Er du Informations nye universitetspraktikant på kulturredaktionen?

Kulturredaktionen på Dagbladet Information søger en universitetspraktikant, der i efterårssemesteret 2021 vil lære at omforme sin viden og nysgerrighed til god, klog, måske endda sjov kulturjournalistik.

Vi er en lille fast redaktion på avisen i St. Kongensgade i Indre København, der udvikler og løfter store idéer og temaer sammen, diskuterer løbende og hjælper hinanden.

Vi og vores anmeldere producerer dagligt 2-4 kultursider i hverdagsavisen og laver et ugentligt kulturtillæg og et ugentligt bogtillæg.

Vi dækker både aktuel kultur- og mediepolitik, kulturtendenser og har en forkærlighed for dannelsesstof, men vi fremdyrker i særdeleshed også egne temaer og eksperimenterer flittigt med fortælleformer og greb.

Du vil få mulighed for at prøve kræfter med en lang række kulturjournalistiske genrer, du får et grundigt introforløb, en mentor på redaktionen og kommer på inspirationsture med avisens journalistpraktikanthold.

Vores krav til dig er, at du skal elske kultur, vide en masse om det og have lyst til at formidle netop kultur i avisen. Vi elsker lyd, men praktikken er udelukkende fokuseret på skriftlig journalistik. Så du skal være særligt glad for at skrive — og være rigtig god til det.

Tidligere erfaring med journalistik er ikke et krav, men du skal have mod på at tilegne dig håndværket gennem flid og repetition og have lyst til at udforske verden og ideerne gennem journalistens åbent nysgerrige og kritiske øjne.

Praktikken varer et helt semester og skal være meritgivende på din universitetsuddannelse. Begge dele er ufravigelige krav. Arbejdet er ikke lønnet, men vi betaler månedligt 3000 kr. i såkaldt erkendtlighed for din indsats. Vi er fleksible ift. sideløbende undervisningskrav fra universitetet.

Startdato er i august, præcis dato finder vi ud af internt.

Send en ansøgning på maksimalt 1 side med din motivation plus tre kulturjournalistiske ideer, som du savner at se udfoldet i vores avis. Derudover links eller vedhæftninger af 2-3 tidligere relevante skriverier. Deadline senest 12. april kl. 12.00 til job@information.dk. Skriv UNIPRAKTIKANT i emnefeltet.

Spørgsmål kan rettes til kulturredaktør Katrine Hornstrup Yde på yde@information.dk