Det er udlændingeloven, det er galt med. Og særligt Mette Frederiksens ændring i 2015

Mattias Tesfaye er kaldt i samråd, fordi dagbladet B.T. har beskrevet, hvordan kilder føler sig fejlrefereret, efter at Udlændingestyrelsen har talt med dem om sikkerhedssituationen i Damaskus. Men kritikken bør snarere rettes mod en ændring af udlændingeloven, som Mette Frederiksen fik gennemført i 2015
Det var Mette Frederiksen, der som justitsminister tilbage i 2015, var med til at indføre en lavere tærskel for, hvornår Danmark kan inddrage opholdstilladelserne for flygtninge.

Det var Mette Frederiksen, der som justitsminister tilbage i 2015, var med til at indføre en lavere tærskel for, hvornår Danmark kan inddrage opholdstilladelserne for flygtninge.

Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

Indland
21. april 2021

Naturligvis har det vakt opmærksomhed, at dagbladet B.T. har beskrevet, hvordan flere af de kilder, som har leveret oplysninger til Udlændingestyrelsen om angiveligt forbedrede forhold i Damaskus og omegn, nu føler sig fejlrefereret i to rapporter, som styrelsen har udsendt i 2019 og 2020.

B.T. gengiver en fælles udtalelse fra otte af kilderne, hvori de ’fordømmer’ den danske regerings inddragelse af opholdstilladelserne for syriske flygtninge, der hidtil har fået midlertidig beskyttelse i Danmark.

Som Information har beskrevet i en serie artikler, er de danske udlændingemyndigheder aktuelt i færd med at revurdere opholdsgrundlaget for hundredvis af syriske flygtninge, fordi myndighederne mener, at de generelle forhold i Syriens hovedstad og den omkringliggende provins ikke længere er så usikre, at alle og enhver derfra ville kunne få asyl. I de kommende måneder vil det efter alt at dømme betyde, at en lang række syriske familier mister deres opholdsgrundlag i Danmark.

Det er den proces, som de otte kilder nu tager afstand fra. De henviser til, at forholdene i Syriens hovedstad efter deres vurdering langtfra er tilstrækkelig sikker til, at syriske flygtninge kan vende hjem, og de erklærer sig enige i FN’s Flygtningehøjkommissariats opfordring til, at en hjemvenden for syriske flygtninge må være frivillig, sikker og værdig.

Foreløbig har B.T.-artiklerne om Udlændingestyrelsens rapporter ført til, at udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye er kaldt i samråd om rapporterne af SF, mens Rosa Lund fra Enhedslisten kalder forløbet ’vanvittigt’. Men spørgsmålet er, om kvaliteten af styrelsens to rapporter nu også er rette sted for kritikken.

Fortsat anholdelser

For umiddelbart tyder en gennemgang af, hvad Udlændingestyrelsen refererer fra de to kilder, som B.T. har talt med, ikke på, at de skulle være fejlrefereret. Eller at væsentlige pointer skulle være udeladt. I rapporten fra 2019 er således udeladt oplysninger, som kilden ikke er sikker på, eller som hun kun har anekdotisk viden om. Kilden til den anden rapport kritiserer i B.T., at han i vurderingen af sikkerheden i Damaskus foretog en sammenligning med mindre sikre steder, og at han også nævnte, at han kendte til personer, der blev anholdt ved tilbagevenden til Syrien.

Rapporten nævner dog, at regimets anholdelser i Damaskusområdet er reduceret i 2020, så udlændingemyndighederne erkender altså, at der stadig sker anholdelser omend i mindre grad.

Dertil kommer, at styrelsens to rapporter kun er en del af det baggrundsmateriale, som udlændingemyndighederne har haft til rådighed. I deres afgørelser har Udlændingestyrelsen og Flygtningenævnet således også inddraget rapporter fra det hollandske udenrigsministerium og European Asylum Support Office.

Af disse fremgår det tydeligt, at situationen i Damaskus og omegn fortsat er skrøbelig. Men der er også sket forbedringer i form af færre kontrolposter og mindre vold.

Lavere tærskel

Kritikken skal snarere rettes mod en radikal ændring af udlændingeloven i foråret 2015. Her fik den daværende justitsminister, Mette Frederiksen, indført en lavere tærskel for, hvornår Danmark kan inddrage opholdstilladelserne for flygtninge. Hun indførte en ny kategori, ’midlertidig beskyttelse’, som kræver langt mindre forbedringer i hjemlandet for at kunne ophæves, end der skal til for at ophæve den klassiske konventionsbeskyttelse.

Hvis konventionsbeskyttelsen skal ophæves, skal der være sket »fundamentale, varige og stabile ændringer i hjemlandet«. Det er der ingen, heller ikke de danske udlændingemyndigheder, der mener er tilfældet i Syrien.

Men for at ophæve opholdstilladelsen for flygtninge, der ’kun’ har fået midlertidig beskyttelse, er det, som Flygtningenævnet skriver i en afgørelse, tilstrækkeligt, hvis der »må antages at være sket en forbedring af forholdene, uanset at disse fortsat er alvorlige, og at denne forbedring ikke kan antages at være af hel midlertidig karakter.«

Ny lov

Der er intet mærkeligt i, at udlændingemyndighederne følger loven, tværtimod. Og enhver kan se, at den vurdering, som et flertal i Folketinget har bestemt, at udlændingemyndighederne skal foretage i forhold til flygtninge med midlertidig beskyttelse, kan opfattes som at sælge elastik i metermål.

Så hvis politikere og offentligheden er bekymrede over, hvorvidt det er sikkert nok at forsøge at få sendt syrere hjem i armene på Bashar Al-Assad, er det loven, de skal få ændret. Så skal det blive sværere at ophæve beskyttelsen for flygtninge. Det vil batte mere end kritik af Udlændingestyrelsens rapporter.

I Danmark på lånt tid

Hundredvis af syriske flygtninge lever på lånt tid i Danmark under midlertidig beskyttelse. Regeringen vil sende dem hjem, så snart sikkerheden er tilpas forbedret på deres hjemegn. Men er der overhovedet sikkert i Syrien? Og hvordan mærkes usikkerheden blandt de syriske flygtninge? Det undersøger Information i denne serie

Seneste artikler

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

Eva Schwanenflügel

Kritikken af selve loven om 'midlertidig opholdstilladelse" bliver også fremført af Mellemfolkeligt Samvirke:

"Vi mener, at Danmark fortsat skal yde beskyttelse til syrerne.
Syrien er i blodig borgerkrig på 10. år og landet er stadig ledet af den diktator, som folk netop flygtede fra.
Det er korrekt at alle opholdstilladelser i udgangspunktet er midlertidige, men den konkrete situation syrerne nu er endt i, er politisk bestemt med bevidste udlændingestramninger.
Det kan laves om, og vi foreslår følgende: 

 § 7 stk. 3 og lovformuleringen skal tilbagerulles:

I 2015 blev Udlændingeloven udvidet med
stk. 3, som gives på grundlag af situationen i hjemlandet.
Samtidig blev ordlyden i loven ændret til at man kan få inddraget sin opholdstilladelse, hvis der er sket en ”forbedring af de generelle forhold i hjemlandet”.
Man kan dermed miste opholdstilladelsen ”uanset at forholdene – trods forbedringerne – fortsat er alvorlige og må betegnes som skrøbelige og uforudsigelige”.
Forinden blev opholdstilladelser ikke inddraget, medmindre der var sket ”fundamentale, stabile og varige ændringer i hjemlandet”. 

 § 26 vurderingen skal tilbage:

Samtidig indførtes en ændring vedrørende tilknytning.
Tidligere skulle man ved mulig inddragelse af opholdstilladelser vurdere ud fra § 26, om personens tilknytning til Danmark, herboende personer eller familiens enhed. 
Kriterierne for denne vurdering er langt hårdere nu efter den nye bestemmelse i udlændingelovens § 19a. 
I denne vurdering vil udlændingens tilknytning til fx arbejdsmarkedet, herboende familie, deltagelse i foreningslivet og danskkundskaber blive tillagt mindre vægt end hidtil. 

Tilbagerulning af Paradigmeskiftet:

I 2019 ændredes hele udgangspunktet for flygtninge i Danmark fra at de skulle integreres med henblik på at blive her, til at de kun skal være her kortvarigt og sendes tilbage hurtigst muligt. 

Hovedreglen i forhold til flygtninges og familiesammenførtes opholdstilladelse blev, at en opholdstilladelse inddrages eller undlades forlænget, når det er muligt, med mindre det er i direkte modstrid med Danmarks internationale forpligtelser. 
Dette inkluderede endda kvoteflygtninge. 

Integrationsydelse blev omdøbt til selvforsørgelses- og hjemrejseydelse og blev yderligere reduceret."

https://www.ms.dk/stopudvisningerne?utm_source=Mellemfolkeligt+Samvirke&...

Inge Lehmann, Hanne Ribens, Susanne Kaspersen, Arne Albatros Olsen, Kathrine Jesting, Lone Hansen, Lillian Larsen, Pietro Cini, Mogens Holme, Jørgen Mathiasen, Per Klüver, Marianne Jespersen, Birte Pedersen, Troels Ken Pedersen, Finn Jakobsen, Katrine Damm, Hans Larsen, Dorte Sørensen, Frank Borchorst, Ete Forchhammer , Bjarne Andersen, Herdis Weins, Steffen Gliese, Viggo Okholm, David Adam, Jørgen Larsen og Anne-Marie Esmann anbefalede denne kommentar
Anne-Marie Esmann

Jeg kan ikke huske, at Mette Frederiksen fik lavet omtalte ændring af udlængeloven, asylområdet i 2015.

Men jeg kan sige en ting og det er at dette land er blevet vanvittigt. Jeg har stadig svært ved at forstå, hvem vi er blevet til. Vi er blevet inhumane, uetiske og selvrådende. Og vi tror åbenbart, at vi kan behandle vores asylansøgere/flygtninge på dette det og Vis uden, at det får konsekvenser. Og alt dette gør vi for at tækkes den yderste højrefløj, hvor en politiker står overfor en rigsret og en person er tiltalt for svindel med EU-midler og dokumentfalsk. Jeg siger føj for den. Jeg mangler flere ord for dette vanvid. Men kan da sige at en hvis politikers navn åbenbart er tilleje for enhver pris

Inge Lehmann, Hanne Ribens, Christian Bruun, Susanne Kaspersen, Jørgen Falck, Carsten Munk, Kathrine Jesting, Eva Kjeldsen, Lone Hansen, Lillian Larsen, Peter Wulff, Mogens Holme, Jørgen Mathiasen, Per Klüver, Marianne Jespersen, ingemaje lange, Birte Pedersen, Ebbe Overbye, Svend-Erik Runberg, Ruth Sørensen, Morten Nielsen, Finn Jakobsen, Katrine Damm, Pietro Cini, Bjarne Bisgaard Jensen, Ib Christensen, Hans Larsen, Dorte Sørensen, Bjarne Andersen, Herdis Weins, Steffen Gliese, Viggo Okholm, Christel Gruner-Olesen, Søren Løvborg, Eva Schwanenflügel, David Adam, Jørgen Larsen og Jørgen Tryggestad anbefalede denne kommentar
Steffen Gliese

Først og fremmest bygger det jo på den vildfarelse, at integrationen i Danmark er en fiasko, mens den reelt er en kæmpesucces.

Inge Lehmann, Susanne Kaspersen, Lone Hansen, Lillian Larsen, Per Klüver, Anne-Marie Esmann, ingemaje lange, Marianne Jespersen, Birte Pedersen, Ebbe Overbye, Carsten Munk, Troels Ken Pedersen, Ib Christensen, Hans Larsen, Dorte Sørensen, Ete Forchhammer og Eva Schwanenflügel anbefalede denne kommentar
Ete Forchhammer

Uden i 15 at ha’ haft fantasi til at forestille mig hvad Mette Frederiksens lov-tiltag vitterligt kunne få af konsekvenser, kan jeg nu se at min skuffelse over hende som justitsminister var velbegrundet.
Med "forståelsespapiret" blev skuffelsen gemt væk. Det tog den så halvandet år at bane sig vej frem igen.
Hvis "skuffelse" da ikke er for mildt et ord.
Nogle mener at LLR er en "dygtig politiker".
Nogle mener at MF er en "dygtig politiker".
Skal man virkelig være moralsk anløben for at være en "dygtig politiker" i dette land?

Inge Lehmann, Lillian Larsen, Susanne Kaspersen, Arne Albatros Olsen, Lone Hansen, Mogens Holme, Steffen Gliese, Christian Mondrup, Per Klüver, Anne-Marie Esmann, ingemaje lange, Marianne Jespersen, Viggo Okholm, Birte Pedersen, Svend-Erik Runberg, Troels Ken Pedersen, Peter Knap, Katrine Damm, Ib Christensen, Dorte Sørensen og Eva Schwanenflügel anbefalede denne kommentar
Dorte Sørensen

Er sagen ikke ret simpel - se at få ændret loven så den ikke sender folk tilbage til det det er flygtet fra.
Alene at nævns formanden/dommeren kan sige at myndighederne har haft kontrollen i området i et år og derfor er det sikkert at sende folk tilbage.

Lillian Larsen, Susanne Kaspersen, Per Klüver, Birte Pedersen og Eva Schwanenflügel anbefalede denne kommentar

For os, som har fulgt dette område i en årrække, var det ganske forudsigeligt, at den nuværende situation ville opstå. Det lyder vældig fint på papiret at sige, at "flygtninge skal rejse hjem, når det er blevet sikkert", eller "asyl skal være noget midlertidigt", og meningsmålinger viste og viser sikkert stadig, at et stort flertal af danskerne er enige i de udsagn.

Den fungerer bare ikke særlig godt i virkeligheden, da vi har med mennesker at gøre, som i sagens natur opbygger en ny tilværelse i det land, de er kommet til. Det er dog et komplekst emne, da man heller ikke kan komme uden om, at udsigten til permanent ophold får mange til at migrere, når der åbner sig en mulighed, som der f.eks. gjorde for syrerne, hvor et helt lands befolkning kan opnå asyl i Europa, hvis blot de kan formå at nå frem.

Finn Jakobsen

Det mest fortvivlende er, at socialdemokraterne med åbne øjne har solgt sjælen til djævelen og er gået aktivistisk til værks mht at stramme alt, hvad der lugter det mindste af udlændinge- og flygtningepolitik. Selv de danske børn i Syrien behandles under udlændingepolitiske overskrifter.
Det er en ganske skammelig tilstand vi har her i andegården.

Susanne Kaspersen, Arne Albatros Olsen, Eva Kjeldsen, Lone Hansen, Lillian Larsen, Mogens Holme, Steffen Gliese, Per Klüver, Anne-Marie Esmann, Marianne Jespersen, Birte Pedersen, Svend-Erik Runberg, Dorte Sørensen og Eva Schwanenflügel anbefalede denne kommentar

Att.: Lars Hansen
Vist er emnet komplekst, det ligger imidlertid fast, at intellektuel forråelse og moralsk afstumpethed altid følges ad. Det vidste Goebbels og Hitler alt om. Jævnfør Victor Klemperer, Det Tredje Riges sprog.
Danmarks indeværende misere startede med Anders Fogh Rasmussens angreb på smagsdommerne i 2002. Derefter indledtes makkerskabet med Pia Kjærsgaard med alt som deraf fulgte, og som er sprællevende i dag.
Da jeg for nogle år siden fremsatte påstanden om, at Anders Fogh Rasmussen var Danmarks svar på Berlusconi, lød det som en provokation.
I dag lyder det som en fornærmelse mod Berlusconi.

Lillian Larsen, Christian Bruun, Susanne Kaspersen, Arne Albatros Olsen, Lone Hansen, Steffen Gliese, Christian Mondrup, Anne-Marie Esmann, Marianne Jespersen, Christel Gruner-Olesen, Birte Pedersen, Svend-Erik Runberg, Lars Løfgren, Eva Schwanenflügel og Carsten Nørgaard anbefalede denne kommentar
jens peter hansen

Det er de radikale, SF og EL der holder hånden under den socialdemokratiske regering. Regeringen kan lave stramninger med de borgerlige partier fordi den er sikker på at førnævnte partier ikke vil vælte dem. På den måde er disse partier medansvarlige for den barskeste fremmedlovgivning i landets minde, da de er de eneste der har magt til at vælte regeringen.

Susanne Kaspersen, Arne Albatros Olsen, Christel Gruner-Olesen, Pietro Cini og Niels østergård anbefalede denne kommentar
Finn Jakobsen

Pietro C: du har ikke helt ret, når du siger, at miseren startede med AFR. Der var forinden talrige angreb imod den danske udlændingepolitik, som desværre havde så god klangbund i folkedybet, at DF fik rygvind på cykelstien i flere årtier.
Slag i slag har det ført socialdemokraterne til, hvor de er i dag: et nationalchauvinistisk parti, hvis ledelse som eneste rettesnor har viljen og nu også evnen til at tælle til 90.

Steffen Gliese, Susanne Kaspersen, Lone Hansen, Lillian Larsen, Christel Gruner-Olesen, Birte Pedersen, Svend-Erik Runberg og Eva Schwanenflügel anbefalede denne kommentar

Finn J.: Rigtigt, men det var AFR, der gjorde den s.k. indre svinehund stueren. Men bemærk venligst: at han gjorde det, er kun toppen af isbjerget. Makkerskabet med Pia K. havde en umådelig "resonans" på mange felter. Med det resultat, at DRs "Løvens hule" (for nu at nævne et eksempel blandt mange) blev det fremmeste kulturprogram på dansk tv.

Lillian Larsen, Christian Bruun, Susanne Kaspersen, Eva Kjeldsen og Steffen Gliese anbefalede denne kommentar
jens peter hansen

Forestil jer at en VK-regering lavede samme stramning som Socialdemokratiet gør nu og forestil jer hvilket råb der ville komme fra venstrefløjen. Der udvises nu til Syrien. Hvor er skriget fra venstrefløjen ? Man kan jo ikke vente at det er DF og de borgerlige der skræpper op. Hvor længe vil venstrefløjen næsten holde kæft, når man tænker på hvor lidt den nuværende regering har givet noget som helst til samme fløj ? Danmark har jo ikke en kæmpeproblem med indvandring. Jo der er problemer, men er den nuværende og tidligere regeringer ikke med til at forstørre dem. Jeg går ikke ind for grænseløs indvandring og ja det er fint at nogle skal op til en danskprøve og ja man skal efterleve nogle sekulære demokratiske regle, men målet er mere end fuldt.

Steffen Gliese, Susanne Kaspersen, Anne-Marie Esmann, Christel Gruner-Olesen, Viggo Okholm, Pietro Cini, Niels østergård og Svend-Erik Runberg anbefalede denne kommentar
Finn Jakobsen

Gert R: det skal ikke skille os ad; men jeg tror at kunne huske, at stramningerne så småt begyndte sidst i 90'erne; men som du siger, fik de først rigtigt vejfæste fra og med AFR stod frem som vor frygtløse fører.
Men længe forinden foregik udlændingemobningen i stor stil. Da jeg var med i et dansk arbejdssjak i Stavanger først i 70'erne blev vores mørklødede kollega gennemheglet med svinske ord hver dag på den daglige bustur fra indkvarteringen til arbejdspladsen. Det var frygteligt at overvære, men umuligt at stoppe.
Vi skal vist også lige minde hinanden om, hvordan Danmark behandlede de tyske flygtninge sidst i 30'erne, hvad enten de flygtede som jøder, kommunister eller pga andre afvigelser. Mange blev sendt tilbage til uvisse skæbner i tyske fængsler.
Fremstillingen af Danmark som et udlændingevenligt land har vist kun undtagelsesvist været tæt på sandheden.

Steffen Gliese, Susanne Kaspersen, Lillian Larsen, Christian Mondrup, Marianne Jespersen, Poul Genefke-Thye, Anne-Marie Esmann, Christel Gruner-Olesen og Eva Schwanenflügel anbefalede denne kommentar
jens peter hansen

Regeringen i 30'erne var socialdemokratisk/ radikal.

Behandlingen af de syriske flygtninge er skandaløs. Venstrefløjen - og her tænker jeg især på Enhedslisten, som jeg har stemt på i årevis - har kun én mulighed for at redde æren, eksistensberettigelsen og sin sjæl: at vælte regeringen.

Susanne Kaspersen, Flemming Berger, David Adam, Anne-Marie Esmann og ingemaje lange anbefalede denne kommentar
Marianne Jespersen

Man kan starte med at true med at vælte Tesfaye, hvis det ikke får stillet sagen i bero så vælte ham. Herefter kan man fortsætte med fx udenrigsministeren, boligministeren, justitsministeren. Man skal ikke holde sig tilbage fra at presse regeringen og spille de blå partier ud mod den. Kræv også som vælger til kommunalvalget at partierne og deres repræsentanter skal redegøre konkret og detaljeret for hvornår og hvordan lovgivning og adfærd laves om - meddel partiet at man vil fravælge og undsige partiet ved kommunalvalget i givet fald der ikke sker væsentlige ændringer i adfærd, politik og sprogbrug.

Lillian Larsen, Steffen Gliese, Susanne Kaspersen, Svend-Erik Runberg, Mogens Holme, Finn Jakobsen, Ebbe Overbye og Pietro Cini anbefalede denne kommentar
Steffen Gliese

Stramningerne begyndte under Nyrup, først med Thorkild Simonsen som udlændingeminister, siden med Karen Jespersen som socialminister.

Lillian Larsen, Christel Gruner-Olesen, Susanne Kaspersen, Jørgen Mathiasen, Eva Schwanenflügel og Finn Jakobsen anbefalede denne kommentar
Jørgen Mathiasen

Anne-Marie Esmann har allerede skrevet, at kongeriget er ved at blive vanvittigt, så det behøver man ikke at gentage. Det er noget specielt, at høre indvandrerpolitiker stå i radioen og forsvare den danske udlændingepolitik: Den er i mindre grad rettet mod udlændinge og i særlig grad mod "almindelige danskere". Det er sidstnævnte som har mistet kontenancen og er gået fra koncepterne, og dem, der bliver betjent af politikerne.

Lillian Larsen, Steffen Gliese, Susanne Kaspersen, Eva Kjeldsen, Eva Schwanenflügel og Finn Jakobsen anbefalede denne kommentar
John S. Hansen

@ Steffen Gliese
21. april, 2021 - 02:18
Først og fremmest bygger det jo på den vildfarelse, at integrationen i Danmark er en fiasko, mens den reelt er en kæmpesucces.

Steffen, har du mulighed for at uddybe hvordan integrationen i Danmark er en kæmpesucces?

Og er der nogle områder hvor du evt. synes at succesen er mindre iøjnefaldende?

Dorte Sørensen

Undskyld men jeg er så gal og ked af det. Har lige hørt i P1 at den 4 årige syge pige nu skal hjem fra den syriske fangelejre - så god så langt - men moren må ikke komme med selv om der er flere læger,der har sagt at pigen får det endnu værre hvis hun bliver skilt fra sin mor.

Hvad er det dog for et land Danmark har udviklet sig til??????

Lillian Larsen, Ib Christensen, Finn Jakobsen, Lone Hansen, Eva Schwanenflügel og Susanne Kaspersen anbefalede denne kommentar
Eva Schwanenflügel

Dorte, jeg er også vred over forslaget.

De eksperter der har undersøgt pigen, har alle konkluderet at hendes traumer vil blive forværret i alvorlig grad, såfremt hun adskilles permanent fra sin mor, som hun af gode grunde er enormt tæt knyttet til.

Med andre ord, regeringen ser intet problem i, at gøre den meget syge pige endnu mere syg.

Hvad der også er slemt, er at pigen har en adopteret storebror, hun også har et nært forhold til, og som heller ikke må komme til Danmark.

Men forslaget er intet andet end et tomt løfte til det socialdemokratiske bagland, hvor flere har brokket sig over regeringens umenneskelige politik.

Det kommer ikke til at ske, al den stund både pigens mor og advokat Knud Foldschack, som fører familiens sag, kategorisk har nægtet at skille pigen fra sin mor, da de selvfølgelig ikke vil tillade at hendes helbred forværres ved en adskillelse.

Men nu kan socialdemokraterne sige, at de har givet tilbuddet, og tørre det af på moderen at hun er for 'egoistisk' til at lade datteren komme hjem.

Lillian Larsen, Ib Christensen og Dorte Sørensen anbefalede denne kommentar

Vedrørende den 4-årige pige.
guderne eller hvem det nu er må vide, hvad der sker i hovedet på en meget stor del af folketingets politikere.
Jeg går ud fra at de fleste selv har børn. Hvis de havde et meget sygt barn, vil de så lade sig skille fra barnet og efterlade/sende det langt væk. Og ikke engang med nogen som helst for form for besøgsmulighed.
Det er så skamløst, skandaløst og en umenneskelighed på allerhøjeste plan, som det er svært at finde ord for at beskrive.
Og så er det oveni en hån mod psykiatrien. politikere behøver åbenbart ikke at tage noget alvorligt, når vi er i det er psykiatriske felt.

Lillian Larsen, Ib Christensen, Finn Jakobsen, Pietro Cini, Eva Schwanenflügel og Dorte Sørensen anbefalede denne kommentar
Dorte Sørensen

Eva det med at tørre den af på moren var/er også min tanke.
Udenrigsministeren og andre fra regeringen vil vanen tro ikke kommenterer sagen og håber vel bare at den dør hen.

Men for pigens skyld og for Danmarks anstændigheds skyld så håber jeg at mor , søster og bror hurtigt får lov at komme samlet til Danmark.

Lillian Larsen, Lone Hansen, Finn Jakobsen og Eva Schwanenflügel anbefalede denne kommentar
Eva Schwanenflügel

Det håber jeg også.

Desværre har jeg en stærk forudanelse om, at det ikke vil ske, medmindre der sker noget drastisk i fangelejrene eller på den hjemlige, poltiske bane, fx at vælgerne pludselig ændrer holdning til socialdemokratiske bykonger & rødder.

Men det er nok bare utopisk.

Lone Hansen, Finn Jakobsen og Dorte Sørensen anbefalede denne kommentar
Finn Jakobsen

Helt absurd bliver afvisningen af hjemtagningen af den danske familie, når man også tager hensyn til, at regeringens rådgivere klart siger, at sikkerhedsrisikoen for Danmark bliver større, hvis man lader dem blive i fangelejren. Regeringens holdning kan ene og alene skyldes smålig populisme - her med et infamt inhumant ansigt.

Lillian Larsen, Eva Schwanenflügel, Ib Christensen og Steffen Gliese anbefalede denne kommentar
Steffen Gliese

Det burde, John S. Hansen, være til at se med det blotte øje.

Dorte Sørensen

Høre lige Rasmus Stoklund (eller hvordan det staves) i P1-morgen.
Han kommer med den traver om at moren ikke skal tilbage, da hun har været med til at skære halsen over på folk osv ud af den plade.
Regeringen vil det bedst for barnet og tage det hjem til behandling.og det er et tilbud at hvis hun vil ha' behandling til sit barn så må hun give afkald på sit barn - nu kan regeringen sige se det er morens skyld - vi har gjort alt vi kunne.

P1-værten forsøger at drage eksperternes vurdering ind om at hun vil få det værre uden sin mor. Men RS glider af med beretninger om begravelser af levende, halsoverskæringer osv. ja selv sikkerhedsrisikoen bliver taget med - trods at det også er påvist fra de danske efterretninger at der vil være større hvis de forbliver i Syrien.

Det er håbløst og grotest at regeringen ikke vel tage ansvar og bare tørre det af på moren.

Jørgen Mathiasen

@Dorte Sørensen
Den danske stat vil gerne demonstrere, at den kan være brutal.

Lillian Larsen, Eva Schwanenflügel og Dorte Sørensen anbefalede denne kommentar
Eva Schwanenflügel

Ja, du har ret Jørgen.

Jo mere vi kritiserer Socialdemokratiet/regeringen for at være brutal, umenneskelig og hård, jo mere vand på møllen er det for S, som høster stemmer fra højrefløjens nationalneurotiske fundamentalister.
Flere af dem, fx Selsingerne, har udtalt at det nu er "deres" parti.

Så i virkeligheden spiller vi blot med på undergangens violin..

Jørgen Mathiasen

Hej Eva
Ja, det sidste lyder - i den metaforiske betydning, du anvender - ikke så godt. Men jeg er måske ikke helt sikker på, at det virkelig er forkert, at sige det som det er.

Under alle omstændigheder har jeg lige hørt en længere analyse af støttepartiernes vælgere i P1/Orientering (ca. 17:10-17:20). Du kan selv prøve at høre det igennem. Man kunne godt få det indtryk, at den internationale opmærksomhed er regeringens største problem, men det kan jo være nyttigt at fremstille sig selv som brutal hjemme og så i sidste ende bøje sig for international ret ude - og få point begge steder.

Eva Schwanenflügel

Jørgen, selvfølgelig skal man sige det som det er, og kalde en spade for en spade.
Det HAR haft virkning på dele af det socialdemokratiske bagland, hvor mange undsiger regeringens politik:

"I det socialdemokratiske bagland er der modstand mod regeringens beslutning om ikke at hente de 19 børn med dansk tilknytning, som for øjeblikket sidder i to berygtede syriske fangelejre.

Også selvom det kan betyde, at børnenes mødre kommer med til Danmark.

Det viser en rundspørge, TV 2 har foretaget blandt Socialdemokratiets borgmestre, byrådsmedlemmer og partiforeningsformænd. Her svarer 40 procent af de 172 respondenter, at børnene skal hentes til Danmark."

https://nyheder.tv2.dk/politik/2021-03-14-dele-af-s-baglandet-vil-nu-hav...

Og du kan muligvis have ret i, at den internationale kritik, grænsende til fordømmelse, i sidste ende kan få indvirkning på regeringens hårdhændede kurs.
Danmarks omdømme i humanitær henseende er rutchet betydelige skridt ned ad rangstigen.

Det passede som fod i hose til Trumps politik, men siden Biden er kommet til, lyder der helt andre toner fra Antony Blinken, den amerikanske Secretary of State, som i FN's sikkerhedsråd for nyligt udtalte:

"It’s also not in the interest of the Syrian people to pressure Syrian refugees to return to Syria, including to regime-held areas, where many fear they will be arbitrary detained, tortured, or even killed by Assad’s security forces in retaliation for fleeing. 

We agree with the UN that refugee returns must be voluntary, well-informed, and should ensure the safety and dignity of the people involved – or else they should not happen."

https://www.state.gov/secretary-antony-j-blinken-at-the-un-security-coun...

I denne artikel fra CNN beskrives den danske politik som at den er "tumlet/slingret/rykket" skarpt til højre på udlændingeområdet.
Den giver en opsummerende overblik over de fleste stramninger:

"But critics say the policy of stripping Syrians of residency permits is the latest salvo aimed at Denmark's non-White refugee and immigrant community.
While fighting has subsided considerably in the region around Damascus, activists say the Danish government is actively putting Syrians in harm's way."

Og:

"In January, the country's left-wing Social Democrat Prime Minister Mette Frederiksen reiterated her party's intention to be as restrictive on immigration as her right-wing predecessors, telling parliament the goal was to have "zero asylum seekers."
Frederiksen adopted a hardline stance on immigration in the run-up to Denmark's 2019 election, luring voters away from the right-wing populist Danish People's Party (DPP)."

https://amp-cnn-com.cdn.ampproject.org/v/s/amp.cnn.com/cnn/2021/04/18/eu...

Siden USA stadig er vores tætteste allierede, kan den amerikanske kritik måske få større betydning end den, der kommer fra EU.
Det er jo ingen hemmelighed, at Mette Frederiksen er temmelig EU-skeptisk..

Man har da lov til at håbe.

John S. Hansen

@ Steffen Gliese
23. april, 2021 - 00:07

Det var vist et ikke - svar!

Selvfølgelig heller ikke fint af mig at spørge dig så direkte.

Da loven om "midlertidig beskyttelsesstatus" blev vedtaget i 2015 under SR-regeringen, forudså blandt andet Institut for Menneskerettigheder, at det ville føre til situationer, hvor flygtninge ikke fik forlænget deres opholdstilladelse men uden, at der var udsigt til, at de kunne udsendes med tvang. Og at mange derfor ville komme til at gå fra en normal / aktiv tilværelse til et liv på et udrejsecenter el.

Det er derfor for så vidt noget hykleri, når Radikale Venstre i dag påstår, at det kommer bag på dem. Sandheden er, at det var ganske forudsigeligt, at dette ville ske, men Radikale var ikke villige til at opgive deres ministertaburetter i Thornings regering. Retfærdigvis skal så siges, at der var tale om en ekstraordinær stor tilstrømning af især syriske flygtninge til Europa, og mange andre lande indførte lignende ordninger.

Forskellen ligger derfor mere i, at nu hvor situationen er dæmpet betydeligt ned, er Danmark det eneste land (mig bekendt), der fremturer med rent faktisk at inddrage syriske flygtninges opholdstilladelse og dermed placere dem i udrejsecentre uden rettigheder af nogen som helst karakter. Så Danmark tilhører så absolut den ekstreme yderste højrefløj i Europa, når det kommer til behandlingen af flygtninge.

Jørgen Mathiasen

Lars Hansens terminologi får mig til at overveje, hvad meningen med at henviser til et spektrum eller en akse af politiske synspunkter. Det kan hurtigt blive meningsløst.

For tydeliggørelsen skyld har hans anvendt en tautologi ("ekstrem yderst"), og så er der vel ikke noget hinsides dette punkt? Med der er steder, hvor flygtninge får bank hver eneste dag og steder, hvor myndighederne afventer, at bådene kæntrer og alle drukner. Man kunne måske hævde, at DK befinder sig på trinnet lige under?

Det er allerede slemt nok, men 25 års debat viser, at man ikke kan råbe flertallet op ved at sætte et spejl op, som viser det grimme ansigt. Er det fordi, folket har en tvivlsom karakter?

Finn Jakobsen

Vi bliver dagligt bombarderet med interviews med Stoklund, der igen og igen frejdigt anfører, at hjemsendelserne er besluttet af uafhængige organer som flygtningenævnet og domstolene. Goddag mand, økseskaft.
De 'uafhængige' organer er jo pålagt at operere indenfor lovgivningens rammer, hvorefter flygtninge fra de af regeringen udpegede 'sikre' områder SKAL hjemsendes. Dermed er det jo indlysende , at det er definitionen af 'sikre' områder, der tvinger hjemsendelserne igennem . Og her har Danmark ikke bare førertrøjen på, vi er også gået i udbrud fra det felt, der består af alle andre vestlige lande, der huser flygtninge fra Damaskus-området.
Danmark for folket?

Lillian Larsen

Det evindelig anvendte argument "vi er nødt til at sende dem hjem, for vi kan ikke huse alverdens flygtninge, og ellers sender vi et signal om at det er lettere at få opholdstilladelse i Danmark" dur ikke.
Folk som er her allerede, er faldet til, har slægtninge her, arbejder, uddanner sig og deltager i samfundet, men har midlertidig opholdstilladelse. Det er her de har mulighed for at forberede sig til at opbygge deres hjemland, når forholdene er til det. Sådan kan vi støtte udviklingen af bedre forhold at rejse hjem til.
Det betyder ikke at alle andre bare kan komme og bosætte sig her.
Og "ferierejser" kan også handle om at sondere terrænet for fremtidig hjemvendelse.

@ Jørgen Mathiasen

Nu talte jeg kun om en europæisk kontekst, og her tænker jeg især på de lande, der er medlem af EU/EØS og ikke så meget på lande som Ukraine eller Hviderusland, selvom de også er europæiske. Men måske mener du, at flygtninge behandles dårligere i Grækenland end i Danmark? Det kan du muligvis have ret i.

Men det skal jo ses i det lys, at Grækenland har fået overladt opgaven med at være "gærdevogter" for det samlede EU, og at initiativer til at erstatte Dublin forordningen med en mere jævn fordeling af flygtninge mellem landene i EU er blevet afvist af blandt andet Danmark. Så i forhold til at være et land i EU, der modtager utroligt få flygtninge, men alligevel finder det nødvendigt at finde nye måder at behandle dem dårligere, skiller Danmark sig absolut ud.