Leder

Socialdemokraterne bør udnytte det manglende flertal for deres pensionsmodel til at forbedre den

Det er en god og rigtig ambition, at den socialdemokratiske regering vil hjælpe de mest nedslidte på arbejdsmarkedet. Men den model, de har fremlagt, vil føre til åbenlyse uretfærdigheder og bør derfor justeres
Statsminister Mette Frederiksen lovede tidlig pension til Arne på Socialdemokratiets kongres

Statsminister Mette Frederiksen lovede tidlig pension til Arne på Socialdemokratiets kongres

Henning Bagger

23. september 2019

Det går på mange måder utrolig godt for socialdemokraterne. Mens Venstres forgangne formandskab har ført intern krig til den bitre ende, har Mette Frederiksen bragt sin regering helt i front af den globale klimakamp, håndteret Donald Trump med både konsekvens og diplomatisk finesse og uden større dramatik indgået økonomiske aftaler med kommuner og regioner.

Men der er særligt ét emne, som må give anledning til dyb bekymring i regeringen: løftet om tidligere tilbagetrækning for nedslidte danskere.

Det er foreløbig ikke lykkedes socialdemokraterne at samle et flertal for deres pensionsudspil. Men senest på den nylige socialdemokratiske kongres i Aalborg har Mette Frederiksen insisteret på, at partiets pensionsplaner skal gennemføres. Og dermed har hun pålagt sig selv og partiet en meget vanskelig opgave.

Problemet med udspillet er ikke, at regeringen har sat sig for at gøre noget mere for de nedslidte. Det er en god og rigtig ambition. Problemet er måden, socialdemokraterne har i sinde at gennemføre deres løfte på.

 

Vores abonnenter kalder os kritisk, seriøs og troværdig.
Prøv en måned gratis.

Klik her

Allerede abonnent? Log ind her

Anbefalinger

  • Eva Schwanenflügel
  • Steen K Petersen
Eva Schwanenflügel og Steen K Petersen anbefalede denne artikel

Kommentarer

Jens Holm Møller

Vi kunne løse en stor del af problematikken hvis vi i stedet indførte en pensionsalder efter hvor længe man havde været på arbejdsmarkedet. Det havde man i det tidligere Jugoslavien, her var holdningen at man efter 9000 arbejdsdage havde aftjent sin arbejdspligt. En sådan ordning ville betyde at dem der startede tidligt på arbejdsmarkedet også stoppede tidligt. Det er derimod ikke muligt at udpege bestemte erhverv som særligt opslidende, da man kan slides op på mange måder.

Carsten Mortensen

Gud ved hvorfor man åbenlyst mener at mennesker skal nedslides?

Arne Lund, Thomas Tanghus, Malan Helge, Flemming Berger, Ole Henriksen, Eva Schwanenflügel, Tue Romanow, Susanne Kaspersen, Vibeke Hansen, Egon Stich, Minna Rasmussen og Steffen Gliese anbefalede denne kommentar
Margit Johansen

I forskningen står det klart, at mennesker påvirkes individuelt af belastninger. Hverken tidspunktet for start, antallet af år eller arten af belastning, fysisk såvel som mentalt, giver et tydeligt svar på spørgsmålet om hvornår vi burde trække os tilbage fra arbejdsmarkedet. Det er en individuel sag.
Uretfærdigheden opstod da politikerne fiflede med efterlønnen fra 60 - 63 . Det var Mogens Lykketoft som finansminister. Lad os genopfinde efterlønnen.

Thomas Tanghus, Eva Schwanenflügel, Claus Nielsen, Susanne Kaspersen, Carsten Munk, Egon Stich, Minna Rasmussen, Ebbe Overbye og Steffen Gliese anbefalede denne kommentar

Er det ikke på tide, at S begynder at tænke socialt og demokratisk - og fremad istedet for dogmatisk.
Det kræver logik og mod - BORGERLØN / UBI- BASISINDKOMST.
Socialt, fordi den retter sig mod borgere uden lønindtægt - demokratisk, fordi den uddelegerer statsmagt til den enkelte borger selv.
Neej - det er ikke Social-demokratiet !

Nu er det ikke den enkelte borger, men civilsamfundet, der vansmægter under centralismen, Leo Nygaard. Især kommuner og regioner, der er lagt i økonomiske lænker af centraladministrationen, men som burde være udgangspunktet for demokratisk forvaltning.

Eva Schwanenflügel, Torben K L Jensen og Susanne Kaspersen anbefalede denne kommentar

Hvorfor ikke få moderniseret den førtidspensionsordning, vi allerede har.
Den trænger under alle omstændigheder til en reform ift. at uarbejdsdygtige folk kommer til at hænge for ,længe i dagpenge/kontanthjælpssystemet.
Der er i min optik ikke en klar definition på, hvem der er mere nedslidte end andre. Derfro skal hver enkelt nødvendigvis igennem en screeningproces.

Carsten Mortensen,, vi mennesker er jo desværre skabt sådan, at vi skal spise, drikke, have tag over hovedet og tøj på kroppen for at overleve. Dette gælder også i et velfærdssamfund, hvor der endda er den ekstra krølle af den værdi du ikke yder, beder du nogle andre om at yde.

Men den seniorpensionsordning, som VLAK-regeringen, RV og DF indgik forlig om, har alle ret til seniorpension op til 6 år før sædvanlig pensionsalder, når arbejdsevnen er under 15 t/uge. Vel at mærke en arbejdsevne vurderet i forhold til det tidligere arbejde, den pågældende har varetaget (dvs der tages ikke hensyn til omskolingsmuligheder).

Denne ordning er - i modsætning til Socialdemokraternes luftige idéer, både velbeskrevet og retfærdig (ens for alle).

Vi mangler sådan set bare, at S får fingeren ud og får forliget udmøntet i lovgivning.

Jens Winter - Altså 13 timer, ok. 17 timer, niks.
Den sædvanlige testning, udført af eksperter - samme bureaukrati og statskontrol.
Du ved godt, hvad jeg vil foreslå ;-)

Eva Schwanenflügel

Hele miseren kommer af politiske beslutninger :
den uhørt stigende pensionsalder, og Thorning-regeringens indførelse af førtidspension og fleksjob reformen, etc, etc.

Desuden udhulingen af dagpengene, kontanthjælpen og folkepensionen.

Til en start kunne man afskaffe ressourceforløb og gratis virksomhedspraktik, der i virkeligheden er løndumping.

Ressourceforløb er iøvrigt så grotesk, at man i mange kommuner nægter folk førtidspension, selvom de er terminalt syge, og sender syge borgere i arbejdsprøvning med en seng de kan ligge i.

Der er rigtig mange tiltag, der kunne forbedre vores velfærdssamfund, men ikke en uretfærdig pensionsmodel, ellers tak.

Mette Haagerup, Thomas Tanghus, Steffen Gliese, Ole Henriksen, Torben Skov, Carsten Munk og Ebbe Overbye anbefalede denne kommentar

Jeg har skrevet det før, og gentager det gerne.
Det er ikke rimeligt at alle fra en bestemt faggruppe skal sendes på tidlig pension på fællesskabets regning, meden andre nedslidte fra andre faggrupper må kæmpe videre.
Lad os i stedet få gjort noget ved den systematiske nedslidning der foregår i visse brancher.
Lad os få indført en generel ordning, betalt af en branceopdelt arbejdsskadeforsikring, således at arbejdsgiverne i brancher med et stort nedslidningsproblem betaler en høj forsikringspræmie, meden brancher der har styr på arbejdsmiljøet slipper billigt.
Der er, tror jeg, den eneste måde vi kan få styr på den nedslidning, der foregår, helt bevidst, i mange brancher.
Og nej, jeg forventer ikke selv at gå på tidlig pension, da jeg, indtil videre, har haft ordentligt arbejdsmiljø, og planlægget at stoppe som 70-årig i 2025.

Mette Haagerup, Eva Schwanenflügel og Steffen Gliese anbefalede denne kommentar
Eva Schwanenflügel

Der er også en helt anden vinkel, man ikke har gennemtænkt.
Eller rettere, måske HAR man netop gennemtænkt den; det er billigere med en tidlig folkepension end en tilsvarende førtidspension.

Og hvor mange lavtlønnede har råd til at gå seks år tidligere på folkepension? Mange har netop ikke haft råd til opsparing. Og selv de der har, vil således misse de års pensionsopsparing.

Søren Kristensen

Jeg synes det er lidt tidligt at tale om socialdemokratiets pensionsmodel, så længe der (sikkert meget længe og måske i evigheder) kun er tale om en ikke nærmere defineret "tidlig pension for nedslidte". Til gengæld bør vi både granske og skose den seneste VLAK-revision på området.
For hvad med den aldrende løn-arbejder der i virkeligheden ikke kan overkomme de x-antal timer om ugen han allerede lægger, men som ikke tør gøre opmærksom på det af frygt for at blive fyret og dermed kastet ud på et marked, hvor der reelt ikke er et nyt job i sigte? Mit gæt er at han fortsætter på jobbet på trods, fordi han ikke orker mødet med jobcentrets evalueringer og dermed i virkeligheden aldrig kommer i nærheden af at gøre brug af en ordning, der i virkeligheden var tiltænkt ham. Samtidig er jeg ret sikker på der nok skal være andre, der med større og måske ligefrem akademisk social og økonomisk kapital i rygsækken, nok skal finde ud af at gennemføre det af jobcentret krævede rollespil. I det lys, bliver det ligeså spændende som det allerede er utopisk, hvordan det socialdemokratiske fatamorgana krystalliserer sig. Men lige nu er det altså kun at sammenligne med en luftspejling.

"Socialdemokraterne bør udnytte det manglende flertal for deres pensionsmodel til at forbedre den "

Så regeringen skal ud til arbejdsmarkedets parter og sige "Der er nogle personalegrupper der skal lægge en langt større del af lønnen i pensioner da vi forventer at de skal pensioneres tidligere end andre". Det bliver interessant når nogle skal gå ned i realløn da de skal have pension i flere år og derfor skal have en større opsparing.

Næ, Nils Bøjden, mon det ikke kunne gå hen at blive et krav til arbejdsgiverne, der så endelig vil møde det pres, der for alvor sikrer arbejdspladsforbedringer, der ikke længere er så fysisk udfordrende. De findes jo, det kan bare ikke svare sig i forholdt til at trække veksler på den manuelle arbejdskraft.

Åh ja, men indtil regeringen har fået et flertal for sin pensionsordning - når man nu ikke vil genindføre Efterlønnen i Aukens design (dvs. ikke til de højtlønnede, men til dem, der virkelig har behov for den), så bør regeringen omsider få indført ligelønnen. Det har kvinderne ventet på siden 1976, så nu er det sq på tide.
Når Thorning ikke fik det gjort, så beviser det Lykketofts udsagn om, at hun var fejlcastet.

"Næ, Nils Bøjden, mon det ikke kunne gå hen at blive et krav til arbejdsgiverne, der så endelig vil møde det pres, der for alvor sikrer arbejdspladsforbedringer, der ikke længere er så fysisk udfordrende."

En pensions lovgivning kommer ikke til at ændre på det, og arbejdsgiveren er ligeglad med at medarbejderen ikke har så meget i pension. Det vil arbejdsgiveren opfatte som lønmodtagerens eget problem at lønmodtageren ikke vælger at få tilstrækkeligt af sin løn til pension i stedet for som udbetaling.

"Åh ja, men indtil regeringen har fået et flertal for sin pensionsordning - når man nu ikke vil genindføre Efterlønnen i Aukens design"

Problemet er at definere hvem der har behov. Det er uendeligt mange der mener sig kvalificeret, og en endelig mængde penge.