Leder

Minkskandalen rykker ved tilliden for anden november i træk. Det er dårligt coronanyt

Det er vaccineopbakningen, der er årsag til den nuværende danske coronasucces. Den kommer af tillid til myndighederne, men den bliver nu udfordret med minkkommissionen, og sammen med novembers stigende smittetal kan det blive til den perfekte storm for en ny bølge
Der er stadig 20-25 procent af danskerne, der ikke er vaccineret, og endnu en gruppe, hvor effekten af den første vaccinationsrunde er ved at klinge af, og hvor et tredje boosterskud er nødvendigt.

Der er stadig 20-25 procent af danskerne, der ikke er vaccineret, og endnu en gruppe, hvor effekten af den første vaccinationsrunde er ved at klinge af, og hvor et tredje boosterskud er nødvendigt.

Henning Bagger

Indland
2. november 2021

Her i novemberkulden kan minksagen hurtigt udvikle sig fra en politisk krise for regeringen til en sundhedskrise for hele landet. Det går ellers ufatteligt godt med coronabekæmpelsen i Danmark, hvor vi snart i månedsvis har levet et helt almindeligt liv uden nedlukninger og store smitteudbrud. Det skyldes næsten ene og alene den store vaccineopbakning, vi har, og den skyldes næsten ene og alene den store tillid til politikerne og sundhedsmyndighederne, vi har.

Under hele pandemien har danskerne været verdensmestre i tillid til den politiske strategi, hvilket har gavnet os allerede fra den første fase. Kun på ét tidspunkt i hele perioden er tilliden dykket nævneværdigt. Det var for præcis et år siden, da minksagen første gang begyndte at rulle.

 

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Prøv en måned gratis.

Klik her

Allerede abonnent? Log ind her

Jesper Frimann Ljungberg

Rigtig god Leder.
Jeg er dog ikke nødvendigvis helt enig præmissen for:
"Derfor har vi hårdt brug for, at folk til stadighed lader sig vaccinere, og vi har stadig brug for, at tilliden til vores politikere er høj."

Vi har brug for at tilliden er høj til dem, der styrer epidemibekæmpelsen. Og her er det regeringen, fordi de har lavet loven om således, at de nu alene sidder med hovedansvaret.
Og her er problemet rigtig nok, at Minksagen er et problem, fordi den sender mange signaler, der eroderer befolkningens tillid. Det er formodentlig det der har gjort at vi ikke opnår/opnåede flokimmunitet i tide. Igen mistilliden til vaccinationer er næsten 3 doblet siden i sommers. (HOPE).

Men der er jo også andre sager, hvor pressen bare ikke har været efter regeringen på samme måde, som også har en effekt på bekæmpelsen af epidemien.
Man kan bare nævne, manglende økonomisk støtte til Bavarian Nordic vaccinen sidste år, den manglende quicktest kapacitet på plejehjemmene i julen 2020 og til sidst men ikke mindst sygeplejeske konflikten.

// Jesper

Børge Jacobsen

Min tillid er intakt. Og en ny bølge op mod Jul, som det sås sidste år er helt forventeligt. At minkene blev aflivet er helt efter bogen og en nødvendig handling situationen taget i betragtning.

At der er nogen, som fravælger vaccinen må være op til den enkelte. Men den folkelige opbakning har været og er fortsat enorm. Ligesom der fortsat findes klimafornægtere vil der fortsat nogen som frasiger vaccine. Det er der så nogen, som spiller politisk på som f.eks. Nye Borgerlige.

I de her "moderne" socialemedier tider er der altid nogen, som formår at score lette point ved at råbe og skrige. Sådan vil det altid være.

Frederikke Nielsen, Marianne Jespersen, Ole Beckman, Eva Schwanenflügel, Morten Balling, Birte Pedersen og Henning Kjær anbefalede denne kommentar
Per Christiansen

Som jeg forstår bevæggrunde, var regeringen nervøse for, at der sivede oplysning ud. Omkring danske husdyr, og deres smitte.
Som kunne få katastrofale konsekvenser for salg af grise.
Men som blå mandagstræner, var men naturligvis klar til at tage denne chance.

Krister Meyersahm

Børge Jacobsen skriver, at likvidationen af minkene og dermed hele erhvervet var; helt efter bogen. Det var det absolut ikke og statsministeren og hendes departementschefs søforklaringer kan man ikke stole på.

Der var ikke og der kan heller ikke tilvejebringes hjemmel, for så indgribende indgreb i ejendomsretten som sket i mink-sagen. Grundloven står simpelthen i vejen for så, ødelæggende angreb på, så løst og usikkert grundlag.

Regering og folketing kan beordre syge og raske dyr slået ned med hjemmel i gældende lovgivning. Dette for at beskytte borgernes sundhed i konkrete områder hvor der er udbrud og risiko for spredning. Beordrer man derimod, raske dyr aflivet i hele landet, er det en helt anden sag. Så forholder det sig på samme måde, som når man kræver minkfarme lukket og forbyder fremtidig produktion eller beordrer den stillet på pause. Her er ikke noget hensyn til folkesundheden eller andre nødvendige hensyn som kan opfylde kriteriet om, at handlingen skal være i ”almenvellets” interesse for, at opfylde Grundlovens betingelser for sådanne tiltag.

Det er derfor helt udenfor lovgivers rækkevidde at beordre sådanne indgreb i den private ejendomsret. Man har sat sig i en situation hvor man reelt eksproprierer uden at opfylde og heller ikke kan opfylde Grundlovens betingelser herfor. For, den uoverkommelige betingelse for lovlig ekspropriation er, at det er nødvendigt for at beskytte almenvellet og raske dyr er, trods alt, ingen trussel mod almenvellet.

Det bliver en dyr fornøjelse for borgerne at udrede erstatning til de skadelidte. Og, da vi ikke kan sende regningen videre til ministre og embedsfolk bør vi som borgere kræve deres afgang så de ikke laver flere ulykker.

Arne Albatros Olsen, Jørgen Munksgaard og Jesper Frimann Ljungberg anbefalede denne kommentar
Jesper Frimann Ljungberg

@Krister Meyersahm
Du får en anbefaling, selv om jeg ikke er 100% enig, jeg mener nu at epidemiloven godt kan bruges til f.eks. at slå alle mink ned med, men jeg tvivler på at betingelserne var opfyldt.

// Jesper

Børge Jacobsen

Der er fuldt ud lovhjemmel for aflivning af minkene i husdyrsygdomsloven og i særdeleshed zoonoseloven. Hele denne minkkommision er ren og skær spin sat i værk af Venstre og Konservative med det formål at undergrave den Socialdemokratisk regering. Den form for agitation kan ikke tages alvorlig.

For de blå partier er der sket i voldsomt skred bygget på uanstændighed og løgnagtighed. For ikke så lang tid siden blev Donald Trump udnævnt som en forstyret personlighed - Nu anvendes hans metoder af de selvudnævnte "ansvarlige" Venstre og "ordentlige" Konservative drevet an af de Nye Borgerlige vaccine- og klimafornægtere.

Så kan dansk politik vist ikke synke længere ned i uværdighed.

Frederikke Nielsen, Peter Wulff, Marie E. Rasmussen, Jette Steensen og Carsten Munk anbefalede denne kommentar
Børge Jacobsen

0,6% af danskerne ejer 60% af alt landjord i Danmark. 0,6% af befolkningen har i årtier tvunget sig igennem med grundloven i hånden, at de har ret til at svine Danmark til med 10.000 vis af tons kemikalier hvert år. Godt støttet af deres organisationer, som har reklameret igennem med, at pesticider ikke er skadelige, men nødvendige for at sikre eksport og arbejdspladser.

For få år siden viste 25% af Danmarks vandboringer så store indhold af pesticidrester, at de måtte lukke. Nu er antallet oppe på 63% - Altså, hvor længe får denne løgn lov til at fortsætte med de ”uskadelige” og ”nødvendige” kemikalier i det danske land påført af konventionel landbrug? Hvor længe vil særligt Venstre og Konservative vedblive med at støtte denne katastrofale løgn?

Det er ikke landbruget, som er et offer for befolkningen. Det er befolkningen, som er offer af landbruget og konsekvenserne af dansk landbrugs aktiviteter gennem årtier.

Men selvfølgelig. At påpege den slags er jo ren og skær rød beton kommunisme. Ikke. Er det så også det, den dag 100% af vandboringerne må lukke?

At 0,6% besidder 60% af alt dansk landjord er det rene galimatias. Staten skal inddrage jorden mod erstatning og jorden kan derefter pagtes af staten af interesserede landmænd. Pagten skal indeholde retningslinjer om, hvordan jorden må bruges, så aktiviteter på den pagtede jord ikke anretter økologiske skader på Danmark og befolkningen.

Kapitalistiske løgn og uansvarlige tåbeligheder har bragt verden ud over afgrunden. Og den politiske ageren fra højrefløjen gør turen ustoppelig.

Men selvfølgelig. Det er jo også rød beton kommunisme at skrive. Ikke. Det er alle ubekvemme sandheder i de her ”moderne” tider.

Alt i mens fortsætter turen ud over den definitive afgrund i et accelererende tempo uden en vej tilbage – God tur.

Carsten Munk, Marianne Jespersen, Eva Schwanenflügel og Jette Steensen anbefalede denne kommentar

Efter sigende findes der stadig en gammel "lettere forældet" lov, som siger at hvis man ser en svensker som krydser Øresund ved at gå over isen, så må man som dansker slå svenskeren med en pind. Tilsvarende skulle der også være en gammel lov om at man ude på landet skal stoppe sit motorkøretøj, og affyre et skud op i luften, før man passerer et vejkryds, for at advare andre trafikanter.

Nogle gange får man ikke lige fundet tid til at fjerne gamle love, og andre gange har man ikke været forudseende nok, da man lavede lovene. En lov som den med svenskerne og den med at skyde op i luften gælder dog indtil den er erstattet af en anden lov. Ofte er sådanne gamle love ovenikøbet "blevet væk", men de er stadig gyldige i en retssag, hvis man ellers kan finde dem igen.

Lovgivningen var ikke forberedt på en situation, som den vi stod i da Cluster(fuck)-5 dukkede op, og lige meget hvad man havde besluttet at gøre, ville det kunne bruges politisk til fnidder. Havde man ikke slået minkene ned med det samme, kunne resultatet nemt have været at Danmark havde haft et "alvorligt" forklaringsproblem overfor de andre lande. Kunne det tænkes at regeringens "manglende handling" så ville have medført kritik fra oppositionen eller dele af befolkningen?

Peter Wulff, Marianne Jespersen, Eva Schwanenflügel og Jette Steensen anbefalede denne kommentar
Jesper Frimann Ljungberg

@Morten Balling

"Havde man ikke slået minkene ned med det samme, kunne resultatet nemt have været at Danmark havde haft et "alvorligt" forklaringsproblem overfor de andre lande. Kunne det tænkes at regeringens "manglende handling" så ville have medført kritik fra oppositionen eller dele af befolkningen?"

Men Morten, grunden til at man havnede i den situation man gjorde, var jo netop fordi man IKKE slog mink ned i tide. Regeringen stoppede selv i Juli måned 2020 med at slå smittede mink besætninger ned. Noget som ikke kom fra Fagligheden, men ifølge Mølbak i samråd i folketinget, var en ren politisk beslutning.

Så man lå som man havde redt.

Regeringens problemer her kommer jo netop fordi man ikke forstår at holde skidt og kanel for sig (lovgivende og udøvende magt).

// Jesper

@Jesper Frimann Ljungberg

Jeg synes stadig ikke du forholder dig til at tæske løs på stakkels svenskere med en pind? ;)

Jesper Frimann Ljungberg

@Morten Balling
Hvis du ser på mit efternavn, så kan du jo nok forstå "at det at slå løs på stakkels svenskere med en pind", er lidt et betændt emne.

Ift. lovgivningen ift. at slå alle mink ihjel, så mener jeg faktisk, at man godt kan sige, at der er en lovlig mulighed for dette, nemlig i epidemiloven.

Fra ændringerne af epidemiloven tilbage i Marts 2020
https://www.ft.dk/samling/20191/lovforslag/l133/20191_l133_som_vedtaget.htm

7. § 27 affattes således:
»§ 27. Sundheds- og ældreministeren kan til brug for gennemførelse af foranstaltninger efter denne lov eller regler fastsat i medfør heraf iværksætte ekspropriation af privat ejendom.

Stk. 2. Udgør gennemførelse af foranstaltninger efter denne lov eller regler fastsat i medfør af denne lov et ekspropriativt indgreb, ydes fuldstændig erstatning til den eller de berørte ejere.«

Det var bare ikke vurderingen fra sundhedsministeriet, at dette var en mulighed.
Det havde selvfølgelig krævet, at man havde eksproprieret hele mink erhvervet.

Det er selvfølgelig et meget drastisk tiltag. Men det var jo det man defacto endte op med at måtte gøre.

Man kan så spekulere over hvorfor man endte hvor man endte, men man plejer at ende sådanne steder når man tager beslutninger, der bunder i snævre interesser og ikke i de værdier, der burde definere vores samfund.

// jesper

@Jesper Frimann Ljungberg

Ja, med det efternavn kan du være glad for at Øresund ikke fryser til igen indenfor de næste par hundrede år. Jeg kan huske sidste gang, lige mens de havde lukket for olien og Verden så underlig ud om søndagen. Hvis svenskerne havde været bare lidt vågne havde de også kunnet få både Kronborg og sikkert Salthom. Dengang vidste jeg dog ikke noget med reglen om pindene ;)

Hvis man et kort øjeblik (gys) dropper paragrafferne, hvordan havde du så handlet i situationen, hvis du havde været statsmedister? Ville du måske ovenikøbet vælge at handle ud fra en form for humanistisk moral, selvom paragrafferne var lidt uldne, og du hele tiden skulle huske at slette de skide sms'er? Specielt hvis du lægger ind i ligningen at du er ekstremt presset på tid ift. enhver beslutning, og at videnskaben måske ikke var helt forberedt på at rådgive dig da det virkelig blev alvor, sådan lige pludselig?

Jeg aner ikke hvad der er foregået, men hvis jeg sammenligner med, hvordan det er gået med Danmark (stadig) midt i en pandemi, så bilder jeg mig selv ind at det nok var sådan noget der reelt skete, og det har jeg det pænt roligt med.

Jesper Frimann Ljungberg

@Morten Balling
Den svenske del af min familie kom til Danmark ved forrige århundrede skifte. Den retorik der var i aviserne mod disse indvandrere, var hård ord som rotter, snyltere med videre.

Men Morten, jeg var jo aldrig kommet i den situation.
Hvis der er en ting jeg har lært efter at have skrevet alt for mange rootcause analyser, og selv været den der skulle redde dagen, og rydde op. Så er det

1) Man skal ikke forsøge at løse noget man ikke har forstand på, når det er noget, der betyder noget. Så hellere forsøge at skabe rum, ro og ressourcer til dem kan. Og når de så beder en om råd og/eller tage en beslutning så kan man gøre det på et oplyst grundlag.
2) Beslutninger bør tages af de rette folk på det rette niveau. Lad være med at konstruere flere beslutnings lag og lad være med at gøre dem bredere end nødvendigt.
3) At tage beslutninger baseret på kortsigtede interesser over værdier og langsigtede mål går som regel galt.
4) En beslutning er bare endnu en mening, hvis den ikke er 'journaliseret', beskrevet og diskuteret fra forskellige vinkler, således at dem, der skal føre beslutningen ud i livet også forstår beslutningen og kan tage ejerskab/forstå hvorfor det er nødvendigt.

Så hvis jeg havde været statsminister, og jeg ikke havde nået at få genindført magtens tredeling, således at jeg kun tilhørte en af søjlerne.

Så havde hele krise situations staben set meget meget anderledes ud, men jeg er heller ikke politiker, jeg er sådan en der laver systemer (People, Processes, Structures and Technology), der opbygger en eller anden kapabilitet. Og igen alle beslutninger ville have været dokumenter, og ingen 'skud fra hoften' beslutninger ville være tilladt.
Og den 'situational awareness' ville have været langt langt langt bedre, når man nu var så langt inde i epidemien.

// Jesper

Michael Gudnæs

Ingen jeg kender gider høre mere om de mink, mig selv inklusiv. Dyrene skulle dø alligevel, og avlerne er blevet forgyldt ud over alle rimelige grænser. Der var muligvis falsk alarm i forhold til mutationer i smitte stoffet, men det kunne vi ikke vide dengang.

Med andre ord, lad os dog for f.. komme videre. Hvem driver den motor, som prøver at gøre denne her sag relevant?

Det mest underrapporterede tal i DK er 25.2% - som er Pfizer-vaccinens nuværende effektivitet mod covid-19 for 65+ årige her i landet (ifølge Statens Serum Instituts seneste rapport om gennembruds-infektioner, tabel 9, side 15).
Det er dybt mærkeligt, at vi ikke advarer de ældre om risikoen for smitte blandt færdigvaccinerede og accelererer udrulningen af tredje stik - særligt når gruppen også tegner sig for de fleste ny-indlæggelser på sygehusene.
Hvis den totalt manglende opmærksomhed omkring den dalende vaccine-effektivitet (og mangel på kritiske spørgsmål om udrulning af tredje stik for de ældre) er pga. enøjet fokus på mink-sagen, så er det vel noget Information kan hjælpe til med at ændre?

Jesper Frimann Ljungberg

@Bo Vinther
Men det er jo også derfor at man tilbyder revaccination. Og det er især 70+, at der er en del tilfælde. Man er vel oppe på cirka 40% der har fået skud 3 allerede.

Men det er jo new ground man træder her, så jeg er enig om, at man burde starte nogle kampagner med at det var tid til tredje stik. Fruen skal også igang med både influenza og 3 stik her sidst på ugen.
Det kan også være at 6 måneder og 2 uger er lidt for konservativt. Men jeg har ikke den faglig viden til at kunne kritisere eller validere valget. Det kræver mere data.

// Jesper

@ Jesper Frimann Ljungberg
Det er netop tempoet, der er problemet.
Ifølge videnskabelige studier fra Israel, så aftager effektiviteten af pfizer-vaccinen markant efter ca. 5 måneder.
Så midt i en efterårs-smittebølge lader vi de 65+ årige være halvsløjt beskyttet i knap 2 måneder. Resultatet ses nu hver dag i ny-indlæggelserne, da ingen har fortalt gruppen, at de faktisk skal passe på, indtil de får deres 3. stik - trist for den enkelte alvorligt syge og dumt med vores begrænsede kapacitet på sygehusene her i DK.

Jesper Frimann Ljungberg

@Bo Vinther
Jo, men som jeg skrev så er det her jo 'new ground' og det studie du henviser til, jeg har skimmet artiklen i the lancet lige her nu, er kun et par dage gammel.
Desuden så siger den (igen jeg har kun skimmet) ikke helt det du siger. Den siger, at man ser en positiv effekt for folk der er vaccineret for 'mindst 5' måneder siden.
Det er jo fordi man ikke (jeg har også skimmet ekstra materialet), som jeg ser det har forholdt sig til den nøjagtige vaccinations dato.
Grunden til at man skriver mindst 5 måneder, er at den population man har undersøgt er vaccineret for cirka ~5-7ish måneder siden.

Om det så giver mening at starte revaccination nøjagtig 5 måneder eller 6 måneder eller... 4 måneder efter første omgang... tja det siger studiet jo ikke.
Den siger også at effekten ser ud til at gælde også for helt ned til 30 år.

MEN, det indikerer da at den 6 måneders +2 Ugers grænse vi opererer med i DK, nok er lidt i overkanten. Men igen vi har også vaccineret rigtig mange af de udsatte tredje gang allerede.
I den kontekst er det største problemer stadig antivaxere.

Men hvis vi skal kunne agere agilt, og hurtigere kunne justere f.eks. sådan noget som datoer for indkaldelser til tredje stik, fordi der er en valid faglig grund.

Så er den her centraliserede stærkt hierarkiske embedsværks kultur, hvor apperance is everything, jo netop gift, for at ville det du gerne vil (og jeg er enig bare for at få det sagt.. med at vi skal vaccinere med 3 stik så snart det giver fagligt mening).
Normalt er en justering af f.eks. vacciner tilbud inden for lovens rammer og budgetter, noget der klares administrativt i en styrelse på baggrund af 'faglighed', med begrundelsen ... "ja vi er blevet klogere".

Det er det ikke med den konstruktion vi har nu, der vil sådan en beslutning jo skulle op på BB og STM bord for det kunne jo være en PR bombe fordi vi har sagt 6måneder og 2 uger på et tidspunkt.. UHA LØFTEBRUD ARRRRGHHH!!!!

Og igen hvis man ikke havde centraliseret beslutningerne sådan, så at der gik KUK i støtten til Bavarian Nordic vaccinen, så havde vi måske haft den allerede.. og der tyder det på at man har fuld effekt i årevis. Igen.. en konsekvens af politiseringen af epidemien.

Så ... igen... ja..

// Jesper

@Jesper Frimann Ljungberg
Tror vi ser på to forskellige artikler fra Israel. Den jeg refererer blev offentliggjort (medrxiv) sidst i August og har titlen "Waning immunity of the BNT162b2 vaccine: A nationwide study from Israel".
Og jeg kender i hvert fald 3 personer i aldersgruppen 65-79 år, som først kan få deres 3. stik til december/januar. Det mindste man kan gøre er da at fortælle folk om problemet - så ja, der er i den grad tale om manglende agilitet både med udrulning og information...

Jesper Frimann Ljungberg

@Bo Vinther
Alle dem jeg kender, der har fået tredje stik, har fået det de her ca 6 måneder + 2 uger efter første stik, på nær fruen som får sit på fredag, men hun er front personale, så hun har fået målt sit antistof niveau, og det var så på et niveau at hun skulle have et stik nu. Men hun fik også i første bølge.

Så det tyder (fra hvad jeg kan se), at man endda prioritere udsatte før yngre frontpersonale.

Men jeg er da enig i, at man nok burde have en anden kommunikations strategi, og jeg havde også gerne set nogle klare officielle udmeldinger vdr. Roller og Ansvar, jeg frygter lidt at politikerne har mistet interessen, men bibeholdt det formelle ansvar.

Men igen... med centraliseringen af ansvar, så ... ja .. jeg tør næsten ikke sige det.. så peger tingene altså på ministerierne.

// Jesper