Leder

Corona må ikke skade klimakampen. Det har Dan Jørgensen ret i, og derfor skal han se at komme i gang

Det er, som om der findes to udgaver af Dan Jørgensen: En, der optræder på den internationale scene med progressive budskaber om behovet for at fortsætte klimakampen ufortrødent – og en, der herhjemme bliver ved med at vente med vigtige klimaforhandlinger
Dan Jørgensen må ganske enkelt se at komme i gang, skriver Anton Geist på lederplads. For som han selv sagde i Information, da han advarede andre lande om at slække på deres klimaambitioner: »Det vil være tragisk, hvis en så alvorlig og forfærdelig situation, som corona har bragt os i, også skal betyde, at klimakampen lider skade. Det vil næsten ikke være til at bære.«

Dan Jørgensen må ganske enkelt se at komme i gang, skriver Anton Geist på lederplads. For som han selv sagde i Information, da han advarede andre lande om at slække på deres klimaambitioner: »Det vil være tragisk, hvis en så alvorlig og forfærdelig situation, som corona har bragt os i, også skal betyde, at klimakampen lider skade. Det vil næsten ikke være til at bære.«

Ólafur Steinar Rye Gestsson

Indland
29. april 2020

I Dan Jørgensen har vi en klimaminister, der kæmper for at fremme den grønne omstilling ude i verden. Scenevant optræder han i internationale fora med progressive budskaber om behovet for at opruste i kampen mod klimaforandringerne.

Fredag i sidste uge var han vært ved et virtuelt møde, hvor deltagere fra flere lande og organisationer skulle drøfte muligheden for at gøre klimainvesteringer til en central del af den økonomiske genopretning efter coronakrisen.

Han havde taget initiativ til mødet sammen med Det Internationale Energiagenturs direktør, Fatih Birol. Og blandt deltagerne var fine folk som næstformand i EU-Kommissionen Frans Timmermans, vicegeneralsekretær i FN Amina Mohammed og ministre fra blandt andet Canada, Indonesien og flere europæiske lande.

 

Vores abonnenter kalder os kritisk, seriøs og troværdig.
Prøv en måned gratis.

Klik her

Allerede abonnent? Log ind her

Freddie Vindberg

Dan Jørgensen taler sort. Det er sørgeligt.

Karsten Lundsby, Gitte Loeyche, Mogens Holme, Agnete La Cour og Jane Doe anbefalede denne kommentar
Martin Karlsson Pedersen

Det ville generelt være fedt, hvis al "kritisk" (dvs. reflekteret, analytiske etc.) klimajournalistisk tog som sit teoretiske og analytiske udgangspunkt, at det kapitalistiske system både er økonomisk-materielt, men selvfølgelig også ideologisk (ideer om verden) modsætningsfyldt, at undersøge disse antagonismer (som er så åbenlyst i krisetider, at de skriger til himlen) i stedet for altid at undres, i stedet for altid at starte fra dette sted: "det kan undre...", "vi må håbe...". Det er det samme, når Politikken bliver forbavset over, hvad de nu kalder så sensationalistisk "den store klimasnyd", man fristes til at sige: hvad havde de troet, hvor er journalisternes reelle kritiske og teoretiske udgangspunkt for at forstå væsentlig aspekter af verden? I stedet for bare at moralisere og kalde det "snyd", kunne man også se på problemet i forhold akkumulation af kapital, konkurrencepres etc., og dermed også sammen med moral se mere på strukturelle problemer.
Der er åbenlyst modsætningsfyldte interesser mellem nationale statskapitalister og international institutioner (som også er dækket i avisen her) og ikke med sanktioner bindende aftaler (som vi ser hele tiden: hvis man gennemgår, som mange har, alle klimatopmøder siden Rio de Jan de Janiero, så er dette åbenbart), mellem handling og retorik (hvilket ikke er at sige, at politikere, erhversledere etc. eksplicit lyver for befolkningen eller sig selv, deres intentioner kan være nok så gode, men har at gøre med et økonomisk systems strukturelle pres eller ideologiske klassekampe) eller modsætningen i den herskende ide (og praksis) om "grøn vækst" kontra både klimakrisen og den bredere økologiske krises årsager, som vores Klimaminster selv skrev en bog om i 2010, og som så tydeligt viser dette.
Så altså: Hvordan ville en klimajournalistisk se ud, som ikke tog udgangspunkt i undren men i en mere strukturel og ideologisk analyse?
(måske er jeg lidt for hård er, for Information bringer selvfølgelig rigtig mange gode og vigtige artikler, som jeg også lære af og bruger, så det var bare en morgen-frustration)

Flemming Berger, Karsten Lundsby, Rasmus Knus, Ron Levy, Bjarne Bisgaard Jensen, Karsten Nielsen og Trond Meiring anbefalede denne kommentar
Agnete La Cour

Kommentarer overflødige - Lederen siger alt, hvad der skal siges (dette ment som: 'jeg klapper, Anton Geist!')

Karsten Lundsby, Marianne Stockmarr og Gitte Loeyche anbefalede denne kommentar
Mogens Petersen

Til Anton.
Når du i din leder skriver " ...indlede forhandlingerne om den klimahandlingsplan, der skal indfri løfterne fra klimaloven", så skriver du noget, som ikke passer. Danmark har IKKE en klimalov!
I december 2019 indgik partierne en aftale om en klimalov, men siden er der kun sket det, at et udkast til en klimalov er sendt i høring. Forsinkelsen kan ikke henføres til coronakrisen, og skulle man endelig gøre dette, så skal man holde op med at skrive "klimaloven", men skrive "den kommende klimalov."
Hilsen Mogens Petersen

Torben K L Jensen

I den sidste spørgetime bekræftede Mette F. overfor Morten Østergaard at klimaloven vil være på plads inden sommerferien - har du problemer med korttidshukommelsen Anton ?

Jeg nærer ikke tvivl om at DJ nok skal kende sin besøgelsestid og præge dagsordenen for post-corona tiden i klima/miljø bæredygtig retning.

Desuden har den danske politiske dagsorden allerede længe stået i klimaets tegn, ulig tilfældet i andre lande over bred bank. Ja DK er jo "klima dydsdragon" globalt og lokalt, har jeg hørt DJ (med rette?) udtrykke det, samt at DK er en MEGET lille global udleder, DERFOR skal DK påvirke gennem eksemplets magt, vise vejen.
Kan nogen herinde rokke disse udsagn, gerne ved at pege på manglende tiltag, konkret, ja så kan det måske rykke debatten bort fra den her personligt fnidder om, at DJ ikke står op tidligt nok om morgenen eller at DJ ikke banker hårdt i bordet. Det er ikke en særlig progressiv tilgang og ligner mest om blå bloks eller Rad. V.'s opposititionelle, selvpromoverende fumlerier!

Jeg er sådan set enig i at det er vigtigt at holde fast i klimaet, men det er så heller ikke så let,som lederen her næsten anfører
Man ironiserer lidt over at Dan J. er så international og "glemmer" det nære,Men kan det skilles ad?
Lige nu har vi så en epidemi som vedrører hele kloden og som samtidig har sat en kæp i hjulet for alle de tiltag som er .igang Hele vores private system her og det offentlige også forventer at fælles kassen punger ud og helst med få dages varsel. Ud fra det kan jeg sgu godt forstå at Dan tager det lidt roligt..
Jeg tvivler stadig på at vi mennesker er parate til at sige farvel til en del af velstanden for klimaets skyld og jeg tror altså ikke på at begge dele kan bevares i sin nuværende form. Slet ikke ovenpå den omgang her,hvor millirder skal pumpes ud så ingen eller få går ned med bl.a. konkurs.
At vi så allerede har hjulpet klimaet er en sidegevinst, men prøv at lytte til flyselskaber og turistbranchen, de har da stærke forhåbninger om at alt igen bliver som det plejer ikke?

Rikke Nielsen, Karsten Lundsby og Marianne Stockmarr anbefalede denne kommentar
Rolf Czeskleba-Dupont

HVAD MED AT PRIORITERE SUNDHED I KLIMA- OG ENERGIKAMPEN?
Under den klimabevidste miljøminister Connie Hedegaard sløjfede miljøministeriet i 2006 en anbefaling af Danmarks førende dioxin-eksperter om at udfase brændeovne uden effektiv røgrensning med et klimaargument, som ikke duer mere (CO2-neutral biomasse-afbrænding). Siden dengang og indtil de seneste år har dioxin-målinger både i byen og i laboratoriet vist, at dette supergift udledes fra brændeovne i samme koncentration som den, der er EU-grænseværdi for høje skorstene (affaldsforbrænding og industri). Hukommelsessvigten hos myndighederne angående dette sundhedsproblem reddes kun med et argument om, at det er så lidt dioxin, der indåndes sammenlignet med optagelsen gennem fødevarer. Men WHO Europe har erkendt, at dette ikke gælder indendørs eller i nærheden af forurenende kilder. Dertil kommer, at det at snifte giften op i hjernen bidrager til at brænderøg giver forøget demens-risiko (se https://www.braenderoeg.dk/news.php?id=121). Altså: Ved at udfase brændeovne i tæt bebyggelse fås en sundhedsgevinst (dioxin forstærker andre kræftfremkaldende stoffer i vores krop såsom sod og benzen). Ofte mangler bare tilslutningen til den fjernvarme, der er i byen. Ellers er det bare om at udbygge den i tætte bebyggelser! Er det ingen grøn omstilling med sundhedsværdi? Når vi nu er ved at være mere bevidste om at skulle beskytte udsatte minoriteter, hvorfor skulle det ikke gælde de 500 000 danskere, der føler sig generet af lugten af brændeovne i deres kvarter (ifølge tal fra Inst. for Folkesundhed, SDU, for både 2013 og 2017) Det er bare om at komme i gang!

Arne Albatros Olsen

Corona-krisen kan faktisk blive en kæmpe tyvstart for klimakampen, hvis det gøres rigtig. !

Torben K L Jensen

Lad vores kreditværdighed definere både klima og viruskampen - her er AAA-rating et godt udgangspunkt.

Søren Kristensen

Klimakampen kan også være smittende og hvis vi forsøger at gøre op med fx CO2-spørgsmålet her og nu bryder systemerne sammen (rød stejl kurve). Vi er nødt til at løse problemerne hen ad vejen, ad hoc som man siger (grøn flad kurve). Kun ved at holde os under kapacitetsgræsen for afsavn undgår vi at overbelaste erhvervslivet med uoverkommelige og fatale restriktioner og aftgifter. De fleste af os ønsker jo, indenfor en overskuelig fremtid, at kunne vende tilbage til mange af de forbrugsrelaterede goder vi holder af og på mange måder er blevet afhængige af, om det så er udenlandsrejser, elektroniske hjælpemidler eller kulturtilbud. Klimakampen er et langt sejt træk og det er vigtigt ikke kun at gå metodisk til værks, man skal også have folket med. Breder der sig først en stemning af at vi kan undvære bare halvdelen af alt det industriien har at byde på, vil mange virksomheder bukke under og arbejdsløsheden brede sig, helt uafhængingt af coronakrisen. Jeg forstår med andre ord godt klimaministerens dilemma.

Kim Vildnis

I Dan Jørgensen har vi en klimaminister, der kæmper for at fremme den grønne omstilling ude i verden. Scenevant optræder han i internationale fora"

Ja? Endnu en kendt skuespiller!