Leder

Ja tak til samtykkelov

Der er grund til at glæde sig over, at regeringen og dens støttepartier nu vil indføre samtykkelovgivning. Men det er vigtigt, at loven bliver formuleret med omhu, og at der bliver holdt nøje øje med, hvordan den kommer til at fungere
Skitse af kvinde som bruges ved undersøgelse af voldtægt på Retsmedicinsk Klinik.

Skitse af kvinde som bruges ved undersøgelse af voldtægt på Retsmedicinsk Klinik.

Indland
3. september 2020

Voldtægtslovgivningen i Danmark er urimelig. Det kan man ikke være i tvivl om efter at have læst den gennemgang af retspraksis, som Straffelovrådet tidligere i år udgav i forbindelse med sin betænkning om en eventuel lovændring.

Der var for eksempel sagen om en 47-årig »krammeterapeut«, der lagde sin 29-årige patients hånd på sin penis, stak sin finger op i hendes skede og havde samleje med hende. Landsretten lagde til grund, at kvinden havde givet udtryk for, at hun ikke ville være med til det, men at terapeuten fortsatte, og at kvinden følte sig »låst og paralyseret«. Ikke desto mindre blev manden frikendt.

Det er blot én af en række sager, som viser, at den eksisterende lovgivning fører til frifindelser, »hvis rimelighed vurderet ud fra den seksuelle selvbestemmelsesret kan diskuteres«, som Straffelovrådet diplomatisk formulerede det.

Af egen fri vilje

Derfor er der grund til at glæde sig over, at regeringen og dens støttepartier tirsdag blev enige om, at lovgivningen skal ændres. I dag er der kun tale om voldtægt, hvis gerningsmanden har tiltvunget sig samlejet ved hjælp af for eksempel vold eller trusler om vold, eller hvis offeret var i en tilstand eller en situation, hvor vedkommende var ude af stand til at modsætte sig. Det er ifølge Straffelovrådet ikke nok, at samlejet blev gennemført mod den anden parts vilje, og at gerningsmanden godt vidste, at det var tilfældet. Det er heller ikke nok, at offeret i ord eller handling gav udtryk for ikke at ville have samleje med gerningsmanden.

Det vil det politiske flertal lave om, så det afgørende i stedet bliver, om begge parter har givet samtykke. Lovforslaget foreligger endnu ikke, men princippet i en samtykkebaseret bestemmelse er, at begge parter får en form for afklaringspligt til at sikre sig, at den anden deltager frivilligt. Dermed sender staten et stærkt signal om, at den beskytter individets ret til at bestemme over egen krop, og at det ikke er acceptabelt at have samleje med en person, der ikke deltager af egen fri vilje.

Tydelig formulering

Ikke desto mindre er meningerne delte blandt juridiske eksperter såvel som i befolkningen. Det samme er tilfældet på denne avis.

Nogle af de hyppige argumenter i debatten, såsom at samtykkelovgivning skulle medføre omvendt bevisbyrde, er svære at tage alvorligt. Men andre indvendinger er mere substantielle.

Først og fremmest er det et åbent spørgsmål, hvor stor en forskel lovændringen vil gøre i praksis. I mange voldtægtssager står påstand mod påstand, og det vil en samtykkebestemmelse ikke ændre på. Kritikere frygter desuden, at samtykkelovgivning kan medføre et øget fokus på offerets adfærd. Det er ikke givet, at det vil blive tilfældet, men det kan heller ikke afvises på forhånd.

Derfor er det vigtigt, at loven bliver formuleret med omhu, og at der bliver holdt nøje øje med, hvordan den kommer til at fungere. I den forbindelse er det også afgørende, at det bliver gjort så klart som muligt, hvad et samtykke er og ikke er. Det er et vigtigt retssikkerhedsmæssigt princip, at det skal være til at gennemskue for borgerne, om en handling er kriminel eller ej. Særligt når der er tale om en forbrydelse med en strafferamme på op til otte år. 

Kritikere af den politiske aftale har også hæftet sig ved, at Straffelovrådets flertal ikke anbefalede en samtykkelovgivning, men i stedet foreslog en lovgivning baseret på begrebet frivillighed. Umiddelbart kan det virke som synonymer, men i sager hvor den ene part har været fuldstændig passiv, kan ordvalget være afgørende.

Ulempen ved frivillighed er, at det ville gøre det svært at få dømt gerningsmanden i sager, hvor offeret ’fryser’ – en kendt reaktion i forbindelse med voldtægt – eftersom passiviteten ville kunne udlægges som udtryk for, at offeret gik med til samlejet. Omvendt mener Straffelovrådets flertal, at samtykkelovgivning ville risikere at gå for langt og kriminalisere »en seksuel adfærd, som af mange vil blive anset som naturlig og sædvanlig«.

Fornuftigt flertal

Umiddelbart fremstår det dog som et svagt argument, og desværre har Straffelovrådets flertal afvist at uddybe, hvad de mener. Det er svært at se, hvad det skulle være for en »naturlig og sædvanlig« form for sex, der indebærer, at den ene part forholder sig fuldstændig passiv uden på noget tidspunkt at give mindste tegn på at være med på legen. Og i det omfang det forekommer, virker det ikke urimeligt at pålægge den aktive part en forpligtelse til at sikre sig, at det er tilfældet – for eksempel ved at spørge.

Det er fornuftigvis også den konklusion, et flertal i Folketinget er nået frem til.

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

jens christian jacobsen

Og nu bliver det op til den anklagede at bevise, at der forelå et samtykke i stedet for at anklager skal kunne påvise, at der ikke forelå en sådan. Fagre Nye retssikkerhed...

Troels Ken Pedersen

"Nogle af de hyppige argumenter i debatten, såsom at samtykkelovgivning skulle medføre omvendt bevisbyrde, er svære at tage alvorligt." Ja.

Mette Holten Haagerup, Hanne Ribens, Katrine Marie Christiani, June Beltoft, Vibeke Hansen, Søren Nielsen, Katrine Damm, Ib Gram-Jensen, Bjarne Bisgaard Jensen, Frederikke Nielsen, Alvin Jensen, Estermarie Mandelquist, Steffen Gliese, Eva Schwanenflügel og Palle Yndal-Olsen anbefalede denne kommentar
Eva Schwanenflügel

"Omvendt mener Straffelovrådets flertal, at samtykkelovgivning ville risikere at gå for langt og kriminalisere »en seksuel adfærd, som af mange vil blive anset som naturlig og sædvanlig.

Umiddelbart fremstår det dog som et svagt argument, og desværre har Straffelovrådets flertal afvist at uddybe, hvad de mener. Det er svært at se, hvad det skulle være for en »naturlig og sædvanlig« form for sex, der indebærer, at den ene part forholder sig fuldstændig passiv uden på noget tidspunkt at give mindste tegn på at være med på legen. Og i det omfang det forekommer, virker det ikke urimeligt at pålægge den aktive part en forpligtelse til at sikre sig, at det er tilfældet – for eksempel ved at spørge."

Nemlig !!

Birgit Kraft, Lise Lotte Rahbek, Viggo Okholm, Hanne Ribens, June Beltoft, Vibeke Hansen, Søren Nielsen, Katrine Damm, Fam. Tejsner, Ib Gram-Jensen, Jørn Pedersen, Ruth Sørensen, Palle Raabjerg, Frederikke Nielsen, Alvin Jensen, Estermarie Mandelquist, Jan Jensen og Steffen Gliese anbefalede denne kommentar
jens christian jacobsen

@Troels. Du taler mod bedre vidende. I al fald har utallige juraprofessorer udtalt sig mod samtykkeloven det sidste døgn. Uanset hvor sympatisk tankegangen ellers måtte være.
Og, Eva, hvis det bare var klaret 'ved at spørge' ville det efterlade begge parter nøjagtig samme sted som i dag. At en voldtægt skal godtgøres eller 'bevises.'.
Det er en uklar lov der risikerer en omvendt bevisbyrde. Men så er Enhedslisten og SF glade og vælgerne kan glemme alt de kameler som de konstant sluger for at støtte en 'rød' regering.

Hans Aagaard, Flemming Berger, Erik Winberg, Søren Fosberg, Mads Kjærgård, Bent Nørgaard og Finn Sørensen anbefalede denne kommentar
Eva Schwanenflügel

@ jens christian jacobsen

Om frivillighed versus samtykke skriver
Det Nationale Voldsobservatorium i en kronik i Altinget bl.a :

"Et enigt Straffelovråd anbefaler da også, at den nuværende voldtægtsbestemmelse ændres. Det strafbare område skal udvides, mener de samstemmende. Uden at der rokkes ved retssikkerheden for den tiltalte. Dog er medlemmerne af Rådet uenige om, hvorvidt en ny bestemmelse skal basere sig på ”frivillighed” eller ”samtykke”. Vi anbefaler det sidste.

Dem, der støtter en ”frivillighedsbaseret” bestemmelse, skriver i deres bemærkninger, at kvinder nogle gange er helt passive i et seksuelt forhold, og at det derfor må bero på en konkret vurdering, om passivitet er udtryk for frivillighed eller ufrivillighed. Denne formodning for frivillighed gør, at det forventes, at kvinden skal sige fra.**

Det er bekymrende. Vi mener ikke, man kan formode, at en kvindes passivitet er udtryk for frivillighed.

Fra forskning og praksisnært arbejde med kvinder i voldelige parforhold, ved vi, at muligheden for at bestemme over sin egen seksualitet, og hvem og hvornår nogen skal have adgang til ens krop, ikke altid er til stede, når man befinder sig i en ulige magtrelation.

Lever man for eksempel i et voldeligt parforhold, befinder man sig i en særlig sårbar position, hvor man over tid oplever at miste sin seksuelle selvbestemmelse og kan opleve at må underkaste sig sin partners seksuelle lyst og vilje – og så at sige ”stå til rådighed”. Her er det ikke muligt at ”sige fra”.

At passivitet kan være en formodning for frivillighed, opfatter vi som ensidigt og vil medføre en risiko for, at den ene part bliver genstand for den anden parts behovstilfredsstillelse.

For os at se må det være en forudsætning, at en kvindes ønske om at deltage i samleje ikke blot kommer til udtryk gennem passivitet eller ”uengagement”***, men at der må foreligge en eller anden form for fysisk eller verbal positiv tilkendegivelse af at ville have sex, og at denne positive tilkendegivelse er kontinuerlig undervejs i den seksuelle aktivitet. Samtykke, med andre ord."

https://www.altinget.dk/artikel/national-ekspertgruppe-voldtaegtslov-ska...

Det Nationale Voldsobservatorium er en ekspertgruppe bestående af 30 eksperter og ressourcepersoner på kønsbaseret vold; fysisk, psykisk, seksuel, økonomisk og digitalt. Voldsobservatoriet repræsenterer en bred gruppe af fagligheder – juridisk, psykologisk, sociologisk, antropologisk, medicinsk, socialfagligt – lige som mange medlemmer har praktisk erfaring fra arbejdet med vold mod kvinder – herunder seksuel vold.
(Hvis man vil se navnene på ekspertgruppen, kan man nederst i artiklen tilgå et link)

Det er altså ikke kun Enhedslisten, SF - og ej at forglemme, de Radikale - og deres vælgere, som er glade nu.

Det er i tilgift alle de organisationer, der har beskæftiget sig med området vold og voldtægt, (inklusive FN) som i årevis har råbt op om at loven var mere forældet, end vi på nogen måde kunne være bekendt eller forklare.

Birgit Kraft, Lise Lotte Rahbek, Viggo Okholm, Hanne Ribens, June Beltoft, Søren Fosberg, Marie Hansen, Katrine Damm, Fam. Tejsner, Steffen Gliese, Ruth Sørensen, Palle Raabjerg, Frederikke Nielsen, Alvin Jensen, Dorte Sørensen og Estermarie Mandelquist anbefalede denne kommentar
Dorte Sørensen

Ja der vil sikkert komme situationer med påstand mod påstand - som i dag - men er det ikke færd, at kvinden nu har et bedre argument og ikke som tidligere bliver affærdiget med - du havde noget forkert tøj på osv...osv...
Det er vel heller ikke godt ,at mange kvinder ikke tør anmelde pga skam ol. eller ikke får dommernes sympati .

Birgit Kraft, Hanne Ribens, June Beltoft, Søren Fosberg, Fam. Tejsner, Steffen Gliese og Eva Schwanenflügel anbefalede denne kommentar
Eva Schwanenflügel

Det ene medlem af Straffelovrådet som var uenig i at loven skulle være baseret på frivillighed fremfor samtykke, er professor i strafferet Trine Baumbach :

"- Jeg mener simpelthen ikke, at mennesker, der ønsker at have et samleje med en anden, er totalt passive. Og hvis vedkommende er det, så må den, der ønsker samlejet lige sikre sig, at den anden er med på det her.

- Hvis man har en samtykkebaseret bestemmelse, vil det altid være sådan, at hvis man er i tvivl om, hvorvidt den anden er med på det her, skal man gøre noget for at sikre sig det. Og det kan i sidste instans være at spørge: Er du med på det her? Og helt ærligt, det er ikke forbudt at sige noget i forbindelse med et samleje. Jeg kan ikke se, at det skulle være et særligt problem, siger strafferetsprofessoren.

Hvis det ender med en lovgivning, der baserer sig på frivillighed. Hvor stort et skridt er det så i forhold til den lovgivning, vi har i dag?

- Så er der ikke vundet ret meget. Så vil det i mange situationer bare få karakter af en formel ændring. Og det vil jeg synes er forfærdeligt, for vi trænger virkelig til en ændret retstilstand i Danmark, siger Trine Baumbach."

Man kan læse meget mere om Straffelovrådets begrundelser, samt Trine Baumbachs overvejelser,
i samme artikel, citaterne stammer fra :

"Professor går enegang : 'Helt ærligt, det er ikke forbudt at sige noget i forbindelse med et samleje' "
https://www.dr.dk/nyheder/politik/professor-gaar-enegang-helt-aerligt-de...

Viggo Okholm, Søren Løvborg, Hanne Ribens, June Beltoft, Marie Hansen, Fam. Tejsner, Steffen Gliese, Palle Raabjerg og Frederikke Nielsen anbefalede denne kommentar

Langt hen af vejen er det bare endnu en gang symbolpolitik. Det vil i langt de fleste tilfælde være påstand mod påstand. Med den nye lov kan der dog være lidt flere uskyldigt dømte, idet man som domsmand/jury trods alt bedømmer ægtheden af et udsagn ud fra mange kriterier, som hvor godt et vidne fremstår og følelser spiller også en rolle om man vil det eller ej. På den anden side vil der sikkert også være lidt flere skyldige der bliver dømt.
Men i mine øjne er problemet at der ingen forståelse er for at sex er mange forskellige ting. For nogle mennesker er tvang f.eks. en del af akten og dette gør det noget problematisk med den nye lov. Lad os se hvorledes den fortolkes i den virkelige verden.

Eva Schwanenflügel

@ Benny Nissen:
"For nogle mennesker er tvang f.eks. en del af akten og dette gør det noget problematisk med den nye lov."

Ovenstående postulat må du meget gerne uddybe, Benny Nissen.
For det er første gang, jeg hører om det, andet end netop i forbindelse med vold, voldtægt og andre overgreb.

(Med mindre du hentyder til S/M?
En frivillig ordning mellem samtykkende voksne, med klare regler og stop-ord)

Ruth Sørensen, Lise Lotte Rahbek, Viggo Okholm, Hanne Ribens, Frederikke Nielsen, June Beltoft, Vibeke Hansen, Fam. Tejsner, Ib Gram-Jensen, Steffen Gliese og Palle Raabjerg anbefalede denne kommentar

Det er ikke korrekt, at nuværende lovgivning accepterer modvillighed; den beskriver netop, at overskreden modvilje er tilstrækkelig til at dømmes.
Forskellen nu er, at sex ikke må foregå, medmindre begge parter tager et aktivt initiativ. Med andre ord: Vi illegaliserer den aktuelle seksualkultur.
Jeg gad vide, hvor mange samfundsteoretikere, sexologer osv, der rent faktisk har indblik i dette emne, der har været spurgt til råds her. Formuleringerne, jeg har set, smager af politisk baseret hovsa-lovgivning, som udelukkende leder til til grovere skønssager og mindre retssikkerhed.

Jeg har siddet som lægdommer i det svenske retssystem et stykke tid nu, og rimeligvis skal det siges at jeg endnu ikke har siddet på nogen voldtægtssager, men mit indtryk af langt de fleste retsforløb er at parterne, også i civile sager med to enkeltpersoner, sjældent har store uoverensstemmelser om selve hændelsesforløbet. Men de har til tider helt forskellige billeder af hvad deres handlinger indebærer, og hvor de står (eller burde stå) i henhold til loven. Og advokaterne gør så deres bedste for at finde de vinkler i loven som støtter sagen for deres klient eller forværrer modpartens sag.
Retssager med påstand mod påstand forekommer, men ikke noget nær så ofte som jeg tror folk forestiller sig.

Og det her med at en samtykkelov skulle ændre bevisbyrden virker *lidt* som noget bavl. Jeg har ikke indtryk af at det er noget man bare lige ændrer som undtagelse for en enkelt lov. Hvis vi vitterligt ender i en sag hvor den ene part påstår de har haft samtykke, den anden nægter at det er sket, og forhør med begge parter reflekterer dette, så kan vi sandsynligvis stadig ikke dømme uden yderligere bevisførelse.

Men man skal altså huske på at begge parter, under forhør, skal forklare præcis *hvad* de mener der er sket. Og de fleste mennesker er altså ikke habituelle løgnere på det niveau. Det store problem med voldtægt er lige netop at den ene part ofte ikke forstår eller vil erkende at det de har gjort er voldtægt.

Birgit Kraft, Ruth Sørensen, Lise Lotte Rahbek, Søren Løvborg, Hanne Ribens, June Beltoft, Marie Hansen, Trond Meiring, Fam. Tejsner, Steffen Gliese og Eva Schwanenflügel anbefalede denne kommentar

Som jeg kan se, så er bevisbyrden vendt om. Den forurettende er dømt med mindre vedkommende kan bevise sin uskyld. Normalt er det sådan, at man er uskyldig indtil skyld er bevist.
Der tales så meget om lovgivning og straf. Jeg savner, at vi bekymrer os mere om god adfærd, hvor vi som frie mennesker respekterer den og de andres frihed.

Eva Schwanenflügel

@ Jørn Pedersen :
"Der tales så meget om lovgivning og straf. Jeg savner, at vi bekymrer os mere om god adfærd, hvor vi som frie mennesker respekterer den og de andres frihed."

Hvis du savner respekt for god adfærd og andres frihed, burde du jo netop hilse den nye lov velkommen.

For prøv lige at kigge på de temmelig horrible mørketal, de (manglende) domfældelser - og årsagen til de mange henlæggelser.

"På grund af et stort mørketal kan det være svært at opgøre omfanget af voldtægter i Danmark. Justitsministeriets Offerundersøgelse peger på, at voldtægtshyppigheden er steget. I 2019 angav 2,2 pct af kvinderne i undersøgelsen, at de havde været udsat for en voldtægt eller forsøg på voldtægt inden for de sidste fem år. Det svarer til ca. 10.000 kvinder om året.

I 2019 var der ifølge Det Kriminalpræventive Råd ca. 1300 anmeldelser af en voldtægt eller voldtægtsforsøg på en person over 15 år. I kun 79 af sagerne faldt der dom.

Amnesty International Danmark har gennemgået 353 henlæggelser ved politiet fra 2017 til maj 2018, ligesom de har analyseret 94 domme for seksualforbrydelser fra maj 2017 til maj 2018. De henlæggelser og domme viser, at beviser for fysisk vold og modstand var afgørende både for, om sagen blev rejst og for domfældelsen."

Er ovenstående virkelig udtryk for gensidig respekt og god adfærd i dette land?

Jeg spørger bare.

Nike Forsander Lorentsen, Ruth Sørensen, Steffen Gliese, Frederikke Nielsen, June Beltoft og Fam. Tejsner anbefalede denne kommentar

Jørn Pedersen, loven gør, hvad love skal, den sætter på plads, hvad der kræves i en legitim seksuel relation.
Jeg tvivler på, at folk ønsker at begå voldtægt, og at de bl.a. derfor også vil forsvare sig med næb og kløer imod anklagen, hvor de måske ikke engang har opfattet, at de er gået for langt.
Modstanden har en masse gamle forestillinger indbygget, først og fremmest at kvinder reelt set slet ikke ønsker at have sex, men skal nødes til det. Det ligner desværre tankegangen i mange andre aktiviteter i samfundet, hvor man ikke tror på, at folk gerne positivt vil deltage.

Birgit Kraft, Jørn Pedersen, Lise Lotte Rahbek, June Beltoft, Fam. Tejsner og Eva Schwanenflügel anbefalede denne kommentar
Eva Schwanenflügel
June Beltoft, Jan Jensen og Fam. Tejsner anbefalede denne kommentar

Problemet er jo at vi er et retssamfund som står over for psykopater og andre med grænseoverskridende adfærd, der kan for almindelige mennesker til at fryse med netop deres grænseoverskridende adfærd. Dem kender mænd også...og lider under dem.

Derfor er den en god idé at man skal positivt sammetykke. Selvom det ikke løser alle problemer..

Birgit Kraft, Steffen Gliese, Hanne Ribens, Frederikke Nielsen og Eva Schwanenflügel anbefalede denne kommentar

@ Eva Schwanenflügel
Jeg er ikke sikker på, at vi forstår hinanden.
Det, jeg taler om, er det, der ligger før lovgivning. Jeg taler om opdragelse og forståelse for hinanden og gensidig respekt.

Frederikke Nielsen

Jørn Pedersen
Jeg tænker, at lovgivning også kan være kulturændrende. Det gode eksempel, også nævnt af andre, er revselsesretten.

Jørn Pedersen, Steffen Gliese og Eva Schwanenflügel anbefalede denne kommentar
jens christian jacobsen

Det Nationale Volædsobservatorium - spøjst navn - skriver i Altinget: '...Samtykkende sex er for de fleste ikke noget nyt. Det er det, vi oplever, når vi har sex med et menneske, som respekterer vores selvbestemmelse. Når vi udviser samtykke under den seksuelle aktivitet, tilkendegiver vi, at vi gerne vil have sex. Det kan være med ord eller handlinger – og for mange vil det nok være en kombination af begge.'
Hvor svært kan det være? Samtykke er ja-ja, glade smil, hengivenhed osv. Voldtægt er 'passivitet(!)' og manglende mentaliseringsevne hos mindst en af parterne.
Det bliver spændede at følge retssager hvor det ikk er så enkelt. I mellemtiden kan I reflektere over at i UK der har haft samtykkelovgivning i 40-50 år er voldtægtsdommene steget exorbitant de sidste 10 år.
Det kan der jo være mange grunde til. Er der mon tale om'respekt for den anden part?' Indlevelse? Gensidighed?
Næppe.

@ Rikke Nielsen
Lovgivning kan også give flere straffe, uden det ændrer andet!

Frederikke Nielsen

Jørn Pedersen
Eller også gør det ikke, hvis samfundet tilpasser sig tilsvarende.

Vil samtykke-princippet de facto ændre retstilstanden i praksis?
Giver samtykke-princippet en reel beskyttelse i praksis?

Er der ændret på bevisbyrdereglerne? I dansk ret er det altovervejende udgangspunkt, at der gælder en ligefrem bevisbyrde, således at den, der påstår, at der eksempelvis har fundet en voldtægt sted, også er den, der skal godtgøre, at der ikke forelå et samtykke?
Er det ikke stadigvæk tilfældet?

Er der ikke en reel risiko for, at vi i praksis ofte vil ende med en "påstand mod påstand"?

Nu er det også sådan, at lovgivning ikke kan forhindre kriminalitet. Det viser sig ofte, at strengere straffe forværrer niveauet af kriminalitet.
Hvis der er begået vold mod et menneske, så kan straffen ikke godgøre volden. Er man blevet skadet på sjæl og legeme, så luner det med en erstatning, men det ændrer ikke på, at man er blevet skadet.
Vi har set nu gennem flere år, at bl.a. DF vil skærpe straffe og straffelovgivningen. Der kommer flere i fængsel, men ud over det, så sker der ikke så meget.
Når der er to parter i forbindelse med vold og ingen vidner, så kan det være svært at skelne, om han har anmeldt hendes vold imod ham for at straffe eller for hævn.

Kære mænd:
Jeg opfatter at flere af mine kønsfæller slår sig lidt i tøjret her omkring evt "uretfærdig" dom omkring tvang.
Men bør det ikke efterhånden stå klart at det må være en klam affære set følelsesmæssig at gennemføre et samleje med en kvinde som tydeligvis kun gør det for at få det overstået?
At begge parter ikke altid opnår samme resultat er en ting, men lysten og glæden ved seksuel samkvem kan de færreste vel være i tvivl om tolkningen af.uanset om det er en "ny" erobring eller en partner.
Den eneste grund til denne lov er vel i grunden kun vi mænds mangel på indsigt!

Nike Forsander Lorentsen, Ruth Sørensen, Steffen Gliese og Eva Schwanenflügel anbefalede denne kommentar

Kære mænd:
Jeg opfatter at flere af mine kønsfæller slår sig lidt i tøjret her omkring evt "uretfærdig" dom omkring tvang.
Men bør det ikke efterhånden stå klart at det må være en klam affære set følelsesmæssig at gennemføre et samleje med en kvinde som tydeligvis kun gør det for at få det overstået?
At begge parter ikke altid opnår samme resultat er en ting, men lysten og glæden ved seksuel samkvem kan de færreste vel være i tvivl om tolkningen af.uanset om det er en "ny" erobring eller en partner.
Den eneste grund til denne lov er vel i grunden kun vi mænds mangel på indsigt!

Viggo Okholm: Det er formentlig de færreste mænd der vil finde det fornøjeligt, at have sex med en kvinde der er angst, eller græder - eller bare finder ubehag. Sex er en gensidig ting.

Alligevel så kan voldtægtsanklager godt ramme mænd der ikke har intentioner om, at voldtage endsige reelt gennemfører voldtægt.

Den anke jeg personligt har mod loven er, at den er ude af trit med virkeligheden. Samtykke gives ofte ikke eksplicit i forhold til den adfærd der fører til samkvem. Spørges der explicit til sex er det game over i mange tilfælde. Det er dog lidt ejendommeligt, at kvinder kan fremføre, at mænd bare kan spørge til samkvem, men samtidig mene, at mænd der er seksuelt ligefremme er simple og tænker med en vis legemsdel.

Og ydermere så kan kravet om samtykke jo få betydning i en retssag; for hvordan kan det bevises, at der foreligge samtykke ud over en påstand herom? På den ene side så ligger bevisbyrden stadig hos anklagemyndigheden, men på den anden side, så er det vel forventeligt, at der kan redegøres for forholdet. Dvs. at man nu skal tænke på eksplicit samtykke, og spørgsmålet er jo om det ændrer på den seksuelle adfærd. Der er vist endda lagt op til, at det gælder såvel i samliv som ægteskab.

Jeg ved sgu ikke hvilken indsigt den nye lov skulle berige mænd med. Mænd ved udmærket godt, at det kan få strafferetslige konsekvenser, at voldtage en kvinde.

Uagtet det kan mænd godt blive udsat for anklager om voldtægt ved kontakten med kvinder. Der er brodne kar i alle rækker også blandt kvinder.

Jeg er egentlig dybt rystet over, at de fleste mennesker efterhånden hælder til, at man skal styre samfundet med straffelovgivning. I min optik skal et samfund udvikles efter principperne om frihed, anerkendelse, respekt og ansvar. Hvis det blev ført ud i opdragelse, adfærd og undervisning i indsigt, så var der ikke brug for straffelovgivning.
Det er stadig sådan, at en voldelig adfærd ikke kan udlignes ved at straffe. Hvis et menneske har været udsat for grænseoverskridende adfærd uanset det er det offentlige eller et menneske, så forsvinder det ikke, blot fordi en eller nogle bliver straffet.

Frederikke Nielsen

Jørn Pedersen
Jeg forstår ikke helt din pointe. Skal vi fjerne alt lovgivning fordi det burde vi kunne håndtere med frihed, anerkendelse, respekt og ansvar? Og så har jeg temmelig svært ved at se, at en samtykkelovgivning gør så meget andet end at ligestille mand og kvinde seksuelt. Hvor er det grove straffelovgivning i det?

I Kina sagde man, at alt der ikke var tilladt i lovgivningen var forbudt.
@ Rikke Nielsen
Allerede Aristoteles gav for et par tusinde år siden udtryk for, at den gyldne middelvej var den bedste.
Jeg er bange for, at du ikke forstår min pointe. Jeg opfordrer til, at vi opdrager vore børn til at opføre sig ordentlig overfor hinanden.
Hvis du bliver såret i din selvforståelse af andre ved deres voldelige adfærd, heles dit sår så ved at gerningskvinden bliver straffet? Nej vel. Derfor skal vi netop opdrage vore børn til at respektere andres frihed og integritet. Det vil sikkert ikke fjerne voldelig adfærd, men det kan reducere det betydeligt.
Det er ikke alle kvinder, der er voldelige, ligeledes er det heller ikke alle mænd, der er voldelige, men vi er nået langt, hvis vi kan reducere voldeligheden endnu mere og måske fjerne den. Hvis vi opdrager vore børn til netop, som du skriver, til at respektere, værdsætte og anerkende andre mennesker. Hvis vi så ydermere kunne tale om kærlighed i stedet for sex, der er blevet en handelsvare i stedet for et udtryk for gensidig kærlighed og respekt.
Sex er blevet en markedsvare ligesom alle mulig andre markedsvarer. I reklameindustrien respekterer man ikke, at sexualitet er menneskets mulighed for at anerkende, respektere og elske hinanden.
Lav lovgivning imod, at reklameindustrien anvender menneskers kroppe som incitament for at købe vare.

@ Rikke Nielsen
Det ville være dejlig, hvis vi kunne fjerne al lovgivning, men øjensynlig kan ikke engang ministre og topembedsmænd overholde lovgivningen.
I Britta Nielsen sagen kommer pengen heller ikke tilbage, når hun bliver straffet. Men kan man få overbevist embedsmændene om, at vi skal hjælpe hinanden med at overholde reglerne, så er vi nået langt. Så ja, det er nødvendigt med lovgivning, men det er ikke nødvendig at lovgive om alt mellem himmel og jord!

Jan Boisen.
Tak for et sagligt modsvar til mit indlæg, grundlæggende er de færreste i debatten vel reelt meget uenige, men under alle omstændigheder kommer denne lovændring jo ikke ud af den blå luft vel?
Jeg vil til en hver tid hævde at det e ros mænd der har mest at lære her, nemlig at en hvis legemsdel og dens reaktioner ikke nødvendigvis skal have sin "vilje".

Jørn Pedersen, forholdet er selve begrundelsen i de først givne danske love: med lov skal land bygges.

Viggo Okholm: Nej lovgivningen har været et stykke under vejs, og hvor mænd måske kan være bekymrede for deres retssikkerhed eller konsekvensen ved udlevelse af deres seksualitet, så er der mange kvinder der er glade for lovændringen. Alt andet lige, så har der længe været et problem med, at domsraten i voldtægtssager ikke har været så høj. Det er naturligvis også værd, at holde sig for øje.

Frederikke Nielsen, Viggo Okholm og Eva Schwanenflügel anbefalede denne kommentar

@ Steffen Gliese
Somme tider er det vanskeligt at forstå, ofte er det lettere at misforstå.
Med lov skal land bygges! Ja, men man kan ikke styre alt ved hjælp af lovgivning. Enten ender det i kaos eller intet liv overhovedet.

Jeg tror, at vi skal se på vores samfundsstruktur, hvor det bliver mere og mere almindeligt, at børn er overladt til sig selv. Vi har også et samfund, hvor børn bliver mishandlet. Det fører ofte til, at de ikke har lært, hvor grænserne går. Det er så let at pege på andre, det er ofte vanskeligere at pege på sig selv.
Vi ar et samfund, hvor konkurrence er en vigtig ting. I forretningslivet er det ofte sådan, at halvpsykopater klarer sig aldeles godt.

Malou Lauridsen

Retssikkerheden kan sagtens øges med den nye lovgivning såfremt straffen for falsk anklage øges til at matche straffen for voldtægt. Man siger at flere skal dømmes ud af de påståede tilfælde men man tager slet ikke stilling til at mange anmeldelser måske slet ikke er voldtægter og derfor bliver afvist. Andre afviste sager er måske forsøg på falsk anmeldelse hvor anmelderen trækker tilbage efter usammenhængende forklaring osv.