Indlandsredaktionen

Artikler
 • Baggrund
  31. december 2019

  Politisk årsrevy: 23 begivenheder, som vi vil huske 2019 for

  Inden vi haster ind i 2020, mindes Informations indlandsredaktion de store og små begivenheder, som vi synes har været definerende for år 2019
  Global klimastrejke i København i september.
 • Baggrund
  25. januar 2010

  Danskerne kræver bogligt stærke børn

  Eleverne i folkeskolen skal have proppet mere viden i hovedet, mener befolkningen i ny undersøgelse. En stor andel er også med på at opdele eleverne mere i bogligt stærke og svage. Folk med indsigt i folkeskolen advarer mod at skabe 'Klods Hans' storebrødre'
  Eleverne i folkeskolen skal have proppet mere viden i hovedet, mener befolkningen i ny undersøgelse. En stor andel er også med på at opdele eleverne mere i bogligt stærke og svage. Folk med indsigt i folkeskolen advarer mod at skabe 'Klods Hans' storebrødre'
 • Nyhed
  29. juni 2009

  Færre og færre job i svinene

  Landmændene producerer flere og flere svin, men der er færre og færre arbejdspladser i halen på grisene. Alene på slagterierne er der forsvundet cirka 1.600 job de seneste to år, og tabene af job vil fortsætte, vurderer fagfolk. En af årsagerne er skarp lønkonkurrence fra østeuropæere, skriver ugebrevet A4
  De seneste to år er der forsvundet hen ved 1.600 arbejdspladser på svineslagterierne herhjemme, så antallet af beskæftigede i år lander på omkring 8.500, viser Ugebrevet A4's analyse. I løbet af de seneste ti år er cirka hver fjerde arbejdsplads på svineslagterierne forsvundet
 • Nyhed
  14. maj 2009

  Afviste irakere bliver nu sendt hjem

  282 afviste irakiske asylsøgere bør returnere til Irak efter aftalen med Danmark, mener Socialdemokraterne og Venstre. DF: Det har ladet vente på sig
 • Baggrund
  23. marts 2009

  Krisen får danskerne til at dele arbejdet

  Det hedder arbejdsfordeling, men er i virkeligheden en ledighedsfordeling, hvor medarbejderne skiftevis er i arbejde og på dagpenge. Ordningen breder sig som en steppebrand i takt med krisens fremmarch, og både lønmodtagere og tillidsrepræsentanter ser den som et nyttigt redskab til at redde virksomheder og arbejdspladser
 • Analyse
  26. november 2007

  Harmoni på arbejdspladsen kan bringe Danmark langt

  Danskernes sociale kompetencer på arbejdspladsen er i en klasse for sig, og det er en væsentlig forklaring på, at vi klarer os så flot i den internationale konkurrence
 • Nyhed
  15. oktober 2007

  Borgerne: Fri os fra mere ansvar for ældre og de svage

  Beskæftigelsesminister Claus Hjort Frederiksen (V) vil ifølge Ugebrevet A4 med et nedsat udvalg have danskerne til at tage mere ansvar for blandt andet børns lektielæsning og svage kolleger på arbejdet. Men danskerne har ikke lyst til at udføre flere opgaver frivilligt, viser ny og unik måling
 • Nyhed
  7. december 2005

  Velfærdskommission med 43 forslag

  Integrationseksamen til indvandrere, efterlønnen skal udfases, pensionsalderen skal op, skolefritidsordninger skal være obligatorisk. Læs tema om velfærden og hent hele Velfærdskommisionens rapport: » tema.information.dk/velfaerd
 • Fakta
  7. december 2005

  De 43 forslag kort

  Velfærdskommissionens 43 forslag er delt op i fem emnekredse Et samfund, der er robust over for stigende levetid: 1: Der skal indføres tidligere skolestart, og 10. klasse skal primært målrettes elever med svage forudsætninger for at klare en ungdomsuddannelse...

Sider

 1. Baggrund
  31. december 2019

  Politisk årsrevy: 23 begivenheder, som vi vil huske 2019 for

  Inden vi haster ind i 2020, mindes Informations indlandsredaktion de store og små begivenheder, som vi synes har været definerende for år 2019
  Global klimastrejke i København i september.