Leder

Det er en demokratisk skandale, at hver tiende voksne ikke kan stemme til folketingsvalget

Når udlændinge ikke kan opnå dansk statsborgerskab, udelukkes de også fra stemmeret til Folketinget og dermed fra muligheden for at påvirke de beslutninger og de love, de selv er underlagt
Det er i Danmark i de senere årtier blevet stadigt vanskeligere for udlændinge at opnå statsborgerskab og dermed ret til at stemme ved folketingsvalg. Konsekvensen er, at de ikke kan medvirke til at påvirke de beslutninger og de love, de selv er underlagt, og det er en demokratisk skandale, skriver indlandsredaktør Anton Geist i denne leder.

Det er i Danmark i de senere årtier blevet stadigt vanskeligere for udlændinge at opnå statsborgerskab og dermed ret til at stemme ved folketingsvalg. Konsekvensen er, at de ikke kan medvirke til at påvirke de beslutninger og de love, de selv er underlagt, og det er en demokratisk skandale, skriver indlandsredaktør Anton Geist i denne leder.

Claus Bech

Indland
16. september 2022

Demokratiseringens historie er i høj grad historien om, at stadig flere grupper løbende er blevet inkluderet i den demokratiske proces. Oplysningstidens idealer om borgernes politiske repræsentation og interessevaretagelse førte til revolutioner og forfatninger i Frankrig og Amerika, men først efterfølgende fik arbejdere, tjenestefolk, kvinder og etniske minoriteter efterhånden stemmeret.

I mange vestlige lande, og især i Danmark, er det dog de senere årtier blevet stadigt vanskeligere for udlændinge at opnå statsborgerskab og dermed ret til at stemme ved folketingsvalg. Det er sket som led i den løbende stramning af udlændingepolitikken.

Gang på gang er der blevet skruet op for kravene til blandt andet danskkundskaber, selvforsørgelse, kendskab til danske samfundsforhold og ansøgernes straffeattest. Senest indgik et bredt flertal i Folketinget en aftale om at udelukke udlændinge på livstid fra at blive danske statsborgere, hvis de er blevet idømt en enten betinget eller ubetinget dom – medmindre de får en særlig dispensation.

 

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Prøv en måned gratis.

Klik her

Allerede abonnent? Log ind her

Nej. Bare fordi man bor i landet, er man jo ikke nødvendigvis statsborger. Ingen skandale dér.

Claus Nielsen, Carsten Bjerre, Søren Fosberg, Kirsten Franck og Inge Nielsen anbefalede denne kommentar

Enhver valglov er en afvejning af forskelige interesser.

Myndighedskravet (o/u 18 år og ikke umyndiggjort) er netop en afvejning af balancen mellem behovet for modenhed og ansvar hos vælgerne versus ønsket om at inddrage flest muligt i den demokratiske proces.

Tilsvarende er kravet om statsborgerskab udtryk for en bevidst en afvejning af, hvor stærkt et tilhørsforhold til Danmark man skal have for at stemme (danske statsborgere bosat uden for Danmark har eksempelvis som udgangspunkt ikke stemmeret til Folketinget).

Man kan selvfølgelig være uenig i afvejningerne, og det er helt legitimt at mene, at stemmeretten til ledelsen af vores land bør tilflyde enhver, der på et givet tidspunkt måtte befinde sig inden for rigets grænser.

Men pubertært at kalde det en "demokratisk skandale" er nok snarest udtryk for en sproglig deflation.

Claus Nielsen, Carsten Bjerre, Steffen Gliese, Inge Nielsen, Søren Fosberg, Kirsten Franck og Morten Schunck anbefalede denne kommentar

Jeg er til gengæld enig i, at det er en skandale, men det er en skandale, fordi det er for dyrt og besværligt for mange. Og det gør ikke noget godt hverken for den enkelte eller samfundet, at der på den måde ikke er adgang til det.

Torben Siersbæk

@Steffen Gliese - 16. september, 2022 - 03:27

"Bare fordi man bor i landet, er man jo ikke nødvendigvis statsborger. Ingen skandale dér."

Nej, det er måske ikke en skandaale, men det er en urimelighed, at fastboende borgere, født og uddannet i Danmark, med arbejde, der bidrager til det danske samfund, er uden indflydelse på landets ledelse! Og på det område er jeg tæt på at give Anton Geist ret i at det er en skandale.

Folketinget har et "Indfødsretsudvalg", der behandler ansøgninger om dansk statsborgerskab. Store dele af folketinget synes at se et dansk statsborgerskab som en gave fra Gud!

Indfødsret, som er den betegnelse, de giver statsborgerskabet, har en interessant historie.
I 1772 blev Johann Friedrich Struensee henrettet på Fælleden i København for at have tiltaget sig royal status og for sit ulovlige forhold til dronningen.

I virkeligheden var dødsstraffen en reaktion på en omfattende liberalisering, som den magtelite, der havde mistet sin indflydelse under Chr VII - og Struensee - afskyede som pesten. Det var en indflydelse fra oplysningsidealerne fra det store, europæiske udland, der ikke var acceptable i den danske adel.
For at spærre for fremtidige katastrofer af samme karakter blev det bestemt, at man, for at kunne få et embede ved hoffet, skulle være født i Kongens riger, hvilket Struensee ikke var: Altså at man skulle være indfødt i "Stordanmark" eller med andre ord have indfødsret.

Hvis de reaktionære flertalspolitikere, der taler så floromvundet om "indfødsret", mente deres ord seriøst, ville vi ikke stå med alle de skandalesager, hvor danskere, der - på trods af fødsel i landet og en i alle henseender dansk vandel - ikke kan deltage i landets ledelse, og endda i mere ekstreme tilfælde risikerer at blive smidt ud af landet, bliver til stort omtalte mediesager, der udstiller den (med et meget svagt udtryk) dobbeltmoral, der behersker folketinget!

Jeg kan kun sige: SE SÅ AT FÅ ÆNDRET DE ÅNDSSVAGE GÆLDENDE REGLER FOR STATSBORGERSKAB, SÅ VI KAN VENDE TILBAGE TIL INDFØDSRET!

PS: Som et kuriosum kan man konstatere at reaktionen mod Struensee fik et relstivt kort liv. Med Grundloven blev liberaliseringerne stort set genindført fra 1849.

Torben Siersbæk

... relativt ...

Det er i det hele taget en skandale at der er så lidt demokrati i verden. Skandale skandale skandale.

Der var vist noget med en irakisk flygtning i Danmark som samtidig var borgmester i sin hjemby i Irak og hvor mange ældre udlændinge med opholdstilladelse i Danmark er ikke længere i Danmark, men sidder med en dansk pension i deres hjemland?
Hvis vi giver flere rettigheder giver det også mere svindel.
Før vi begynder at kaste om os med statsborgerskab og rettigheder, så bør vi lige sikre os at dem vi giver til ikke misbruger os.
Naivitet er åbenbart blevet dansk kultur.

Torben Siersbæk

@Kenneth Lund - 16. september, 2022 - 23:03.

Borgere, der er født i Danmark og som har haft - og har - hele deres liv her, som har uddannet sig og som er en gevinst for landet, er der mange af.
De bliver holdt ude fra landspolitisk indflydelse fordi Danmark har en stak paranoide politikere, for hvem det er lykkedes at sælge historier som den, du kolporterer, som om det var normalen!

Der er ikke, har aldrig været og bliver aldrig tale om at "kaste om os med statsborgerskab og rettigheder".

Hvad der derimod er tale om er at vi mister engagerede og talentfulde DANSKERE, fordi "nogen" fordrejer realiteterne, og vi nderfor fastholder tåbelige statsborgerskabsbegrænsninger!

I min studietid var det "fremmedarbejdere", der blev lokket fra bl.a. Tyrkiet og Pakistan til Danmark for at løse et problem med manglende arbejdkraft i industrien: Det var meningenat de skulle rejse "hjem" igen, når de havde ydet deres bidrag. Takken for hjælpen var en løn, der ikke svarede til de "danske" arbejderes. Læs Günther Walraffs "Ganz Unten" (dansk "På bunden") HVIS du ønsker at forstå, hvad det handlede om.
I dag får vi tudet ørene fulde med alle de svindelnumre som flygtninge bare venter på at hælde ud over "os".

Torben Siersbæk
Sælge historier som den, du kolporterer, som om det var normalen!?
Blandt mange indvandrere og 2 generations indvandrere er det normalen, hele deres livsstil handler om hvordan de kan snyde sig til mere.
Hvordan ved jeg så det, jo jeg har gået i skole og arbejdet sammen med mange af dem, og både set hvad de laver og har talt med dem hvor de blankt indrømmede at de var ligeglade med hvor meget de snød.

Foruden de tilfælde jeg har nævnt i forrige indlæg, så er der kørekort skandalen, bandekriminalitet, økonomisk kriminalitet.
Samt at de ærlige flygtninge og migranter som prøver at leve frit her, bliver overvåget og chikaneret af andre med udenlandsk baggrund.

Jeg er enig i at der er kommet mange gode nye borgere til landet, men vi bliver nødt til at sortere i dem som kommer hertil og også blandt deres børn, der har været for mange problemer indtil dags dato, og give dem flere rettigheder uden at se hvem de er først vil kun skabe flere problemer.

Du kalder det at fordreje realiteterne, men det lyder mere som om du ikke vil se realiteterne.

Når man tager til et andet land, er det jo typisk for at få asyl og arbejde for at forbedre sin tryghed og sin situation. Det er, hvad vi langt henad vejen kan og skal tilbyde; men når det kommer til statsborgerskab og valgret, kræver det noget mere, og det er ikke bare gjort med at kunne svare på og vide noget om landet, det kræver en anciennitet i at leve efter dansk egenart. Hvis vi i vore dage har et virkeligt problem - som det, der er ved tage livet af livet på planeten - så er det at have alt for travlt. Det medfører utallige problemer, når vi ikke bare kan give de nye den tid, det kræver, hvilket jo er mindst et par generationer.

Torben Siersbæk

Som det sker normalt, i debatter i snæversynets Danmark, bliver alt blandet sammen i en stor pærevælling, for så kan man skære alle "fremmede" over én kam.

Jeg prøver i al beskedenhed blot at sondre mellem borgere, der er født, opvokset og uddannet i smørhullet, og de, der er kommet hertil i en mere eller mindre voksen alder - typisk som flygtninge.
Den første kategori ER danskere!
Den anden kategori KAN blive danskere, og dem skal vi selvfølgelig stille krav til. Men for altid at fratage en engageret borger muligheden for at erhverve dansk statsborgerskab, på grund af f.eks. en fartbøde, er tudetosset!
Men måske burde man overveje, at fratage også danske statsborgere stemmeretten, hvis de ikke kan forbinde generelle regler som færdselslovens bestemmelser med deres egen adfærd?

Ghettoer er generelt noget skidt, hvilket Strandvejen og diverse velhaverghettoer i Nordsjælland har dokumenteret til overflod i årtier. Hvorfor skal de ghettoer ikke tvangsnedbrydes og gøres tilgængelige for en langt bredere og langt mere divers befolkning, som det man gør med betonghettoerne i Aarhus, Odense og Københavns omegn?

Alan Frederiksen, Ebbe Overbye og Hanne Andreasen anbefalede denne kommentar

Jeg er faktisk og lidt overraskende mest enig med Torben Siersbæk her.
Men mener ikke, at det er en "demokratisk skandale" med de mange uden valgret. Det er ikke deres manglende mulighed for at afgive stemme, der er problemet. Det er at det for for mange er blevet håbløst vanskeligt at få statsborgerskab.

Jeg har forresten aldrig helt forstået meningen med at kunne have flere statsborgerskaber.

Torben Siersbæk

@Jan August - 18. september, 2022 - 10:21.

"Jeg har forresten aldrig helt forstået meningen med at kunne have flere statsborgerskaber."

Dobbelt statsborgerskab er også et lidt besværligt fænomen.

Jeg er i den situation, at begge mine børn er gift i og bosat langt fra Danmark.
Den ældste deltog aktivt i kampagnen for at få muligheden for at bevare sin tilknytning til fødelandet, samtidig med at hun kunne deltage aktivt i sit nye lands politiske liv.
Det sket bl.a. med særdeles behageligt formulerede henvendelser til MF'ere fra alle politiske partier.
Jeg skal hilse og sige, at hun fik de mest svinske svar fra stort set alle MF'erne, uanset parti!
Kort efter at den kampagne var løbet af stabelen svingede nogle af partiernes ledelse til støtte for det dobbelte statsborgerskab, der nu er en realitet også for danskere, så måske kampagnen har haft effekt.
Til gengæld tror jeg ikke at nogen af de MF'ere, der svarede så uforskammet på pæne henvendelser, har bare det allerlyseste lyserøde farve på ørene over deres verbale spand latrin!

Den yngste har i sit nye land søgt og fået statsborgerskab og dermed mulighed for at påvirke landets retning, samtidig med at han stadig, gennem det danske statsborgerskab, bevarer sin tilknytning til Danmark.

Som dansk lovgivning er mister man sin danske stemmeret efter blot 6 måneders bosættelse i udlandet. Det kan man mene meget om, men det er ikke mit ærinde.
Jeg finder det vigtigere, at danskere kan udbrede de værdier, de selv finder væsentlige fra deres opdragelse og uddannelse i Danmark til andre (mindre oplyste) lande (som f.eks. USA!), og giver deres egne børn mulighed for at vende tilbage til Danmark og opleve og lære af det bedste her.

Bl.a. derfor ser jeg det dobbelte statsborgerskab som et væsentligt gode!

Marietta Jeppe

Skandalen er meget større, end hvem der kan stemme i Danmark. Arbejdskraftens frie bevægelighed i Europa har taget folks stemmeret fra folket. Ja, demokratiet er simpelthen døende, fordi vi flytter.

Der er alle de Danskere, der bor i udlandet, fx Malmø, og som derfor hverken kan stemme til folketinget i Danmark, eller i det land de bor i, fordi de ikke har et statsborgerskab.

Og så er der alle de Europæere, som bor i et andet land end deres eget, og derfor heller ikke kan stemme til et folketingsvalg deres eget land, eller i det land de bor i, fordi de ikke har et statsborgerskab.

Arbejdskraftens frie bevægelighed inden for det Europæiske marked gør, at Europæerne har mistet deres stemmeret og ikke længere kan stemme til et folketingsvalg. Ja, demokratiet er simpelthen døende, fordi vi flytter.

Det er en skandale, at vi i Europa kalder os demokratiets forekæmper ud i verdenen - næsten helt tilfældigt Rusland - når vi tager den ene ting fra os, der gør, at vi kan kalde os et demokrati: stemmeretten.