Inge Duus Hjortlund

 • Kommentar
  6. juni 2008

  At gemme det værste til sidst

  Videnskabsministeriet har bestemt, at specialet skal være afslutningen på et uddannelsesforløb. Det er endnu et eksempel på unødig detaillovgivning på et område, der rummer mange forskellige fag
 • Kommentar
  30. januar 2008

  Socialt studieliv

  Det sociale studieliv fra gymnasietiden lever i bedste velgående på universiteterne. Og det skal det blive ved med
 • Kommentar
  19. december 2007

  Nul-energi-effekter

  Efterhånden som arbejdsforholdene forværres i det offentlige, og man bruger hundredvis af mandetimer på skin-høringer og evalueringer, søger vigtige personalekræfter over i det private, og det offentliges ry og rygte forværres fra dag til dag
 • Kommentar
  19. september 2007

  Det perfekte menneske

  Hurtigere, højere, længere. Studiejob, praktik, udlandsophold. Det skorter ikke på forventningerne til de studerende i dagens uddannelses-Danmark. Til gengæld hersker der stor mangel på tålmodighed
 • 24. januar 2007

  En ny karakter

  Hele uddannelsessystemet skifter karakter. Og det er ikke alene tallene i 7-trinsskalaen, der her refereres til. Vi skal skifte karakter. Studerende skal fremover bedømmes på det, vi ikke kan, frem for på det, vi kan
 • 21. marts 2007

  One stop drop

  Studievejledningerne på Københavns Universitet skal slås sammen og placeres i store åbne lokaler. Men hvem gider sidde og græde der? Tendensen til disse tvungne men uheldige ændringer ses overalt