Leder

Arbejdsgiverne kan hjælpe sig selv ved at mindske antallet af løse ansættelser

Arbejdsgiverne bør se på, om de kan afhjælpe manglen på arbejdskraft igennem bedre og sikrere ansættelsesforhold. I de sektorer, som mangler arbejdskraft, er der nemlig ifølge ny undersøgelse flere, som arbejder færre timer, end de ønsker
Blandt andet i hotelbrancen er flere danskere ansat i såkaldte prekære stillinger, hvor arbejdsgiverne ikke lover dem et bestemt antal timer.

Blandt andet i hotelbrancen er flere danskere ansat i såkaldte prekære stillinger, hvor arbejdsgiverne ikke lover dem et bestemt antal timer.

Ritzau/Scanpix

Indland
14. september 2021

Lige nu oplever vi i Danmark en utrolig vækst, som betyder, at flere brancher har advaret om manglen på arbejdskraft. Det gælder særligt hotel- og restaurationsbranchen, hvor historierne har lydt, at restauranter har måttet afvise gæster og aflyse arrangementer på grund af for få hænder.

Derfor foregår der lige nu også en vigtig debat om, hvordan man skaffer mere arbejdskraft. Og her har blandt andre Dansk Industri advokeret for at sænke beløbsgrænsen, så arbejdsgiverne kan hente mere arbejdskraft fra udlandet.

Men arbejdsgiverne burde starte med at kaste et blik på deres egne medarbejderes ansættelsesforhold. I hvert fald peger en ny undersøgelse fra tænketanken CEVEA på, at der kan være et potentiale at hente ved at tage et opgør med de stadigt flere 0-timers-kontrakter, som fylder på det danske – og især det private – arbejdsmarked.

 

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Prøv en måned gratis.

Klik her

Allerede abonnent? Log ind her

Dorte Sørensen

Tak for at Information tager den vinkel op på lederplads - håber at det kan få gang i handlinger så de løstansatte også får rettigheder - ( nu hvor ret og pligt betyder så meget for MF og regeringen).

Bare en bemærkning til - "CEVEA peger på, at der kan være cirka 10.000 fuldtidspersoner at hente ved at lade de løstansatte arbejde de timer, de gerne vil." -
Det er ret "sjovt" med tallet 10.000 fuldtidspersoner - for er det ikke netop det tal som "Arne-pensionen" siges at lægge beslag på?

Per Klüver, Rolf Andersen, Ninna Maria Slott Andersen, Elisabeth From, Rikke Nielsen, Tommy Clausen og Kim Houmøller anbefalede denne kommentar

Nu er vi en del som ikke er overbevist om
den manglende arbejdskraft. Nu skal Danmark leve af andet end turisme. Ansæt folk på overenskomst til en begyndelse. Lad være med at tro gamle koner har den samme fysisk som unge piger og acceptere det.

Rolf Andersen, Ninna Maria Slott Andersen, Elisabeth From og Mads Kjærgård anbefalede denne kommentar

Der er en række væsentlige spørgsmål i debatten om mangel på arbejdskraft som hverken er stillet eller besvaret.

I hotel- og restaurationsbranchen lyder råbet om mangel på arbejdskraft højest.
Er denne branche oppe på fuld kapacitet efter corona?
Husk at branchen havde to rekordår før corona ramte. Der var der ingen røster om lukkedage som følge af mangel på arbejdskraft.
Det kan med sikkerhed konkluderes at hotel branchen endnu IKKE er oppe på fuld kapacitet efter korona. Der er væsentlig færre turister og dermed en langt lavere belægningsgrad end før corona. Så med mindre arbejdskrafts udbuddet er blevet kraftigt reduceret i de seneste to år burde der ikke være mangel på arbejdskraft på hotellerne. Man kan argumentere at den arbejdskraft man havde, har fundet andre arbejdspladser under og efter corona, som podere f.eks. Men holder dette argument for alvor vand? Der er nu væsentligt færre ansat som podere end for blot få måneder siden.
Jeg tror at forklaringen skal findes et andet sted. At en lang række af de medarbejdere der før corona var ansat på hotellerne, kom fra andre lande og at disse medarbejdere blev afskediget under corona og endnu ikke er vendt tilbage. Det er muligvis fordomsfuldt, men denne medarbejdergruppe kommer typisk fra lande med en økonomisk lavere levestandard end den i Danmark herskede. Derfor har denne gruppe i højere grad kunne påtage sig lavtlønnet deltidsarbejde. De høje leveomkostninger i DK har denne gruppe blandt andet imødegået ved at bo mange mennesker i det samme lejemål, ved at bo på hostels osv. Men jeg er ikke i tvivl om at denne gruppe lever og har levet som en gruppe i bundet af indtægtsskalaen.

Min konklusion er at den "akutte" mangel på arbejdskraft i stort omfang er selvforskyldt. Man har ikke evnet at fastholde den importerede arbejdskraft under corona og man har efter corona ikke evnet at gøre sine arbejdspladser økonomisk attraktive nok til at tiltrække hjemlig arbejdskraft i tilstrækkeligt omfang.
Er det de lediges skyld?

Kim Houmøller, Rolf Andersen, David Adam og Anders Reinholdt anbefalede denne kommentar

- Jens

Jeg har tænkt præcis det samme, og ifølge dansk statistik ligger antallet af udenlandske turister som benytter danske hoteller på en tredjedel af FØR coronaen ramte. Branchen er hårdt økonomisk presset.

Desuden har en politiker fra Enhedslisten (kan ikke huske navnet) undersøgt historien om manglen på arbejdskraft og den viste sig at være groft overdrevet. Virksomhederne har overhovedet det antal stillinger ledige, som de har påstået, og der har stort set kun være tale om deltids-stillinger (som man ikke kan leve af). Hver gang enten arbejdsgivere eller repræsentanter fra branchen udtaler sig, ønsker de mere udenlandsk arbejdskræft.

Der er tydeligvis tale om en plantet historie forud fra tre-partsforhandlingerne, som handler om at gøre det muligt at importerer billigere arbejdskraft. Utroligt at ikke en eneste kritisk journalist har gået historien efter i sømmene...

Kim Houmøller, Jens Nielsen og Rolf Andersen anbefalede denne kommentar

ps;

Enhedslistens politiker hedder Senim Demir, og forklarer forløbet på facebook således:

"De 5 stjerner - kan du leve for 20 timer om ugen?
På baggrund af historierne i medierne om De 5 stjerner, har vi i Enhedslisten haft indkaldt Københavns Beskæftigelses- og Integrationsudvalg til et ekstraordinært møde.
Her har vi fra forvaltningens side fået gennemgået hele forløbet, og fået svar på vores spørgsmål.
Her fik vi bl.a. bekræftet, at der ikke har været tale om 450 ledige stillinger.
Der har ved henvendelsen til Københavns Erhvervshus i maj, været tale om 150 deltidsstillinger alle på 20 timer.
De 5 stjerner har så henover sommeren udtrykt interesse i yderligere 300 medarbejdere.
Men da Københavns Erhvervshus lavede en forventningsafstemning med De 5 Stjerner, ønskede de kun medarbejdere til 60 stillinger på 20 timer om ugen, fordelt på tre forskellige områder.
De 5 stjerner ønskede i øvrigt ikke et matcharrangement.
Aftalen mellem Københavns Erhvervshus og De 5 Stjerner var, at Jobcenter København efter samtykke med de ledige, skulle indsende de lediges CV'er til De 5 Stjerner, som så selv ville stå for at kontakte de ledige.
Jobcenter København har på den baggrund indsendt 42 CV'er på ledige, hvoraf flere af dem kunne dække flere af de tre områder der søgtes til. Henholdsvis 29 kandidater til det ene, 28 kandidater til det andet, og 23 kandidater til det tredje område.
Kort tid efter trak De 5 stjerner dog stillingerne til det andet og tredje område tilbage, da de ikke manglede på de områder alligevel, men primært søgte til første område, som er Housekeeping.
På baggrund af det, havde De 5 stjerner ikke kontaktet mange af kandidaterne.
Forvaltningen kan i øvrigt ikke svare på, hvorvidt der kun blev ansat 2 medarbejdere, da der ikke har været nogen tilbagemelding fra virksomheden.
Nåh. Det var så orienteringen omkring hele forløbet. Nu til selve indholdet.
Som ansat indenfor hotel- og restaurationsbranchen er jeg RASENDE.
Rasende over, at større virksomheder på den måde får forsiden i mediedanmark til at skabe en fortælling om, at der er ugidelige ledige og inkompetente medarbejdere hos både Jobcenter København og a-kasserne.
Den fortælling mener jeg ikke bør stå uimodsagt, så.
Hvis man som ledig dagpengemodtager takker ja tak til et arbejde på kun 20 timer, skal man først og fremmest få underskrevet en frigørelsesattest fra den nye arbejdsgiver, så man fortsat kan være jobsøgende og takke ja til et fuldtidsjob.
Denne ordning kan man så endda kun have kortvarigt. For lovgivningen giver kun mulighed for supplerende dagpenge i 30 uger.
Når de 30 uger er gået, kan man enten vælge at gå tilbage til at være fuldtidsledig eller også vælge at leve for kun 20 timer om ugen til 130 kr/t...
Hvor mange voksne mennesker kan klare sig for det? Og er det overhovedet værdigt?
Hvis virksomheder har et ønske om at få dækket arbejdsopgaver kunne de passende kigge på at tilbyde stillinger der som minimum er på 30 timer, helst 32 ift. at kunne være fuldtidsforsikret. Derudover kunne virksomhederne også overveje en lidt bedre løn. Det er rent faktisk hverken forbudt eller stridigt at give mere i løn til sine ansatte.
I denne debat har jeg også været træt af omtalen af rengøringsbranchen, hvor der bliver talt om branchen som var det nemme jobs alle kan bestride.
Det er simpelthen ikke sandt og decideret respektløst overfor alle de ansatte i branchen. Det kræver nogen kompetancer og færdigheder at arbejde indenfor rengøringsbranchen, både om du er ufaglært eller faglært indenfor en af uddannelserne på området.
Jeg er irriteret over, at denne debat både har givet et dårligt og for mig at se forkert, indtryk af formidlingsindsatsen af de ansatte hos både a-kassen og jobcentret.
Derudover har det også skabt et falsk billede af de ledige. Hvor orienteringen tydeligt viser, at mange af dem ikke er blevet kontaktet, og ingen af dem har fået tilbudt en stilling der er til at leve for."

Per Klüver, Kim Houmøller, Jens Nielsen og Rolf Andersen anbefalede denne kommentar