Leder

Oksekødsrapport fra Aarhus Universitet er en skamplet på klimaforskningen

Vi ved ikke, hvor stor indflydelse Kvægafgiftsfonden og Landbrug & Fødevarer har haft på rapporten fra Aarhus Universitet, som gjorde slik, alkohol og kaffe til en større klimasynder end oksekød. Men vi kan udefra konstatere, at Kvægafgiftsfondens formål er at styrke oksekødsektoren, og at rapporten er fejlfuld på en måde, som stiller oksekøds klimapåvirkning i et bedre lys end fortjent
De fejlbehæftede og usammenlignelige tal i rapporten peger i en klar retning: imod en nuancering af oksekøds status som klimasynder. En nuancering, som rapportens bagmænd formentlig er godt tilfredse med, men som der ikke er belæg for.

De fejlbehæftede og usammenlignelige tal i rapporten peger i en klar retning: imod en nuancering af oksekøds status som klimasynder. En nuancering, som rapportens bagmænd formentlig er godt tilfredse med, men som der ikke er belæg for.

Pelle Rink

Indland
17. august 2019

Hvis der er et emne, som kræver redelig forskning, så er det klimaforandringerne. Både privatpersoner, virksomheder og politikere har brug for så præcis viden som muligt for at kunne træffe beslutninger, der kan begrænse klimaforandringerne.

Desværre har Aarhus Universitet og DTU lavet en rapport om oksekøds klimabelastning, som er så fejlbehæftet, at den ifølge andre forskere på området er ubrugelig – men som ikke desto mindre er blevet citeret vidt og bredt i de danske medier. Rapporten er finansieret af Kvægafgiftsfonden, der har som formål at »styrke oksekødsektoren og kvægbrugets udvikling og konkurrenceevne« og Landbrug & Fødevarer har stået for projektledelsen.

Rapporten konkluderer, at oksekød står for 11-15 procent af klimaftrykket fra vores fødevarer. Såkaldte nydelsesmidler, som inkluderer kaffe, te, alkohol, slik, kage, desserter og søde drikke, står til sammenligning for 28 procent, fremgår det af både selve rapporten og de pressemeddelelser, som Aarhus Universitet og Landbrug & Fødevarer har sendt ud.

Det førte til historier i blandt andet Sjællandske Medier, som skrev at »vores hang til kaffe, øl og slik er værre for klimaet end oksekød« og i DR, som konkluderede at »Alkohol, kaffe og slik er større klimasyndere end oksekød« – en overskrift, som senere blev ændret. Med god grund, for intet tyder på, at det er sandt. Problemerne med rapporten er mange.

Det er selvsagt håbløst at lægge underkategorier af en lang række fødevarer sammen for så at konkludere, at de tilsammen udgør en større belastning end en enkelt slags kød. Mere alvorligt er det imidlertid, at de tal, som rapporten bruger, stammer fra en række andre videnskabelige udgivelser, som benytter vidt forskellige beregningsmetoder – og derfor ikke kan sammenlignes.

Dertil kommer, at udledningen fra oksekød fremstår meget lav, fordi rapporten ikke har medtaget den såkaldte indirekte arealanvendelse – den øgede udledning af drivhusgasser, der følger af, at et naturområde bliver omlagt til landbrug, fordi efterspørgslen på oksekød stiger. Som om det ikke var nok, så er tallene for de såkaldte nydelsesmidler også for høje, vurderer Jannick Schmidt, som forsker livscyklusanalyser på Aalborg Universitet.

De fejlbehæftede og usammenlignelige tal peger imidlertid i en klar retning: imod en nuancering af oksekøds status som klimasynder. En nuancering, som rapportens bagmænd formentlig er godt tilfredse med, men som der ikke er belæg for. Vi ved ikke, hvor stor indflydelse Kvægafgiftsfonden og Landbrug & Fødevarer har haft på rapporten, men vi kan udefra konstatere, at Kvægafgiftsfondens formål er at styrke oksekødsektoren, og at rapporten er fejlfuld på en måde, som stiller oksekøds klimapåvirkning i et bedre lys end fortjent.

Klare kriterier

Det tætte samarbejde mellem private interessenter og universiteterne har været påskønnet og fremelsket af politikere og universitetsledelser i de seneste årtier. Med universitetsreformen i 2003 og indlemmelsen af sektorforskningen på universiteterne i 2007 som nogle af de væsentligste forandringer. Siden er de private forskningsmidler på universiteterne tredoblet og udgør knap halvdelen af universiteternes samlede forskningsbudget, kunne Jyllands-Posten for nylig fortælle. Private penge kan være gode for universiteterne, men det kræver, at man har klare kriterier og regler for samarbejdet. Ellers kan det føre til dårlig videnskab og falske nyheder.

Danskere, som kun har set overskrifterne fra mediedækningen af rapporten, kan nu sige: »Jeg har hørt, at kaffe og te er værre for klimaet end oksekød,« næste gang de griller bøffer hos naboen. De har landets største nyhedsmedie og næststørste universitet som kilder, så der burde ikke være grund til at betvivle påstanden. Men det er der desværre. Dermed skaber rapporten tvivl og forvirring på et område, hvor mange i forvejen har svært ved at finde ud af, hvad der er op og ned.

Kvægafgiftsfonden og Landbrug & Fødevarer er måske i manges optik ude i et usympatisk ærinde, men dybest set gør de blot, hvad de er sat i verden for. DR og andre medier burde være gået mere kritisk til rapporten, men det er værd at bemærke, at tallene fremgår af både selve rapporten og pressemeddelelserne. Derfor ligger det største ansvar i sagen naturligvis hos Aarhus Universitet og DTU. Det er først og fremmest deres troværdighed, der har fået et stort hak. Og det er en troværdighed, som både universiteterne selv og hele det danske samfund har brug for, at de bevarer. Det er altafgørende, at universiteterne er garanter for troværdig forskning, som man kan støtte sig til. Ikke mindst når det gælder tidens største udfordring.

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

Blot for at nævne det:

Rapporten omtaler flere steder skovrydning til brug for landbrugsproduktion. Den medgiver også, at det ikke indgår i beregningen af klimabelastning, men den nævner dog de beregninger, som andre har lavet. Den argumenterer også for, hvorfor den ikke medregner den indirekte arealanvendelse. Man kan så være uenig i argumentationen, men det er jo ikke ensbetydende med, at de har undladt den.

Rapporten regner med 26 g oksekød pr. person pr. dag, mens den regner med (citat fra side 80) "et gennemsnitligt dagligt indtag af 298 g alkoholiske drikke og 257 g søde drikke, samt 75 g søde sager."
Gangede man indtaget af oksekød op, så det svarede til den anførte mængde af drikkevarer og "søde sager", ville oksekød give et langt, langt større klimabelastningsbidrag og en hel del tørre end drikkevarer, slik og kager.

I rapporten står der intet sted, at søde sager og diverse drikkevarer er større klimasyndere end oksekød.

Kristian Villesen

Jo der gør. Både i rapporten og i pressemeddelelsen står der at nydelsesmidlerne (kaffe, te, alkohol, slik mm) står for 28 procent, mens oksekød står for 11-15 procent.
Bh
Kristian

Morten Lind, Peter Bejder, Palle Yndal-Olsen, Allan Stampe Kristiansen, Katrine Damm, Ole Frank, Karsten Lundsby, Bjarne Andersen, John Andersen, Jacob Johansen, Eva Schwanenflügel, Ejvind Larsen, Steen K Petersen og Steffen Gliese anbefalede denne kommentar
Jeppe Lindholm

Nu kalder man det en rapport. Men det er jo reelt en annonce fra Landbrug og Fødevare.

Søs Jensen, Palle Yndal-Olsen, Allan Stampe Kristiansen, Ole Frank, Karsten Lundsby og Ete Forchhammer anbefalede denne kommentar
Jeppe Lindholm

Hovedkonklusionen for annoncen lå klar allerede inden den blev påbegyndt: Oksekød skal stilles i et bedre lys i klimadebatten.

Men sådan er det jo, når forskning og for den sags skyld politik efterhånden basere sig mere og mere på reklame- og markedsføringsprincipper frem for objektivitet. Vi mennesker er ikke rationelle. Når objektivitet ikke rækker griber vi til tro, håb og ... Thjaaa.

Søs Jensen, Ole Frank, Karsten Lundsby og Anders Skot-Hansen anbefalede denne kommentar
Steen K Petersen

Med de seneste dages granskning af rapporten, må være belæg for at indlede en sag om uredelig forskning.

Morten Lind, Ole Frank og Karsten Lundsby anbefalede denne kommentar

Kristian,
enten har du en anden rapport end mig, eller også omfortolker du det, der står i rapporten.

Men du kan overbevise mig ved at henvise med citat til sidetal i rapporten.

Kristian Villesen

De 28 procent står på side 75: “Nydelsesmidlerne alt i alt bidrager med 1126 g CO 2 svarende til 28% af det samlede klimaaftryk.”

Det samme gentages i pressemeddelelsen fra Aarhus Universitet.

Morten Lind, Palle Yndal-Olsen, Ole Frank og Steen K Petersen anbefalede denne kommentar
Jørgen Wind-Willassen

Artiklens forfatter er givetvis ikke særlig kyndig i at læse stof der er taltungt.
Rapporten er en ret omfattende og grundig gennemgang af et ret komplekst problem.
Lederskribenten har tydeligvis svært ved at forstå forskellen på en samlet CO-2 udledning for en fødevaregruppe og så CO-2 belastningen pr. kg af produktet.
De er selvfølgeligt forskellige, da næringsindholdet varierer.
En gulerod og oksekød har helt forskellig næringsindhold, det er noget alle ved.
CO-2 belastningen fra oksekødet er derfor langt højere end for gulerødder målt pr. kg af produktet.
Synd at en så grundig gennemgang af fødevarernes CO-2 belastning får så ringe behandling af inkompetente journalister på Information.
Læs selv rapporten og bliv klogere:
http://web.agrsci.dk/djfpublikation/djfpdf/DCArapport158.pdf

Bo Holm Jacobsen

Ganske underholdende, denne artikelserie i diverse medier, hvis det ikke det havde været så deprimerende:
Vort samlede klimaaftryk er alt for stort og det består af en lang række isoleret set tilsyneladende ubetydelige bidrag. Mange medier, inklusive Information, har lagt spalteplads og båndbredde til fremhævelse af oksekød som et STORT bidrag.
Så kommer der en rapport, som massivt og nørdet undersøger oksekøds bidrag, og udspecificerer nøje, hvordan forskellige typer oksekød belaster meget forskelligt. Dette meget interessante hovedindhold har tilsyneladende ikke interesseret medierne. Men det interesserer sikkert kødbranchen en hel del, og derfor er det, at de betaler.
Dernæst drister rapporten sig til at sammenligne en lang række klimabelastninger. I denne lange række indgår også den famøse sum af nydelsesdrikke.
Denne leder skriver: "Det er selvsagt håbløst at lægge underkategorier af en lang række fødevarer sammen for så at konkludere, at de tilsammen udgør en større belastning end en enkelt slags kød."
Jamen denne "en enkelt slags kød" er jo netop det vi alle er blevet forklaret er den helt store klimasynder.
Har vi så grund til at betvivle størrelsesordenen "28%" som nydelsesdrikkes andel af vore fødevarers klimaaftryk? Forhåbentlig vil nogen bede forskere med det kompetanceområde se nærmere på det. Det er vigtigt for borgeres forståelse af mediernes debat om denne skæve vinkling oksekød versus nydelsesdrikke. Men det har yderst lidt at gøre med, om betalt forskning fordrejer sine hovedresultater. Man kan fremdrage nogle eksempler på uredelighed, men den samlede mængde af stats- og industrifinancieret projektforskning er kedelig og redelig læsning, som primært har interesseret sponsorernes ønske om at håndtere virkeligheden.

Forargelsen over, at der er eksterne penge i universiteternes forskning minder om barnets, når det bestyrtet erkender, at dets forældre har bollet mere end en gang.

Ole jakob Dueholm Bech, Helle Lærke og Anina Weber anbefalede denne kommentar
Philip B. Johnsen

Hvad med at kalde en spade for en spade for en gang skyld?

Landbrugssektoren har 20% af ansvaret for at slå deres egne børn ihjel.

Det at landbrugssektoren, der står for 20% af den samlede CO2 udledning i Danmark, ‘ønsker’ ekstra fordele af en gruppe kvikke hoveders arbejde på universitetet, kan ikke undre nogen, det er som alle ved på opfordring af ideologiske magtsyge politikere for at sikre ‘såkalt’ økonomisk vækst.

Det ændre ikke ved, at forskningsresultater der mistænkes for, at være farvet af betalende interessenter, ikke bør anerkendes overhoved.

Morten Lind, Søs Jensen, Karsten Lundsby, Werner Gass, Hans Larsen og Steen K Petersen anbefalede denne kommentar
Philip B. Johnsen

Ca. 98% af det samlede globale energiforbrug stammer fra Olie & Gas Sektoren, hvis ikke vores ideologiske magtsyge politikere for at sikre såkalt økonomisk vækst ikke ønsker at ændre på dette, kan vi alle spise en ko om dagen.

De af vores børn der mod forventning bliver 80 år vil opleve, at sansynligvis fem til seks milliarder mennesker blive udslettet.

Philip B. Johnsen

PS.
Og husk det nu!

Når i kysser jeres børn godnat i aftenen, ikke lyve!
Det bliver ‘ikke’ en god dag i morgen!

Det er problematisk når og his, men især når, man kan købe sig til forskningsresultater man selv styrer udfaldet efter princippet om; "at den der betaler for musikken også bestemmer hvad der skal spilles"!

Det er især problematisk når offentlige institutioner og dets forskere, ikke kan eller vil se deres forpligtelse til at overholde uvildigheden, og dermed afviser at gå på kompromis med reelle fakta.

Det rejser en grundlæggende tvivl om de faktuelle sandheder, som vi skal forstå og holde os til ved vore beslutninger og de efterfølgende handlinger vi beslutter os for, som skal forbedre vores klimahandlinger smat de penge vi skyder ind for at opnå målene vi har sat.

Morten Lind, Karsten Lundsby, Werner Gass, Eva Schwanenflügel, Steen K Petersen og Jeppe Lindholm anbefalede denne kommentar
Katrine Overgaard

Flere ting er meget problematiske ved denne sag. Først er medierne videreformidling af forskingen, som DR har stået i spidsen for, ved den i nærværende artikel henviste overskrift om nydelsesmidler som værende større klimasyndere end oksekød. Dette er direkte fejlfortolket, da rapporten anfører, at det er forbruget af nydelsesmidler, der bidrager til en større andel af CO2 ækvivalenter frem for samme udregnet pr kilo produkt. Næste problem er så andre mediers (heriblandt Informations) videreformidling af samme misforståede fortolkninger, hvor man kunne savne, at medierne også forholdte sig kritisk til hinandens arbejde. Slutteligt - og mest væsentlig, er den meget voldsomme og alvorlige anklage, Information her fremfører om videnskabelig uredelig med den begrundelse, at den omtalte rapport er finansieret af Kvægafgiftsfonden, hvis “formål er at styrke oksekødssektoren” og udfra dette må man så ifølge nærværendes artikel udlede, at samme fond altså har ledt forskerne til at rapportere positivt om oksekød. Der foreligger intet belæg for det udsagn, at forskerne bag rapporten skulle have manipuleret deres resultater for at tilgodese denne økonomiske partner. Som Information selv konstaterer “Vi ved ikke, hvor stor indflydelse, Kvægafgiftsfonden og Landbrug og Fødevarer har haft på rapporten...”. Det er generelt almen videnskabelig arbejde at søge penge ved fonde for at få økonomisk støtte til at bedrive forskning, da der ganske enkelt ikke kommer nok fra det offentlige. I denne henseende, skulle der ikke være yderligere grund til at betvivle medaktøren. Dér hvor kæden knækker for Information (og sikkert andre), er så, når forskning bliver kontroversiel, og “stiller oksekøds klimapåvirkning i bedre lys end fortjent”. Fortæl mig så, skal man som forsker i sit arbejde arbejde ud fra moralske principper og undertrykke forskning, der ikke stemmer overens med, hvad samfundet er interesseret i at læse om? Dette er netop videnskabelig uredeligt. Her vil nogle anføre, at forskerne bag rapporten netop udelukker information om klimabelastning som indirekte landbrug, for at reducere oksekødets betydning (stadig målt i forbrug). Der er så det faktum, at målinger som livstilsanalyser er komplekse, og en medregning af skovforbrug eksisterer der ikke konsensus omkring. Det kommer ikke fra rapporten selv, at nydelsesmidler er større “klimasyndere” end oksekød, men - igen, vores forbrug. Om det så giver mening at basere dette på gennemsnitlige gram pr dansker pr dag er en anden diskussion, da mange nok her sidder og spekulerer på, om de selv indtager den mængde anført. Ikke desto mindre må man skelne mellem forbrugernes forbrug og den udledning, der krediteres den enkelte fødevare på vægtbasis. Og slutteligt skal medier som Information foreligge belæg for en anklage om videnskabelig uredelig grundet medfinansiering fra aktører i kødbranchen, da en sådan anklage er alvorlig og uden belæg blot bidrager til større forvirring inden for et felt, hvor handling og oplyste ændringer i forbrugsvaner er væsentlige, hvis vi skal kunne navigere i, hvordan vi bliver mere klimabevidste. http://dca.au.dk/aktuelt/nyheder/vis/artikel/rapport-giver-viden-til-at-...

Simme Eriksen, Søren Sommer, Emil Davidsen, Ole jakob Dueholm Bech, Helle Lærke og Anina Weber anbefalede denne kommentar

Rapportens forfattere havde vel regnet med at alle puritanerne (og dem er der mange af) ville tage imod disse konklusioner med kyshånd, og straks kræve klimaafgifter og forbud på alle nydelses midler. Iøvrigt drikker jeg ikke mere alkohol, jeg er gået over til bioethanol, for det er godt for klimaet, siger de.

Karsten Lundsby, Eva Schwanenflügel og Steen K Petersen anbefalede denne kommentar
Ole Schwander

Langt, langt den mest seriøse og mest anerkendte forskning på verdensplan inden for så godt som ALLE discipliner kommer fra USA, hvor al forskning er privat finansieret.

Philip B. Johnsen

@Ole Schwander 16:48
Det er et stråmandsargument.

Forskningsresultater der mistænkes for, ‘at være farvet’ af betalende interessenter, ikke bør anerkendes overhoved.

“stråmandsargument, informel fejlslutning, hvori man angriber en svagere position, end den ens modstander reelt indtager, med det formål lettere at kunne besejre modstanderen i en diskussion. Selv hvis argumentet er logisk korrekt, er det uvæsentligt og vildledende, fordi det angriber et synspunkt, som ens modstander ikke har indtaget. Billedligt talt undlader man at forholde sig direkte til det, modstanderen siger, og opstiller en forsvarsløs stråmand, som man angriber i stedet. Den reelle modstander er uskadt.

Anvendelse
Man kan finde stråmandsargumenter i dagligdagens diskussioner, i den offentlige debat og i akademiske sammenhænge. Fejlslutningen optræder ofte sammen med andre fejlslutninger såsom et argumentum ad hominem eller et glidebaneargument. I en debat vil en god ordstyrer øjeblikkeligt afbryde, når nogen benytter sig af et stråmandsargument.”

Morten Lind, Ole Frank, Karsten Lundsby, Eva Schwanenflügel og Steen K Petersen anbefalede denne kommentar
Ole Schwander

Enhver politisk ukorrekt rapport om klimaet vil blive udskammet i Information, Politiken og DR. Denne er selvfølgelig intet mindre end en SKAMPLET ...!

Husk på, at er der noget forskere er enige i så er det at være uenige.

christen thomsen

Forsvarerne ovenfor af lødigheden af rapporten forholder sig ikke til den kritik, andre forskere har fremført af rapporten.

Ole Frank, Eva Schwanenflügel og Steen K Petersen anbefalede denne kommentar

I dagens Grauniad opfordrer den engelske matematiklærer Hannah Fry til, at også videnskabsfolk skal aflægge en slags hippoktarisk ed.

https://www.theguardian.com/science/2019/aug/16/mathematicians-need-doct...

Morten Lind, Steen K Petersen, Eva Schwanenflügel og ingemaje lange anbefalede denne kommentar
Klaus Brusgaard

Den del af Århus Universitet der har udformet denne rapport er fra sektorforsknings institutionen der tidligere hed “Statens Husdyrbrugsforsøg”. At stort set alle deres penge kommer fra landbrugets organisationer er der vel ikke megen tvivl om ej heller at forskere fra en sådan institution næsten altid vil se positivt på egenskaberne af de dyr de arbejder med.
Når man læser en “forskningsrapport” bør man altid se på af hvem den er skrevet og hvorfor de ønsker at skrive det de gør - der afgør til fulde fortolkningen af resultatet. Forskere er jo blot almindelige mennesker

Philip B. Johnsen

@Klaus Brusgaard
Det er et stråmandsargument.

Det ændre ikke ved, at forskningsresultater der mistænkes for, ‘at være farvet’ af betalende interessenter, ikke bør anerkendes overhoved.

“stråmandsargument, informel fejlslutning, hvori man angriber en svagere position, end den ens modstander reelt indtager, med det formål lettere at kunne besejre modstanderen i en diskussion. Selv hvis argumentet er logisk korrekt, er det uvæsentligt og vildledende, fordi det angriber et synspunkt, som ens modstander ikke har indtaget. Billedligt talt undlader man at forholde sig direkte til det, modstanderen siger, og opstiller en forsvarsløs stråmand, som man angriber i stedet. Den reelle modstander er uskadt.

Anvendelse
Man kan finde stråmandsargumenter i dagligdagens diskussioner, i den offentlige debat og i akademiske sammenhænge. Fejlslutningen optræder ofte sammen med andre fejlslutninger såsom et argumentum ad hominem eller et glidebaneargument. I en debat vil en god ordstyrer øjeblikkeligt afbryde, når nogen benytter sig af et stråmandsargument.”

Eva Schwanenflügel og Steen K Petersen anbefalede denne kommentar
Klaus Brusgaard

#Philip B. Johnsen
Kun et stråmandsargument hvis du forventer absolut objektivitet fra en forsker.
Samme institution har forsket stort i “vækstfremmere” antibiotika tilsat foderet til forbedring af næringsoptag. Her nægtede de involverede forskere enhver relevans eller risiko for resistens.

Kristian,
jeg har set den del, men det er jo holdt op mod 26 gram oksekød om dagen.

i tabel 30 på side 71 ser man, at oksekød bidrager med 19955 gram CO2 pr. kg (medregnet madspild).
Omregner man det, der kaldes drikkevarer og søde sager, til kg, vil belastningen herfra være langt mindre.
Forfatterne medgiver jo også, at oksekød pr. vægtenhed har et langt større klimaaftryk.

I øvrigt kunne jeg ikke - trods det, at jeg har løbet rapport igennem flere gange og endda søgt på det - finde angivelsen 11-15% eller noget, der bare ligner.

Jeg glemte lige et par citater, begge fra side 60 i rapporten:

"Når klimaaftrykket beregnes pr. vægtenhed (kg), har oksekød de højeste værdier....."

Og senere, hvilket er ret væsentligt i den sammenligning, som nogen mener at rapportens forfattere laver:
"Resultaterne peger i retning af, at sammenligningen af fødevarerne giver mest mening, når det er produkter, som bruges på samme måde i kosten."

Nydelsesmidler bruges ikke til at få energi til musklerne og da slet ikke som proteinkilde. Derfor er denne konklusion rimelig.
Kaffe har jo også et mega-dårligt klimaaftryk, hvis man regner pr. energienhed, men man drikker jo ikke kaffe for at få energi til musklerne (med mindre man regner koffein og kaffesmagen med.....).

Emil Davidsen, Ole jakob Dueholm Bech, Katrine Overgaard og Anina Weber anbefalede denne kommentar
Philip B. Johnsen

@Klaus Brusgaard 19:52
Det er et stråmandsargument.

Det ændre ikke ved, at forskningsresultater der mistænkes for, at være farvet af betalende interessenter, ikke bør anerkendes overhoved.

olivier goulin

Oksekødproduktionen er helt overordnet en skamplet på den menneskelige civilisation

Jeg hørte lige i TV-avisen en californisk kvægavler, som havde fundet en alge, der kunne reducere methan-indholdet i kobøvser med 50% - udtale, at snart ville man kunne 'spise oksekød med god samvittighed'.

Tyg lige drøv på det udsagn. Det siger alt om vores korrumperede etiske kompas - og afslører meget rammende en etisk dimension, der er helt fraværende i mange menneskers bevidsthed,

Det er interessant hvordan hele klimaproblematikken efterhånden tvinger os til at foretage drastiske ændringer i bevidsthed, livsstil og politisk handling. Enten gør vi det suverænt som de åndsvæsner, vi er - eller også sætter naturen os ultimativt kniven for struben.

Vi ender selv som slagtekvæget.

/O

Dorte Nielsen, Niels østergård, Morten Lind, Karsten Lundsby og Steen K Petersen anbefalede denne kommentar
Bo Holm Jacobsen

Al forskning skal principielt mistænkes for at være fejlbehæftet og måske endda uredelig. Sådan arbejder forskningen sig fremad i en virkelighed, hvor sandheden sjældent sådan lige lader sig gribe og begribe. Men al forskning skal også inddrages om end skeptisk i det videre arbejde frem mod den sandhed, som vi jagter som regnbuen.

Philip B. Johnsen

@Bo Holm Jacobsen 22:11
Det er et stråmandsargument.

Det ændre ikke ved, at forskningsresultater der mistænkes for, at være farvet af betalende interessenter, ikke bør anerkendes overhoved.

Palle Andersen

Der er nok nogen, der ikke kender til begrebet "GRUPPETÆNKNING".

Læse denne artikel, hvor klimadebatten gennemgås historisk, set i med en psykologs øjne:
https://planker.dk/AndreArtikler/Gruppetaenkning.pdf

Kristian Villesen

Erik, jeg har ikke skrevet om udledningen pr kilo, så jeg ved ikke, hvorfor du finder citater om det. Det er tallene i procent af det gennemsnitlige daglige indtag, det handler om. Jeg gider ikke bruge mere af min weekend på at finde tal i rapporten til dig, men her er, hvad Aarhus Universitet skriver i deres egen pressemeddelse:

“Vores forbrug af oksekød står for 11 procent af klimaaftrykket fra den samlede kost inklusiv drikkevarer. Til sammenligning står nydelsesmidler for 28 procent af klimaaftrykket fra den samlede kost inklusiv drikkevarer.”

Morten Lind, Steen K Petersen, Palle Yndal-Olsen og Ole jakob Dueholm Bech anbefalede denne kommentar
Ole Schwander

@ Philip - din computer er vist gået i selvsving ... eller har tasterne sat sig fast?

Kristian,
det er er i orden, at du ikke gider bruge mere tid på det. Jeg sådan set heller ikke. Jeg nøjes derfor med et link:

https://www.dr.dk/nyheder/detektor/detektor-dr-og-foedevarestyrelsen-ska...

PS. Jeg har aldrig kunnet finde pressemeddelelsen, før du bragte citatet derfra (som i øvrigt kun er en lille del af pressemeddelelsen, og som rapportens forfattere ikke selv har skrevet).