Leder

Vi er desværre kommet så sent i gang med omstillingen, at vi nu må bruge Nordsøen som grøn losseplads

Et bredt flertal i Folketinget har indgået en aftale om at starte processen mod Carbon Capture and Storage, CCS, der skal bringe Danmark nærmere klimamålet for 2030
Vi har i mange år pumpet olie og gas op fra Nordsøen, men i går indgik Folketinget en aftale, som betyder, at vi fremover skal lagre CO2 på bunden af Nordsøen.

Vi har i mange år pumpet olie og gas op fra Nordsøen, men i går indgik Folketinget en aftale, som betyder, at vi fremover skal lagre CO2 på bunden af Nordsøen.

Magnus Holm

Indland
15. december 2021

I miljøpolitikkens ABC er der en fremadskridende bevægelse fra det mest primitive stadie, hvor man smider sine affaldsstoffer ’væk’ ved at dumpe dem på for eksempel lossepladser, over et filterstadie, hvor man løbende renser røg og spildevand for forurenende stoffer, via et stadie med renere teknologi, hvor man skifter til processer og systemer, der slet ikke genererer de miljøbelastende stoffer, for at ende i det forbrugspolitiske stadie, hvor selve forbrugets indhold og omfang gøres bæredygtigt.

I Danmark er vi i gang med omstillingen til den renere teknologi på mange områder, for eksempel når det gælder klimaet: Det gamle fossilt baserede energisystem er under omstilling til vedvarende energiteknologier. De klimabelastende benzin- og dieselbiler er under begyndende udskiftning med elbiler.

 

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Prøv en måned gratis.

Klik her

Allerede abonnent? Log ind her

Simon Ross Stenger

Man kan ikke producere cement eller forbrænde avfald uden at der dannes CO2. Det er essensen af de to processer. Med mindre vi i morgen har en plan for hvordan vi skal stoppe med begge dele bør CCS tages seriøst.

Når det er sagt, så er både budgettet og tidsrammen fuldstændig urealistisk. I Norge har man fanget CO2 offshore i 25 år og først nu, ufatteligt mange milliarder kroner senere, er de i gang med at etablere deres først fuldskalaprojekt.

Lad Aalborg Portland betale CO2-afgift for sine udslip fra 2025. Så skal vi nok se en seriøs satsning på CO2-lagring. Det var det der skete når den norske stat i 1991 indførte en afgift på CO2-udslip for offshorevirksomheder. Der gik ikke lang tid før økonomerne fandt ud af at det kunne betale sig at indfange den CO2 de indtil da havde sluppet ud. I 1996 åbnede Statoil verdens første CCS-anlæg.

Torben K L Jensen, Kasper Lorentzen, Alvin Jensen og Rolf Andersen anbefalede denne kommentar

Simon - Norge har lagret ca. 1 mill. tons CO2 om året i Utsira Formationen over Sleipner Feltet siden 1996. Det bliver hele tiden monitoreret om noget slipper ud, og der gør det ikke.

Rolf Andersen, jens christian jacobsen og Simon Ross Stenger anbefalede denne kommentar

Fremstil i stedet syntetisk brændstof med CO2 og grøn brint og brug det!

Simon Ross Stenger

Lars Jensen: det er akkurat det som er min pointe. CCS er mulig at gennemføre på en sikker og forsvarlig måde. Det kræver bare de rigtige incitamenter og et højere ambitionsniveau, hvis det skal have noget som helst at sige ift. 2030-målet.

jens christian jacobsen

Fangst, lagring og udnyttelse af klimagasser er uundgåelige værktøjer hvis vi skal nå i mål med klimanautralitet i 2050. Så kan BSN sidde nervøst og vride hænder og pege på den ene lille plet efter den anden. Vi skal selvfølgelig udvikle CCS i Danmark.

Philip Grinder Pedersen

Vi kom ikke i gang i tide. Derfor er det nødvendigt med dårlige og besværlige løsninger, frem for gode. Desværre.

Det er selvfølgelig ærgerligt, at vi ikke kom i gang med CCS i tiden, men man må da kunne lære af nordmændenes erfaringer ?

Og så vidt jeg forstår, har vi også gode muligheder i vores del af Nordsøen efter den store olieudvinding - ligesom normændene.

Niels Jakobs og jens christian jacobsen anbefalede denne kommentar
Lise Lotte Rahbek

Det minder lidt om udfasningen af engangs-bestik, handsker osv.
Det er kort sagt umuligt i en vækst-kapitalisme at tænke ud over muligheden for at forbruge og smide væk.
Det er endelig lykkes at få banket ind i hovedet på industri og folk, at plastik-engangsservice er en dårlig ide. Hurra. Hvad gør man så - jo man ændrer bare på materialet, så det helt samme koncept kører videre med bambus. Eller noget majs-baseret eller hvad man nu kan finde på af 'billige' materialer.
Stop nu idiotien.
Det er selve konceptet og ideen omkring ting, som kun kan forbruges en gang og derefter kasseres, det er galt med.

Og nu vil man så deponere CO2 i Nordsøens havbund og lade nogle tjene fede penge på det og så skal vi snakke om arbejdspladser. Vi snakker ikke om at stoppe produktion, som producerer CO2, nenej, det handler bare om at finde et sted at deponere affaldet. Samme koncept som vanligt, nu bare med nye materialer.
Hurra.
*suk*

Trond Meiring, Ingrid Olsen, Poul Anders Thomsen, Hanne Utoft, Jacob Johansen, Steen Bahnsen, Lillian Larsen, Alvin Jensen, Carsten Munk og Niels-Simon Larsen anbefalede denne kommentar
Torben Lindegaard

@Jørgen Steen Nielsen

I skulle holde et week-end seminar, hvor I på Information øvede jer i at skrive overskrifter.

Ordet "grøn" hører slet ikke hjemme i artiklens overskrift -
"losseplads" kan sagtens stå alene.

Der er noget galt med hele set-upet - at vi skal styre efter CO2-neutralitet / netto-udledning. CO2-neutralitet betyder blot at vi skal fjerne samme mængde CO2 som vi udleder hvilket lægger pænt op til udviklingen af denne type technologi og så undgår olieselskaberne tilmed udgifterne med at rydde op efter sig. Nu har vi i 30 år været udsat for deres uansvarlige fordrejninger af virkeligheden og spørgsmålet er om dette ikke blot er et nyt kapitel i den fortælling.

"Den direkte CO2-fangst kan ikke på samme måde misbruges, og teknologien kan hjælpe os med at fjerne noget af den CO2, vi allerede har pøset ud i atmosfæren.

Det største anlæg til direkte CO2-fangst ligger lige nu på Island, og når det er fuldt funktionelt, skal det fjerne 4.000 tons CO2 om året. Til sammenligning udleder en gennemsnitlig dansker 11 tons CO2 om året ifølge Klimaministeriet."

https://www.dr.dk/nyheder/viden/klima/mirakelkur-eller-rent-bluff-her-er...

En dråbe i havet.
https://www.globalis.dk/Statistik/co2-udslip

Problemet er jo uanset om man køber CCS-fortællingen eller ej at der allerede er udledt for meget CO2.

Mikael Benzon, Knud Chr. Pedersen, Jacob Johansen, Steen Bahnsen og Alvin Jensen anbefalede denne kommentar
Niels-Simon Larsen

Det er sært, at vi kan tjene penge på at afbrænde andre landes affald. I forvejen har de brugt energi på at samle affaldet ind og transportere det hertil, hvorefter vi bruger energi på at destruere det og nu deponere CO2’en. Gør man det regnskab op, må det ikke kunne betale sig at fremstille en plastpose.

Fint med affaldssortering, men hver gang, jeg bærer en pose plastic ned, og det sker tit, ser jeg mig selv som medlem af en idiothær. Man siger, vi har demokrati, men jeg har aldrig stemt for det her, men det har jeg vist alligevel. Ja, hvad har vi ikke stemt for uden at videt det?

Trond Meiring, Hanne Utoft, Steen Bahnsen, Alvin Jensen, Lise Lotte Rahbek og Carsten Munk anbefalede denne kommentar
Lise Lotte Rahbek

Niels-Simon
Du er ikke medlem af nogen idiothær. Tværtimod. Hver eneste gang du går ned med en posefuld plastik til affaldsindsamlingen er du med til at sikre, at plasten ikke ender i vejkanterne, vandløb eller havet. Der er stadig rigeligt med hjernetomme idioter i den udflydende masse, som ikke fatter at samle op efter sig selv.

Trond Meiring, Carsten Munk og Poul Erik Pedersen anbefalede denne kommentar

CCS teknologien er også den redningsplanke som tilhængerene af den kapitalistiske livsform klamrer sig til, med et gyldne løfte om et fortsat vanvids-forbrug og rovdrift på jordens ressurcer som kun kan muliggøres ved hjælp af fossile brændstoffer. Teknologien er kort sagt en forudsætning for det nuværende system kan fortsætte.

Trond Meiring, Tommy Rasmussen, Hanne Utoft, Lise Lotte Rahbek, Steen Bahnsen, Carsten Munk, Alvin Jensen og Thomas Helbo Hansen anbefalede denne kommentar

Indsamling af plastikaffald på genbrugsstationen, plastikket sælges for 2.500 kr/ton og sendes til udlandet for at blive brændt (???)

Ccs kræver energi i alle led: separering af co2, cirkulering, komprimering, nedkøling, transport, pumpning under tryk ned til lager på 2km dybde. Selve energiforbruget bliver der ikke talt meget om, men det vil øge vores i forvejen alt for energi og ressourceforbrug

Lise Lotte Rahbek, Steen Bahnsen, Carsten Munk, Kim Houmøller og Alvin Jensen anbefalede denne kommentar

Jeg ved intet, absolut INTET, om "lagring af CO2", men når jeg læser om det hér, ser jeg endnu en af menneskets idiotiske "løsninger" på et problem for mig...

- en "løsning" som består i at hvis man fjerner problemet ud af syne, i dette tilfælde ned i nogle såkaldte jordhuler som pt er tomme efter det "moderne" menneske har ravet indholdet ud og forbrugt det for egen vindings skyld og med gevaldige problemer til følge, bl.a. den CO2 som man nu vil putte derned i stedet, uden at vide hvad det reelt betyder for den organisme man har stjålet det fra, for derefter at foregive at alt igen er som det skal være og vi er reddet for denne gang og kan derfor roligt fortsætte vores normale "rustur". Endnu en "sand" løsning i rækken af utallige andre fantastiske løsninger der jo unægteligt, og med al tydelighed, viser at vi har forstået de store sammenhænge i alle detaljer - og alle sammen er de opfundet af det højt intelligente "moderne" menneske, helt uden hjælp!!!

Er der nogen der kan forklare hvor jeg misforstår det hele? For det gør jeg vel?

Hmm Steen, jeg tror du har forstået det ret godt. Vi tror stadig på uendelig vækst i et lukket system.

Ingrid Olsen, Steen Bahnsen og Lise Lotte Rahbek anbefalede denne kommentar

Steen Bahnsen, måske er det mere retvisende at anskue fænomenet som endnu én af vort kapitalistiske systems idiotiske pseudoløsninger. Typisk løses problemer (i virkeligheden deponeres de oftest, hvis de ikke kan transformeret til kapitaliseringsobjekter eller -mekanismer) med make-up, make-over eller make-believe.

Og til slut er CCS formentlig det middel, som vi sikkert en dag engang vil takke for, at vor art ikke uddøde, fordi CCS købte os lige nok tid til den enorme omstilling vi står overfor.

Poul Anders Thomsen

Jeg kan ikke forstå, at vi vil bruge ressourcer på at hive CO2 ud af atmosfæren med en maskine og pumpe det ned i jorden. Det må koste en del energi og penge. Hvis vi istedet brugte den samme iver på at irigere og opdyrke land med skov, fx i ulandende, så kunne vi skabe store habitater for dyr og arbejdspladser for mennesker, samt tømmer som vi kunne bygge af og gemme CO2 der, hvor den hører til, i træerne og give folk noget at leve af, så de ikke behøvede at flygte.

Lise Lotte Rahbek

Poul Anders Thomsen
Du skriver "Hvis vi istedet brugte den samme iver på at irigere og opdyrke land med skov, fx i ulandende, så kunne vi skabe store habitater.."

'VI'.. hvem er 'vi'? Vesten/danskerne/klimaforkæmpere/ kan ikke bestemme over andre suveræne stater og deres landområder.
I øvrigt er tømmer-industri afhængig af en effektiv infrastruktur. Det kræver investeringer og drift. Investeringer ydes ofte med krav om del i udbyttet, hvilket ikke ville berige ulandenes fattige.

Brug atomkraft i stedet. I stedet for en million tons CO2 kan vi lagre et enkelt ton atomaffald. Da der er en million gange mere energi i brændstof til atomreaktorer end til gas- kul- olie- og biomasse-reaktorer.
Det siger sig selv at det er et mindre problem at skulle finde en million gange mindre lagerplads.
Oven i det kommer at man kan afbrænde atomaffald for at producere endnu mere energi, og forkorte dens halveringstid til omkring 300 år. De eksisterende CANDU reaktorer kan gøre det.
Affaldet er ikke et problem for atomkraft - det er en styrke!