Det totale kollaps i centraladministrationen kalder på en tilbundsgående undersøgelse

Der er ikke længere nogen tvivl om, at skandalen om regeringens ulovlige instruks om aflivning af mink rækker langt videre end den detroniserede Mogens Jensen. Redegørelsen for forløbet er så foruroligende læsning, at sagen nødvendigvis må granskes nærmere
Kort før redegørelsen blev offentliggjort onsdag, trådte fødevareminister Mogens Jensen ud af regeirngen efter pres fra støttepartierne.

Kort før redegørelsen blev offentliggjort onsdag, trådte fødevareminister Mogens Jensen ud af regeirngen efter pres fra støttepartierne.

Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

Indland
19. november 2020

Alt, hvad der kunne gå galt, gik galt, da regeringen først i november traf beslutning om, at alle mink i Danmark skulle aflives.

Det fremgår med al tydelighed af den redegørelse for forløbet, som Miljø- og Fødevareministeriet udsendte onsdag eftermiddag. En redegørelse, der tegner billedet af et totalt kollaps i centraladministrationen.

Kort før redegørelsen blev offentliggjort, havde fødevareminister Mogens Jensen efter pres fra støttepartierne meddelt, at han træder ud af regeringen. Men redegørelsen efterlader ingen tvivl om, at den forvaltningsmæssige skandale rækker langt videre end den snart forhenværende fødevareminister.

Det betyder dog ikke, at Mogens Jensen ikke burde have forladt sin ministerpost. Allerede i september blev han orienteret om, at der ikke var lovhjemmel til at kræve alle mink aflivet for at standse spredningen af coronasmitte fra besætningerne. Det er muligt, at han ikke hæftede sig ved den juridiske problemstilling eller havde glemt den i begyndelsen af november. Men under alle omstændigheder burde han som øverste forvaltningschef have sikret sig, at juraen var på plads, når der blev truffet en så vidtrækkende beslutning som nedlukningen af et helt erhverv inden for hans ressortområde.

Mogens Jensen burde også have sørget for at standse ulovlighederne hurtigere, da han blev gjort opmærksom på dem. Og han burde ikke efterfølgende være kommet med skiftende forklaringer, der er gensidigt udelukkende, og som hver især er svære at forene med den nye redegørelse fra hans ministerium.

Også en række andre fagministre med sæde i det såkaldte Udvalg for COVID-19 blev ifølge redegørelsen orienteret om behovet for lovændringer for at kunne aflive alle mink. Det skete godt en måned før det møde den 3. november, hvor regeringens Koordinationsudvalg traf beslutningen om, at samtlige mink skulle slås ihjel.

De nærmere omstændigheder omkring de forskellige ministres viden og rolle i forløbet er uklare. Sikkert er det til gengæld, at embedsværket begik så alvorlige fejl, at det nærmer sig det groteske.

Manglende hjemmel

I sig selv er det uforståeligt, at det ikke fra start til slut stod klart for alle involverede myndigheder, at der ikke var lovhjemmel til indgrebet. For juraen er elementær.

Men som beskrevet i dagens avis blev flere myndigheder faktisk også gjort opmærksom på problemet. Blandt andet henvendte Miljø- og Fødevareministeriet sig til Justitsministeriet, kort inden Mogens Jensen og statsminister Mette Frederiksen ved et pressemøde den 4. november bekendtgjorde beslutningen om at aflive alle mink. Miljø- og Fødevareministeriet oplyste, at Fødevarestyrelsen vurderede, at der ikke var hjemmel til at føre beslutningen ud i livet. Men Justitsministeriet fik ikke stoppet Mette Frederiksen og Mogens Jensen.

Selv om Fødevarestyrelsen var fuldt opmærksom på det juridiske problem, sendte styrelsen to dage senere et brev ud til landets minkavlere om, at alle deres dyr skulle aflives. Og heller ikke dét blev bremset af hverken Miljø- og Fødevareministeriet eller Justitsministeriet, som altså var blevet gjort bekendt med problematikken.

Allerede før offentliggørelsen af redegørelsen krævede de borgerlige partier regeringens afgang og nedsættelsen af en undersøgelseskommission. Det krav havde stået stærkere, hvis de havde ventet med at fremsætte det, til efter de havde læst redegørelsen.

Deres bekymring for retsstaten forekommer også noget hyklerisk i lyset af deres egen reaktion på forhenværende udlændinge- og integrationsminister Inger Støjbergs ageren i sagen om den ulovlige adskillelse af asylpar. Selv om hendes rolle umiddelbart forekommer langt alvorligere end Mogens Jensens rolle i den aktuelle sag, blev hun ikke afskediget som minister og fik end ikke en næse. Partierne modsatte sig også en uvildig undersøgelse, så længe de havde flertallet til det, og Venstre gjorde efterfølgende Inger Støjberg til næstformand og retsordfører. 

Men det ændrer ikke ved, at der nu er behov for en kulegravning. Umiddelbart tegner der sig et flertal for en advokatundersøgelse. Det kan være et udmærket første skridt, men alt afhængigt af udkommet af en sådan undersøgelse kan en undersøgelseskommission med adgang til at afhøre vidner være et oplagt næste skridt.

Der er næppe tvivl om, at de skarpeste juridiske hjerner i centraladministrationen har deltaget i at udarbejde redegørelsen for forløbet med det sigte at beskrive det på en måde, der er så gunstigt for regeringen og embedsværket som muligt inden for rammerne af sandheden – og nok også på en måde, der i videst muligt omfang holder Statsministeriet og statsministeren ude af sagen.

Og når en sådan redegørelse udgør så foruroligende læsning, er det indlysende, at der er behov for en nærmere granskning af skandalen.

Minkskandalen

17 millioner mink skal aflives, sagde regeringen – muligvis inden den havde lovhjemmel til at beordre det. Inden den såkaldte cluster 5-mutation dukkede op blandt de danske mink, var Danmark langt mere tilbageholden med at kræve de superspredende pelsdyr aflivet end andre lande. I denne serie finder du både afsløringer om myndighedernes håndtering af udbruddene og baggrundsartikler om det store minkmysterium.

Seneste artikler

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

Hmmm, hvis vi nu siger at vore lovgivende og udøvende magter var reelt uafhængige, ville lovens udøvere (hér regeringen/ministerierne) da ikke være mere optaget af legalitetsprincippet? Og ville lovgiverne (Folketinget) ikke være mindre tilbøjeligt til at beskytte evt. kriminelle ministre? Eller kunne man måske tilmed forestille sig at ministre, som ikke er parlamentarikere, ikke ville have immunitet og dermed ville miste deres immunitet og dermed kan retsforfølges?

Flemming Berger, Alvin Jensen, Rolf Andersen og Ejvind Larsen anbefalede denne kommentar

... ikke ville have immunitet og dermed kunne retsforfølges?, skulle der stå.

Alvin Jensen, Rolf Andersen og Ejvind Larsen anbefalede denne kommentar

Mon ikke det var det sidste søm i ligkisten på myten om den "upolitiske embedsmand"?

Jane Nielsen, Knud Chr. Pedersen, Flemming Berger, Lars Løfgren, Eva Schwanenflügel, Steen K Petersen, Alvin Jensen, Nette Skov, Helle Walther, Thomas Tanghus, Ejvind Larsen, Egon Stich, Steffen Gliese, Rune Mariboe, Morten Simonsen, Poul Baad Rasmussen, Arne Lund, Hans Larsen, Kim Houmøller, Palle Yndal-Olsen, Per Langholz, Ete Forchhammer og Lillian Larsen anbefalede denne kommentar

Katrines muligvis noget konspiratoriske hjerne, kan efterhånden ikke frigøre sig fra tanken om, at embedsværket lod Regeringen køre udover kanten her, og ikke sådan lige gjorde opmærksom på den manglende lovhjemmel..

En ubehagelig tanke, og forhåbentlig uden hold i,
jeg synes så, at det forekommer nærmest mere besynderligt, bizart og usandsynligt, at regeringen bare sådan lige tænkte noget i retning af: Nå nej, ikke sådan lige lovhjemmel, vi kører bare alligevel, det er der nok ikke rigtig nogen, der lige lægger mærke til..
Hvor magtfuldkomne tendenser de end har..

Rolf Andersen, Flemming Berger, Lars Løfgren, Eva Schwanenflügel, Steen K Petersen, Alvin Jensen, Nette Skov, Pia Nielsen, Helle Walther, Thomas Tanghus, Mads Greve Haaning, Ejvind Larsen, Steffen Gliese, Rune Mariboe, Dan Jensen, Poul Baad Rasmussen, Anne-Marie Krogsbøll, Jette Steensen, Hans Larsen, søren ploug, Per Langholz, Palle Yndal-Olsen, Bjarne Jensen, Lillian Larsen, William Mannicke, Erik Fuglsang, Freddie Vindberg og Jørn-Erik Rasmussen anbefalede denne kommentar
William Mannicke

Eller også er det noget så banalt/katastrofalt, som at alle regner med, at det med lovhjemmel, det ordner de andre..
Lidt lige som når man til et sammenskudgilde mangler rødbeder, alle regnede med, at det tog de andre med. ;-)

Alvin Jensen, Ejvind Larsen, Rune Mariboe, Finn Bendixen, Per Langholz og Ete Forchhammer anbefalede denne kommentar

En tilbundsgående undersøgelse af embedsværket, statsministerens, koordinations- og corona-udvalgets rolle i denne skandale må være på sin plads.
Hvem vidste hvad, hvornår? Har en eller flere fra embedsværket talt for døve øren og/eller har nogen (bevidst?) tilbageholdt væsentlige oplysninger ?
Alle sten skal vendes, men ovennævnte personkredse skal naturligvis også have lejlighed til at forklare sig.

Poul Søren Kjærsgaard, Alvin Jensen, Arne Albatros Olsen, Rolf Andersen, Ulrik Bjørn Jeppesen, Ejvind Larsen, Steffen Gliese, Rune Mariboe, Dennis Jørgensen, Anne-Marie Krogsbøll, Ete Forchhammer , søren ploug, Lillian Larsen og Per Langholz anbefalede denne kommentar
Ete Forchhammer

Hvor stor en del af embedsværket er IKKE ansat under en borgerlig regering? Hvor stor en del af embedsværket har haft problemer med at ha’ borgerlige chefer?

Måske statsministerens ide med at få ansat nye folk i administrationen er ret rimelig?

Eva Schwanenflügel, Josephine Kaldan, Lars Løfgren, Alvin Jensen, John Andersen, Helle Walther, Fam. Tejsner, Miklôs Tōtfalusi, Karsten Nielsen, Mads Greve Haaning, Ejvind Larsen, Steffen Gliese, Rune Mariboe, Anna Lønne Sørensen, Anne-Marie Krogsbøll, Arne Lund, Jette Steensen, Hans Larsen, søren ploug, Finn Bendixen, Lillian Larsen, Palle Yndal-Olsen, Jørn-Erik Rasmussen, Per Langholz og Bjarne Jensen anbefalede denne kommentar
Jørn-Erik Rasmussen

A la Katrines "konspiratoriske hjerne" - Helt tilbage til Ritts fald.
Blandt (nogle jurister i hvert fald) er historien at embedsværket gerne ville af med hende.
Så .... umuligt er det måske ikke.
Situationen nu ligner nu mere en amerikanisering - forstået som et virvar af fake news, splittelse, ekstreme ytringer som budbringerne ofte (f.eks. Ellemann) ikke selv egentlig står inde for.
Pressen er fantastisk. Nu har pressen kørt me-too og hængt et par politikkere på den konto.
For pressen handlede me too naturligvis ikke om "retfærdighed og ordentlighed". Næh snarere om sensationer, folkelig forargelse og "oprør" - og frem for alt salg af "nyheder/historier".
Selvfølgelig var der med nutidens hastighed ikke længere salg i me too, Østergaard, Jensen osv. Dermed MÅTTE den næste heksejagt, sensation og afbrænding opfindes og etableres.
Resten er historie.
At denne histories foreløbige højdepunkt (snarere lavpunkt) er at en minister må gå af grundet en indgriben - som selv Ellermannen i starten anbefalede sine borgerlige kolegaer med henvisning til fornuft - er lige så mærkværdigt, som de borgerliges krav om minimum 10.000.000.000,00 kr i støtte til et dyremishandlingserhverv, som i øvrigt er ved at gå konkurs grundet andre konjunkturelle forhold.
For demokratiet endnu et kæmpe nederlag.
For mink-mishandlings-industrien et lucky punch!

Jane Nielsen, Jes Grand Graversen, Lars Løfgren, Eva Schwanenflügel, Josephine Kaldan, Per Christiansen, jens christian jacobsen, Pia Nielsen, Helle Walther, Rolf Andersen, Thomas Tanghus, Steen Bahnsen, Karsten Nielsen, Mads Greve Haaning, Ejvind Larsen, Steffen Gliese, John Scheibelein, Nickolinne Liff Damgård, Dennis Jørgensen, Anna Lønne Sørensen, Jette Steensen, Ete Forchhammer , Kim Houmøller og Lillian Larsen anbefalede denne kommentar

Alle inklusiv regeringen anerkender vist det her har været noget rod.
men panikken for om muligt at få stoppet smitten omkring de forbandede mink i forhold til mennesker,, kom nok til at skygge for hvad må vi og hvad må vi ikke?
At regeringen har gjort det rigtige set helbreds-og smittemæssig er der da vist stort set ingen tvivl om, og her er der tale om målet helliger midlet.
Og ja konspirationsteorier kommer nu til at florere og selv leden her er forarget.
Jeg har pippet med et forslag om at vi skal have en epidemi-og sundhedsjunta med ansvarlige og fokuserede medlemmer fra begge blokke og med eksperter med lidt forskellige indgangsvinkler til at varetage fremover, så man undgår det her og hvor en opposition lige nu spiller hellige i stedet for at hjælpe.

Sten Mortensen, Eva Schwanenflügel, Alvin Jensen, Steen Bahnsen, Ejvind Larsen, Rune Mariboe, Anna Lønne Sørensen, Jette Steensen, Claus Gårde Henriksen og søren ploug anbefalede denne kommentar

"Hvor magtfuldkomne tendenser de end har.."

Al dén stund at vore lovgivere også kan være udøvere (og langt overvejende derfor ér dette), vil en korrumpering af interesser (den lovgivende, folkevalgte politikers angivelige repræsentation af dennes vælgeres interesser samt typisk et partis taktisk-strategiske interesser ... overfor den udøvende, parlamentarisk udpegede regerings opgave med/interesse i at forvalte loven på lovlig vis) finde sted i dansk politik og magtforvaltning. Denne korrumpering vil bl.a. ytre sig som magtfuldkommen adfærd fra vore folkevalgte politikere, som sandt at sige har rigeligt med øvrig motivation (levebrød/karriere, status/selvrealisering, relationer/netværksinteresser o.a.) for udvikling af sligt.

Det ville utvivlsomt give gode muligheder for reduktion af magtfuldkommenhed, om ministre vælges af den danske befolkning, som fortsat også vælger folketingspolitikerne. Dernæst kunne en forvaltnings- og forfatningsdomstol etableres. Flere folkeafstemninger, som - udført med demokratisk omhu - ville kunne bidrage til en øget, demokratisk bevidsthed i Danmark, som også ville kunne få forebyggende karakter.

Flemming Berger, Per Christiansen, Rolf Andersen, Karsten Nielsen og Ejvind Larsen anbefalede denne kommentar

Hanne Utoft, vi er helt sikkert enige om, at en forvaltningsdomstol (forfatningst) ville være være et stort plus her i vores egen lille banan-stat, og hvis jeg ikke husker meget forkert, så syntes selv Pia Kærsgaard også det, - altså lige indtil, hun og hendes parti fik magt..
Lande vi ellers sammenligner os med har den slags, hvor et kvalificeret mindretal kan indbringe sager, men det kan vi så åbenbart ikke finde ud af at etablere, og det er ved grød - i min optik - en demokratisk falliterklæring.

Bortset fra det, hvad mener du egentlig med 'Flere folkeafstemninger, som - udført med demokratisk omhu...'
Hvad er 'demokratisk omhu' og hvordan etablerer man det?

Eva Schwanenflügel, Per Christiansen, Arne Albatros Olsen, Rolf Andersen, Thomas Tanghus, Ejvind Larsen og søren ploug anbefalede denne kommentar

Katrine Damm, jeg kan undre mig over at du tilsyneladende, som så mange andre, finder det hensigtsmæssigt og i overensstemmelse med det liberale demokratis spilleregler at vi har valgte lovgivere, som samtidig er udøvere. Det er en helt banal, men katastrofal irregularitet. Et direkte brud med armslængdeprincip og check and balance-dynamikker.

Demokratisk omhu kender vi ikke så meget til, så jeg forstår godt dit spørgsmål - men irerne gav i 2018 et udmærket eksempel på hvordan en velforberedt og demokratisk oplyst folkeafstemning kunne afholdes om det stærkt kontroversielle abortspørgsmål.

Rolf Andersen, Flemming Berger, Per Christiansen, Ture Nilsson og Ejvind Larsen anbefalede denne kommentar
Claus Gårde Henriksen

Minkene SKULLE væk. Ingen havde regnet med denne usmagelige symbiose mellem journaluster (også i Information, chok!) og vores opportunistiske opposition der skiftede mening mht aflivningens hastværk.
Bordet fanger. Næste gang I står foran noget force majeuer må I pænt vente på politiets/lovens tillladelse inden I foretager jer noget. Ikke noget med en hvid klud i ruden og ud over stepperne.

Palle Yndal-Olsen, Eva Schwanenflügel, Lars Løfgren, Henning Kjær, Rolf Andersen, Steen Bahnsen, Steffen Gliese, Rune Mariboe og Ete Forchhammer anbefalede denne kommentar

Det er ikke første gang, at det neutrale embedsværk (sic!( bringer en minister til fald. Fx Chr. Friis Bach, der faldt pga. embedsværket havde puttet med vigtige oplysninger. Motorvejsmodstanderen Sonja Mikkelsen var ikke populær i sit bligale ministerium
Om det så sker bevidst eller pga. inkompetence er svært at sige i den konkrete situation. Ved at se på dep.cheferness CV - de ligger på Wikipedia - da viser det sig, at de fleste er udnævnt under V-ledede regeringer, og dét bærer embedsværket naturligvis præg af. Særlig slemt er det i det Venstre-orienterede Fødevareministerium.
Alternativet til borgerlige dep.chefer kan være viceministre eller statssekretærer - her er DK vist et af de få europæiske lande, der ikke for længst har indført denne fornuftige ordning. (Også her sakker DK bagud i forhold til andre lande - forbud mod minkavl er et andet aktuelt expl.)Så ville en regering have mere styr på embedsværket.
Alternativet til den hyggelige, men ikke overvældende godt begavede partisoldat, Mogens Jensen, er Mette Gjerskov, men hende kan landbruget ikke døje, og desuden tilhører hun ikke Sass Larsen-fløjen, og anses dermed for at være illoyal.

Eva Schwanenflügel, Per Christiansen, Rolf Andersen, Fam. Tejsner, Ejvind Larsen, Ete Forchhammer og Anne-Marie Krogsbøll anbefalede denne kommentar

Arne Lund m.fl., der findes et hav af gode alternativer til fødevareministerposten i det ganske land, uden at vi behøver at sætte flere folketingsmedlemmer på overarbejde. De har, kan vi jo se, mere end rigeligt at lave som lovgivere ... og at gøre dem til ministre et ikke blot strukturelt problematisk, men også en sikker vej mod mere inkompetence, mere magtmisbrug og sjusk.

Flemming Berger, Per Christiansen og Rolf Andersen anbefalede denne kommentar
steen ingvard nielsen

I grunden et underligt sammentræf at det lige skulle ske i et blåt ministerium.

Lars Løfgren, Per Christiansen, Nette Skov, Egon Stich, Ete Forchhammer og Anna Lønne Sørensen anbefalede denne kommentar
Anna Lønne Sørensen

Læs "Mørkelygten" af Tynell og bliv klogere på hvad et ministerium egentlig er...
Det er helt utroligt, at ingen lige tænker om det her nu kan være lovligt.
Jeg er helt enig i nødvendigheden af tiltaget på grund af faren for mutation. Tænk lige på et nyt Wuhan i Nordjylland!! Selv mindste risiko for det, gør jo at der måtte handles hurtigt.
Derudover er mink-industrien simpelthen bare en trist trist historie, hvor manglende respekt for dyr og grådighed har hersket i årtier... Et erhverv, der oven i købet mister masser af penge i disse år og går på tvangsaktion flere steder.
Men at så stort et indgreb i et erhverv og overfor så mange dyr ikke fik nogen til lige at undersøge sagen nærmere er jo helt vildt mærkeligt...?

OG MEDIERNE har også fejlet!! Også Information!! Der har jo ikke været den mindste brain-storm på noget som helst avis-kontor, der lige har tænkt: Jamen er det her egentlig lovligt? Hvad vil det egentlig sige og betyde ude i landet, når det går i gang?

Jeg håber en eller anden graver-journalist vil kigge alle vores ministerier godt efter i sømmene, for det er jo ikke første gang vi hører om mærkelige svigt de steder. Og starten kunne som nævnt være at læse "Mørkelygten"...

Marie E. Rasmussen, Palle Yndal-Olsen, Eva Schwanenflügel, Josephine Kaldan, Jørn-Erik Rasmussen, Finn Jakobsen, Elise Berg, Per Christiansen, Kim Houmøller, Rolf Andersen, Steen Bahnsen, Ejvind Larsen, Egon Stich, Lillian Larsen, Dennis Jørgensen og Peter Lau Lauritzen anbefalede denne kommentar
Jens Thaarup Nyberg

Var der ikke hjemmel til at sikre folkesundheden ?

Carsten Munk, Lars Løfgren, Steen Bahnsen, Steffen Gliese og Rune Mariboe anbefalede denne kommentar
Margit Johansen

Det er en underminerende bombe under den danske forvaltningsmodel vi her så eksplodere. Embedsmænd og politikere i de produktionsrettede myndigheder og udvalg er i lommen på de erhvervsinteresser som de samtidig skal kontrollere og regulerer - de har i de fleste tilfælde været ansat, gift med, på anden måde nært relateret til (logelignende grupper) eller direkte fået store valgtilskud via.

Lars Løfgren, Eva Schwanenflügel, Steen K Petersen, Per Christiansen, Arne Lund, Rolf Andersen, Fam. Tejsner, Ejvind Larsen, Egon Stich og Lillian Larsen anbefalede denne kommentar
Jørgen Mathiasen

Det er en almindelig opfattelse både inden for og uden for landets grænser, at DK er en retsstat med en velfungerende centraladministration, og da hverken politikere eller presse har Karnos lovsamling i hovedet, så er antagelsen, at de pligtopfyldende embedsmænd i centraladministrationen sørger for at lovgrundlaget for en regeringsbeslutning er til stede. Det har de ikke gjort i mink-sagen, og derfor har Nick Hækkerup anledning til personalesamtaler i justitsministeriet. Man behøver næppe at sige til Mette Frederiksen, at hun også har noget at tænke over.

En af læserne hævdede her i debatten at EU er en bananunion. Man behøver ikke at gentage sådan en skurvognsargumentation om kongeriget Danmark, men en pressekonference, hvor Nordjylland stiliseres som et nyt Wuhan, hvor der udstikkes ulovlige ordrer, og hvor alle i løbet af få dage må bringe alarmklokkerne til ro igen, giver et billede af en regering og en centraladministration, som har været oppe i overophedet. Det er statsministerens første opgave at sørge for, at den temperatur bliver bragt ned ved at bringe ministre og centraladministration tilbage til en sikker udøvelse af legitim magt på lovens grund.

Jørgen « Husk imidlertid, at der er generel europæisk konsensus med den danske reaktion...

Steen K Petersen, Henning Kjær og Steen Bahnsen anbefalede denne kommentar

Jeg ser blot en række fodfejl og forhastelser - og til sidst en politisk opposition, som ser sit snit til at svække regeringen, da man rækker ud efter dem for at få loven på plads. Magtfnidder i stedet for at løse problemerne sammen.
Det havde nok ikke set meget anderledes ud, hvis Venstre sad i regeringen og vice versa, men nu er det tilfældigvis Venstre, som ender med at - igen - blamere sig...

Lars Løfgren, Palle Yndal-Olsen, Fam. Tejsner, Claus Gårde Henriksen og Steen Bahnsen anbefalede denne kommentar
Jørgen Mathiasen

@Rune Mariboe
At oppositioner leder efter håret i suppen er en trættende banalitet, men der er nogle interessante undtagelser bl.a hos Keir Starmer i UK, og så er De Grønne i Tyskland både regering og opposition, og det er en anden interessant variant.
Hvad »generel europæisk konsensus med den danske reaktion...« skal betyde, står ikke klart for mig.

En meget kedelig sag for dem, der tror på kompetence og anstændighed i regering og centraladministration. Vi har åbenlyst et system, der fokuserer mere på spin og 'kommunikation' end på saglighed. Det er et mareridt at se skimmelsvampen brede sig i denne selvfede nation.

Peter Gløde, Egon Stich, Flemming Berger, Claus Gårde Henriksen, Eva Schwanenflügel, Jørgen Mathiasen, Arne Albatros Olsen, Fam. Tejsner og Ejvind Larsen anbefalede denne kommentar

Det er jo bare prisen for at have stækket politikerne og overladt magten til en ny herskende klasse af bureaukrater, der skaber byzantinske luftslotte med labyrintiske kommandoveje og uendelige bunker af 'kontrol' - som så viser sig at være intet værd i virkelighedens verden.
Decentralisér, nedlæg 50% af stillingerne i ministerier, styrelser og mellemledelseslag, så vi igen får en velfungerende offentlig sektor med ansvar tæt på dem, der skal have gavn af den offentlige sektor.

Lillian Larsen, Peter Gløde, Poul Søren Kjærsgaard, Egon Stich, Carsten Munk, Eva Schwanenflügel, Lars Løfgren, Steen K Petersen, Per Christiansen, Arne Albatros Olsen, Claus Gårde Henriksen, Steen Bahnsen, Mads Greve Haaning og Ejvind Larsen anbefalede denne kommentar

- der kører jo en kamp, hvor regeringen ønsker substantiel politik tilbage, væk fra abstrakte modeller og luftige teorier, som et barn vil kunne gennemskue efter matematik på femte klasses niveau.
Bjarne Corydon fyrede sit krudt af i Deadline forleden aften, hvor det blev klart, at der vitterligt er en kamp for regeringen om at slippe af med new public management og dens forløjede trossætninger.

Lillian Larsen, Marie E. Rasmussen, Steen K Petersen, Palle Yndal-Olsen, Eva Schwanenflügel, Jan Fritsbøger, Arne Lund og Mads Greve Haaning anbefalede denne kommentar
jens peter hansen

Hov øh vi mangler lige et lovgrundlag for gasningen af alle mink i DK. Mon ikkke man simpelthen har troet at den første lov om gasningen i en radius på de 7,8 km gav frie hænder til at udbrede praksis til resten af landet. Det var bare en udvidelse af sikkerhedszonen. Nu kører kalkunjagten og befolkningen bliver for gud ved hvilken gang måbende tilskuere til et resultatløst og dyrt skænderi i undersøgelser og kommissioner som konkluderer at alle gjorde noget forkert og intet bliver ændret.

Claus Gårde Henriksen, Steen Bahnsen og Ejvind Larsen anbefalede denne kommentar

"For juraen er elementær." Men ikke mere elementær at ingen i flere dage ud over regeringsembedsmænd kunne gennemskue det elementære.
Det var embedsmænd der selv afslørede at kejseren ikke havde noget tøj på.

det fremstår helt ubegribeligt at 6 departementchefer med bureaukratiet i ryggen i Covid-udvalget (regeringens mest centrale ministerier samt statsministeriet) har siddet passivt og ventet på at ministrene reagerer på et notat fra 1. oktober, som de øjensynligt ikke har opdaget i ed omfattende papirmængder. Det stiller departementet i et meget problematisk lys i forhold til tillid og loyalitet, at de angiveligt ikke har handlet proaktivt i forhold der er åbenlyst uden retligt grundlag. Herudover afslører det et dybt problematisk (passivt?) samarbejdet og koordinering ministerierne imellem, som uklart og dysfunktionelt.
Er det paypack for MFs syn på embedsførelsen i centraladministrationen ( og hendes departementchef) med hendes ønske om at styrke Statsministeriet?

Rolf Andersen, Lillian Larsen, Jane Nielsen og Eva Schwanenflügel anbefalede denne kommentar
Jesper Frimann Ljungberg

@Steffen Gliese
"Decentralisér, nedlæg 50% af stillingerne i ministerier, styrelser og mellemledelseslag, så vi igen får en velfungerende offentlig sektor med ansvar tæt på dem, der skal have gavn af den offentlige sektor."

Rolig nu, hvis du nedlægger 50% af stillingerne i styrelse, så bryder samfundet sammen. Der er rigtig mange styrelser der varetager ting, der er vitale for borgerne.

// Jesper

Hanne Ut5oft - - "gode alternativer til fødevareministerposten i det ganske land"
Har du nogle forslag? Kjeld Hansen, bliver det næppe, men...?

Jesper Frimann Ljungberg

@Arne Lund
Er vi ikke defacto der, hvor Mette må ofre Justist og Sundheds Ministeren også ?
I det mindste hvis hun vil beholde magten.

// Jesper

"embedsværket begik så alvorlige fejl, at det nærmer sig det groteske..."
Det er virkeligt underholdende at se hvordan danskerne i disse dage opfører retoriske krumspring for at få ligningen til at gå op uden at sige hvad der er tydeligt for enhver udenforstående; nemlig at det danske systems top er dybt korrupt og bundråddent.
Nænej, det er det ikke. Her i andedammen sker der kun beklagelige og uheldige fejl, min fod!

Egon Stich, Jens Erik Starup, Jesper Frimann Ljungberg, Kim Houmøller og Arne Albatros Olsen anbefalede denne kommentar

udtryk for fraværet af systemisk dømmekraft at Departementchefen Henrik Studsgaard med det retlige hovedansvar for fadæsen med den fraværende lovhjemmel blot flyttes til miljøministeriet - pas nu på miljøet minister og din nye departementchef.

Lillian Larsen, Flemming Berger og Eva Schwanenflügel anbefalede denne kommentar
Lisbet Birk Andersen

Ved brud på grundloven bør politik ikke kunne trumfe jura. Det burde kunne politianmeldes og komme for domstolene, som alle andre kriminelle handlinger med samme forpligtelser og rettigheder. Når det handler om overtrædelse af grundloven er det absurd at en - endda indrømmet og åbenlys- lovovertrædelse skal behandles politisk, især når dem, der skal behandle den og “fælde dom” er så smækfyldt af partipolitiske og måske også personlige interesser.
Det svarer vel til at resten af bestyrelsen i badminton-klubben, hvor jeg er bestyrelsesmedlem skal afgøre om jeg skal straffes for at udøve grov vold, mod modstandere under en badmintonturnering?

Lisbet Birk, nej, det svarer ikke til, at du udøver grov vold, for enhver ved, at det er ulovligt. Lovgivningen i fødevareministeriet er derimod en jungle, som ikke ret mange kender. Der var i hvert fald ingen journalister eller oppositionspolitikere, der efter MF's pressemøde den 4. november sagde, at det her er klar ulovligt. Set udefra er det jo heller ikke logisk, at staten godt må slå mink ihjel, hvis de befinder sig i en radius af cirka 8 km fra andre smittede mink, men ikke hvis de befinder sig i en radius af 8 km fra smittede mennesker. Mennesker og mink smitter jo på kryds og tværs af hinanden, aå altså ingen logik i lovgivningen

Helle Walther, Palle Yndal-Olsen, Eva Schwanenflügel og Steen K Petersen anbefalede denne kommentar

Det med at syv ministre var advarede, synes jeg er noget vrøvl. Hvis der i et bilag til et møde står noget om lovgivningen i fødevareministeriet, er det jo ikke meningen, at f.eks. kulturminister Joy Mogensen skal sætte sig ind den lovgivning. Det er fødevareministeren, der tager sig af den del. Det er jo derfor, man har den arbejdsdeling.

Jan Fritsbøger

jeg kan ikke lade være med at tænke at når muligvis fornuftige eller ligefrem nødvendige beslutninger kan være ulovlige, så ligger det egentlige problem vel i juraen, og altså ikke i selve beslutningen, men jeg kan selvfølgelig godt se problemet i at beslutningstagerne ikke er begrænset af regler (jura) som sætter grænser for hvad der kan besluttes, så kan selv meget skadelige beslutninger jo tages bare man kan konstruere en "passende" begrundelse,
men måske kunne problemet løses ved at der i lovgivningen gives mulighed for at lovliggøre "ulovlige" beslutninger hvis folketingets flertal kan anerkende nødvendigheden, evt ved et 2/3 dels flertal eller endnu større, men uden krav om enstemmighed (vetoret)
og så mener jeg i øvrigt at grundloven meget længe har behøvet en ret omfattende revision, og gerne en som har langt større fokus på menneskers trivsel, og meget mindre på magtforhold og penge.

Jan Fritsbøger

grundloven mangler jo også en del på naturbeskyttelsesområdet,

Frank Klevenhaus

Handler det mon om, at der er for mange Policy Makers og kommunikationsfolk i Statsministeriet, som spærrer for udsigten til de klassiske embedsmænd?
Det mylder med nye medarbejdere ...
Det hele skal se så handlekrafigt og kommunikativt perfekt ud.Uha uha minkene er smittede...
Ingen læser notaterne eller kigger op fra mobilerne .
Pludseligt har Statsministeren afgivet en ikke holdbar ordre...for nu at udtrykke mig pænt.

I øvrigt er jeg helt enig med Hanne i det første indlæg. Hvorfor sidder ministre i folketinget??

Rolf Andersen, Hanne Utoft og Jesper Frimann Ljungberg anbefalede denne kommentar

Frank Klevenhaus, folketingsmedlemmer sidder i ministerierne for at skabe kontrol og magtfuldkommenhed - og fordi den danske befolkning er optaget af blåt og rødt undertøj, personfnidder og namedropping. Det er en festlig forbrødring, og alle med noget i banken griner hele vejen til den.

Rolf Andersen, Egon Stich og Jesper Frimann Ljungberg anbefalede denne kommentar

Venstre bløder vælgere så længe Inger sidder, hvor hun sidder. Da jeg betegner denne næstformand som et racistisk-islamofobisk-homofobisk udyr er medlemmer af V lige så "slemme" med mindre at de tager åbenlys afstand. Nu stormer NB frem, i al denne modgang mens havene sikkert bliver tømt for liv, Thunberg græder og leveormene boltrer sig i torskekød. Der er heldigvis ikke tegn på krig fordi fjenderne er syge. Men jeg er personligt ret facineret af russerne T-14 kampvogn som intet anti-tank missil kan skade og Teslas Verdens dominans på et marked, der vil forsvinde. Bilen. Dette meningsløse monstrum som også har hyppige drab på samvittighed.

Hvis vi nu skal have en 'mink-kommision' .. kunne vi så ikke få genoplivet Irak-kommisionen ?
.. som den blå regering nedlagde ??