Leder

Socialdemokraterne og DF bør bruge pengene på dem, der reelt er nedslidte

Det er en god og vigtig målsætning, når Socialdemokratiet, DF og deres støtter vil gøre mere for de nedslidte og gå imod tendensen til, at reformer af velfærdsstaten fører til forringelser. Men med de nuværende planer risikerer de at modarbejde deres egen målsætning
Det er en god og vigtig målsætning, når Socialdemokratiet, DF og deres støtter vil gøre mere for de nedslidte og gå imod tendensen til, at reformer af velfærdsstaten fører til forringelser. Men med de nuværende planer risikerer de at modarbejde deres egen målsætning

Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

11. februar 2019

Det er åbenlyst, at de mest nedslidte på arbejdsmarkedet bør have bedre muligheder for at trække sig tilbage. Særligt blandt ufaglærte og faglærte er mange ramt af smerter og arbejdsrelateret sygdom, og gang på gang har denne avis og andre medier dokumenteret, at selv voldsomt syge mennesker får afslag på førtidspension.

Derfor er det positivt, at Socialdemokratiet har åbnet en debat om nedslidtes mulighed for at trække sig tilbage.

Med få måneder til et folketingsvalg har alle partier meldt sig ind i diskussionen, og der er næsten ingen grænser for de gode viljer.

Efter først at have kritiseret det socialdemokratiske udspil om en differentieret pensionsalder, har Dansk Folkeparti erklæret sig »grundlæggende enige i udspillet«. Måske ud fra en vurdering af, at alt andet risikerer at accelerere den allerede igangværende vælgervandring til Socialdemokratiet.

Og den stakkels Lars Løkke Rasmussen (V) har måttet sande, at det socialdemokratiske pensionsudspil har overtaget dagsordenen og i høj grad har fortrængt hans eget stort anlagte valgoplæg: sundhedsreformen.

Statsministeren har nu indkaldt Folketingets partier til forhandlinger og har annonceret på Facebook, at regeringen gerne vil »diskutere, om vi har skabt tilstrækkeligt fleksible systemer, så der er en mulighed for at trække sig tilbage, hvis man ikke kan længere.«

Ukonkret og usikkert

Godt 60 år efter, at den socialdemokratiske statsminister H.C. Hansen og finansminister Viggo Kampmann indførte folkepensionen som den første universelle velfærdsydelse i Danmark, vil Mette Frederiksen (S) differentiere ydelsen.

Det er et vovestykke. For den lige adgang til velfærdsydelser er med til at sikre opbakning i alle samfundslag til de høje danske skatter, og ydelserne er desuden lette at administrere.

Spørgsmålet er så, om udbyttet for de nedslidte er så stort, at det berettiger indgrebet i den universelle velfærdsmodel – og dets negative effekt på samfundsøkonomien. Det er der grund til at tvivle på.

Socialdemokratiets udspil er ikke særlig konkret. Partiet vil give visse grupper ret til tidligere folkepension. Rettigheden skal »målrettes personer, som har været mange år på arbejdsmarkedet«, som der står i udspillet. Eller med andre ord: Folk, der ikke har nogen eller kun en kort uddannelse og er startet tidligt i job.

Socialdemokraterne har endnu ikke lagt sig fast på, hvor mange års tidligere tilbagetrækning, de vil give mulighed for. Og de kan heller ikke sige, hvor mange år, folk skal have været på arbejdsmarkedet, før de får den særlige rettighed. Mette Frederiksen har dog nævnt »mere end 40 år« som en mulighed.

Tre milliarder om året har Socialdemokratiet sat af til formålet. Det er mange penge, men de rækker ikke særligt langt i denne sammenhæng. Ifølge et notat fra Finansministeriet vil man kunne nedsætte folkepensionsalderen for ufaglærte og faglærte »med knap 2 år i 2025 og knap 1 år i 2035.«

Helt grundlæggende er problemet, at midlerne ikke er målrettet folk, der reelt er nedslidte. I stedet skal de gå til grupper, hvoraf en vis andel er syge og ramt af smerter, men hvor mange andre ikke er det. Og til gengæld vil rettigheden ikke gælde for personer, der faktisk er nedslidte, men ikke har været på arbejdsmarkedet 40 år, eller hvor længe det nu bliver.

Hvis politikerne vil bruge penge på tidligere pension til mennesker, der ikke er nedslidte, vil der være færre penge til dem, der faktisk er nedslidte. Derfor risikerer socialdemokraterne, DF og deres støtter i dele af fagbevægelsen at modarbejde deres egen sympatiske målsætning.

Mere mening ville det give at sætte ind på at lempe adgangen til førtidspension og den såkaldte seniorførtidspension, sådan som blandt andre Ældre Sagen har foreslået. På baggrund af en lægelig vurdering ville man kunne lade folk trække sig tilbage, hvis deres helbred er alvorligt medtaget af et længere eller kortere arbejdsliv – uden at det er helt så ødelagt, som de nuværende regler kræver.

Socialdemokraterne skriver i deres udspil, at vi efterhånden har vænnet os til, at reformer indebærer forringelser og ikke længere handler om at »udbygge det danske velfærdssamfund«. Det har »udfordret vores samfundskontrakt« og »medført en stigende bekymring for fremtiden«. Den udvikling vil Socialdemokratiet, DF og deres støtter nu modgå, og det er en god og vigtig målsætning. Men en klogere måde at nå den på er ved at målrette flere midler mod reelt nedslidte i stedet for at bruge pengene på grupper, som for en dels vedkommende ikke er det.

Bliv opdateret med nyt om disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk, seriøs og troværdig.
Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

Anbefalinger

  • Eva Schwanenflügel
  • Lars Jensen
  • Kim Folke Knudsen
  • Gert Romme
  • Steffen Gliese
  • Henning Kjær
  • Torben K L Jensen
Eva Schwanenflügel, Lars Jensen, Kim Folke Knudsen, Gert Romme, Steffen Gliese, Henning Kjær og Torben K L Jensen anbefalede denne artikel

Kommentarer

Torben K L Jensen

Fint Geist - du rammer som altid plet men det er svært at kritisere noget der ligger i superposition i sandsynlighedsfeltet så her er noget der er mere sandsynligt . Folketingsvalget kommer først når Lars Løkke Rasmussen har valgt sig selv til dansk kommisær i kommisisionen - dvs. efter søndag den 26. maj 2019.

Claus Nielsen, Eva Schwanenflügel, Kim Folke Knudsen og Ete Forchhammer anbefalede denne kommentar
Grethe Preisler

Den, som altid taler godt for sin egen syge moster,
kan den kunst at være flot, uden at det koster ;)
(ukendt ophavsmand m/k)

Torben K L Jensen og Eva Schwanenflügel anbefalede denne kommentar
Krister Meyersahm

Det er noget rod at blande alderspension sammen med ydelser for nedslidning. Borgere der af en eller anden årsag bliver uarbejdsdygtige skal naturligvis have behovsprøvet hjælp.

Folkepensionssystemet indeholder et både stupidt og økonomisk truende element, i form at den "universelle" ret, alle har til folkepensionens grundbeløb og for manges vedkommende også til tillægget - uanset behov. Det er da for sygt at give borgere med fede private pensioner og formuer folkepensionens grundbeløb - hvad ligner det.

Vi skal selvfølgelig ikke have indført flere "universelle" rettigheder (hvem fandt dog på dette tåbelige begreb). Afskaf i stedet ydelser til borgere der sagtens kan klare sig selv og - vær så lidt generøs og ikke så nidkær i behandlingen af borgere der ikke klarer sig uden samfundets støtte.

Jacob Rørdam Holm-Jørgensen, Helene Kristensen og Michael Andresen anbefalede denne kommentar
Grethe Preisler

@Krister Meyersahm,

Nu du er så godt i gang med at 'reformere' skatte- og folkepensionssystemet, hvad så med at afskaffe MOMS'en på de varer, vi køber i 'Brugsen' og andre dagligvarebutikker?

Den har vi jo også alle sammen (bortset fra kongehusets medlemmer) været med til at finansiere ved hjælp af penge, vi allerede har betalt skat af een gang i form af indkomstskat på såvel arbejdsfri som arbejdskrævende indtægt, herunder A-.skattepligtig arbejdsløn ...... ;)

Eva Schwanenflügel, Torben K L Jensen og Kim Folke Knudsen anbefalede denne kommentar
Steffen Gliese

Det smarte ved universelle rettigheder er, at alle får det sammen - men ikke har betalt det samme for det.

Claus Nielsen, Eva Schwanenflügel, Torben K L Jensen, Steen K Petersen og Kim Folke Knudsen anbefalede denne kommentar
Philip B. Johnsen

“Socialdemokraterne og DF bør bruge pengene på dem, der reelt er nedslidte.”
Det er med at holde godt fast i tegnebogen, når de økonomisk blå socialdemokrater påstår, at de er folkets tjenere.

borgerløn til alle over 60, så kan vi selv trappe ned efter behov.

Leo Nygaard, Lars Jensen, Steen K Petersen, Kim Folke Knudsen og Steffen Gliese anbefalede denne kommentar
Grethe Preisler

"The power belongs to the people"

Så mangler vi bare lige at blive enige om, hvem der i tilfældet DK udgør 'the people' ... ;)

Eva Schwanenflügel, Steffen Gliese og Kim Folke Knudsen anbefalede denne kommentar
Steffen Gliese

Ideen om forhøjet pensionsalder bygger på et falsum: at der vil være ligeså meget eller mere brug for arbejdskraft i fremtiden for at opretholde en tryg og god tilværelse. Det vil der ikke, det er faktisk allerede i dag sådan, at det er en kamp at finde på noget at lave i rigtig mange erhverv.

Kim Folke Knudsen

Kære Anton Geist

Jeg har intet at tilføje - du rammer helt plet med dit indlæg.

Det var en katastrofal beslutning den daværende Regering under (S,RV,SF) desværre ikke mindst med de radikales enøjede og snæversynede insisteren traf i år 2012, da de forringede vilkårene for Førtidspensionisterne drastisk. Pengene gik til skattelettelser, som jeg som liberal må sige: Dem kunne jeg godt have undværet: Hellere bruge pengene på mennesker, der ikke kan arbejde mere.

Men beslutningen kan gøres om. Opsig den aftale og indled forhandlinger om en ny Førtidspensionsreform, som bygger på et bredere perspektiv, at socialpolitik ikke kun handler om at vride arbejdsevne ud af hver eneste borger i det her land, men handler om at fællesskabet tager ansvar for de som ikke kan mere.

Socialrådgiverne advarede, Enhedslisten advarede ( tak for Jeres indsats i denne sag ), lægerne advarede de handicappedes organisationer advarede - Førtidspensionsreformen fra år 2012 gik alt for vidt.

Jeg kan godt se, at det er skråplan hvis helt unge mennesker parkeres permanent på Førtidspension. Der har måske for 20 år siden været en lidt for slap tilgang med at vælge den nemme løsning permanent Førtidspension til et ungt menneske istedet for at give vedkommende den hjælp, som fører tilbage på arbejdsmarkedet til en fri tilværelse med den værdighed og frihed, som det at tjene sine egne penge giver.

Men for de lidt ældre borgere. Der er Førtidspensionen en vigtig hjørnesten i Velfærdssamfundet. At vi alle har en mulighed for ikke at havne i aldersfattigdom, fordi samfundet i sidste ende kan tildele dig en førtidspension, hvis det kan dokumenteres, at du ikke længere kan bestride et arbejde.

Det princip skal vi bevare og ikke sætte over styr slet ikke for skattelettelser.

Jeg ønsker mig en ny Førtidspensionsreform. Jeg ønsker mig en Treparts aftale med arbejdsmarkedets parter, hvor vi gør det hele om igen en gang til, for det nuværende system fungerer ikke og tager ikke hensyn til de mennesker, som er alvorligt syge og så nedslidte, at de ikke kan mere. Fagforeningerne og Arbejdsgiverne skal med i denne løsning, for de ligger inde med den konkrete viden og erfaring om, hvilke forhold der skaber nedslidning på arbejdsmarkedet.

En ny Førtidspensionsreform skal bygge på følgende principper:

Kravet om arbejdsprøvning fjernes i første omgang for alle over 55 år. Det kommer nok til at koste mange penge, men dem må vi finde.

Hvor din praktiserende læge, er den som skriver den lægefaglige indstilling. Den indstilling er grundlaget for ansøgning om førtidspension intet andet. Det skal være slut med Kommunale læger, der mistænkeliggør borgerne og laver om på diagnosernes konsekvenser for at forhindre borgerne i at få Førtidspension.

Alle førtidspensionister skal på frivilligt basis tilbydes muligheden for at vende delvist tilbage til arbejdsmarkedet med et skånejob. Men det skal stå i lovgivningen, at såfremt en borger vælger et skånejob fra, så fortaber borgeren ikke sin ret til førtidspension. Der skal ikke være en ny pensions ansøgning. Hvis borgeren senere vælger, at skånejobbet det kan jeg ikke klare længere. Så får borgeren automatisk sin førtidspension igen.

Det var en lille brik i den samlede løsning: Revision af Førtidspensionsreformen fra år 2012.

Men det gør det ikke alene. Vi skal kigge på arbejdsmiljøet, arbejdsmiljøindsatsten og se på, hvorledes vi kan få virksomhederne til at ændre adfærd, så de indretter deres arbejdspladser med plads til seniorer og med plads til trivsel og velvære. Der er ufattelig mange borgere, som desværre går ned med stress som følge af mobning, dårlig fysisk arbejdsmiljø og dårligt psykisk arbejdsmiljø og på grund af en handlingslammet og inkompetent ledelse.

Socialdemokraterne skal have tak for, at de tager denne sag op med nedslidning af mennesker. Nu må vi samarbejde om at finde de rette håndtag og de rette forslag til at gøre op med den tendens på arbejdsmarkedet.

Claus Nielsen, Per Langholz, Lars Jensen, Britta Hansen og Steen K Petersen anbefalede denne kommentar
Grethe Preisler

@Steffen Gliese,

Og hvem, har du så tænkt dig, skal betale for at finansiere din 'borgerløn', når du fylder 60, hvis 'realisterne' fra liste Å's eksperimentarium mod forventning er blevet 'trukket ud af ligningen' af andre end sig selv, når valgresultatet foreligger i indeværende finansår?

Steffen Gliese

Kim Folke Knudsen, nej, vi kommer til at spare rigtig mange penge ved at stoppe med uendelig arbejdsprøvning og andre futile undertrykkelsesmekanismer - og ikke kun for folk under 55.
De er jo udtryk for, at man fra det offentliges side slet ikke kender borgerne længere og kan gennemskue, hvad de kan og ikke kan. Det er imidlertid ikke specielt svært at finde ud af, hvis man har en serviceminded tilgang til forvaltningens understøttelse af borgeren, når det er nødvendigt.

Søren Bro, Eva Schwanenflügel og Lars Jensen anbefalede denne kommentar
Annette Hjort Knudsen

@ Steffen Gliese og Lars Jensen. Apropos robotter og historisk høj produktivitet - hvorfor finder vi os overhovedet i, at der findes en kategori borgere, som man kan betegne som "neslidte". Det er i min optik uacceptabelt uambitiøst at acceptere, at den kategori overhovedet findes.

Den politiske opgave er selvfølgelig ikke at finde en økonomisk kompensation til ”de nedslidte” men at undgå, at der kommer ny til i den kategori.

Hvis tømreren i stedet for at blive ved på byggepladsen, til nakke, knæ og hofter er ødelagt, sadler om midt i livet og fx får et underviserjob, hvor færdighederne gives videre til de næste (der også stopper, inden der er tale om nedslidning) - ja så bliver der for alvor flere kvalitetsår til de mennesker, der på de nuværende vilkår i stedet ender som ”nedslidte”. Men det kræver jo, at tømreren KAN sadle om midt i livet – at der er ”et økonomisk sikkerhedsnet til omstilling og tilpasning” - også INDEN nedslidningen sætter ind.

De mennesker, der i dag er nedslidt på grund af årtiers kynisk arbejdsmarkedspolitik, skal selvfølgelig kompenseres for den urimelighed, at nedslidningen har fået lov at foregå. Men for fremtidige generationer må udfordringen være helt at undgå den ensidige nedslidning.

Socialdemokratiets forslag kan i den forstand kun anbefales som en overgangsordning, der fases ud i takt med, at vi indfaser mere rimelige rammer for det samlede arbejdsliv. Et arbejdsliv med plads og råd til omskoling og tilpasning. Et arbejdsliv uden nedslidning som accepteret forudsætning!!

Torben K L Jensen

Gliese - oven i er universelle ydelser meget lettere at administrere - den besparelse bliver udbetalt i bedre livskvalitet for alle.

Claus Nielsen, Eva Schwanenflügel og Annette Hjort Knudsen anbefalede denne kommentar
Annette Hjort Knudsen

Ud over den administrative effektivitet slipper vi også får uværdige sagsbehandlinger, hvor det skal vurderes, om der stadig skulle være "en rest arbejdsevne", der kan slides op, inden vi endegyldigt kasseres som "nedslidte".

Livskvaliteten øges for alle - både som enkeltindivider og fællesskab - hvis vi holder op med primært at se hinanden som "ressourcer" for et arbejdsmarked. Vi skal også kunne bruge os selv i mange andre sammenhænge. Arbejdsmarkedet skal derfor ikke have lov til at slide os op til sidste krampetrækning. Der skal være plads til at tænke nyt, inden det er for sent, og alle kræfter er opbrugt.

Eva Schwanenflügel og Philip B. Johnsen anbefalede denne kommentar
Philip B. Johnsen

At Socialdemokraterne ikke siger, at tidligt nedslidte bør kunne få førtidspension, er en advarsel der bør påminde befolkningen om, at Socialdemokraterne fører økonomiske blå politik.

Syg på kontanthjælp bør ikke resultere i ressourceforløb, der kan vare i 5 år, som man kan få 3 af inden, at man er færdig og ude af arbejdsmarkedet.

Syg på kontanthjælp i ressourceforløb er typisk en spareøvelse, en ikke værdig behandling af nedslidte medborgere.

Syg på kontanthjælp er ikke nødvendigvis mennesker, der er nedslidte efter 40 år på arbejdsmarkedet i et hurtigt nedslidende fag, det er mennesker, der bare er nedslidte nu, mennesker der bør behandles med respekt!

Eva Schwanenflügel

Der er to årsager til de problemer, Socialdemokraterne nu vil til at løse med en såkaldt 'differentieret pension', nemlig :
1) "Velfærdsforliget" fra 2006, som alle partier undtagen Enhedslisten (og selvfølgelig Alternativet, som ikke var født dengang) var med i, og som på nærmest hysterisk vis forudsatte, at vi ikke ville have 'råd' til velfærdssamfundet, hvis ikke alles pensionsalder løbende steg.
Det forhindrede dog ikke, at der både før og efter forliget blev lavet skattelettelser til topskattebetalere og virksomheder for næsten 100 milliarder kroner, kombineret med et skattestop der bl.a. fik boligpriserne til at tage på himmelflugt. Samtidig tømtes SKAT også for uhørte milliarder pga nedskæringer og den religiøse overbevisning om at EFI (Efterrationalisering Foruden Intelligens) nok skulle være i stand til at indkræve de nødvendige beløb til Staten.
2) Reformen af førtidspension og fleksjob fra 2012, der med ét slag rev tæppet fuldstændig væk under syge menneskers rettigheder til et godt og trygt liv - både på arbejdsmarkedet og udenfor.
Det var daværende beskæftigelsesminister Mette Frederiksens svendestykke i Thorning-regeringen.

Det er således kun med gru, man kan bevidne de fuldstændig utilstrækkelige tiltag der foreslås.

https://www.altinget.dk/artikel/debat-var-frederiksens-foertidspension-f...

Steen Obel, Knud Chr. Pedersen, Claus Nielsen, Per Langholz, Philip B. Johnsen, Torben K L Jensen, Mogens Holme og Niels Østergård anbefalede denne kommentar
Eva Schwanenflügel

Ovennævnte link :

"DEBAT: Mette Frederiksens udspil om en pensionsreform for de nedslidte overser fuldkommen de syge, handicappede og forulykkede personer i al almindelighed, som blev ramt allerhårdest af Frederiksens egne reformer af førtidspension og fleksjob, mener forfatter Lisbeth Riisager Henriksen."

Eva Schwanenflügel

Til videre læsning kan anbefales antologien "Stemmer fra Dybet", redigeret af Dorte Hummelshøj Jakobsen.
Kan købes billigt på Bogreolen.dk

Torben K L Jensen

Lad os lige få nogen på det rene - Velfærdsforliget af 2006 indeholdt som betingelse fra S at førtidspensionen blev bevaret sammen med dagpengenes niveau og længde blev bibeholdt mod gradvis at hæve pensionsalderen. Det omfattende forlig blev brudt i 2011 af VKO+RV - et blåt forlig SF og S måtte æde for regeringsmagten - Allerede dengang var Mette F. imod og hvis man husker ret var der en rivalisering mellem Thorning og Mette F. (rygter om at Thorning søgte høj stilling i EU) - Mette F. blev sat på en Urias-post da hun blev arbejdsminister (mod sin vilje,som jeg ser det) og det hun kommer med for tiden er måske for at råde bod for det hun blev tvunget til af Margrethe Vestager og Corydon - så - alle i hundehoveder - giv for fanden damen et chance for at bevise sine reelle hensigter - Tak.

Eva Schwanenflügel

Torben, dit ridderlige forsvar for ungmøen Mette er duly noted.
Lad os se hvad der sker, såfremt hun betræder statsmedisterposten..

Grethe Preisler

Den sene fødsels nåde

Politik er det muliges kunst, og Mette Frederiksen, er lovlig undskyldt. Hun var kun to år gammel, da efterlønsordningen i 1979 blev indført af SV-regeringen som et plaster på såret til ofrene for de mange 'invaliditetsfremmende lønsystemer', topfigurerne i den dengang socialdemokratisk dominerede fagbevægelse og arbejdsgiverforeningen DI strikkede sammen i tresserne for at 'gøre gode tider bedre' og forberede Danmarks optagelse i 'fællesmarkedet' uden alt for meget ballade på bagsmækken med dem, der var betænkelige ved 'arbejdskraftens fri bevægelighed' mellem de 'gamle' og de 'nye' medlemslande, efter at UK, som dengang var dansk landbrugsindustris største og vigtigste eksportmarked, også havde løst billet til 'den døde sild' alias 'Unionen'.

Kært barn har mange navne, og det er svært at spå - især om fremtiden.
Hvem kunne også vide i oktober 1972, at 'Berlinmuren' ville falde for Ronald Reagans trut i trompeten, før Danmark var klar til en invasion af forarmede 'gæstearbejdere' fra de tidligere 'østblok-lande' via det i 1989 lykkeligt genforenede Tyskland?

Eva Schwanenflügel og Torben K L Jensen anbefalede denne kommentar
Eva Schwanenflügel

Pensionsalder som sådan er et element diverse regeringer, både Socialdemokratiet og Venstre har spillet bold med siden begyndelsen på - 90'erne.
Det såkaldte "økonomiske råderum" bliver defineret af Finansministeriets regnemodeller, hvilke vi alle burde vide er "sådan er det jo" nødvendighedens politik.

Der er bare det ved hele miseren, at hverken Socialdemokratiet eller Venstre ønsker at rokke ved midterlinjen og den neoliberalistiske agenda.

Derfor ønsker Socialdemokratiet sig også en en-parti regering med mulighed for forlig til højre og venstre som det passer dem.

SF og de Radikale står klar - ikke til at udfordre; men til at deltage.

De kalder det kompromiets kunst.
Men hvem er det at disse konstante kompromisser går ud over?

De fattige, de syge og de der intet land har.

Hvis Danmark var et kristent samfund, skulle politikken så ikke afspejle sig i de love og regler vi definerer?

Peter Michael Holm

Seniorførtidspensionen kunne sikkert løse problemet, hvis ikke det var fordi at regeringen har indført ordningen og overladt regningen til kommunerene, som selv samme regering har lagt i økonomisk benlås. Man kunne starte med at bevilge de af socialdemokraterne foreslåede 3 mia. kr. til finansiering af seniorførtidspensionen, så kommunerne ikke har et økonomisk incitament til at afslå visitering til ordningen.

Eva Schwanenflügel

@ Peter Michael Holm

Seniorførtidspensionsordningen blev indført som et plaster på såret efter Efterlønsordningen blev beskåret ind til benet.
Ordningen er omfattet af de ændringer førtidspensioner også gennemgik, således at syge skulle arbejdsprøves ned til én times beskæftigelse.
De urealistiske arbejdsprøvninger, samt incitamentet i statsrefusioner for aktiverede borgere, har fastholdt i titusinder af mennesker med behov for behandling af deres lidelser i fastholdelse på kontanthjælp eller ressourceforløb I årelange og udslidende forløb, hvor mange dør eller sågar begår selvmord.

Steen Obel, Ebbe Overbye og Torben K L Jensen anbefalede denne kommentar
Jacob Rørdam Holm-Jørgensen

"Derfor risikerer socialdemokraterne, DF og deres støtter i dele af fagbevægelsen at modarbejde deres egen sympatiske målsætning."
Er der andre målsætninger i denne sag end at skaffe (købe) vælgere?

For at komme på Seniorførtidspension skal man opfylde omtrent de samme krav som for at få førtidspension. Jeg mener at have hørt, man skal kunne bevise mindst 28 år på arbejdsmarkedet. Man skal gøre sig fortjent til at komme i betragtning.

På samme måde er det øjensynligt Socialdemokratiets opfattelse, at man skal gøre sig fortjent til den nye pension. Man kan stadig være ældre, syg eller nedslidt uden at være værdig til den nye pension.

Det er moral over behov, og jeg bryder mig ikke om det.

Eva Schwanenflügel

@ Ebbe Overbye

Det er kun derfor Socialdemokratiet er så velbehagelige udefinerbare i deres forslag om differentieret afgangspension.

Så man Debatten om samme emne, var Leif Lahn (erhvervsordfører, S) heller ikke dygtig til at fortælle om hvad partiet egentlig mente. Bortset fra at der altså skulle afsættes tre milliarder.

Eva Schwanenflügel

Lad os nu sige det som det er :
Socialdemokratiet har foreslået differentieret pensionsalder for at udstille og udspille de andre partier.
Sådan er det jo.

Grethe Preisler

Ikke et ondt ord om Leif Lahn, Eva Schwanenflügel

Han har aftjent sin værnepligt på arbejdsmarkedet, fra han gik ud af folkeskolens 10. klasse i 1984, som henholdsvis landbrugsmedhjælper, lager- og pakhusarbejder og havnearbejder, indtil han i 2007 omsider blev medlem af folketinget for Socialdemokraterne.

Eva Schwanenflügel

Det er meget muligt at Leif Lahn har aftjent en eller anden form for 'værnepligt', det er der ret mange andre der har.
Det gør ham altså ikke til et unikum af tillid, når han bliver ordfører for en elendig politik, som han har svært ved at fremføre på betryggende vis..

Grethe Preisler

Frisk mod Antonius, du haver intet ondt bedrevet

Det kan også være, at Leif Lahn bare siger, det han får besked af formand Frederiksen på at sige, hvis nogen skulle spørge, hvad han mener, når han optræder på slap line i tossekassen.
Ligsom ham den lille forkølede sønderjyde Peter Kofod fra Dansk Fjollepati, der ikke ved, hvorfor det lige var ham, partiets 'hjernetrust' satte øverst på listen over deres kandidater til EU-parlamentsvalget ... ;)

Eva Schwanenflügel

Men der har du just det hele på en studs, du fagre Grethe..
Såvidt man ved - eller ej. Det er sagen.