Leder

I Danmark skal vi ikke flytte mennesker rundt baseret på kulturel og etnisk baggrund

Boligminister Kaare Dybvad vil med et nyt udspil sikre, at der om ti år ikke bor mere end 30 procent ikkevestlige borgere i større almene boligområder. Målet er problematisk, fordi det diskriminerer på baggrund af etnicitet, næppe løser udfordringerne og nok slet ikke kan lade sig gøre
Udspillet fra bolig- og indenrigsminister Kaare Dybvad (S) kan i sidste ende resultere i, at borgere med ikkevestlig baggrund får sværere ved at finde boliger og presses ud af de store byer. Her Mjølnerparken som Dybvad selv fremhævede i forbindelse med udspillet.

Udspillet fra bolig- og indenrigsminister Kaare Dybvad (S) kan i sidste ende resultere i, at borgere med ikkevestlig baggrund får sværere ved at finde boliger og presses ud af de store byer. Her Mjølnerparken som Dybvad selv fremhævede i forbindelse med udspillet.

Henrik Pyndt

Indland
20. marts 2021

I denne uge præsenterede bolig- og indenrigsminister Kaare Dybvad (S) et udspil, som går endnu et skridt videre i kampen mod såkaldte parallelsamfund.

Og i en demokratisk kontekst er udspillet opsigtsvækkende og bekymrende. Målet er, at der om ti år ikke er boligområder i Danmark, hvor der bor mere end 30 procent borgere med ikkevestlig baggrund. For at nå dertil foreslår ministeren blandt andet, at personer, »som ikke har statsborgerskab i europæiske lande«, ikke kan få anvist en almen bolig i udpegede områder.

Det skal ifølge Kaare Dybvad til for at undgå, at folk med en bestemt kultur samler sig i områder, hvor de lever uden for danske normer og værdier. »Jeg tror, at et område med for eksempel 50 procent med ikkevestlig baggrund risikerer at udvikle parallelle værdier, som vi for eksempel har set i Mjølnerparken,« skriver han på Twitter.

Der er flere problemer ved udspillet.

Først og fremmest må man stille spørgsmålet, om det er fair. Skal vores regering virkelig have lov til at forhindre ikkevestlige indvandrere at bo i områder, hvor der bor mange andre, som kommer fra samme himmelstrøg som dem selv?

At man selv kan bestemme, hvor man vil bo, uanset kulturel baggrund og levevis, er en central frihedsrettighed i et demokrati. Der skal være ekstremt tungtvejende grunde til at afvige fra denne rettighed, og det er der ikke.

Som man bare kan se på Kaare Dybvads tweet, så bygger det på en frygt eller en antagelse – han »tror«, at et område, hvor over halvdelen af beboerne har ikkevestlig baggrund, »risikerer at udvikle parallelle værdier«.

Det er ikke det samme som at sige, at man ikke skal se de problemer, der er i udsatte boligområder, i øjnene. Det er korrekt, at der er særlige områder, hvor der bor mennesker med flere udfordringer end befolkningsgennemsnittet.

Men faktisk vender vi ikke det blinde øje til i Danmark.

I et årti har vi haft særligt fokus på udsatte boligområder. Der er iværksat boligsociale indsatser, og kommunerne har haft beskæftigelsesrettede tiltag i almene boligområder. Og selv om der fortsat er udfordringer, så er det en udbredt misforståelse, at der ikke er sket fremskridt.

For eksempel er der flere og flere unge med ufaglærte forældre, som får en uddannelse i de almene boligområder.

Almene Boliger (BL) har regnet ud, at andelen af mønsterbrydere er steget fra 44,9 procent i 2013 til 59 procent i 2019. Dermed nærmer andelen af mønsterbrydere sig landsgennemsnittet på 60,1 procent.

Ulovlig diskrimination

Der skal fortsat være fokus på udsatte områder, men de bør udpeges udelukkende ud fra socioøkonomiske kriterier.

I regeringens forsøg på at løse problemerne bliver den nødt til at skille kultur og etnicitet fra socioøkonomiske faktorer. Mens det er legitimt at se på udsathed, er det ikke i orden at agere et slags tankepoliti ved at se på folks kulturelle baggrund.

Her vil den socialdemokratiske regering nok indvende, at der i nogle familier med mellemøstlig baggrund hersker usunde og kvindeundertrykkende værdier. At der er et problem med social kontrol. Det er korrekt, og det problem skal tages alvorligt. Men der er ikke belæg for, at det løses ved at sprede en gruppe mennesker med en bestemt kultur lidt mere ud over landkortet.

Og det er absolut ikke i orden at skære alle med ikkevestlig baggrund over én kam i så vidtgående en politik. Det taler ind i en allerede eksisterende kritik om, at det er ulovlig diskrimination.

Og endelig må man spørge, om udspillet overhovedet kan lade sig gøre i praksis. Skal målet nås, vil det ifølge BL betyde, at mindst 20.000 mennesker med ikkevestlig baggrund skal flytte. Kaare Dybvad mener, at den private boligsektor skal pålægges at tage imod anviste borgere, ligesom han peger på, at der skal bygges flere almene boliger.

Men i hovedstadsområdet er det allerede vanskeligt at nå den nuværende målsætning om mere alment byggeri. Det er også svært at se, at man får den private boligsektor med på planen. Og det vil formentlig være for dyrt for mange borgere med ikkevestlig baggrund at flytte i private lejeboliger.

Udspillet kan i sidste ende resultere i, at borgere med ikkevestlig baggrund får sværere ved at finde boliger og presses ud af de store byer. Muligvis ender de i billige lejeboliger i befolkningsfattige udkantsområder.

Det er svært at forestille sig, at det løser integrationsudfordringerne.

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

Helle Walther

Jamen så kommer vi aldrig videre, så vil det altid være dem og os, er det det vi vil.

Søren Andersen, Per Christensen, Carsten Hansen, Peter Hansen, Lisbeth Glud og Tomas Povlsen anbefalede denne kommentar
Dorte Sørensen

Løsningen ligger lige for , hvis der var politisk vilje.
Der SKAL laves lovgivning, der giver mulighed til opførslen af billige boliger i alle kommuner og boligområder. Så folk har mulighed til at bosætte sig mange andre steder - det vil give en blandet beboersammensætning - så se at kom i gand kære lands politikker.

Marianne Jespersen, Eva Schwanenflügel, Peter Hansen, Troels Ken Pedersen, Elisabeth Andersen, Steffen Gliese, Susanne Kaspersen, Inge Lehmann og Karsten Nielsen anbefalede denne kommentar
Jesper Jørgensen

Måske skulle man også forbyde at der bor mere end 30% socialdemokrater i bebyggelserne. De har en evne til at skabe et politisk parallelsamfund der sætter sig tungt på beboerdemokratiet og holder anderledes tænkende ude fra at få indflydelse i boligselskaber og afdelingsbestyrelser.

Marianne Jespersen, Søren Andersen, Ruth Sørensen, Bjarne Andersen, Lone Hansen, René Arestrup, Troels Ken Pedersen, Per Christiansen, Flemming Berger, Lise Lotte Rahbek, Christian Mondrup, Ebbe Overbye, Susanne Kaspersen, Eva Schwanenflügel, Inge Lehmann, Herdis Weins og Niels Johannesen anbefalede denne kommentar
Jesper Jørgensen

Hvis man kan diskriminere på etnicitet er der vel ikke langt til også at inddrage køn,alder, politisk overbevisning og race.

Bjarne Andersen, Lone Hansen, Per Christiansen, Lise Lotte Rahbek, Elisabeth Andersen, Susanne Kaspersen og Eva Schwanenflügel anbefalede denne kommentar

" at der om ti år ikke bor mere end 30 procent ikkevestlige borgere i større almene boligområder."

Det bliver nok svært at få dem til at rejse ud af landet

Maj-Britt Kent Hansen

Hvor er det dog forstemmende med dette diskriminerende udspil, hvor man vil kræve europæisk statsborgerskab for mennesker med ikke-vestlig baggrund, for at de kan bo i en almen bolig.

Kan man virkelig helt legalt stille sådan en betingelse?

Marianne Jespersen, Freddie Vindberg, Bjarne Andersen, Lone Hansen, Per Christiansen, Elisabeth Andersen, Steffen Gliese, Halfdan Illum, Susanne Kaspersen, Eva Schwanenflügel, peter juhl petersen og Inge Lehmann anbefalede denne kommentar
Tomas Povlsen

Man kan sagtens kalde forslaget diskriminerende, men hvis man vil undgå ghettoer, så har jeg ikke set bedre alternative forslag. Jeg synes også, at man bør tænke over, at vi efter mere end 20 år med en "stram udlændingepolitik" har områder med så mange af anden etnisk oprindelse, at det faktisk kan være svært at komme under 30%.

Per Christensen, Carsten Hansen, Henrik Andersen og Lisbeth Glud anbefalede denne kommentar
Krister Meyersahm

Ministeren foreslår bl.a.; at personer som ikke har statsborgerskab i europæiske lande, ikke kan få anvist en almen bolig i udpegede områder.

Her er ministeren på afveje. For det første må man spørge, hvorfra mandatet for lovgiver til at bestemme over andres ejendom findes? Der er ikke mange almennyttige boliger der ejes af staten og da de aktuelle boliger er beliggende i kommuner - er det kommunerne der bestemmer -staten har venligst at holde sig væk her. Grundloven har jo en bestemmelse der garanterer kommunerne selvstyre under statens tilsyn - men bestemt ikke under ministerens forgodtbefindende.

Desuden er det diskriminerende og derfor ulovligt, når bestemte udpegede grupper, ikke må bosætte sig i "ghettoer". Det er dansk lov ( 1992-04-29-L285 ) at man må færdes frit og også frit vælge opholdssted, når man har lovligt ophold i landet. Det gælder både for statsborgere og fremmede.

Viggo Okholm, Bjarne Andersen, René Arestrup, Per Christiansen, Flemming Berger, Lise Lotte Rahbek, Elisabeth Andersen, Leif Høybye, Inge Lehmann og Susanne Kaspersen anbefalede denne kommentar
Dorte Sørensen

Vil ministeren så også afskaffe den smule demokrati ,som de almene boliger trods alt har?
Var det ikke bedre at gå den anden vej og give de almene boliger et større demokrati.
Hvad med at det var lokalbestyrelserne der skulle godkende nye lejre - hvis beboerne ikke er tilfredse med de nye beboer ,så må de vælge en ny bestyrelse ved næste valg.

Det må da være om beboerne betaler deres huslejre, overholder husordnen osv. der skal tælle og ikke om vedkommende er rødhåret eller med baggrund i et ikke vestligt land.

Eva Schwanenflügel, Lise Lotte Rahbek, Steffen Gliese og Susanne Kaspersen anbefalede denne kommentar

Hvorfor opstår ghettoer? Hvad er en ghetto?

Ghetto er oprindeligt et ord, der blev brugt hvor kristne tvang jøder til at bo, under trange og overfyldte vilkår.

Derudover er det er ord, der kendes fra USA, hvor fattige bor især sorte pga. mangel på penge og sorte, der trods løft til middelklassen bliver holdt ude af hvide områder.

Så grunde til at bosætte sig i ghettoer er tvang, lav indtægt og diskrimination.

Hvad er årsagen i Danmark?

Tvang, nej.

Diskrimination, måske.

Bosætning pga indtægt, ja.
Folk med lave indtægter findes i de boliger, de har råd til i Danmark.
Det er i Danmark almene boliger, hvor lejen dækker omkostningerne og ikke skal give fortjeneste og for nogle Låsby Svendsen huse.
Man får også lejemålet efter plads på venteliste og ikke efter religion, udseende, køn eller etnicitet.
Standarden i de danske almene boliger er høj, trods lave lejer.

Hvordan får man så folk til ikke at bosætte sig der?

På hvilken måde skulle en 20 årig stram udlændingepolitik ændre på hvor folk bor?

Mmh vi får som flygtninge halv kontanthjælp, så selvfølgelig bosætter vi os i Gentofte.

Mmh der kommer færre udlændinge til Danmark, så må jeg selvfølgelig flytte fra en god billig bolig.

Hvor tror folk egentlig, hvor de mennesker, der helt konkret ikke har mange penge ender henne, når man smider dem ud.

I Holland solgte man de almene boliger fra og endte med samme og værre ghetto.
Private skal tjene penge, derfor flere beboere i samme boligmasse og ingen vedligehold mere.

Næste billige bolig når man bliver smidt ud af den betalige bolig er betalige Låsby Svendsen huse, hvor der kan bo en familie i hvert værelse, som eksempler fra England viser.

Eller til allersidst ender folk på gaden.

Hvordan løser det problemerne?

Marianne Jespersen, Freddie Vindberg, Viggo Okholm, Bjarne Andersen, Jan Bisp Zarghami, Troels Ken Pedersen, Per Christiansen, Lise Lotte Rahbek, Elisabeth Andersen, Dorte Sørensen, Ebbe Overbye, Steffen Gliese og Eva Schwanenflügel anbefalede denne kommentar
Peter Engelbrecht

Mange af dem der synes regeringen går over strengen når de ønsker at fjerne ghettoerne må være de samme som synes det er bedst at vide hvor Danmark samler proletariatet og i hver fald ikke ønsker disse menneskers børn på deres børns skoler eller dem som nabo.

Det er ligesom vindmøller, dem ser alle også som en god løsning på klimaudfordringerne så længe de ikke står i nærheden af ens egen bolig.

Og hvad ville der ikke ske med boligpriserne (og alle lomme-aktie-bolig-fritids-spekulanterne) i Kartoffelrækkerne, i Sankt Hans Gade eller resten af det trendy København hvis dem fra Mjølnerparken flyttede ind.

Måske er det på tiden at vi ALLE tager del i løsningen af det problem, dem med overskuddet og de korrekte politiske holdninger og de invandrer som mangler medejerskab (medborgerskab).

Erik Pedersen

Vi er på vej til et multikulturelt samfund og på samme måde danskerne i udlandet finder sammen i klubber vil mennesker fra andre lande også finde sammen. Forfriskende at møde andre kulturer både på rejser, men også i kvarterer i danske storbyer.

Freddie Vindberg, Elisabeth Andersen og Steffen Gliese anbefalede denne kommentar
Eva Schwanenflügel

At inddele et lands befolkning efter kriterier som ikke-vestlig baggrund, arbejdsløshed eller sygdom fører udelukkende til stigmatisering, og det ved de politikere, der fremmer en sådan agenda, udmærket godt.

Uligheden bliver gemt bort under tæppet, der er broderet med fordomme om anderledes tænkende, religion, kultur, eller slet og ret påstået uvillighed til at påtage sig et arbejde.

Finansministeriets nylige rapport om ulighed i Danmark lægger således for 90% skylden på det enkelte individ, hvilket er et resultat af deres ensidige beregningsmodel, der udelukker statens egen ulighedsskabelse.

Christen Sørensen, professor ved SDU, skriver i Altinget:

"Så hvordan forholder Ulighedsredegørelsen sig til, at ydre omstændigheder fra 1994 til 2018 har været helt afgørende for udviklingen i ulighedens størrelse, mens disse i et enkelt år som 2018 kun spiller en marginal rolle? Det ignoreres!

Den markante fejl, der begås i Ulighedsredegørelsen 2020, er, at der i ydre omstændigheder kun indgår faktorer, der kan variere fra individ til individ, altså individuelle ydre omstændigheder. 

De ydre fælles faktorer som skatteskalaer og bestemmelser om overførsler, der ikke er individformuleret, ligesom social- og uddannelsessystem med mere, men gælder for alle, udelukkes fra ydre omstændigheder via Finansministeriets tilgang."

"Sensationelle resultater i ulighedsredegørelse skyldes grove fejl"
https://www.altinget.dk/artikel/tidligere-overvismand-sensationelle-resu...

På samme vis er forudsætningen for Boligministerens nye "parralelsamfundsvurdering" et groft fejlbillede af, hvad der driver den boligmæssige ulighed i Danmark.

Det er ikke fordi 'de fremmede', de arbejdsløse eller de syge helst vil klumpes sammen i små lejligheder i afgrænsede boligområder, at de bosætter sig dér.

Det er fordi huslejen (stadig) er forholdsvis billig, fordi de har et fællesskab, og fordi de netop er anvist til at bo der.

De boligsociale indsatser har også medført, at de borgere der fik arbejde og uddannelse med en højere indtægt, i stor stil er fraflyttet.
Til gengæld har der hele tiden været tilstrømning af borgere med hjælp behov.

Nu er de boligsociale indsatser frataget penge, til gengæld skal flere almene boliger nedrives eller sælges til private.

Hvordan skal det fremme ligheden og diversiteten?

Hvordan skal det hjælpe, at flere og flere borgere tvangsflyttes til steder, hvor de bliver isolerede?

Og hvad med boligpriserne?
Bliver de billigere?

Nej.

Marianne Jespersen, Freddie Vindberg, Viggo Okholm, Bjarne Andersen, Inge Lehmann, Troels Ken Pedersen, Per Christiansen, Steffen Gliese, Lise Lotte Rahbek, Elisabeth Andersen, Dorte Sørensen, Ebbe Overbye og Herdis Weins anbefalede denne kommentar
Dorte Sørensen

Problemet er ,at der ikke findes billige boliger ret mange steder.
Hvis politikerne virkelig mente noget med bland beboersammensætning så fik de givet mulighed til at der kunne opføres flere billige boliger i de fleste boligområder landet over.

Marianne Jespersen, Freddie Vindberg, Bjarne Andersen, Inge Lehmann, Troels Ken Pedersen, Per Christiansen, Eva Schwanenflügel og Elisabeth Andersen anbefalede denne kommentar
Steffen Gliese

Lad os huske, at indtil Karen Jespersen åbnede ballet med serviceloven, skete der en udligning af boligmulighederne, fordi differencen i boligselskabernes husleje ned til det, folk på kontanthjælp eller førtidspension kunne betale blev dækket af boligsikring. Det bør vi gøre igen - det giver jo også boligforeningerne nogle flere penge i indtægt at bygge for.

Marianne Jespersen, Lise Lotte Rahbek, Dorte Sørensen, Bjarne Andersen, Inge Lehmann og Eva Schwanenflügel anbefalede denne kommentar
Per Christiansen

Vi har en regering der er ekstremistisk, vi har en opposition der er ekstremistisk og vi har nogle støttepartier der mangler æggestokke og nosser til at vende dem ryggen. What a shame.
For mig er det ret så tydeligt, at Regeringstoppen og deres utallige Kommunikations Doktorer har analyseret sig frem til at at den krig mod mennesker, som jeg, lidt naivt måske troede var ved at dø ud, er et centralt omdrejningspunkt for deres forbliven på magten. (måske også for at flytte fokus fra Klima/Naturkatastrofen).
Kåre Dybvads indspark, ligger godt i tråd med det, ligesom vi ser det i Mattias Tesfays, Rasmus Stoklunds med fleres Retorik.

Inge Lehmann, Freddie Vindberg, Eva Schwanenflügel, Lise Lotte Rahbek, Bjarne Andersen og Steffen Gliese anbefalede denne kommentar

Det handler om sammenhængskraft, om at undgå splittelse, ghettodannelse og et permanent dem og os, og dermed de store problemer og udgifter det vil få i fremtiden.

Noget må der gøres og det skal både batte noget og gøres med rettidig omhu, for hvis vi først får tilstande som i Frankrig og England f.eks., så bliver kampen for integration næsten umulige, så får vi permanente omkostningstunge parallelsamfund, og omkostningerne vil både være på det menneskelige plan, det økonomiske og det udviklingsmæssige.

Jeg tror, at hvis regeringen kan genneføre sin vision, så vil man kunne komme langt med denne, og som alt er der fordele og ulemper, men jeg tror den vil gøre en forskel i den rigtige retning.

Per Christensen, Carsten Hansen og Henrik Andersen anbefalede denne kommentar
Jesper Jørgensen

I vores samfund lever mange medborgere, som er del af Jehovas Vidner. En sekt som deler mange af grundsynspunkterne med andre ortodokse ekstremister. Gud står foran den sekulære stat, man må ikke deltage i valg og demokratiske aktiviteter, fordi det leder en bort fra gud. Man må ikke omgås mennesker udenfor sekten,heller ikke som barn, man har sine egne love og domstole (ældsteråd) hvis domme ikke kan appelleres eller bringes ind i det sekulære domstolssystem og man opfodrer (og presser) de unge til ikke at tage videregående uddannelse, ja egentlig uddannelse i det hele taget. Tiden skal bruges til forkyndelse og alt hvad der er væsentligt at vide står i 'bogen'
Vil man med regeringens gettotanker kunne kræve at der i et boligkvarter eller parcelhuskvarter kun må bo 30% Jehovaer så de ikke laver deres eget lille parallelsamfund? Vil man tvinge deres børn i børnehave og skolebørnene i et særlig tilbud hvor de tvinges til at deltage i børnefødselsdage, klassefester og kammeratligt samvær? Har medlemmerne og deres børn brug for et særligt uddannelsesprogram, som lærer dem medborgerskab og demokrati, som de så tydeligt har fravalgt til fordel for deres religion?

Herdis Weins, Inge Lehmann, Steffen Gliese og Eva Schwanenflügel anbefalede denne kommentar

Jeg er og bliver rystet over de tiltag her, for ingen kan løbe fra at det faktisk betyder at vores system ikke regner mennesker på overførsel smat anden etnicitet som en ressource, men kun som et problem.
Enten skal der besluttes at vi skal have mindst 20% flere almene boliger i de fleste byer med over ca 10 000 indbyggere og private skal fratages muligheden for at bygge med profit for øje eller de skal udleje til alle og med loft over profit
Ingen rige boligområder må nægte udstykning til alment, bortset fra at det almene så bør indgå rimeligt i stilen..
Alternativet er at man holder fingrene væk og lader tiden arbejde for ændring i adfærd og kultur og så i øvrigt støtte og hjælpe mennesker der gerne vil fri af de sociale arv.
Lidt off topic, kom lige forbi et sted i dag hvor misbrugere får "hjælp" De er også mennesker men trods alt mile vidt fra ambitiøse ikke vestlige både i adfærd og moral. Men jeg kunne ikke drømme om at sige disse her som jeg omtaler ikke skal have hjælpen.

Inge Lehmann, Steffen Gliese og Eva Schwanenflügel anbefalede denne kommentar
Per Christensen

Selvfølgelig kan man indføre det i Danmark! Det fungerer fint i fx. Singapore, hvor man netop har indset at multi-etniske boligområder ikke sker uden statens styring af disse.

Den type demokrati som praktiseres i Danmark ender med landets ødelæggelse! Alt skal diskuteres i en uendelighed og der er derfor ingen tydlig retning eller beslutninger. Alle minoriteter skal tilgodeses i/på sådan en grad/måde at majoriteten bliver stillet klart ringere herved.

Et falleret land efterhånden...

Jesper Jørgensen

Eller skal vi indse at vi fremfor at ekskludere, i stedet konstant skal invitere ind i medborgerskabet, give mulighed for at man kan udvikle sig eller beholde retten til at være i sit billede af verden, uanset hvor forskruet vi andre ser det.

Steffen Gliese, Per Christiansen, Lise Lotte Rahbek og Eva Schwanenflügel anbefalede denne kommentar
Freddie Vindberg

Det er en pokkers svær opgave - men jeg mener godt, at Dybvad kan reddes. Jeg er lidt mere bekymret, mht. Stoklund og Tesfaye.

Herdis Weins, Steffen Gliese og Eva Schwanenflügel anbefalede denne kommentar
Eva Schwanenflügel

Det er et ganske relevant spørgsmål, Peter Olsen:

Hvorfor hører vi aldrig fra de folk, det egentlig går ud over?

Svaret er hetz.

Så snart nogle til venstre for midten eller brunere end flødeskum stiller op i landsdækkende tv, får de hademails, trusler og det der er værre.

Det samme er sket efter diverse Debatter med Clement Kjersgaard på DR, hvor folk på sociale ydelser, arbejdsledige og syge er blevet udskammet offentligt, uden indgriben fra studieværten.

Det er derfor, det ellers i startfasen lovende program News & Co nu er endt med at ligne programmet Business Class på samme kanal til forveksling, udelukkende med deltagere fra direktørklassen og de sædvanlige politiske analytikere.

Folk kan ikke holde til de ualmindeligt grove trusler de modtager efter deltagelse, senest set i forhold til de meget unge deltagere i X-faktor.

Nu har Ekstra Bladet langt om længe stoppet endetarmen Nationen fra udgydelser.

Måske visse andre medier i tilgift skulle oppe sig med hensyn til baggrundsviden og formidling om dem, de hele tiden udstiller, så det ikke alt sammen bliver så indspist og uvidende?

Inge Lehmann, Freddie Vindberg og Herdis Weins anbefalede denne kommentar

@Jesper Jørgensen

Det kan godt være du ser forskruet på tingene, men det gør alle vi andre nødvendigvis ikke.

Det er en alvorlig problemstilling det her, og en der har betydning for fremtiden.

Eksklusion går begge veje, og det er især eksklusionen og isoleringen (ghettodannelsen) fra resten af samfundet man her vil undgå. Du kan netop se det som en hjælpe, un udstrakt hånd og en invitationen til at blive en del af fællesskabet.

Hvis du bibeholder f.eks. et mellemøstligt billede af verden, så udvikler du dig ikke i Danmark, så kommer du bagerst i køen, det er selvforstærkende og selvdestruktivt.