Leder

Vi skal kunne stole på anklagemyndigheden. Derfor fortjener de kritik i sag om corona-optøjer

Det gik voldsomt for sig, da politiet i januar blev sat ind ved en Men in Black-demonstration mod coronarestriktioner i København. Men måske ikke helt så voldsomt, som anklagemyndigheden har beskrevet under de efterfølgende straffesager, og det vækker berettiget kritik fra to forsvarsadvokater
Men in Black-demonstration mod coronarestriktioner i København den 9. januar 2021.

Men in Black-demonstration mod coronarestriktioner i København den 9. januar 2021.

Unger Anthon/Ritzau Scanpix

Indland
30. august 2021

»Vi skal være ordentlige. Og optræde med en høj grad af ordentlighed,« udtalte rigsadvokat Jan Reckendorff i 2018. Udtalelsen faldt i kølvandet på skandalen, hvor en anklager i flere sager om Christianias Pusherstreet på forhånd havde instrueret politividner om, hvad de skulle sige i retten om flere af de tiltalte.

To forsvarsadvokater har i fredagens avis rettet kritik mod anklagemyndigheden i København i forbindelse med dokumentationen af, hvad adskillige betjente var blevet udsat for under sammenstød med deltagere i en Men in Black-demonstration mod coronarestriktioner i København den 9. januar.

Og selv om advokaternes kritik ikke angår et forhold af samme grovhed som i Pusherstreet-sagerne, så sætter den spørgsmålstegn ved, om anklagemyndigheden stadig har et problem med at optræde med »en høj grad af ordentlighed«.

 

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Prøv en måned gratis.

Klik her

Allerede abonnent? Log ind her

Ole Chemnitz Larsen

Djøf-tjenere, herunder især jurister, der typisk bryder loven- borgernes vilje - for at behage/ magthaverne, selvom denne korrupte adfærd er til skade for borgerne, der blive retsløse i sådanne situationer.

Nedenstående den største og bedst dokumenteret skandalesag,

der indikerer/dokumenterer denne korrupte tendens hos især jurister, der dækker over magthavernes myndighedsmisbrug.

En skandalesag, der ikke kunne mørklægges uden Djøfs aktive medvirken, herunder afpresning af medlemmer.

Fra: Ole CHEMNITZ Larsen
Sendt: 14. juni 2021 15:14
Til: kbh@politi.dk
Emne: Sv: anmeldelse af gentagende faktuel korruption i politi og statsadvokat i København

Politidirektør Anne Barbara Sidenius Tønnes
Københavns Politi
Kbh@politi.dk

Vedrørende j.nr. 0100-60190-00173-21 - Københavns Politis brev af 25. marts 2021, hvori anmeldelse af 4. marts 2019 afvises i strid med sagens retlige og faktiske grundlag.

De har fortsat en absolut pligt til at sørge for at behandle nedenstående faktuelle politianmeldelse af 4. marts 2019 efter gældende bestemmelser, fordi:

I København Politis brev af 25. marts 2021 nævnes kun, j.nr. 0100-83990-02043-10, uden henvisning til sagens faktiske og retlige grundlag, herunder nuværende advokaturchef Dorit Borgaard forkerte afgørelser om forældelse af anmeldelsen af Skatteministeriet i 2010.

De resterende j. nr. /afgørelser i nedenstående anmeldelse af 4. marts 2019 er bortskaffet fra København Politis brev af 25. marts 2021 til uberettiget fordel for bl.a. daværende advokaturchef Henrik Helmer Steen, j.nr. 0100-83990-01473-16 samt statsadvokat Lise-Lotte Nilas, der er ansvarlig for statsadvokatens 3 faktuelt forkerte afgørelser om forældelse i anmeldelse af 4. marts 2019, nemlig j. nr.:

SA1 - 2010-41-0458, SAK-2016-41-3616 og SAK-2017-326-0152.

Bortskaffet er også DUPs afgørelse af 16. januar 2017, j. nr. DUP-2016-313-0683, hvori Henrik Helmer Steens afgørelse om forældelse fastholdes. En faktuel forkert afgørelse, der er underskrevet af nuværende direktør for DUP Charlotte Storgaard, hvis afgørelse fastholdes af statsadvokat Lise-Lotte Nilas i brev af 11. april 2017, j.nr. SAK 2017-326-0152.

Bortskaffelse af beviser for strafbare forhold er en forbrydelse mod den offentlige myndighed, jævnfør Straffelovens § 125, 2. punkt.

Politiets brev/generelle afgørelse af 25. marts 2021 savner således ethvert faktisk og retligt grundlag for at afvise nedenstående faktuelle anmeldelse af 4. marts 2019.

Københavns Politiets brev af 25. marts 2021 indeholder heller ingen adgang til rekurs eller oversendelse til DUP i overensstemmelse med Retsplejelovens bestemmelser.

Politiets brev af 25. marts 2021 er underskrevet af Dorthe Hejlskov, der tidlige på vegne af Rigsadvokaten bl.a. har fasthold Dorit Borgaards forkerte afgørelse fra 2010 om forældelse i brev af 17. august 2012, j. nr. RA-2012-321-0373.

Også derfor er Københavns Politi ganske inhabil i sagen.

Dummebøde på mindst 500 tusinde kr. og 343 krænkede borgere.

Den omtalte dummebøde i anmeldelse af 4. marts 2019 drejer sig om mindst 500 tusinde kroner, som jeg fik, fordi jeg ikke ville medvirke/lade mig presse til at dække over mindst 1600 lovbrud vedrørende 343 borgere i Skatteministeriet.

Også fortsat pligtforsømmelse i Skatteministeriet vedrørende en del af de 343 borgere, der blev tildelt en ugyldig bebyrdende afgørelse(nullitet), der fortsat er fastholdt i strid med gældende ret.

Mindst 1600 lovbrud, der fremgår af den første anmeldelse af Skatteministeriet 11. maj 2010, jf. nævnte j.nr. 0100-83990-02043-10.

De har således fortsat en absolut pligt til at sørge for, at nedenstående anmeldelse af 2. marts 2019 behandles efter gældende regler for behandling af anmeldelse af strafbare forhold, herunder af en myndighed/personer, der ikke er åbenlyse inhabil.

Det bemærkes også, at de ansvarlige myndighedspersoner i Skatteministeriet bare har kunnet fortsætte deres myndighedsmisbrug/korruption og pligtforsømmelse uantastet og uden konsekvens.

.

Med venlig hilsen

Ole Chemnitz Larsen

Fra: Ole CHEMNITZ Larsen
Sendt: 29. januar 2021 12:35
Til: kbh@politi.dk
Emne: Sv: anmeldelse af gentagende faktuel korruption i politi og statsadvokat i København

Politidirektør Anne Barbara Sidenius Tønnes
Københavns Politi
Kbh@politi.dk

Vedrørende, jr.nr. 0100-60190-00084-20

De har fortsat en absolut pligt til at sagsbehandle nedenstående faktuelle politianmelde af 4. marts 2019 efter gældende regler for behandling af anmeldelse af strafbare forhold.

Med venlig hilsen

Ole Chemnitz Larsen

Fra: Ole CHEMNITZ Larsen
Sendt: 4. marts 2019 15:34
Til: kbh@politi.dk
Emne: Sv: anmeldelse af gentagende faktuel korruption i politi og statsadvokat i København

Politidirektør Anne Barbara Sidenius Tønnes

Kbh@politi.dk

Det er desværre blevet relevant at anmelde politi og statsadvokat i København for gentagende faktuel korruption ved faktuelt forkerte afgørelse om forældelse i nedennævnte sager hos politi og statsadvokat, j. nr.:

Politi:

0100-83990-02043-10, 0100-61600-27655-15 og 0100-83990-01473-16

Statsadvokat:

SA1 - 2010-41-0458, SAK-2016-41-3616 og K-2017-326-0152,

Gentagende faktuel korruption allerede fordi nævnte dummebøde/fratrædelsesgodtgørelse i sagerne ikke er udbetalt, svarende til fortsat "undladelse" og pligtforsømmelse , der medfører at forældelsen ikke er begyndt, jf. Straffelovens §§ 94 og 156.

I Straffelovens § 94 står: "Forældelsesfristen regnes fra den dag, da den strafbare virksomhed eller undladelse er ophørt. "

Dummebøden/manglende udbetaling er også en overskridelse af statsmagtens retlige grænse til skade for borgeren. Et forhold, der som udgangspunkt er en overtrædelse af Straffelovens § 146.

Derfor anmeldelses Københavns Politi og statsadvokaten i København for gentagende faktuelle overtrædelser af Straffelovens § 155:

Når forældelsen i sagerne ikke er begyndt, er det faktuelt forkert at træffe afgørelse om forældelse, som politi og statsadvokaten har gjort gentagende gange til uberettiget fordel for de ansvarlige myndighedspersoner.

Med venlig hilsen

Ole Chemnitz Larsen