Leder

De offentlige læreruddannelser bør have samme frihed som en ny privat

Der er flertal i Folketinget for at oprette en ny fri læreruddannelse, som skal have mere fokus på dannelse. Politikerne bag en ny privat læreruddannelse har ret i deres kritik af læreruddannelsen, men problemerne skyldes selvsamme politikere
Folkeskolen og lærergerningen er og har været en ideologisk kampplads. Her er vi i 9. klasse på Brøndbyøster Skole.

Folkeskolen og lærergerningen er og har været en ideologisk kampplads. Her er vi i 9. klasse på Brøndbyøster Skole.

Sigrid Nygaard

Indland
30. januar 2021

Et politisk flertal uden om regeringen vil etablere en ny fri læreruddannelse. I front for forslaget står friskoleordfører for Venstre Kristian Jensen, som nu bakkes op af alle partier i blå blok samt af De Radikale og Alternativet. Uddannelsesminister Ane Halsboe-Jørgensen (S) har advaret om, at en ny læreruddannelse kan få alvorlige konsekvenser for de eksisterende, der flere steder kæmper med for få studerende. Men et flertal kan altså pålægge regeringen at oprette en ny alternativ læreruddannelse.

Den nye læreruddannelse skal have mere fokus på dannelse og understøtte lærerens selvstændighed og metodefrihed, forklarer Kristian Jensen i Berlingske. Han og en af idémændene fra Herning mener, at læreruddannelsen er blevet for detailstyret og har for meget fokus på formelle krav.

 

Vores abonnenter kalder os kritisk, seriøs og troværdig.
Prøv en måned gratis.

Klik her

Allerede abonnent? Log ind her

jens christian jacobsen

Fri os fra religiøst funderede læreruddannelser. Og denne Kristian Jensens'ske reaktionære udgave vil stå uden for regler og krav fra myndighederne? Så kan de ikke få skattekroner ind i finansieringen, men måske Saxo Bank eller andre vil udstede 'stipendier' efter amerikansk forbillede til særlig flittige unge mænd med et kristent sindelag og til pæne piger fra borgerskabet der 'godt kan lide børn.'
Læreruddannelsen på professionshøjskolerne har mange problemer - også et dannelsesproblem. Igennem flere år har lpolitikere erstattet dannelse med kompetencer i læreruddannelsen og læringsmål og viden med såkaldt refleksion og feedback, men løsningen er ikke at lægge uddannelsen i Guds og præsternes hænder. Det er, som DLF har plæderet for i mange år, at gøre læreruddannelsen 5årig og gerne fordelt på professionshøjskoler og universiteter. Så er chancen for at vi får bedre lærere væsentlig højere end gennem nye former for degneskoler..

Ete Forchhammer , Tina Peirano, Hans Houmøller, Christel Gruner-Olesen, Eva Schwanenflügel, Poul Erik Pedersen, Dorte Sørensen og Mogens Holme anbefalede denne kommentar
Steffen Gliese

Det var på tide - så må man håbe, at selv Socialdemokratiet forstår, at der ingen forbedring er for de mange, når man forringer de fås særstilling: man er nødt til at tage ved lære og føre det mest inderlige i socialdemokratisk tankegang ud i livet, nemlig at give de mange adgang til det, der før var de fås privilegium. Det har man desværre været utilbøjelig til i mange år - selvom det bestemt er et meget bredt Folketing, der har stået bag forringelserne over årene, med Bertel Haarder som den første.
Danmark toppede skolemæssigt med Knud Heinesen-loven fra 1974, der gav børnene, hvad de havde krav på - og ikke pålagde dem urimelige indgreb i den frie opvækst.

Hans Houmøller, Eva Schwanenflügel og Torben Bruhn Andersen anbefalede denne kommentar
Bjarne Christensen

Der er bestemt ikke behov for en ny privat aktør på det begrænsede læreruddannelsesmarked. Derimod brug for mere frihed og mere tid. Uddannelsen bør forlænges til fem år.
(Og så en lille rettelse: Der er ikke lærer- men pædagoguddannelse i Holstebro. Derimod er der en læreruddannelse i Nr.Nissum.).

Dorte Sørensen

Hvad med at politikerne holdt op med at ville bestemme over Folkeskolen og læreruddannelse til mindste komma. Slip millimeter styringen og giv de enkelte skole frihed , i stedet for ustandseligt at kom med forslag om hvad Folkeskolen skal undervise i og hvordan.

Bare al den nedgørelsen af lærerstanden i forbindelse med Helhedsskolens indførsel, hvor lærerforeningen blev sat helt uden for døren - mon ikke det har fået mange til ikke at tage en læreruddannelse og fået mange til at opgive lærerfaget.

Bliver det næste at blå-blok også vil kræve en privat læge- , sygepleje-, advokat uddannelse , osv..... -

Ete Forchhammer , P.G. Olsen, Tina Peirano, Hans Houmøller, Hanne Utoft, Mogens Holme, Eva Schwanenflügel, Poul Erik Pedersen, Steffen Gliese, Torben Bruhn Andersen, David Zennaro og Niki Dan Berthelsen anbefalede denne kommentar
David Zennaro

Da min mor blev lærer i slutningen af 50'erne, var hun og de andre de bedst uddannede og toppen af deres generation. Bevares, der var akademikere, men de var få. De fleste af hendes og andre læreres børn er imidlertid blevet akademikere, og hele denne store gruppe "mangler" på læreruddannelserne. Det samme gør sig i øvrigt gældende i ældreplejen. Dette faktum burde man forholde sig til, før man kører ideologiske tiltag igennem som dette.

Ete Forchhammer , Hans Houmøller, Eva Schwanenflügel, Poul Erik Pedersen og Torben Bruhn Andersen anbefalede denne kommentar

Enig, Dorte Sørensen - planen er at skabe en privat uddannelsessektor - og vi vil over tid se at alle de tradtionelt magtbærende partier, herunder S, erklære sig enig i en sådan berettigelse. Den vil også stå i et politisk og økonomisk retvisende forhold EU's målsætninger om liberalisering/opløsning af offentlige monopoler.

forhold til EU's målsætninger, skulle der stå.

Hans Houmøller

Godt, at Information tager fat her og forhåbentlig bider sig fast!

Vi mangler i den grad, at få fjernet Lov 409 og erstattet den med en god, gammeldags dansk overenskomst for lærerne i Folkeskolen og få lavet en tilbagerulning af den såkaldte reform af Folkeskolen.

De nødvendige kommende ændringer, der skal til for at genoprette den gode Folkeskole, vi har brugt over 200 år på at danne, kræver at man indhenter den nødvendige viden til brug for nye beslutninger hos de titusinder af eksperter, der findes, ikke mindst i Folkeskolen selv, de eksperter, anders Fogh Rasmussen som statsminister for Venstre fjernede med få ord i sin første nytårstale.

Bertel Haarder og Venstre har gjort rigelig skade, så de skal ikke også hærge og ødelægge mere fremover.
Marianne Jelved fra de radikale har flere gange indrømmet, at hun har fortrudt sin stemme i forbindelse med vedtagelsen love indenfor området, og med hendes baggrund, er det skræmmende, hvad politikere om det område, de lovgiver på.

Hans Houmøller, helt enig i at den danske grundskole og uddannelsessektor har stærkt behov for at de faglige kræfter, som arbejder med den faktiske værdiskabelse ude blandt de børn, unge og voksne som er under uddannelse, inddrages i tilrettelæggelsen og prioriteringen af den fremtidige udvikling - men desværre står vi i en situation hvor en neoliberal governance-filosofi ikke blot behersker vort nationale og overnationale elitepolitikervælde, men også har et udstrakt greb om befolkningernes sindelag. Det er fortsat aldeles informativt for os at iagttage det simple faktum at vi aldrig nåede at tilvejebringe den helt nødvendige basisressource i vore offentlige grundskoler, mens vi vha. overnational konkurrencespejling (eks.vis det komplet bedrageriske PISA-instrument, som bakkes op af både Folketinget/regeringen og EU m.fl.) fortælles at vi har en god grundskole i Danmark.