Leder

De Radikale har taget konsekvensen af deres egen kritik – og væltet regeringen

Mette Frederiksens virkelige problem efter minksagen er ikke juridisk, det er politisk. Og derfor er det en fornuftig beslutning, De Radikale har truffet om, at det ikke er dommere i Rigsretten, men borgerne som vælgere, der skal fælde dom over Mette Frederiksen
De Radikales beslutning er også i deres egen interesse, fordi de udbreder en fortælling om, at netop et-partikonstruktionen er den egentlige årsag til magtfuldkommenheden i regeringen. Og deres egen indtræden i en regering altså vil løse problemet. Men den er ikke hyklerisk.

De Radikales beslutning er også i deres egen interesse, fordi de udbreder en fortælling om, at netop et-partikonstruktionen er den egentlige årsag til magtfuldkommenheden i regeringen. Og deres egen indtræden i en regering altså vil løse problemet. Men den er ikke hyklerisk.

Sigrid Nygaard

Indland
4. juli 2022

De Radikale har besluttet, at det ikke bliver dommere i en rigsret, men borgere ved et folketingsvalg, som skal fælde dom over Mette Frederiksen. Og eftersom statsministerens problem efter Minkkommissionens beretning er mere politisk end juridisk, er det en fornuftig beslutning.

Det er i modsætning til den hån, som har været den udbredte reaktion på meldingen, ikke en fredning af regeringen. De giver Mette Frederiksens regering tre måneder til selv at udskrive valget. »Ellers udtrykker vi mistillid ved Folketingets åbning,« som partiets leder Sofie Carsten Nielsen skrev på Facebook. Hvis man forveksler rygter og spekulationer om, at statsministeren havde planlagt et valg til efteråret, med et faktum, er det ikke en hård konsekvens. Men rygter er ikke fakta, og der er ikke overvældende empiri for at antage, at den politiske journalistiks spekulationer om valgtidspunkter er sikre forudsigelser.

 

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Prøv en måned gratis.

Klik her

Allerede abonnent? Log ind her

Steffen Gliese

Det ville have været åndssvagt, hvis ikke regeringen havde sørget for at høste den opbakning, minksagen giver - på et tidspunkt, hvor oppositionen er fuldkommen ramlet i hegnet.

Inge Nielsen, Jane Nielsen, Anne-Marie Esmann, Jens Thaarup Nyberg, Josephine Kaldan, Ejvind Larsen, Alvin Jensen, Holger Nielsen, Torben K L Jensen, Inger Pedersen og Peter Krogh anbefalede denne kommentar
Jeppe Theodor Lindholm

En corona krise, en Ukraine krig. Og en rekord lav arbejdsløshed med en økonomi, der aldrig har været bedre og bare buldre derudaf på verdens overhalingsbane. Et særdeles godt greb om en klimatrussel med energi ø og havmølleparker, som kan forsyne ikke bare Danmark med bæredygtig energi, men store dele af vores naboer med. En målsætning om kraftig nedsættelse af Danmarks CO2 udslip inden 2030 er i fuld gang.

Ganske enkelt fremragende gjort af Socialdemokratiet og Statsminister Mette Frederiksen. Socialdemokratiet for folket, velfærdsstatens moder og fader, som har skabt et trygt og godt liv for alle borgere i Danmark. Og ikke blot en lille økonomisk elitær kreds. Sådan er det. Sådan har det altid været.

Inge Nielsen, christen thomsen, Josephine Kaldan, Alvin Jensen, Holger Nielsen, Steffen Gliese, Torben K L Jensen og Peter Krogh anbefalede denne kommentar
Jeppe Theodor Lindholm

Statsminister Mette Frederiksen kæmpede for vores alles sundhed. Hvordan for Søren kan der være noget glat i det? I over 5 årtier er det lykkedes for de blå lobbyorganisationer at skabe sig fordele til at forurene med kolossale mængder af CO2 på baggrund i forbrænding af deres kunders olie- og kulproduktion med enorme skader for livet på Jorden til følge. Uoprettelige skader vel at mærke. Men grådighed og bearbejdning af eftergivende politikere fra det blå hold verden over muliggjorde den fortsatte ødelæggelse. Hæmningsløst. Og det selv om det slet ikke var/er nødvendig. Der findes masser af vedvarende og bæredygtige alternative. Men de er druknet i pengestærke organisationer, som har tjent enorme værdier ved at skabe mulighed for at fortsætte produktionen i den fossile industri.

Den eneste måde det kan stoppe på, er ved at modige politikere træder til og sætter det blå holds ødelæggelser effektiv til dørs og tjene menneskers interesser frem for pengenes og særinteresser, som kun kommer de ganske få til gode for enorm skade for det store flertal - Ellers er det game-over. Og det ved vi alle sammen godt.

Mette Frederiksen udviste denne mod, som det blå hold er totalt blottet for, ved at træde til i en hidtil udset sundhedskrise situation. Et politisk mod, som er nødvendig, hvis der fremover skal være en Jord at leve på for vores børn og børnebørn og alle andre generationer i hundredevis, ja tusindvis af år fremadrettet.

Statsminister Mette Frederiksen er en helt. Ikke en skurk. Flere som hende skal definere fremtiden. Og ikke mennesker som det blå hold, som kun tænker i penge frem for liv.

Skal ALT virkelig ødelægges før nok er nok? Vi har allerede spildt over 50 afgørende år. Og vi nærmer os tiden, hvor alt er for sent.

Helle Brøcker, Ole Olesen, Anne-Marie Esmann, christen thomsen, Lone Hansen, Josephine Kaldan, Alvin Jensen, Holger Nielsen, Lasse Nielsen, Steffen Gliese, Torben K L Jensen og Søren Fosberg anbefalede denne kommentar
Bjarne Toft Sørensen

Jeg er meget enig i lederens fremstilling på følgende område:

"Derfor varetages den afgørende »checks and balances«-funktion altovervejende af embedsværket i Danmark. De skal begrænse magtudøvelsen. Og Mette Frederiksen har fra starten erklæret, at hun ville begrænse deres begrænsende magt. Det har givet handlekraft, men minkskandalen afslører også, at man kan få for meget handlekraft."

Men det drejer sig jo også mere konkret om saglighed og faglig ekspertise og det at have sat sig ordentligt ind i en given problemstilling, ikke mindst når det drejer sig om lovhjemmel eller mangel på samme i forhold til gennemførelse af beslutninger fra regeringens side.

Det stod ret klart i forbindelse med minksagen, at miljø - og fødevareministeriet generelt var mere orienteret imod landbrugsorganisationernes interesser, end regeringen var det, og det kan regeringen jo med god ret være uenig i, men det ændrer jo ikke på, at der var manglende hjemmel til at gennemføre den beslutning, som Mette Frederiksen meldte ud d. 3. november 2020 om aflivning af alle mink.

Det er oplagt, at embedsværket ikke skal have lov til at politisere, imod den siddende regerings interesser, men det må være lige så oplagt, at regeringen giver sig tid til at lade embedsværket sætte sig ordentligt ind i sagerne og tager deres faglige rådgivning på de forskellige områder alvorligt.

Også selv om det er besværligt og kan give problemer i forhold til på populistisk vis at reagere hurtigt på folkelige interesser og forventninger i enkeltsager eller at tage hensyn til interesser hos faglige organisationer og erhvervsorganisationer. Her kan f.eks. tilsvarende refereres til Lars Løkke - regeringens usaglige hensyn til landbrugsorganisationer.

Jeg er også enig i lederens fremstilling på følgende område:

"Bortset fra et par overfladiske forslag opfundne til lejligheden var der intet på det pressemøde, statsministeren afholdt fredag, som tydede på politisk selverkendelse. Eller vilje til politisk selvopgør som følge af minksagen".

Nej, og det er der noget ubehageligt ved, for det afslører, at regeringen, af populistiske hensyn, er villig til at anvende samme form for argumentation, som Inger Støjberg gjorde

I den gode sags tjeneste er det vigtigere at lytte til folkelige og populistiske interesser frem for at forsvare de forfatningsmæssige principper, som vores samfund hviler på.

Det er de samme tendenser, som vi ser udfolde sig i de nye autokratisk orienterede regimer rundt om i verden, ikke mindst i de nye EU - lande i østeuropa.

Eller sagt på jævnt dansk: Målet helliger midlet i den konkrete sag, og så skidt med juridiske "petitesser" som "hjemmel", som "hr. og fru. Jensen" alligevel ikke rigtigt forstår betydningen af.

Den lange forklaring har noget at gøre med socialdemokratiets historie og selvforståelse (der kan desværre drages paralleller til det tidligere DKPs organisationsforståelse), og det at de historisk set i så lange perioder har været det regeringsbærende parti.

Socialdemokratiet burde i 2022 kunne indse, at de ikke har nogen særstatus i forhold til det at lede landet (de er ikke længere Partiet), men er et parti på linje med en række andre.

Med hensyn til:

"Spørgsmålet er så, om hun burde have sikret sig, at der var lovhjemmel og således handlede »groft uagtsomt«.

På grund af bevisets stilling vil det sandsynligvis være ret umuligt at få Mette Frederiksen dømt for at have handlet "groft uagtsomt", sådan som retspraksis har været på området.

Her må en minister gå ud fra, at embedsværket afklarer det juridiske grundlag. I det spørgsmål har en minister ingen pligt til helt elementært også at kunne "tænke selv" eller at stille sig selv de helt elementære spørgsmål.

Af hensyn til fremtidige mytedannelser om, at regeringen uretmæssigt slap for en rigsretssag, at De Radikale "fredede" regeringen, og af hensyn til det fremtidige brede samarbejde mellem folketingets partier, ville det alligevel nok have været det bedste, hvis De Radikale havde holdt fast på et krav om en advokatundersøgelse.

uffe hellum, Jakob Bonde, Lissy Rasmussen, Eric Mård, Mathias Petersen, Holger Nielsen, Inger Pedersen, Peter Gløde og Harald Viuff anbefalede denne kommentar
Bjarne Toft Sørensen

@Jeppe Theodor Lindholm

Din argumentation minder om Donald Trumps. Hvis modparten notorisk handler som kyniske egoister, til skade for fællesskabet, så har vi ret til, for at kunne forsvare os imod dem, at anvende de samme metoder som de gør.

Så skidt med, om Mette Frederiksen i den sammenhæng har handlet i strid med de statsretlige principper, som vores samfund bygger på.

Retorisk set er dit indlæg ret fremragende. Hvad med at søge et job som spindoktor i den socialdemokratiske organisation?

uffe hellum, Kirsten Dyhrberg Grønne, Thomas Jørgensen, Eric Mård, Morten Wieth, Holger Nielsen, Martin Kristensen, Kim Folke Knudsen og Inger Pedersen anbefalede denne kommentar
Rie Krogsbøll

"forsømte man"...

Jeg er sådan set enig i den analyse, og det kan man muligvis med rette bebrejde regeringen.

Men spørgsmålet, hvem "man" er? Var det regeringen, eller havde man på dette tidspunkt - ikke særligt klogt - overlad roret i pandemi-bekæmpelsen til SST, som for mig at se hele vejen igennem stædigt har tvunget borgerne ind under jagten på flokimmunitet, koste hvad det koste vil - også i liv?

Hvilken rådgivning fik regeringen på dette tidspunkt fra SST vedr. problematikken på plejehjemmene? Og fulgte de rådene?

David Zennaro, Alvin Jensen og Steffen Gliese anbefalede denne kommentar
Lasse Nielsen

De nuværende bebrejdelser mod myndighederne er baseret på bagklogskab, fordi vi i dag ved, hvad der gik galt. Havde virkeligheden i stedet været, at Kåre Mølbaks worst case scenarie havde fundet sted, altså at en parallel epidemi spredte sig fra Danmark ud i verden, ja så havde vi nok i stedet haft en kommission, der ville bebrejde regeringen, at den ikke aflivede de mink tidligere.

Helle Brøcker, Jesper Eskelund, Inge Nielsen, Jeppe Theodor Lindholm, Else Mortensen, Sonja Rosdahl, Eva Schwanenflügel, Ole Olesen, Alan Frederiksen, tove helbo, Anne-Marie Esmann, christen thomsen, Svend-Erik Runberg, Rikke Petersen, Uffe Madsen, Lone Hansen, Hans Christian Jørgensen, René Hansen, Christian Mondrup, Carsten Bjerre, Ejvind Larsen, Søren Kristensen, Dan Mouritzsen, David Zennaro, Henning Kjær, Ete Forchhammer , Alvin Jensen, Lise Lotte Rahbek, Torben K L Jensen, Inger Pedersen, Steffen Gliese, Axel Bredsdorff, Rie Krogsbøll, Frederik Schwane og erik pedersen anbefalede denne kommentar
Jørgen Mathiasen

Det er nogle temmelig specielle kommentarer, der har fulgt beslutningen i Det radikale Venstre. Information skriver, at partiet har væltet regeringen, men den regerer fortsat og der er ikke udskrevet valg - endnu. Man kunne måske udlægge situationen sådan, at RV har udtalt sin mistillid til Mette Frederiksen uden at udelukke, at tilliden til hende kan vende tilbage efter et valg.

Jacob Elleman-Jensen mener, at det er lige omvendt, RV har tilliden men den forsvinder den 4 oktober, og så har vi ikke taget fat på læserkommentarerne, hvor den socialdemokratiske partisoldat, Jeppe Theodor Lindholm, allerede har taget fat på valgkampen.

Det er rationelt at bede vælgerne tage politisk stilling til regeringsudøvelsen. Egentlig er der kun ét mysterium: RVs trussel om et mistillidsvotum, men inden længe vil partiet blive spurgt om, hvem det peger på som ny statsminister, og så bliver vi måske klogere.

Eva Schwanenflügel, Jens Thaarup Nyberg, Thomas Jørgensen, Ditlev Palm, Svend-Erik Runberg, Torben K L Jensen, Kim Folke Knudsen, Inger Pedersen og Steffen Gliese anbefalede denne kommentar
Kim Folke Knudsen

@Besynderlige Radikale Venstre

Med vanlig sans for at anbringe sig selv i pressens rampelys vælger De Radikale nu at true med at vælte Regeringen men datoen for denne fyring af Regeringen står lidt hen i det uvisse,

Det forekommer mig helt uforståeligt at Det Radikale Venstre ikke tilslutter sig ønsket om en advokat undersøgelse af forløbet oven på den meget kradse kritik af Regeringen af hele forløbet omkring Mink aflivningen.

Så havde Det Radikale Venstre i ro og mag kunne afvente Advokat undersøgelsens resultat og drøfte dennes konsekvenser herunder skal Statsminister Mette Frederiksen kunne indstilles til at stå overfor en Rigsret ?. Socialdemokraternes argumenter om, at Embedsmændene må forudsættes at sørge for at retsgrundlaget er i orden. Det er lude i hampen. For selvfølgelig har landets øverste chef Statsministeren selv og hendes Ministerium et ansvar for at påse, at en given administrativ beslutning har en lovhjemmel.

Uanset om jeg kan lide minkavl eller ej, så skal enhver beslutning, der vedrører et erhvervs privat interesser og værdier nøje afvejes, og der skal helt selvfølgelig være en klar lovhjemmel, såfremt erhvervets vilkår og de private ejendomsinteresser trædes under fode. Regeringen havde alle muligheder for at redde sig selv ud af suppedasen, ved at anerkende at forløbet var forhastet i November 2020 og der på igangsætte en mere langsigtede begrænsning af smitten med COVID19, som var videnskabeligt begrundet og oplyst og ledsaget af en klar legal lovhjemmel. Men det gjorde Regeringen SF, EL, og Det Radikale Venstre ikke. De satte hele processen på autopilot. Intet kunne tilbagekaldes eller revideres hastværk og angstudmeldinger styrede hele forløbet.

Endnu mere uansvarligt er Det Radikale Venstres udstedelse af en trussel om at ville vælte Regeringen uden at sætte dato på. Vi står med en situation lige ovre på den anden side af Østersøen Kaliningrad Oblast, hvor krisen mellem NATO landene og Rusland er ved at være kørt godt op i en spids. Det kan bestemt ikke udelukkes, at krigen kommer til Østersøen og til Østersøens nationer hurtigere end vi regner med. Hele området er nu en gigantisk krudttønde, hvor en forkert beslutning kan udløse et russisk angreb for at sikre russiske interesser i Baltikum og i Kaliningrad Oblast. Løber situationen løbsk er vejen til brug af Kernevåben meget kort.

Det virker meget påfaldende at Det Radikale Venstre er så smækfornærmet over Regeringens centralistiske ledelsesstil. Nu skal et parti, der selv er meget optaget af at havne i ministerbiler passe på, at den slags udtalelser ikke kommer til at ramme Det Radikale Venstre selv i nakken.

I Det Radikale Venstre selv et det ikke just partidemokratiet som blomstrer. Her er det Folketingsgruppen som har nærmest frit spil til at gøre hvad den for tiden finder opportunt uanset af erfarne kredse i baglandet har advaret mod at feje denne sag ind under gulvtæppet.

Det er påfaldende, at Det Radikale Venstre finder Socialdemokraterne så uspiselige, at de nu annoncerer en ikke tidsspecifik fyring af Regeringen. Jamen Det Radikale Venstre har ikke løftet en lillefinger, den gang da Regeringen blev advaret om i November 2020, at der ikke forelå et lovgrundlag for aflivningen af mink. Som støtteparti troede jeg, at partiet opfattede sig selv som medansvarlige for disse beslutninger, men jeg kan se, at jeg tager fejl, at Det Radikale Venstre skifter standpunkt, når dette er personligt mest belejligt for partiet og partiet kan score billige point på at lege intern opposition i den Regeringsblok, som partiet har valgt skulle lede landet fra Juni måned år 2019.

Midt i dette og midt i en forventet svensk Regeringskrise, når det svenske Rigsdagsvalg er overstået og inden, at det overhovedet er sikkert, at Sverige og Finland faktisk optages i NATO, så vælger Det Radikale Venstre en udmelding som med statsgaranti vil forsure Regerings dannelsen efter et valg ligegyldig om det er en rød regering eller en blå regering. Den radikale uldne udmelding om at true Regeringen med en fremtidig mistillidserklæring bærer ved på et bål: Der hedder kaotisk valgkamp og kaotiske Regeringsforhandlinger bag efter især, hvis partiet får indflydelse på disse forhandlinger.

Jeg vil her personligt advare samtlige Blå partier om at lukke det utilregnelige og let bevægelige Radikale Venstre ind i nogen som helst Regeringsforhandlinger. Partiet lever af 24 timers indslag tilrettelagt af deres medie spindoktorer og den politiske udsigt fra dette parti rækker ikke så meget som et minut udi i fremtiden.

Så hellere Fru Ingers Danmarks Demokrater, Liberal Alliance, Det Konservative Folkeparti, Venstre og Moderaterne ved Lars Løkke Rasmussen.

Stem På Venstre Danmarks traditionelle Blå og ægte Liberale parti.

VH
KFK

Ete Forchhammer

hvor meget reelt demokrati er der i facebook, twitter og pressemøder? er det o.k. at det er derfra vi åbenbart regeres?

Flemming Sørensen, Eric Mård og Henning Kjær anbefalede denne kommentar
Bruno Petersen

“[Derfor] varetages den afgørende »checks and balances«-funktion altovervejende af embedsværket i Danmark. De skal begrænse magtudøvelsen. Og Mette Frederiksen har fra starten erklæret, at hun ville begrænse deres begrænsende magt”. Dette citat udstikker en forkert tankegang: At målet for regeringen har været og er magtfuldkommenhed. Men det opfatter jeg som en mediekonstrueret påstand.
Det skal med i hele forløbet at folkets intuitive forståelse er undring over det der bliver debatteret. Hvad er problemet?
Budskabet til mine medborgere bør være at vi sidder i en taler sundhedskrise (pandemi) og om at skabe et passende tillidsvækkende beredskab, der kan træde i kraft ved fremtidige sådanne. Det er løsningen. De høstede erfaringer, rummer mere end den såkaldte mink-sag. Forholdet imellem sundhedsfaglige myndigheders indstillinger og andre ikke-myndige kompetente sundhedsfaglige personers udtalelser til den “kritiske” presse bør belyses af hensyn til at undgå at splitte befolkningens tillid til myndigheder. Dette “problemkompleks” eksisterer tilsvarende i forholdet imellem jura og politik. Her har oppositionen deltaget hele vejen i forskellig grad afhængig af de indenrigspolitiske motiver. Men blå fløj og nu tildels de radikale har malet sig op i et hjørne. Der er ingen vej ud, andet end at fortsætte med at holde gang i udløbere af erfaringer fra pandemien i håbet på at anerkendelse af vaccinefornægtere, minkavlere og andres “intuitive fornemmelser” af at der bliver bedrevet magtfuldkommenhed i det rød/hvide demokrati, vil give gevinst ved et folketingsvalg - uanset hvem der sætter det igang. Det giver mening at holde fast i udgangspunktet, som er en global virus-epidemi, som vi kender faglig set meget bedre nu og som vi kan handle mere præcist politisk på fremover.

Søren Skadhede

Jeg er helt enig med Lykkeberg. Mette F. og Barbara Bertelsen har optrådt magtfuldkomment og tromlet deres vilje igennem. Pudsigt nok brugte jeg Lykkebergs argumenter, da jeg diskuterede med min kone, og hun blev lidt fornærmet på Mette F.s vegne. Det er genial radikal politik at sætte Mette i dilemmaet: tør hun spørge vælgerne nu? Dobbelt pudsigt at min kone normalt stemmer radikalt og jeg længere til venstre.

Søren Skadhede

Søren Kristensen

Det er alt samme meget godt, men vi gider bare ikke gå valg om mink og kald det bare dovenskab. Kald det faktisk lige hvad du vil.

Ete Forchhammer , Josephine Kaldan, Rie Krogsbøll og Ejvind Larsen anbefalede denne kommentar
Ete Forchhammer

Hvorfor mon tager R først nu “konsekvensen af egen politik”? Der har jo været rigeligt med anledninger før, hver gang S førte eller skærpede en ren DF-politik på udlændingeområdet.
Hvorfor var fx planer om fængselspladser fjernt fra DK og asylbehandling endnu fjernere, endnu mere ukontrollerbart og endnu mere kritiseret internationalt ikke grund nok til at sætte hælene i?
Mink før mennesker, uanset systemer og figenblade… ih, hvor radikalt.

Torben K L Jensen, Eva Schwanenflügel, Mogens Holme, Rie Krogsbøll og Christian Mondrup anbefalede denne kommentar
Christian de Thurah

Når problemet er politisk og ikke juridisk, menes der åbenbart, det er statsministeren, der er problemet. Så er det jo lidt sjovt, at man tvinger statsministeren til at udskrive valg for efter valget at pege på hende igen.

Eva Schwanenflügel, Jørgen Mathiasen og René Hansen anbefalede denne kommentar
Søren Rehhoff

De Radikale kan jo ikke i sig selv udstede et mistillidsvotum og så må regeringen gå af. Hvis en regering eller en minister skal gå af, på baggrund af et mistillidsvotum, så skal der være et flertal for det i Folketinget. Her kan de radikale sikkert finde opbakning i blå blok. Men hvordan skal det mistillidsvotum formuleres, er det fordi der er foregået nogle procedurale fejl i forbindelse med aflivningen af mink, som iøvrigt mest er forekommet, fordi der er nogle embedsmænd, der åbenbart ikke har sagt fra. Desuden går jeg ud fra, at de Radikale og partierne i blå blok sådan set var enige i, at det var en god ide at aflive de her mink, for at mindske smittespredningen, men istedet prøver man at score nogle billige politiske point, ved at fokusere på nogle fejl i processen omkring den beslutning.

Eva Schwanenflügel, Ete Forchhammer , Ole Olesen, Rikke Petersen, Ditlev Palm og Jørgen Mathiasen anbefalede denne kommentar
René Hansen

Det faktum at de selv kommer ud og siger, de har begået en fejl - viser vel blot hvor magtfuldkomne de egentlige er. Tak Rune - for at gøre os klogere. Nu forstår jeg meget bedre det med SMSerne... man skal bare tænke lidt radikalt.

René Hansen

Ps: de ville selv slette dem - magtfuldkomne som de er. Godt vi har en vågen presse, der ikke falder for den slags konspiration.

christen thomsen

Hvor mange penge mon den her minkkommission kostede? Penge der kunne have gået til noget nyttigt i hvert fald. Det stod klart , at regeringen handlede overilet i forhold til den hellige ejendomsret osv. Regeringen undskyldte og fik efterflg sin juridiske hjemmel i Folketinget; formentlig med radikal støtte. Alligevel hælder man penge i en dyr kommission, der skal kulegrave hvem vidste hvad osv. I USA er politik blevet underlagt juristeri. Det skulle nødigt gå sådan herhjemme.

Thomas Jørgensen

Jeppe Theodor lindholm. Greb om klima trussel ? Er det hvad social demokratiet kalder lynetteholmens 3-delte miljø rapport med det gennemskuelig økonomiske budget eller Amager fælleden som er gået fra en mangfoldighed i fulge og insekter til en byggeplads. Og nu er vi slet ikke startet med børnenes statsminister eller vores forhold for de psykiske patienter. Men at du kalder Mette for en helt eller giver nogen politikere den form for status er helt afsporet. En helt tager sig af alle og handler på vegne af det bedste for fællesskabet. Jeres nyfundne empati for miljøet må tilskrives putin

Rie Krogsbøll

Gad vide, om de samme partier, som vil have MF's hoved på et sølvfad på baggrund af en utilsigtet fejl, vil gå ligeså hårdt efter f.eks. Region Syddanmarks regionsråd, som i følge denne artikel fuldt bevidst giver køb på borgernes rettigheder i henhold til GDPR, og giver Microsoft omfattende - og ulovlige - rettigheder over disse data?:

https://www.version2.dk/artikel/region-syd-flytter-i-microsofts-cloud-me...

Hvilke regionsrådspolitikere står bag denne bevidste ulovlighed?

Ete Forchhammer

… og så var der Marianne Jelved som ville være statsminister.

Den nuværende radikale formand stiler tilsyneladende lidt lavere, men lige så realistisk og klogt? Kunsten at skyde sig selv i foden og gå videre uden at humpe? - ærgerligt, for der er jo også en del gode folk hos de Radikale.

Jens Thaarup Nyberg

“ … det jo lidt sjovt, at man tvinger statsministeren til at udskrive valg for efter valget at pege på hende igen. “

Ja, og det sjove er, at det koster pladser i regeringen.

Jesper Eskelund

https://www.berlingske.dk/politik/medie-flertal-vil-give-mette-frederiks...

Som der står: Flertal vil give Mette Frederiksen næse i minksag. Bag beslutningen står et rødt flertal i form af Enhedslisten, SF, De Radikale og Socialdemokratiet selv.

Derved får de radikale en mulighed for at kravle ned fra træet - og mon ikke det er det, der er meningen med denne manøvre...?

Martin Jacobsen

Billedet har ændret sig. De tunge drenge er sendt ud for at dominere kommentarfeltet. Ikke en eneste af dem vil nogensinde lytte til et ord af hvad vi andre siger. Dette er ikke en debat, ikke demokrati. Dette er magten der taler, den er døv overfor, hvad der sker ude i den virkelige verden. Dette er pengene der taler, penge lytter ikke. Spindoktorerne med en indtægt af 1,4 millioner om året er som en algoritme der intet føler, der ikke ser vælgernes hverdag.

Det er i de næste måneder, op til Folketingsvalget, at medierne vil blive fyldt med propaganda; Mette Frederiksen er en helt. Valgkampen er skudt i gang. Demokratiet er i en sørgelig tilstand når magten taler, men ikke lytter. Regeringen styrer ikke landet for vores skyld, og dette har intet med demokrati at gøre.

Peter Hottenroth

De Radikale kan nu vanen tro ikke engang blive enige med sig selv om, hvorvidt de har væltet Mette Frederiksen. Og lige som tyskerne under besættelsen ikke opdagede, at vi var i krig med dem, står det næppe heller blændende klart for Mette Frederiksen, at Sophie Carsten har væltet hende. Formentlig er hun nok også nærmest kold i røven.

https://ekstrabladet.dk/nyheder/politik/danskpolitik/radikal-retraete-te...

Flemming Olsen

Der er langt til tirsdag 4.oktober - tre måneder er langt i politik. Radikale Venstre har reelt hverken udtalt sin mistillid til Frederiksen eller væltet hende. De har forhalet problematikken og skudt sagen til hjørne, fordi det forventedes af dem, at et eller andet skulle de gøre. Til den tid kan der være sket så mange ting , at de kan bruge den berømte undskyldning at "forholdene har ændret sig" . Endvidere er det fortsat Frederiksens afgørelse, hvornår valget skal afholdes, efter det er udskrevet. Der står ikke nogen steder i Grundloven, hvor lang valgkampen må være. Eneste krav er, at valget skal afholdes inden fire år fra foregående valg.

Grundlovens 15 stk. 2: Udtaler folketinget sin mistillid til statsministeren, skal denne begære ministeriets afsked, medmindre nyvalg udskrives. Et ministerium, som har fået et mistillidsvotum, eller som har begæret sin afsked, fungerer, indtil et nyt ministerium er udnævnt. Fungerende ministre kan i deres embede kun foretage sig, hvad der er fornødent til embedsforretningernes uforstyrrede førelse.

Praktisk ville det nok være på kanten, om et ministerium forsatte i årevis som forretningsministerium, men reelt kan intet forhindre Mette i først at lade valget afholde i januar for at få en lang , grundig og tilbundsgående valgkamp.

Jesper Eskelund

Nå ja, men så er alt jo ved det gamle:

»At holde det Radikale Venstre fast på et politisk standpunkt er ikke sværere end at sømme budding til en væg.«

Citat: Svend Auken (S)

;-)

Jeppe Theodor Lindholm

Vælgerne har forstået det. Ifølge den første voxmeter meningsmåling efter mink kommissionen fremlagde deres rapport har rød blok fortsat og uforandret føringen.

Jeppe Theodor Lindholm

Donald Trump og Socialdemokratisk parti soldat. Jeg spænder da virkelig vidt ikke ;-)

Men jeg er ingen af delene. Jeg er helt min egen og betragter verden som jeg mener den er. Og helt sikkert gerne med en skæv uset vinkel, hvor virkeligheden ofte befinder sig.