Leder

Enhedslistens klimaudspil: Ingen klimakamp uden social kamp

Erkendelsen af, at den røde kamp for lige velfærd og den grønne kamp for omstilling hænger uløseligt sammen går som en rød tråd igennem Enhedslistens nye klimaplan ’En socialt retfærdig vej til det grønne samfund’
Planens mål og midler flugter på mange punkter med Alternativets klimaplan fra efteråret, men går ellers videre end andre partiers udspil.

Planens mål og midler flugter på mange punkter med Alternativets klimaplan fra efteråret, men går ellers videre end andre partiers udspil.

Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix

Indland
14. februar 2019

Det er ingen hemmelighed, at Enhedslisten længe har tumlet med en diskussion om vægtningen af ’det røde’ i forhold til ’det grønne’. Hvordan skal den sociale kamp for mere velfærd til de økonomisk dårligst stillede vægtes i forhold til den økologiske kamp mod konsekvenserne af en løbsk vækstkapitalisme og et politisk svigt?

Under indtryk af bl.a. De Gule Vestes revolte i Frankrig er det blevet tydeligt for partiet, at de to kampe hænger uløseligt sammen og ikke længere kan italesættes eller føres hver for sig. Klimakampen kan ikke vindes uden også at være en kamp for social retfærdighed og økonomisk omfordeling. Og omvendt. For en mere rimelig deling af de tilgængelige goder bliver uomgængelig på en lille planet, hvor grænserne for ekspansion på en række områder er nået eller overskredet.

Erkendelsen heraf går som en rød tråd igennem Enhedslistens nye klimaplan, præsenteret onsdag under overskriften ’En socialt retfærdig vej til det grønne samfund’.

Planen, der på udvalgte områder får ros fra så forskellige lejre som Danmarks Naturfredningsforening og Dansk Energi, Greenpeace og FDM, kobler radikale tiltag for at bremse den globale opvarmning med en konsekvent fordelingspolitik. Det sker primært via en forøgelse af den eksisterende ’grønne check’, der kompenserer personer med lav- og mellemindkomst for de udgifter, der følger af diverse nye klimatiltag i planen. På transportområdet foreslår man f.eks. højere diesel- og benzinafgifter samt en flyafgift med kompensation til folk med lav indkomst ved at tilbageføre afgiftsprovenuet via den grønne check.

Disse afgifter er del af planen for transportsektorens omstilling, som også omfatter et stop for salg af nye diesel- og benzinbiler fra henholdsvis 2022 og 2025, en forhøjelse af registreringsafgiften, en helt ny vejafgift, tilskud til elbiler samt billigere billetter i den kollektive trafik.

En ny grøn samfundskontrakt

Radikaliteten i disse omstillingsforslag går igen i andre dele af klimaplanen – en CO2-afgift på landbrugsproduktion (med tilbageførelse af provenuet til landbruget), to ekstra havmølleparker inden 2030, udfasning af olie- og gasproduktion i Nordsøen, betaling for hidtil gratis CO2-kvoter i industrien (med tilbageføring af provenuet til grøn omstilling) m.m.

Disse og andre elementer vil sikre en CO2-reduktion i 2030 på 21 mio. ton mere end de gældende energiplaner og aftaler.

Det hele skal ifølge Enhedslisten rammes ind af et bindende mål om 70 pct. reduktion af de danske CO2-udledninger i 2030 i forhold til basisåret 1990, samt nuludledning i 2040 lagt fast via en ny klimalov med løbende statusopgørelser og justering af indsatsen, så kursen mod målet følges.

Planens mål og midler flugter på mange punkter med Alternativets klimaplan fra efteråret, men går ellers videre end andre partiers udspil. Både Socialdemokratiet og De Radikale roste onsdag Enhedslistens udspil, men tog også forbehold for nogle af de mest radikale forslag.

Til det er at sige, at klimaets prekære situation kalder på radikale tiltag. Hvad enten man som Enhedslisten kalder det ’en ny grøn samfundskontrakt’, en Green New Deal, en klimamæssig doughnutøkonomi, ’den store omstilling’ eller noget femte, så afspejler planen det, som FN’s klimapanel IPCC skrev med flammeskrift i sin store rapport fra oktober:

»At begrænse den globale opvarmning til 1,5 grader celsius vil kræve hastige og vidtrækkende omstillinger uden fortilfælde af enhver side af samfundet.«

»De kommende få år er nok de vigtigste i vores historie,« præciserede Debra Roberts, formand for en af panelets arbejdsgrupper.

Klimakamp: En bunden opgave

Denne fornemmelse af at befinde sig i en nødsituation, hvor tiden løber ud, spores i dag overalt.

Dagligt kan man i ind- og udland registrere nye initiativer, hvor borgere – ikke mindst unge – forsøger at råbe beslutningstagere op for at få demonstreret en ansvarlighed og handlekraft, der står mål med udfordringen. Det får politikerne en chance for, når de 26. februar skal drøfte det borgerforslag om en bindende klimalov, som foreløbigt 64.000 danskere har givet deres støtte til via hjemmesiden borgerforslag.dk

At realisere ’en ny grøn samfundskontrakt’ er i dag en bunden opgave.

Til de, der måtte indvende, at nogle af pengene mangler i Enhedslistens plan, er svaret, at de selv må vise ansvarlighed ved at hjælpe med at finde, hvad der måtte mangle.

Og til mulige rygmarvsindvendinger om, at nogle af forslagene til afgiftsomlægninger vil være administrativt besværlige, er svaret, at kommende generationer vil dømme os hårdt, hvis vi lader klimaet bryde sammen, fordi vi fandt det for administrativt besværligt at redde det.

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

Poul Anker Sørensen

og til klimaminister Lars Christian Lilleholt er der kun at sige:
Det er absolut IKKE urealistisk overbudspolitik, tværtimod.

Niels Møller Jensen, Jens Høeg, John Hansen, søren ploug, Curt Sørensen, Torben Skov, Kim Øverup, Vivi Bech, Mogens Holme, Carsten Mortensen, Benta Victoria Gunnlögsson, Frede Jørgensen, Estermarie Mandelquist, Anne Mette Jørgensen, Katrine Damm, Bettina Jensen, Holger Madsen, Søren Christensen, Ejvind Larsen, Dorte Sørensen, Steen K Petersen, Søs Dalgaard Jensen, Marianne Stockmarr, Torben K L Jensen, Torben Bruhn Andersen, Alvin Jensen, Anne Eriksen og Eva Schwanenflügel anbefalede denne kommentar
Eva Schwanenflügel

Virkelig godt udspil.
Der må være flere måder i vores samfund end evig udnyttelse og bevidstløs vækst.

Niels Møller Jensen, David Breuer, søren ploug, Kurt Nielsen, Curt Sørensen, Torben Skov, Vivi Bech, Anders Graae, Mogens Holme, Ellen Jeppesen, Jan Jensen, Benta Victoria Gunnlögsson, Frede Jørgensen, Estermarie Mandelquist, Anne Mette Jørgensen, Katrine Damm, Allan Filtenborg, Holger Madsen, Ejvind Larsen, Dorte Sørensen, Steen K Petersen, Marianne Stockmarr, Torben K L Jensen, Alvin Jensen og Anne Eriksen anbefalede denne kommentar

Hm!! Det er jo noget problematisk, at lavindkomstfamilier fortsat skal kunne flyve til Tenerife eller Thailand, mens middel- og overklassen ikke må - med mindre de betaler blodige gebyrer. Der er for meget social varmestue over den slags, og i og med, at der er markant flest hoveder i de lavere indkomstgrupper, så batter det ikke så meget - i hvert fald ikke nok - til at kunne gøre den helt store forskel på flytrafikkens miljøbelastninger. Forslaget er lidt i familie med at brandskatte de allerrigeste, så slipper vi der går nede på bunden marknat billigere. Som princip er det naturligvis fornuftigt nok,, men effekten - tjah?
Problemet med den slags varmestueforslag er jo, at på et tidspunkt, så er man også nødt til at tage flyrejsen til Thailand fra de lavtlønnede, og dét kommer ikke til at gå stille af, for nu har de jo fået at vide, at netop fordi de ikke har så mange penge, så er det om ikke OK, så dog heller lige så skadeligt, som når de velstillede flyver. Jeg skulle hilse at sige, at klimaet er kyskold i røven over hvem der sidder i flyene, og hvad passagererne tjener pr. capita. En flyver er en flyver.
Mht. forslaget om at lade benzinprisen stige 69 øre pr. liter - her er vi satme langt fra EL var for blot en halv snes år siden Den gang talte man om, at benzinprisen skulle følge den samme stigningstakt som i den kollektive trafik, dvs. at en liter benzin i dag skulle koste ca. 28 kr., og blev miljøbelastninger og samtlige eksterne omkostninger indregnes, så kom vi op over 40 kr. pr. liter.
Lad dog SD's halehæng SF om den slags, og tag så og vis tænder, det er det EL er til for.

Palle Bendsen, Peter Kjær, Benny Skov, John Hansen, Samuel Grønlund, Ida Julin, Martin Mørch, Niels østergård, Palle Pendul, Bettina Jensen og Niels Duus Nielsen anbefalede denne kommentar
Eva Schwanenflügel

Arne Lund
Tag nu og læs udspillet ;-)

Hans Larsen, søren ploug, Kurt Nielsen, Carsten Mortensen, Anne Mette Jørgensen, Olaf Tehrani, Anne Eriksen, Steen K Petersen, Marianne Stockmarr, Torben K L Jensen og Alvin Jensen anbefalede denne kommentar
Allan Filtenborg

- Det er genialt det der...hutlihut!!!

Kurt Nielsen, Anne Mette Jørgensen, Anne Eriksen, Eva Schwanenflügel og Torben K L Jensen anbefalede denne kommentar
Torben K L Jensen

Her er et forslag SF ikke kan sige nej til - SF+EL er uovervindelige hvis/når de begynder at presse S.
Det skal være et slagkraftigt ultimatum til de resterende neo-liberalister fra Tony Blair´s 3. vej epoken i det gamle arbejderparti så de sætter turbo på gode gamle Keynes og som Christen Sørensen sagde i "det røde felt" - ud af finanspagten og så begynde at investere i infrastruktur med penge - ikke fra "råderummet" men det uholdbart store handelsoverskud på omkr. 160 mia. Lær S at det er nu der skal bruges penge - mange penge - hvis vi skal nå klimamålene i Danmark som EL foreslår. Jeg glæder mig - sgu.

John Hansen, søren ploug, Kurt Nielsen, Mogens Holme, Jan Jensen, Benta Victoria Gunnlögsson, Bjarne Bisgaard Jensen, Frede Jørgensen, Anne Mette Jørgensen, Katrine Damm, Niels Duus Nielsen, Anne Eriksen, Steen K Petersen, Marianne Stockmarr, Eva Schwanenflügel og Torben Bruhn Andersen anbefalede denne kommentar
Niels Duus Nielsen

Lad os nu læse, hvad udspillet siger, før vi går i baglås og begynder at skændes om, hvem der skal have lov til at flyve til Thailand.

Som nogle måske husker, begyndte de gule vestes oprør med en afgift på benzin, som især ramte de mindrebemidlede hårdt. Måske er det derfor, benzinpriserne ikke bankes op til 40 kr/l i ELs udspil, Arne Lund - hvis vi i forsøget på at redde planeten ikke tænker os grundigt om og finder den rette fordeling af de nødvendige udgifter, vil der jo blive ballade, som vi kan se.

Så lad os nu læse udspillet i sin helhed - umiddelbart lyder det fint i mine ører, at alle skal bidrage, og især lyder det fint, at også os fattigrøve skal bidrage, men ikke mere, end vi har råd til. I mit tilfælde er det lidt ligemeget, at det ikke bliver dyrere at flyve til Thailand, for det jeg sgu da alligevel ikke råd til.

Eva Schwanenflügel, søren ploug, Kurt Nielsen, Anders Olesen, Vivi Bech, Anders Graae, Jan Jensen, Anne Mette Jørgensen og Katrine Damm anbefalede denne kommentar
Dorte Sørensen

JSN er det nu rigtigt, at EL har lavet dette udspil pga. Alternativet og de Gule Veste?
EL var de første der råbte op om at Klima og miljø skulle være et hovedpunkt i den kommende valgkamp.

Ole Bach, ingemaje lange, Eva Schwanenflügel, Ida Julin, Martin Mørch, Elisabeth From, Mogens Holme, Arne Lund og Søren Christensen anbefalede denne kommentar

Udspillet vil ramme skævt rent socialt. Hvilken lavlønsfamilie har råd til at købe en elbil.

Der vil gå er en drøj tid indtil elbiler er ordentligt udviklede og mere prisbillige. Den billigste mindre type af elbiler koster ca. 300.000. Enhedslisten foreslår en reduktion på prisen på elbiler et sted mellem 50.000 og op til 100.000 til borgere, der køber en elbil. En elbil vil stadigvæk koste 200.000-250.000 kroner efter kompensationen med alt fra 50.000-100.000.

En lille benzinbil koster et sted i nærheden af 100.000. Der er ikke mange lavlønsfamilier, der har råd til en bil til 200-250.000 kroner. De vil så flokkes ud for at købe en benzinbil til færre penge, inden forbudsdatoen. Hele denne del skal tænkes bedre igennem.

Vi skal også huske på, at elbiler stadigvæk bruger batterier, som indeholder diverse materialer, der skal graves op af jorden, også materialer, der forurener ved deponering.

Det koster også energi at fremstille batterier til elbiler. Batterierne skal også jævnligt skiftes ud. Små biler kører ca. 280 km på en opladning.

Desuden skal der opbygges en infrastruktur, hvor bilerne kan blive opladet. Den infrastruktur er ikke på plads inden skæringsdatoen.

Deres udspil skal igennem tækemøllen igen. Det er sympatisk, at de kommer med et udspil, men det er ikke tilstrækkelig gennemtænkt.

Bettina Jensen

Det vigtigste i dansk politik er demokratiudvikling. På væsentlige områder som en fredelig udenrigspolitik, en forsvarlig/bæredygtig produktion, en rimelig behandling af de økonomisk ringere/ringest stillede, en offentlig sektor som har ressourcer til at kunne løse dens opgaver, nationalt ejerskab af den danske infrastruktur osv., er der i Danmark stadig opbakning i befolkningen. Så hvis befolkningen får øget indflydelse på politikken - og det gør den KUN gennem øget demokratisering - vil en del politikområder blive forvaltet langt mere hensigtsmæssigt og fremtidsorienteret end tilfældet er nu. Demokratiudvikling er ikke blot et principielt gode, eller en statisk tilstand; demokrati er en evig bestræbelse på at involvere flest muligt mest muligt i samfundets magtudøvelse ... og når dette lykkes, træffes der sjældent alt for tåbelige beslutninger.

Magten tilbage til befolkningen, så almindelige menneskers almindelige behov står i fokus; dette øger også notorisk tolerancen og kapaciteten til at begå sig med omtanke og fremsynethed i konflikter ... samt i livet i al almindelighed. Dette indebærer at magtsluserne på Christiansborg skal åbnes strukturelt - kampene fra hus til hus indenfor den kendte ringmur er tabte på forhånd.

Eva Schwanenflügel, Torben K L Jensen, Jan Jensen og Niels Duus Nielsen anbefalede denne kommentar
Thomas Andersen

Vi skal redde planeten, men det må ikke gå ud over de 95 % af danskerne som maks. rejser oversøisk én gang om året. Det kan alle som kan lægge to og to sammen se ikke hænger sammen.

Batterier bliver 20 % bedrer år for år, om få år vil markedet producere elbiler som er både bedre og billigere end dinosaurbiler. Alligevel vil enhedslisten bruger 50-100.000 skattekroner pr. elbil. Det kan alle som kan lægge to og to sammen se ikke hænger sammen.

Og afgiften på flybilletter skal afhænge af hvor meget du rejser, lav afgift på den første rejse og derpå højere og højere afgifter for efterfølgende rejser. Dette vil jo blot få folk til at flyve ud fra vores nabolande (hvilket i forvejen er tilfældet for langt de fleste oversøiske rejser). Skal et sådan tiltag virke, kræver det enighed i EU, EU som Enhedslisten bekæmper med næb og klør. Enhver som kan lægge to og to sammen kan se at dette forslag er rendyrket populisme.

Ja, vi skal redde planeten. Men lige så tåbeligt som Liberal Alliances tro på at markedet af sig selv vil løse alle klimaproblemer, lige så tåbeligt er det at bilde befolkningen ind at det hele kan løses ved at blot de rigeste og kun de rigeste bliver begrænset i deres gøren og laden ved øgede afgifter.

Søren Kristensen

Måske er problemet mere grundlæggende, for hvad er det egentligt de flygter fra, familierne, siden de må så langt væk?

Eva Schwanenflügel, søren ploug, Anne Mette Jørgensen, Vivi Bech, Anders Graae, Niels østergård, Anders Skot-Hansen, Mogens Holme, Niels Duus Nielsen og Niels-Simon Larsen anbefalede denne kommentar
Frede Jørgensen

Søren Kristensen

Det er også ham, Simon Spies!

Kim Houmøller

El-biler til beboerne i etageejendomme? Ingen infrastruktur er tilgængelig, de næste mange år. At en prisstigning på sølle 69 øre pr. litter brændstof ødelægger ikke min nattesøvn. Det er helt andre tiltag der skal til!

Som altid ender Enhedslisten udspil i "Vi skal alle være lige fattige"

Erik Fuglsang, Jens Winther og Thomas Andersen anbefalede denne kommentar

Vel nok det udspil som gør mest for at trække den væsentligste politik fra EU og Bruxelles hjem til Danmark. Ifølge udspillet skal vi selv bestemme politikken for fremtiden - klimapolitikken og fordelingspolitikken. Nu kan vi igen gå foran og blive et land, vi kan være stolte af!

Eva Schwanenflügel, Kurt Nielsen, Mogens Holme, Torben K L Jensen, Bettina Jensen og Niels Duus Nielsen anbefalede denne kommentar
Niels-Simon Larsen

Ok, flere gode takter i det stykke, men hvem taler om et totalt anderledes samfund, det samfund der skal til for ikke at ødelægge kloden og dernæst til at redde resterne?
Jeg bliver ikke ramt af det forslag, og det forlanger jeg at blive. Jeg kan selvfølgelig ramme mig selv, sagtens, det er ikke det. Nej, hvem tør sige befolkningen sandheden, at nu drejer det sig ikke om at gå fra mere forurenende biler til lidt mindre, men om den livsform, der skal frem, for at der bliver en fremtid til vore efterkommere.
Det er nok slet ikke partier, der kan gøre noget her, men folkets stemme (sådan en er der flere steder rundt om i landet). Altså, der skulle være 11 år til at vende udviklingen. 11 år kun, og det kræver helt anderledes planer.

Christian Nymark, Peter Kjær, Flemming Berger, Kurt Nielsen, Anders Skot-Hansen, Bettina Jensen, Niels Duus Nielsen og Frede Jørgensen anbefalede denne kommentar
Niels-Simon Larsen

Nils Bøjden: Nej, vi skal ikke bare være lige fattige. Vi skal være fattige, og det frivilligt, fordi vi indser det nødvendige af det.

Christian Nymark, ingemaje lange, Flemming Berger og John Hansen anbefalede denne kommentar
Niels-Simon Larsen

Vi bliver nødt til frivilligt at vælge et økodiktatur, hvor umuligt det end lyder.

Christian Nymark, Hans Larsen og Niels Duus Nielsen anbefalede denne kommentar

At lave et energiudspil kræver vilje, og især meget stor viden.

Nu har jeg i min tidligere kommentarer, kun koncentret mig om elbiler, busser, lastbiler mm., fordi Enhedslistens udspil er mangfoldigt, og det er ikke engang sikkert, at elbiler er hele fremtiden, fordi der er begrænsninger på de materialer, der stadigvæk bruges til elbilbatterier. Det udelukker selvfølgelig ikke, at nogen opfinder mere avanceret teknik. Der er lavet mange forsøg, f.eks med brint. Nogle steder kører brintbusser rundt. Nogle militære undervandsbåde kører på uran.

Hvad er det så elbatterier indeholder, både til biler, mobiltelefoner, computere og meget andet. De indeholder lithium, kobolt, grafit, mangan og silicium og der er sikkert flere materialer undervejs. Disse batterier holder ikke evigt og nogle af materialerne er giftige. Derfor bliver vi også nød til at foranstalte genanvendelsesstationer til elbatterier, fordi de materialer de består af, findes ganske enkelt ikke i uanede mængder på kloden, og er i nogle tilfælde giftige.

Alle disse materialer skal findes og de skal graves op. Af hvem? Kerer vi os om her i Vesten og i Kina, hvordan og hvem, der udgraver materialerne? Ved vi i det hele taget, hvordan det foregår og hvor vi får disse materialer fra? Mange af stofferne findes i 3. verdenslande. Kina er godt på til vej for at sikre sig hele Afrika, som fremtidssikring.

Mange har indtil videre ikke rigtig tænkt over, indholdet i vores telefoner, batterier af al slags. Flere af stofferne er grundstoffer. De holder ikke evigt, derfor er det tvingende nødvendigt at udvikle teknologier til transportmidler og meget andet, der er bygget på andet end førnævnte stoffer.

Mange elbatterifabrikker er ved at blive planlagte mange steder f.eks. i USA på vestkysten, i Kina, i Tyskland og i Polen mm.

Teslas elbatteri kører 500 km på en opladning, de mindre elbiler kører ca. 280 km på en opladning. Det er en teknologi, der stadigvæk ikke er særlig sofistikeret.

Infrastrukturen til elbiler kan ikke blive færdig til 2023. Der er meget, der skal tænkes på. For når en bil kun kører 280-500 km på en ladning, skal der tænkes på et landsdækkende system. Nu siger de godt nok, at der er batterier, der kører 1000 km. Få vil have råd til en Tesla og en Mercedes.

Landbruget er en længere historie. Enkelte landmænd er dog begyndt at tænke på deres børnebørn.

Enfamiliehuse er ligeledes en stor udgift for samfundet, fordi de ligger, som regel langt fra arbejdspladsen og der bruges store mængder energi til at varme den op og køre til og fra dem. Så er de gerne større end vi har brug for i M2.

Man skal heller ikke glemme, at det koster megen energi at fremstille solceller, isoleringsmaterialer, glas, aluminium, stål, cement, mursten, tagsten mm. Nogle af dem kan genanvendes og nogle holder meget længe. Træ er meget godt, men kan ikke bruges til alt. Det skal også transporteres.

Alt dette er et stort og kompliceret regnestykke.

Flykvoter er nemmere at lave en alt muligt andet.

En både sjov og sørgelig historie var i fjernsynet. En ung mand fik stjålet sit lille bæredygtige minihus, han havde bygget. Han forklarede, at han have kørt over hele Danmark for at finde materialer til huset. Gad vide hvad han har sparet i CO2 efter al den kørsel?

Så indtil, der ikke er løst mere, lad os plante skove og beplantninger overalt, til glæde for både mennesker, dyr, fugle og klima. Det er overkommeligt.

Flemming Berger, Niels-Simon Larsen, Michael W Pedersen og Niels Duus Nielsen anbefalede denne kommentar

Eva Schwanenflügel - Jeg HAVDE læst udspillet inden jeg skrev. Men for at være sikker på, at der ikke var noget, jeg havde fået galt i halsen, så tog jeg en tur til. Det blev det ikke bedre af, faktisk tværtimod, for undervejs faldt jeg over problematiske udsagn, jeg ikke havde været tilstrækkelig opmærksom på første gang, jeg læste udspillet. Her er et par pluk:
"Provenuet fra en sådan forbrugsafgift, der vil gøre fødevarer i butikkerne dyrere, sendes tilbage til folk med lav- og mellemindkomster gennem en forøgelse af den grønne check". Dette vil kræve et større bureaukrati at administrere, og det kan vel ikke være den vej man skal gå. Hvor er EL's tidligere forslag om at fjerne momsen på frugt og grønt, der dels vil kanalísere forbruget væk fra det animalske, og til det, der fremover skal være det bærende: det vegetabilske.
I samme skure er "Her bliver det nødvendigt med endnu en afgift på mælk, ost osv." Mælk og ost er basisfødevarer, og skal ikke belastes med endnu flere afgifter, der så via Slotsholmens tungt arbejdende bureaukrati returnerer til mindrebemidlede som en grøn check. (Fast arbejde til en masse djøf'er - er det grøn politik?)
I afsnittet om landbruget nævnes ikke med ét ord, at landmændene har en gæld på ca. 375 mia kr., og at denne er medbestemmende for hvad og hvordan der produceres. Selvfølgelig skal den animalske produktion udfases og der skal omlægges til økologisk planteproduktion, men forinden er der som sagt en gældspukkel der skal afvikles. Hvordan?
Lige så problematisk er udsagnet om, at DK evt. skal gå enegang med en CO2-afgift på landbrugsproduktion. Er det fordi vore naboer og de andre EU-lande er en flok bagstræberiske bonderøve, der ikke ved hvad der er brug for? MEd EL's holdning til EU in mente, så ligger en sådan antagelse lige for, og det underbygges yderligere, at verden udenfor DK næsten ikke nævnes. Der er lidt om Sverige og Tyskland og "det globale", men ellers. Fx nævnes EU kun ét sted, og om flyafgifter hedder det, at "Indtil en international model er på plads, skal Danmark gå foran under hensyntagen til, at afgiften skal begrænse flyvningerne uden at fortrænge ruterne til nabolande med lavere afgift". For at få lavet en international model, da kommer vi ikke uden om EU, men EL vil hellere brække en arm på langs, end at indrømme EU nogen mulighed for at regulere og fremme miljøvenlige tiltag. Det nævnes heller ikke med ét ord, at det jo er EU's indsats, der har gjort, at bilernes udledning af CO2, er faldet drastisk i de senere årtier. Hvem ellers? (Og lad nu være med at skyde mig i skoene, at jeg er pro-EU, for det er ikke tilfældet).
Der er meget jeg undres over, finder det er alt for lidt, og alt for utilstrækkeligt i forhold til hvor alvorlig situationen er. Er godt klar over, at en benzinpris på 40 kr. pr. liter, næppe er realistisk, men at forslå sølle 0,69 kr. er simpelthen for pjattet, for det vil bilisterne lynhurtigt vænne sig til. Ganske som når prisen på cigaretter stiger. I starten ryger folk lidt mindre, men efter en rum tid, er niveauet som tidligere.
EL kunne i det mindste foreslå 14-15 kr., er et mere realistisk niveau i forhold til løn- og prisudvikling. Og man kunne have lanceret sit gamle forslag om successive årlige prisstigninger
I tidens løb har EL fremsat en lang række forslag, der var ret vidtgående. Det er derfor skuffende, at man ikke kan eller vil medtage sådanne forslag. Visionært er det ikke.

Thomas Andersen, Palle Pendul, Martin Mørch og Niels østergård anbefalede denne kommentar

Næ visionært er det ikke. Hvor er de råd om hvad vi selv kan gøre sammen, for at ændre udviklingen. Forslaget virker som om det er høvlet til, så det kan være spiseligt for fodslæbende Socialdemokrater og SFere. På pressekonferencen savnede jeg en lang række af de aktivistiske klimaorganisationer der til daglig er med til rykke debatten. Endnu et udspil fra ELs folketingsgruppe, der ikke når ret lang udenfor Christiansborg.

Ole Bach, Peter Kjær, Arne Lund og Niels østergård anbefalede denne kommentar
Niels-Simon Larsen

Det er let nok at slå løs på EL, og også lidt tarveligt, når de nu er kommet med noget. Til gengæld spørger jeg mig selv om, hvem der så kan sige noget om det socialistiske samfund? SF var lige fremme i går og pille lidt ved ejendomsretten og anbefale fælles ejeformer.
Men hvordan bliver det at leve i et ægte rødt samfund, når det nu også skal være grønt? Det savner jeg at høre om. Vindenergi og el-biler er fint nok, men vi skal videre, og vi skal have fat i, hvordan vi skal bo, arbejde og aflønnes vel at mærke mht det korte antal år, vi har at reagere på udfordringen.

Vi skal have udarbejdet katastrofeplaner for den næste sommers varmerekorder og evakueringsplaner for skybrud og havstigninger. Vi er ikke kommet længere end i Noahs tid: De åd og drak og tog til ægte lige indtil regnen kom og Noah gik ind i arken.
Regeringen regner ikke med noget uforudset. Det sker kun i andre lande, og desuden må man ikke gøre befolkningen bange. Nej, uha.

Ole Bach, Christian Nymark, Niels Duus Nielsen, Flemming Berger og Kurt Nielsen anbefalede denne kommentar
Bettina Jensen

"Forslaget virker som om det er høvlet til, så det kan være spiseligt for fodslæbende Socialdemokrater og SFere."

I vort parlamentariske magtforvaltningssystem skifter magtrationalet lynhurtigt når en politiker vælges til Folketinget; fra (i let til svær grad) at være optaget af hvad der væsentligt for befolkningen, dvs. vælgerne, bliver den valgte politiker stærkt optaget af bl.a. at begå sig i det parlamentariske magtspil, såvel indenfor egne partirækker som på tværs af øvrige partier. Samtidig foregår der i partierne en konkurrence mht. at erhverve sig vælgertilslutning, en konkurrence som stærkt forceres af mainstreammediers kontinuerlige og temmeligt værdiløse målinger. Derfor er det slet ikke underligt at Enhedslisten, som gennem mange år har fået tilgang i konsekvens af afmagten overfor de traditionelt magtbærende partiers højredrejninger, hvilket har udvasket Enhedslisten revolutionære essens, herunder forulempet den strukturelle analyses vægt i partiets politik. Det er vel blot et spørgsmål om tid før et alternativ til Enhedslisten vil vise sig til venstre i det ideologiske spektrum, og erfaringerne viser vel rimeligt klart at det vil være vigtigt for dette alternativ at man fastholder et udenomsparlamentarisk perspektiv - foruden det kritisk-oplysende (dvs. ikke regeringsmagt-efterstræbende) i et evt. indenomsparlamentarisk arbejde. Det er jo tæt på forrykt at det idag kan konstateres at rigtigt mange af Enhedslistens vælgere vurderer at EU's koncerner er et muligt, for ikke at anvende udtrykket forsvarligt, grundlag at udvikle demokrati og bæredygtighed på. Men Max ville næppe undre sig.

Niels Duus Nielsen, Flemming Berger og Arne Lund anbefalede denne kommentar
Bettina Jensen

Derfor er det slet ikke underligt at Enhedslisten, som gennem mange år har fået tilgang i konsekvens af afmagten overfor de traditionelt magtbærende partiers højredrejninger, hvilket har udvasket Enhedslisten revolutionære essens, herunder forulempet den strukturelle analyses vægt i partiets politik, drejer mod højre. Skulle der ha' stået.

Niels-Simon Larsen - "Det er let nok at slå løs på EL, og også lidt tarveligt, når de nu er kommet med noget". Er det for meget, at bede dig om, at forholde dig til den kritik, der både her og i andre blogs rejses mod EL's udspil?

Niels-Simon Larsen

Arne: Hvilket parti synes du har et bedre udspil end EL?

Niels-Simon Larsen - Ingen, absolut ingen, men det betyder jo ikke, at udspillet ikke må og skal kritiseres - det er alt for vagt, og mangelfuldt. Både i forhold til hvad situationen kræver, og set i relation til hvad EL tidligere har sagt og ment. For med dette udspil virker det som om EL er bange for sin egen fortid.

Niels-Simon Larsen - Ingen, absolut ingen, men det betyder jo ikke, at udspillet ikke må og skal kritiseres - det er alt for vagt, og mangelfuldt. Både i forhold til hvad situationen kræver, og set i relation til hvad EL tidligere har sagt og ment. For med dette udspil virker det som om EL er bange for sin egen fortid.

Niels-Simon Larsen

Arne: Det er ikke, fordi jeg ikke er enig med dig og ikke kan se manglerne, men det er så let at stå udenfor og kritisere. Man kritiserer vel altid ud fra sit eget ståsted, og det er rart at vide, hvor andre står.
Utopi samler ikke mange vælgere. Både Ø og Å skal passe vældigt på med at tale om fremtidsvisioner, for så render vælgerne af gårde. Det er brandhamrende ærgerligt, for hvis der er noget, der er brug for nu, så er det nogle helt andre tanker og ideer om, hvordan vi skal skabe et samfund, der har overlevelsesværdi. Det er helt vanvittigt at der bruges tid på, hvem der er nedslidte, og hvem der ikke er, i stedet for at diskuterer hvordan vi undgår nedslidning. Ligesom med affald, hvor vi ikke skal producere affald. Det, vi producerer mest af, er problemer. Det må man bare ikke sige, og på den måde bliver politik kedeligt.
Ø er kommet med et forslag, der er bedre end ingenting, et krav man også kunne stille til de andre partier, men mange kommer igennem med det, der er ringere. Å har stillet forslag om et grønt superministerium. Jeg synes, det er genialt, men se til om vi får stemmer på det. Det gør vi ikke, og så er vi tilbage til start igen.

Niels Duus Nielsen

Det er sgu ikke nemt at være EL. Først brikker folk sig over, at EL ikke forholder sig realistisk til virkeligheden, fordi partiet kræver radikale forandringer af det bestående system. Når partiet så kommer med et relativt moderat forslag, får de bank for ikke at være radikale nok.

Læs nu forslaget! Som gammel revolutionær er jeg da enig i, at det slet, slet ikke er radikalt nok, men som realist må jeg indrømme, at der er rigtig mange gode takter i forslaget - først og fremmest fordi det tager udgangspunkt i, hvad der faktisk er muligt, givet at folk flest og i særdeleshed de borgerlige politikere (inkl. socialdemokrater) er dybt reaktionære.

Søren Kierkegaard, Enten-Eller, Diapsalmata, 1843:

"Det hændte paa et Teater, at der gik Ild i Kulisserne. Bajads kom for at underrette Publikum
derom. Man troede, det var en Vittighed og applauderede; han gentog det; man jublede
endnu mere. Saaledes tænker jeg, at Verden vil gaa til Grunde under almindelig Jubel af
vittige Hoveder, der tro, at det er en Vits."

Bettina Jensen

"Det er sgu ikke nemt at være EL. Først brikker folk sig over, at EL ikke forholder sig realistisk til virkeligheden, fordi partiet kræver radikale forandringer af det bestående system. Når partiet så kommer med et relativt moderat forslag, får de bank for ikke at være radikale nok."

Nu er Enhedslisten heldigvis lidt bedre stillet end de mange hjemløse, psykisk syge, stressramte, arbejdsløse og misbrugende mennesker, vi har her til lands. Og naturligvis vil Enhedslisten møde kritik når den flytter sit politiske fokus og antager en revisionistisk-reformistisk linje i bestræbelserne på at vinde parlamentarisk indflydelse ... ja, måske tilmed regeringsdeltagelse.

Jeg tror at en del mangeårige støtter til Enhedslistens politiske arbejde både i og udenfor Christiansborg, undrer sig over at jo mere tilspidsede, radikale og åbenlyse, klassesamfundets kriser og katastrofeprovokationer bliver, jo mere det haster med at skabe et kompromisløst pres på vort magtfuldkomne system, jo mere kompromissøgende bliver Enhedslisten. Undringen går næppe så meget på at en sådan kompromissøgende tilgang kan virke logisk i jagten på vælgertilslutning, men snarere på at den realpolitisk vil være lige så perspektivløs som SF's ditto, da dette parti stadig kunne kaldes socialistisk.

Niels østergård, Torben Skov og Arne Lund anbefalede denne kommentar

Bettina - Som talt ud af mit inderste: " jo mere det haster med at skabe et kompromisløst pres på vort magtfuldkomne system, jo mere kompromissøgende bliver Enhedslisten"

Niels-Simon Larsen

Som medlem af Alternativet kan jeg da kun klappe ad EL. Mere af den slags fremover, tak. Håber andre partier følger efter. Jeg må nok tilstå, at jeg har meget sværere ved at klappe ad S, selvom S også kan vise sig fra den gode side.
Hvad er der galt? Jo, der er det galt, at alle partierne (også Å) gerne vi fortsætte den succesrige rute. Det er umuligt for dem alle at sige højt og tydeligt, at nu er festen forbi. Vi skal tilbage til stenalderen og jordhulerne, for ellers bliver der ikke et skjulested til vore efterkommere. I vores politiske system er det indlejret, nå ja, ligesom i et pyramidespil, at det skal gå frem og frem. Nu skal det gå tilbage, og der er ikke et bakgear i det politiske maskineri. Man kan fx ikke tillade sig at lave katastrofeplaner, for det vil være en indrømmelse af, at der er noget galt. Det er udelukket, for man kan ikke, med mindre der er en Churchill, vinde på blod, sved og tåre. Derfor får vi den ene vidunderlige fremskrivning efter den anden. Især el-bilen skal redde os alle nu. Det er den virkelighedsfornægtelse hele befolkningen er flasket op med, og den sutteflaske kan den ikke lægge fra sig. Vind et valg på det!

Niels-Simon Larsen

Keg kunne også have skrevet EL-bilen :-)

Leo Nygård - Ingen af de tre havde noget som helst, at byde på. Ren strip- tease. Staten skal ikke e regulere. noget som helst, det klarer markedskræfterne og den enkelte borger langt bedre.
Komisk, at den kvindelige deltager, der er miljøkonsulent hos Mærsk fortalte om at taksterne i den kollektive trafik skulle sættes ned - (ja, det er ikke det, der er komisk), men det er det, at hun stiller op for de konservative, der jo ikke vil høre tale om lavere takster. SÅ rent mundsvejr.

Mht. SD, så har partiet just udsendt et trafik- og investeringsudspil. Den rene armod.
Vinder Socialdemokratiet (SD) efter næste valg, da skal der hverken ventes større ændringer i den hidtil førte trafikpolitik, og den miljøbelastende vejtrafik får stort set lov til at fortsætte som i dag..

Det meste er hensigtserklæringer, og afskrift fra Trafikministeriets seneste anlægsoversigt, tilsat den sædvanlige løse snak om grøn omstilling, og at "cykelstier er en helt uundværlig del af vores infrastruktur".
Togfondens urealiserede projekter er med i SD's udspil - og tak for det. Det er den største forskel på regeringens og SD's trafikpolitik. Togtrafik er dog mere end hurtige forbindelser mellem de største byer. Det er også sidebaner, samt truslen om at udlicitere S-togene og omstille dem til metrodrift. Har Socialdemokratiet ikke noget at byde på her?

Til gengæld er der vejprojekter i et omfang, der ikke er set tidligere fra SD: 130 km nye motorveje, plus udbygning af det nuværende motorvejsnet med ca. 100 km, og udbygning af en del hoved-landeveje.
I tyndt befolkede områder kan det være svært, at opretholde en kollektiv trafik. Her er en bil ofte eneste mulighed for at have en almindelig hverdag, og hertil hører gode, sikre veje. Dette hensyn legitimerer dog ikke SD' s ønske om at plastre hovedstadsregionen og det østlige Jylland til med endnu flere motorveje
Togfondsprojekterne udgør 30 mia kr., mens vejprojekterne trumfer med 100 mia kr. Det må fryde borgerlige trafikpolitikere, der længe har ment, at jernbanen er blevet favoriseret, og at det nu er vejenes tur.
Ligeledes savnes der et bud på, hvad der skal ske med den bustrafik der forringes, når kommun-erne overtager flere ruter fra de regioner, der nedlægges, hvis Løkke får magt, som han har agt.
Hvor regeringen vil have en mio el- og hybridbiler i 2030, så nøjes SD med det halve. Hvorfor så beskedne? Er en halv mio elbiler hvad DF vil gå med til? Et par linier bliver det til om grønne firma-biler, el-busser i byerne, men intet om miljøzoner og højere afgifter på de værste benzinslugere. Bompenge eller road pricing - ikke én lyd.
Læses de to udspil i sammenhæng, da ser det ud til, at den mest synlige forskel på regeringens og SD's er, at sidstnævnte vil bruge penge på togtrafik og cykelstier. At vejene skal udbygges er de begge enige om, og begge er tilsyneladende også enige om, at klimaforandringerne ikke er alvor-lige nok til, at der omsider skal satses på dybtgående og vedvarende ændringer af de politikker og principper som trafikpolitikken hviler på - et paradigmeskifte.

Leo Nygård Det er ikke altid muligt, at skille budbringeren og budskabet ad. Kan du forestille dig CEPOS uden Aagerup og omvendt?

"Jeg lytter fordomsfrit til, hvad jeg hører. Og lyder det rigtigt, er jeg kold overfor hvem, der siger det."

Som talt ud af munden på Deng-Xiaoping "»Det er lige meget, om katten er sort eller hvid. Bare den kan fange mus,« "
https://www.berlingske.dk/kommentatorer/deng-eller-mao