, når hensynet til ’retsfølelsen’ er højeste mål for retsplejen.

Selvfølgelig skal samfundet slå ned på dem, der overtræder loven. Men det er forskningsmæssigt veldokumenteret, at længere straffe for voldskriminalitet ikke har nogen positiv effekt på, om den dømte begår kriminalitet igen. Faktisk kan længere straffe forøge risikoen for tilbagefald til kriminalitet.

Illusorisk retsfølelse er farlig

Der er derfor grund til bekymring for, om forsøgene på at tilfredsstille en ikke nærmere bestemt retsfølelse vil føre til mere kriminalitet.

Og så er det bekymrende, at ministeren ikke mener, at man skal lytte til forskningen, fordi den »i sin natur altid er bagefter virkeligheden«.

Det står Søren Pape frit for at prioritere hensynet til retsfølelsen over en effektiv bekæmpelse af kriminalitet. Men så burde han være optaget af, hvad befolkningen rent faktisk finder retfærdigt.

Befolkningens retsfølelse kommer til udtryk gennem de borgere, der sidder med som domsmænd i straffesager. De kan assistere politikerne med kvalificeret demokratisk feedback på retspolitikken.

Og hvad er så budskabet fra de borgere, der ikke bare læser om spektakulære straffesager i medierne, men som får indsigt i alle sagens forskellige forhold?

De dømmer mildere end de juridiske dommere. Det er borgerne, der trækker straffen ned – også i f.eks. voldtægtssager.

Søren Pape burde droppe at sværme for en illusorisk retsfølelse og i stedet koncentrere sig om at sikre, at straffede vender tilbage til samfundet igen som fornuftige borgere.

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

Johnny Werngreen

D. 16. marts 2018 sagde Søren Pape Poulsen til Politiken: "Hvis alt skulle hænge på undersøgelser, så skulle vi bare afskaffe folkestyret. Så fik vi et ekspertstyre. Vi har folkestyre, og vi tillader os at tage nogle politiske beslutninger om, hvad vi synes er rigtigt og forkert." Man kan vel sige, at der både spilles med åbne kort og udstilles en naivitet, som demonstrerer en skræmmende mangel på de kompetencer, en minister i et oplyst og civiliseret samfund burde besidde.

Mads Berg, Flemming Berger, Arne Lund, Per Klüver, Kirsten Lindemark, Hans Larsen, Eva Schwanenflügel, Carsten Wienholtz, Steen Obel, Steffen Gliese, Tino Rozzo, Jan Fritsbøger, Christian Skoubye, Samuel Grønlund, Trond Meiring, Peter Wulff, Ervin Lazar, Johanna Haas, Bjarne Bisgaard Jensen, Ib Christensen, Helene Kristensen, Niels Duus Nielsen, Anders Reinholdt, Anne Eriksen, Marianne Stockmarr, Jens Kofoed, Steen K Petersen, Pia Nielsen, Elisabeth Andersen, Ete Forchhammer og Jens J. Pedersen anbefalede denne kommentar
Jens J. Pedersen

Det er desværre kendetegnende for K, V, LA og DF, at de ikke har anden agenda end straffe. De kunne end ikke overveje at indrette samfundet på en måde, så kriminaliteten blev reduceret og et langt stykke ad vejen uinteressant.
Jo større afstand mellem rig og fattig, jo mere kriminalitet.
Et retssamfund er ikke opbygget på en måde, så man skal være millionær for at gå i retten.
Et samfund skulle forsøge at indrette sig, så alle bliver respekteret og anerkendt, hvilket ikke er tilfældet i øjeblikket.

Mads Berg, Arne Lund, Per Klüver, Kirsten Lindemark, Hans Larsen, Eva Schwanenflügel, Carsten Wienholtz, Steffen Gliese, Tino Rozzo, Jan Fritsbøger, Michael Waterstradt, Trond Meiring, John Andersen, Johanna Haas, Helene Kristensen, Ib Christensen, Niels Duus Nielsen, Carsten Mortensen, Anne Eriksen, Marianne Stockmarr, Steen K Petersen, Elisabeth Andersen og Ete Forchhammer anbefalede denne kommentar

"Befolkningens retsfølelse kommer til udtryk gennem de borgere, der sidder med som domsmænd i straffesager. De kan assistere politikerne med kvalificeret demokratisk feedback på retspolitikken."

Domsmændene i straffesager (almindelige borgere) træffer deres afgørelser på et oplyst grundlag. Pape bejler til den folkestemning der piskes op i avisartikler om sager vinklet med det formål at sprede forargelse og sælge avisen.

Jeg er heller ikke enig med ham når han hævder at alternativet til det representative valgdemokrati er et ekspertvælde. Der er andre muligheder hvor almindelige borgere bliver inddraget ligesom det er tilfældet i dommandssystemet og hvor beslutninger kan træffes på, vel at mærke, et oplyst grundlag. Tværtimod har politikere tæt på valget samme dagsorden som avisen at sprede forargelse og sælge biletter til fire år mere i folketinget.

Arne Lund, Per Klüver, Kirsten Lindemark, Eva Schwanenflügel, Carsten Wienholtz, Steen Obel, Steffen Gliese, Jan Fritsbøger, Christian Skoubye, Michael Waterstradt, Trond Meiring, Johanna Haas, Helene Kristensen, Niels Duus Nielsen, Anne Eriksen, Marianne Stockmarr, Ete Forchhammer , Steen K Petersen og Elisabeth Andersen anbefalede denne kommentar
Ete Forchhammer

Vil andet end økonomiske argumenter bide på "bedsteborgere" som vor p.t. justitsminister? Den med "retsfølelsen" er jo kun et påskud for ar behage laveste fællesnævner.
Godt at der bli'r skrevet om denne falske retsfølelse uden jordforbindelse og opbyggeligt perspektiv.
Endelig kunne man sige, at politikere burde - også her - gå foran folket hvis flertallet vitterligt er så straf-fixeret og ikke vil lytte til sine egne domsmænd o.a. med viden frem for følelser.

Per Klüver, Kirsten Lindemark, Eva Schwanenflügel, Carsten Wienholtz, Steen Obel, Steffen Gliese, Jan Fritsbøger, Christian Skoubye, Trond Meiring, Johanna Haas, Helene Kristensen, Niels Duus Nielsen, Marianne Stockmarr og Frede Jørgensen anbefalede denne kommentar

Måske skulle til at acceptere at politik bygger på ideologier, og at Pape og de konservative er højrenationale, og politikken dermed er paternalistisk - en jantelovsk sætten på plads via (højstemte) følelser, som f.eks. her retsfølelsen.

Derfor skal vi ikke bede Pape om at læse rapporter, nej, Pape skal væk fra Justitsministeriet, regeringen og folketinget.

Mads Berg, Flemming Berger, Per Klüver, Kirsten Lindemark, Hans Larsen, Eva Schwanenflügel, Steffen Gliese, Torben Skov, Jan Fritsbøger, Trond Meiring, Samuel Grønlund, Peter Wulff, Johanna Haas, Bjarne Bisgaard Jensen, Helene Kristensen, Niels Duus Nielsen, Anne Eriksen og Marianne Stockmarr anbefalede denne kommentar
Frede Jørgensen

Pape Poulsen er indskrænket. Mona Lisa smiler.

Kirsten Lindemark, Eva Schwanenflügel, John Andersen, Jørn Andersen, Carsten Mortensen, Anne Eriksen og Marianne Stockmarr anbefalede denne kommentar
Henrik Bjerre

Bill Clinton s "Three times and you are out" fik da kriminaliteten til at falde drastisk i USA?

Jens J. Pedersen

Vi kunne forvente, at en justitsminister var og er oplyst!

Ete Forchhammer , Kirsten Lindemark, Eva Schwanenflügel, Steffen Gliese, Anne Eriksen og Marianne Stockmarr anbefalede denne kommentar

Pape har faktisk en pointe. Før indførelsen af retsstaten var det almindeligt at familier hævnede drab og tyveri (herunder voldtægt) ved selv at tage affære. Det førte til lange og blodige fejder, som kunne vare i århundreder. Det nuværende system er et kompromis, hvorefter den krænkede part undlader selv at tage hævn mod at samfundet på dennes vegne straffer den skyldige i et omfang, som tilfredsstiller den krænkedes retsfølelse. Det er således ikke specialister eller særligt informerede borgeres retsfølelse, som er det afgørende. Det er den almindelige befolknings opfattelse af en passende straf, som skal afholde borgerne fra privat retsudøvelse.

Der er en parallellitet i forhold til retten til at bære våben. Denne ret har vi i Danmark renonceret og overladt til politiet. Det er naturligvis så under den forudsætning, at politiet gør noget for at beskytte borgerne og ikke lukker politistationen kl 20.00. Hvis politiet i for høj grad undlader at efterforske forbrydelser, som krænker borgerne, så er det ikke utænkeligt, at vi en dag oplever at private selv begynder at beskytte sig. Fx har Pia Kjærsgaard i et tilfælde bevæbnet sig med en peberspray.

Trond Meiring, Kim Houmøller, Niels Duus Nielsen og Henrik Bjerre anbefalede denne kommentar
Daniel Joelsen

Ja, Brøndum med den omkostning at 2mil borgere sidder i fængsel, deriblandt mange folk der ikke burde side der. 12 mil arrester per år og et militariseret brutalt politikorps.
Kriminaliteten er rigtignok faldet 40-50%, men der begås flere antal skoleskyderier. Sammenlignet med resten af verden er kriminaliteten 3-7 gange højere i USA end i resten af den vestlige verden. Usa er det land der kommer flest % folk i fængsel, og overgår selv El Salvador og Turkmenistan. 6 gange flere end i Kina og 10 gange flere en Danmark.

Er det derfor et godt argument?

Mads Berg, Flemming Berger, Per Klüver, Hans Larsen, Eva Schwanenflügel, Carsten Wienholtz, Steffen Gliese, Henning Kjær, Torben Skov, Jan Fritsbøger, Michael Waterstradt, Trond Meiring, Henrik Leffers, Johanna Haas, Bjarne Bisgaard Jensen, Niels Duus Nielsen og Erik Karlsen anbefalede denne kommentar

Regnes Tibet og de vestlige kinesiske provinser med i det regnestykke?

Henrik Bjerre

@David Joelsen

Fængsling giver jobs til folk med lav uddannelse, men for min skyld kan man godt starte med de voldelige forbrydelser samt det der giver store beløb i fortjeneste.

Det er for mig ubegribeligt, at man kan tjene penge ved at stjæle store beløb. Hvis man f.eks. skal spare 100.000 kr. op ved almindeligt arbejde tager det mindst et år at gøre det. Hvis man så vælger at stjæle skal det da koste f.eks. det dobbelte, altså to år i fængsel. Og hvis man stjæler 10 mio. kr. 200 år i fængsel?

At Stein Bagger går frit omkring er for mig ganske provokerende.

Erfaringer viser at mennesker med meget lange fængselsstraffe udvikler et indre liv med læsning af Bibelen, tunge filosofiske værker etc. Disse aktiviteter har lav CO2 belastning, i modsætning til de fleste kriminelles forkærlighed for store biler og anden luxus.

At nogen frygter at lange fængselsstraffe giver hærdede kriminelle er jo kun et problem hvis de lukkes ud igen?

Japan må så være et idealsamfund. Der er ca 6 mord om året begået med skydevåben i en befolkning på næsten 130 millioner mennesker, og disse mord finder udelukkende sted mellem forskellige fraktioner af den japanske yakuza. Dertil kommer naturligvis det sædvanlige antal mænd, som kværker deres koner og koner, som forgifter der mænd.

Henrik Bjerre

@David Joelsen

Skoleskyderier bekæmpes ved en mere striks våbenlovgivning, her går Danmark den forkerte vej med tilladelse til peberspray.

@Henrik Brøndum

Husk nu at undtage skatteunddragelse. Vi skulle jo nødigt risikere at fremtrædende samfundsstøtter kommer i fængsel på grund af mindre misforståelser.

Flemming Berger, Trond Meiring, Peter Wulff og Helene Kristensen anbefalede denne kommentar
Henrik Bjerre

@Frank Hansen

Jeg gætter på du er ironisk, det plejer du ikke at være? Nej skatteunddragelse er principielt værre end at stjæle fra private. Hvis man stjæler store beløb fra private er det jo de bedre stillede, der har ressourcer til at forsvare sig. Hvis man undlader at betale skat, øger man jo beskatningen af den almindelige hårdtarbejdende borger.

Steffen Gliese, Trond Meiring og Kim Houmøller anbefalede denne kommentar
Henrik Bjerre

@Frank Hansen 8.30

Gry Inger Reiter skriver:

"Og hvad er så budskabet fra de borgere, der ikke bare læser om spektakulære straffesager i medierne, men som får indsigt i alle sagens forskellige forhold?

De dømmer mildere end de juridiske dommere. Det er borgerne, der trækker straffen ned – også i f.eks. voldtægtssager."

Hvis det er rigtigt har hun vel en pointe der viser at Søren Pape er gået for vidt i forhold til den almindelige befolknings strafopfattelse?

Carsten Wienholtz, Steffen Gliese, Trond Meiring og Pia Nielsen anbefalede denne kommentar
Philip B. Johnsen

‘Skrårem og bælte’ (K)

Det er naturligvis op til en folkevalgt regering, at vedtage hårde straffe, men det tilbagevendende ‘skrårem og bælte’ i regeringen består naturligvis ikke i, at udøve deres folkevalgte ret, men i at nedbryde tilliden til fakta og forskere, hvor hårdere straffe ikke kan stå alene, det er en politisk løgn, folketinget fører befolkningen bag lyset.

Det faktum, at alle undersøgelser af løsladte fanger, rent faktisk viser, at udstået straf ‘ikke betyder’, at den straffede efterfølgende, på lige fod med ustraffede, vil få et arbejde og bidrage til samfundet, er i den virkelige verdenskaber, hvad den manglende tryghed i samfundet kommer af.

Det er med andre ord, en stor løgn ministeren kommer med om trygheden og retsfølelsen, faktum er, at der i Folketinget er gået konkurrence i, at være den mest hårdhændede, man kan sige, at politikere forsøger at være mere hårdkogte, forråede og afstumpede end de ‘mest’ kriminelle dømte fanger.

DF er selvfølgelig vinderen med konstant 100% voldsparathed og tilsvarende afstumpethed, men efterhånden skarpt efterfulgt af stort set hele resten af folketings menageriet.

Der er naturligvis ingen grund til at nedbryde en straffet person med vilje med længere straffe, det kan aldrig stå alene det er ikke bare politisk ‘skrårem og bælte’, det er farligt for borgerne med er dansk politisk voldsregime, der er selvfølgelig langt mere fremtid, økonomi og fornuft i at opbygge mennesker til en tilværelse uden kriminalitet end, at nedbryde deres liv til yderlig desperation og kriminel forråelse.

Det er godt der snart er valg, Uffe har helt ret, dette ‘skrårem og bælte’ Danmark er på fremmarch igen og det ikke mindst i (K).

Alle almindeligt tænkende der ikke går med ‘skrårem og bælte’ politik ved, hvad dette politiske had skal ses i forbindelse med.

Smykkeloven, maskeringsforbuddet, håndtryk for at kunne få statsborgerskab, indfører dobbeltstraf i særlige zoner, Dansk Folkeparti sår tvivl om, hvorvidt Danmark skal følge domme fra Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol, og som mener, at Grundloven kun gælder for danskere.

Snart kommer kravet vel fra Søren Pape Poulsens, Inger Støjberg, Martin Henriksen eller Pernille Vermund efter valget, om muslimer skal have påsyet halvmåne på overtøjet, så befolkningen kan tage deres forholdsregler, når ghetto børn færdes uden for deres indhegning og kun kan straffes på lige fod med de ‘rigtige danskere’.

Eller muligvis Mette fredriksen selv kan fremsætter forslaget.

Egon Stich, Mads Berg, Flemming Berger, Kirsten Lindemark, Hans Larsen, Eva Schwanenflügel og Torben Skov anbefalede denne kommentar
Henrik Bjerre

Jeg tror problemet er knyttet til Søren Papes fysiognomi der er rar og rund. Befolkningen kan godt lide hardlinere som sportsfolk, trænere tidligere jægersoldater etc. Søren Pape kunne nok støtte sine politiske mål ved at løfte mere jern og spise færre gode middage.

Skal man så indføre dødsstraf så for at stjæle en pakke hakket kød hvis det kan nedbringe kriminaliteten?
Altså strafudmålingen skal stå i forhold til forbrydelsen. Der kan være formildende eller modsat skærpede omstændigheder i forbidelse med strafudmålingen. De kan så diskuteres.
Bent Bendtsens søn blev engang taget for salg af stoffer (ikke hash) men fik vist kun en betinget dom fordi han jo kom fra sådan en pæn familie. - Sagen er nok at domspanelet kunne overbevises om at han sandsynligvis ikke ville gøre det igen med en far i folketinget for de konservative- men alligevel? OK man må bøje sig for sådanne betragtninger.
Jeg synes ikke Clintons 3 gange er nogen god ide. Der sidder nu flok inde på livstid for at have stjålet en pizza nogle gange. Jeg vil også gøre opmærksom på at det en temmelig dyr løsning med så mange i fængsel og selvom der kunne være jobs i det så vi er nok nød til først at privatisere fængselssystemet så der kan laves en god forretning ud af det.

Torben K L Jensen

Det var nu kun i Californien den regel var (er afskaffet) - og det var ikke Bill Clinton,det var den republikanske guvernør der stod for den manøvre.

Henrik Bjerre

@Pia Nielsen

Nej, dødsstraf er sjældent nødvendigt. Måske for de værste terrorister som Osama bin Laden, latsbilchauføren fra Nice etc.

Smårapserier fra butikker og lignende er heldigvis ikke længere det store problem iblandt danskere, eller i andre udviklede lande. Der er nogle få flygtninge og tilrejsende EU-borgere der ikke rigtig fatter det. Sådanne sager kan snildt klares med fodlænke, resocialisering etc.

Carsten Hansen

Det eneste politikerne og samfundet burde være interesserede i , er straffe der forebygger nye straffe.

Selvfølgelig skal ofre kompenseres og støttes, men hensynes til kommende ofre bør veje tungest.

Nej Brøndum han minder om en glad lille bamsefar. Corydon havde noget af det samme. noget vennesælt. Men det var han som bekendt nok slet ikke.
Nogle af de bedste gysere er lavet med klovne og dukker i hovedrollen. Bamser er en mulighed her. Onde bamser.
vennesælt = flink, venlig og selskabelig også om noget der udstråler disse egenskaber

Anne Eriksen, Eva Schwanenflügel, Carsten Wienholtz, John Andersen, user _b303ee38493046273c14b0e70fa526cb og Trond Meiring anbefalede denne kommentar
Henrik Bjerre

@Pia Nielsen

Pæne familier er et irriterende begreb for både socialiser og liberale, men det har nok nogen berettigelse. Specielt hvis de pæne familier trådte i karakter og betalte nogle solide bøder hvis deres unge skal slippe for fængsel på den baggrund.

user _b303ee38493046273c14b0e70fa526cb og Trond Meiring anbefalede denne kommentar
Ib Christensen

Er der ikke en journalist der kunne spørge Pape om, hvad hans syntes er en passende hård straf for skattesvig og hvidvask?

Mads Berg, Flemming Berger, Ete Forchhammer , Arne Lund, Anne Eriksen, Hans Larsen, Eva Schwanenflügel, Lillian Larsen, Trond Meiring, user _b303ee38493046273c14b0e70fa526cb og Mogens Holme anbefalede denne kommentar
Ib Christensen

Og i betragtning af at hælerren er lige så slem som stjæleren. Hvad har han så af planer om de kriminelle kroner der er blevet udbetalt som udbytte fra hvidvask?

Flemming Berger, Anne Eriksen, Eva Schwanenflügel, Carsten Wienholtz, Trond Meiring og user _b303ee38493046273c14b0e70fa526cb anbefalede denne kommentar

Det var så den demokratiske præsident Clinton, som fik indført tre gange og det er livstid reglen. Det var selvfølgelig Kongressen, der vedtog loven, som Clinton derefter underskrev og derned gav retsgyldighed.

Der må så her på Information herske varme følelser for præsident Trump, som netop i december har underskrevet en omfattende lovgivning, hvis mål er at nedsætte længden på fængselsstraffe og halvere antallet af indsatte i amerikanske fængsler.

Philip B. Johnsen

Man bider ikke hånden der fodre.

Hans Larsen, Trond Meiring, user _b303ee38493046273c14b0e70fa526cb og Ib Christensen anbefalede denne kommentar
Philip B. Johnsen

10:37
@Ib Christensen

Philip B. Johnsen

Mord for dollars og bonus og resultatløn til de centralt placerede i Danske Bank.
Link: https://youtu.be/2KnR0lOH1dk

Jeg behøver ikke at nævne, at vores politikere ‘efterfølgende’ har belønnet deres kriminelle samarbejdspartner Danske Bank, med foruden blod på hænderne, 1.500 milliarder fra international organiseret kriminalitet på bøgerne, med en fireårig kontrakt, som Folketingets finansinstitution.

Flemming Berger, Anne Eriksen, Hans Larsen, Eva Schwanenflügel, Michael Waterstradt, Trond Meiring, user _b303ee38493046273c14b0e70fa526cb, Mogens Holme og Ib Christensen anbefalede denne kommentar
henrik poulsen

I min optik er der næppe nogen,der har krænket retsfølelsen mere end netop Søren Pape Poulsen.Han insisterer på at fortsætte med sessionslogning,selvom denne praksis er kendt ulovlig af EU-domstolen.Og endnu værre: Der er ikke nogen "opposition" der har stillet mistillidsvotum mod ham af den grund.Er der ligefrem flertal for ulovlig overvågning?

Mads Berg, Flemming Berger, Anne Eriksen, Hans Larsen, Eva Schwanenflügel, Carsten Wienholtz, Steen Obel, Steffen Gliese, Ib Christensen og Henrik Bjerre anbefalede denne kommentar
Philip B. Johnsen

@henrik poulsen
Tydeligvis.

Philip B. Johnsen

Foruden at det er den politiske foretrukne måde, at partier, der kan og vil betale sig til brug af stjålne date af Facebook mf. for at vinde valg.

Dataetiker: Danske politikeres målretning af annoncer minder om Trump-kampagnen.
Link: https://www.dr.dk/nyheder/indland/dataetiker-danske-politikeres-maalretn...

Facebook fik loves strengeste mulige straf onsdag 10. juli 2018, $660.000, (...) symbolsk straf)for ulovlig hjælp til Cambridge Analytica, der misbrugt millioner af borgeres personlige data til politisk manipulation af demokratiske valg af politikere og flertalsafgørelser, i dette tilfælde til manipulation af valget af Donald Trump og Brexit afstemningen.

“Facebook's $660,000 Cambridge Analytica Fine”
Link: https://www.forbes.com/sites/thomasbrewster/2018/07/11/facebooks-ico-fin...

“Mr. Wylie found a solution at Cambridge University’s Psychometrics Centre. Researchers there had developed a technique to map personality traits based on what people had liked on Facebook. The researchers paid users small sums to take a personality quiz and download an app, which would scrape some private information from their profiles and those of their friends, activity that Facebook permitted at the time. The approach, the scientists said, could reveal more about a person than their parents or romantic partners knew — a claim that has been disputed.

When the Psychometrics Centre declined to work with the firm, Mr. Wylie found someone who would: Dr. Kogan, who was then a psychology professor at the university and knew of the techniques. Dr. Kogan built his own app and in June 2014 began harvesting data for Cambridge Analytica. The business covered the costs — more than $800,000 — and allowed him to keep a copy for his own research, according to company emails and financial records.

All he divulged to Facebook, and to users in fine print, was that he was collecting information for academic purposes, the social network said. It did not verify his claim. Dr. Kogan declined to provide details of what happened, citing nondisclosure agreements with Facebook and Cambridge Analytica, though he maintained that his program was “a very standard vanilla Facebook app.”

How Trump Consultants Exploited the Facebook Data of Millions
Link: https://www.nytimes.com/2018/03/17/us/politics/cambridge-analytica-trump...

Steffen Gliese

Staten straffer, fordi loven overtrædes, det har intet med ofrene eller borgerne at gøre. Ofrenes forhold varetages på anden vis, men kan selvfølgelig ingen indflydelse have på dommen.

Henrik Bjerre

Lars Nørholt har i dag fået beskedne 7 års fængsel for at svindle for over 500 mio. kr. Heriblandt 262 mio. kr. fra PenSam - FOA's pensionskasse. Hvor lang tid tager det et medlem af FOA at opspare 262 mio. kr.?

Og hvor godt varetages ofrenes forhold så, Steffen Gliese? Med et elendigt fungerende psykiatrisk system, manglende kommunal støtte og mere eller mindre nedsmeltning af de fleste kommunale sociale ansvarsområder, mangelfulde angstbehandlingstilbud og nogle enkelte frivillige samtale hjælpeorganisationer, så er det ret sikkert, at ofrenes forhold bliver elendigt varetaget. Og det forhold ændrer hårdere straffe selvfølgelig ikke på.

Flemming Berger, Trond Meiring, Anne Eriksen, Eva Schwanenflügel og Frede Jørgensen anbefalede denne kommentar
Philip B. Johnsen

@Steffen Gliese
Det siger sig selv og i straffen er der et element af hævn, for at undgå selvtægt.

Søren Pape Poulsens er ude i syndebuk politik se 09:39, hvilket ikke skal forveksles, med borgernes sikkerhed eller ‘retsfølelsen’.

Tværtimod er forskningen ubetinget tydelig på dette område, det forværre volden i samfundet efter udstået straf, at udøve mere vold mod den indsatte, læs forlængede straffe, hvis ikke der samtidig ydes betydelige ‘nye’ midler til rehabilitering.

Steffen Gliese, Trond Meiring, Ib Christensen, Anne Eriksen, Eva Schwanenflügel og Carsten Wienholtz anbefalede denne kommentar

Sidste skud fra gunslingeren Pape:

Trusler og chikane mod offentligt ansatte skal straffes hårdere

"Netop derfor er enhver form for trusler og chikane mod offentligt ansatte i særlig grad ødelæggende for fællesskabet. En trussel om vold mod eksempelvis en socialrådgiver skaber utryghed for den enkelte ansatte, og i værste fald kan det sprede sig videre til hele arbejdspladsen. Ingen må gå utryg på arbejde med frygt for, om dagen byder på trusler eller chikane"

Utryghed for den arbejdsledige?...
.

Steffen Gliese, Flemming Berger og Trond Meiring anbefalede denne kommentar

Hvorfor så forbavset. De her er jo de konservative classic: Strengere straffe og lavere skatter og så lidt national- og kongerøgelse ad hensyn til abonninerne.

Carsten Svendsen

Retsfølelse er et positivt ladet ord for hævntørst!

Steffen Gliese, Henrik Bjerre og Hans Larsen anbefalede denne kommentar
Henrik Bjerre

@Carsten Svendsen

Netop! Hverken hævn, misundelse eller jalousi er særlig kønne, men derfor forsvinder de ikke.

Ib Christensen

@Carsten Svendsen
Nej. Det drejer sig om, om man bør forvente andre er ærlige.

Jesper Pedersen

==
Men det er forskningsmæssigt veldokumenteret, at længere straffe for voldskriminalitet ikke har nogen positiv effekt på, om den dømte begår kriminalitet igen.
==

Men recidivitet er jo kun et af flere mål for om længere straffe virker.
Man kan jo også mene at at straf virker, hvis det betyder at almindelige borgere er mindre udsat for kriminalitet fordi de kriminelle sidder i fængsel.

Jeg tror fx ikke at Peter Lundin bliver mindre kriminel af at sidde i fængsel. Men jeg føler mig da lidt mere tryg så længe, han gør det.

Og der er også en generalpræventiv effekt af straf.

Erik Fuglsang

Konservativ eller ej. I ethvert retssamfund er der naturligvis brug for, at samfundet viser sin stærke misbilligelse over for forbrydelser.
Det er ideelt, hvis det kan forhindres, at forbryderen forhærdes under indespærringen, men formålet med at straffe er ikke i første række resocialisering, men derimod at samfundet viser sin (stærke) misbilligelse over for dem, der ikke følger fællesskabets demokratisk vedtagne regler.

Steffen Gliese

Til gengæld er det selvfølgelig et samfunds opgave - især et demokratisk - at indrette sig, så forbrydelse såvidt muligt ikke er attråværdig i forhold til de vilkår, man kan opnå som lovlydig borger.
Ander former for kriminalitet har andre årsager, og hvad man stiller op med dem må være en afvejning af hensigtsmæssighed og forbrydelsens alvorlige karakter.

Erik Fuglsang

Forbrydelser må naturligvis aldrig nogensinde kunne betale sig. Det, som skal forhindre forbrydelser, er i første omgang den gode moral - og evnen til at kunne se forskel på dit og mit !

Carsten Hansen

Resocialisering er det eneste samfundet kan bruge til noget.
Alt andet er spild af ressourcer; Både menneskelige og økonomiske.

Selvfølgelig skal folk have en straf for en begået forbrydelse. Denne skal skal så gives indenfor en vedtaget ramme.
Men det må være klart for enhver, at samfundet kun kan være interesseret i at så få som overhovedet muligt bliver gentagelses-forbrydere.
Derfor må og skal resocialisering have absolut førsteprioritet.

Jesper Pedersen

Samfundet kan kun være interesseret i at så få borgere som muligt bliver ofre for forbrydelser.
Det burde være førsteprioritet. Og her er resocialisering et middel.

Carsten Hansen

Og resocialisering fremmes ikke ved længere straffe.

Den der med at bure folk inde på 2x2 meter i længere tid og intet andet, er ubrugeligt

Kan være angående de få psykopater og mordere at der ikke er noget at gøre. rent recsocialiseringsmæssigt Så må samfundet spilde de ressourcer der er nødvendige for at holde disse mennesker væk fra andre.
Men her taler vi altså¨voldsomme forbrydelser og forholdsvis få forbrydere.
Generelle strengere straffe er tåbeligt , kontraproduktivt og bekosteligt.