Leder

Der er faktisk et lille lyspunkt midt i den juridiske skandale om massemordet på mink

Vi har hørt mange historier om embedsværket, der strækker juraen for at understøtte regeringens politik. I minkskandalen ser det ud til, at Fødevarestyrelsen gjorde noget andet
Var det alligevel lovligt, da regeringen krævede alle mink i landet aflivet? Det spørgsmål blev rejst, da en forhenværende vicedirektør i Fødevarestyrelsen i denne uge lod høre fra sig i Politiken.

Var det alligevel lovligt, da regeringen krævede alle mink i landet aflivet? Det spørgsmål blev rejst, da en forhenværende vicedirektør i Fødevarestyrelsen i denne uge lod høre fra sig i Politiken.

Andrew Kelly

Indland
11. december 2020

Var det alligevel lovligt, da regeringen krævede alle mink i landet aflivet? Det spørgsmål blev rejst, da en forhenværende vicedirektør i Fødevarestyrelsen i denne uge lod høre fra sig i Politiken.

Når regeringen er blevet anklaget for at mangle hjemmel, skyldes det, at loven om husdyr kun tillader aflivning af syge dyr og dyr i et område »omring et udbrudssted«. For det lægger jo ikke umiddelbart op til at slå alle mink i landet ned.

Men, siger den forhenværende vicedirektør ved navn Tage Siboni nu: Området omkring et udbrudssted kan godt være hele Danmark. Og vupti, så var der pludselig alligevel hjemmel til at aflive alle mink i landet.

Loven foreskriver godt nok, at størrelsen på området »fastsættes ud fra en veterinærfaglig vurdering af smitteforholdene«. Men Tage Siboni mener, at den forudsætning er opfyldt, fordi Seruminstituttet tidligere har konkluderet, at fortsat minkavl indebærer »en betydelig risiko for folkesundheden«.

Problemet er bare, at den veterinærfaglige myndighed, Fødevarestyrelsen, ikke mener, der er fagligt grundlag for at udstrække området til at omfatte hele landet. Styrelsen har derimod fastsat området til 7,8 km omkring inficerede farme. Det er sket ud fra en vurdering af, hvor langt smitten spreder sig. Og ud fra den vurdering var der ikke hjemmel til at aflive alle mink.

Kreativ fortolkning af jura

Nogle jurister har bakket op om Tage Sibonis fortolkning. Andre har afvist den. Sikkert er det under alle omstændigheder, at den er yderst kreativ og viser, at det er nødvendigt at strække juraen for at lovliggøre en handling, der umiddelbart savner lovgrundlag.

Alt tyder på, at det netop var denne kreative fortolkning, som i sin tid fik Justitsministeriet til at agere ud fra »arbejdstesen«, at der var hjemmel til nedslagtning af alle mink. Og det står klart, at det var efter indvending fra Fødevarestyrelsen, at ministeriet frafaldt denne tese.

Som advokat Jonas Christoffersen sagde i torsdagens Information, er det et lille lyspunkt midt i den foruroligende sag.

Vi har de senere år hørt mange historier om embedsmænd, der tilsidesætter deres faglighed for at understøtte regeringens politik. Men her ser det snarere ud til, at embedsværket har insisteret på deres faglige vurdering, selv om det udløste et alvorligt problem for regeringen.

Meget taler for, at det var klogt at aflive alle mink, men en så vidtrækkende beslutning bør ikke funderes på så tyndt et grundlag, at det kræver spidsfindige juridiske manøvrer at argumentere for dens lovlighed.

Serie

Minkskandalen

17 millioner mink skal aflives, sagde regeringen – muligvis inden den havde lovhjemmel til at beordre det. Inden den såkaldte cluster 5-mutation dukkede op blandt de danske mink, var Danmark langt mere tilbageholden med at kræve de superspredende pelsdyr aflivet end andre lande. I denne serie finder du både afsløringer om myndighedernes håndtering af udbruddene og baggrundsartikler om det store minkmysterium.

Seneste artikler

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

William Mannicke

” Når regeringen er blevet anklaget for at mangle hjemmel, skyldes det, at loven om husdyr kun tillader aflivning af syge dyr og dyr i et område »omring et udbrudssted«. For det lægger jo ikke umiddelbart op til at slå alle mink i landet ned.

Men, siger den forhenværende vicedirektør ved navn Tage Siboni nu: Området omkring et udbrudssted kan godt være hele Danmark. Og vupti, så var der pludselig alligevel hjemmel til at aflive alle mink i landet.”

Spot on.
Og ikke en sag for kommissioner, men for Højesteret.

Flemming Berger, Torben K L Jensen, Alvin Jensen og Steffen Gliese anbefalede denne kommentar
Poul Anker Sørensen

Det lader til, at nogle embedsmænd i visse ministerier, har plejet deres "politiske ståsted" til at gøre det svært for regeringen ? kunne man tro ?
Nej, sådan noget sker jo ikke her i landet, det er jo bare en helt vanvittig jeg har fået.

Per Christiansen, Gitte Lynning, Sonja Harder, Inger Jensen, Anna Louise Finck-Heidemann, Lisabell Bendiksen, Ib Christensen, Torben K L Jensen, Palle Yndal-Olsen, Michael Hullevad, Jan Fritsbøger, P.G. Olsen, Erik Nielsen, Lasse Nielsen, Sune Keller, Bjarne Jensen, Helle Walther, Vibeke Hansen, Anne-Marie Krogsbøll, Ole Henriksen, Dorte Sørensen og Steffen Gliese anbefalede denne kommentar

Tage Siboni henholder sig til seruminstituttets konklusion: at fortsat minkavl i Danmark er “en betydelig risiko for folkesundheden” - og regeringen har netop henvist til SSI’s konklusion. Så kære Information, hvori består det “yderst kreative”, “strækning af juraen”, og “spidsfindige juridiske manøvrer” ??
(umiddelbart virker Tage Sibonis argumentation da enkel og saglig)

Gitte Lynning, Sonja Harder, Martin Rasmussen, Inger Jensen, Anna Louise Finck-Heidemann, Lisabell Bendiksen, Jan Brunchmann, Torben K L Jensen, Palle Yndal-Olsen, Erik Nielsen, Lasse Nielsen, Sune Keller, Bjarne Jensen, René Hansen, Søren Kramer, Helle Walther, Niels Jacobs, Mogens Holme, Alvin Jensen, Per Langholz, Kristian Spangsbo, Anne-Marie Krogsbøll, Ole Henriksen, Jørgen Greve og Steffen Gliese anbefalede denne kommentar
Jens Christensen

Miljø- og Fødevareminister på tidspunkterne for vedtagelse og ikrafttræden af loven var sågar Jakob Ellemann-Jensen. Man kunne vel have kunnet forvente, at han var bekendt med bl.a. §30. Og skulle tvivlsspørgsmål om hjemmelen alligevel tilbagestå p.g.a. zonernes størrelse (hele landet eller en mindre radius omkring farme med smitte?), er der også det andet led i den juridiske vinkel, nemlig egentlig nødret, hvor det kan vurderes at have været påkrævet men uden eksistens af en positiv direkte lovhjemmel.

Torben K L Jensen, Palle Yndal-Olsen, Erik Nielsen, Lasse Nielsen, Helle Walther, Mogens Holme og Alvin Jensen anbefalede denne kommentar

Der var jo ikke tale om et corona udbrud blandt mink i et mindre afgrænset område. Udbrudet havde bredt sig til hele nordjylland og dele at midtjylland og var stadig geografisk ekspanderende da beslutningen om aflivning af alle mink blev taget. Samtidig var det et mysterium, hvordan smitten kunne brede sig rundt til flere og flere mink bestande. Oven i kom så risikoen for mutation af corona virus i mink, som kunne medfører en risiko for at en kommende vaccine kunne være virkningsløs. Samlet medførte det til, at Statens Serum Institut offentliggjorde, at corona smitten blandt mink var en sundhedstrussel mod befolkningen. Så alt taget i betragtning var der ingen vej uden om.

Hverken for en Socialdemokratisk regering eller en Ventre regering.

Og Danmark er ikke det eneste land i EU, som har aflivet hele deres mink bestand grundet corona risikoen. Holland har gjort det samme. Om der er andre ved jeg ikke.

Inger Marie Boysen, Per Christiansen, Gitte Lynning, Sonja Harder, Per Faurholt Jensen, Martin Rasmussen, Inger Jensen, Torben K L Jensen, Palle Yndal-Olsen, Poul Reynolds, Jan Fritsbøger, Erik Nielsen, P.G. Olsen, David Zennaro, Lasse Nielsen, Helle Walther, Mogens Holme, Jette Steensen, Alvin Jensen, Jan Andersen, Kristian Spangsbo, Anne-Marie Krogsbøll, Steffen Gliese, Jørgen Greve og Morten R. anbefalede denne kommentar

Hvad mere er: formuleringen i paragraf 30 i lov om hold af dyr er faktisk formuleret sådan, at det at fastsætte en zone, er noget, man kan gøre, men at det er landet, der opereres med. Det er det lille ord, 'herunder' om at begrænse omfanget, der udgør den mulige indskrænkning, der altså ikke forudsættes.
Vi er blevet frygteligt afvænnet med at forstå, hvorfor man vedtager love - denne lov er vedtaget, som Siboni påpeger, for at beskytte mennesker imod sundhedsfare, og hans væsentligste argument er ikke §30, men formålet i §1.
Det samme, når man taler om den kommende epidemilov, hvor man har fejet det forslag, der har taget erfaringerne fra coronabekæmpelsen til efterretning af bordet, fordi man ikke forstår, at lovene skal kunne fungere i tilspidsede situationer, så man ikke igen er nødt til at forlade sig på en opposition, der kan finde det opportunt at forringe opbakningen af egne opportunistiske grunde, som vi netop ser det i minksagen.
Det er vigtigt, at der kan være hjemmel for at træffe drastiske beslutninger, hvis det er nødvendigt, som det var med de mink - og desværre er folks måde at diskutere på nu sådan, at man overhovedet ikke tager i betragtning, at ting udvikler sig og til tider udvikler sig meget hurtigt. Hvorfor slog man ikke minkene ned i juni? Fordi det så ud til, at man havde held til at inddæmme smitten - og det var først i løbet af oktober, at udviklingen blev helt forandret med eksponentiel vækst i antallet af smittede farme. Derfor var situationen slet ikke tidligere indlysende for en komplet aflivning.

Inger Jensen, Poul Reynolds, Jan Fritsbøger, Erik Nielsen, P.G. Olsen, David Zennaro, Lasse Nielsen, Helle Walther, Niels Leth-Sørensen, Jette Steensen, Kristian Spangsbo, Jeppe Lindholm og Morten R. anbefalede denne kommentar
John Damm Sørensen

Jeg vil anbefale at læse begrundelserne for Jakob Ellemann-Jensens ændring af loven om dyrehold fra 2018. Med den brede fortolkning ser det for mig ud som om lovændringen var direkte målrettet situationen med minkene. Også selvom lovændringen skete på baggrund af den langt farligere MRSA, som landbruget stadig er storproducent af/reservoir for.

"Smittebeskyttelse opnås via smitteforebyggende foranstaltninger i besætningerne. På den baggrund vurderes det, at der er behov for hjemmel til at fastsætte smitteforebyggende foranstaltninger, også i de tilfælde, hvor der ikke er tale om et udbrud eller begrundet mistanke om udbrud, hvorfor det foreslås, at der med lovforslaget skabes hjemmel til også at anvende lovens § 30, stk. 1, i de situationer, hvor der ikke er udbrud eller mistanke om udbrud.

Det er hensigten, at bestemmelsen skal kunne anvendes i situationer, hvor det vurderes nødvendigt at fastsætte regler om eller meddele påbud om gennemførelse af særlige foranstaltninger i forbindelse med smittebeskyttelse, så man kan hindre, begrænse og forebygge spredning af zoonotiske smitstoffer, nye sygdomme og sygdomme, som fremgår af den i lovens § 25 nævnte liste 3 og 4. Bestemmelsen vil kunne anvendes til at fastsætte regler om smitteforebyggende foranstaltninger, selvom der ikke er tale om udbrud eller begrundet mistanke om udbrud.

Bestemmelsen tænkes også anvendt i situationer, hvor dyrene ikke selv er syge, men hvor smitstoffet stadig udgør en sundhedsmæssig risiko for mennesker."
https://www.ft.dk/samling/20181/lovforslag/l53/20181_l53_som_fremsat.htm

Martin Rasmussen, Inger Jensen, Palle Yndal-Olsen, Poul Reynolds, Erik Nielsen, David Zennaro, Erik Pedersen, Lasse Nielsen, Helle Walther, Søren Kramer, Vibeke Hansen, Mogens Holme, Alvin Jensen, Anne-Marie Krogsbøll, Jeppe Lindholm, Morten R., Jens Christensen og Steffen Gliese anbefalede denne kommentar

Mink har medført en regeringskrise i Polen, hvor præsidenten nægter at underskrive den ellers med flertal vedtagne beslutning om at aflive minkene langt hurtigere end oprindeligt planlagt, som med udgangen af 2024. Efter den nye lov skulle det ske hurtigt. På det tidspunkt havde Polen iøvrigt ikke konstateret smittetilfælde endnu, hvad man har nu.

David Zennaro, Alvin Jensen og Anne-Marie Krogsbøll anbefalede denne kommentar
Jens Christensen

John Damm Sørensen, tak for linket med de oprindelige kommentarer.

Hvorfor mere konkret ser du lovændringen som målrettet særligt et minkscenarie som det aktuelle snarere end eksempelvis MRSA fra svineproduktion?

Fra lovbemærkningerne: “områdets størrelse fastsættes ud fra en veterinærfaglig vurdering af smitteforholdene”.

Så spørgsmålet er vel om SSI’s risikovurdering vedr. fortsat minkavl og betydelig risiko er en “veterinærfaglig vurdering” - eller om det er mere veterinærfagligt at holde fast i det måned gamle notat fra DK-VET fra den 29. september. Fødevarestyrelsen henviser til det gamle notat. SSI’s konklusion er baseret på den aktuelle situation med spredning og minkmutationer d. 3. november.

Steffen Gliese, Lasse Nielsen, Helle Walther, Alvin Jensen og Anne-Marie Krogsbøll anbefalede denne kommentar
Dorte Sørensen

Poul Anker Sørensen10. december, 2020 - 23:22
Den tanke har også haft, da jeg ikke kan forstå, at embedsmændene ikke så problemet med lovforslaget. Det er jo ellers en af deres hovedopgaver, at lovforslag osv. holder sig inden for den gældende lov eller kommer med forslag til lovændringer.
Hvis Siboni 's betragtninger holder og det var dem de havde haft med så skulle det ha' været fremme.

Jeg forstår ikke hvad der er sket med embedsmændene. de skal hjælpe , rådgive og se at forslag osv. holder sig inden for gældende love - også selv om regeringen har andre idealer og mål end deres politiske overbevisning . Hvis de føler sig trådt på af regeringen og minister så har de deres fagorganisationer til at hjælp med arbejdsforhold mv.

Sonja Harder, Inger Jensen, Poul Reynolds, Erik Nielsen, Steffen Gliese, Lasse Nielsen, Helle Walther, Jette Steensen og Anne-Marie Krogsbøll anbefalede denne kommentar
Anne-Marie Krogsbøll

Jeg ved ikke, om jeg husker forkert, men har der ikke i forbindelse med fugleinfluenza i perioder været indført krav om, at alle fuglebesætninger med risiko for at blive smittede skulle holdes lukket inde/under tag - i hele landet, og ikke kun i en kilometerzone omkring berørte besætninger?

Hvis behovet af hensynet til folkesundheden er, at alle mink slås ned, fordi smitten simpelthen springer ukontrolleret afsted - hvilket den gjorde - så må man da sige, at hvis loven ikke tage højde for den situation, så er det loven, der er noget galt med, ikke indgrebet. For lovens formål er jo - som jeg har forstået det - netop at give mulighed for at beskytte folkesundheden - ikke at spænde ben for en sådan beskyttelse.

Der er noget, der hedder "Lovens ånd og lovens bogstav" - i denne situation er der vel ingen tvivl om, hvad lovens ånd er, nemlig at beskytte befolkningen mod i visse situationer farlige landbrugserhverv?

Martin Rasmussen, Inger Jensen, Jan Fritsbøger, Erik Nielsen, Steffen Gliese, Lasse Nielsen, Helle Walther, Mogens Holme, Per Langholz, Dorte Sørensen, Jette Steensen og Alvin Jensen anbefalede denne kommentar
Dorte Sørensen

PS. Hørte en ordfører fra Venstre fortælle hvad der var opgaven for den vedtagede undersøgelse - det var alene om der var lovhjelm og IKKE hensyn til folkesundhed, miljø mv. . da det kunne en dommer ikke bedømme.
Ja så - er folkesundhed og miljø/grundvandet ikke vigtigere om en lov holder og den tid det tager til en lovændring. Venstre har da også været med til at bremse lovvedtagelsen så det kunne være lovhjelm.

Det er håbløst og lidt grinagtigt, når Venstre først nægtede og siden afskaffede Irak-kommissionen samt ikke ville ha' en undersøgelse over Støjbergs manglende lovhjelmen Ligeledes undskyldte de deres næstformands administerede efter en lov der ikke var vedtaget i Folketinget med, at Kristian Jensen havde travlt. - Ja sådan er der så meget.

Per Christiansen, Jan Fritsbøger, Erik Nielsen, Niels Jacobs, Lasse Nielsen, Helle Walther, Mogens Holme, Anne-Marie Krogsbøll og Per Langholz anbefalede denne kommentar

70% af minkavlerne har de seneste år givet underskud og hver 4. minkavler havde kurs mod en konkurs. Så det var en økonomisk skidt branche at befinde sig i. Prisen på dansk mink skind har de sidste mange år været helt i bund. Ikke så sær minkavler formanden ser en lysende stjerne i at minkavlere skal have en kompensation beregnet ud fra de sidste 10 års indtjening i en økonomisk stærkt presset branche. For mange minkavlere vil kompensationen ende med at redde dem fra økonomisk ruin oven på deres livsværk.

Samtidig ser det ud til det efterhånden kun er landmænd og minkavlere, som stemmer på Venstre :-)

Lillian Larsen, Poul Reynolds, Jan Fritsbøger, Erik Nielsen, Steffen Gliese, David Zennaro, Lasse Nielsen, Egon Stich, Helle Walther og Anne-Marie Krogsbøll anbefalede denne kommentar

Ja, vi kan vel snart konkludere, at mink-skandalen, i virkeligheden er skandalen om partiet Venstres desertering fra kampen i mod Covid19, for istedet at bekæmpe regeringen i dens kamp for folkesundheden - i misforstået loyalitet for minkejerne men især i jaulosi på SD med dets pæne folkelige opbakning...

Martin Rasmussen, Kristian Spangsbo, Palle Yndal-Olsen, Poul Reynolds, Jan Fritsbøger, Erik Nielsen, Steffen Gliese, Carsten Munk, David Zennaro, Lasse Nielsen, Jens Christensen og Anne-Marie Krogsbøll anbefalede denne kommentar

Ja Venstre er afsløret i hyklerisk dobbeltmoral, hvad målingerne jo er et bevis på. De har abstinenser, fordi de ikke har magten mere. Når Berlingske med fråde om munden igen og igen og igen angriber statsminister og regering, senest med et opkald til minkavlernes formand om aflivning af mink, noget som har været kendt fra dag et, så er det bevis på, man vil puste til ilden, ikke som objektiv pressemedie, men med bevidst dagsorden. Klart hun skal ringe til ham og oplyse hvad der sker, tiden var knap, og da det oplyses pludselig at der mangler lovhjemmel, hvad der så ikke gør, men man tror der gør, så kontaktes Ellemann, som lover støtte, men vender 180 gr. Og loven er lavetunder ham selv kan jeg nu forstå, eller udvidet i alt fald. Og jo vi har af livet svin, fugle, køer, når der har været fare for folkesundheden eller dyrene.
Og Venstre ville have gjort det samme, hos dem ville evt. lovhjemmel også have manglet, jeg forstår ikke de blå her. Folkesundheden synes ikke at være i fokus der, men pengepungen. Sådan må det jo opfattes.

Poul Reynolds, Jan Fritsbøger, Erik Nielsen, Jens Christensen, Steffen Gliese, David Zennaro, Niels Jacobs, Lasse Nielsen og Anne-Marie Krogsbøll anbefalede denne kommentar

Glemte en ting, medierne taler altid om eksperter siger dit eller dat, hvem er de eksperter, ingen navne, ingen titel eller fagområde hvem er de, vi skal tro på og mene giver beviserne ??? Jeg er også ekspert, men det er i kødsovs. :)) Det er utroværdigt med et diffust begreb eksperter.

Studiet af pressens behandling af emnet, vinkling og timing, er i sig selv en undersøgelse værd.

Anna Olsen, Martin Rasmussen, Mogens Holme, Palle Yndal-Olsen, Helle Walther, Poul Reynolds, Jan Fritsbøger, Steffen Gliese, Carsten Munk, Lasse Nielsen, Niels Jacobs og Anne-Marie Krogsbøll anbefalede denne kommentar

I den paragraf, der diskuteres, står der, at der kan ske "aflivning af dyr, herunder i et område omkring et udbrudssted".
Eftersom corona er i udbrud i hele landet blandt mennesker, forstår jeg ikke, at det skulle være et problem at aflive mink noget sted i landet. Der står jo ikke i paragraffen, at dette "udbrudssted" kun handler om corona hos samme art, i dtte tilfælde mink. F.eks. smitter Mund- og Klovsyge på tværs af arter som køer og får og svin, og hvis der havde været tale om den sygdom, ja så ville der være hjemmel til at aflive svin hos en landmand, hvis en anden landmand i området havde haft smittede køer. Hvorfor er der så ikke hjemmel til at aflive mink, hvis der i området er corona i udbrud hos mennesker .. når nu mink og mennesker smitter hinanden ?

Anna Olsen, Ole Henriksen, Helle Walther, Poul Reynolds, Erik Bresler, Steffen Gliese, Lars Hansen, Morten R. og Anne-Marie Krogsbøll anbefalede denne kommentar

Området omkring, vil rent biologisk, afhænge af de spredningsmekanismer der er. Er det langtrækkende spredere, måger, vandrefalk, delt arbejdskraft eller kortrækkende, mus, katte. Helt oplagt.

Måske meget godt det undersøges grundigt, og er der lovhjemmel, må de jo trække i land de blå. Måske ender det ud i ja der blev begået en fejl, det sku gå stærkt, der var ikke tid til second opinion eller andet. Men der ikke er noget at komme efter. Tror de får svært ved det kommissorie.

Pia N: "Studiet af pressens behandling af emnet, vinkling og timing, er i sig selv en undersøgelse værd."
Ja Pia:
Journalister tænker åbenbart ad denne bane: Magtkritik er vores opgave, desto mere desto bedre, så selv uberettiget eller fejlkritik af statsmagten tæller med i kliktal og abonnementer!
Men de sensations lystne glemmer så bare at "Venstre-Danmark" selv er en veletableret magtfaktor : Medieredaktionerne i DK er "blå" om en hals...

Sonja Harder, Helle Walther og Ole Henriksen anbefalede denne kommentar
Anne-Marie Krogsbøll

Problemet er, Signe hansen, at spredningsmekanismen er ukendt - man kunne bare se, at det spredte sig med lynets hast. Der er oven i købet mistanke om, at det er vinden. Så må det efter din definition være helt inden for hjemlen.

Erik Nielsen, Jens Christensen, Steffen Gliese, Helle Walther og Mogens Holme anbefalede denne kommentar

Informations overskrift med massemord på mink er simpelthen under lavmålet.

Martin Rasmussen, Benny Larsen, Erik Nielsen, Morten R., Niels Jacobs, Palle Yndal-Olsen, Jens Christensen, Steffen Gliese, Anne-Marie Krogsbøll, Kjeld Pedersen og Helle Walther anbefalede denne kommentar

enig MH, og anden overskrift i f. eks Weekendavisen, hvor redaktøren, Krasnik sammenligner Mette F med Trump er helt vildt og skudt langt over målet. Må kvinder ikke have stamina og vise stålfast beslutsomhed, eller svare igen, når man direkte forulempes på TV af en journalist, som Henrik Q, der er SÅ strid og provokerende kalder det selv dybde borende, jeg kalder det uforskammet ind i mellem. Skal en statsminister stå til rådighed for alt, uanset hvad journalister vil vide. Vi har jo alle set, hvad nogle journalister kan forårsage med deres aggressive facon. Man skal oplyse, være åben , tåle kritik, men man skal ikke finde sig i alt.

Sonja Harder, Niels Jacobs og Jens Christensen anbefalede denne kommentar
Jens Christensen

Formuleringen "ulovlig mink-ordre" indgår i overskrift i dag til artikel på dr.dk. Hvis der overhovedet nogensinde kommer til at brede sig et niveau af konsensus om, at lovbrud ikke er en selvfølge, så bliver det noget, som kommer til at tage lang tid. Bastante formuleringer om lovbrud bliver tilsyneladende ved med at komme fra både blå politikere og journalister i lang tid. Men okay, hvis noget andet viser sig at blive gjort gældende i en undersøgelse, vil der være langt ned at falde fra trætoppene for visse.

Helle Walther, Erik Nielsen, Niels Jacobs og Anne-Marie Krogsbøll anbefalede denne kommentar
Anne-Marie Krogsbøll

"»Flere har udtalt, at enten har man hjemmel, eller også har man ikke, men en hjemmel er jo ikke noget, man har stående på hylden. Hjemmel må bero på fortolkning af gældende lovgivning,« siger Tage Siboni.
Fortolkning af gældende lovgivning handler ifølge Tage Siboni om at se på lovens bogstav, hensigt og hvis nødvendigt betænkninger i det lovforberedende arbejde."

"Hvordan når du frem til, at området kan gælde hele Danmark, når der blot står »område omkring udbrudssted«?

»Omvendt kan du spørge, hvorfor området ikke skulle kunne dække hele Danmark? Du skal huske på, at det, som alle dengang havde i klar erindring, var BSE (kogalskab, red.), og hvis man dengang havde spurgt, om området kunne gælde hele Danmark, hvis den veterinærvidenskabelige anbefaling var, at det skulle være nødvendigt, så ville alle sige ja. Det er jeg overbevist om. Hvis man havde et udbrud af kogalskab, og den veterinærvidenskabelige rådgivning anbefalede, at alle køer skulle slås ned, så ville man ikke give køer forrang over mennesker,« siger Tage Siboni, og oversætter til den aktuelle minksag:
»Og den veterinære videnskabelige rådgivning kommer her i minksagen fra Statens Serum Institut, som leverede det afgørende notat.«"
"For eksempel har tidligere direktør for Institut for Menneskerettigheder, jurist Jonas Christoffersen, sagt til Politiken:

»Det kan ikke afvises, at Højesteret i sidste ende ville have sagt ok for det, men det fremstår nu som det bedste bud på en efterrationalisering, som blev banket i jorden af de kompetente myndigheder.«
Til det siger Tage Siboni:
»Der er fremsat mange interessante kommentarer, men jeg kan forstå, at den pågældende faktisk er enig i, at hjemmelen ikke ville blive underkendt.«
https://www.berlingske.dk/samfund/han-var-advokat-for-penislaege-og-pete...

Som det allermindste kan man vel sige, at da der er så meget uenighed blandt landets fremmeste eksperter, må regeringen vel være undskyldt, når den har ment, at der var hjemmel.

Martin Rasmussen, Helle Walther, Erik Nielsen, Jens Christensen, Per Langholz og Niels Jacobs anbefalede denne kommentar

Krasnik, han er lønnet af storfinansen til at rakke den røde regering mest muligt ned...
Men Hvelplund , hvad fik hans parti til at være smarte og vælte Mogens Jensen? At ikke regeringen var hurtig nok, men til hvad, må man spørge?
Og SF, hvadfor skulle de med på vognen i sidste øjeblik? For at se stuerene eller ansvarligere ud - For vælgerne eller for ministerposter?
Lod de sig simpelthen bare gribe af den ophidsede stemning, ja så har man dèr ikke forstand eller nerver til politik?
..Med sådanne venner behøves ingen fjender.

John Damm Sørensen

@Jens Christensen

Med bemærkningen: "Med den brede fortolkning ser det for mig ud som om lovændringen var direkte målrettet situationen med minkene. " mente jeg, at det ser ud til, at man allerede i 2018 ville tage højde for mulige situationer, som den Corona-pandemien nu har skabt.

Med hensyn til MRSA har sagkundskaben på DTU for adskillige år siden slået fast, at så længe landbruget fastholder at lade avlsdyrene være reservoir for smitten, slipper vi aldrig af med MRSA. Dette råd blev vistnok manipuleret væk af de statslige myndigheder, som ikke turde tage kampen mod landbrugets interesser.

Erik Pedersen, Helle Walther, Anne-Marie Krogsbøll, Niels Jacobs og Jens Christensen anbefalede denne kommentar
Jens Christensen

Ja, det er vist rigtigt, John Damm Sørensen. Jeg husker, at Norge modsat Danmark gik til biddet og slog besætningerne ned, og dermed den følgende tid havde tydeligt færre problemer med MRSA.

Helle Walther og Anne-Marie Krogsbøll anbefalede denne kommentar

Var det under en V regering, ja det var det. Læste i dag at halvdelen af V ønsker Støjberg for en rigsret, men kan ikke stemme for det. Tror ikke det kommer dertil, men at være i et parti, der hellere ser ens hæl end tå, må være ulideligt, hun ryger nok til veninden Pernille Vermund i NB. i 2021.

I Berlingske er der nu et indlæg på netavisen af advokat under kommentar, der fortæller at MF ikke har begået grundlovsbrud. At Tamil sag og Inger S sag er sager, vor en politiker forfølger egne politisk dagsorden uden om loven. Det kan give rigsretsag. I minksagen, er flertallet i folketinget enige om, selv Ellemann, at mink skal aflives på grund af smitte og folkesundheden, men der manglede blot en sidste lovhjemmel ( selv om Siboni siger den er til stede) det betyder, at når man vedtager lovhjemlen d. 21.12, så er alt ok og mink avlernes retsstatus i orden og derefter kan erstatning besluttes. MF og regeringen har IKKE begået et grundlovsbrud overhovedet. Der, hvor der er ridser i lakken, er i embedsapparatet hos den departementchef, som ikke oplyser sin viden til ministeren, før det er sket. Men læs selv.
Jeg synes det er forkert TV 2 NEWS tager en person ind i Lippert, som ikke er dommer eller på anden måde klogere end alle andre jurister, og beder ham fremlæge og vurdere en sag ud fra sine synspunkter, når nu man er enig om en gransknings kommission skal se på sagen via folketinget. man bliver kun mere forvirret med alle de klogeåger, som faktisk ikke ved nok, når det kommer til stykket eller har nogen direkte dokumenter, men agere dommer uden at være det.

Inger S. og Pernille V. er for store egoer til at være i samme parti, selvom de nok er enige om nogle ting. Men DF mangler en jo en ny dronning /hystade , så der er chancen måske til at komme godt i vej med Støjberg.