Ingrid Stage

Artikler
 • Læserbrev
  11. august 2012

  Forlæng dagpengeperioden

  Realiteten er, at der ikke er arbejde til alle lige nu. Derfor er der akut behov for politiske initiativer
 • Læserbrev
  18. juni 2012

  Brugerbetaling er en glidebane

  Man kan godt anfægte DEA’s fokus på, at næsten hver tredje er villig til at betale en undervisningsafgift, frem for at mere end 70 procent af de adspurgte faktisk ikke udtrykker villighed til at betale
 • Læserbrev
  21. april 2012

  Flere ph.d.er på humaniora

  Mens kun fem ud af 100 kandidater på humaniora tager en ph.d., er tallet over 25 ud af 100 kandidater for de våde fag. Faktisk er antallet af ph.d.er på humaniora faldet siden 2003
 • Læserbrev
  27. februar 2012

  Universiteters rolle er kritik og åbenhed

  Universiteterne har til opgave at undersøge og udfordre den bestående orden og være kritiske, med henblik på at finde ny viden og dybere sandhed.
 • Læserbrev
  18. januar 2012

  Ledere skal justere målene

  Det er alt andet end rimeligt, at det er de hårdtarbejdende, tilbageværende medarbejdere, der skal tage skraldet, når der er utilfredshed med kvaliteten i det arbejde, de udfører
 • Læserbrev
  20. december 2011

  Hjælp til dimittenderne

  Der er dels behov for fagspecifikke kurser, som et led i beskæftigelsessystemet til at styrke kandidaternes faglige selvtillid, men at der også er behov for kurser i virksomhedsforståelse
 • Kommentar
  26. september 2011

  Frygt for skinproces på KU

  En omfattende strukturændring af de fire naturvidenskabelige fakulteter på Københavns Universitet er undervejs
 • Læserbrev
  4. maj 2011

  Hjort forpurrer fædres orlov

  Ved de netop overståede overenskomstforhandlinger havde vi en historisk chance for, i fuld overensstemmelse med den danske model, at forhandle os frem til, at 12 uger af forældreorloven skulle reserveres til far med fuld lønkompensation
 • Kommentar
  20. januar 2011

  Stop kommerciel uddannelseseksport

  Danske universiteter bør ikke deltage i kapløbet om at kommercialisere uddannelsesområdet, når de opretter filialer i udlandet. I stedet bør de eksportere den danske indstilling, at uddannelse er en samfundsmæssig forpligtelse til gavn for hele samfundet

Sider

 1. Kommentar
  3. december 2010

  Det kan vi bruge humaniora til

  Den aktuelle debat om nyttige og unyttige uddannelser og den kortsigtede opdeling i fag efter økonomisk bæredygtighed og arbejdsmarkedsrelevans er absurd
 2. Læserbrev
  2. maj 2013

  Der er kønsbias i dansk forskning

  Hvis udviklingen fortsætter, risikerer universiteterne at miste endnu flere dygtige kvindelige forskere og undervisere, og det er et problem for forskningsmiljøerne og for demokratiet