Leder

Man kan ikke camouflere sig til fremskridt for vandmiljøet

De politiske planer for landbrugets miljøindsats hviler i afgørende grad på frivillighed. Nye tal for kvælstofudvaskningen viser, at det ikke duer – heller ikke selv om Miljøstyrelsen sminker budskabet
Det går stadig foruroligende langsomt med at mindske landbrugets belastning af havmiljøet med kvælstof.

Det går stadig foruroligende langsomt med at mindske landbrugets belastning af havmiljøet med kvælstof.

Bo Amstrup / Ritzau Scanpix

Indland
11. juli 2022

På Miljøstyrelsens hjemmeside kan man klikke sig frem til et kort, der viser, hvor der måtte være iltsvind i de indre danske farvande. Det seneste kort dækker perioden den 27. juni til 7. juli og viser moderat eller kraftigt iltsvind på målestationer i Limfjorden vest for Mors, i Skive Fjord og Lovns Bredning, i Mariager Fjord, Det Sydfynske Øhav, Flensborg Fjord og Haderslev Fjord.

Det er endnu tidligt på sæsonen, og det er ikke til at vide, hvordan iltsvindet udvikler sig denne sommer, men at det optræder, er udtryk for, at vandmiljøet ikke har det godt. Iltsvindet skyldes udledningen af kvælstof fra landbruget i kombination med vind- og vejrforhold. Det svinger fra år til år, men af det nationale overvågningsprogram NOVANA fremgår det, at alvorlige iltsvind har været et jævnligt tilbagevendende fænomen i nu fire årtier.

 

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Prøv en måned gratis.

Klik her

Allerede abonnent? Log ind her

Henning Kiel

Man kunne tænke sig at lidt fart i godkendelsessystemerne kunne være relevant og en afklaring i hvor landbruget står økonomisk blev afklaret.
Når man laver ufuldstændige og uigennemskuelige betingelser er det meget svært at foretage større investeringer og omlægninger.
Når miljøgodkendelse til foreslåede omlægninger kræver år før de kan godkendes er det også svært at få gang i måske nødvendige omlægninger.
Når man så tillige ser miljøministeriet ukritisk fælder skove der skulle opsamle massive mængder Co2 må man som Dansker ryste på hovedet og spørge hvor er fornuften henne i vort system.
Iflg de tal jeg har set vil miljøministdrietvfældecskov der ville kunne opsamle 1 mill tons co2!

Lise Lotte Rahbek

Vurdering af Virkninger på Miljøet er en proces som går forud for et stort antal projekter, også i landbruget.
Man kan sige det er omstændelig... langvarigt, langhåret, kedeligt, bureaukratisk, men hvor er gevinsten ved at gennemføre projekter som enten har minimal positiv indflydelse på miljøet eller som ligefrem er skadeligt, bare for at gøre noget?
https://da.wikipedia.org/wiki/VVM-redeg%C3%B8relse

Frivillighed i landbruget virker ikke, nej. Måske venter landbruget på den næste Venstre-statsminister, eller også har de ikke de værktøjer og økonomiske midler til forbedringer, som de gerne ville. Eller det er bøvlet, som det også fremgår af wiki-opslaget.

At handle i blinde er lige så tåbeligt som at lade være med at handle.
Der er ingen udvej for at gå i gang med at overlade lavbundsjorde til (naturlige) vådområder.

Carsten Munk, Torben Skov, Jens Christensen, Rasmus Kristiansen, Alan Frederiksen, erik pedersen, lars søgaard-jensen, Steen Obel, Eva Schwanenflügel, Alvin Jensen og Dorte Sørensen anbefalede denne kommentar
Dorte Sørensen

Tak for den gennemgang.

Så en lille bemærkning til - "Når miljøgodkendelse til foreslåede omlægninger kræver år før de kan godkendes er det også svært at få gang i måske nødvendige omlægninger." - er det ikke eftervirkninger fra Fogh Rasmussen og Løkke Rasmussen tog miljøsagerne fra de gl. amter/nu de 5 regioner gennem den stort opreklamerede Strukturreform?

Torben Skov, Rasmus Kristiansen, Else Mortensen, erik pedersen, Lillian Larsen, lars søgaard-jensen, Steen Obel, Eva Schwanenflügel og Alvin Jensen anbefalede denne kommentar
Carsten Troelsgaard

"Ifølge Danmarks Naturfredningsforening blev der i årets første godt tre måneder fundet pesticidrester i 65 procent af de aktive vandværksboringer, i 18 procent over grænseværdien for drikkevand."

Skal vi lige tage et tilfældigt dyk ned i status for 2011 og en diskussion, om lukning de foregående år af 602 boringer:

".. 602 boringer har indeholdt pesticider over grænseværdien, men hvorfor de er lukket, ved jeg ikke."

https://www.altinget.dk/miljoe/artikel/strid-om-antallet-af-lukkede-vand...

Lise Lotte Rahbek

Nu skal man jo i laboratorierne have besked om,
hvilke stoffer, der skal ledes efter i vandprøverne. Det koster nemlig penge at drive et laboratorium.

Det er ligesom den PFAS-forurening, der lige nu er ved at vise sig rigtig mange steder. (og det er FANME uhyggeligt.) Man skal lede efter forureningen og bestemte stoffer for at finde dem. Et laboratorium leder kun efter de stoffer, de har fået besked på at lede efter.

uffe hellum, Torben Skov, Rasmus Kristiansen, Alan Frederiksen, erik pedersen, Lillian Larsen, lars søgaard-jensen, Steen Obel og Eva Schwanenflügel anbefalede denne kommentar
Jens Frederik Drivsholm

Tak til Lise Lotte Rahbek for at bringe den (dårlige) grund til nultilstanden de sidste 10 år: Venstre-regeringen tillod landbruget at indregne tidligere mindsket udledning til en ekstra portion kvælstof på markerne. Grotesk havbugt-miljøpolitik.

Lise Lotte Rahbek og Flemming Kjeldstrup anbefalede denne kommentar
Jens Frederik Drivsholm

Den famøse landbrugspakke gik artiklen desværre helt udenom.

John Damm Sørensen

Det meste af de fede jorde er drænet. Disse dræn fungerer som underjordiske motorveje for de 70% af al nedbør, de leder direkte ud i fjorde og havet. Hvornår bliver landbruget pålagt at standse den trafik?