Leder

Dan Jørgensens brandfarlige spil om affaldet

Måske kan klimaministerens trussel om at liberalisere den kommunale affaldssektor tvinge kommunerne til at lukke overflødige, klimabelastende forbrændingsanlæg
I dag er der en markant overkapacitet til afbrænding, og »hvis Dan Jørgensens liberaliseringstrussel kan få de således pressede kommuner til omsider at forpligte sig på at nedlukke konkrete forbrændingsanlæg inden for konkrete tidsrammer, ja, så har ministeren opnået, hvad andre er mislykkedes med i årtier,« skriver Jørgen Steen Nielsen i denne leder.

I dag er der en markant overkapacitet til afbrænding, og »hvis Dan Jørgensens liberaliseringstrussel kan få de således pressede kommuner til omsider at forpligte sig på at nedlukke konkrete forbrændingsanlæg inden for konkrete tidsrammer, ja, så har ministeren opnået, hvad andre er mislykkedes med i årtier,« skriver Jørgen Steen Nielsen i denne leder.

Mathias Svold

Indland
10. juni 2020

Man kan vælge at se situationen sådan, at klimaminister Dan Jørgensen (S) med sit udspil om at liberalisere og ’konkurrenceudsætte’ de kommunale affaldsselskaber har givet KL og kommunerne tommelskruerne på for at få dem til at gøre det rette og nødvendige, når det gælder omstilling fra affaldsforbrænding til genanvendelse.

I dag er der en markant overkapacitet til afbrænding som resultat af kommuners iver og indbyrdes konkurrence siden 1990’erne om at sikre sig forbrændingsanlæg eller udvide de eksisterende. I miljøfaglige kredse er borgmestre i de forbrændingsivrige kommuner gået under betegnelsen ’pyromanerne’, og den betydelige overkapacitet betyder, at der i dag må importeres 350.000 ton affald årligt til kommunal afbrænding for at sikre forretningen. Presset for at sikre økonomien i forbrændingsanlæggene har ikke været fremmende for det miljøvenlige alternativ, genanvendelsen.

Den forrige S-ledede regering er i parentes bemærket ikke uden medansvar for situationen – daværende finansminister Bjarne Corydon gjorde i 2012 sit til at sikre realiseringen af det markant overdimensionerede Amager Ressourcecenter med kapacitet til at afbrænde 560.000 ton årligt.

Privatisering

Men nu vil Dan Jørgensen have gjort op med den overdimensionerede afbrænding for at fremme genanvendelse og sikre CO2-reduktion. Ministeren har som del af forhandlingerne om klimahandlingsplanen spillet ud med forslaget om at ophæve kommunernes monopol på forbrænding ved at gøre de kommunale anlæg til for eksempel aktieselskaber og åbne for private aktørers indtog.

Det er i sig selv en rigtig dårlig løsning, fordi markedsinteressen hos private selskaber i sagens natur går forud for klimainteressen. Det kan ende med dyrere affaldshåndtering for forbrugerne samt med mere import og forbrænding af affald.

Forslaget har da også udløst voldsomme protester fra borgmestre, KL, Dansk Affaldsforening og grønne organisationer. Men hvis Dan Jørgensens liberaliseringstrussel kan få den konsekvens, at de således pressede kommuner omsider forpligter sig på at nedlukke konkrete forbrændingsanlæg inden for konkrete tidsrammer, ja, så har ministeren opnået, hvad andre er mislykkedes med i årtier.

Det forudsætter naturligvis, at manøvren er et taktisk træk og ikke i virkeligheden afspejler en regulær ideologisk vision om privatisering af offentlige selskaber, som siges at have levet i Finansministeriet lige siden Anders Fogh Rasmussens dage.

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

YES, sælg noget mere infrastruktur, det plejer jo at gå så godt. (sarkasme, hvis nogen skulle være i tvivl)

Karsten Lundsby og Eva Schwanenflügel anbefalede denne kommentar
Dorte Sørensen

Regeringen kunne benytte lejligheden til at styrke regionerne og give dem opgaven , samt opgaverne for miljø/jordoprensning/osv.. samt specialskoler/institutioner/osv. samt egen skatte opkrævning som LLR tog fra regionerne da han med et flertal i Folketinget fik nedlagt de gl. amter.

Virkningerne ses mange steder fx. indenfor handicapområdet, der har fået dårligere tilbud efter at det nu er den enkelte kommune , der skal stå for handicapområdet.

Karsten Lundsby, Eva Schwanenflügel, Per Klüver, Marianne Stockmarr, Torben K L Jensen, Steffen Gliese og Estermarie Mandelquist anbefalede denne kommentar

Hvordan kan nogen være interesserede i at købe en virksomhed som skal afvikles? Det forekommer absurd. Kan køberne kræve erstatning. Kan der f.eks. være overnationale aftaler om at hvis regeringen efterfølgende vedtager love der forhindrdr virksomheden i at tjene penge - og få en forventet fortjeneste - ja så skal der udbetales erstatninger?

Karsten Lundsby, Eva Schwanenflügel og Per Klüver anbefalede denne kommentar

Nå ,det behøver ikke være overnationalt. Selvon der muligvis findes sådanne klausuler.

"Som konsekvens af regeringens plan kan de forbrændingsanlæg, der står tilbage med uudnyttet kapacitet risikere at måtte lukke ned, vurderer professor Ole Helby Petersen. Men det har ministerens plan taget højde for.

»Vi vil være opmærksomme på at tage hensyn til de virksomheder, der har investeret i forbrændingsanlæg med tillid til gældende lovgivning. Derfor vil vi holde hånden under de udfordrede virksomheder og sikre, at de ikke bliver presset ud af markedet. Omvendt må det ikke betyde, at vi ikke går i gang med at kigge på at sikre en effektiv forbrænding og mindske prisforskellen for forbrugerne,« siger Lars Christian Lilleholt."

https://www.information.dk/indland/2016/09/regeringen-lyttet-mckinsey-me...

Og var det ikke der Corydon efterfølgende blev ansat?

Something rotten in the state of Denmark

De er alle neoliberalister

Anders Reinholdt, Eva Schwanenflügel, Bjarne Bisgaard Jensen, Marianne Stockmarr, Torben K L Jensen, Michael Waterstradt, Steffen Gliese og Lise Lotte Rahbek anbefalede denne kommentar

Nå ,det behøver ikke være overnationalt. Selvon der muligvis findes sådanne klausuler.

"Som konsekvens af regeringens plan kan de forbrændingsanlæg, der står tilbage med uudnyttet kapacitet risikere at måtte lukke ned, vurderer professor Ole Helby Petersen. Men det har ministerens plan taget højde for.

»Vi vil være opmærksomme på at tage hensyn til de virksomheder, der har investeret i forbrændingsanlæg med tillid til gældende lovgivning. Derfor vil vi holde hånden under de udfordrede virksomheder og sikre, at de ikke bliver presset ud af markedet. Omvendt må det ikke betyde, at vi ikke går i gang med at kigge på at sikre en effektiv forbrænding og mindske prisforskellen for forbrugerne,« siger Lars Christian Lilleholt."

https://www.information.dk/indland/2016/09/regeringen-lyttet-mckinsey-me...

"Regeringen har lyttet til McKinsey: mere liberalisering og mere privatisering "

Og var det ikke der Corydon efterfølgende blev ansat?

Something rotten in the state of Denmark

Mere McKinsey stof -

Professor: ’Privatisering af vand er DONG-sagen om igen’
Ifølge en hemmeligholdt McKinsey-rapport kan staten spare 7,1 mia. kr. på at privatisere forsyningsområdet. Professor i samfundsøkonomi tvivler dog stærkt på det fornuftige i at sælge ud af ’det danske arvesølv’

'https://www.information.dk/indland/2016/08/professor-privatisering-vand-...

Ellen Jeppesen, Anders Reinholdt, Karsten Lundsby, Lars Løfgren, Peter Beck-Lauritzen, Steffen Gliese og Jørgen Lejf Hansen anbefalede denne kommentar

Jeg er da alvorligt bange for at den nuværende regering mener det alvorligt og er inde på samme spor som Helle Thorning-Schmidt regeringen var med salget af DONG.

Mon ikke det er på tide at fyre McKinsey som rådgivere til den danske stat?

Ellen Jeppesen, Jens Wolff, Achim K. Holzmüller, Karsten Lundsby, Eva Schwanenflügel, Lars Løfgren, Torben K L Jensen, Michael Waterstradt og Steffen Gliese anbefalede denne kommentar
Steffen Gliese

De skulle jo, Pia Nielsen, aldrig have været inddraget. Den danske stat råder over den bedste og i udgangspunktet helt uafhængige rådgivning fra dens egne universitetet. Eller... nå nej, for her har de forslag, der i tidens neoliberale ånd er blevet implementeret, jo fjernet den integritet og uafhængighed, der er nødvendig, hvis forskning skal være noget værd.

Ellen Jeppesen, Anders Reinholdt, Karsten Lundsby, Eva Schwanenflügel, Bjarne Bisgaard Jensen, Per Klüver, Egon Stich og Torben K L Jensen anbefalede denne kommentar
Torben Lindegaard

@Dorte Sørensen 10. juni, 2020 - 07:28

Vi skal nedlægge Regionerne - Stat og Kommuner er alt rigelig forvaltning her i Kongeriget.

Dorte Sørensen

Torben Lindegaard
Hvorfor så ikke tage skridte til at nedlægge kommunerne også - Danmark er jo et ret lille område.

Kommunernes overtagelsen af flere af de gl. sager har ført til ringer tilbud til mange - fx. både for miljøsagerne hvor den enkelte kommune se mere på egne virksomheders fordele end på hensyn til miljøet. Mange har fået mindre hjælp og hjælpemidler efter kommunerne overtog handicapområdet osv.......
Det var ret "sjovt" at LLR så godt som kun gav regionerne ansvaret for sygehusene - de var det område hvor de gl. amter havde problemer med at løse opgaverne. De områder hvor de gik ret godt som miljø, handicapområdet osv blev overlagt til de nu 98 kommuner og de er for små enheder til at kunne vare tage de opgave.

jørgen djørup, Karsten Lundsby, Eva Schwanenflügel, Søren Bro og Carsten Svendsen anbefalede denne kommentar
Steffen Gliese

Vi skal genopfinde amterne, der er alt for få valgte repræsentanter, og der er alt for langt til ansvarlige instanser. Det overses med den nuværende centralisering, at vi er blevet langt flere i landet, selvom fødselstallet er dalet, og det kræver en bredere folkelig repræsentation.

Steffen Gliese

- der er ingen andre lande, der har ment, at de kunne undvære forvaltningsled for at kunne sikre den nærhed, der er forudsætningen for en forankring af de offentlige instanser i det omgivende samfund.

Karsten Lundsby, Eva Schwanenflügel og Per Klüver anbefalede denne kommentar
Torben Lindegaard

@Dorte Sørensen 10. juni, 2020 - 09:53

Kommunerne skal ikke nedlægges; men du har ret i, at mange kommuner er for små forvaltningsenheder. Det kunne klares ved eksempelvis at halvere antallet af kommuner.

Steffen Gliese

Nej, tværtimod er alt for mange kommuner nu for store og geografisk spredte.

Karsten Lundsby, Eva Schwanenflügel og Per Klüver anbefalede denne kommentar
Lars Jørgensen

Det er tudetosset og klimafjendsk at overveje at forbyde import affald til forbrænding fordi:
Affaldet er ca. 60% ægte biogent, og dermed langt mere miljøvenligt end f.eks. træpiller.
Det er kun restaffald, hvor alt genanvendeligt er sorteret fra.
Alternativt havner det op på en losseplads med udslip af methan til følge, eller det brændes i bedste fald på et anlæg, som kun kan udnytte godt 30% af energien, hvor vi i DK på grund fjernvarme kan udnytte 100%.
Fjernvarmebrugerne får meget billig og miljøvenlig varme, da importørerne betaler væsentligt mere end for dansk affald.
Forbrændingsanlæggene producerer hele tiden, så når det ikke blæser er de vigtige for stabile leverancer til el-nettet
Staten for skatter af dette på 300-500 mill/år, hvilket jo passende kunne brges til CO2-fangst så dette blev helt CO2-neutralt

Anders Reinholdt, Achim K. Holzmüller og Karsten Lundsby anbefalede denne kommentar
Eva Schwanenflügel

"Det forudsætter naturligvis, at manøvren er et taktisk træk og ikke i virkeligheden afspejler en regulær ideologisk vision om privatisering af offentlige selskaber, som siges at have levet i Finansministeriet lige siden Anders Fogh Rasmussens dage."

Hm.. Det er sgu ikke til at vide.
Mette Frederiksen har jo nærmest lavet en borg i Borgen i statsministeriet, for netop at fremme det politiske styre, så finansministeriet ikke kunne fortsætte deres egenrådighed.

Såfremt det er et taktisk vink med vognstangen fra Dan Jørgensens side, så kunne han jo have fremlagt det som et enten-eller forslag?
Eventuelt have inddraget støttepartierne?

Nu fremstår det blot som et tilbageskridt med mindelser om fortidige, socialdemokratiske fadæser allà DONG-frasalget.

Jørn Pedersen

Hvorfor udnytter man ikke alle de stoffer, der er i affaldet. Brændværdien er ikke særlig stor i meget af det, og så udsendes der en masse giftstoffer og CO2 ved forbrænding.

Man skulle tro, at Corydon har sneget sig ind ad bagdøren...