Leder

Landsretten gør ret i at stadfæste LTF-forbud: Organiseret kriminalitet skal ikke beskyttes af grundloven

Torsdag stadfæstede landsretten en dom fra byretten, der forbyder banden Loyal to Familia. Det er en kontroversiel, men rigtig beslutning, fordi LTF beviseligt anvender vold som en del af foreningens virke
Det har aldrig været hensigten med den grundlovssikrede foreningsret, at der skulle eksistere organiseret kriminalitet under juridisk dække af at være en forening.

Det har aldrig været hensigten med den grundlovssikrede foreningsret, at der skulle eksistere organiseret kriminalitet under juridisk dække af at være en forening.

Scanpix Danmark

Indland
14. november 2020

Torsdag stadfæstede landsretten en afgørelse fra byretten fra 2018, der forbyder banden Loyal to Familia, LTF.

Konkret betyder det, at det er forbudt at optræde med LTF-logo på tøj, at forsamles som LTF og at rekruttere til LTF. Overtrædelser af forbuddet kan straffes med op til to års fængsel.

Det er imidlertid ikke en nem dom, som nu både by- og landsretten er kommet frem til, fordi »det er særdeles væsentligt for vores samfund, at man har den frihedsrettighed« at kunne danne en forening, som landsretsdommeren sagde i en kommentar ved domsfældelsen.

Men ligesom grundloven sikrer, at alle borgere »har ret til uden forudgående tilladelse at danne foreninger i ethvert lovligt øjemed«, giver grundloven også myndighederne mulighed for at opløse enhver forening, hvis denne når sine mål igennem vold.

»Foreninger, der virker eller søger at opnå deres mål ved vold, anstiftelse af vold eller lignende strafbar påvirkning af anderledes tænkende, bliver at opløse ved dom,« som der står skrevet i grundlovens kapitel VII, paragraf 78, stk. 2.

En korrekt anvendelse

Spørgsmålet er derfor, om det er beviseligt, at det er selve eksistensen af Loyal to Familia – der her er at betragte som en forening – som medfører den omfattende vold begået af dets medlemmer, eller om de enkelte medlemmer af LTF blot tilfældigvis også er kriminelle, men at dette ikke har med tilknytningen til LTF at gøre.

Og her konkluderer både by- og landsretten altså, at det er bevist ud over enhver tvivl, at LTF »som et regelmæssigt led i foreningsvirksomheden anvender vold og trusler om vold«, og at LTF »dermed ikke har lovligt øjemed«.

Som landsretten skriver i sin afgørelse:

»Under hensyn til det meget store antal voldsdomme mod LTF-medlemmer og den store utryghed, som LTF-medlemmer har skabt med deres manifestationer og adfærd, må det videre lægges til grund, at det ikke har været tilstrækkeligt at straffe de enkelte medlemmer for de begåede forbrydelser, men at det er nødvendigt at opløse foreningen for at imødegå den omfattende voldskriminalitet, som i meget vidt omfang er relateret til foreningen.«

Som vi også tidligere har skrevet på lederplads i forbindelse med byrettens dom i 2018, så har det aldrig været hensigten med den grundlovssikrede foreningsret, at der skulle eksistere organiseret kriminalitet under juridisk dække af at være en forening.

Derfor er forbuddet imod en bande som LTF en korrekt anvendelse af grundloven.

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

Bander er symptomer på samfundsproblemer - og at tro på at symptomer på samfundsproblemer forsvinder, fordi man forbyder dem, er en næsten religiøst ... og stærkt knyttet til borgerlig lommefilosofi om at juraen skal løse socialt, økonomisk og kulturelt betingede samfundsproblemer.

Carsten Wienholtz, Klaus Schwab, Verner Nielsen, Steen K Petersen, Erik Karlsen, Bjarne Bisgaard Jensen, Rolf Andersen og Eva Schwanenflügel anbefalede denne kommentar

Har ikke rigtig forstået hvad forskellen på LTF og etnisk danske rockerbander - Hell Angels og Bandidos - er?

Thomas Jørgensen, Klaus Ankerstjerne Eriksen, Hanne Ribens, Hans Larsen, Erik Karlsen, Ruth Sørensen, Jens Ole Mortensen, Eva Schwanenflügel, Ole Svendsen og Michael Gudnæs anbefalede denne kommentar
Michael Gudnæs

Rigtigt! HA og Bandidos har levet af organiseret kriminalitet fra dengang, far var dreng. Men det er kun indvandrerbanden LTF, som bliver forbudt. Hvordan hænger det lige sammen?

Thomas Jørgensen, Hanne Ribens, Verner Nielsen, Hans Larsen, Erik Karlsen, Ruth Sørensen, Eva Schwanenflügel og Ole Svendsen anbefalede denne kommentar
Krister Meyersahm

Den dømmende magt er hos domstolene.

Sådan er det bestemt i Grundloven. Men i Østre Landsrets stadfæstelse af byretsdommen om opløsning af Loyal to Familia, den 12.11.20., tilraner domstolen sig også - den lovgivende magt.

Østre Landsret begrunder bl.a. dommen i sine generelle bemærkninger således:

”Grundlovens § 78 og forarbejderne hertil bærer naturligt præg af at være affattet i en anden tid med andre samfundsmæssige udfordringer end i dag. Adgangen til at begrænse foreningsfriheden har således navnlig været tiltænkt anvendt over for grupper med det formål at omstyrte demokratiet, tilvejebringe ændringer i landets forfatning med ulovlige midler eller påvirke andre ved strafbare handlinger. Uanset at disse eksempler ligger langt fra kriminelle grupper, der begår forbrydelser for foreningens egen vindings skyld, finder landsretten, at det falder indenfor bestemmelsens anvendelsesområde at værne samfundet mod enhver forening med et ulovligt øjemed uanset fraværet af en direkte trussel mod demokratiet”.

Landsretten redegør således for, at Grundlovens § 78 er ment som et redskab der skal anvendes mod grupper, der med vold eller anden strafbar påvirkning af, anderledes tænkende, d.v.s. i politisk mening, vil omstyrte demokratiet. Når domstolen derefter strækker § 78 til også at dække kriminelle bander, så gør man sig til lovgiver.

Landsretten må erkende sin fejl og omstøde dommen.

Helle Brandt, Eva Schwanenflügel, Jens Erik Starup og Hanne Utoft anbefalede denne kommentar

Ej da! HA og Bandidos er ikke-voldelige MC-klubber. Det ved enhver da..

Eva Schwanenflügel, Torben Lindegaard og Ole Svendsen anbefalede denne kommentar

Man kunne vel også opløse diverse fodboldfanklubber med samme argumentation. Så ville de nok skifte navn og kommunikationsform; hvilket LTF nok også gør nu.

Carsten Wienholtz, Hans Larsen, Jens Ole Mortensen og Eva Schwanenflügel anbefalede denne kommentar

Poul Simonsen - Så vidt jeg har forstået på dækningen, er sagen mod LTF en prøveballon, som netop også efterfølgende skal gøre det muligt at køre lignende sager mod f.eks. netop HA og Bandidos. Der er altså ikke tale om, at LTF bliver forbudt, pga. medlemmernes overvejende anden etniske baggrund.

Carl Chr Søndergård og Christian de Thurah anbefalede denne kommentar
Knud Evald Wernberg-Møller

Til Hanne Utoft.
På din kommentar aner jeg en meget begrænset sympati for "de borgerlige". "Frihed for Loke som for Thor" er en tanke, der gennemsyrer de/det borgerlige. I de ikke- borgerlige styreformer ser man ofte, at der hverken er frihed for Loke eller Thor. Det betyder så til gengæld ikke, at man i det borgerlige system har frihed til, bevidst og vedvarende, at skade andre. Jeg ser ikke noget problem i, at man fratager ekstreme grupperinger den frihed, som de så kraftigt demonstrerer, de ikke respekterer.

Jan Henrik Wegener

Kan man være medlem af nogen af de nævnte grupperinger og samtidig være i god tro?

Freddie Vindberg

Den endelige dom.

Jeg har hørt, at LTF medlemmerne er gået direkte i kloster.

Forstår ikke, hvordan Information kan komme til den konklusion. Er det netop ikke afgørende, at det står “der med vold eller anden strafbar påvirkning af, anderledes tænkende“; anderledes tænkende.... Hvordan hænger det sammen med LTF (som jeg i øvrigt ingen sympati har for)? Jeg synes, I bevæger jer i uheldig retning - og dermed bliver lidt ligegyldige for mig som abonnement, der søger et alternativ til den øvrige presse og gennemtænkt dækning af sager som disse...

Thomas Østergaard

Må nok tilslutte mig koret af folk der er betænkelige ved Informations begejstring for at der gøres undtagelser fra grundlovssikrede rettigheder med henvisning til handlinger der ikke er er almenvellets interesse.

Sådanne undtagelser skaber præcedens, og der sidder jo nogle mennesker, der skal afgøre hvornår noget er "organiseret", "kriminelt" og "voldeligt". Specielt efter at vi (eller rettere, nogen) er begyndt at sidestille psykisk vold med rigtig vold, åbner det op for at enhver organisation kan udråbes til at være problematisk efter ideologisk forgodtbefindende.

Al aktivitet der kan fremstilles som værende foregået i regi af at være en bande, forening, demonstration, interesseorganisation mv. vil jo pr definition være...organiseret. Så udtrykket giver ikke rigtig mening at bruge i sammenhængen.

Men - lad os være realistiske her - det er ikke foreningsretten der gås efter, det er forsamlingsretten. At en bande indberetter sine medlemmer til et offentligt kartotek er jo, trods al vrøvl i artiklen om "juridisk dække", udelukkende en fordel for politiet.
Det man ønsker er at kunne arrestere og tvangssprede bandemedlemmerne når de forsamles, med henvisning til at at de er (tidligere?) medlemmer af en forbudt forening, uden henvisning til at de foretager sig noget konkret lovstridigt. På en måde det er forudsætning at der først har været en forening som man kan forbyde, for at det kan lade sig gøre.

Problemet med det er selvsagt, at den ENESTE grund til at vi har forsamlings og foreningsfrihed skrevet ind i grundloven, er at nogen kunne finde på at forbyde det med henvisning til at de er bange for hvad andre mennesker kunne finde på at gøre når de finder sammen.

Inden man begynder at lave regler og undtagelser fra dem, bør det altid betænkes om de samme regler og undtagelse kan bruges til få ens værste samfundsmareridt til at gå i opfyldelse.

Det gælder vel så også MELD og FELD?

Thomas Østergaard

Ulla Nygaard: Teknisk set er MELD vistnok en europæisk politisk partiforening, mens FELD er en fond.
Men som tankeeksperiment er det da en fascinerende ide. Ganske vist er der jo teknisk set ikke foregået vold i gammeldags forstand, men mon ikke det er muligt at skrabe nogle vidnesbyrd sammen fra folk der i sammenhængen føler at der er begået psykisk vold imod dem, f.eks. Rikke Karlson. Eller henvise til nogle værtshusslagsmål el. lign, der på en eller anden måde kan kan knyttes til kampagner, som i strid med reglerne blev financieret nationalt i stedet for europæisk.
Og da det givetvis er det fleste partiforeninger der på et tidspunkt har anvendt tildelte midler til andet end det eksplicit udstukne formål, og der ligeledes vil kunne findes eksempler på psykisk vold, er vi ved at være tæt på.
Så behøver vi blot at at lade politiet følge loven og arrestere nuværende og tidligere medlemmer af de pågældende partiforeninger hvis de forsamles fysisk eller virtuelt. Samt naturligvis lidt udvælgelse af hvilke foreninger der skal gås nærmere efter i sømmene.

@ jan henrik wegener
14. november, 2020 - 22:53
Kan man være medlem af nogen af de nævnte grupperinger og samtidig være i god tro?

God humor!