Leder

Aarhus-rektor skylder en forklaring: Hvordan kunne han tillade vildledning af tilsynsmyndighed?

Efter rektor Brian Bech Nielsen er blevet hvirvlet ind i den eskalerende skandale på Aarhus Universitet, må bestyrelsen kræve, at han forklarer sin rolle i universitetets fordrejning af fakta og vildledning af Uddannelses- og Forskningsstyrelsen
Rektor for Aarhus Universitet, Brian Bech Nielsen, bør ikke kunne slippe af sted med at ignorere spørgsmålet om, hvordan han kunne tillade sit universitet at give oplysninger til en tilsynsmyndighed, som han burde vide var usande.

Rektor for Aarhus Universitet, Brian Bech Nielsen, bør ikke kunne slippe af sted med at ignorere spørgsmålet om, hvordan han kunne tillade sit universitet at give oplysninger til en tilsynsmyndighed, som han burde vide var usande.

Bo Amstrup

Indland
10. maj 2021

Historien om oksekødsrapporten er en lang og pinefuld fortælling for Aarhus Universitet.

Hvad der begyndte med, at nogle forskere på et center for forskning i fødevarer og jordbrug i al hemmelighed tillod landbrugslobbyen at få indflydelse på en rapport om oksekøds klimapåvirkning, er siden eskaleret og har hvirvlet stadigt højere ledelseslag ind i skandalen. Først centerlederen og institutlederen, så prodekanen og dekanen og nu også rektoren, Brian Bech Nielsen.

Som så ofte før har forsøget på at dække over skandalen udviklet sig til en skandale i sig selv.

Efter afdækningen af landbrugets indflydelse på oksekødsrapporten ville Information i efteråret 2019 undersøge lignende rapporter fra samme center for lignende problemer. Men kort fortalt tilbageholdt Aarhus Universitet dokumenter, Information havde bedt om aktindsigt i, indtil få timer efter at universitetet havde præsenteret sin egen undersøgelse af rapporterne.

 

Vores abonnenter kalder os kritisk, seriøs og troværdig.
Prøv en måned gratis.

Klik her

Allerede abonnent? Log ind her

Torben Lindegaard

@Anton Geist

Det er utroligt, at de 11 bestyrelsesmedlemmer ikke kan problemet i at lade rektor Brian Bech Nielsen fortsætte i stillingen.

Check selv de 11 bestyrelsesmedlemmer:
https://www.au.dk/?id=242345

Anne-Marie Krogsbøll, Jens Erik Starup, David Zennaro, Steen Obel, Inge Lehmann, Peter Mikkelsen, Filip Meyer, Mads Greve Haaning, Holger Nielsen, Gert Romme og Søren Bro anbefalede denne kommentar

det må være sådan, at når en institution udkommer med en rapport, der er kontraintuitiv eller bare den mindste smule kontroversiel vedr. et erhverv eller en branche, bør det automatisk medføre en særlig kontrol. En klog mand har engang sagt: "ekstraordinære påstande kræver ekstraordinære beviser", i stedet for beviser kan vi så læse "kontrol". Selv de mest hæderkronede kan rammes af sygdommen: penge før principper, den sygdom er så vidt udbredt, at Søren Brostrøm burde se på det.

Anne-Marie Krogsbøll, David Zennaro, Steen Obel, Inge Lehmann, Peter Mikkelsen, Holger Nielsen, Birthe Drews, Gert Romme, Hanne Utoft og Rikke Nielsen anbefalede denne kommentar
Hanne Utoft

I forlængelse af Søren Bros kommentar kunne det måske anbefales at vi får oprettet et institut, som måler ugens korruptionstal, fremfor det nærmest psykotiske fokus på Coronatal.

Jens Erik Starup, David Zennaro, Steen Obel, Inge Lehmann, Peter Mikkelsen, Jens Christian Jensen, Holger Nielsen, Gert Romme og John Damm Sørensen anbefalede denne kommentar

Tilsyneladende findes der ingen lovgivende straffeforanstaltninger for denne form for navnløs "berigelseskriminalitet", der egentlig er sammenlignelig med regulær korruption.

Efter min opfattelse må derfor alle, der er involveret i denne og analoge sager, simpelt hen bortvises fra arbejdspladsen uden løn, pension og andre goder. - Herunder også rektor samt hele bestyrelsen.

Derpå må helt andre og udefrakommende eksperter gennemgå universitetets arbejde, og rydde op i denne sump af manipulative spind af sandheden mod simpel betaling.

Men også dem, der direkte og bevidst har korrumperet universitetet, ved at "købe" løgnagtige "beviser for sandheder", der kun har til formål at vildlede borgerne, må straffes på en eller anden måde, der stå i rimelighed til deres ret alvorlige forbrydelse. Måske kan forskellige punkter af Markedsføringsloven anvendes på dette område.

Men det ligger i hvert fald ganske klart for mig, at et erhverv, der stort set udelukkende eksisterer i kraft af subsidier og offentlige ydelser, bør straffes efter ganske skærpede omstændigheder. Og her bør staffen både være fængsel og fratagelse af offentlige subsidier i en rimelig periode.

Dette er nok den eneste måde, man igen kan opnå respekt for landets borgere. Respekten omkring dansk landbrug og Århus Universitet har disse useriøse samarbejdspartnere jo selv ødelagt.

Anne-Marie Krogsbøll, David Zennaro, Steen Obel, Inge Lehmann, Peter Mikkelsen, Ruth Sørensen, Søren Bro, Holger Nielsen og Poul Søren Kjærsgaard anbefalede denne kommentar
John Damm Sørensen

Jeg fremhæver lige, at bestyrelsen omfatter højesteretsdommer Jens Peter Christensen.
Hans meriter kan læses her på Wikipediea
https://da.wikipedia.org/wiki/Jens_Peter_Christensen
J
ens Peter Christensen synes at have været involveret i efterdønninger af snart sagt enhver større offentlig skandale. Dog er det ikke nævnt, at han også lavede en juridisk vurdering af Gladsaxe Kommunes håndtering af den såkaldte Vadstrupgaardsag om misbrug i en børneinstitution.

I redegørelsen anfører Jens Peter Christensen og medforfatter Karsten Revsbech (der begge var ansat på Aarhus Universitet, men i følge universitetets svar på en aktindsigt optrådte som privatpersoner)

"Hvis det ønskes, er vi indstillet på, når Tilsynsrådet (og eventuelle andre officielle prøvelsesinstanser) har færdiggjort undersøgelsen af sagsbehandlingsspørgsmålene vedrørende forvaltningsloven og offentlighedsloven, at udarbejde en uddybende redegørelse angående sagsbehandlingen, f.eks. omfattende spørgsmålet om god forvaltningsskik, som Tilsynet antagelig ikke vil kommentere."

Det ser i det mindste ud som om, højesteretsdommer Jens Peter Christensen selv mener, at han besidder ekspertviden om offentlighedsloven og forvaltningsloven.
Derfor burde Information snarest bede ham om en udtalelse. Det kunne i den forbindelse være relevant at vide, hvordan han rent habilitetmæssigt vil forholde sig, hvis Højesteret bliver forelagt en sag om manglende aktindsigt.

Pietro Cini, Anne-Marie Krogsbøll, Jens Erik Starup, David Zennaro, Steen Obel, Inge Lehmann, Peter Mikkelsen, Filip Meyer, Hanne Utoft, Mads Greve Haaning, Holger Nielsen, Torben Lindegaard og Gert Romme anbefalede denne kommentar