Leder

Politisk styring af forskningsmidlerne er hverken nyt eller nogen god ide

Regeringen vil i højere grad styre, hvad forskningsmidlerne går til for at sikre den grønne omstilling. Men for detaljeret politisk styring af forskningen går ikke bare ud over forskningsfriheden, det risikerer også at gå ud over kvaliteten af den grønne forskning
Uddannelses- og forskningsminister Ane Halsboe-Jørgensen kalder en grøn forskningspulje på 750 millioner kroner for et  »nybrud« i dansk forskningspolitik.

Uddannelses- og forskningsminister Ane Halsboe-Jørgensen kalder en grøn forskningspulje på 750 millioner kroner for et  »nybrud« i dansk forskningspolitik.

Sarah Hartvigsen Juncker

Indland
4. september 2020

En grøn forskningspulje på 750 millioner kroner skal bidrage til den grønne omstilling. Men der er brug for større politisk styring af, hvad der forskes i, fortalte uddannelses- og forskningsminister Ane Halsboe-Jørgensen og kaldte det i torsdagens udgave af Information for et »nybrud« i dansk forskningspolitik.

Også en stor del af de 1,5 milliarder kroner i forskningsreserven, der skal forhandles om, forventes at gå til grøn forskning. Og det er absolut en god nyhed, at regeringen ikke, trods faldende BNP, skærer i forskningsbevillingerne, ligesom det er glædeligt med flere penge til forskning i den grønne omstilling.

Noget nybrud er der dog ikke tale om, i hvert fald ikke når det handler om politisk styring af forskningsmidlerne.

Fra 1980’erne og frem er der i stor stil blevet sat forskningsmidler af til områder, som politikerne fandt særligt vigtige. Cigarkasser blev puljerne kaldt. I de seneste år er forskningspolitikerne gået væk fra cigarkasserne, i erkendelse af at den politiske styring af forskningen var en dårlig ide.

 

Vores abonnenter kalder os kritisk, seriøs og troværdig.
Prøv en måned gratis.

Klik her

Allerede abonnent? Log ind her

Randi Christiansen

Klart, at fri forskning er vigtig, men med klimaudfordringen er vi nu nødt til se noget fri forskning, som er entydigt rettet imod at reducere det økologiske aftryk og uden at overbelaste den sociale sektor. Punktum! Og 750 mio? Det er mange penge, men når beløbet sammenlignes med f.eks. den halve mia som bo 'nets' nilsson i en ferm manøvre strøg i egen lomme, føler jeg, at staten, det er osse os, er til grin.

Og selvom den stupide konkurrencestat har været name of the game i umindelige tider, er det måske også på tide, at de 1000 mia, som danskernes samlede opsparing udgør, kunne komme i spil.

Følg pengene ... og tag dit valg. Hvad skal det være? Pengene eller livet?

jens christian jacobsen, Kim Øverup og Søs Jensen anbefalede denne kommentar
Philip B. Johnsen

Regeringens alternative fakta (løgn), hvor biomasse afbrænding er CO2 neutralt eller “Science for Achieving Sustainable Development, (United Nations, New York, 2019) forskningsverdens konsensus den samlede bedste forhåndenværende videnskablige evidens?

Anno 2020 hvad er sandheden om regeringens klimaplan?
Hvilken forskning vider kapløbet om regeringens gunst i Corona-Danmark anno 2020?

Regeringen har bedt om Klimarådets faglige vurdering
“Klimarådet bedes særligt forholde sig til, om en aflysning af 8. udbudsrunde fører til, at andre lande øger deres produktion af olie og gas, såkaldt kulstoflækage, og om gas kan hjælpe den grønne omstilling på vej i lande, der i dag er meget afhængige af kul.”
Citat slut.

Fra link.
“Center for Olie og Gas' ved Danmarks Tekniske Universitet, som har fået en bevilling på 1 milliard kroner fra olieindustrien til forskning i udvinding af olie og gas de næste 10 år.”

"Exxon Mobile, BP, Shell, Chevron, Total og Maersk bidrager flittigt til, at man på universiteter herhjemme forsker i at få mere olie og gas op af jorden.

"Videnskab.dk har søgt aktindsigt i universiteternes private bevillinger, hvoraf det fremgår, at danske universiteter har modtaget mindst 275 millioner kroner af olieindustrien fra 2009 til 2014.

Størstedelen af midlerne går til at forske i, hvordan man hiver endnu mere olie og gas på af de eksisterende olie- og gaslommer.
En tiårig bevilling på godt en milliard finansierer et Center for Olie og Gas på Danmarks Tekniske Universitet med samme formål.

Udviklingen i olieforskningen kan forekomme mærkelig, når man ved, at klimaforskning viser, at man for at begrænse temperaturstigningen på Jorden til 2 grader må lade allerede kendte olie og gasforekomster blive i jorden.

»Det er fuldstændig absurd at lede efter ny olie, når vi ved, vi ikke må brænde det af af hensyn til klimaet. Det er på alle måder den forkerte vej at gå.«
siger ph.d.-studerende Emil Urhammer, som forsker i bæredygtig omstilling ved Aalborg Universitet i København, til Videnskab.dk."

“Fra forskning til faktura”
Link: https://videnskab.dk/kultur-samfund/fuldstaendig-absurd-industrien-betal...

FAKTA!
Fra link.
“Globally, 82% of today’s reserves must be left underground. In major coal producing nations like the US, Australia and Russia, more than 90% of coal reserves are unused in meeting the 2C pledge. In China and India, both heavy and growing coal users, 66% of reserves are unburnable.”
Link: https://www.theguardian.com/environment/2015/jan/07/much-worlds-fossil-f...

Ete Forchhammer

Det der gjorde størst indtryk under er besøg på Nobel-museet i Stockholm, var så samstemmende alle prismodtagere kunne fortælle om at lige den geniale ide der havde ført til Nobelprisen, var opstået ved en tilfældighed, gerne et andet sted end i laboratoriet.
Kunsten at styre, designe, bestille tilfældigheder... er det det, S vil? Igen, igen... hvornår er den operation lykkedes?
At skabe rammer er ikke det samme som at skabe indhold!

Jesper Frimann Ljungberg, Kim Houmøller, Kim Øverup, Frank Hansen, Rolf Andersen og Steffen Gliese anbefalede denne kommentar
Philip B. Johnsen

POGROM!
Hvis ikke det stigende antal pandemier har lært alle mennesker på kloden, undtagen købte politikere naturligvis, at plantage-kapitalisme skaber nye pandemier i stigende frekvens og intensitet, så er myrderiet på Middelhavet kun lige begyndt, der er overhoved intet tilfælde, at racisme har kronede dage i Danmark og resten af de ‘HVIDE-demokratier‘.

De rigeste 10% globalt er ansvarlig for 50% af CO2 udledningen globalt.
De rigeste 20% globalt er ansvarlig for 70% af CO2 udledningen globalt.

Der er ikke tvivl om den videnskablige konsensus om den samlede forhåndenværende evidens.

Fra link:
“Debatten om grøn vækst har stået på i årtier. Centralt i debatten er idéen om, at den økonomiske vækst kan gøres grøn.

Det vil sige, at man anser det for realistisk, at CO2-udledningerne, tabet af biologiske arter og andre kritiske miljøbelastninger kan bringes ned, mens økonomien fortsætter med at vokse.

Det er den position, som rapporten gør stærke indvendinger imod.

- Der er ikke nogen empirisk dokumentation til støtte for eksistensen af en afkobling af økonomisk vækst fra miljømæssigt pres i noget nær den udstrækning, der er nødvendig for at afværge miljømæssigt sammenbrud, står der i rapporten med titlen "Decoupling Debunked".

- Den undersøgte litteratur viser klart, at der ikke er noget empirisk bevis for, at en sådan afkobling i øjeblikket finder sted, lyder det.

Forskerne identificerer syv faktorer som årsag til, at økonomisk vækst ikke kan afkobles fra CO2-udledninger og pres på miljøet.“
Citat slut.

Link: https://www.information.dk/telegram/2019/07/nyt-studie-skyder-forhaabnin...

Fra Global Sustainable Development Report (fortsat)
“Adding to the concern is the fact that recent trends along several dimensions with cross-cutting impacts across the entire 2030 Agenda are not even moving in the right direction.

Four in particular fall into that category:

Rising inequalities.
Climate change.
Biodiversity loss and increasing amounts of waste from human activity that are overwhelming capacities to process them.”
Citat slut

Det går globalt den forkerte vej på alle punkter der vedrøre de menneskeskabte klimaforandringer, det svindende eksistensgrundlag, sult og stigende ulighed generelt globalt.

Fra Global Sustainable Development Report (fortsat)
“Critically, recent analysis suggests that some of those negative trends presage a move towards the crossing of negative tipping points, which would lead to dramatic changes in the conditions of the Earth system in ways that are irreversible on time scales meaningful for society.

Recent assessments show that, under current trends, the world’s social and natural biophysical systems cannot support the aspirations for universal human well-being embedded in the Sustainable Development Goals.”
Citat slut.

Global Sustainable Development Report 2019:
The Future is Now – Science for Achieving Sustainable Development, (United Nations, New York, 2019).
Link: https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/24797GSDR_repo...

Der skal ryddes op i det morads, som sammenlægningerne af forskning og centerforskning har medført - og som har givet skandale på skandale, bl.a. med en generel mistillid til Aarhus Universitet til følge. Centerforskningen kompromitterer den fri forskning, men den må altså tilbage til ministerierne selv, og så må universiteterne igen finansieres efter antallet af ansatte forskere - bl.a. for at tilskynde til flere fastansættelser, der er det eneste, der sikrer friheden - i stedet for antallet af høveder, der går igennem uddannelserne.

Kenneth Jacobsen, Jesper Frimann Ljungberg, Marianne Jespersen, Lars Bo Henriksen, Frank Hansen, Anders Reinholdt, Rolf Andersen og Torben K L Jensen anbefalede denne kommentar
Randi Christiansen

“Debatten om grøn vækst har stået på i årtier. Centralt i debatten er idéen om, at den økonomiske vækst kan gøres grøn."

'Grøn vækst' må entydigt forstås som en reduktion af det økologiske aftryk. Fri forskning må her forstås som områdeafgrænsning ifht en sådan reduktion.

Det er klart, som ete påpeger, at forskning indenfor eet område, har haft afledte effekter for et andet, og almen fri forskning er vigtig.

Men i en situation, hvor man søger løsning på specifikke udfordringer - sygdomme, klimaforandringer m.v. - er udfordringen vel på sin vis med til at afgrænse indsatsen?

På mig virker det som, at løsningen af klimaudfordringen er sat på pause, da man ikke rigtig ved hvordan den kan løses. Landbruget er et eksempel. Vil man løse problemet skal den intensive dyrkning væk, og ikke først engang ud i en fjern fremtid. Var det et areal på størrelse med Samsø vi kan forvente de næste 5 år. Derfor små justerer S lidt her og der, bringer Arne på banen, som skal bruges som stemmesluger, men om den strategi virker tvivler jeg på. Jeg synes personlig ikke det er seriøst, slet ikke når vi kan læse i Rigsrevisionens rapport, at det offentliges økonomi er et misk mask, og Lisbeth Knudsen skriver i Altinget, vi intet har lært at Britta nielsen sagen. Milliarderne fosser tilsyneladende stadig ud af statskassen til private luftkasteller.

jens christian jacobsen, Carsten Wienholtz, Marianne Jespersen og Steffen Gliese anbefalede denne kommentar

Hvad er der sket med Humboldts tanker om det frie universitet .. ?

https://da.wikipedia.org/wiki/Humboldt-Universit%C3%A4t_zu_Berlin

"29 Nobelpristagere har haft deres virke ved universitetet."

Torben Bruhn Andersen, Marianne Jespersen og Steffen Gliese anbefalede denne kommentar

Under alle omstændigheder er det bedre Forskningen styres politisk end ved profit.

Philip B. Johnsen

@Randi Christiansen
Det er naturligvis helt rigtigt set, men samtidigt ikke muligt, der er betalt for en anden ‘politisk‘ linje, resultaterne er bestilt og betalte, intet universitet vil vende folketingets betalere, Exxon Mobile, BP, Shell, Chevron, Total og Maersk ryggen, nu når resultaterne er betalt, det er sansynligvis kun til pynt for borgerne, at der nu politisk tales om ny og ‘evidens baseret’ forskning, der følger ikke pengene, med ‘efter’ resultaterne er leveret.

Sådan er det jo!

Philip B. Johnsen

@Randi Christiansen
Center for Olie og Gas’ ved Danmarks Tekniske Universitet, har fået en bevilling 2009~2019 på 1 milliard kroner fra olieindustrien til forskning i udvinding af olie og gas.

Her er resultater Exxon Mobile, BP, Shell, Chevron, Total og Maersk har betalt for.

Sofie Carsten Nielsen 2015.
Fra link.
»hvis vi ikke selv bliver bedre til at udvinde olie og gas, så bliver vi jo nødt til at købe det andre steder, for vi har stadigvæk brug for det.

Det er en helt bred erkendelse, og derfor synes jeg heller ikke, at der er noget i vejen for, at man forsker i, hvordan en større andel af olien og gassen kan indvindes. Det synes jeg ikke, at jeg skal sætte begrænsninger for.«

"skriver den tidligere centrumvenstre forsknings- og uddannelsesordfører for Radikale Venstre Sofie Carsten Nielsen"
Link: https://videnskab.dk/kultur-samfund/minister-om-olieforskning-ingen-prob...

Randi Christiansen

Ja phillip, det er sørgeligt, at de fossile industrier ikke udviser samfundssind og omdirigerer deres indsats til bæredygtige teknologier. Asap! Og i et samarbejde med staten således at vi kan foretage en reel miljø-og socioøkonomisk omstilling. Hvilket også må betyde mindre forbrug. Som igen er vanskelig pga produktionssektorens indtjening. Det er en større kabale, som ved fælles indsats burde kunne gå op.

Flemming Berger

Randi, det er en forkert måde at se virkeligheden.Virksomheder er sat i verden for at producere så billigt som muligt og få det største overskud,som det er muligt.
Politikerne,derimod, får deres penge for at regulere virksomhederne til fordel for helheden;det er politikerne der fejler,er uduelige,korrupte,dumme...
Vælg selv.

Flemming Berger, det er ikke en given ting! Det er faktisk så sent som i 90erne, at vi ophørte med at stille andre krav til virksomhederne og ganske kraftigt begrænse deres virke og deres indtægter.
I fremtiden har vi ikke brug for, at alt, hvad der giver arbejdspladser, er godt - det, der er godt, er det, der ikke skader, men helst også forbedrer, og så længe vi kan producere tilstrækkeligt af det, er det lidt ligegyldigt, om folk arbejder for samfundet i produktionen, servicesektoren eller giver en hånd med for at formindske presset dér i hjemmefremstilling og foreningsarbejde.

Randi Christiansen

Flemming - man kan ikke fritage de fossile industrier for samfundsansvar, heller ikke selvom politikerne ikke lever op til deres.

Al forskning er styret af et motiv. Penge? Den der investerer, kan være mere eller mindre dygtig til det, og tabe penge eller få jackpot. Dette udfald er også afhængig af om der findes forskere som vil og kan – hvilket igen kan koste penge. Alternativet er ”politisk” styring = forskningen skal være samfundsnyttig. Igen, succes fiasko også her afhængig af tilgang til hjerner der kan give svar på de spørgsmål samfundet betaler for at få. Begge dele kan fungere aldeles udmærket: forskning i Corona virus vaccine er et politisk projekt fra Washington til Peking. ”Manhattan projektet” som pragt eksempel på politisk forskningsstyring. Kina? Under Deng dynastiets holistiske samfundssystem er vist al aktivitet dybest set underordnet samfundsnytten - og på 40 år har det vel også vist sig ganske anvendeligt?

Kjeld Hougaard, al forskning burde jo være styret af et motiv: at blive klogere på den verden, vi bebor, med deraf afledte spørgsmål.

Nu vil jeg lige tage industrien lidt i forsvar: Jeg er en gammel elektroingeniør, og de første solcellepaneler, jeg så, stod der 'BP' på .. BP betyder 'British Petroleum' - som altså startede som et olie-udvindingsselskab, men som altså også arbejdede med vedvarende energi.

PS: Dansk Olie- og Naturgas har jo også skiftet navn til 'Ørsted' ;)

Kjeld Hougaard: Det er nok lidt meget sagt, at al forskning er styret af et motiv nemlig penge. Det gælder f.eks. sjældent for grundforskning, at der et simpelt motiv om penge. Men det gælder naturligvis anvendt forskning, som nok fylder mere i det samlede billede, at penge også er et motiv.

Problemet mht. penge og forskning er selvfølgelig, at det kan beklikke forskningens uafhængighed. Hvis man kan betale for en undersøgelse, så er det i nogle tilfælde også en bestemt konklusion man vil have frem.

Men i forhold til grøn omstilling er det måske så politisk set ikke så tosset, at få sat nogle midler af. Problemet i det kan så være, at der ligesom er en vis pulje af forskningsmidler, så i en politisk prioritering kan det så blive forskning på bekostning af noget andet.

I praksis vil der nok altid være et ønske om politisk styring af forskningsmidler, og som sagt så kan man med rette stille krav om forskeres uafhængighed i nogle sammenhænge som forudsætning for god forskning.

På den anden side tjener afsætningen af en pulje på 750 millioner her et formål, som mange nok kan være enige i.

Jeg mener forskningen netop skal styres, så den kommer menneske, dyr, plante og klima til gode, og ikke bare fremtryller flere selvmål. (som eksempelvis spraydåser, forbrændingsmotorer, masseødelæggelsesvåben osv osv).

Heldigvis kan forskere være åbenhjertige og neutrale sjæle uden skjulte dagsordener.
Der er beretninger om hvordan forskere under "Manhattan-project" i hemmelighed delagtiggjorde sovjettiske forskere i den nye viden der kom frem. Ligeledes er der beretninger om delagtiggørelse den anden vej omkring

I skal huske at skelne mellem 'Forskning' og 'Udvikling'.

'Forskning' er en fuldstændig fri undersøgen af naturen, verdensrummet, fysikken, sociologien, filosofien ... osv.
Forskning skal ABSOLUT ikke styres, og da slet ikke af Chr.B.

'Udvikling' er at finde en løsning på et aktuelt problem. F.eks. et nyt, smartere energivenligt fjernsyn eller en smartere el-bil.
Udvikling er - i den industrielle forståelse - bedst forankret i industrien (siger den gamle ingeniør), men naturligvis underlagt fornuftig lovgivning.

Prøv at tænke på, hvis Chr.B. skulle bestemme hvad Einstein, Bohr eller Ørsted skulle forske i ;)
Jeg stemmer i hvert fald i mod, at tillægge den magt til Folketinget.

Randi Christiansen

Det har du jo helt ret i rolf, men man kan håbe, at meningen er at afsætte midler med et specifikt bæredygtigt fokus i en ramme af fri forskning. Lyder det som at blæse og have mel i munden? Det er ihvertfald en delikat balancegang.