Leder

Der er grund til at holde øje med de private investeringer i sundhedssektoren

I sundhedsvæsenet bliver man også nødt til at begynde at tænke over, hvorfor eksterne partnere gerne vil med ind i de rum, hvor behandlingen foregår
Da Novo Nordisk Fonden i 2016 og 2017 gav regionerne i alt 7,8 milliarder kroner til oprettelsen af fem regionale Steno Diabetes Centre, var der ikke meget debat om donationerne. Men det burde der have været.

Da Novo Nordisk Fonden i 2016 og 2017 gav regionerne i alt 7,8 milliarder kroner til oprettelsen af fem regionale Steno Diabetes Centre, var der ikke meget debat om donationerne. Men det burde der have været.

Mads Nissen

Indland
23. januar 2023
LYT ARTIKLEN
Vil du lytte til artiklen?
Prøv Information gratis i en måned og få fuld digital adgang
Kan du lide at lytte? Find vores seneste lydartikler her

I Danmark er vi heldige at have Novo Nordisk. Virksomheden er enorm, faktisk den 27. største i verden målt på markedsværdi. Novo Nordisk har 17.000 ansatte i Danmark, og hvert år lægger medicinalvirksomheden milliarder af kroner i selskabsskat. Og gennem Novo Nordisk Fonden – som ejer godt en fjerdedel af aktierne i Novo Nordisk og får en betragtelig del af firmaets overskud – bliver der givet gavmilde donationer til forskningen og sundhedssektoren herhjemme – alene i 2021 uddelte fonden 8,8 milliarder kroner.

Men når en enkelt spiller er så stor i et relativt lille land, vil det også uundgåeligt medføre en stor magt.

 

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Prøv en måned gratis.

Klik her

Allerede abonnent? Log ind her

Martin Christensen

Der er vel fortsat mere fornuft i at opkræve skat fra disse virksomheder og efterfølgende politisk beslutte hvilken forskning og behandling der skal prioriteres?

"gennem Novo Nordisk Fonden – som ejer godt en fjerdedel af aktierne i Novo Nordisk og får en betragtelig del af firmaets overskud – bliver der givet gavmilde donationer til forskningen og sundhedssektoren herhjemme – alene i 2021 uddelte fonden 8,8 milliarder kroner"
Den "gavmilde" donation udgør, ifølge de oplysninger der blev bragt i avisen i går, altså kun sølle 1,26% af fondens midler så det handler måske mere om at Danmark er et meget eksklusivt land at forske i på dette område, med udsigter til svimlende indtægter fra den øvrige verden efterfølgende.

Eva Schwanenflügel, Steen Obel, Achim K. Holzmüller, Inger Pedersen, Holger Nielsen, Mogens Holme og Ete Forchhammer anbefalede denne kommentar
Peter Beck-Lauritzen

Novo & Johnson er gode eksempler på indblanding i det offentliges arbejdsområde. Privathospitalernes tilbud på ydelser, betalt af det offentlige, er et andet. Læg dertil, at offentlig ansatte sundhedspersonaler jobber ved siden af, på de private hospitaler og klinikker, ofte betalt via offentlige behandlingsgarantier.
Det hele er efterhånden, svært gennemskueligt, men bestemt ikke optimalt for den offentlige pengekasse. Er vi mon på vej mod total privatiserings af vores højtbesungne sundhedssystem?

ingemaje lange, Mette Johansson, Eva Schwanenflügel, Ebbe Overbye, Steen Obel, Torben Arendal, Achim K. Holzmüller, Morten Olsen, Inger Pedersen, Martin Mortensen, Holger Nielsen, Mogens Holme, Jesper Kloppenborg, Ete Forchhammer og Ib Christensen anbefalede denne kommentar

Alle økonomiske mastodonter driver al den forskning som gavner bundlinjen, og undertrykker diskret, skruppelløst og magtfuldt forskning der skader samme.
Det har blandt andre olie- og tobaksindustrien demonstreret klokkeklart.

Det er håbløst naivt at tro at der ikke skulle være andre lige så magtfulde industrier der plejer egne interesser på samme vis.
Det er lige så naivt at tro at fri konkurrence eller andre tvivlsomme liberale narrativer løser interessekonflikter mellem samfund og industri der potentielt eller aktuelt belaster statskassen med multimilliard udgifter.

Mette Johansson, Eva Schwanenflügel, Steen Obel, Torben Arendal, Kurt Nielsen, Peter Beck-Lauritzen, Achim K. Holzmüller, Morten Olsen, Inger Pedersen, Nova Lone Jespersen, Holger Nielsen, Mogens Holme, Jesper Kloppenborg, Ete Forchhammer , Egon Stich og Ib Christensen anbefalede denne kommentar
Ete Forchhammer

Ideelt er der absolut noget at komme efter når store, private foretagender “overtager” områder der burde være fælles og som i sidste ende bli’r en udgift for fællesskabet. MEN, da både fonde og regioner består af mennesker, må vi huske den menneskelige faktor der spiller med i at det kan lade sig gøre at Novo, Mærsk m.fl. kan blive afgørende brikker i samfundspuslespillet: 1) “den lille mand” har det gerne med at være imponeret over dem der kan tjene mange penge, uanset hvordan og at det evt. sker på bekostning af ham selv, og 2) forretningsmænd er forretningers mænd.
I det samme lokale supplerer de muligvis bare hinanden fint, men hvad med uden for lokalet?

Der er desværre rigtig mange penge i olie, forbrugsvarer og medicin, og virksomhederne gør, hvad de kan indenfor "rammerne" for at optimere deres indtjening.

Havde vi nogle mere visionære politikere, kunne vi med rettidig omhu og forebyggelse leve sunde og raske i overenstemmelse med en natur i balance.

Men i stedet for at sætte ind, inden problemerne opstår, ved at sætte nogle klare rammer op for virksomhederne mht forurening, lobbyisme og tilskud, vælger politikerne at betale regningen efterfølgende - en regning der bare bliver større og større.

Mogens Holme, Eva Schwanenflügel, Torben Arendal og Achim K. Holzmüller anbefalede denne kommentar
fin egenfeldt

Fremragende artikel. Tak. Det er meget fint at erhvervene kan oprette almennyttige fonde. Især fordi det tvinger dem til at se sig selv som en del af det almene, fælleskabet, samfundet. Deres overskud er jo betinget af at fællesskabet fungerer.

Også staten er en slags almen fond der har sine indtægter fra skatter,. Hovedparten betales af almindelige mennesker via indkomstskat, moms etc. Uddelingen af disse skatter til almene/offentlige formål styres af folketinget. De betaler for statslige og kommunale aktiviteter, der er nødvendige - også for erhvervene.

Jeg er ikke særlig tilfreds med den måde folketinget styrer disse udbetalinger på - for tiden. Jeg synes de tager alt for meget hensyn til styrke erhvervslivets overskud.

Måske skulle vi forlange en større indsigt i de almene fondes uddelinger i håb om, på den måde at dirigerer dem bedre end det er lykkedes for folketinget. Måske skulle vi sikre os en fordybet viden om og journalistisk information om anvendelsen af disse almene fonds midler. Vi kunne forlange folkelig repræsentation i deres ledelse.

Achim K. Holzmüller

Heller at familien Mærsk bygger et operahus, til trods for mange protester hen ad vejen, til den finere kulturelle del af landet end verdens 27. børsestærkeste aktør kommer efterhånden til at "donere"/finansiere de vigtigste dele af landets Sundheds/syge-væsen samt dertil hørende videnscentre.
Ligemeget, hvad de nævner som grundene til denne "gavmilde", så er de ikke nævnte, profitten & voksende magt, de mest væsentlige.

Også burde erindres, at Novo Nordiske opererer fortrinsvis indenfor et medicinsk sygeligt, dog absolut vækstmarket: diabetes og adipositas. Sålænge verden fortsat består, vil der ske vækst i millioner patienter indenfor disse to sygdomme.

Man kannikke anderledes konkludere, disse gavmilde koncerternes strategi går ud på at fæstne og udbygge deres positioner på verdensmarket, så de små krummer der gives til et lille land er ikke mere end en figenblad for deres ægte interesser.
I deres globale regnskaber optræder de bare som ubetydelige poster.

Achim K. Holzmüller

... og hvad jeg som konklusion ikke nævnte, som dog er væsentligst:
de gavmilde handlinger af sådanne mastodonter tager det økonomiske ansvar landes eksekutive.

Heller inddrive deres "donationer", bare delvis, igennem skatter, end at lade dem skævvride hele det sociale fundament.

Inger Pedersen, Peter Beck-Lauritzen og Ib Christensen anbefalede denne kommentar
Ib Christensen

Kan i huske påstående om at skulle privatisere TDC, så vi kunne få de rigtige priser?
"VI" blev aldrig defineret.

Jeg har siden LLR overbetalte de private klinikker, haft en mistanke om, at der blandt politikerne er nogen der ønsker, at vores sundhedsvæsen skal fejle.
Så befolkningen selv går med på, at afvikle det offentlige for det private.
Uanset hvordan det går i det offentlige, så lader det ikke til nogen sundhedsminister arbejder på at forbedre det.

Tværtimod, har man centraliseret det i færre enheder. De såkaldte super sygehuse.
En nemmere samlet pakke at frasælge/forære væk.

Spørgsmålet er hvorfor?.

Nogen der har nogle forslag?

Mogens Holme, Inger Pedersen og Torben Arendal anbefalede denne kommentar
Inger Pedersen

Ib Christensen
23. januar, 2023 - 12:24

Det har jeg set - og jævnligt hævdet - som den underliggende hensigt gennem de sidste 20 år:

Ved at udueliggøre SKAT har Christiansborg-politikere begrænset pengestrømme til Det Offentlige (Starve the Beast!) - herefter kan "alle og enhver" jo se, at Riget Fattes Penge - Den Nødvendige Politik bliver herefter accepteret som RIGTIGT nødvendig - alle offentlige organisationer og systemer skæres ned til sokkeholderne og discount-niveau uden miligheder for at løse de opgaver, som samme politikere pålægger dem - ansvar og aber kastes rundt til regioner og kommuner i flæng - alle kan FØRST NU se, at den vitterligt er gal...

DET må vi gøre noget ved!

Kuren: Jamen selvfølgelig mere privatisering og skattelettelser - hvad ellers?
Til glæde for dem, der undervejs har fået skattelettelserne og fået flere ressourcer til at gøre REEL brug af de flere "frie valg", der er på tegnebrættet...

Kun Gud ved, hvorfor samme politikere ikke tager skridtet fuldt ud og privatiserer Forsvaret også, nu de er i gang - der skulle vel nok kunne hentes en håndfuld eller to til hæren blandt renegater fra Wagner-gruppen...

Måske fordi: Så ville nedskæringerne og krav om "ofre" fra almuen jo ikke mere give mening, vel?

Mon Anders Fogh Rasmussen er ved at bane vejen for det som næste skridt med sin egen helt private privatisering af udenrigspolitikken i forhold til Kina via sit nylige besøg i Taiwan?
Trods Løkkes spæde fastslåen af, at DK (endnu?) ikke deler den politik...

https://www.altinget.dk/artikel/anders-fogh-i-taiwan-vi-maa-ikke-begaa-s...

Mogens Holme, Ib Christensen og Steen Obel anbefalede denne kommentar
Allan Bartroff

Kors en gang vås i ovenstående kommentarer : alt fra tobaksindustri til privat hospitaler + Anders Fogh bliver blandet sammen vist nok som kommentarer til Novo's finansiering af Steno centrene (?). Som i øvrigt er regionale. Det høje niveau for lægemidler til behandling af både type 1 og type 2 diabetes i Danmark , som har resulteret i markant færre senfølger, er nået ikke mindst takket være konkurrencen mellem især Sanofi, Novo og Eli.. Så kan man beklager sig over at en patient gruppe er så heldig, at vi har en forskning og økonomisk førende virksomhed netop på det område og ikke på behandling af sygdom x - men det er ud fra princippet om hvad ikke alle kan få, skal ingen have (som Ritt B. i k k e sagde ! :-))

Inger Pedersen

Allan Bartroff
23. januar, 2023 - 20:12

Skal dit indlæg forstås sådan, at du finder det helt ok, at diverse tobaks-, medicinal- og andre økomisk førende virksomheder skal (bør?) tildeles retten til at føre indenrigs- og sundhedspolitik i Danmark?

Et land, der ellers i festtalerne påstår at være et folkestyre...

There ain't no such thing as a free lunch

Allan Bartroff

@Inger Pedersen. hvad har insulin udvikling og regionale Steno centre med tobaksindustrien at gøre - og tobaksindustrien har altså ikke fået 'ret' at føre sundhedspolitik i DK??