Aarhus-rektor skylder en forklaring: Hvordan kunne han tillade vildledning af tilsynsmyndighed?

Efter rektor Brian Bech Nielsen er blevet hvirvlet ind i den eskalerende skandale på Aarhus Universitet, må bestyrelsen kræve, at han forklarer sin rolle i universitetets fordrejning af fakta og vildledning af Uddannelses- og Forskningsstyrelsen
Rektor for Aarhus Universitet, Brian Bech Nielsen, bør ikke kunne slippe af sted med at ignorere spørgsmålet om, hvordan han kunne tillade sit universitet at give oplysninger til en tilsynsmyndighed, som han burde vide var usande.

Rektor for Aarhus Universitet, Brian Bech Nielsen, bør ikke kunne slippe af sted med at ignorere spørgsmålet om, hvordan han kunne tillade sit universitet at give oplysninger til en tilsynsmyndighed, som han burde vide var usande.

Bo Amstrup

Indland
10. maj 2021

Historien om oksekødsrapporten er en lang og pinefuld fortælling for Aarhus Universitet.

Hvad der begyndte med, at nogle forskere på et center for forskning i fødevarer og jordbrug i al hemmelighed tillod landbrugslobbyen at få indflydelse på en rapport om oksekøds klimapåvirkning, er siden eskaleret og har hvirvlet stadigt højere ledelseslag ind i skandalen. Først centerlederen og institutlederen, så prodekanen og dekanen og nu også rektoren, Brian Bech Nielsen.

Som så ofte før har forsøget på at dække over skandalen udviklet sig til en skandale i sig selv.

Efter afdækningen af landbrugets indflydelse på oksekødsrapporten ville Information i efteråret 2019 undersøge lignende rapporter fra samme center for lignende problemer. Men kort fortalt tilbageholdt Aarhus Universitet dokumenter, Information havde bedt om aktindsigt i, indtil få timer efter at universitetet havde præsenteret sin egen undersøgelse af rapporterne.

Manøvren satte universitetet i stand til at fremstå som en institution, der afdækkede egne fejl frem for at blive afsløret af andre. Og den gjorde det ikke mindst muligt at fremstille fejlene i så ukritisk et lys som muligt – hvilket universitetet ifølge udenforstående eksperter netop gjorde ved eksempelvis ikke at kategorisere manglende deklarering af agrokemiske virksomheders finansiering af forsøg med sprøjtemidler som en alvorlig fejl.

Hård kritik fra styrelse

Information klagede over forløbet og gjorde gældende, at Aarhus Universitet tydeligvis havde tilbageholdt dokumenter, som ifølge loven skulle udleveres »hurtigst muligt«. Men ad to omgange fastholdt universitetet over for Uddannelses- og Forskningsstyrelsen, at dokumenterne ikke var blevet tilbageholdt. Det var imidlertid forkert.

Interne mails og dokumenter afslørede, hvordan Aarhus Universitet ulovligt og i modstrid med sin egen forklaring havde besluttet af vente med at udlevere aktindsigterne til efter præsentationen af sin egen undersøgelse. Det førte til en usædvanlig hård kritik fra Uddannelses- og Forskningsstyrelsen. Ikke alene fordi universitetet havde brudt loven. Men i særdeleshed også fordi universitetet efterfølgende var kommet med en usand forklaring og altså havde ført tilsynsmyndigheden bag lyset.

Rektor Brian Bech Nielsens reaktion var at skille sig af med universitets chefjurist og give påtaler til den tidligere dekan, prodekanen og centerlederen, der alle havde været til stede ved et møde, hvor det blev besluttet at tilbageholde aktindsigterne. Men få dage efter erkendte han i en pressemeddelelse, at også han havde været med til at vedtage forhalingen af aktindsigterne.

Han havde altså selv gjort sig skyldig i samme forseelse, som han netop havde givet tre ledende medarbejdere en påtale for. Og han har vel at mærke det øverste ansvar for den.

Brian Bech Nielsen understreger, at han »ikke var vidende om, at beslutningen var lovstridig«. Det kan i sig selv virke besynderligt, at den øverste leder for mere end 10.000 ansatte inden for den offentlige forvaltning skulle antage, at man bare kan vente med at imødekomme anmodninger om aktindsigt, til man selv finder det belejligt. Men selv hvis det er rigtigt, må man også spørge: Er det i orden at tilbageholde væsentlige oplysninger for offentligheden og obstruere en undersøgelse af tvivlsom forskningspraksis, så længe det ikke er ulovligt?

I pressemeddelelsen oplyser Brian Bech Nielsen, at han har tilbudt at træde tilbage. Men bestyrelsesformand Connie Hedegaard er refereret for at afvise tilbuddet. Hun henviser til, at han angiveligt ikke var klar over, der var tale om et lovbrud, og konstaterer:

»Derfor rokker sagen ikke ved vores tillid til rektor og den stærke retning, han har sat for AU. Tværtimod forestår der et vigtigt arbejde med at ændre kulturen på AU, så det ikke er den slags møgsager, men AU’s positive bidrag til det danske samfund, der er i fokus. Det arbejde ved vi er i gode hænder hos Brian Bech Nielsen.«

Stolede på redegørelse

Men er det nu også sikkert, at arbejdet med at ændre kulturen på Aarhus Universitet er i gode hænder hos Brian Bech Nielsen? For hvad med den anden og for rektoren endnu mere alvorlige del af sagen: Aarhus Universitets falske forklaring over for Uddannelses- og Forskningsstyrelsen?

Brian Bech Nielsen har tidligere oplyst, at han læste universitetets svar til styrelsen. Hvordan kunne han så medvirke til at give styrelsen besked om, at dokumenterne ikke var blevet tilbageholdt, når han netop selv havde truffet beslutning om tilbageholdelsen – uanset hans manglende kendskab til reglerne om aktindsigt?

I et skriftligt svar til Information har Brian Bech Nielsen forklaret, at han stolede på, at redegørelserne »var retvisende«, og ikke gennemgik dem »i detaljer«. Hvordan det kunne ske, når han ifølge sin egen forklaring tog sagen særdeles alvorligt, har Information ikke kunnet få en forklaring på. For uden at give nogen begrundelse aflyste han fredag et aftalt interview.

I pressemeddelelsen fra Aarhus Universitet forholder Brian Beck Nielsen og Connie Hedegaard sig ikke til dette helt centrale aspekt af sagen, men alene til selve den ulovlige tilbageholdelse af aktindsigter. Hverken rektoren eller bestyrelsen bør imidlertid kunne slippe af sted med at ignorere spørgsmålet om, hvordan han kunne tillade sit universitet at give oplysninger til en tilsynsmyndighed, som han burde vide var usande.

Det er uantageligt, hvis offentligheden og tilsynsmyndigheder ikke kan stole på oplysninger fra en forskningsinstitution som Aarhus Universitet. Og det er uantageligt, hvis den øverste ledelse er involveret i at fordreje fakta.

Bestyrelsen må afkræve Brian Bech Nielsen et svar på hans rolle i denne del af sagen, som den også må kræve, at han deler med offentligheden. Og hvis svaret ikke er overbevisende, må den kraftigt genoverveje sit afslag på hans tilbud om at trække sig.

Ellers ender også bestyrelsen med at blive hvirvlet ind i den eskalerende skandale.

Oksekødsrapporten

I en tid, hvor klimakrisen står højt på den politiske dagsorden, er landbruget og særligt oksekødsindustrien under pres. For hvilke konsekvenser vil forbrugere og beslutningstagere drage af det store klimaaftryk fra oksekød?

I en rapport finansieret af landbruget har forskere fra Aarhus Universitet i samarbejde med en forsker fra DTU givet deres bud på oksekøds klimaeffekt i forhold til andre fødevarer. Men rapporten er ifølge udenforstående eksperter metodisk problematisk.

I denne artikelserie undersøger Information, om der er tale om uvildig forskning. Eller om Aarhus Universitet er gået på kompromis med god forskningsskik.

Seneste artikler

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

Torben Lindegaard

@Anton Geist

Det er utroligt, at de 11 bestyrelsesmedlemmer ikke kan problemet i at lade rektor Brian Bech Nielsen fortsætte i stillingen.

Check selv de 11 bestyrelsesmedlemmer:
https://www.au.dk/?id=242345

Anne-Marie Krogsbøll, Jens Erik Starup, David Zennaro, Steen Obel, Inge Lehmann, Peter Mikkelsen, Filip Meyer, Mads Greve Haaning og Holger Nielsen anbefalede denne kommentar
Hanne Utoft

I forlængelse af Søren Bros kommentar kunne det måske anbefales at vi får oprettet et institut, som måler ugens korruptionstal, fremfor det nærmest psykotiske fokus på Coronatal.

Jens Erik Starup, David Zennaro, Steen Obel, Inge Lehmann, Peter Mikkelsen, Jens Christian Jensen, Holger Nielsen og John Damm Sørensen anbefalede denne kommentar
John Damm Sørensen

Jeg fremhæver lige, at bestyrelsen omfatter højesteretsdommer Jens Peter Christensen.
Hans meriter kan læses her på Wikipediea
https://da.wikipedia.org/wiki/Jens_Peter_Christensen
J
ens Peter Christensen synes at have været involveret i efterdønninger af snart sagt enhver større offentlig skandale. Dog er det ikke nævnt, at han også lavede en juridisk vurdering af Gladsaxe Kommunes håndtering af den såkaldte Vadstrupgaardsag om misbrug i en børneinstitution.

I redegørelsen anfører Jens Peter Christensen og medforfatter Karsten Revsbech (der begge var ansat på Aarhus Universitet, men i følge universitetets svar på en aktindsigt optrådte som privatpersoner)

"Hvis det ønskes, er vi indstillet på, når Tilsynsrådet (og eventuelle andre officielle prøvelsesinstanser) har færdiggjort undersøgelsen af sagsbehandlingsspørgsmålene vedrørende forvaltningsloven og offentlighedsloven, at udarbejde en uddybende redegørelse angående sagsbehandlingen, f.eks. omfattende spørgsmålet om god forvaltningsskik, som Tilsynet antagelig ikke vil kommentere."

Det ser i det mindste ud som om, højesteretsdommer Jens Peter Christensen selv mener, at han besidder ekspertviden om offentlighedsloven og forvaltningsloven.
Derfor burde Information snarest bede ham om en udtalelse. Det kunne i den forbindelse være relevant at vide, hvordan han rent habilitetmæssigt vil forholde sig, hvis Højesteret bliver forelagt en sag om manglende aktindsigt.

Pietro Cini, Anne-Marie Krogsbøll, Jens Erik Starup, David Zennaro, Steen Obel, Inge Lehmann, Peter Mikkelsen, Filip Meyer, Hanne Utoft, Mads Greve Haaning, Holger Nielsen og Torben Lindegaard anbefalede denne kommentar