Leder

Mens politikerne træder vande, er der nu sprøjtemidler i over halvdelen af vandboringerne

Der er fundet pesticider i mere end halvdelen af de danske drikkevandsboringer, og der er akut brug for politisk handling. Det må være slut med den årelange appel til, at landbruget frivilligt vil gå med til at beskytte det danske drikkevand
Flere end halvdelen af alle danske drikkevandsboringer er forurenede med pesticider, viser nye tal.

Flere end halvdelen af alle danske drikkevandsboringer er forurenede med pesticider, viser nye tal.

Nikolai Linares

Indland
10. februar 2023

Hvis man som borger i dette land skulle savne noget at bekymre sig om, så skal man bare gå ud i køkkenet og åbne for den kolde hane.

Tal fra De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland GEUS viser, at mere end halvdelen af alle danske drikkevandsboringer er forurenede med pesticider. Tallene er nye og indgår i en rapport, der er sendt til høring i Miljøstyrelsen. Antallet af forurenede drikkevandsboringer er kraftigt og konstant stigende.

Oven i det beskriver Ingeniøren torsdag, hvordan 500.000 kilo PFAS-holdige pesticider de seneste ti år er blevet spredt ud på de danske marker. Der er sket næsten en tidobling af anvendelsen af stofferne diflufenican og fluopyram, der er de to mest udbredte aktivstoffer i PFAS-holdige pesticider. Vi ved ikke, hvor stor en trussel disse stoffer udgør, for det mangler endnu at blive undersøgt.

 

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Prøv en måned gratis.

Klik her

Allerede abonnent? Log ind her

Freddie Vindberg

Hvorfor er regeringen så bange for Landbrug & Fødevarer?

Helle Bovenius, Rasmus Kristiansen, Erik Bresler, Ete Forchhammer , Inge Lehmann, Mogens Holme, Susanne Kaspersen, Dorte Sørensen, Eva Schwanenflügel, Troels Ken Pedersen, erik pedersen, ingemaje lange og Niels Jacobs anbefalede denne kommentar
Torben Kjær Andersen

“Mens politikerne træder vande…”. Hvad forestiller journalisten sig? Det kan vare flere snese år, før et stof udspredt på en mark når grundvandet. Skal miljøudvalget ud med skovle?

Torben Kjær Andersen

I 2021 var der fund i halvdelen af de undersøgte boringer, hvilket såmænd er alvorligt nok. Er Elkjær sikker på, at den hyppighed nu er steget så meget, at det nu gælder halvdelen af alle boringer?

En SKANDALE!! Måske kunne journalisten også tage et skridt ind i selve kvaliteten af det drikkevand, som kommer ud af vandhanerne. Tilbagevendende hører man fra vandværkerne, at hvis grænseværdier for forskellige stoffer i drikkevandet overskrides, må man enten lukke boringen eller 'fortynde' vandet med renere vand for at komme under grænseværdierne.
Nu er det imidlertid sådan, at grænseværdier er politisk fastsat - og ikke ud fra sundhedsmæssige kriterier - så kunne Information grave lidt i baggrunden for grænseværdierne for forskellige forurenende og helbredsskadelige stoffer i vores drikkevand.

Fie Ankjer Nielsen, Helle Bovenius, Rasmus Kristiansen, Ete Forchhammer , Lise Lotte Rahbek, Susanne Kaspersen, Dorte Sørensen, erik pedersen og Eva Schwanenflügel anbefalede denne kommentar
Torben Morten Lund

Forurenerne må betale, og ikke forlange erstatning for pesticidfri zoner omkring boringer

Fie Ankjer Nielsen, Helle Bovenius, Carsten Munk, Rasmus Kristiansen, Eva Schwanenflügel, Peter Lunding , Jens Peder Nielsen, Inge Lehmann, Mogens Holme, Rikke Petersen, Susanne Kaspersen og erik pedersen anbefalede denne kommentar
Dorte Sørensen

Tak for den "husker" om den brede aftale fra 2019 og det sørgelige i at nuværende miljøminister tøver med at holde forliget.
Her kan SVM regeringen jo ikke løbe fra forliget med begrundelsen om, at det var et smalt forlig og ikke længere har flertal i Folketinget.

Helle Bovenius, Rasmus Kristiansen, Inger Pedersen, Ete Forchhammer , Eva Schwanenflügel, Inge Lehmann, Freddie Vindberg, Mogens Holme, Susanne Kaspersen, Ole Olesen og John Graversgaard anbefalede denne kommentar
Steffen Rahdoust Boeskov

2 spørgsmål trænger sig på:

Har politikerne ikke børn selv, siden langt de fleste af dem er fuldstændig ligeglade med de mange tusinde giftige stoffer vi udsættes for hver dag gennem mad, vand og forbrugsartikler?

Hvordan kan man i ramme alvor påstå, at vi ikke har store problemer med korruption i Danmark? Det kræver et meget naivt sind, vil jeg mene.

Rasmus Kristiansen, Ete Forchhammer , Lise Lotte Rahbek, Eva Schwanenflügel, Inger Pedersen, Inge Lehmann, Mogens Holme, Susanne Kaspersen, Ole Olesen, Egon Stich og John Graversgaard anbefalede denne kommentar
John Graversgaard

Forsigtighedsprincippet skal gælde og man skal ikke gamble med vores sundhed og drikkevand. Snæversynede landbrugs-interesser har taget politikerne som gidsel. Har vi politikere som vil kæmpe for at beskytte drikkevandet?

Jesper Johannsen, Rasmus Kristiansen, Ete Forchhammer , Lise Lotte Rahbek, Eva Schwanenflügel, Inger Pedersen, Inge Lehmann, Mogens Holme, Susanne Kaspersen og Ole Olesen anbefalede denne kommentar

Obel. 'Sådan bliver grænseværdierne fastsat
Miljøstyrelsen fastsætter grænseværdier for at beskytte mennesker ved at:

Basere grænseværdierne på den viden, der findes om det kemiske stof
Tage hensyn til de effekter stoffet forventes at have i og på kroppen
Tage hensyn til stoffets lugt og smag
Tage hensyn til om vi udsættes for stoffet fra jorden, luften eller drikkevandet.
Grænseværdierne skal beskytte i dagligdagen gennem et helt liv, og også omfatte sårbare grupper som børn, syge og ældre. Miljøstyrelsens grænseværdier kan derfor adskille sig fra de grænseværdier, der gælder i arbejdstiden på jobbet, og samme stof kan have forskellige grænseværdier alt efter, hvor i omgivelserne stoffet findes.' https://mst.dk/kemi/kemikalier/graensevaerdier-og-kvalitetskriterier/sun...
I øvrigt er jokeren her cocktail-effekten og nedsivning til grundvandet er tidsmæssigt afhængig af lokaliteten.

Helle Bovenius, Steen Oluf Karlsen, Rasmus Kristiansen, Ete Forchhammer , Lise Lotte Rahbek og Steen Obel anbefalede denne kommentar
Jens Peder Nielsen

Ja, nu er det på tide at regulere landbruget. Inden vi alle sammen bliver "skyllet ud med badevandet" (bliver syge eller dør). Utroligt så magtfuld en lille del af befolkningen / landmændene er. De fylder det hele i landskabet og virker til at prioritere økonomi og profit over befolkningens sundhed.
Regeringen bør lovgive nu, omkring beskyttelse af drikkevandet. - Det tror jeg faktisk at der er stemmer i.

Rasmus Kristiansen og Eva Schwanenflügel anbefalede denne kommentar
Inger Pedersen

Jens Peder Nielsen
10. februar, 2023 - 14:10

Det er ikke de enkelte landmænd og deres produktion, der er magtfaktoren; i mange tilfælde er de reelt blot forvaltere/prioritetsbestyrere.

Det er de kapitalinteresser, der ligger bagved, der er humlen.
De har penge og magt (too big to fall) - og effektive lobby-organisationer.

Hvis det dybt forgældede landbrug ryger i svinget, vil en hel del af de danske banker ryge med - og vejen mod endnu større salg af dansk jord til udenlandske (kinesiske?) kapitalfonde vil være endnu bredere.

Så længe Christiansborg - af netop ovenstående grunde ikke stiller lovgivning i vejen for det...

Rasmus Kristiansen og Lise Lotte Rahbek anbefalede denne kommentar

@Steen Voigt - tak for din kommentar vedr. Miljøstyrelsens fastsættelse af grænseværdier 'for at beskytte mennesker', herunder henvisningen. Det er dog vanskeligt for mig at finde det betryggende - f.eks. når jeg går ind og læser om (det meget aktuelle) PFAS. Her kan jeg se, at der er forskellige grænseværdier ift. om det drejer sig om påvirkninger af ex. henholdsvis lever, fostre og immunforsvar. Når så dertil kommer (som du også gør opmærksom på) cocktail-effekten ('jokeren') af forskellige miljøgifte, gør det mig urolig ift. hvad jeg udsætter mig for, når jeg drikker vand fra hanen. Det er desværre ikke lykkedes for dig at berolige mig - bl.a. når jeg ved, hvilke erhvervsmæssige interesser (ikke mindst Landbrug&Fødevarer) der dagligt modarbejder initiativer til forbedring af kvaliteten af vores drikkevand.

Obel. Det var ikke for at berolige nogen. Det er usselt at så utilstrækkeligt lidt er sket så længe for at sikre grundvandet.

Ib Christensen, Rasmus Kristiansen, Inger Pedersen, Steen Obel og Ete Forchhammer anbefalede denne kommentar
Jesper Johannsen

Det er med så meget andet vi har ignoreret igennem årtier. De umiddelbare pengeinteresser får lov til at bestemme. Er det naivitet? Eller er det korruption? Eller noget tredje.

Egentlig også lige meget, når det er kommet så langt ud som det er. Men et politisk svigt, det er det med 100% sikkerhed. Mange gode kræfter har igennem årene forsøgt at råbe op. Også fra politisk hold. Men de mest ihærdige og hensynsløse har oftest vundet slaget ved at give befolkningen fortællingen om deres ansvarlighed, ordentlighed og borgerlighed med troen på Gud som vidne.

Se så lige, hvor det har ført hen med al den ansvarlighed og ordentlighed.

Ib Christensen

Det med at Trump mente Corona tilfælde kunne sænkes ved, at man lavede færre test var jo ikke nyt.

VKO regeringen gjorde jo det samme ved, at spare test af boringer væk.

Sjovt som AFR's "dovne hunde der ikke gider vise rettidig omhu" Peger tilbage på dem selv.
Lige som nasserøve og ukvalificerede danskere.

Lad os alle tage orlov, fordi det er så hårdt, at lave det arbejde vi altid har ønsket at lave.